Skip to main content

Full text of "Pistis Sophia: opus gnosticum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| r C 36 7. S, tO 
c 36 /, 3/ ru 

Testamenti Sahidica, deinde Canones Apostolici, 
porro tractatus de mysteriis literarum Graecarum 
(in quo auctor, qui Atasius Presbyter vocatur, omnia 
creationis, providentiae et redemtionis opera e literis 
Graecis educit atque elicit, ductis argumentis ex 
dicto illo: „Ego sum a et oi, principium et finis^^, 
ac denique liber Gnosis Sahtdice e codice Bruciano, 
qui in bibliotheca Bodleiana adservatur, comparato 
apographo Woidiano^ quod mnltis in locis coirexit, 
descriptus. 

BIBLIOPOL^. PISTIS SOPHIA. ^Mta .. -«. ^ rCN PISTIS SOPHIA OPUS GNOSTICUM 
VALENTINO ADIUDICATUM 

E CODICE 

HANUSCRIPTO GOPTIGO LONDINENSI DESCRIPSIT ET LATINE VERTIT 

'^M. G. ^CHWARTZE. EDIBIT J. H. PETERMANN, (L 

BEROLINI. 

IN FERD. DUEMMLERI L1BRARIA. 
MDCCGU. 

TTPIS ACADBKICIS. C 2^7- - • * / ^■\ HAi ur i 1 V LIB VARD 

F.RSITY 

RARY -rai:iw^. V > / /- o; 


/ /-.^^ CHRISTIANO CAROLO JOSIAE BUNSENIO VIRO SUMMO SACRUM. VI 

Equidem quum operis huius a Mauritio Schwartzio 
quam accuratissime descripti et latine redditi edendi 
operam me subiturum pollicerer, nondum omnes per- 
spexeram diflicultates , quae talem laborem impediunt. 
Experientia enim edoctus sciebam, quanta sedulitate ille 
et, ut ita dicam, ctKpi^eiit in omnibus esset versatus. 
Quare, quum librum ab ipso descriptum translatumque 
inspicerem, primo oculorum obtutu putabam, mihi prae- 
ter Yocabula dirimenda nonnisi correctoris quem dicunt 
partes agendas esse. Sed, quum accuratius rem inves- 
tigarem, animadverti, eum ipsum in locis haud paucis 
haesitasse, nonnuUa in versione omisisse, aliaque lieet 
non ita multa sic vertisse, ut facile coniicerem, eum, 
antequam librum in publicum emissurus fuisset, iterum 
iterumque illa perlecturum, novisque curis omnia sub* 
iecturum fuisse. Verumtamen haec omnia intelligentem 
me commovere non poterant, ut promissis non starem, 
Schwartziique librum ad finem non perducerem. Immo 
summa cupiditate arripui munus a yidua mihi deman- 
datum tanquam of£cium manibus amici debitum, vel 
sacrificium iisdem offerendum sperans, me Dei auxilio 
difficultates illas superaturum esse, et, si operi huic sane 
gravissimo impar sim, fore, ut viri docti mihi benevole 
indulgeant et ignoscant. Ac profecto, si cui alii, mihi 
certe ad lectorum benevolentiam provocandum est. Nam, 
licet omni, qua par erat, religione in rebus non minus 
quam in verbis investigandis versarer, lubenter tamen 
confiteor, me in multis adhuc dubium haerere. Argu- 
mentum enim libri, quae est gnosticorum librorum na- 
tura, tam arduum, tamque abstrusum est, ut saepius 
K mihi iterum omnia perlegenti veistigine quasi laborare \ VII 

viderer, idque eo magis, quoniam tantum abest, ut ego 
Valentinum auctorem agnoscam, ut ne ab ullo quidem 
dus assecla, sed ab Ophita quodam seriori potius scrip- 
tum esse arbitrer; qua de re Deo Tolente mox in libello 
seorsum edendo fusius et accuratius disputabo. Sed con- 
iecturis, quibus latus amplusque campus apertus erat, 
lubenter supersedi, ne libri molem nimis augerem, eas- 
quetantummodo, quae sponte sese ofFerebant, in notis 
addidi. In textu quem dicunt nibil nisi aperta scribae 
sphalmata mutavi aut correxi, adeo nonnuUa, id quod 
iam doleo, quae fugiente calamo amicus minus recte 
scripserat, in notis adiectis emendaTi, measque animad-i 
yersiones a notis M. Schwartzii addita litera „P." reli- 
giose distinxi. Itaque quae notae hac litera carent, ab 
ipso Schwartzio profectae sunt, inter quas eae, quae li- 
teris „Rev/' signatae sunt, iteratam codicis manuscripti 
perlectionem indicant, 

In vocabulis dirimendis — uno enim tenore codex, 

uti fieri solet, scriptus est, id quod Schwartzius in apo- 

grapho suo retinuit — regulas sequutus sum, quas ami- 

cos in Praef. Evang. Copt. dedit, quasque ipse in illa 

editione observavit, quoniam hae mirum quantum ad 

teztum bene intelligendum faciunt. Sed, quum aliquoties 

dubius haeserim, ignoscant velim lectores, si nonnun- 

quam eadem alibi aUter diremta videbunt. Denique peto 

a lectoribus benevolis, ut mihi indulgeant, quod multa, 

qoae partim in „Addendis et Gorrigendis" enotavi, he- 

bescentem oculorum aciem efFugerunt. Excusari illud 

propterea maxime potest, quod Schwartzius minutissimis 

litezis textum et versionem scripsit. •\;c{gcon€ ^€ Mtincd^ Tpe ic tcooth cftoX gn iL. «^. 
ner moott «^ttco d^qp AinTOire R poAinc cqgd^ote 
mR ncqMd^^HTHc d^TTco eq"^ c&co nd^T ^d^ n to» 
noc MM^Tc n n ^pn tcooi* «^irco ^«^ n Tonoc 
5 M ngopii M MTCTHpion ndJi ct ngoirn m iiHd^» 
Td^nerd^cMd^ ct m n^orn m n^opii n Tcog ctc 
HToq ne iiMe^^ fatOTTd^qTe m MircTHpion eiko\« d^TTco 
e necHT nda ct vgoon gXi iiMeg^ cn^^TT n ^io- 

pHMdi HTC ni ^Opii M MTCTHpiOn CT ^ TC gH 

10 M MTCTHpion niM* ni(OT M nine n tf^pooMne* 
epe ic f2ico Ximoc n neqMd^eHTHC ote liT d^iel 
eSioK ^ nvgopfi m MTCTnpion ctmmm" ctc 
iiToq ne n^d^e m MTCTHpion ctc iiMe^^ otoT* Z. &. 
Td^qTc ne a^Tco CTe Xine Xi Md^^HTHC eiMC d^irco 

15 XinoTnoT ote otR Xd^d^T Xi (^ot Xi nMTCTnpion 
CTMM&T* d^TiTid^ ncTMeeTe ne e iiMTCTHpion 
eTMMd^T «e nToq ne TRCc^d^^H XC nTHpq d^TCO 
Td^ne n ncT ^oon TnpoT- «^tco ncTMeeTe ne 
ote irroq ne notcoR n ii otcoH THpoT • eikoTi %e nepe 

20 ic «€o Xlmoc nd^T ne CT&e iiMTCTHpion ctXI- 
Md^T «e HToq ncT rcotc e nvgopii ii Tcoog Mii 
n^^OT n ^d^pd^i^MH d^Tco mR nnoar ii oToein 

18. Linea pro pnncto. P. 19. « cum linea. 

1 diir<o mR Tv^ir Jl nd^p^^cTd^THc d^ir<o mR ne e^H- 
&. «^* cd^Trpoc THpq aC noroein. d^T<o on cnc Mnc ic 
«(o € neqMd^^H^HC jX nc<op eikoX Tnpq n n 
Tonoc THpoT M nno[ar n] n d^^opd^Toc mh 
nvgoMnT n Tpi^irndju.ic mR notoirTd^qTe n d^go- 5 
pd^Toc Ain neTTonoc THpor mR neirdacon mR 
nerrTd^^ic Tnpoir n oe ct OTrcnp eikoX mmoc n^^i 
CTe Stooit ne ne npoftoTiooTre JR nno0' n d^go- 
p^^TOc di7r<o Mti ne7rd^i<f%nnHToc d^7r<o mR neir- 
SiTrTO^enHC d^T<o mS neir^ennHToc d^7r<o mR neir- lo 
^<ocTHp d^ir<o mR neT^^opiccirn^^uoc d^ir<o mh 
neirdi.px^^ ^ ncTe^oircid^ • mR neirxoeic mR 
neird^pX^^^'^^^* "^^ neird^r^eXoc Mii neiroke- 
KSinoc mR nerrXiToirp^oc mR ii oiroc TnpoT 
S. &. hTe neircc^ipdi • d^ir<o mS n Td^^ic THpor m 15 
noird^ noTd^ MMOoir • d^ir<o ene Xine ic «<o e neq- 
Md^eHTHc M nc<op eltoX Tnpq n ne npo6o7iooire 
M ne ^HCd^Tpoc OT^e ncTTd^^ic n ee ct OTcnp 
c6oX MMoc OT^e ne MnqQK<o e pooT ne n neT- 

C<OTHp Rd^Td^ Tdi^IC XinOTd^dJlOTd^ R ^C CT OTO 20 

XLM.OC* OT^e ne Mnq^ooc e pooT ne ote niM m 
^TXd^^ ncT {ipn totci totci Toirei m ne en- 
ca^Tpoc Xi noToein* OT^e ne XtnqoKo e pooT 
ne Xi HTonoc R c<0THp R gd^TpecT. ctc nToq 

4. Post ^ secuta esse yidetar litera n jam fere prorsns 
deleta. 9. Receniior manas ita corrextt. 20. MnoTA^A^noTAi 
sic (S.) scriptom pro m noT«^ noTA^. P. 22. Eadem manos 
expunxisse vtdetur. 24. Panctum post ^f^vp^er yiridiori co- 
lore scriptam, nec tamen onmino discrepat a genaina scriptara. ne lu^XoTT jE[ nd^Xor* m^h^ ne XEnq«u> e pootr 
ne 51 irronoc jH ngoAitiT R gduwn «e ercHp cfto\ 
n ^^ n Tonoc • «^tco ne jRnqoto) e pooT ne i^. «^. 
ve epe n^oT n ognn cnp eftoX gn ^vs R to« 

s noc* oTT^e n-Re-cA.gq n g^aiHn ctc iiTooT ne 

TCd^oiqe n t^conn ote «^gi ne ncTTonoc Rd^Td^ ee 

er OTcnp e&oX mmoc «^tco ene jSne ic «co e neq- 

jMAkeHTHC «e epe n^oT m nd^pd^cTa^THc 5 ii \,^ 

n TTmoc H ttT d^TitTOT git d^g n Tonoc* oT^e 

10 ne X[nq«(o e pooT ne «e Rt a^ nno^ !i oToein 
ccop eiloTl n a^og ii ^e* h «e Rt d^Tirrq gR a^ig 
if Tonoc* oT^e ne Mnqotco e pooT ne JX. n^oT 
5 ^a^pawi^MH oT^e cT&e ngopii ii tcoo^ oie irr 
awTiiTOT £ii ^vs n Tonoc* a^Wa^ gd^n^A.coc neq- 

15 ga^ote HMMd^T XLMdiTe ne eq^ c&co na^T ote r. L 
cegcH>n « a^ Wa^ ncTccop eftoX. Mii t a^^c iiTe neT^ 
Tonoc ne Mnq^ooc e pooT ne na^Tdi. ee er ot» 
gcH>n DiMOc* CTlte nd^i pco jSnoTeiMe ^aie OTii 
ne Tonoc «gocm c^OTn m iiMTCTHpion cTjRMa^T* 

20 a^Tco ene Hnq^ooc e neqMd^enTHC ote iiT ^.leT 
c6o\ £n ^vs H Tonoc sga^n^eT e {oth e iimtc- 
THpion CTMMa^T. og^^^poeXee e&oX ii {HTq* 
^XKa^ egah.qat€MM: na^T eq^ c&co na^T «e iiT a^iel 

C&OX M HMTCTHpiOn CTMMd^T CTlte Hd^I ^e ncT- 

25 jiieeTe e iiMTCTHpion CTMMa^T ote nToq ne noicoR 

10. Caye ne legas in MS. luiop pro nno^, quocum mi- 
nime coBTeniret sing. in «^Tnrq, paene simili et panun dilu- 
cido modo obyiam habes nno^ pag. c, a. 

1* it K «(OR THpoT. d^iru> «e tiToq ne TKec^d^Xn Jl 
^. «^. HTHpq • «^TTco f2ie RToq ne nXHpcoMd^ Tnpq • eni- 
^kH e^d^pe ic QKOOC e neqMd^^HTHC «e njnTc- 
THpion eTMMM' nToq ncT ncoTe e ni nTnpq* 
nenT ^at^oqtt e pcoTit THpoar «in Xi ne {ooir enT 5 
dJjd^nd^nTdi e pcoTn gecoc ys^ goTrn e nooir n 
gooT* CT&e n&.i tf^e nepe m Md^^HTHc Meere ne 
«e Mii ^d^d^T oioon m c^oTn m iiMTrcTHpion 
eTMMd^T: 

^ dicgKone tf^e epe m Md^OHTHc ^mooc Mti 10 
neTrepHT giatM nTooT ii n fatoerr eTOKco ii nei 
cgd^ote diTrco eirpd^|ge gii ot no<^ n pd^vge d^ir(0 
eirre^HX eMd^go. di.ir(o eir«(o mmoc ii neirepHir 
«e «^non ^en MARd^pioc d^non n^^pd^ ii pcoMe 

THpOT CT glQKM IlRd^g^ Ote di nCCOTHp 0^n Hd^I 15 

nd^n eikoX d^ir(o a^nfaii m ne nXnpcoMd^ Mii nfaiiOR 
THpq* ndii eir2i(o XLuooir e neirepHir ne epe ic 
£MOOc eqoTHT e&oX Xluoot ii ot vgnM* «^c- 
Q9(one ^e ^Xi iiMnTH Xi noo^^ Xi ne&OT ii T(o&e 
eTC iiToq ne ne ^oot e oidkpe noo^^ f2i(0R ii £HTq 20 
M ne gooT are eTXLud^T iiTepe npn eT e&o\ gii 
Teqftd^cic diCeT eikoTi Miiiic(oq iiari ot no^ n ^t- 
ndoiic n oToein ecp oToein cMd^^o cMd^^o e 
Mii vgi e noToein ct co MMoq Rt d^cei ud^p e&oX 
£jK noToein nTe n oToein di.T(o Rt «^cei eftoX 25 
^M ^d^e M MTCTHpion CTC iiToq ne nMCg^ otOT- 

4. nniTHpq sic scriptam (S.) pro R«^-nTHpq. P. T&qT€ JH MTCTHpion wxi R ^OTrti gd^ €fto\ iid^lf ;. «^. 
€T u|oon £n n Td^^ic Rtc HMe^ cn^T n ^oi- 
pHM«w nT€ m ogopii 5l MircTHpion* Rtoc ^c t^^om 

CTJMLUd^TT R OTOCin d^CCT € ^p^il €«R IC d^lTCO &C- 

5 R<OT€ € poq THpq • Cq^MOOC CqOTHT €&o7i R 
ncqMd^^HTHc KTia nc a^qp oirocin nc CMd^go 
eud^Qgo* € mR op € noTOcin € ncqgoon XtMoq* 
diT<o cnc Xinc m Md^^HTHC nd^T € ic cikoX XC 
iinotf n OTTOcin € ncqc^oon R gHTq h € ncq- 

10 a|o6n AiMoq* nc a^ ncirftd^X od^p {tomtm nc 
€&oX M nnotf' R OTOcin € ncqogoon R girrq* 
d^XXA. ncrnd^T mm^^tc nc € noTOcin/ cqnorxc 
c&oX R £€n diRTin R OTocin € nd^o^cooT* d^Tco 
n€TV9Hn| di.n nc mR ncTcpHT R01 R dJiTin R c. &. 

15 OTOcm* «^Tco ncpc noTOCin ncqo m auhc Minc 
n€« «^Tco ncqo R tthoc tthoc nc wn jS hccht 
€ Tn€« cpc OTd^ coTnq € OTd^ tXC ncon ^R ot 
no^ n ooT n OTcin n ^t^-^i € poq* ncq^ii 
ixsn nccHT m nnd^g^ 09«^ S.P^*'* ^ ^ miTC* d^Tco 

30 HTCpC 

^ jX. Md^^HTHC nd^T € HOTOCin CTMMd^T «^T» 

gconc £R ot no^ R ^otc «^tco gn ot noar n- 
grropTp 

17. Litera q pimcto notata et transfixa. Locaa ita scriptni 

10 MS. cp€crr«k 

coTnqcoTAiTJMncon 
__^ c 

gno^rao^npoi ico V 

cin ^ ^ccgcone a^e nTcpc t^om ii oroem ctai- 
Md^T cT c 2P^i €atn ic diCKCOTC € poq Tnpq 
giHM gHM* TOTc ^ ic TOiXc H d^q^ioTi c noiice 
e «^qp OToein eM^^oio CM^^go ^ii OToein e mR 
jBi e poq* d^T<o nepe m Md^^HTHC arcoogT n ccoq 5 
?• «^. ne e mS OTon mmooit ogd^ote. vgdoiTqftcoR e {p^i 
e Tne« «^X^d^ nerogoon THpoir gii ot no^ n 
ci^H* nd^t ^e. nr d^ir|g(one m nMnTH m noo£« 
ne ^ooT e jSd^qvcoK li gHTq m nefroT ii Tco&e: 
«^cogcone lo 

^ ^e iiTepe ic 6<or e gpdJi e Tne Mtiiicdi. 
IBOMTe ii OTnoT* ^TvgTopTp ii0'i ii ^om, THpor 
n Jl nHTe ^t<o «^Tnoein TnpoT £i ncTepHT* 
iiTOOT Mii neTd^Kon TnpoT Mii ncTTonoc TnpoT 
awT<o Mii neTTdi^c TnpoT d^T<o «^ nRd^^ Tnpq is 

KIM Alii nCT OTH£^ £1 «<0q THpOT» d^T<0 d^T» 
SBTOpTp RS% n p<OMe THpOT CT gM HKOCMOC Mii 

n Ke Mdi^eHTHC d^T<o ncTMeeTe TnpoT ne «e mc- 
c.L fn^A em^^K nnocMOc* d^T<o ne XuioTRd^ to» 
OTOT e&o\ ne iis^i ii ^om TnpoT ct ^ii Xi nHTC 20 
eTg|TpT<op filTOOT Mii nnocMoc Tnpq d^T<o ner- 
HKM THpoT ne eoiii ncTepHT wn ^ ogoMTe m 
HMnTH JH noo£^ ii T<o&e gd^ SP^< ^ ^ l|riTe m 
neqpsiCTe* diT<o nepe ii di.c^e\oc TnpoT Mii ncTT^ 
^PX^^^^^^ d^T<o mR n a^OM THpoT Xt noKice 25 
neTgTAineTe TnpoT ne e nc^^ n ^p^^ ^*^^ ^' 

8. Docet color albos pergam., non laperscriptam esse 
lineolam super h yocis iiMirni. ca^ n {cmi* ^.^'''^ nep^ iihocmoc THpQ euiTjK 
c ner^pooT eMsioTK^ tootot cftoX g[d^ ^ ^rrre 
}![ neqp^wCTe* 5C Md^enrHC ^e nergMOoc ne £i 
nerepH-r cro ii goTc* d^ir<o ne d^TgTopT^ ne 

5 cMdiogo eMdi.^0 • ncTrp goTC ^e ne erfte nno^ n t. a^. 
RMTO er u|oon a^irui neirpiMe ne mS nerepRT 
era<o ]Emoc «e or a^pa^ ncT nah.g(one« McigMi 
cpe nciOTHp n«^(o\ efto\ n n Tonoc THpoT: 
1( n^i are eiroKO mmoot erpiMe e gorn e 

10 nercpHTr • m imd^T R om l|riTe JX neqpd^cTe a^ 31 
lunre orcon a^Tui d^Tmd^T e ic eqnnT e necHT. 
eqp OToem €mm3o eM^^o • e Mii op e neqoTOin 
CT qgoon it gHTq* neqp oroein i<d^p it ^oiro e 
imdcT enT «^q&coR e ^p^i e m iiHTre* {(octc ne 

<5Mn ^a^OM ii pM n rocmoc e ig^^Qte e noroem 
e ncq^oon ACMoq* d^T<o neqneat «^RTm ii oto- ^.L 
cm e&oX ne eAu^Te CMd^Tc e mR ^i e neqMiTm* 
^T<o nepe neqoToem neqgnig «oi ne Mii neqe- 
pirr* «JWdk neqo JH Mine Mine ne «^t(0 neqo ii 

^Tvnoc TTHoc ne epe goine ototS e neTepHT 
tJK ncon* d^T(o nepe noToein THpq ^i neqepHT 
ne* neqo R ^omtc n ge ne d^T(o ncpe otci ot- 
otK e OTCi ne ta[ ncon. tmcj^ ciiTC er gii tmh- 
Te necoTOT^ ne e tc {OTerre. ct K necHT d^T(o 

^ TMC^^ logoMTe CT ^i Tne aCmoot THpoT necoTOT& 
ne e Tcirre ct gJR necHT* «^T(o Tgjopii ii crre 
RH CT K necHT XImoot TnpoT. eco XC lune TX, 
noToem nenT d^qei e^ic eAOid^Tqft^OR e {p^i "*^ 8 

€ M iifnr€ «iirui eqgiig oTAHq XLud^Te ^ neq- 
oToem* d^ir<o TogoMTe n gen oToein neiro Xi 
Mine Mine n oiroein ne «^Trco neiro n Trnoc tt- 
noc ne epe goine ototSl e ^oine tm ncon* 

3» d^cog(one ^e liTepe m Md^eHTHc n^^T e s 
ntS ^irp gOTC CMd^TC d^ir(o d^ir^opTp* ic «'e 
nnd^T d^irco ng^^^S^-g.*^ nTepeqnd^ir e neqMd^- 
^HTHc ote d^TvgTopTp 2.^ oir no^ R ogTopTp* 
a^q^d^ate nMMd^T eqotco Ximoc oie t<or n gHT 
d^noK ne Mnp p {Otc* «^c^cone lo 

^ tf^e ilTepe m Md^enTHC ccotXi e nei Qgd^oKe 
ne«d^ir ote notoeic e^ote IItor ne ccor e poR XC 
SL L ncROToein n eooir Td^pneoi ^g^^p^^Tn • eAiMon d^ 
nenikdiX groMTXi «^irui «^ngTopTp d^ir(0 on d^q- 
jgTopTp n^i nnocMOc THpq efto\ JX nnoc^ ii i5 
OTOein CT ogoon Ximor: totc ic d^q- 

^ ccoR e poq aC neooir Xi neqoiroein • «^irco 
RTepe n«Ji ogcone ^irrcoR n gjPLT n^i JC.Md^eHTHC 
THpov «^ireT e p^^Tq n ic «^im*^gToir Tnpoir gi 
OT con d^iroT(os9T nd^q eTpd^oge gn ot no^ n20 
pd^oge* neotd^T n«^q ote gp^^ei fiT di.R&(OR e T(on« 
H OT Te TeR%id^Roniaw St dji6(ORMMOc h gn ot 
fiToq ne nei cgTopTp TnpoT Mfi nei rXito th« 
poT fiT a^TOiaine • totc neoia^q nd^T fi^^i ic nnd^- 
HT Qte pah.oge fiTeTfiTeXnX oun Xi nei na^T ote^i 
9« «^ da6(0R oga^ n Tonoc enT aaeT cftoX fi giiTOT • ?tin 
nooT (^e efroX ^d^ga^QKe nXuurrfi gfi ot lu^p- 
9. Cf. Ey. Matth. 14,27. Harc. 6,50. Jo. 6,20.P. &TUI ^tidi.^aiate lUiAuiTti n go ^i go d^otii n«k- 
p«Jko\H* n "^d^^en \d^d^7r e pcoTti d^n Qtin nei 
nd^ir nTe nd^- nwce a^Trco n^^- nTonoc n Td^Xn- 

s eei«w • ^TT^ c^oTcidi od^p nd^i giTM ni d^Tvgd^ate 
e poq d^Tfo giTli ni vgopii m AiTCTHpion liTe XC 
MTCTHpion THpoTT* c Tpdi vgd^Qie nXtuHTn onn 
Td^p^H ogd^ ne nXnpcoMd^ d^ira> oiin ^OTrn vg^^ 
&oX &.ir(o ^tin 6o\ ^d^ {OTn* ccotm ^e Td^oKo e 

10 pcoTii n 2^(oft niM* d^cvgcone eigMOoc eioTHT e&oX 

MMCOTli ii OT KOTI £ir2(M UTOOT li H fSlOeiT €!• ^.i. 

MeeTc e n t^^^ic n T^id^nonid^ enT ^TTd^Toei ct- 
&HHTC ^e d^cotcoR e&oX* d^Tco AindiTqTiinooT nd^i 
M nd^een^TMd^ n^i c^d^e m MTCTHpion* ctc fiToq 

15 ne HMcg^ otoTTd^qTe m MTCTHpion wn fi goTn 
^^ 6oX« ndJi CT vgoon ^m iiMe^ cnd^T n ^(0« 
pHM^ nTe ni vgopn m MTCTHpion gii tt^^^ic nTe 
ne ^copHMd^ eTXLudiT* ^c^cone ^e nTepeieiMe 
«e «wc^coR efcoX n^i TTd^^ic R T^d^Ronu^ enT dael 

1^0 erAHHTc • d^Tco eAmd^Te iiMTCTHpion eTMMd^T Tno» 
OT n^^i M ndi^enr^TMd^ nd^i enT d^iRd^d^q n ^irrq. 
giMtTC{f2i(OR e&o^ ncTi neqoToeicg • nd^i (Te eiMC- 
cre € pooT ei^MOoc ^iotM htoot n n oioeiT ei- i. «^* 
OTKT Xuu.(OTn n ot |gHM* d^cogcone epe npn iiht 

15 e ^&i gii Xi Md^ fi gid^* Miificcoc «'e eftoTi gi 
TOOTq Xi ni ^opii XC MTCTHpion* ndJi e neq- 
Sioon «in fi gopii nduf enT dh. nTnpq gcone er- 

14* Pro XI lu^een^^TMA^ leg. m nA^en^^TM^^. P. 20. Tnocrr 10 

&imTq« n^a cnT «JcT ^5^ €&o\ R ^m^ t€ kot* 
jS ni OTOciig «^n ejiuid^TOT CTd^Tpor XEmoi «^Wd^ 
T€ noT* «k€|g<one ^rrn TReXcTCic X[ nMTCTHpion 
eTXtAidiT ^qTnnooT ndjf n^i na^en^TMd^ it ot- 
oem n^a enT &qTdi.diq nM oiin gopii nda enT 5 
a^Rd^d^q £]([ i^€ Jl MTCTHpion CTe nToq ne 
lUieg^ «OTTTd^qTe K MTCTnpion otin ii {OTn eftoX 
naa €T goon £n ii Td^^ic irre lune^^ cnd^T !i JQy^ 

i. L piiMdi iiT€ ni ^opii 3i MTCTHpion • nen^TMdi. (Te 
CTMMd^T doioR nenT dJiHd^d^q ^Xi ^^e, TX, mtcth- 10 
pion igdJiTqatcoR eAoX ii^^i ne OToeiog e ipdw 
Tah.diq ^iu>u>T« d^Tfo iiTd^d^p^ecedi.1 e Tp^^ ogd^ate 
mR ni«enoc n TMiiTpiOMe d^Tco HTd^aroTinoT nd^T 
eftoX THpoT otin Td^p^H n T^^Knm^ ^ecoc g^^ 
necotcoR a^T<o iiTd^gd^ote hmm^^t onn ncdh. n 15 
gOTn firre ni cdi. n goTn ^e(oc ^^. ncd^ n £to\ 
iiT€ ni c^. n 60X «^Tio wn nc^i n &oX htc ni 
ca^ n ItoX gecoc ga^ ncd^ n ^oth nTe ni c«^ n 
^orn* pa^ge a^e ii Te*\HX« a^TCO iiTeiiip £0T€ 
pd^oge* oie fiTcoTfi nenT b^jm^^c iiHTfi e Tpa^ 20 
oga^ve nXLuHTfi fi |gopii «m Td^p^n fi Td^Tln* 

TSLa^. ^ia^* gecoc g«k necotcoR* eT&e nd^i pco ^iceTil 
THTTfi wn fi ogopn efto\ jt TooTq X[ ngiO{nl 
Jl MTCTHpion pd^ge ^e fiTeTfiTe\H\ ote fiTe- 
piei eSnHT e&o\ e hrocmoc otin fi go{nl «Ji- 35 

scriptam pro Tnnoor. P. 1. ei antiquissima manus saper- 
icripsit. 4. Wi eadem manu exponctam. 7. 'xm n ^p^vn 
£ho\ scriptum pro «in ii ^O^m 19«^ e&oX. cf. supra ^. i. P. 
9. recentior qaidam in marg. addidit ii oroin ante ^e. 11 

coie 5E mRtchootc n (^om nXiMda RSiTd^ ee eiiT 
M7100C e puiTK wn n giopii* enT d^iotiTOT 
ii TooTOT M MiiTcnooTc ii cu>THp iiTe ne en- 
cd^Tpoc n OToein Rd^TA. TReXeTcic m ni ^opii 

5 Xi MTCTHpion* ndii are d^inosoT e TRd^Xd^^H ii 
Teriuiid^d^T otin eimiT e hrocmoc ctc naa ncT 
^ii ncTiicuiMd^ XinooT* iiT ^ir^ i<d^p ii nei ^'om 
e pu>Tii n^pd^ hrocmoc THpq« ote nTuiTii neT 
luoioT^ M iiROCMOc THpq «^TU) ote H^c eTeTnc- TSL. A. 

10 eoiaOEidraM ii tu>ot {«^ t«jii\h n ii awp^iS XC 
iiROCMOc d^TU) Mn ii £ice Xi nnocMOC a^Tui mR 
jteTRin^Tnoc d^Tui Mii ncToau^^MOc TnpoT ct 
OTn^irroT e «uiTii ii^i ii «^p^u^n m na»ce • awi- 
«ooc ed^p nHTii ii ot MHH^e ii con ote t^om 

15 CT ogoon n £HT thttR • ht aa Rtc eikoX gXi nMnT- 
cnooTc ii cuiTHp* n«a ct ^oon ^ ne ^HCd^T^ 
poc 3C noToein* CT&e na^i pui ak.iQKooc nnTii wn 
R go^ «e RtuitR RtctR gen efto\ d^n ^ 
imocMoc* RM 2<o «^noR a^n^ ot eiko\ d^ R 

20 gHTq* puiMe c^p niM ct gXC nROCMOC. Rt i^mu 
ifrr^H e&o\ ^R R R d^p^uin R R ^uS* 

T^OM QkC er goon gii thtttR ot eiko^ mmoi tc* 'Su ^ 
irnoTR ^e epe TCTRi^fT^H nn e nouce* Rt dJiR 

MfiTCnOOTC R CUITHp M, HC ^HCd^TpOC JC HOT^ 

25 ocm e «J^auTOT c6oX gXi HMcpoc R t^smh tcht 

18. c£ Ev. Jo. 15, 19. et 17, 14. 16. P. 21. Trcs 
ant qaatoor literae ab ipso scriba, ut videtnr, oblitae snnt. 
24. la margine adscriptnm ^ojm itre i& ti ante currnp. 12 
d^TsiTc R fgopii* d^Tco STepicT einmr € inoc- 

MOC dacT € TMHTC R II d^p^^^UiH 11 TC CC^Mpd^* 

d^TJp nine n ^d^ftpinX ndiC«f>e7ioc Stc n Mcon Kn»^ 
jSnoircoT(onT ncTi n «^p^con n n a^Kon* d^TiXd^ 
neTMceTre ne ote «^noH ne od^ftpiH^ ndi^^^eXoc* s 
d^c|gu>ne ^e fiTepieT e tmhtc n n d^p^u>n n n 
M(on« d^icTco^T e necHT e hrocmoc fiTe TMfiT- 
pcoMe. ^rrn TReTicTcic m ngopii m MTCTHpion* 
lE! L «^i^ine fi eXicdiAeT TMd^d^tr fi liogj^nnHc n&d^HTic- 

THC ^di ^H eMHdiTCCOlO MMOq dilCITC fi OT ^OM, 10 

e gOTn e poc t&i enT d^iouTc fi tootcj m nROTi 
fi 'iEJ5 ndif^d^^oc ncT gfi tmccoc fsie eqevg^M^OM 
fiT&vgeoeiai g<\ TfiegH* d^T(o fiqco^Te fi Td^giH* 
d^T(o nqftd^nTf^e ^fi ot moot fi Rd^- nofte e&oX 

Ttf^OM tf^e CTMMdiT fiTOC HCT OJOOn gfi HCCOMd^ 15 

fi i(o^d^nnHc« &T(o on e nMd^ fi Te i|rT^H n n 
«^p^(on eqnn e oiitc. d^icTine n tc ^nr^H n 
^H^idiC ne npoc^HTHc ^fi n Mcon n tc ctl^d^ipd^ 
d^T(o «kiQKiTq e g(9Tn d^T(o «.rai Teq\|rT^H on 
d^ifiTc n THdipeenoc X[ noToein a^T^o d^cT^^d^c 20 
n necna^pdiXHMnTcop d^TnTc e tc ctJ^Mpd^ R n 
ir. a^. d^p^(on d^T(o diTnoQKc e ^oth e TRdiX&.2H n 
eXicdJieT* TdToM ^e m iiroti n id^iondk- tmccoc 
d^Tco Te i|rT^H n gn^^^ ne npoc^HTHc fiTO<XT 
neT MHp 2.^ nc(OMdi n icogdiitnHC n&d^nTicTHc* 25 
eT^e ndii ^e d^TeTfip £ht cnd^T m ni oToeiog 

13. fjs. tR e^R (pro 2:«^ Ten^K P.) aut fjk t^^f^ ^* ^^ 
£▼. Matth. 11, 10. Marc. 1,2. Luc. 7/27. et Mattb. 3,11. P. 13 

iiTcpnooc ifHTR «€ «^q^ooc iia'i f (ogd^nmic ?te 
aoioR a^K ne ne ^c* «^tco d^TerRfsooc n^i fse 
qcH^ ^ TC npd^cl^H «e epvgd^n ne ^c eT eq- 
mnr. qiunr n^i gfiXid^c £<k TcqgH* d^Tio nqco^Te 
5 n Teq^iH* d^non fi^e nTepeTeTRfse n^i ti^i a.i- 
fsooc nHTn okc d^qei Aien n^i £H\id^c* d^irai d^q- 

CO&TC K 2<0& niM Rd^Td^ ^C CT CH£^* dkTCO d^Teipe 

n«^q K ^e eTegnd^T* d^irai itTepeieiMe okc XineTn- 

Koi ^e KT ^ifsooc HHTn CT&e Te ^nrDQ^H n £H- I?. &. 

loTiia^c CT Autp gn ico^d^nnHC n&d^HTicTHC. dJiOT- 

«ofgS nHTii 2.^ nvgdk.fse gn oir ndi^ppHcid^ ii £o 

jidf £0 oie evgTfie egiiHTii e w iu>2,<^nnHC n&d^n- 

TicTHc. HToq ne £h\i«^c nenT dJioKooq oce qnHir* 

«^qoTT^o^^ OK e TooTq n- 

15 3^ e^i ic gM nvgd^oce neoKd^q okc d^cvg<one ^e 

Miincai. naa ^itR TReXeircic Ii nvgopii aC mtc- 
THpioK* a^i^covgT on e necHT ef2CM hrocmoc k 
TMKTpiOMe ^ie^ine Jt Md^pid^ Td^i e gd^irMOirTe 
e, poc OKC TajM.di«^ir Rd^Td^ nccoMd^ R eirXH* da- 

20 jgdwse on nXLua^c h^t^^ HTirnoc R na^6piH\* 
a^Tco RTepecROTc e nocice e poi d^inoirace e ^Tm. 
e poc R Tvgopn R ^om tcht dJiaciTc R tootc R 
T]ftdwp6HX<o CTC RToq ne nccoMd^ enT dJit^opi Xi- el. «^. 
Moq ^M nwce* m^o^ e HMd^ R tc \|nr^H. ^.i- 

isnoT^e e ^Tn e poc R t^om tcht dJiouTc R 

1. cL Et. Jo. 1, 20. P. 3. cf. £y. Matth. 11, 10. 14. 
17, 10. P. 6. c£ Ev. Matth. 17, 12. P. 12. cf. Ev. Matth. 
11, 14. P. 14 

cgoon gM HTonoc n TOTndUM.* d^Tco TMnTcnoorc 
ii ^OM Rtc nMnTcnooTc n ccoTHp jH ne eHc«^T- 
poc M noToein* nenT dJiwTOT n tootot m nMnT- 
cnooTc n Okid^Ronoc ct gn tmccoc. ajinoTstoT s 
e Tc ccl^epd^ n ii d^p^con* «^T(o ii aen^noc ii 
ii d^p^ion mR ncTXiTOTpnoc* ncTMeeTe ne ore 
gen \|np5^ooT ne iiTe n A^pj^S ^tco a^TiiTOT 
ii^i n 7V.iTOTpnoc ^*iMopoT gXC nccoMa^ n TCTii- 
Md^d^T* d^Tco nTepe ncTnoToei^ «coh ehoK ^t^ lo 

H.. &• «ne thttR gXC hrocmoc e mR \|rT^H nxe n d^p- 
^ion gn thttR* ^t(o ^TeTRoii m neTfiMepoc 
e6o\ ^R T^OM Td^i enT d^qniqe Ximoc e gOTn 
e nnepd^CMOc n^i t^«k.e XC na^pa^cTd^THC TdJi ct 
MOTfS mR n a^gPP^'''^^ THpoT mR R d^p^con li 
THpoT. £d^nd^^ £<\n\(oc ecMoota' ^XC hhocmoc 
Rtc HTdJio CTC nnepd^CAioc ne Ta^i enT ^YRtc 
e&oX XiMOi «in R ^opn ^ino^c e £oth e 
n^opn R TC0S9 a.tco ^ nvgopn R T(og ^qnorxe 
R OT Mepoc R gHTc e g^Tn e nnoe' R oToein* 20 
d^Tco imoe' R oToein d^qnoTQte R ot Mepoc gXt 
nenT d^q«Tq e ^oth e n^^oT Xt nd^pd^cTd^THC* 
^T(o t^a^e Xi n«^pdiCTd^THC d^qfiu R ot Mepoc gXC 

le. &• nenT «^qwTq. «^qno^q e ^oth e iiHepd^cMOc* a.tco 
^qgcone ^R ncT cgoon TnpoT ^m nRcpd^cMOc 25 

5. puncto notatum t, utpote grammaticam ofFendens. 
8. nuUa lineola n superscripta. 16. nota "^ est scriptum super 
punctum et in margine adiectum signum ^ ; infra autem sub 
sign. >I/ addita habes haecce: ^I/mR n «aoHi THpor. 15 BA^T^ ec cnT A.io7ru> ei«(o XCmoc nitTn: n^i 
«^e cpe ic s<o XLuooir ne n neqMd^eirrHc ^"alli 
nrooir n n «oeiT* «^qoiru>£^ ^e on e TooTq n^i 
ic gjS no9«^are mR neqMd^eHTHc «e p«k.^e d^TTca 

5 HTeTnTeTiHX ^ino nTeTnoTeg^ pd^vge ef2CM ncTn- 
pdkOie oce d^T^coR e6o\ n^i neiroei^ e Tpd^ "^ 
^i(0€OT M n^^enfikirMd^ nd^i e neqdTcoT n«^i «in 
H gopiL naJ enT dwiKd^d^q ^m (^^e m mtcth- 
pion «a^ ne oiroei^ m neqfscoR e&oX* neroeiig 

10 ^e M. neqotioR eftoTV. ne ne OTToeicg ct OTnd^ReV^ 
TieTe ^iTM ni g[opii m MTCTHpion e Tip^ igd^ace 
hmmhtR ^un Td^p^H n Tdi^T^eidi. igdi. nec- 
«(OK* ^T<o QLin nc^n £OTn nTe ni cd^ n £oirn* i?. &• 
e&o\ ore epe iikocmoc nd^noTgM ^iTii thttth* 

15 p^k^e ^e HTeTnTeTiHX oie nTeTn g.^ Md^Kd^pioc 
na^p^^ n pcoMC THpoir ct ^P^ HRd^^^* oie Rtcoth 
ner n^noTrgM m iikocmoc Tnpq: d^c^co- 

^ ne ^e nTepe ic otco eqocco R nei igd^ace 
e HcqMd^eiiTHC* d^qoTCO^ on e TOOTq £m nvgd^oie 

20 ne^c&q nd^T* Tte eic ^Hirre e^e «^ic^opi m ndi^en- 
aTMdi.* d^ir(o ^ir\ nA.1 R e^otrcid^ him £itm 
n^opn M MTCTHpion* cti kc koti R OToeivg ne 
di.T^co ^d^oico e p(otR m nMTCTHpion m nTHpq* 

MH ne nTinpcoMd^ m nTHpq • d^T(o "^n^^gen Tid^d^T 

1% 

25 € p(otR ^n wn m nei n^T» ^W^ £R ot tkcom 
^"InaiareR titttR e6o\ gM n7V.Hp<0Mdi. niM* di.T(o 

10. lit« T babet siiper se notam *. 25. antiquissima 
in niperscriptiam r« 16 

^R fSU>H niM KVi^ £M AiTCTHpIOIt KIM eT€ RtOOIT 

tc.«^. n€ noKioH ii n «cor THpoT. d^irco ne nXHpcoMdi. 
n n€ nXnpiOM^ THpoT* a^Tco t€ (<n<ocic n nc 
nncocic THpo7r« nd^i ct o^oon gM nd^enoktrMd^* 
"^d^fsco € p<oTn n m MTCTHpion THpoT «n ncdw s 
n &o\ Rtc ni cd^ n ti6\ v^^ nc«^ n gorn Rtc 
ni cd^ n 25>'^^* 

3^ nXnn ciotm Td^fxio e pcoTR R ^ii niM 
enT d^T^ione Ximoi: d^cvgcone are RTepe npH eT 
e $p^i gn M Mdi R vs^ d^ceT e necHT R^i ot lo 
nodT R «ikTnduiiic R OToein epe nd^en<ikTMdi SP^*'* 
R £HTc nd^i enT d^VRdidiq gXl iiMeg^ oioTTd^qTe m 

MTCTHpiOn Rd^Td^ ec CHT dwIOTlO eif2t(0 XlMOC 

hhtR Te noT. d^Tio A.iVine R ot MTCTnpion £m 
nd^en<ikTMdi • eqcHg^ gR '^h nc^d^i Rtc n«i- n%ice« is 
•^d^Md^^^d^Md^io^^d^pdi^diMd^io^^d^i* CTC n^i ne neq- 

6(o\* OKC nMTCTHpiOn CT R ilo\ £M HROCMOC* 

nei 

Tc.L n«ii enT d^ nTnpq vgione eTfcHHTq» n«^i ne 
e&o\ THpq mR ncoX e gpd^i Tnpq nd^i enT d^q- 
co>p e6o\ R R c(op e6o\ THpoT mR ncT R gn- 20 

TOT THpOT. i^TlO TlbJi CHT d^ MTCTHpiOn HIM 

ig(one eTfcnHTq i^T(o mR ncTTonoc TnpoT. «^mot 
e $pd^i ^^ pon f2te d^non neRigftHp mc^oc. d^non 

QkC THpR HMMd^R £(0(0R OR* d^HOR OTd^ R OT(0T 

d^T(o OTd^ R OT(OT • RToq ne nigopn Xi mtc- 2S 

15. in Ms. ^Hncg^fiki puta k obscurius scriptum esse H* 
18. sic scriptum in Ms. 25. ezstitisse yidetur iItor ne, 
qnoram n et .n adhuc discemi possitnt. 17 

TRpion ciiT a^q^conc «itt n oiopfi £p&*i ^m m 
a^T0di.f2t€ € poq £<\ eH eMnd^TqnpoeXee ebo\^ 
«^Tco npa^ Xi neTMM^iF «^noit THpii ne* T6 itoir 
^e d^non THpn £i ot con Tndwgc e poK ^tjH 
s t^e n ^opion* CTe itToq ne t^a^e aC MTCTHpion 

n 

wn £OTn. nToq £(0(a q oir Mcpoc ne e- 
toX XiMon* Te noir [erje e d^nTttnooT na^K m 
neKen<2LirMai ctc niOK puxo • ne «atin n tgopn ^. «^ 
TidJi enT diHRdwd^q gM c^d^e n £opoc ctc nToq ne 
10 ng^e M MTTCTHpion wn goirn* igdinTe neqoT- 
oeiog f2t(0R eiio\ Rd^Td^ TRe\e7rcic m nigopii m 
jic7CTHpion • eic gjHHTe e d^qacioR e&o\ n^i neq- 
OTOig Tah.diq 2^u>(0R* «^mot tgd^ pon oce Titdigie- 
pdiTtt e poR THptt e Tpe ^^ £I(0(or m nigopii 

e 
15 Xt MTTCTHpion mR ncqcooT THpq eho\ ^itR t 

ReXercic MMin XiMoq e d^qTd^d^q nd^n n^i n^opfi 
M MTCTHpion eqo n exi^^iFM^ cnd^T e Tpen Td^d^q 
^uxoR* X^P'^ ^^^ ^**^ «^nTttnooTq nd^R oce 
RAincgdi. MMOOT. eniQkH itTOR ncT o ii oiopil e 

20 pon diir(o Rtgoon g.^ TenegH* eT^e ndJi e^e dw 
ngopil Xi MTCTHpion d^qTnooT na^R e6o\ ^i to- 
orii Xi nMTCTHpion Xi neqeooT THpq eqo n en- 
QkTMdw cn^iir. o^opii Men eq n gHTq tiari neoor ^.ti. 
THpq il ii pdot THpoT iiTe XC MTCTHpion THpOT 

35 Mii ne npoftoXooTe THpor ii ii Td^^ic n ne ^(o- 

6. Fortmen hic tsst Yidetur in Cod. MS. P. 8. puxa sic 
scriptam pro p(o« 20. g^^ Tcne ^h scriptum prp gB^ TengH. P. 

2 18 

pHMik Xi ni ^Tsg^^Qie e poq* «^tco iLueg^ cit«^ir 
•R eno^TAUk €q R £HTq fi^i neooT THpq H np«^n 

H M MTCTHpiOn THpOT Mlt HC npo6o\oOT€ TH- 

poT ndJi CT vgoon gn n t«^^ic m nc ^u>pHM&. 
cn^T nTC ni vgopii m MTCTHpion d^Tco nci cn- 5 
QkTMdi €T d^nTnnooTq nd^K t€ noT cq n gHTq 
n^i neooT m npd^n m iiMTCTHpion m iiMHncT- 
THc €T€ nToq nc n^opn fi T(ovg* d^T<o hmtcth- 

pion M n^^^OT fi ^d^pd^C^MH «^T(0 llMTCTHpiOn 

M nno^ M npec&CTTHC fiTC ni d^Tigd.7fi€ € poq lo 
€T€ fiToq ne ni no^ fi OTocin d^Tco Mfi hmtc- 
THpion M n^^^oT Ai npogHTOTMcnoc nd^i ctc fi- 
TOOT nc n^^^oT m nd^pd^cTd^THc d^T(o on qvgoon 
uL ^. ^aC ncnOkTMd^ €TALud^(T) fiari neooT m iipd^n m 

HMTCTHpiOn fi fi Td^^IC THpOT fiT€ n€ npoftoT- 15 
XoOT€ M nc ^HCd^TpOC M nOTOin. d^TCO Mfi ncT- 
CCOTHp* «^T(0 Mfi fi Ti^^^IC fi fi T».^IC €T€ fiTOOT 

nc ncd^igq fi gdjiiHn d^T(o €T€ fiTooT nc ncd^vgq 

R C^(OnH d^T(0 Mfi n^OT fi D^HM* d^TCO Mfi 
nO^OMfiT fi 2.^MHn d^T(0 Mfi nC(OTHp fi £<\Tp€€T 20 
€T€ fiTOOT nc n«w\0T M n».\OT« A.T(0 Mfi HMTC- 
THpiOn M n€ \|riT M Cl^T^d^^ fi TD90MTC M HT^H 

M nc encd^Tpoc m noTocin* d^T(o on cq fi ^HTq 
fi^i ncooT THpq aC npd^n ct ^fi TOTnduu. nifi 
ncT igoon TnpoT £fi tmccoc • d^T(o on cq fi 2s 
£HTq fi^i ncooT THpq aC npd^n aC nno^ fi ^g5>- 

14. litera t abscissa est. 15. npo&cnrAoore pro npo&o- 
Aocnpc, P. 24. luii sic scriptum pro mH. 19 

p^Toc* CT€ ifToq n€ nnotf' Xi nponawTcop «kT(o 
mR MTCTHpion M nvgoMnT n TpiQkTn^Mic* ^tco 
mS nMTCTHpion m neirronoc Tnpq* ^tco Mii uLIl 
nMTTCTHpion n neTdi.£opd^Toc THpoir. mh ner 
5 ogooH THpoT ^aC HMCg^ MHigoMTe n n «k.icon« 
«^Tco mR npdoi M iLunTcnooirc n ^icon* ^tco 
mR ncTdip^con THpoT d^Tco mR ner^^y^i^t^^ 

\0C THpOT a^TiO mS, nCTd^nne^OC THpOT d^TCO 

mR ner €Q(ooh THpor ^jK iiMnTcnooTc n n d^icon* 
io a^Tco HMTCTHpion THpq M npd^n n ncT o^oon 

THpOT £11 ^IMd^pMeilH AiR M IlHTre THpOT • dwTCO 

HMTCTHpion THpq M npd^H n ncT igoon TnpoT 
£n Tc cc^epdh. d^Tco Ain ncTCTepecoMd^ mh hct n 

^HTOT THpOT d^TCO Ain nCTTOHOC THpOT* CIC 

15 £HHTe ^e ajtTnnooT ndJi XC nei en^TMdi. eTXt- 

AiSwT eAUie Xd^a^T eiMC «in m nvgopii n Tcovg 

c necHT. eAoTV. oce nepe neooT Xi neqoToein !?. &. 

^Kn n ^HTcj* d^Tco ne cc^d^ipd^ Aoi n Tonoc th- 

poT MH jS nigpn n Tcocg e necHT» ^enn ^e ^ 

20 nei en^TMdk. gicocoR «^mot ^^ pon «ate Tnd^ge e 
poH e Tpen "^ ^icoiok Xi neKen<ikTMd^ cnd^T £iTn 
TReXeTcic Xi nigopn m MTCTHpion igd^nTe ne 
OToeigi «coK e&oTV. nd^i ct THig giTn ni d^Tigd^Tfie 
€ poq* eic £HHTe are d^qoccoK eSi6\ nari ne ot- 

2. MTCTfcpion sic scriptum pro lUiTCTKpion. 5. nMeg 
MHgiojATe sic scriptam pro iLue^ MnTogoMTe. 22. post vo* 
cem MTCTHpion superscripta sunt manu antiquissima : n&.'i 
rraioon luji «in n ^ ogopii fj^ ^T^ n|gopn m MTCTHpion ^ 

2* 20 
o€ivg« ^MOT ^e ^^ poK ^R or ^€sm T^jpnT^^-rr 

^KOCOR gd^KTKOKOK e&o\ R T^Id^ROtUd^ THpC M 

nfxiOH eSio\ jH m igopii m MTCTHpion Td^i ct 
TH^ £iTn ni d^Tvgd^^e e poq* d^MOT ere igkpon 
^noV ^e vgd^ pon gn ot ^enn Td^pnTd^^^T ^icocor s 
R«^Tdw TReXeTcic M ni ^opii m MTCTnpion cti 
ud^p Re ROTi n OTeicg ne ii eXd^^icTon. rrht 
17. A. e pdiTn. d^Tco Rndi7V.o gXi nnocMOc • djntoir ^e * 
n OT areiiH Td^peRfiti m neReooT THpq ctc neooT 
ne M ncgopii m MTTCTHpion: ^c^ lo 

3^ oiu>ne ^e d^noR nTepind^ir e nMTCTHpion 
n nei o^d^fse Tnpor $p^i ^m nenf^TMd^ enT d^q- 
TiinooTq nd^i* d^iTd^d^q ^icoioT £ii TeirnoT ctm- 
JAKV. «^TTCO «^ip OToein CMd^vgo CMd^vgo d^TlO 
«^i^doX e nfxice* d^Tco d^ieT epii thtXh m ne 15 
CTcpecoMdi eio n oroein CMd^^o eMd^o^o e Aiii I igi e noToein e neqvgoon MMoq* d^Tco d^Tup^opTp 
esn neirepHT iie^i m htXh m ne cTcpecoMd^ d^T^ 
OTcon THpoT gi OT con* diT(o dw n d^p^con th- 
poT Mii n e^oTcid^ THpoT. mR R d^cFCFeXoc th- 20 

pOT CT n g.'^^ «^TVgTOpTp THpOT £1 OT C01X 

eT^e nnoar R oToein ct vgoon Ximoi* d^TCo d^T- 

vL ^ ^ioigT e nen^TMdi R oToein ct ^.^(OiOT ct o R 

oToein d^Tnd^T e i nMTCTnpion ct epe ncTpd^n 

4. expuncta sunt manu antiquissima. 7. ii areijg sic 
scriptum pro ii oroeijg P. 17. ita correctum in MS. 24. 
nonnunquam i pro puncto y. infira nTe lu c«k n gonu pag. 
seq. 1. 11. 21 

€tto\ n^i neTMppc THpoT n«^i ct oTAUfp ii £H- 
Toir d^irco d^ noTdi noTd^ 7V.o £n TcqTd^aic d^Tco 
d^TmdigT^ THpoir Ji naJSTo eSio\ d^iroTio^T er- 

5 «co aLuoc occ ii d^g n ge d^qoTOTftn e6o\ n^ 

nf2toeic Xi nTHpq eMnnetue d^TCo ^iF^jFMneve 

THpoTT ^i OT con c HCd^ n gOTn iiTe ni cd^ n 

^T. a^noR QkC nernd^T e poi d^n ne* d^^Tid^ ncT- 

n^T e noToein MMd^Te d^Tco ncTvgoon ne ^n ot 

lono^ ii 2pTe* «^tio neT^TpT(op ne eM«^Te« d^Tco 

a^TgTMnere e ncd^ n goTn itTe ni cd^ n gp^^ 

^MR^ lui^ ^e eTliMd^T ii c(oi «^ieT e $p^i e 

T^opii n ct^^ipd^ eio n OToein eMd^vgo CMd^gio 

ii £OTO e ^e enT dJip oToein ii ^htc ^m ne h. A. 

15 cTepecoMdh. n ^Me \^t n rco6 ii con. dk^cvgione 

^e. iiTepmcog^ e thtT^ n Tvgopii n cc^di.ip^ d^T^ 

op-opTp ne'1 necnTTiH d^Tco d^TOTcon Md^Td^d^T £i 

OT con* A.ieT e £OTn e n oiroc n tc ccl^d^ipd^ 

uo n oToein CMd^vgo eM«^a|0 e mR cp e noT^ 

20 oem er cgoon mmoi «^tco d^TigTopTp eocii ncT- 
epHT n^i n d^p^con Tnpcrr Mii neT o^oon th« 
poT ^ii Te ct^d^ipdi. eTliMd^T di^Tco d^Tnd^T e nnoar 
n OToein er goon Ximoi. d^Tco d^Te^covgT e nd^- 
enQkTM^ «^Tnd^T e nMTCTnpion m ncTpd^n ii 

25 £HTC{ &TCO d^Tp £OTe Up^OpTp* «^TCO «^T^COnC 

^ii OT no^ n ^OTe eTrvco Ximoc Ximoc fse ncoc 
«b. nvoeic Xi HTHpq OTOTfin e6oX eAUineiMe* 

26. MMoc MjAoc. Altenim mmoc videtar expaDgendaiii P. 22 
rS:. «^. mR ncTTonoc Mii iteTTTd^^ic* d^TO d^ noTd^ noTdw 

\o gR TCqTd^^IC diTndwgTOT THpOT gl OT COH 

«kTOTcoj^ M ndJlTo e6o\ H M ncMTo eAoTV. m 
nd^en^TMd^. d^T<o d^T^TMncTe TnpoT gi ot con 5 
e ncd^ n gor nTe ni c». n £OTn* eTigoon gn 
OT no^ n 2P*i'^ •A^K OT no^ n vgTopTp* d^Tco 
d^iRCO n c(oi M iiM^ ^MM^ir «^ieT ^d^ thtXh 
n TMe^ ciiTe n ccj^d^ip^. Td^i ctc iitoc tc eiMd^p- 
Menn* d^T^opTp Q^e n^i necnTXn THpoT ^.tco lo 
^TOTcon gi ncTepHT. d^Tco dii&iOR e £OTn e n 
oiROc n eiMd^pMcnn eio n oToein eMd^vgo CMd^- 
JBO e mR igi e noToin ct igoon Ximoi* neio 
Cd^p S. oToein ne gn ^iMd^pMenH n £Oto e tc 
c^d^ipd^ n gMC y^T n r(o& n con* ^tco «^t^ ±s 
rS. &. igTopTp n^i n ^p^con TnpoT mh hct ^oon th- 
poT ^ eiMd^pMeiiH d^Tco «^Tge efsn ncTepHT 
d^T^cone £H OT no^ n ^otc CMd^Te CTnd^T e 
nno^ n oToein eqcgoon Ximoi* ^tco d^Te^co^T e 
nd^en^TMd^ R OToein ^.Tnd^T e iiMTCTHpion m 20 
neTpdk.n gp&i ^ nd^enOkTMd^ d^Tco d^Tp ^otc 
IBTopTp diT^cone ^n ot noar n goTe eTf^io X[- 
Moc «e n d^cg n ^ ^ mLoic m nTHpq oTOTftn 
e&oX eMnneiMC d^Tco d^T^coTV. e6o\ n^^i Xi Mppe 
THpoT n ncTTonoc mR neTTd^^ic mh neTomoc 25 

«kTel THpOT £1 OT COH d^7nid^£T0T d^TOTCOOgT Xi 

ndJiTo e6o\« ^Tco d^TgTMneT TnpoT gi ot coh 

27. Pro ATgTMitcT Tidetor legcndam ^TgTMnrre* P. 11 

cme jX MnTCHooTc n ^om nHMda K^Tb, ee enT 
duwooc € pcoTn ^m n ^opii* enT dJraiTOT 
n TOOTOT M MnTcnooTc n ccoTHp ifTe ne eH- 
c«^Tpoc ii oToein k^t^ TneXeTcic m ni vgopii 

5 Xi MTCTKpion • ndJi ^e d^ino^oT e TRdi.\d^^H ii 
TCTiiM&^T «in elfnHT e iirocmoc ctc nd^i ncT 
{ii neTnciOMa^ m nooT • Rt a.t^ c^d^p n nei ^om 
e p<oTn nawp^w iirocmoc Tnpq. Tte nTcoTii ner 
moioT^ M I1ROCMOC THpq d^T<o oie Rd^c eTCTne- uL. L 

lok^&M&OM fi T<ooT 2_<^ Td^niT^ R n a^p^co XC 

IIROCMOC «^T(0 Alii n ^C€ jH HROCMOC diT(0 Mli 

neTRinaTnoc «^tco mR neTr^couMOc THpoT ct 
oTtUkiiTOT e «(otR if e^i n d^p^<on m nouce • «ki- 
«ooc «««ip nHTn ii ot MHHcge n con «e t^om 

15 CT goon ii ^HT THTTn* iiT dJinTc ehoX £m nMirr- 
cnooTc n c(OTHp« naJi ct cgoon ^ ne ^hca.t- 
poc jit noToein* cTAe nd^i pco ^ioiooc lurrii oun 
n giopii oce liTCOTH irreTn ^en e6o\ d^n {jX 
imocMOc* jibA ^io dOioR &ni< ot e6oX aoi ii 

20 jiniq* p<0Me ^<a^p niM ct jm iirocmoc. iiT awToti 
^T^H cftoX fn R n ^p^con n ii ^.iio* 

r&OM Q^ CT igoon ^ thttR ot eSio\ mmoi tc* TL «u 
liTcoTil ^e epe TeTRi|rT^H nn e nwce* Rt dJiR 
MirrcitooTC R ccoTnp m ne ^nca^Tpoc XC noT^ 

S5 oem c a^f^uTOT e&o\ ^ iiMepoc n Td^a^oM tcht 

18. c£ £▼. Jo. 15, 19. ct 17, 14. 16. P. 21. Trcs 
ant qnatQor literac ab ipto tcriba, ut yidctar, oblitac sunt. 
24. la marginc adscriptnm ^om, irre sk n antc carrnp. 24 

» 

irronoc XC nno^ m npon^^TCop R «^gPP^*''^* ^tco 
Mii no^OMnT n noe* n Tpi^7rndJu.oc« e&o\ o^e 
{irn Tno^ ii ^otc itTC ncTup^opTp. d^qe^co eq- 
nHT € ni cd^ mR nd^i ^m ncqronoc ne^i nno^ 

R?. «u M npond^Tiop nToq Mtt n^oMttT it npi^Tnd^ hoc 5 
&T(o MnoTecg cgTduu. n neTTonoc THpoT eT^e 
Tnoe' n gp*!'^ ^ neTOioon gpd^i n ^htc d^Tco 
&irKiM e nerd^Kon THpoir ^i ot con* mR rxes-" 
ct^epdi. THpoTT Mit neTROCMHcic THpoT • eTp gOTe 
^T(o eircgTpT(op CMd^TC eT^e nnoe' n oroin e 10 
neqo^oon mmoi n ee «^.n m ne OTOicg e neq- 
cgoon AiMOi. eigoon 2<f2CM w^^^ htc TMnTpiOMe 
itTepeqeT e gpd^i e Ttcoi it^i nenOkTTMd^ n oiro- 
ein. nsjx fi g^OM ti^p m iikocmoc e tiooth ^ 
noToeiH n ^e eT qo Ximoc git Teqd^Tineeid^* 15 
eAiMon HROCMOC nd^(oX e6o\ mS hct gi at(oq 
THpoT £1 OT con* «^Wdk. noToein e neqogoon 

R?. &. XiMOi £M HMltTcnooTrc it n d^Kon nd^d^q e nenT 
d^q^(one Ximoi £m hrocmoc £<KTn THTTn it 
jBMOirn n «90 • Mit cd^ogq itoge it T^d^ n 20 

R(0& n QOVL 

^ d^cgcone e^e nTepe ncT cgoon THpoT £m 
itMnTcnooTc n «^non* iiTepoTrnd^T e nno^ it ot- 
oein e neq^oon Ximoi.. d^Top^opTp TnpoT eotn 
neTepHT d^T(o d^Tn(OT e ni cd^ Mti nd^i ^P^*^* S.^^^ 
n ^.Kon* awT(o &TRIM eoKit ncTepHT nari n «^.Kon 
THpoT mR aC lurre TnpoT mR tctrocmhcic Tnpc 

20. spatiam qtutaor aut quinque literarnm erasarum. 25 

rrftc TiuM' it gorc enr a^cgcAnc SlMOcrr cftoX 
Qi€ SuioirciMC € HMTCTHpion ciiT akqvgione aar<a 
n^<^duiAa^c nno^ n TT]Mj(tnoc mR n TTrpa^nnoc 
THpoT CT goon ^n n Mio TiipoTr d^T^i tootoit 

5 € noXcAU e munoui ^P^^ S^ norocm* d^ir€o m« 

noTciMC «e eTno7V.eMei mxl niM* e&o\ «e ncT- nL «^ 

n«^T aji e Xa^d^T. n c& noToin er otot£ eM^w- 

go. dh.cg«one s^e nTepoTnoXcMi ^m noTOin a^T^ 

ciOQM THpoT 2^ neTepHT d^TCO diTge e necirr 

10 ^pdJi ^n n M(OH d^Tgcone n ee n ni pXi ii Rd^^. 
CT MOOTT. e mR niqe n £RTot. d^TCO ^.iqi ii 

OT OTCOn n gOMHT gii TCTe^OM THpOT oie R^C 

H nerenepfn gn ncTnpd^^ic e^ooT* «^tco oie Rd^c 
ep gd^n n pcoMC ct {m hrocmoc cTgi^eniRd^Xei 
liliMOOT {R ncTMTCTHpion. nd^i enT d^TiiTOT e 
necHT n^i ii d^tFi^eTioc enT d^Tnd^pd^d^ n^ ctc 
neTMa^mdw ne« «ate Rd^c ^e eTvgdineniR«^7V.ei aLmoot 
^n lieThernpd^^ic eeooT n ncTevg oiorot efiioX* 

^TiO OIMd^pMCnH mR TC CC^di.ipdi. CT OTO ii «o- 

T 

20 eic e pooT. d^TnoonoT d^Tco «^iTpcT p coot n i»^; &. 

C&OT CTRHT e gftoTp* d^T(0 d^TrXiOR c&oTV. R ncT- 

daioTcXecMdk.* d^Tio coot n e&OT. cTarcoigT e ot- 
n^jui CTfXiOR eSxo\ n neTd^noTe7V.ecMd^« e6o\ <^e 
^rrn TReXcTCic Xinvgopfi n Tiooi* d^Tio efiioX £iTn 

25 TRCXCTCIC XC Higopii M MTCTHpiOn. neHT dk.C{- 

9. ii in Toce fn ita erasum tsse Tidetur, ut iam eyaderet i. 
18. pmicta auperscripsit manus antiqulssima. 20. ita emen- 
datnni in Maniiscripto. 26 

H^^v ne €T^covgT e ^ftorp R tid^T niM fid^ i€oir 
n€nicHonoc m noTocin cTroKioR €6o\ fi n€ir«^no- 
TcXccMd^* d^T(o Mfi ncirnpd^^ic* d^cvg(on€ ^c fiTc- 

picT € nCTTOnOC d^Td^Tdk^KTI d^TCO d^TnO^CMCI e 

gHTq M noToin d^iqi fi ot OT(on fi goMfiT fiTc 5 
Tcre^OM OKC fi ncTcg ^MaroM € «atioH cAoX fi 

nCTnpd^^lC COOOT* «^T(0 ^IMd^pMCnH Mfi T€ 
Re. «^. CCl^d^ipd^. €T OTO n OCOCIC € pOOT* dwIHOOnOT* 
dwTiO dilHd^d^T CT^^^Oigf € gftoTp fi COOT fi €&OT* 
€TX(OH €&o\ fi n€Td^nOT€7V.€CMd^ d^T(0 «^YKd^d^T 10 
n H€ COOT fi cfilOT. €TRHT € OTHd^. €7r«(0R 

cfiioX fi ncTd^noTcXccMd^ : nd^i ^c fiTcpcqocooT 
€ ncqMd^^HTHc. ncQtd^q n&.T* «€ ncTc OTfi Md^- 
K^e. 3XMoq € c(otm Md^pcq c(otm* «^cig(on€ ^€ 

fiTCpC Md^pigt^M C(OTM € nCI igd^f2t€ €qf2t(0 M* 15 

MOOT fiari nc(OTHp* d^ccKopXi cfiioX ^m nd^Hp* 
M nn&.T fi OT OTnoT nc- 

^ ^^c Qi€ nd^fxocic RcTicTC ndjf nTd^ogd^occ 
^fi OT nd^pgHcidi.* «^qoT(o^]& fie^i ic nnd^HT* 

nCfXd^q M Md^pigdiM* f2t€ Md^pigdJU. TMd^Rd^pid^. 20 
Tda cYnd^OCORC €&o\ gfi M MTCTHpiOn THpOT fiT€ 

ii£. L n^ nocicc* o^d^acc gfi ot nd^pgHcid^ fiTo tct cpe 

nCC^HT COTT(On € gOTn € TMfiTCpO fi M HHTC* 
fi ^P^^^ € nOTCHHT THpOT» 

3^ TOT€ neiL^C R^% Md^pigdJll M nC(OTHp fS€ 25 

nd^oiocic* nigd^fsc cht d^Rfsooq n^ fsc ncTc oTfi 

1. loco n alia aut aliae duae- literae exstiti^se Yidentnr. 
14. cf. Ev. Matth. 11, 15. etc. P. / 27 

M^M^e. Xuioq € ccotXC Md^pcq ccotXi. crocu) Ximoc 
xe cnenoi Xi ngd^occ ctiT d^Kotooq* c(OTAi ^e 
n^iLoeiCm T^^otooc {fi a?r ndk^p^Hcid^* nigd^fate eitT 
dURfxooq ve dJiqi n ot OTCon n tgoAinT £n 

5 Td^OM il n a^p^u>n n n d^icon THpoT* diiroi> «ate 
a^Tncouine ii TCTgiMd^pMenH • mS TeTc^d^ipd^ nA.i 
CT oTo n «oeic e fatiooT* «e Kd^c erigd^neniKd^- 
Xei XiMOOir iies^i ni«enoc n tt pioMC ^n neTMTC- 
THpion ndii HT d^TTCdi&ooir e pooT il^i n d^cFCFe- 

10 Xoc enT d^Tnd^pd^di e neT^ioR e6o\ n ncTg&HTe 
coocrr • a^Tco n d^OMon gXi HMTCTnpion n tct- rc. «^. 
Aid^cvd^* fse Kd^d^c en ncTe^ ^^^om ^e ocin Xt 
nei n^T e fscoR eSioX n neT^ftHTc n d^noMon 
ehoK «e diRqi n tct^om it g.^^'^ J^ ncTpeqKd^- 

15 oTnoT mR neTpeqvgine mR ncTe tgd^TTdune n 

pCOMC CT £M HKOCLUOC C {Coft niM CT nd^D^COHe 

OKC n neriioei oiin Xi nei nd^T e t^^moot e 7V.«^d^T 
n ^co&* e qnd^igcone «e d^Kncocone ii ncTcc^d^ipd^* 
^Tco ddiTpeT p cooT ii e6oT. ctkht e g&oTp 

20 erxcoK eAo\ ti neTd^iiOTe7V.ecMd^« d^Tco kc coot 
ii e6oT eTe^coDgr e OTndjii* eT^coR eSxo\ n neT- 
ajioreXecMd^* eT^e nei vgd^fxe are nd^fsoic enT «^c- 
vooq ii Tei ^e ii^i t^om ct gii HCd^id^c ne npo- 
^hthc &TCO iiT di.cT&.Toq £ii OT nd^pd^ftoTiH m rc. L 

25 imiTiRH Xi ni OToeioi eqvgd^fxe eT^e eopd^cic n 
RHMC* ore CT TcoH ^e RHMC CT TcoH ncRpeq- 
gme mR neRpeqRd^- othot Mii .ncTe gid^TMOTTe 

17. iioei pro noei. P. 25. cf. Jes. 19, 1. 3. 12. P. 28 

c6o7i {Xt iiHdi^^ mR neT£ cgd^TMOirTe e&oTi ii ^h- 
TOT« Md^poT TdOiOR ^^. fxm M nei ndiTr e n gfeHTe 
eT qn^d^d^TT n^i nT^oeic cd^d^coe^ iiT dwcnpoc^HTCTe 
^e {«\ ^H MHdiTaeT n^i t^om ct {ti HCd^id^c 
ne npoc^HTHC nT d^cnpoc^HTeTe ^ poR rxe Rn«^- s 
qi n T^s^OM n n d^p;)(|^(on n n d^icon* «^tco iicF- 
ncocone n TeTcc^d^ip^^* mh TeT^iMd^pMenn rxe ii 
neTeiMe e 7i«^«^T fxin m nei nd^T eT&e n&.i pco 
«^c^ooc fxe n TeTnd^eiMe «^n ^e Tte ot neT epe 

R^. «^. nrxoeic cdiftd^coe^ nd^d^d^q* eTe nd^i ne «e Ain lo 
Tid^diT gn ii d^p;)^(on nd^eiMe e ncT and^didiT «xin 
M nei n^^TT eTe iiTooT ne rhmc. e&o\ fxe n- 
TOOT ne t^tAh ii t^^t^om ^e eT gii HCd^id^c. 
nT diCnpoc^HTeTe ^ poR m ni OToeiog ecrxco m- 
Moc «e* n TeTnd^eiMe d^n ^e fxin m nei n^.T e i5 
ncT qn^^d^diT n^i nrxoeic cd^ftd^coe* CTfte t^om 
ii OToein enT «wRTtiTc n TOOTq n cdJbd^coe^ nd^- 
CFd^e^oc n«a ct ogoon {m htohoc ii TOTnd^M Td^i 
CT gioon {M ncRccoMdi n £T\iRon jQL nooT« CTfte 
nd^i ^e dwRfxooc nd^n nd^fxoeic ic rxe ncTe OTii 20 
M^bJiLe. XiMoq e ccotm Md^peq ccoTJvil fxe eneeiMe 
«e niM neT epe neqgHT TtoRp e £OTn e tmRt- 
epo ii M HTe« d^c- 

R^. &• ^ ^cone ^e iiTepe Md^pid^ otco ecTtco n nei 

gi«^7te« nerxdiq «e eTc^e Md^pid^* «e Rtc ot Md^- 25 

Rd^piOC iiTO nd^p^^ C^IMC IUM CT {IOILM IlRd^g^* 

16. Daae literae erasae. 23. Pro H m fCTre legendam 
n M iiHTe. P. 25. Rtc $criptum videtar pro irro. P. 29 
«€ nTO Tcrr tidiC|<on£ jK nTVjipiOMdi KTe ni nTiR- 

pCOMdw THpOS** dwTTd) R «(OR RtC ni «(OR THpOTT* 
^ nT€p£ Md^pidi 1^£ CiOTM € nCCOTHp CqOtCO 

n n€i ^«^fX€. d^cTcAnX JiliMOC eud^^o d^TTco d^ccT 

5 € OH n ic diCndigTc m ncqXiTo €&oA. «^cotco^t 

n n€qoT€pHT€« ncrxd^c nd^q occ nd^fxocic. ccotm 

€ poT TdwfSnOTTR € HCI g|«^fX€* CMnd^TKVgdiatC tCSi^ 
JJL^TL € n TOnOC CnT dwR&(OR € pooT* d^qOT- 

^ (OQ9& n^i ic nexdiq m Md^pigd^M fX€ ogd^- 

10 aK€ £n Oir nd^p£HCIdi* d^TTCO Mnp p £OT€. {(Oft niM HfL «^. 

cpc^inc n c(ooT« "^nd^^oXnor nc c&oX. nc- ^ ndwfSOCIC. p(OM€ niM €T COOTn m nMTC- 

THpion H TM«^i5idi n n dwp^(on THpoT n n d^non 

15 THpOT» mR TMMn^ It R d^p^COH R eiMd^pMCHH 
mR n^ T€ CC^d^ipd^ Rd^Td^ e^€ CHT diTTCd^OOT € 

pooT n^i n dii5i5€\oc crt d^Tnd^pd^&d^. «^t(o €t- 
^^ncniRd^Xci XiMOOT {R ncTMTCTnpion» €T€ 

n€TMdwfn«^ ll€ €eO0T« € C(Og|T € n€ {6hT€ €T 

20 najfOTOT. ccnsifxoROT €6o7i M nci n«^T. Ttn m- 
Mon* d^qoT^oogS 

^ ^€ R^i ic nc^d^q TX. Md^pid^. fX€ R c€- 

mifSOROT dwn €&o\* R eC € n€TfS(OR XiMOOT 

€fioX «n R ogopii* rxc «aqi R ot OT(on R 
25 giOMnT £R TCTd^OM • d^Wd^ ccnd^cipc n ot \0€I^€ rk. i* 
£n n€T cootR R m MTCTnpion R TMd^md^ m 
nM€2^ MnTg|OMT€ n «acon* dwT(o eirgiddicniRdiTii 
n M MTCTHpion R TMdiUidi R ncT ipoon gjvC nMCg^ 30 

MnTvgoMTC n n Mcon. c^nd^TtoROTr e&oX Hdi7i<oc 
{n OT oip^ €&o\ fxe Mniqi (S^om ^m nTonoc 

CTMMd^TT KdiTdi TRcXeTTClC M n^Opil M MTTCTH- 

pion* d^c* 

^ ogcDne i^e nTepe ic orco eqT^co n nei s 
gid^fxe. diCOTrco^^ on e tootc ii^i Md^pid^ neot^^c 
o&e nd^fxoeic eie n peqKd^- OTnoT Mii ii peqgtne* 
eie ii cend^Td^MC n p^OMe «^n e ncT nd^gione 
MMOOT «xin M nei n«^T« «^qoTcocgS i^e ii^i ic 
nerxd^q m Md^pid^ rxe epe vgd^n ii peqnd^- oirnoir lo 
er^d^nge e eiMd^pMenn mS tc cc^d^ipd^ eTKHT e 
R?. «^. £ftoTp Kd^Td^ neTigopii n ccop e&o\. ogd^pe neT- 
cgd^oce din&.nT«^* d^Tco cendwT^co m neT eigoge e 
cgcone* eTOid^nd^n&.nT«^ i^e e ^iM&.pMenH ii e Te 

CC^dwipd^ CTKHT e OTHd^M. MCTltl \&.dwT fi £C0& 15 

M MC eii6\ o&e «^Ykto n neTdwnoTeA.ecMdi« mR 
neTqTOOT n roo£. Mii neT^OMtiT n koo^* mR 
neTcgMOTn ii cmot* enei^ikH neTMnn eikoA. ne 
n^s^i neTd^noTeXecMd^ wn ii ogopii eTHHT e 
£ftoTp« mR neTqTOOT ii Koog^* mh neTtgoMiiT Rzo 
Koog^* Mii ncT^MOTn ii cmot* tc noT i^e «wi- 
TpeT p cooT ii e&oT. eTKHT e ^ftoTp «^tco coot 
n e&OT. eTKHT e OTndoi* ncT n&.^ine ^e m 
kS. k. ncTCon Ttin m ne oToeivg enT d^inoonoT* e «^i» 
Rdi^.T e TpeT p cooT n e&oT eT^covgT e ncT- 2s 
Mepoc n {ftoTp* diTco coot ti e&oT eT^cocgT e 
neT^inMoooge ii oTndJU.* ncT nd^^ gjHq ^e nd^T 

8. eie aot eic. 31 

n Tei ^ qnd^eiMC e, nerr^noTeKecM^ ^il ov (op%« 
^TU» qndwTdwTC {(o& niM £t oirnd^d^diTr* ^omokoc 
on n peqogine ercgd^neniRdwXi m np^ n n d^p- 
^(on« Hced^nd^nTd^ e pooT eT^tovgf e {&oirp. 

5 ^u>& niM eT oirndiOiine n neT^eRdwHoc eT&HHTOT* 
cend^fsooT e pooT £n ot oipS:* eigcone iiToq 
ep o^doi neTpeqogine eT^d^neniRdkXi n ncTpd^n 
cT0r(o^ e OTnduii. n cend^ccoTM e pooT dwn e&oA. 
«e eTd^iouaf n ne cmot« nd^pdi neTcgopii n tcoo^* 

10 enT d^qcMnTOT n ^HTq R^i leoT* enei^ikH otct 

HeTp& eTRHT e g&OTp* dwTCO OTCT nCTpd^n CT- ^ «^* 

KATi e OTndjn* dwTco eT^d^neniRd^Aei mmoot ct- 
RHT e oTndJn* ii cend^w tmc e pooT d^n* diA.7idL 
^ii OT ^i^ cend^p gftdi Ximoot. d^Tco £n ot d^nei* 

15 TUi cen^doieiTii e pooT • ncT cootii ^e &.n R 

TerdnnMoo^e ctrht e OTndwM. «wtco mii neT- 

igoMliT ii Roo^. d^T(0 Mii ncTqTOOT n roo^* 

Mii nercMOT THpoT* cen^^S Xd^^^T d^n m mc. 

^XTid^ ccn^p ^ftd^ gii OT no^ n ^ftd^* &.t(0 ce- 

M na^gcdne ^ ot noes' m n\&.nH. d^T(o cend^c^opXC 
^n OT nod* ii c(opM* e&oA. fxe ne giknTe e vgd^T- 
SAT M ni OToeioi {ii ncTqTOOT ii Roog^ ctrht 
e £&OTp« diT(o {ii neTogoMiiT ii roo^. d^T(o gjR 
nerogMOTn n cmot. nd^i e ncTMHn cii6\ n ^h- 

25TOT cTeipe XiMOOT eTRHT n gikoTp. dwinoonoT ^^ 
tc noT» d^T(o «^iTpeT p cooT n c&ot« cTeipe n 

HCTC^HM^ THpOT CTRHT C OTHiiM • «C R^^C eT- 

lUkp {Aa^ gii OT ^^^ gti TeTd^inMOT^ e^oA. Tnpc* 32 

^ir(o on ^YxpeT p coot k cAot eiriutT e g&OTrp 
eirefpe R ne {ftnTe n neTd^noTeXecMdw mR neir^ 
c;)(|^HAi«^ THpoT* o&e R«^c {11 OT {&&. eTep £&aw« 
d^iru> {n OT n^d^nH eiren^d^ndi n^ri n «^px^ ^ 
cgoon £n n &.io3 d^Tco ^n neTcc^d^ip&. SiTco £n 5 
neTMnnire* d^Tco gn ncTTonoc THpor* Tte Rd^c n 
neTnoi n TeTes^inAioosge ALuin Ximo- 

^ ot: d^co9(one ^e nTepe ic otco eqfxco n 
nei ogd^o&e epe t^iXinnoc ^mooc eqcg^i n ogdia&e 

aT. «^. niM CT epe ic Ttco Ximoot: d^cvgcone ^e Mnncdi 10 
nd^i* «^ c^iAinnoc ei e en &.qnd^gTq d^qoTco^T 
e noTcpHTC n ic eqotco XCmoc o&e nd^Ttoeic ncco- 
THp. "^" Te^oTci&. nd^i e Tp&. ogdiTte* m neRMTo 
ebo\ «^Tco nTdifxnoTR e nei sg[&.rxe eMnd^TR^d^- 
o&e n3i)[Mdin e n Tonoc enT d^R&coR e pooT CTfte 15 
TCRi^id^Ronid^. dwqoTco^S n^i nccoTnp n nd^HT. 
neo&diq m c^i^iuioc Tte Te^oTcid^ to ndwR e Td^Te 
nogd^Tte eTegnd^R. d^qoTcovgS ^e n^i c^iXmnoc 
nexd^q n ic fse n^^Ttoeic. eTfte ^^ m mtcth- 
pion djincocone ii TgrinMOTp n n d^p^con 'mH 20 
neT&.ico Mii TeT2iM&.pMenH* Mit TeTct^&.ip&. • mR 
neTTTonoc TnpoT. «^tco {n ot £&&. «^RTpcT p 

aT. &• £&di gn TeT^inMoooge «^tco «^TnXdindi £m hct^ 
^poMoc* itT dwRp n&!i d^e nd^T cTfte noTo&dJi m 
nROCMOc. fsii XiMon. ^qoT^ 85 

^ cog|£ ^e nes^i ic ne^^q jK ^iXmnoc Mti 
JK Md^eHTHc THpoT £1 neTepHT. «c tiT d^ncocone 

6. neTMiurre. Sic scriptam pro nevnKTC. P. 33 H TeTr^inMOocie er oim^t k ne t|nr^o<yir€ tk« 

pcnr* fj^MHK £i^MHK ^^UI ALMOC HHTK Qte K Cd^* 

&hX o&e danuKOKc fi Ter^iKMOO^e k KeTKdwTdwRo 

ne K oir AiHHvge 5C ^nr^H • «^irco . KeTK&.p oir 

5 Ho^ fi ^iponoc ne eMnoir&coTi e&o\ fi^i fi d^p- 

^COH fi K dwICOH* d^TCO fi d^p^UIK fi eiAid^pMeKH* 
MH Te C^diipdi* d^TCO MK KCTTOnOC THpOT MK 
neTMIlRTe THpOT* Mfi KeTd^ICOK THpOT* d^TCO 

nepe ne ^^nr^ooTe Kd^p ot tio^ m MHHoge fi Alu «^. 
10 OTOCI09 fi ho\ Tdii • ^T(o KeqKdiOiCH. ne e fscoR 
fi^i Hd^pieMOC fi Ke ^nr^ooT^E fi TeA.eioK« Kdwi 
er Kd^con e ^oth e Te KXHpoKOMid^ m nfsuce 

{ITK M MTCTHpiOK d^TCO ficeO^COne gM HC eH» 

cd^Tpoc M noToeiH* cTfte n&i ^e d^incocone fi 
15 TeT^iKMOOCie «e CTep gft«^« d^Tco fice^TopTp fi- 
ceRu> eAoTi fi t^om* Td^i ct gioon gfi ^tXh m 
ncTROCMOC Tdwi c vgdiTdidiC M i^nr^H* «e CTecoT- 
&OT ^K OT arenH dk.T(o ficecoX e gp«a fi kct Kd^* 

OTXdJl* HTOOT Mfi T^OM, THpc< d^TCO fiCC&loX 

20 c&oX gn <>^ ^enH tL^i kct Kd^oTXdii «^k • «^c- 

^ cgcone ^e fiTepe ic ot(o eq7t(o fi nei 
^MLe e KeqMdieHTHc d^ceT e en fi^i Md^pi^^ tct 
Heccoc £fi Tec^moid^Tte. «wTUI TMd^Rd^pid^ ^cnd^grc 
esfi n OTepHTe fi ic« neTtd^c Tte nd^fsocic «01- M« Su 

sse^e XiMoK fiTdiSgdi^e K nenjSTo e6oA.« a.T(o 

3. itneTn«^T«^RO. Primum n videtar redundare et ezpun- 
gendam P. 8. ncTMnKTe. Sic scriptum pro neTiiHTe. S. 
cf. tnpn p. 32. I. 6. P. 

3 34 

Xbi^ tfyoirr € poi «e "^xnrc^^ gicc e poH n or 
MHiigie n con cigpnc XiJU.OH« diqoT(Oig£ n^i ncoi- 
THp 2.^ OT MnTQgdoi^THq nexdiq m Md^pid^ «c 
di«i ncidiTtc CTCgnc* «^irio djnioH ^d^es^oAnq nc 
c6o7U £fi OT ndwppHcid^: diCOiruisi£ ^c n^i Ma^- 5 
pid^ ncQ&diC n ic fsc nd^Ttocic* n a^ci n ^c ncpc 
nc ^nr^ooTC na^cocli iSio\ taj* ic cTn&.coTqoir 
fiToq {n OT ^cnH n a^og n cmot* ^qorcoogS ^c 
RA ic nc^a^q X[ Md^pid^ «c ctto Md^pia^ • Tccginc 
RdiXuic £R TSlncginc ct na^noTC* a^Tio tc')' ot*io 
ocin cd^ £ui& niM gii or copS:* d^Tco £n ot mRt- 
«oipifeHC* Tc noT ^€ n "^na^gcn 7i&.ai7r c puiTn 
Ar. «.. «oi wn Xi nci na^T* «^Wa^ "^d^^An £(a& niM 
HHTn ehoK £R ot cop^:* a^Tio £n or nd^p^Hcia^* 

CIOTXC ^C Md^pia^* a^TCO «I CAiH nT<OTn JX, Mdi- 15 
OHTHC THpOT* «C £<^ ^H CMIUi^&.09COCIC| fi 

R d^p^con THpoT n n diiuin* d^Tco mR R «wp^io 
THpoT n eiMd^pMCHH mR tc c^^ipa^* ncTMHp 

THpOT nc £H nCTMppC* d^TiO £R HCTC^ipd^* 
dwT<0 {R nCTC^pd^l5IC« Rd^Ta^ ^C CHT d^qMOpOT 20 

XLuoc wn R cgopn n^i icot ncnicRonoc m noT- 
ocin* a^Tui ncpc noT«^ noTa^ mmoot hct^^cct 
nc spa^i £R TCTTd^^ic diTco ncpc noTdi noTd^ 
Moogic nc Hd^Ta^ ncq^poMOC* Rd^Ta^ ec Rt a^q- 
RdidwT XLmoc Ra icot ncniCRonoc Xi noTOcin* 25 
«^T(o cqgg^cT ns^i nc otoci^ m nd^pieMoc Xi 
Mc7i7ticc«^cR« nnod' m n^pdwTlHMnTcop fi oTocin 
^.L. hcoga^qcT nc c tmhtc R n a^Kon mR R «^p^<on 35 

THpOT CT MHp ^ T€ C^ipaw* d^TCKI {R MMd^p» 

Mcnn • a^Tu> ^d^qqi nccoTq m norocin n tootot 

fi fi ^p^con THpoT n n aaion* a^T(o fi tootot 

fi fi ^p^con THpoT n eiMd^pMcnK* Mfi nai. t€ 

5 c^dap»!.* n€^qqi iFd^p XiMa^T nc H ncT cgTopTJ^ 

IEmOOT* ^T(0 SidiqRIM € lU CnOTT^diCTHC €T {l 
«<aOT n2{Tp€T R(OT€ fi nCTRTRXoC £lt OT ^€I1K 
^T<0 9^qqi TCT^OM €T fi £HTOT* Mfi lUUqC R 
TCTTMipO* akT<0 Alfi Xi MOT€IOOT€ fi n€T6Ai\« 

10 akTco Mfi H quiTc n ncTcuxMA* a.t<o mcXwcc^cr 
iiiiaipdw\HMiiT(op M noTOcm* cgakqccoTq fi fi aroM 
€tJIm\:v nqqi ncTOToem € nc ^Hca^Tpoc m 
noTocin akTco tct^tXh TnpoT ^i ncTcpHT ^m^ 

COOTfOT € £OTn fi^I fi ^CITOTpTOC fi fi a^PX^ 
15 THpOT* A.T(0 Cga^TXITOT fi^I fi ^CITOTpTOC fi fi A^ «^ 
a^p^COH THpOT fi ^IMd^pMCnH* Mfi R TiCITOTp* 

<!>oc K T€ c^Mpa^* naJi €T jS nccHT n diKon* 
nc€ai.Mr K ^jt^h n pcoMc a^Tco n TlinH a^Tco 
H QtakTftc* gi ^Hpion* {I £a^7iHT« a^Tco nccTtooT^ 

20 COT € n€€I ROCMOC HTC TMHTpCOMC* d^TCO OH H 

iiapak.XHMnT(op M npH mm 5C na^pa^XHMnTcop H 
noo^^ cTQiaindrui^ € thc nccna^T € nc c^HMa^ 
H n arinMOO09€ n n a^non* mR nc c^HMa^ n ei- 
Ma^pMCHH* mR nab. tc c^ipa^. \.Ti^ {idwqqi t^om* 
25 S noTocin R tootot akT<o cgakTCo&Tc Rd^i 31 iiaw 

13. Te^rj^AH scrtptiim yidetur pro neTgrXH. P. 20. In 
MS. le^tar e neeiRocMOC pro e ne rogmoc, yel e ne'i roc- 
Moe* cF. infra p. 36. L 9. P. 24. ^A^qqi. Sic scripium pro 

ii. 

3* 36 

f)«^XRUirruip XC npn nccRd^d^q cgXTOTrTd^a^q ii m 
TidipdJ\HMnT(op M MeTiwce^cR* npcqccoT^ n. 
OToem dwTTd) neT^T^Ron n copXi. gi«^TWTq e 
A^ ^ Te c^d^ipa^* CT M necHT n n d^con nce&.d^q jCC 
ifrT^H n pcoMC* SiTco on ^«^TTd^d^q n o&dwTqe* s 

£1 T&IH* gl enpiOn* {I gjxTiHT* Rd^Tdi nRTTRAOC 

R n d^pi^d^oin n tc c^^^ipd^ eTXiMd^T. «^irco Rd^Ta^ 
ne c^HM^ THpoir ii Tec^inRcoTe* d^Tio nceno- 
«oir e nei rocmoc Rtc TMnTpcoMe* diir«o nce- 
ipione M ^nr^H g.^ irronoc eTMM^.ir rkt^ ee lo 
enT diioTio eirxco mmoc nnTn* ndJi ^e ner^uiR 
e&o\ XCmoot ne eirMHn : {«\ ^h eMHd^Te tct^om 
c6oR 2P^i n £HTOT* «^Tco nce^iOTtS* «wirio nce* 
diToni« ii ncep m^om* d^cogcone ^e HTeporp 
^T^OM dwT<o d^ TCT^OM di.p^i n (oo&n £pda n 15 
{HTOT d^TUi ncep ^(oft £H TCT^OM* dwT<o nq* 
(oo&ti n^ ncTOToein ct ^oon ^m ncTTonoc • «wTco 
liTe TCTMHTepo &(o7i e6o7i« «^t^o nTe nTnpq (oX 
Ae. «^. e £pdii {R OT ^enH* d^cog^one d^e RTepoTCiMe e 

^^*'* £pd^i £M ne OToeiog. &.t(o eqgd^n^^one R^s^i 20 
nd^pi^MOc Rtc ^thc^oc Xt MeX^ice^CR* nnd^pdw- 
7iHMnT(op« nevgdiqeT on e&oTi ne. nqft(OR e £OTn 
e TMHTe R R d^p^^on R n «^Kon TnpoT* «^t^o 
e TMHTe R R d^p^SS TnpoT R eiMd^pMenn. mR 
na^ Te c^d^ipd^* &^(o sddiqc9TpT(opoT • nqTpeT25 
R(o e&oTi Rd^ ncTRTRTioc gti ot d^eiiH* «^t^o R 
TCTnoT sidiTeXi&e Rcecrre R t^om R cdi-&o\ Xi- 
MOOT* e6o\ gXl nniqe R TCTTd^njpo* diT(o eho\ 37 

jn jX MoireiooTc ii ner&^X* d^ir(o eftoTi ^R n 
qcoTC R neirccoMa^* «^tco o^diqcoTqoir n^i McTi* 
wce^cR iind^pdi7lHMnT(op m noiroein Rd^Td^ ^ec 
€ vid^qdidiC cqAUin c6o\* «^irco nq« neroTrocm Ae. &• 

5 e ne oncd^Tpoc m noroem • d^7r(o ^tAji aC ner- 
copXC. oga^pe n d^p^om TnpoT n dwnon* «^Tio n 
d^p^um n eiMd^pMenH mR n«^ tc c^d^ipd^ S^^^v^ 
RioTe e poc RcecoXtR Ximoc* d^Tco MerRa^d^ir e eT 
e ^ ^Yrr^QH fJX, iirocmoc* ^d^TriOMa ^e. R TeT>- 

10 girXn. «e n neirp «wT^om* nced^Toni* «^tco Rtc 
Ter^OM coodi £pdii R {HToir* d^TCo Rtc TeTMRT* 
epo AcoX eho\* ^Wb^ 9&.7roMRc Tte R ner&coX 
e&oX ^.XXa. «e erecocR. Rcep o7r no^ R oro- 
eig CM nei «cor m, 

isnd^pieMOc R ne \|nr^ooTe R TcTiion* nd^i ct 
nd^gcone ^m ne enc&iTpoc Xt noToem* «^cogcone 
^re epe n «^p^con R n «acon mR n«^ 'eiMd^pMe- 
nn mR ndi tc cc^d^ipd^. cTMnn eboK* cTeipe XC 
nei TTnoc ctrto Ximoot ctotcom XI ncopXC R Ac. «^. 

20 TeT£TXH CMnOTRa^d^T C p >|rT^H ^XC IIROCMOC 
R TMRTpcOMe «e CTeCOCR CTO R ppo* «kTCO R* 

cep OT no^ R oToeivg nlto\ t&.i Rd^i R t^s^om* . 
nki ct o R ^OM R £HTot ctc Rtoot ne ne i^T-» 
^oore* n&rj ^e dwT^co CTeipe XCmoot R rtrXoc 
S5 cnd^T CTAum e&oTi : «^c^cone ^e RTcpieT eind^- 
&COR e £pdii e TfMdiRonidi enT ^irr^^eT ct* 

3. incertam niun tl sit litera tl an litera x.- ^*^* ^^* '^'^ 
;itiir in Cod. Msto. 22. t expanctam ab ipso -scriba MS. 38 

Ahrtc. 2r™ TRcXeircic Xt ngo]Hi Xt MTCTiipion* 
^YcT e SP^i € TMHTC K n TTrpdwnnoc 

Hi HMnTcnooTC fi dbjcon* epe ndwcn^TMd^ n oir» 
oein 2i(ocoT« eio n oToein CMd^^o cMd^cgo* e mR s 
^ e noToein e neqi^oon mmoi* «^c^cone ^e n- 
TepoTnd^T e nno^ n OToein ct ^oon JlMoi n^i 

Ac. &. ni TTpa^nnoc eTXiM&.T« «^ iino^ n d^^doid^c htt- 
pd^nnoc mR n TTpd^nnoc TnpoT Jl nMnTcnooTc 
fi d^icon A.Tdip^eceM TnpoT m noXcMei Mitio 
noToein m nd^en^TMSk eTOTeog Kd^Te^e XlMoq 
2<^TRT« «e eTecocK on gn TeTAinTepo* nd^i ^€ 
ncTeipe XEmoot ne en cecooTn d^n «e ernoXe!- 
Mi mR niM* nTcpoTd^Td^RTi ^e e d^TnoXeui mR 
noToein. totc «^noK Kd^Ta^ TKeXeTcic Xi n|gopii 15 
XC MTCTHpion* aJincocone n fi ^inMOooge Mti n 
^poMoc n ncTMcon* Mn n ^inMOOcge ii TeTgi» 
Md^pMenK* Mn TeTc^d^ip^^* «^tco d^iTpcT p cocyr 
fi e&OT erd^cogT e jgoXiT fi kooj^ fi ^&OTp* d^Tco 
e ne qTOOT fi Koog^* a^Tco e ncT Xt ncT^OT e&oX* 20 
«^Tco e neTvgMOT fi c^x^HMd^ k^wt^ ee p<o e ncTO 

T^*^. XUiOc fi igopn* TeT^nuKOTe ^e ii TeT^in^(0|gT 
aJinoonec e ne Td^^ic* «kTco daVpeT p kc coot 
fi eftcrr eT^cocgr e ne £&HTe fi neTa^noTeXecMa^ 
{fi ne qTooT fi koo£^ fi oTnduu.* «^tco £fi ncT* 85 
IpoMT fi Koog^* «^Tco fR ncT XC nergOT e&o\* 
^Tco gXC neT^MOTn fi c^HMd^* «^tco «JiTpeT p 
gft^ 2.^ OT nod" fi {Aa^* «^tco ^*TpeTnXMU^ ^fi 39 

OT nTUwtiH fitfTi n akp^<oK it d^ium* «^rio fi «^p» 
^um TnpoT fi ^iMdipAienH Aifi na^ t€ c^ipai.* 

dk.irii> ^IOiTpTUipoir €M\T€» ^TU> MnOT€0 tfXC- 

aroAi* ^'c wn m nei nd^T e rotot e ncopXC fi 

5 Ter^nrTbi* e Tper OMenq* «e epe nenTonoc u>clL 
eTMHn efto^ a.tu> Tte erep or no^ R oToeivg 
ero n ppo* d^Wd^ fiTepiqi n or oruin fi igoMT 
fire ner^^oM diinu>uine fi neTcc^d^ipd^ e TpcT p Ar. A. 
OT oToig eT^u^Qgr e {&oirp« di7ru> ficep ne or^ 

10 oig erdruigf e OTndUii* AJEnuiuine fi TerstnMO- 
ojge THpc Mfi ncT^poMOC THpq* «^tu) d^iTpec 
^ciiH n0t T^inMoocge JK ncTOkpoMOc «e CTe- 
cuiTCf £n OT ^eiiH. d^TU) ficeu>X e {p^ii ^fi o^ 
^enn* ^tu> d^iTcSRo fi neTRTR^oc. d^Tu> «^iTpec 

isaxdLi fi^ TeT0tnMooge* d^Tui d^TarenH eMd^cgo» 

^Tu> ^Tp {&ai {fi TeT^^inMOogie d^Tu> XCnoT^ 

cg^rMtf OM «in m nei na^T e u>mk fi «tXh Jl 

ncopH M ncu>TC{ Xt ncTOToin diTU> on «^ttcEro 

n neroTocigi Mfi ncT^ponoc* «e eqeQ&u>n e&o\ 

90 {fi OT ^enn fi^i lu^pieMOc fi TcTiion fiTe ne 
^^frjQaov€ er n\M MTCTnpion* n^ ct na^igu^ne 
£IC ne oHca^Tpoc H noToem* fi cd^-AH^ ^re xe 
kmuxone fi nerskpoMOc* «^tu> fi cdi-*&H\ «e «^i« AhI «^ 
tc6ro fi ncT^ponoc neTna^iiaw Tid^T d^n ne Jl 

ts ^nr^H e eT e hrocmoc ct&c erTin H nercopAC 

15, lltcrae q et t in yoce «^T^eiuc super se inyicem scriptae. 
18. altemm lltene x brachium in yoce «^TTcftiio erasom, ita 
vt altemm accederet ad formam literae i* Rer. 40 

CT oTOMilL SiMoq d^Tca Kerad^TdiRC or AUmsgc 
X[ \|nr)(^H ne* ct&c ndJi ^'e dJi^ooc luiTn Xt ni 
OTOCI09 o&e «aTcARe ne oTOCioi CT&e n«^c(OTK 
eXLuon ne mR \^^t Xt ^^nr^H e^ om^i ne 
iiT dwiTC&Re ne oToeicg ^e Mn ne ;)(|^ponoc CT&e 5 
nd^piOMOC n TeXeion ii ne \\[7r)QpoTre ct n^^^i 
MTCTHpion CTe HTOOT Hc H ccoTii d^Tco cnc Xl- 
niTcSiRe neT^ponoc. ne mh Xd^d^T m ^tt^h ii 
grTiiRH ndiOTfSda* ^.Wdw neTnd^d^n^di^CRe ne 
£M iiRCOgT* n^i €T cgooH {n TCd^p^ n n d^p-io 
AH.A. ^(on* ndJi ^e ne nvgdi^e ct epe|gine Ximoi e 
poq £n OT MnTdJipi&HC. 

^ dwcvgcone ^e nTcpe ic otco eq^tco ii 
nei |g&.%e e neqMd^eHTHc. d^Tnd^TOT THpoT 
^ OT con* dwTOTCo^T n&.q« dwTco nea&^.T n^q i5 
«e 0i.non ^en M&.Rd^pioc nd^p^^ pcoMC niM* e dJFi* 
^iiy\R ndwH e6oX n nei nod' jH MnTno^* 

^ d^qoTcog^ on e TOOTq nd^i ic ^jCC 
nogdi^e nesd^q ii neqMd^eHTHc. «e ccotXi 
ccotXi eTfee li oi^a&e enT «wTjBCone Ximoi 20 
£H n dip|)(|^(on Xi nMHTcnooTC n &.i(on« Mii ncT^ 
^PX^ THpoT mR ncT^oic mR neTC^OTcidw* Mti 
neTd^f^i^eTioc. mR neTdip^diCt«eXoc • iiTepoTnd^T 
^^e e ne^^TMa^ ii OToein ct £I(0(0t« liTOOT mR 
ner^^opiccTn^^TOc «^ noTdw noTa^ Ximoot kt^2S 
na^T e nMTCTHpion m neTp&.n« eq^oon ^m nd^- 

4. sg Yocis eog superscriptam in.MS* 9. Ultima vocis. 
«^ng^^AicKe lltera videtar esse e. Rev. est e. 41 poir 2} K€T€pHir« «^TOTuicgT X[ neif^TMd^ ii or* 

OCm €T £I(0(OT* a^T(0 dwT^OVg €&o7i THpOT ^I OT 

con« €T«(o Xuioc* Ttc n(oc «^ n^tocic m, THpq 

5 OTOT&fi C&oX CMimCIMC* diT(0 d^TgTMIlCTC THpOT 

gi OT con c ncdw n gOTH nTc ni cdw n goTn* 
d^Tio ncTTTpi^TndiMoc THpoT MH ncTHo^ aC npo« 
n^Tiop* d^T(o ncTd^i5cnHToc Mii ncTd^TToi^cnHC* 
mSl ncrmnnHTOC mR ncTnoTTC. Mii ncTcnin* 
10 ^np* mR itcTCt^(0CTHp« {d^nd^^ {d^n\(oc Mii 

nCTnO^ THpOT* dwTHdwT C H TTpd^IUfOC M HCT- 
TOnOC € d^T TCTd^OM C&OR 2P^*^* ^ gHTOT* diT(0 

dwTC9(on€ £n ot MHTd^^oft* d^T(o a^Tig^onc ^(oot 
{ii OT no^ ii ^otc c Mii cgi c poc* diT(o ncT^ 
15 ec(opi nc M HMTCTHpion M ncTpd^n {m ndtcn* A^. ^ 

^TMd^ d^T(0 nC dwTgl TOOTOT HC C CT nCCOT(OQ9T 
M IIMTCTHpiOn M HCTpd^n CT {M HdiCni^TMdit 

awTio MnoTcgi ^m^om* ct&c nno^ n oTOin ct 
^oon nXLuaJi* &.A.X«^ itT d^TOT(o^ ctotht m- 

iSO MOI If OT igHAU Rt dwTOT(0^ ^C M HOTOCin 

JR na^cn^TM^* a^T(o d^T(O09 c&oTi TnpoT ^i ot 
con CT^TMncTC c ncdi n {oth liTC ni ca^ n {or* 
a^^ionc ^rc HTcpc nd^i ^(onc n ii TTpd^nnoc ct 
cg<x»n £& ii d^p^(on diTC(oogM TnpoT dwT^c € 
25 nccHT. {ii ncTdwKo diT(o &.Tog(onc ii ^c n ni pXC 

fi ROCMOC CT MOOTT* C MH lUqC H gH'!'^'''* ^ ^^ 

3. MTHpq scriptum pro m irrKpq P. 5. neTC^iocTKp 
lcgitnr in Mannscr. pro iieT^cTHp P. 42 

on exvr m-kkc H lUidiT Rt kSqi R TeT^^au ii 

^HTOT* dicogcone d^e Mnficd^ nd^i« nTcpici e&oX 

lu «.. H n «^icon eTMMd^T* «^ noTd^ noTd^ ii ncT ogoon 

THpOT {M nMnTCnOOTTC n diI(On« dwTMOTp THpOT 

e {OTn e neTTd^^ic* dwTu> d^Tfsuin e&oTi fi neT- s 
{frHTe KdwTdi ee enT dJiRa^d^T aimoc. e TpeT p 
cooT fi e&oT eTRHT e {&oTp CTeipe fi ncT^&HTe 
{fi ncTqTooT fi ROO£« Mfi neTogoMnT fi roo^. 
Mfi ncT M neT^OT e&oV d^TO) on ficep ne coot 
fi eikoT eT^cocgT e oTnd^M* d^Tco e ncTOiOMnT fi lo 

ROOg* Mfi nCTqTOOT fi ROOg* Mfi HeT M nCTgOT 

e&o^ Tdii on Te ee CT oTnduvioogie mmoc n^i 
ncT Sioon ^fi eiMd^pMenn Mfi tc ct^d^ipd^. 

'^ dwcogcone ^e Mniicd^ n&Ti daeT e nwce 
cgsi fi R&.Td^neTd^cMdw m nMe^^ MnTvgoMTe fi ms 
«kKon. d^cvguine ^e fiTepieT em neTRa^Td^neTa^c» 
Mdi* dwTccoR MdiTdwdiT d^TOTcon ndj[« dJieT e £OTn 
M. &• e nMe^ MnTvgoMTe R n d^non* d^i^e e thictic 
co^idi ec {M necHT XC iiMeg^ MnTjgoMTe fi «knon 
Rtoc M^iF^^c e Mfi OTon XLmoot ^.^thc* nec* 20 
{Mooc ^e ne 5C iiMd^ eTJXMa^T ecXTnei «^tio ecp 
£H&e« o&e ACnoTsrrc e nMcg^ MnTvgoMTe fi M(on« 
necTonoc eT JX, nTtice* dwT<o on necTlTiu ne eT^e 
fi £ice enT d^qdidiT nd^c fid^i n\.Tr^Kfhjgc* naJi 
eTe OT«^ ne gjCC nogoMnT fi Tpi^Tnduiioc. n^a 2S 
^e eiogd^nciaiTte nXEMHrfi eT&e ncTccop e&oX* 
'^n&.Ttco e pcoTfi m iiMTCTHpion «e ncoc «^ ndwT 

19. literi ^ liDeola traiufiza et m pancto notata* 43 

igu>n€ 3Zmo€« ^cgcone ^^ fiTepecitA^T e poi Ite^i 

TiucTic co^id^ eio R oToein CMd^sio eMd^ogo* e 

MH sgi e noToem e neqgoon mmoi. &cci(one 

jii OT no^ n {gTopTp «^tco «^ a^cogT e&oTV. gXC ^uT. ^. 

5 noToein Xc n«^en^TMdi« d^cnd^T e nMTCTHpion XC 

S mcpd^n gXi nd^en^TMdi* d^Tco mR neooT THpq 

Xi neqMTCTHpion «e necogoon n ogopii ne gXi 

irronoc XI nouce* gM nMcg^ MnT^OMTC ii d^iiot 

aJKXdi. negdiCgTMneTe ne e noToein ct XC nTtice» 

10 n^i enT ^cxlkt e poq gXi nKd^TdwneTd^cMdi Xi ne 

^Hca^Tpoc Xi noToein* &csi(one ^e nTepeca^ai 

€C£TMneTe e noTom ct Xi nTtice. «^ n d^p^con 

THpOT a^COIST CT gd^TXC imo^ CHd^T fi Tpi^Tnd^- 
MOC d^TiO MH neCd^£OpdiTOC CT (OTp C pOC* Ak.T(0 

15 n-Re-aLOTTTcnooTc Xi npo&oXn n d^gopd^Toc enei- 
^H TnicTic cot^id^ Mfi neccTnprcFOC* Stoot mSL 
n-Re-oLOTTcnooTC XC npo&oTin gd^Tp «oTTdwCfTe 
XI npo&oTlK ix^ enT &qnpo&diXe Ximoot e&oX mZI &• 
ii^ imo^ XE npond^TCop n d^gopA^TOc* fiToq Mfi 

flo imo^ cna^T R TpiQ^Tnauaoc* &cg(0- 

J ne tf e epe ic «<o fi nda e neqMa^eRTHC* 
«xeT e en fia^i Md^pigj^M nesd^c «e nd^soeic* 
mc<otXI e poR Xi ni oToeiog; eR^xco Ximoo «e 
TiucTic cot^id^ OT e6oX gcococ Te gM nvoTTa^qTe 

tsJL npo&oTlH* Ak.T(o ncoc nccgoon dJi gXC neTrro» 

4. Qna litera eTanuit. 5. narociii. Sic scriptam pro 
novocm. 6, m m necp^n. Ita scriptam in MS. pro m 44 

noc* dwWdi &Rotooc «e d^i^iiTc ec m necHT XC 
iLueg^ MtiTtgoMTe n d^Koti* «wqoTcooil n^i ic 
neitdwq R neqM^eHTHC* Tte dwco^cone epe thictic 
coc^idi gM nueg^ MnTvgoMTe n n «wiuS gXl nTonoc 
n neccnHT THpoT ni d^gopd^Toc ctc Rtoot ne 5 
voirrdwqTe m npo&oXn Rtc nno^ n «wgop^wToc* 
julu ^. dwCQ9(one ^e (itm nTcooi Jl nvgopfi m mtcth- 
pion. diC^io^ e n^xice n^i thictic coc^i^w &c- 
n&T e noToein m nKKTd^neTdiCMK XC ne eHCd^T^ 
poc Xi noToein. «^tco a^cenieTMi e 6(or e hto- 10 
noc ertMM^T. ^wTio Xinc^Xi^oM e &(ok e HTonoc 
eTXiMdiT. dicXo f^e eceipe Xi nMTCTHpion Xi nMCg^ 
MnTogoMTe n &i(on« d^X7V.ai necgTMneTe ne e 
noToein Xi HTtice nenT d^cnd^T e poq gM noT- 
oein Xi HKdiTdineTdiCMdw m ne encKTpoc XC noT- 15 
oein. dwCQ9(one a^e ecgTMncTe e nTonoc XC nitice« 
K K ^PX^^ THpoT CT ogoon gM nMHTCnOOTC 

n d^Kon dwTMecT(oc nd«.i ct XI necHT. eSioK ite 
&c\o £n ncTMTCTHpion. diT(o eboK Tte d^coTC^ 
6(OR e HTtice ficp £i 7t(ooT THpoT • eT^e ndii ^e 20 
mL L aiT^(onT e poc dwT(o diTMecT(oc* diT(o nno^ n 
Tpif^THdwMOc n diTedw^iLHC CTc nMcg^ ogoMnT ne 
ii Tpif^Tndaioc nd^i er o^oon gXl nMCg^ MiiTogoM-* 
Te n dii(o nd^i enT d^qp d^Tc^OTXi e Xinqnpo- 
&diWe eikoX Xi nc(OTq THpq n Teq^OM ct R2s 
gHTq. OT^e Xinq^ nc(OTq Xi neqoToein Xi ne 
OToei|g enT «^ n ^px^** ^ neTC(OTq n gHTq 
eqoTeg p «oeic e gpd^i e^ HMe^ MiiTcgoMTe n 45 

M<on THpq MK nrr o^ooii € ncqccHT* d^cogconfi 
0^6 itTcpc n &px^K ^ nAinTcnooTC n d^iu^n 
itTepoTa^conT c TnicTic coc^id^. Td^i ct m neTC- 
Tne* ^iTMecTioc eM^wTe* d^Tco nnoa^ n Tpi^^Tndw- 

5 MOC it 9k.T^MMC ll^i CnT diIOT<0 ei7t<0 XlMOC 

nHTn T€ noT CTAHHTq» dwqoTiog^ gcocoq n c^ R m^. ^. 
a^p^ion M iiMnTcnooTC n d^icon* d^Tco d^qdrconf 
^ioq e THicTic coc^idi* kt<o «wqMecTcoc CMd^Te* 
OLC a^cMeere e &(ok e noToein nda ct «oce e 

10 poq* «^Tio &qnpo6dwXe eboK n gHTq. n ot no^ 
ii ^OM ii £0 M MOTi. diT(o eftoX gn TeqgrXK 
€T If £HTq. «^qnpoftd^Xe eSioK n ne MHHge m 
npo&oTiH n {tTVjrh eTndw^T eMa^Te. d^Tco d^q- 
«ooTcoT e n Tonoc Xt necHT. e m Mepoc m nc 

ts^d^oc* OLC eTe^copS' e thictic coc^ik mm^t* . 
a^Tco nccqi tcc^om n gHTc* eh6\ Tte d^cMecTe 
e &<oR e notice* nd^i ct £i «coot TnpoT* d^TCo 
oLe Kc^Xo on eceipe m ncTMTCTHpion • «wTOidi 
d^ctfio ecp ^H&e ecogine ii cd^ noToein enT d^c- 

20 nA^T € poq • diT(0 KTMCCTCOC R^I n d^p^iO CT 

a^ge H CT ^ecT e lupi eTeipe XiMoq* «wTco on jmt. &• 
auMecTcoc n^i ne t^TXd^^ TnpoT* ct gipii XC 
iitXh ii n M(on« dwcgiione ^e MiincK nd^i e!ko\ 
jiTM ifTiocg jH noiopii ii T(og. d^ ni no^ ii «wt- 

25 O^THC n TpiQ^Tnd^MOC € OTd^ HC gM ogoMnT ii 

21. luipi ezaratam in MS., eztra Iineam scriptum, cor- 
rectoris manum prodere videtnr lu. — Neutiquam obffcurins 
scriptam -est MTCTHpion Rev. 22. «jucctcdc. Sic scriptum 
ia MS« pro ^TMecrcoc. 25. fjk ^omHt. Sic in MS. legitur 46 

AiiiTOiOMTe n ^iam € Tpec a^cogT e m Mepoc aC 
necnT. Tte ecend^Tr e Teqf^intd^Mic ii OToein JH 
TtM\. eTlLudwir. Tdii eT o fi go M moti. &t<o n- 
ceni^TMi e poc« nceT e nTonoc eTliMdiTr nceqi s 
Xi necoToein n girrc. «wcogcone ^e Mitncdw n^wi» 
«^c^ioogf e necHT d^cnd^T e Teq^OM ii oToein 
gn M Mcpoc M necHT. «^tco ne nceiMe ne «e 
Tdi ni Tpif^Tnaj^oc ii dwTe^wTHC Te. d^W^w nec- 
M^ «^ MecTC e poc «e ot eikoX gXC noToein tc* nenT lo 
«^cn^wT e poq «T n sgopfi gXt mtice. n^wf ct 
e&oX ne gXC nRd^T&neT^wCMdw Xi ne encd^Tpoc Xi 
noToeiu* dwT(o d^CMecTe ii g^HTc «e eind^um e 

HTOnOC CTXlMdwT ^(OpiC Hd^CTn^^TOC Rt d^qi jH 

noToein St &TdUM.ioq n^i n gen Kicon n OToein 15 
«e eiec9 ^OX^om ii &(or e noToein iiTc ni ott^ 
oein ndJi ct gXi nwce ii n «ice nd^i ^e ec- 
MeeTC e pooT d^ceT e&oX gXi necTonoc XC mc^ 
MHTgiOMTe R d^non* kt(o «^ceT e gp^wi e nMcg^ 
AuiTcnooTC S diiion • «^Tf^noRe Ximoc n^i ii «^p- 20 
^ion ii n djcon. &t<o d^T^conT e poc «e d^c- 
MceTC e ge T MtiTno^* «^ceT f^e on eito\ ^Xt 
HMnTcnooTc R d^icon. «^ceT e n Tonoc XC ne 
M^. &• ^ib^oc. diT(o «^c^ necoToei e "^ ^om ii OToein 
ii £o Xt MOTi« ^e eceoMCRc • «^TRcoTe f^e e poc 25 

pro 2M nigoMnT P. 8. ne ncesMc. Sic scriptum pro n 
neceiMC. 15. nT«kT«jiuoq. Sic scriptam pro Rt «kTT«Jhuoq. 
22. T (pro ct) scriptum super obliteratum m. 47 

Sin ne npoAoXooire TnpoT li grXiROK JX. nsr» 
oa^THc* &ir<a "^ no^ n ^om n oroein n go XC 
jiioiri* ^ccoAiK n n f^Trtidj^ic n OToeiit gn tco- 
^Mh.» d^Tco ^cccoTq M necoTocin a^coMeRq. «^tco 
5Tec{7rAH« ^Trnootc eiboTV. e ne ^d^oc* d^cgcone 
H OT &p^con n go M moti gXi ne ^d^oc* epe 
Tcqn^^oie o n Rcogr. d^Tco epe Teq-Re-ndw^e o 
n R2Ae« ere nToq ne id^Xo^d^dwioe • hm enT 
kiwioq e pu>Tn n or MHHogie n con*" nd^i ^e 

10 nTepoTogcone «^cp ^coft na^iVcocliiAk. eMd^gio CMd^* 
fSO* «^Tco on «kCgi TOOTc n^i "^ ^om h OToein 
n fo JH MOiri ctmm^^t e Tpec qi ii ii ^om th- 
poT ii OToein gn tcoc^ik*. d^Tco n ^om THpoT Aie. ^, 
h grTiiRon Rtc n^ir^^^^MC d^TRcoTe e tco^ia^ 

is^ mt con d^Tjcos MMoc* diC(0C9 eftoX CMd^go 

CMA^pO ti^ THICTIC COt^Idi* &C(Og C gpd^I C HOT^ 

otn iiTe ni OToein* ndJi enT «^cnd^T e poq wn 
K «icypii e «^cnicTeTe e poq« d^TCo «^cTtco n tci 
MCTd^oidi ec«co MMOC R Tei ge* «e noToein 

tfo iiTe m OToein n«.i enT «anicTCTe e poq wn 
ii igopii* ccotm ^e Te noT noToein e Td^MCTd^- 
noui* na^£MeT noToein «e & gen MecTc cTgooT 
e? e £OTn e poi. «aa^coj^T co noToein e n mc- 
poc CT M necHT. kin«^T ct OToein m iim^ ctm- 

ssMa^T eiMeeTe «e ein^^coR e irronoc ctmm^^t 

2. M n^kTMkTKC. Sic scriptum pro m h^t^^^kkc^ S. 
tL paullo saperius Mr, &• ct infra jmt, A. P. 4. MoucRq. 
Stc scriptam pro e ^coMCRq yel ct «^coMeRq. 20. ni oroeiii. 
Sic scriptiim pro ni oroein. 48 

gM nRd^Re* eT gXi ne ^d^oc m necHT* ^Ti^ Xi- 
nieog; ^jH^om e ^coTV. e&oX* e Ikor e n^wTonoc 

jMe. &• eikoX ite dwigcos gii ne npo&oXooTe Tnpor m 
ni di7redif2UHC« «kTco ^ ^om R go m moti d^cqi s 
m^oToein eT n girr* d^Tco d^icooi e&oX ct Iioh- 
eidi* diT<o Xaie nd^gpooT eT e gpd^i ^m nR^wRe* 
d^TCo &i^(ooif e nwce* ve eqe&onei e poi n^i 
noToein St «Jind^^Te e poq* t\T(o nTepi^coogr 
e nwce d^in^^T e n ' d^p^con TnpoT n n d^icon lo 
e ndw^cooT* diTco eT^co^T e sp^wi e 7t(oi CTpd^- 
ipe XiMoi e Xinip X^wdwT n^^T e neeooT* d^TiXd^ 
ncTMOCTe XiMoi ne e nTtloui* diT(o nTepoTndiT 
e n di.p^(on n n d^Kon eTpdwcge XLuoi. n^i ne 
npo£ioA.ooTe Xi nd^Te&f^uHc. «wTeme ve n cen^- 15 
lionei e poi «^n n^i n d^p^(on n «wilo a^txo d^T* 
T(OR n gHT na^i ne npo&oA.ooTe eTXiMdwT* n^^i 
e neTjcjs Xluoi ^n ot Tti n ^onc • Kva^ noToein 
eTe XuiiqiTq d^noR n tootot. d^TqiTq n toot* 

Mc. ^. Te noT ^e noToein n TdwXneidw rcootR «e Rt 20 
&ip n^i £R TdounT&dwX- £ht. eiMeeTe ite eqnn e 
poR R^i noToein R £0 Xi moti &t(o nno6e 
enT d^iKd^q qoTon^ Xi nenXiTo e^X* Xuip Tp^w 
Sg(0(OT ^e nvoeic* «e Rt d^indwgre e neROToem 
«in R cgopn* nvoeic noToein Rtc n ^om* Xinp 25 
TpK si(0(0T ^e Xi ndiOToein* «e cT&e TeRd^t^opMH 
mR ncROToein Rt «^ig(one gXi nei £(ov d^TCo 
^T cgme £(o£ic e&pTV. e «(oi. «^t(o eT&e TXoeia^e 49 

S ncROTMin* ^Ap QiXLMo € Ka^cninr m d^^opa^- 
Toc d^irco mR ne npoftoXooire noa' nTc T6d^p6HA.(o* 
KT d^ ndi*i o^ione jKmoi io noroein ve d^iKCOg^ e 
ncRjiid^ n cgcone* d^Tco d^qeT e ^pd^i e vcoi n^i 

5 ntf^conT Xi ndiTredi^Hc n&i ctc XbiqccoTM n cd^ 

T€RHe^e8*cic e Tpeq npo&d^Xe e&oTV. ^ii Te npo- 

&o\h n Teq^OM eftoTV. fxe d^igiione gM neqd^icon mc. tu 

cn ^eipe d^n m neqMTpcTHpion • d^Trco ner^ 

tiiOM^ MMOi ne: n^ n ^px^^ THpoT n Anon* 

10 dwTco dwiigcone gM nTonoc eTliMdiT eip gn&e ei- 

onne ii cdw noToein enT d^ind^T e poq gXi n^Mce 

^T(o nerniine n ccoi ne n^i ne c|^T7V.di^ n jX. 

htXh n n Mcon «wTco neTcnconTe aimoi THpoT 

ne n^i neT Td^ge ^Xi ncTMTCTHpion • d^non f^e 

i5H€i^<oc9T e gp^wi e nwce* e gp^i e pon noT- 

oin« «^Tco dan^wgre e pon tc noT ^e noToin 

iiTe nt oToein ^£H« SP^*^* S?^ nRdwKe nTe ne 

^^oc euiite KOTcooi ^e e eT e nd^gMCT. ot no^ 

ne ncRn^SL c<otXi e poi gn ot mc. «^tco n^ 

20 noT^M XiMoi* nd^gMCT eftoTV. gii eT^H Xi nei 
Rajie «e il nd^coMC n gHTq «e Kd^c eienoTgXi e 
ne npolioXooTe jH nd^Ted^f^uHc n hottc • nd^i ct Zl^. ^. 
£(o« XLmoT* d^Tco eftoX gn neTrneeooT. Xinp Tpe 
nei Rd^Re omcct* «^tco tcT ^om R gd^ Xt motT. 

25Xinp TpeC iOMll il Td^^OM THpC ^K-fto^* d^TCO 

2. npoAoAcxrre no^. Sic scriptum pro npo&oAoore ii 
no^. 9. ii «kiion. Sic scriptum pro 11 il «ju>n. 24. Inyoce 
{<i> scriptum est «k in MS. loco o. 

4 50 

JKnp Tp€ n€i yi^oc {U>lic cftoX eqifi Tdw^OM* 
cu>TM e poi noToem «e nd^nor ncRna^ «^iru> 
^(ocgr € sp^i € «ioi RdiTdi nd^o^dii n MnTndwHT 
M ncROTOin* Xinp ncoTe m neRjo ca^-6oX jRmoi 
«e ^gng cMd^Te* ^enn ccotm e poi. d^TCo s 
nmoTgM ii t^^^om* nd^jMCT eT&e n ^p^con ct 
MOCTe XiMOi ore Rtor ncT cooTii m ndi£(o«* mS 
ndi^io^ Xin tj^io^ n t^w^om* enT d^TqiTc n 
TooT* ceogioon m ncRMTo e&oX* n^i nenT ^wt^ 
«01 gn neH neeooT TnpoT- XP^ "^^'^' Rd^Tii. lo 
neTe^nd^H* d^ ^^^om (^(ojgT efroTV. gn TAurre n 
ne ^dwoc* dwT<o £n tmhtc n n Rdoie* d^i^^oogr 
AI7. L eftoTV. gHTq m n^wCTnT^TTOC. «e eqnnT fiqMivge 
€ «(Oi. dwTio MnqeT* d^Tco ne d^i^coQgr ne «e 
eqnHT nq^ ^om n»Ji> ^t<o Mnige e poq* d^TCo 15 
nTepi^ine n cd^ noToein. kt"^ nd^i n ot Rd^Re* 
^T<o iiTepi^ine n cdw t^w^^om. kt^ tUA n ot 
^T^* Te noT ^e noToem Rtc ni oToin. nRd^- 
ne. Mn eTXn* enT KTiiTOT e «coi ii^i ne npo- 
6o7V.ooTe Ji n^ir^Mnc* M^^poT ogcone nd^T ct^ 20 
^op^c d^Tco Md^poT ^tXomTVJI e goTn e pooT 
A^TCo ncn^oTeio nd^T ktco itcecRd^nQ^^Xi^^e nce- 

TAlfriOR e nTOnOC Xl neTd^TOd^THC* M^^pOT 0^(0 gM 

HRjiRe nceTXindi.T e&o\ e noToein* Md^poT ^(oogr 
e ne ^di.oc n nd^T niM* d^Tco Xuip TpeT a^coogf 25 
e nwce* d^nine e gp^i e fanooT Xi neToti-R&dw* 
MK. «.. diT(o Md^peq Td^gooT n^i nengt^n* linp TpcT &(or 

3. sic scriptum in MS. pro m MiiTn«JCT yel n TMliTn^RT. 51 e neTTTonoe wn m, nei n^kT^ ^^tJI neird^TOd^^tLHC 
n noirre* d^Trco Xinp Tpe neqnpo&oXooire fkon e 
neTTonoc «T XC nei nd^T* «e ot A^ce£tffc ne« 
^iTiA crr dwTrediTHc ne ncTnoTTe a^ir(o neqMeeire 

5 ne «e St ^qp nei ne^ooT e&oTV. gi TooTq en 

qcootrn pu) &n «e n c«^-&hX «e «^TeSfiioi RA^Tdw 

neRTcooi n neqndwvg^Oii^OAi e poi d^n ne* d^Wd^ 

nrepeReSftioi giTXi neRTcaog. KT^KORe XLuoi n 

^OTTO* ^Tio «k neTrnpo&oXooTre OTreg^ ^ice efxXE 

10 ndwoMio* 4^T(o diTqi n ot ^om h OTroein n girr* 
^ina on d^Tgi tootot n OTcogXi* Ak.7r2(OS XLuoi 
ejuj^cgo e TpcT qi XC noToein Tnpq ct R £ht 
CT&e nenT ^mtoi n gHTor • Xuip TpcT &(or e mkI &« 
2pda e nMcg^ MnTogoMTe n d^iuS HTonoc n Tf^i« 

15 RMocirnH* dwT(o Xinp TpeT (on e ^oth e ne 
RXnpoc n ncT OTC(OTq Ximoot* mii ncTOTOin* 
^T(o Xinp TpeT (on e gOTn e ncT nd^MCTd^noY 
^ OT arcnH* e TpcT Tti MTCTnpion £n ot ^e^ 
TiM gM noToein* e&oTV. «e «wTqi nd^OToein d^noR 

80 n £fiT« aLT(o dw Td^^OM d^pr2(ei n (oisn ^pd^i n 

£irr« diT(o Ki0i(O(OT Xi nd^oToein* tc noT ^e noT- 

oein eT n ^hth hct vgoon nMMda ^gTAineTe e 

nenpdwn noToin gn or eooT* diT(o njigTAUioc 

noToein M&peq pdwndwR n ee ii ot MTCTHpion 

25 cqoTOTS • ndJi ct vi e £oth e m htT^ m hot- 
oein u^i CT OTndwr2(ooq n^i ncT ndaieTd^noei* 
«kTiO ncec(OTq Xi neqoToein • Te noT ^e Mjipe jmu». «^, 

16. OTC(i>Tq. OT in marg. scriptom. 

4* 52 

R ^tTUi THpoT pd^oge* ^n€ THpTii ti cd^ noT- 
oin Tdwpecu>n£ n^i t^om n TeTM\\nr^H ct n gn 
thtttR* «e «^ noToein ccotm e n grT^* d^Tco 
nqndwRdw Xd^d^T d^n n ^ttXh e jRnqcoTqoT* Md^pe 
ne \\nr^ooTe Mti n grXH. cmot e nfxoeic n s 
^i(on THpoT • Mii ii 2t7V.h. mh ncT n girroT th- 
poT* «e nnoTTe nd^noTgXi n Te7n|r7r^H e6oX 
^ii 2t\h niM* d^TCO cend^co&Te ii ot noXic 2P^*i 
gXt noToein* kt(o ne i^nr^^ooTe THpoT ct nd^- 
noTgM • cendiOTiog^ £ii thoXic eTXiMdwT. nceRXn- lo 
ponoMi XiMOc dwTio Te \|fT^H n ncT nMii mtc- 
THpion cndwvgcone gXi nTonoc eTXLud^T* d^Tco 
M?. &• nenT d^Titi MTCTnpion gXi neqpd^n cend^gcone ii 
^HTc: d^cvgcone ^e 

^ epe ic «(O ii nei ogd^ite e neqMd^eHTHC i5 
neoidwq n^^T Tte nd^i ne cj^TMnoc enT d^cTtooq 
n^i TnicTic coc^idw* gii Tecvgopil Xi MeTd^noiK* 
ecMeTd^noi cT&e necno&e* «^t(o ec«(o n ^(o6 niM 
enT diTOi(one Xluoc* tc noT ^e ncTC otR Ma^- 
«kfxe XiMoq e c(otXi Md^peq c(otXi: «wceT on 20 

^ e en n^i Ma^pid^ neTtd^c «e n^wTtoeic 
OTii Md^d^fxe Xi nd^pXi n OTOin diT(o ^c^otXI ^ii 
Td^^OM ii OTOin* dwT(o dwqnnc^e XiMoi n^i nen- 
luul CT nXLud^i c(otXi ^e, Td^gd^ve cT&e TMCTd^- 
noiA^ enT «^cvooq ii^i thictic cotgid^ ecr2t(o X125 

2. H ante gii lineola transfixum et puncto notatum. 6« 
n «JU>n. Sic scriptnm in MS. pro it ii «jcon. 25. super- 
tcripsit c antiquissima manns. 53 

necno&€ mR nenr ^Tusame. XImoc Tnpor Rr a^ 
TCRi^OM n OTToem npoc^HTere gd^ poc X[ ni or- n. ^. 
oeiQi ^rrn f^d^Treif^ ne npocj^HTHC gM nMCg^ ce 

Q^MHn M ^TdiTlMOC* «C nnOTTe M^ TOTTOtOI «e 

« 
5 d^ jen MOOT eT e £07rn vs^ Tdi\|nr^H • «^itcoXc 

H &ICOMC e T\oige m nnoTn d^Tco ne mR oga^OM 

ne« ^ieT e ne r2(HR ii ed^Tid^ccdi • or ^.^tht tc 

nr KCOMCCT* d^igice eiTti DgRd^R e&oX* Tdwgorcofte 

tc enT d^c^coX* d^ nd^&dwX coTtn eiR(o n gTHi e 

10 nnoTTTe* m^^^^i e £07re n q(o n Td^d^ne na^i 

ncT MOCTe XiMoi e nwn«H* d^T^Xi^oM n^i n«^- 

otdiace* ncT «McoRe XImoi gn ot Tti n ^onc* ncTc 

XlIUTOpnOT* d^T^dwTT XlMOOT* HnOTTC ilTOR 

enT d^neiMe e TdounT^weHT • d^TCo nd^no&e XinoT- fi. A. 

is jcon e poR* Xinp TpcT «2» ogine eT£tHHT n^i ncT 

{TnoMjne e poR nritoeic* nvoeic n n (Tom Xuip 

Tper OTCO^c eTftHHT n^i ncT cgine n ccor nitoic 

imoTrre XS nmX* nnoTTe ii n ^om Tte eTftHHTR 

dac[i e poi ii ot no^nea'* Ak. nogine gco&c e^tXC 

20 ndigo • j^Tp gXiMO e nd^cnHT giXiMO e n c^Hpe fi 
T^kMdidiT* ve nR(0£^ Xi neRHi ne iiT d^qoTOMT n 
noAiea^ n ncT no^ne^ Ximor* d^Tge e gp^i c 
«u>T« «^iR(oX% n Td^\|nr^H gti ot nncTidi* «^c- 
Sg<one nd^i ct no^ne^* ki^ n ot ^ooTne gicocoT 

ssdiigcone nd^T 71 nd^pd^&oXH* neT«xi n ^pd^T gi- 
OMOT ne na^i ncT £mooc ^ii Xi htXh* «^tco ner- nS. «^, 
^fdwXXe e poT ne n^i ncT c<o TH HHpii* d^noR 
M ne eisiTiHTV. ne ^ii TJix^fT^H e gp^T c poR 54 

nvoeic* ne oroeisi Jl neregnd^K ne nnoTrre. 
fJl na^gijii m nenn^ cuitm e nd^oTrxd^i gn ot 
Me* Ma^ TOTOioi e Tei omc. fxe ii nd^TcoXc n 
^HTc* eieoTTTida e6oX gii ncT moctc Ximoi. d^TCo 
e&oX gM ngpn n m moot* Hiip Tpe ot ftepco 5 

M MOOT OMCCT* luip TpC nnOTn OMCRT* Mnp 

Tpe OT cgcoTe doud^gre n pcoc e Ttcoi* ccotm e 
poi nTtoeic ^e ot ^pncTOc ne nenn^* K^wTd^ 
nd^gdJi n TeRMnT9di.n-2THq ^ioogT e gp^i e 
^(01* Xinp Tpe ncRgo n cd^-ftoX m neRgMgd^X 10 

iui.tu «e "^eXi&e* ccoTM e poi gn ot a^enH* "^ grHK 
e Tdw\|rT^H fif^oTc* ndwgMCT cT&e ndwTta^ite* n- 
TOR f^d^p CT eiMe e nd^no^ne^ Mii n^wgine • dwT<o 
ndiOTioXc* neT eT^e Ximoi TnpoT m neRliTO 
eikoTV.* «^ HdigHT tf^coigT e&oTV. gHTcj n ot no^- 15 
near Mn ot Td^Xd^nnopidi* d^i^cooif eJboX gHTq Xi 
ner nd^XTni iiMMd^i Xinid^nTq d^Tco neT nd^c^- 
• ccoXf Xim^e e poq* d^T^ n ot ciige e Td^^pe* 
A^TTce*! OT gMs gM Hd^ei&e* Md^pe TCTTpd^ne^^^ 
Siione Ai ncTXiTO e6oX ct ^op^c* mS ot n^^ 20 
a^Tco OT TiO(o&e* Mii ot cRdwn^dwA.on • iic<HA.« 
TCTotice ii CHT niM* ncogf e 2P«^i e tlcoot ii 

n^ ^ TCRop^H* «^T(o n^ionf ii TCRopi^H Mdwpeq Td^- 
^ooT* Md^pe ncTMA n o^ione p vd^ie* nqTM- 
^ione n^i ncT othj^ £5 ncTMdw ii . gione* «e 25 
nenT djuid^Td^cce XiMOq. «^T^ione n Cioq* «^t- 
OTiog^ e ^p^i eiui ne XtRd^g^ Xi neTCd^ogi • «^TOTeg^ 
^noMi^* e^m ncTawnoMn^* d^Tio Xinp TpcT ei e 55 

f&T {il TCRQ^iR«^iociriiM Ma^poT qoTOTT e&o\ gXl 
n«(Oti>M€ n K€T on^* a^Tco Xinp Tp€T c^icoir 

mR fi f^IR&IOC • d^n? OT HR€ Cqp n*R€*MORg nOTT- 

««ki M ncRgo nnoTTc ne ht d^qcgonT € poq* 

5 ^d^CMOTT € npd^n € nnoTTc ^n ott gcof^H. a^iria 

^d^wc€ MMoq gn OT CMOT* qnaip«indtq m 

imoirTC € goTC ot Md^cc ii Sppc* cqncs T^n 

cho\ ^i T€i6* Md^pe ii gHRC n^ir ncccirc^pa^ne* TtL L. 

QSme n cdw nnoTTC T&pe n€TX[i|r7P)^ooir€ «onj^* 

10 ^€ «^ nvocic c(OTM € H gHRC* d^T(0 MHqccgq 

ncT To M ninc n gp*^*!* Md^pc XC nnirc mh iir^^^ 

CMOT € HTtOIC e&A.akCC«i MH HCT H gHTC THpOT* 

7(€ nnoTTTc n^wnoT^Xi g^n cicon* d^Tco ccnd^RcoT n 
M noXcic n "^oT^diid^ ncccrru)^ XLuakT nccRTinpo^ 

15IIOMI XiMoc* nc cncpMdw n ncq^Mg&X n&aiAi^gJ^ 
MMOc* dwTco ncT M€ H Hcqpdin ndiOT(0£ n ^htc* 

'^ a^Cn|(On€ a^C HTCpC Md^pigi^M 0T(0 €C«(0 

n nci via^qic € ic ^ii tmhtc h XC M4^e^HTHC« ncf- 

«a^c n^q «c n«^r2(0€ic* nd^Y nc n6(o (yidetur in 

30 margioe a(iscripta fuisse 7i aut n, itemque in priori 

marginis parte, yel in columnae fronte MTCTHpion) 

MTCTHpiOn n TMCT&nOMw n TIUCTIC COt^Id^* 

3. (rr HKC. Sic legitar in MS. pro or ftoit. 5. t 
imoTTC. Stc legitmr in MS« pro m nncrrre. 6. qne^Pikn«kq. 
Sic scriptam in MS. pro qn«kp«kn«kq. 13. B. Schwartze e 
Cod. l^Isto. collectionis Tattami, qui praeter multos alios 
Psalfflos faaiiis Psalmi t. 34 — 37. continet, in soa descriptione 
Codd. Copticomra p. 95. adnotaTit lectionem varia&tem, eam- 
qae^ nt yidetar) meliorem ii aoin pro gii au>n P. 19. ad- 
icripta sant Ann ReT. 56 

^ d^cogione ^e nTcpc ic ccotaC e MJipigdjM. 

n^. h^ ec^u> n nei cgd^Tte ner^td^q n^wc Tte er^ Mdi.pi- 
£djii TMdoiJipidi* Te nXnpcoMdi h Tnd^nMdoid^pioc 
M nXnpiOMd^* Tdii CT OTrndaidiKdipi^e mmoc gn 
i^eneK niM* s 

^ «^qoTiog^ OK e TOOTq n^i ic ^m nogdwve. 
nesA.q« «e d^coTrcag^ on e tootc n^i thictic co- 
tgidi* «^cgTMnere n Re Meg ciiTe m MCTd^noidw 
ecr2((0 aLuoc n tci ge «e noToein ii ii OTOin 
Rt AanicTeire e pon. Xinp Rd^d^T gM nRd^RC o^di lo 
n«u>R m nd^oToeioi* ftoHei e poi d^TCo n^nd^g- 
MCT gn nenMTCTHpion* pme m neRMd^^wite e poi 
«^T(o n^noTgM MMOi* Md^pe T^OM M ncROToein 
n^wgMeT* «kT<o nc<qiT« e n d^non ct Ttoce. «e 

n?. &• Rtor ncT nd^nd^gMCT d^Tco noTtiT e nuce Rtc 15 
neRdiicon* ndwjMeT noToein R tootc R tci ^om 
R go M MOTi dwT(o fi TOOTOT R nc npo&oXooTC 
M nKTeKf^c R R noTTc* Tte Rtor noToein ne 
Rt «aiucTeTe e nenoToin «^tco Rt d^indwgre pco 
e ncROTOin wn R ogopn* d^Tco «winicTeTe e poq 20 
wn TernoT enT d^qnpo&d^Xe Ximoi e&oA.* d^TCo 
Rtor pco ne Rt doiTpeT npo&dwXe Ximoi e6oV 
«^T(o doiOR {(o di*inicTeTe e ncROToin %in R 
cgopn* KT(o RTcpinicTeTe e poR* R ncTcto&e 
MMOi ne R^i n «wp^io R n d^non* eTraLco XLuoc^s 
Tte dicXo £M necMTCTHpion* Rtor ncT nd^ndwg- 
MCT. «^T(o Rtor ne nd^ccoTHp* d^Tco Rtor ne 

24« n neTC(a&e. SIc legitur in MS. pro neTcu>&e. 57 

naaitrcTffpion noTocin* «b. pcoi MOTg^ n eooT» 
se Rd^c eiesco m nAiTCTnpion n TenMnTno^ n inl. «^. 
OToiji niM. Te noTT ^e noToein Mnp Rd^d^T ^m 
ne ^&oc M nTtiOR efroX m njiOToeitg. Tnpq* 

5 Mnp H9^^T n c(OR noToein* Tte d^Tqi Td^a^OM Tnpc 
R OToein n ^ht* ktco ktrcotc e poi ii^i ne 
npo&oXooTC THpoT M nd^Ted^fMic* d^TOTecg qi 
n^wOTOin THpq gp^i n ^ht. cgd^ &oX. jit(o «^t- 
poic e Tdw^oM eTX(o Xluoc n . ncTepHT gi ot 

10 con «e «k noToein rji&t n ccoq* ajadwgre mmoc 
nTitqi noToein THpq ct n giiTc» CT&e nd^i a^e 
noToein Xinp Xo gd^ poi rotr noToein nc<nd^£- 
MCT n TOOTOT R ni d^Tn^* M^^poT ge* d^TU) n- 
eep d^T^^oM n^i ndwi ct OTeo^ qi Td^a^oM* Md^- 

15 poT ^ooA^oT gM nRdwRe &.Tio ficeoicone {n ot tSL L 
Mtrrd^T^OM n^i nd^i ct OTeig qi t^w^om R OTOin 
n gHT» Tdwi ^e Te TMeg^ cRtc m MeT^wnoid^ enT 
^c^ooc nari tiuctic coc^idw cTgTMneTe e gpda 
€ noToem* 

20 ^ j^egcone ^e nTepe ic ot(0 eqr2i(o n nei 

g[aL«e e neqMd^enTHc* neTtd^q. «e TeTnnoei «e 

eig^oLe HMMHTn n ^^ n ge. d^qqo^^q e&oTV. 

n^ri nerpoc neitd^q n ic r2ie nd^itoeic. Tiindwcg 

doie^e d^n ti tci cgiMC. ecw m iiMdw ti tootR* 

» 

25 ^T(o XincRdi oTon XiMon e vgdwTte • d^XXd^ ecvgdi- 
ve fi 2t\£^ R con* KqoT(ooi£ R^i ic neotd^q n 
neqMd^e^HTHC ote ncT epe t^^om m neqniul ndw- 
&P&P 2P^^ ^ 2."Tq» e Tpeq noei m nc^^o m- 58 

neTpoc "fnd^T e TeRdToM ^P^*'' ^ ^mK ecitoi m 
n&toA JL HMTCTHpiOK ii TMeTd^noid^ enT d^cotooc 
ndTi TnicTic co^idi* tc noT ^e itToii neTpoc oiui 
M nnoHMdi n TecMeTd^noidi ii tmhtc ti nencnHT* 5 
KqoTco^S <ve n^i ncTpoc neoKdiq ii ic ote noKO- 
eic. c(a>taC Td^oKO) li nnoHMdi ii TecMCTd^noidi Rt 
d^cnpoc^HTCTe g.*^ poc ii^i TCRdroM m ni oToeiog 
£iTii ^d^Tei^ ne npoc^HTHc eciico ii TCCMCTdi- 
noidi* 2.^ HMeg^ ^qe JH \|fd^XMOc* f2te nnoTTC lo 
nd^noTTe d^indwgre e poR« Mnp Tpd^ ou o^ine !i 
vgdi eneg^* Md^ totqkoi ^ii TeR^iRdwiocrnH • d^7r<o 
ne. L iirnd^^MeT. piRe m neRMd^d^oie e poi ncn*OT0toi* 
ogo^ne nd^i eir noTTe ii nd^igTe« d^TU) er Md^ eq« 

Td^QKpHT e TOiraLOI* f2te flTOH HC ndwTd^QtpO* d^TO) 15 

nd^ Mdi it n(OT« nd^noTTe Md^ TOTiatoi e t^ioi m 
npeqp nofte** d^TO) e&o\ ^n T^iot m !indwp»kno* 
Moc Mii ndice&Hc* <xe liTOR notoeic ne T^grno- 
Monn* noKoeic nTR Tdw£e\nic »n Td^MnTROTY* 
diiTd^^poi e fstoR «n ii wn iiTQR «iRiiT e6o\ n20 
£HTc ii TdwMd^diT • cpc nd^p-nMecTe ii ^^^ fii ot* 
oeiog niM* di*J|goi>ne n ee ii ni codr ii or AiHK- 

10. In Tattami Cod. modo laudato cf. b. Scbwartzii I. I. 
p. 95. pro nnorre n«^noTTC legitur: nnorre nnorre, ei 09«^ 
encj»^ pro n tg«L enej»^ P. 16. L. I. van lect. n«uU«L ai nu>T pro 
ndjudi. n nu>T P. 17. Yar. lect. e&oA. ^n t^iti pro «>.t(x> e&oX 
£11 Td^iTi P. 20. Ibid. «in {»en -e-H pro ?un n -^k et mox 
c^X ^n ^H^c pro e&oX ii {rtc P. 22. n ni cotf*. Sic (S.) 
scriptum pro ii H co^ vel potius ii co^ (modo) insaaii quae 
versio ex Hebr. *tnfe iad pro n&roa videtur explicanda. Siml- 59 
p€* itTR HdJ^Heoc. d^ira> nd^Tdi^po* KTii nd^- 

C<aTHp nQKO€IC* d^ Td^Td^npO MOTg^ ii CMOir tt€ 

Rd^c €i€CMOir € ncooT n TCHMHTnodr M. nc 2<>oir 
THpq* MHp no^f eSio\ ct OTroiig m AuiTg^Xo* 
5 {M nTpc Tdii|rT^H coTKii jilnp Hd^d^T ii c(or* tkc nc. «^. 
d^ nd^f2t»€€ir f2t€ nceooTr € poi* diT(o ncT {d^pcg^ 

€ T*i\^5Q^H« «^ir«I ^OQKnC € T«i\|nr5(^H« €T«U1 

XiMOC £1 OT con* 7K€ d^ nnoTTC Hdidiq n ccoq* 
ntoT RTCTnTdig.^ ^c •*!& ncT nd^ndi£M€q« nnoTTc 

10 ^ STHK € TdJ&oneidi* Md^poT 011 iginc nc€(07Kn 
it^ ncT^idJ&d^Wc ii Tdi\|f7r^H« Md^poT ^ooXot 
If OT cginc Mii oir 07ru>\c iiori ncT cginc ii Cd^ 
£€H nceooT € poi* ndii orc nc n&o>X n tm€£^ 
ciiTC M MCTd^noid^ cnT «^cqkooc ii^i thictic co- 

istgid^: d^qoTtoigS ii^i nccoTnp ncsd^q m ncTpoc* 

QK€ Kd^XiOC nCTpOC Hd^I HC IlflfoA. H TCCMCTd^HOIdi* 

HTCTti ^en Md^Hdwpioc HTCoTii nd^pdi ptoMC niM* 

€T ^ilSl nHd^g^* oi€ da^(o\ii € pioTii n nci Mirc- Tic. L 

THpiOn* ^dOiiHH Jj^aiHH ^^iO MMOC HHTii Ot€ 

litcr Tersio Aeth. cama cudMld ,,tanqoain biluniy'' ut Lud. Tertit, 
ez flebr. n& '*»& originem daxit. Cod. Tatt praebet n <»e n 
ni ^ne n or mkhoic atque Htor ne n«^&oH-ooc pro nTK n«L- 
&OH'»oc. P. 2. Cod. Tatt. m r«^c e Ii ne ^oot THpq eie- 
CMQfw e neooT ii TenMnTnotf' pro «e r«i.c eiecMor e neoor H 
TCRMnTno^ M. ne gooT THpq P. 5. Cod. Tatt. «e «^ n«^?u- 
«ecTe 'OKe pro «e «^ n«^?&nLeeT «e P. 7. Cod. Tatt. om. e 
T«i>^T5C.« ^- ®* Cod. Tatt. xe mmii neT n^^nd^gMeq pro «e 
Mii KCT nA^n^k^Meq. Idem addldit, quae in P. S. omissa sunt. 
n^noTTC Mn{S oTe it chk-koK mmoi P. 9. Cod, Tatt. n^^noTTe 
\ {THR pro nnoTTe ^ griiR P. 11. Cod. Tatt. neT 7ki«J^oXe 
pro ncT ^«Jka^AAe, et mox Mii OTtoXc pro Mii ot OTa>Ac P. 60 

^diOteR THTTii eftoTi XC nTiHpcoMd^ niM otin jX 
MTCTHpion M ncd^ n ^oTn £e(oc ^d^ m mtcth- 
pion jR ncdi SAoTi* &.7ra> "(ndjvic^ THTrrn eSioK 
£M nc nnSI* «€ eTeuoTTTc e pcoTn oKe ne niiSI- 

TIHOC CT 7KHH C&oX M nTiHpU^Md^ HIM* diTU) g.*^- 5 

MHn ^diMHn "^co MMOc nHTil f2te "^nd^"^ lUfTn 

n M MTCTHpiOn THpOT nTc n Tonoc THpOT M 

ndiCKOT* di7r(o nTe n Tonoc THpoT m n^opii m 
MTCTHpion* f2te Kd^c neTeTnd^fSLiTq e £07rn girsXC 
HRd^^ eTesiTq e ^Tti e noToein m noiice. d^TU) lo 
neTeTnd^nooiq e&o\ giotM iiRd^g. cend^nooiq e&oTi 
gn TMHTepo X[ ndii(OT ct ^ m nHTC* n^nn ^e 
nr. «^. c(OTM di7r(A> nTeTnoKi cmh e n MeTd^noidi THpoT • 
nd^i enT d^coKooTr it^i tiuctic cot^id^* Kccina^ 
on e 15 

^ TOOTC diC7K(0 n TMe^ O^OMTe M MCTdi- 

noidi ec7K(o MMOC f2te noiroein ii n droM "^ ^T^^ 
d^Tio n^noT^M XiMOi* Md^poir 0i(O(OT diir(o itce- 
09(one ^ iiRdiRe ii^i ndii ct oTreog qi m nd^oT- 
oein R ^HT* Md^poT rotot e ne ^d^oc* d^T(o 20 
iicesi ^ine RdTi neT OTrejg qi ii Td^^OM* Md^poir 
ROTOTr e iiRdwRe £ii ot ^eiiH ii^i ndii ct ^.^ot 
XLuoi CT 7t(o XiMOc ote d^np f2toeic e £pdii e at(oc* 
Md^poT pdiOie iiToq di7r(o nceoirpoT ii^i oiron 
niM CT ^ine ii cdi noToein* diir(o MdJpoT otooc 25 
li oiroeiog niM* ote Md^peq «ice ii^i iimtcth- 
pion ii^i ncT OTeo^ ncRMTCTHpion • d^noR ^e Te 
nov noToin hot^m XLuoi* ote dkiig(0(OT XC na^- 61 

oTocin Rt akTqrrq» a^irw ^p XP**^ ^ T^aroM ckt 117. a. 
d^Tqrrc n toot* itTOR ^e noToem htor ne nd^- 
pcqnoir^jEi noToin* drcnn nc^ndi^MeT €&o\ gXi 
nei ^dioc* diC^(A>n€ 
5 3^ Qk€ nT€p€ ic OTco cq^o) n nci ^d^^c € 

ncqMdh.e-HTHc cqoKCO XLuoc otc Td^i tc tm€^ |goM* 

T€ M MCTd^nOId^ CnT diCTKOOC S^I TniCTIC COC^Id^* 

nex^q nd^T tkc nenT d^qoKicc n ^HTq n^i nc 

nnSI n «jcenTiRo. Md^peq cT € ^h nqoKco Xi 

10 nnoHM»^ H TMCTd^noid^ enT d^coiooq nd^i thictic 

J diC^conc arc CMndiTqoTCO cqDgd^oKC R^i 
ic* dk.C€T e e^H nari Md^ped^ dkCnd^^T^ ^^^ neq- 
orepHTe d^c^ ni e pooir* dkccoog ehxK d^cpiMe 

15 gn cir dkO^RdiR. d^Tco 2.^ ^''^ eS^o* €cqk(o Ximoc 
QK€ ndi.aioTc n^ nd^T* d^Tco n(F|gH gjHR ^d^ poi* 
a^TU) mFRdkdi.T Td^oKio Xi n6(o\ n TM€T«aioidi enT iui.«^. 
a^CfSLOOc ii^i thictic coc^id^* d^Tco 

J &. ic ^ TOOTc Xi Mdipedi neoidiq nd^c • «e 

20 OT Majidipioc ne p<OM€ niM e ^d^qeS^oq. «e 
iiToq ne €t OTnd^n^ nd^q* t€ noT ^e Md^ped^ 
RT€ OT MdJid^pioc* nTinn dre TdiTe n£i(oA Xi 
nnoHMd^ it TMCTd^noidi n thictic coc^id^* d^coT- 
(oogS OkC iia^ Md^ped^ neoKdiC ii ic £n tmhtc n 

2SJi Md^OHTHC tt€ €t6€ TM€T&.nOIdi eHT dkCOlOOC uS 

8. scriptam in MS. nf«- Rey. et saepius ita exaratam 
c T. c in €qv^hJ9i€j gcone huias pag. media lineola paene 
ant pronos exstincta. Rey. 22. nTC. Sic (S.) scriptnm pro 
vro. cf. snpra p. 28. P. 62 

ndi.0KO€ic ic R^i TnicTic cot^id^* itT Kcnpoc^HTere 
£<\ poc M ni oToci^ ii^i TeHaroAi it oToein ct 
^n ^dwTi^ 2.^ iiMcg^ cc i][fic ti \|fdwXMOc* cqoKCo 

MMOC ttC nSOCIC nnOTTC "^ gTHK C TdiftoHeidi* 

iuL L Md^poT w oginc ncco7r(o\c n^i ncT oginc n cd^ 5 

Td^^nr^H* Md^pOT ROTOT fi TCTHOTT llCCQKI gmC 

fidTi ncT 01(0 XiMOc nd^i oic errve ctcfc* Md^poir 
tc\h\ ficcoTnoq c okor n^i OTTon niM ct jginc 

n C(OK* ficCQKOOC fi OTOCig niM ttC Md^pc nnoTTC 

wcc n^i ncT mc m ncKOToidwi* d^noR ^c d^n? 10 
OT £hkc d^n? OT c&iHn nsocic 6oHei c poi* 
fiTK ndwftoHeoc* d^T(o Td^nd^^Tc mLoic Mnp (ock* 
ndii ^c nc n&(o\ fi tmc^ i^omtc m MCTd^noi^ 

CnT d^CTlOOC fidTl TniCTIC CO(^Id^ CC^TMnCTC c 

nwcc* 15 

n?. «^. ^ d^Cg(OnC ^C nTCpC IC CiOTll C Md^p^^d^ 

ccai:(o fi nci i^d^^c. ncsdiq «c cti^c Md^ped^* 
diT(o Kdw\(oc* d^qoT(02^ on c TOOTq fi^i ic ^ 
n^dw^c ncQKd^q n ncqMd^eHTHC* f2tc d^coT(og^ on 
c TOOTc nes^i TnicTic coc^id^ gn TMCg^ qTO m mc- 20 
Td^noidw ccs(o XiMOc CMnd^TOTeXiAc Ximoc jX iimc^ 
con cnd^T c TpcT qi K ncc-KC-OTCin THpq ct n 
£HTc n^i "(^OM n ^o Xi moti mR nc npo6o- 

3. Idem Psalmus reperitur in Cod. Tatt. cf. b. Schw. 
I. I. p. 95., ubi, quae hic pone yerba n c«^ T«^>(rT^H omissa 
sunt, leguntur: Aid^poT rotot e n^^^oT nce^i |gine n^i neT 
MeeTe e poi ^en ne-MOT P. 7. In Cod. Tatt. omissa sunt 
Terba n^i neT «co — e ^cor P. 10. Cod. Tatt. om. ii^i 
pone «ice P. 11. Cod. Tatt. AoK^ei pro kon^i P. 63 

Xoorre TRpair n girXmon er nXiM&.c« ndJi enr 
& na^ir^a^^Jic oiootcot e ne ^d^oc* dkCOKO) ^e 
n Tei AieTd^noia^ n Tei ^* ote noToein enT ^i» 
Hd^jTc e poq ccoTM e TdjvieTdknoidk* d^Tco Aid^pe 

5n^£poo7r eT e ^Tti e neKKdk n ^(one* Iinp 
RioTc n TeK£iH(on n oiroin n c&.-6oX Ximoi* 
^Wa^. ^ {THK e poi* eT^d^n^iooi mmoi* dreiut 
n«^^eT* M ne oiroeij^ e ^n&.(0|g e ^p^A* othr* 
OLC ^ nd^oToeio^ (o<kn n ^e n ot niq* diir(o d^i* n^. ^ 

10 |g(one n ^tXk* d^Tqi nd^oToein n £HT* diir(o d^ 
Td^tf^OM gfooTe d^ip n(o6@ m nd^MTCTHpion ndii 
e ne^^Td^q n ^opfi e&o\ m ne £poo7r ii eoTe 
mR t^om m nd^Ted^^Hc a^ Td^^oM (otih gpd^i n 
{HT* a^i|g(one n ee ii ot £i^ioc n ^dwiM(on 

i^eqoTH^ ^H OT £t\h e Mti otoih ii ^HTq* d^T(o 
MC9(one n ee ii ot d^nTiMiMon XC nnSI eq £ii 
OT c(OMa^ n grXiKon e mR ^^om ii OToein ii 
^RTq* ^T(o dki(g(one ii ee ii ot ^cKdwnoc eq 
^i^KM Hd^Hp Md^Td^d^q* diTe\i&e Ximoi CMdwTe n^i 

20 ne npoAoXooTe Xi na^Ted^^HC* &.t(o ne d^qoiooc 

ne igp^i n £HTq n^i nd^CTnTTi^oc* oie e nMd^ Xi 

noToein eT n £Htc. d^TMd^jic ii ^d^oc d^icoMii 

ii TqcoTe n Td^^TTin XLuin Ximoi ^t(o mR t^(ooi S. «^. 

R' Xi MOTeiooTe R ot^h n ndwftd^X* ^e 

25 R nerqi nei kootc RdTi ncT £(o% XLuoT: nd^T 
THpoT noToTn Rt d^T^^one XluoT eftoTi giTXt 

8. crrHR. Sic scrlptam m MS. pro oriiiR. 24. n^rXK 
cipviictniii ab ipso scriba cod. MS. I 
I 64 n€ € Tpd^ ^(on€ £11 Hdwi d^ n€RT(A>^ Rt € necff 
«^Tto Mel n€CHT. n ee n OT ^om Rtc nc ^i 

OC* dkTCO d^ Td^^OM (O^ 2P^*'* ^ £HT* liTOR f] 

n^ocic tiTR oTocin n ^d^ cne^^* dkTco ^&.r0 
n^mc n ncT £^H7k n oiroiig niM* tc noT c 
noToin T(ooTn tif^^inc n c^ t^^^om Mti Te \|r; 
^H €T n £HT« d^q^(OR etio\ n^i n€RT(oci et 
d^RTOjgq € poi ^n nd^e\n|^ic. d^ nd^OToei^ cicoT 
e TpcR i^ine n cd^ Td^d^oM mR Tdw^fT^H d^T 
^. L nd^i ne ne 07ro€i|g enT d^RTOigq e oiine R co 
^e di ncRpeqccoTe ^ine R cd^ t^om ct ^R Td 
\|nr^H 7K€ diq7K(0R eSi6\ R^i nd^pieMOC d^T^o 
Tpev noTgM R Tec-Re-gir^H» d^T(o totc m r 
OToeiig cTAiMdiT R dwp^(on THpoT R n d^Kon 
£T\iRon. cend^p £0T€ ^HTq m neROToein* d^T< 
ne npofto\ooT€ TnpoT m hmc^ MnTigoMTe R i 
KKon R £t\iro cend^p ^otc ^HTq m hmtcth 
pion Rt€ ncROToein e Tpe R root€ ^ ^.^(oot 3 
nc(OTq M ncTOToein* oie n^oeic nd^^ine R c< 

T^OM R T€TM\|fT5(^H» d^qOT(On£^ €&o\ Xl HCq 

MTCTHpion 7K€ cqnd^^^o^T € TMCTd^noidi Rt€ ne 
ogoon gn R Tonoc m necHT* d^Tio XinqR(o i 
c(oq R T€TM€Td^noidi* nd^i dre ne nMTCTHpiot 
^. «^. cTMMd^T ndii enT dkq^(one R tthoc eTfec nc<e 
noc CT OTnd^otnoq* d^T^o nc^enoc ct OTndwicnoc] 
nd^gTMncTe e nwce* «e d^ noToein dr(ogT c&o^ 
2^ HLQKice M neqoToein* qndk^^^oigT e gpM eaJR 65 

erXH THpc* € ccotjEl € nd^09d^2P*^ f^ ^^ junp* 
€ 6u>X ehoK n t^om R n€ \|nrx^ooir€ nenT m^ 
Morp n TeTTd^oAi* e Tpeq hco Xi neqpd^n £n T€ 
^nr^H* d^Tco neqMTTCTHpion gpd^i gj^ t^om* 
5 ^ d^cD^cone ^e epe ic ok<o n neei D^d^fSLe e neq- 

Md^e-HTHC eqTlLCO MMOC nd^T tt€ Td^I Te TMe^ qTO 

M MeTd^noid^* enT d^catooc ndri thictic coc^id^* 
Te noT ^e ncT noi. Md^peq noi* d^cogtone ^e 
nrepe ic s(o ii nei ^d^oKe. d^qeT e en n^i iio* 

10 £<\nnH€ a^qoirto^f e TMCCTngHT ti ic neoKd^q rse 
nd^soeic* HeXeTe nd^i £(o d^Tio CTi^^copei nd^i 
e Tpdi f2tio M nfiioA. tt TMeg^ qTo m MCTd^noid^* 
Td^T enT dwCTiLooc ii^i thictic coc^id^ • neoKe ic ^. L 
n iiO£<^nnHC «e ^KeXere n^R* Kino '«^•cTi^^^^copi 

is nd^R e Tpen ai(o m nfitoX it TMCTd^noid^ enT d^c- 

QKOOC tt^I THICTIC COC^Idi* d^q- 

3^ OT(ooy[]^ ii^i T(o^d^nnHc nesd^q oie nd^- 
oLoic nc(OTHp CTfte TcT MeTd^noid^ enT d^csooc 
n^i TniCTic cot^id^. d^cnpoc^HTeire m ni OToeiig 
20 eTibrHTc ii^i tck^om ii OToein ct ^ii ^d^rei^* 
^M iLue^^ «ge ott^ m \|fd^\M oc %e nsoeic c(otm 
e ndkgXnX* d^T^o Md^pe nd^£pooir eT ^di. poK* 

Xuip HT€ nCKgO n Cdi-6o7i XiMoT* pCKT nCKMdwdi- 

« 

se e ppT Xi ne £oot e ^ndie\i&e* ^enn c(otXi 
25 e poi gM ne ^ooir e "(na^^oig e £pdiT e poK • oKe 

2. e&oA bis scriptum in MS. (minime ! anterius est e &(oA. 
Rer. 5. neei |9«i.Qse. Sic scriptum pro nei a|«i.%e P. 11. 
la Cod. Msto. alterom n Tocis iu>£&>itnHC expunctum est. 

5 66 K€ec ara>^ n ^€ n ot <on€* d^ciogaxo^e ii 

R OT ^OpTOC* d^TO) dk nd^gHT |^007r€« ^« < 

^«^. ncoft^ € OTTCOM Xi ndiOciK* €&oX gXi n€ gpoo-s 
ndkd^oga^goM* d^ na^Kd^c tco^c € Td^cd^p^* d^ip 
ii OTT gpiAi ^i nsd^ic* dii^conc n ^c h oir i 

£n OT Hl« dklp OT^K n po€ic« d^lip o« tf 

^Mf £1 OTT ttcncncop Md^ird^a^q* d^ nd^fsrac 
nc^noT^T» M nc £Oov THpq* iiTco hct t^ 
SLuoi ncTCopH mmoi nc* rsc d^YoTcoM ii oir k 
M€C € HMdi XE ndwOCiK* d^iKcpd^ M nc^ndwcooq 

pMCIH* M nCMTO eSl6\ R TCKOpi^H. Mn n€K^CO] 
«€ d^KqiT. d^KTd^TOI € gpd^I* d^ Hd^^OOir piK€ 

«ec n OT 2i^i6€c* «^ttco d^i^ooTc n ^e€ n c 

^OpTOC • RtOK ^€ nOKOCIC KjgOOn ^d^ €H€g^« ^ir 
n€Kp-nM€€ir€ O^d^ OTT OICOM* nT€ OT OICOM* TO 
OTIt ilTOK itl«^n £THK £iK CICOH* OIC d^ n€ O-S 

oici ^conc n ogii-gTHK £<n poc «c d^ nKd^ipc 
^A* cT* dk ncK^MgdwX* OT€Qi nccconc* d^irco ccn^wgi 

gTHT ^d^ nCCKdig^* ilTC it £€enOC p gOTC £^HT( 

M npd^n M noKocic* d^irco n ppcooT m nK^wg^ cc 
nd^p ^Te, 2.HTq m hckcoot. rsc nrsocic n&K€' 
cicon ilqoTcon^ eiioK ^m ncqcooT* d^qarcovgT ctka 
nc j^TinX ii ncT e&&iH7r« d^irco Mnqccgq n€T- 

COnC Md^pOT C€£^ nd^I e K€ f2tC0M« d^TCO nXdiOC 

€T OTKdwconTq qndiCMOT € nfsocic. tkc &q^(OGgT 
e!io\ cfSM ncqoKicc €t OTd^d^ft. d^ nso€ic ^^iocgT 

cftoX £n TnC €QtM lUid^g.* ^ CCOTM € n^GgdigOM 67 

S n€T ju.iip* e 6(oX eho\ R n gnpe n iieKT 
&TM0O7rTO7r* e «o) jH npd^ti XC notoeic g.^ cnon 
diTco neqcMOT £n eiAiLu. nd^i ne nd^otoeic ne 
uhio\ Xi nMTCTHpion & TMCTd^noid^ enT d^coto- 
5 0C it^ TnicTic coc^idk* d^c^cone ^€ 

^ iiTepe icogdinnHC ot(o eqatco R nei ^d^- 
ote e ic. ^n TAiHTe ii neqMd^^HTHC. neoKd^q nd^q ^. «^. 
«e cTiFe ico^dinnHC iindwpeenoc ndJi ct nd^d^p^ei £P«^i ^ TMHTcpo M noToein* d^qoTiog^ 

10 3^ ^€ on e TooTq itdri ic ^ n^MLe. neoKd^q 

n neqM^eHTHC ote d^cogcone on n Teei ge d^ ne 
npoAo\ooTe m nd^T^d^THc d^TjMioaK on n thictic 
co<^idw £ti ne ^d^oc* d^TOTeig qi necoToin Tnpq 
^T(o ne MndiTq7K(0R e6o\ ne n^i necTioog e iiTc 

li e 2P^^ S.^ ^^ X^^^ * diT<o ne Xin^Te TRe\eT« 
cic eT na^i ne £itm n|gop!i m MTCTHpion e Tpd^ 
n^^Mec £M ne ^d^oc* d^c^cone dre nTepoT£(oai 
MMOc n^i ne npo6o\ooTe TnpoT n ^7^^^^^ 
iiTe nd^Ted^OkHC. d^ccoo^ e6oX ec7K(o ii tmc^ ^ 

20 71 MeTdknoi&. ecaK(o mmoc fse noTOin m n^oT- 
^iMkT. ^gTAaiere e poR gpd^i ^m htohoc m noKi-» 
ce* d^T(o o £jR ne x^^^* "^nd^^TAOieTe e poR 
{M na^^Mnoc* liT d^ijTMneTe e poR ^ nrsice* "^. k. 
^Tto nenr d^i^TMncTe MMoq e poR ei £m ne 

ss^d^oc. Md^peq eT n nd^ ^pd^R* d^T^o ^f £thr 
noToem e t^ja^t^moi^ ote d^ ts^^om mot^ n 

3. Rednndat ne ante nftcoA P. 11. ii Teei ^^e. Sic 
fcriptiun pro n Tei ge P. 

5* 6S Rd^M* ^Tdl di nd^OTTOItt fiT € 2P&I gM. gJU. 

^diOC* d^iigcone £(o n e€ R ii dwp^cott m. 
^d^oc ndki €T ^Hii e n Rd^Rc Xt nccHT* 2^.1190: 
n ^fi n OT ciOMd^ n g^^XiRon c MnT&.c| XLii 
Xi neT nd^ndw^Meq £m nrsice* d^i^u^ne on ti 
n gen grXH e *iTqi TereJ^OM n gHTOTT cirtii 
^M ne ^d^oc ndii ctc Mnnndw^MOT* d^Tco d^TT 
Ro 2.^ neRTtooi* Te noT ^e. ^itr^^t ^XC iik^^ 
M necHT* £n ^en Rd^Re d^Tco £n g^^ £tXh e 

MOOTT* d^TtO e Mti ^OM It ^HTOT* dh.Keine 

^. «^. neRTio^ e gp^A' e ai(oi« d^Tio Mti ^(o6 niM er 
d^RTocgoT d^T(o d^ neRnnSI n(OT diqRdw&.T* &.T 
on £iTM neRT(0(g» MnoTiboHei e poi ii^i ne npc 

floXoOTe M nd^dwKOn* d^T(0 d^TMeCT(OI d^TCO d^T^ 
2«^ pOI* d^T(0 On MRITdwRO O^d^ 6o\« d^TCO d^ Hdw 

OToein cAoH £pdwi n {mfit, d^T(o d^i(o^ e £pdwi 
noToein £^m noTOin g.^ noToin THpq ct ti £ht 
dkT(o d^in(op@ n ndw^» e gpdwT e poR* tc no-a 
^e noToein mh eRndwS(OR e£to\ K neRT(oog ^jm 
ne ^d^oc* d^T(o ii peqnoTgM nd^i ct kht Rd^T^ 
neRT(o^* mh eTndwT(ooTH ^m nRdwRC ncecT n- 
ceMd^eHTCTe nd^R* mh CTnd^oKo m nMTCTnpion 
M ncRplSL gM ne ^d^oc* h mmo nToq CTnd^Tc^o 
M ncRpdwn ^n ot ^.'^Xh n ^d^oc* nd^i ctc nc^ 
^. A. nd^c(OTq d^n n ^HTq* d^noR ^e d^VgTMneTe € gpM 
e poR noToem d^T(o Td^MCTd^noid^ nd^Td^^?^ ^ SP^*'* 1. In Cod. Ms. gM {»M superscripto e expanctam et e re 
legitur pro e ne. 8. Iiterae R«^ReMne m margine adscriptae. 
17. expuncta in Cod. 69 e mKic€* Md^pe neKOiroin eT e $pM e oKioi. ote 
d^Trqi ndiOiroin ^pdJi S jht* d^Tco "^vgoon ^ii gen 
gice er&e noTTOin* wn m ne OToeio^ enT d^T- 
npoAd^Xe mmoi e6o\* d^TCO fiTepidrco^T e noiice 

5 e noWin d^TTco d^idrcogT e necHT e "^ ^om n 
oiroin eT ^m ne ^^wOc« d^iT(ooirn d^ieT e necHT. 
a^ neRTcoog eT e ^pd^i e oicoi d^Tio ii £OTe enT 
d^KTooiOT ee poi d^ir|pTpT(opT • diir(o d^TKcoTe e 
poi eroo^ n ee n OT moot d^TdwMdwgre XimoT 

10 £1 OT con M nd^OTOijg THpq* dkirio £itm ncK- 


Tioci AUiKKd^ nd^^&p npo6o\H e ftonei e poT 
^TTia AuilvKdi ndiCTnTTn^oc e nd^^A^eT e&oA. ^n 
ndi^Xn|ric* Td^i ^e tc tmc^^ "^ m MCTd^noid^ enT ^ «^. 
diCTKOoc nori thictic coc^id^ £P^*i* £.^ ^^ OZ^^ 

15 nTepo7roT<0£ e tootot d^TeXiAe mmoc n^i ne 

npofio\ooire TnpoT n gJ^Hon nTC nd^T^diTHc: 

^ nd^i ore epe ic f2t(o mmoot e neqMd^en* 

THc. nes^q nd^T ote ncTC oirn Md^d^se MMoq 

e ccoTM* Md^peq c(otm« dk7r(0 ncT epe neqnnSI 

20 &p6p ii £HTq. Md^peq eT e ^n nq%(0 m nfi(o\ 
M nnoHMd^ n tmc^^ ^ m MCTd^noid^ n thictic co- 
c^M^: ^TCo nTepe ic oir(o eqai(o n nei «gdise. 
•^qqo^q e gpd^i nori t^iXmnoc d^qdwgepdwTq. d^q- 
Rd^ nai(o(OMe ct n TOOTq e necHT* fiToq i5d^p 

25 ne CT c^i fi cgdiTKe niM e nepe ic otio mmoot* 
dwTio Mfi ncT qeipe mmoot TnpoT* d^qeT ^e e 

8. ee poi. SIc in Ms. pro e poi. 13. Folia ^e— Of^ 
nale adligata in fine codicis post fol. poA« 70 

dknoK Md^Tdkd^T ne enT dwRTd^d^c nd^i e Tpd^ qi 
npooTog 51 ni kocmoc nTd^cgdii h ^d^ve nijii e 
TndwsooTT* diirco mR ne Tnnd^d^d^Tr* ^irco MnKR&.dwT 
e eT e ^h nTdkW n&(A>\ n m MTCTHpion n tmc- 
Td^noi^. R TnicTic coc^id^* &.ndinnSI i^d^p 6p6p ii 
£HT« n OT MHHj^e H coH. d^TCi) d^qftcoX e^oX* 
d^TU) dkqd^nd^ma^^^e Ximoi CMd^TC e Tpd^ eT e e^H* 
nTd^f2te n&(o\ n TMeTd^noid^ ii TnicTic coc^id^* 
d^ir(o Mni^eT e en* eiioK rse d^noK ne ct cg^dwi 
n ogd^oKe niM* d^cigtone ^e iiTepe ic ccotm e c^i- 
7V.innoc neatdiq nd^q oie ciotm c^iXmne iiMd^Rdw- 

piOC ilTd^0idi7Ke lIMMdiK fSe ItTOK Mtt ^(OMd^C 

Mit Md^eed^ioc nenT d^TTd^diC nHTn ^ nogopii 
^. «^. M MTCTHpion e ceg^ ^d^oie niM e ^nd^oKooTr. Mti 
ne^ndididiT* dkT(o Mti ^(o£i niM e TeTnd^ndiTr e 
pooT* Rtok ^e MndiTq%(OK e&oA. ^^ tc noT 
R^ ndipieMOc ii !i ogdifse ct nndkCgdiicoT • eq- 
09«inoK(OK are e6o\* RndieT e ^h iitrrd^Te neTC^ 
nd^K* Te noT ^e iiT(OTii m h^omt hct nd^cgdwi 
n ^«laie niM e "^ndifsooTr* Mii ne^nd^d^a^T. mR 
nc^d^iUiir e pooT* d^ir^o nTd^p MiiTpe n g(o& 
niM iiTe TMHTcpo ii m nHTre* nd^i ^e iiTcpeq- 
OKOOT tidTi ic. nettdiq ii neqMd^e^HTHc %e ncTe 
oTrn Md^d^^e MMoq e c(otm* Md^peq c(otm« dwc- ^ 

4. e Tit«k%ooT. Sic in Ms. pro e vel neTHn«kSOOT. 
5. nT«L«i. Sic in Ms. pro nT«L<&e yel nT«^«b>. 22. iiT«^p 
MltTpe. Sic in Ms. (S.) pro itTeTnp AinTpe „ut testemini.'' 
cf. infra pag. 59. 1. 11. 12. P. 71 

qo^c on € OH n^i j^pi£dUM.« d^ceT c TMirre 
«^cd^gepakTc ^d^TM ^iXinnoc neoKd^c n ic qkc nd^«- 
«oeio OTn Aidid^ve jR nd^pXi n OTOin ^7ra> "^cSf* 
T(oT e ccotXi e6o\ ^n Td^^OM* d^Tro) d^moi S 
i n^dLQte enT d^sooq • tc nor d^e lu^oioeic ccotH ^. ^ 

TdiTIOOC gll OTT nd^p^HCId^* Rt a^KOlOOC C pOH ttC 

ncTc orn Md^d^se XiMoq e ccotXC Md^peq ccotm* 
cTfce noidktte Rt d^ROKOoq e ^iXinnoc f2te nTon 
Mn ^<OMd^c mR Mdwoediioc ne iiT dkTTd^dkC nHTn 

10 Xi nc^oMT £itXi no^opii JH MTCTHpion e c^i n 
oidkQKe niM Rtc TMnTepoXinoToin* diTu> RtctR^ 
MiiTpe £d^ pooT* ccoTli ^e Td^Td^re n6(o\ XC 
ncj vsMLc. n^i ne Rt d^ TCRdroM R oToein npo- 
^HTeTre XLuoq XC ni OToeiog £itXi mcoVchc* olc 

is ^itR MnTpe cnd^T d^Tro j^omt. epe £(o6 niM nd^- 
d^2.^p&.Tq« n^OMT Xi MRTpe ne t^iTiinnoc mR 
ecoMd^c mR MdiOed^ioc: d^cjgcone dre RTcpe ic 
ccotXl e nei oid^TKe. ne^d^q f2te cTi^e Md^pidw. nd^i 
ne nfiio\ Xi njgdiTKe* tc noT ^e Rtoh t^iXinnoc ^. ^ 

20 suuoT e e^H n^d^Te n£i(o\ Xi nMTCTHpion R 

« 

TM€£ ^ Xl MeTd^nOI^. R THICTIC COt^Id^* diT(0 

MtiHccoc £MOOc c ^p^ii Hccgdii R «idiaie niM e 
^dkQKOOT ^d^nTqoKOK e!io\ RdTi nd^piOMOC Xi 
ncRMcpoc CT KndiCgd^iq gn R ^d^^e R TMnTcpo 
2i X[ noToein Miincdk nd^i eKceT e oh w^oko Xi ncT 
epe neRnii^ nd^noi XiMoq* nXnn dre tc noT 

15. Lo<ni$ lattdatos iegltur Deut. 19, 15. et Ey. Matth. 
18, 16. P. 72 

Tdi.T€ n&loTi M. IIMTCTHpiOn R TM€2^ "^ Xl MCTd^- 

noiK R THicTic cot^idk.* d^qoTcoj^]^ ^c n^i c^i- 
\innoc ncfSdwq R ic« %£ nd^oKOcic. c(otm TdwTKO) 
M n£t(o\ it TecMCTd^noid^* d^ tcr^om i«dwp npo- 

CJ^HTCTC CTftHHTC £ITn ^d^TCI^ M Hl OTOCI^ €C- 5 

^ &. 0K(o XLuoc ^ iiMCg^ £M€n€ cd^igqc m \|rdwXMOC* 
f2t€ noioic iinoTTc M n^OTTQL^i d^icog € 2pd^i € 

pOH M n€ £OOT Mtt TCTigH Md^pc ndwig\H\ €T 
€ gOTn M nCRMTO €fto\« piR€ M nCRMdwd^fSC 

nf2tO€ic € ni^conc» •»:€ *i T*ii|nr5^H Movg^ m n€- lo 
^ooTT* d^ nd^con^ £(on € ^OTrn € djutiTc* d^ToiiT 
Mti ncT 6hk € nccHT € n^Hi* d^ip e€ n ot 
p(OM€ € MnTq ftoHeoc* n cXcTrecpoc ^ ncT 
MOOTT* n ^€ n 25^ ^.'^Tftcc CTrnHTK. cTrnROTR 

gn n Tiwt^oc» niwi ctc Mnnp ncTMecTrc (^e* diir(o 15 

ilTOOT diirTdwKO €&o\ g.^ nCRC^iai* d^TKd^d^T gn OT 

09HI M nccHT. ^n gen RdwRC. Mti ^d^iftcc m 

IIMOT di n€R^(OnT Tdi^pO € gpdil € f2t(OI* d^T^O 
di nCRpOOTig THpOT d^TCT € gpdwl € ^(OI« r^Id^- 

t|rdw\Md^* d^RTpc ncT cooTn Ximoi. 0T€ MMOI • 20 

M. «u d^TRd^dwT n&.T ii 6oT€* d^TRd^e^T* d^T(0 Mni&(OR« 
di n^6^\ S^Sftc €6o\ £n TdwMnTgHRC* d^ISI ^RdwR 

€ gpd^ci € poR n^ocic M n€ g^ooT THpq dw*in(op^ 
ii n^&iiL € 2pda € poR* MH €Rndwp ncR^nnpc 
gn ncT MOOTT. MH n ce^in ncT n^T(ooTn ncc- 25 
2pMo\om nd^. aih cTnd^rs^o m ncRpd^n gj^ ii 

14. sic 2!^ superscriptam in Ms. 23. e gp«^ei. Sic in 
Ms. pro e 2p«ki. 73 

Ta^^c* diT<o TeR^Rd^iociriiH gii ot r^^ e d^Rp 
neqcoA^. d^noR 'i^e kioti vgRdiR e gp^i e poR 
nocoeic d^Tco nd^ogXHX itdiTdigoR Xt nnoir n vgcopii 
Xaip R<oTe M neRgo n c&-&oX Ximoi ote d^ncK 
5 OT gHRC d^noR • ei gn gen gice otin Td^AinTROTi • 
nTepmice 'i^e dwVeS&ioi. dwTCJ d^iTcjoTn* d^ ncH- 
opi«H eT e £pdwi e otcoi* d^Tio d^ ncHgoTe vgTp- 
T(opT* d^TRcoTe e poi n ee n OT juoot d^Tdi- 
Mdw^e XiMOi M ne gooT THpq «iRTpe ndwog&eep 

10 OTe MM07* diTCO nCT COOTIt MMOI e&o\ £n Tdi- M. A. 

TdiXdkin(opidi« ndii s^e ne nAcoX X[ iiMTCTHpion 
n TMCg^ "^ Xt MCT&noidw Rt d^cvooc ns^i thictic 
co<^idi* nTepoTe\t&e XLuoc gXL ne ^d^oc* 

^ d^ccgione ^e iiTepe ic ccotXi e nei og^iate 

iscq^io XiMOOT n^i t^iXinnoc. neotdwq ote CTi^e 
^iXiimoc iiMepiT. Te noT ^e ^mot gMooc m^ 
cg^^T Xi neRMepoc n cgdwote niM e ^nd^otooT* 
diTto Mn ne^ndwdidiT* mR gioft niM ct HndwndiT 
e pooT* diT(o n TCTnoT eTXLudiT d^qgMOoc e 

20 2P^^ ii^< t^iTVjimoc d^qcgi^i • 

J diccgcone on Mmtcdw nd^i d^ ic oTcog^ on 
e TooTq £M ngidiate neotdwq n neqMdieHTHC. ote 
TOTe d^ccoog e ^pd^i e noToein n^i thictic co- 
^idi* d^qnco e&o\ Xi necno&e ote ^ck^ necTonoc 

25 n c(oc d^ceT e {pd^i e nRdiHe «iCatco n tmc^ co ^^. «^. 
M MCTdinoidi ecotco Ximoc n tci £e oce «iigTM- 

3. nnoT. Sic in Ms. pro nn«kT» 24. «^qRO f^reinisit." 
Sic legitnr in Ms. pro e Tpeq r(i> f,at remitteret.^' 74 

nere e S^p^*i* ^ poR noToYn gXi nKdiR€ Xt necHT 
ccotXi e TdiAieTdinoidi d^Tco Mdipe neROToein "^ 
gTHq e ne ^pooT m n&TCO&dig^* noroein CRcgdinp 
m%ee7re Xt ndwno&e. n "^diOgeT d^n n nd^ £pdiR 
d^Tco Rn&RdidiT n ccoR o&e Rtor noToein ne n^^ s 
noTgXc eT&e noToein XC nenpdin* Rt d^inicTeTe 
e poR noToein. d^Tco d^ ta^^om nicTCTe e nen- 
MTCTHpion d^Tco on d^ T&s^oM ndigTe e noToein 
eqogoon gn nd^ nwce d^Tco diCndwgTe e poq ec 
gXt ne x^^^ ^ necHT* M&pe ^om niM eT n lo 
£HT ndwgre e noToein ei £m nRdiRe Xi necHT. 
d^Tco on Md^poT ndwgre e poq eTogdineT e hto- 

noc Xt nwce* ote nToq ncT ndwnd^T nqcoTn* 
^. &. d^Tco oTn OT no<3' Xt MTCTnpion n noTgXt n 

gHTq d^Tco iiToq ne ct ndwnoTgXt n n es^OM th- 15 
poT e&o\ gXt ne ^^oc cT&e Tdwn^ipdi&diCic ote 
«aRio n c(oi Ai ndwTonoc d^ieT e spd^i e ne X^~ 
oc« Te noT ^e ncT epe neqnoTC otoce M&peq 
noi* diCC3(one 

3^ ^e nTcpe ic ot(o eqotio n neV ogdwOKe e 20 
neqMd^eHTHC. neoKdwq nd^T ote TCTnnoi oce ei- 
c3«wOKe nXiMHTn n dwog n ge* d^qeT e en n^i d^n- 
«ikpedwc neotdwq ote ndwotoeic* eT6e n6(o\ n tmc^^ 
co Ai MCT&noidi n thictic cot^id^* «^ tcr^om n 
oToein npo(]^HTeTe Xt m oToiog giTii 'jlm^&^^l* 25 
£Xt HMC^ vge otoTT \|ric n \|rd^XMOC ecotco XtMOC • 

13. «kTb> antiquissima manu superscriptum. 75 

«e d^icoo^ € £P^^ ^ P^A iraoeic gii iteT g|HR* 
c(OTM e ndigpooT* Mdwpe neKM&diate ^ £Tht e 
negpooT M ndwconc* notoeic eRvgdwn'^ grHK e 
nd^d^noMidw niM ncT n^iCgdwgepdwTq ote epe iik(o o. «^. 

5 ehoK n TOOTK* cT&e ncKpdin «agTrnoMine e poR 
notoeic* d^ Tdi^nr^H grnoMine e neKogdwote* «^ 
Tdi\|nr)^H geXni^^e e notoeic. wn ^tootc vsk 
poT^e* Md^pe hihX geXni^^e e notoeic otin grooT 
gd^ poT^e o&e epe im^ n TOOTq m notoeic. d^Trco 

10 OTn OT no^ n c(OTe gdw SJHq d^Tco fiToq ncT 
naiCU>Te M nicA. e&o\ gti neqdwnoMidi TnpoT* 
ne^diq nd^q n^i ic ote cTc^e d^n^^^pediC nMdiRd^- 
pioc ndJi ne n&(oX n TecueTdinoidi* ^djviHn gd^- 
AiHn ^^(o MMOc nHTn fxe ^ndwfxeR thtth e&o\ 

15 M MTCTHpiOn HIM fiTC HOTOetn* diT(A> Mfi C^n(0- 

ac niM o&T M ncd^ n goTn fi fi cd^ n goTn. 09«^ 
ncd^ n AoX fi fi cdi fi &oX* otin ni diT^dwOKe e 
poq vgd^ nRdiRe fi n RdwRe* d^T(o wn noToin fi o. A. 
n OToin. ogdi c^did^ fi ^t\h« otin fi noTTe th- 
20 poT. ^di fi «ikdiiMonion* otin fi o&oeic THpoT* 
^di n 'ikeRdinoc* otin n e^oTcidi THpoT. ^d^ fi 
XiTOTpTOc* otin nTdjuio n p p(OMe. ve^^ ne ^h- 
pion* Mfi fi T^nooTe. Mfi fi otdwTqe* ote cTe- 
MOTTe e p(OTfi ote n Te\eioc« ct oucr e&oX ^m 

4. e n«k«kitOMi«k „in meas ai/opua^." Sic scriptum in Ms. 
pro e n «knojMid^ „in uvoiMugy 19. ^d^ Sic scriptum in 
Ms« Quid significet haec vozy non satis liquet. S. 22. ne 
♦Kpion. Sic lcgitur in Cod. Ms. (S.) pro n«^ n -^h- 
pion P. 76 

nXnpcoMd^ niM* gdjviftit g^juHit ^^(o XLuoc lurrll 
ote nTonoc e ^ndwogcone n gHTq gn TMnTepo m 
ndweiiOT. TeTndwQicone gcoT THirrn MMd^T nXLudii* 
diTio eqvgdwnotiOR n^i nd^pieMOc n TeXeioc e 
Tpeq 6(oX e&oX n^^i nHep&CMOc. ^dwKeXcTe s 
iiceeine ii n noTTe TnpoT n Trpdinnoc ndwi ctc 
XinoT^ nccoTq m neTOTOin» *iTCO ^indwReXeTe 
"oZ. ^. M m Rco£T n cdiAe* jvm e vgdwpe n tcXioc oti- 
oop AiMoq. e Tpeq otcom e £OTn n cd^ n tt- 
pd^nnoc eTliMdiT ^di^nTOT^ ngdwe n ccoTq Rtc lo 
neTOToein* dwcogcone ^e nTepe ic otco eqotco n 
nei vgdwote e neqMdweHTHC. neotdwq nd^T ote TCTn- 
noi ote eivgdwote nMMHTn n ^wvg n ge. neote Md^- 
pidw ote ce notoeic d^inoi Xi nvgdwate eT Rotco Xt- 
Moq* CT&e ncgdwote ^e enT diRotooq ote ^pd^i £Xi 15 
n&coX e6o\ Xt nRcpdwCMOC Tnpq. RndigMOOc 

£IOKn OT ^OM n OTOein* «^TCO RtC nCRMdieHTHC 

eTe d^no ne itTngMooc gi oTndwM Ximor. nir^ 
gi\n e n noTTe n TTpd^nnoc» nM ctc XinoT^ 
nccoTq Xi neTOToein* d^Tco iiRcogT n cdiAe nd^- 20 
OTcoM n ccooT «s^TOT^ ^^^ ^ OToein eT R 
o«!. &. £HTOT* eT&e nei cgdiOKe ^e «^ tcr^om n OTOin 
npot^HTCTe Xi ni oToeiog giTn 'ik&Ti^sk ecotco Xi- 

MOC gXl IlMeg^ qTOT OtOTOTCOT mH OTdi Xi ^r2^\- 

Moc* ote nnoTTe n&gMooc gn TCTnd^tFcot^H n n 25 

2. cf. Ev. lo. 17, 24. P. 7. i-in«.ReAeTc. Sic in Ms. 
pro ^itd^ReAeTc. 25. Leguntur haec Ps. 81, 1. Codex Tat- 
tami supra laudatus (cf. b. Schwartze 1. I. p. 96.) eundem 
locum sic redditum ezhibet: «^ nnoTTe «^gepd^Tq n TCTn^T*(i>rK 77 

noTTe nq^ gi^n € n noTre* neota^q n\c n^i ic 
«e €we jndwpidi* 

^ d^qoTCOg^ on e TooTq n^i ic gXi nigdi^e 
neocdwq it neqMd^eHTHC fxe d^ccgtone nTepe thic- 

5 Tic co^idw OT<o ecotco n TMeg^ co JX. MCTdwnoidw* 
crfte iiRio e&o\ n Tecndipdi6dwcic • ^crotc on e 
imice e n^ir ote d^TRco nd^c ei&oX n necno&e 
«^7(0 e mkTT ote ene cend^nTc e $pdwi gXi ne 
^dwoc* d^T(i> ne Mn^^TOTCcoTM e poc ne ^.^Tit 

10 TRcXercic m nogopii m nMTCTHpion e Tpe^ ru> 
e^oX M necno&e* d^Tto itceiiTC e gpdwi gM ne 
^&oc • iiTepecROTc &e e noKice e n«w7r ote d^TOKi oSl ^« 
TccueTdinoidw il tootc «^cndwT e ii 2^p|)^(on th- 
poT M nMnTCtfooTc ii Mcon eTC(o&e n ccoc* 

i5«iT(o eTpjwc^e ALMOC e&oX ote MnoToti TecMCTdw- 
noidw ii TOOTc* itTepecnd^T ^e e pooT eTes^^oAe 
n c(oc. dicXTni CMdwTe «^cqi gp^c e £pdii e 
nwce ecoK(o Ximoc gn tmc^ cdwogqe m MeT^wnoia^ 
ote noToein «^iqi n Td^^oM e £p*^i € poR n^oT- 

20 oem &inicTeTe e poR Mnp T^p^ oti c(O09. &t(o 
Mnp TpeT p&oge Xlmoi nes^i n dip;)^(on m iiMnT- 
cnooTc n JWKon nd^i ct moctc mmoY* oTon cFd^p 
niM er nicTeTC e poR ii cendw vi cgine d^n • ctc- 
^ia gn OT R2^Re ns^i nenT d^Tqi n ta^^om n ce- 

isnak'^ gHT XiMOC iwn d^XXdi cen^wqiTc ii tootot» 

a lunrre q ^n TjnHKre ^e qitd^TLne n uorre. Haec, si vo- 
coIaiD q s est exceperis, quae redundare yidetur, accuratius 
respondent yersioni LXX yirorum, quam quae auctor noster 
dedit P. 78 
noTO€in Mdi Td^Moi e nwgiooTe «^tco "^Ka^noTgM 

o£ L n gHTOT JWT(0 Mdi TdwMOI € neHMdi M MOO^C OtC 

eienoTgM gXi ne ^^^oc jwtco oti MoeiT giiT £m 
neROToin* diT(i> M^^pi eiMe c5 noToein ote Rtoh 
ne ndwpeqnoTgM. ^nd^ndigT e pon m nd^oToeivg s 
THpq* "^ gTHR e Tpen noTgM mmoi noTOin ote 
TenMnTndwHT cgoon n ogdw eneg^ eT&e TdwndwpdwAdi- 
cic enT 2^i2^2^c otin n ^opii gn TdwMnTdiTcooTn* 
Mnp onc e poi noTo'in* d^Wdi n^^gMeT nToq 
gM ncRnoe?' m MTCTnpion R peqR2^-no6e e&oX* lo 
eT&e TeRMnTdwC^dieoc noToin ote ot d^cFdieoc d^T(o 
eqcoTTcon ne noToein* eT^e ndwi qn^^^ T&giH 
ndii e Tpdi noTgM gn T2^n&pd^dwcic • d^Tco nd^- 
^OM enT diTci^OR giTn eoTe n ne npoAoXoTe 
oc. «^. n grXiRon m ndiTedw^skHC qnd^ccoR girroT £m 15 
neqTcocg* d^Tco na^^oM enT d^TC&OR grrn ni d^T- 
n^ qndiTC2^6ooT e neqcooTn* ote n cootR th- 
poT M noToin gen noTgM ne« jwtco gen mtc- 
THpion ne n oTon niM eT ^ine ii cd^ n Tonoc 
R TeqRXnponoMid^ mR neqMTCTHpion cT&e iimtc- 20 
THpion M ncRp^^n noToein rco e&o\ n Td^- 
n&pdwAdiCic o&e OT no^ tc* OTon niM ct na^gre 
e noToein. qnd^"^ na^q m ituTCTHpion cTeg- 
nd^q* diTco Teq>^^H nd^ogcone £n n Tonoc m 
noToein* di.T(o Teq^^OM ndi.R7iHponoMi m ne en- 25 

5. ^nd^ifd^^T e poR scriptum pro ^&.n&.^Te e poR P. 
9. spatium fere deficientis literae, nec tamen lltera excidisse 
aut omntno deesse yidetur. Rev. 14. npo&oAore pro npo- 
ftoAooTe P. 15. fHiOT, Sic in Ms. pro n fmont. 79 

cd^Trpoc M noTO€in« noTocm ne €t ^^ ^om R 
ncT nicT€T€ € poq* diTco npd^n Xl neqMTCTn- 
pion n^ ncT ndwgrc € poq nc* d^Tco qndwT&MO- 
OTT € nTonoc n tc RXHponoMia^ €t gXt nc en- oc. A. 

5 cdiTrpoc M noToein* jwnon 'ikc diinicTCTC € nor- 
o€in n OTOciog niM otc nToq ne ct nd^noTgM 
n ndi.OTepHTe e6o\ gn m Mppe m nndiRe* "^ 
^THR e poi noTOin «^tco nc^noTgM mmoi. ote 
d^noR ft^p JWTqi n^^pdin n giiT gXi ne ^2^oc* 

londipdw ne npoAoXooTe TnpoT «iTdwigdii eMd^Te 
n^i nJweXi^ric mR nd^gcoot* nd^gMCT eboK gn 
TJwndipai&diCic. a^TCo mR nei Rd^Re «^tco «^ndiT* e 
^ice M ndigcooK. fii^Rco edoK n T&ndwpd^diCic* 
"f gTHR e n dip^con Xt nunTcnooTC n d^Kon* 

isndwi enT d^TMecTcoi gn ot Riog^* poic e t&s^om 
diTio nmoTgM XiMOi. «^tco XCnp Tpd^ es^io gM 
nei naoie. ote d^inicTeTe e poR. «^tco diT^^diT n 
co^ CMdiTe ote «iinicTeTe e poR noToein* tc o^. ^ 
noT ^e noTOin noTgXi n nd^^oM ^p^i gn ne« 

2onpoAoXooTe Xi na^TediakHC n&i e "^gHot n £H- 
TOT* Te noT ^e ncT nnt^e Md^peq nnt^e* nd^i 
^e irrepe ic otooT e neqMdieHTHc* d^qeT e en 
it^i e<OMd^c neotdwq ote n^^otoeic* "^nnt^e "^p 
{ore nnt^e a^Tio ndinnST pooTT £pd^i n ^ht* 

25^T(o ^eXnX eMd^go ite JWR^coTin n&n e6o\ n 
nei cgawa&e* nTinn ^e. eid^ne^e n nd^cnnT oga^ Te 
ttOT «e n na^^ drtonT na^T» Jw\Xd^ ^i^ne^^j^e ai 
nora^ noTa^ Xcmoot eqnHT e ^h Ximor* eraco 


80 

IX. n&(o\ R TMCTd^noid^ n thictic cot^ia^* t€ kot 
^e n^^oKoeic eT&e n6u>\ n TAieg^ cd^ogqe m mc* 

oT. L T^noi^ n TnicTic cot^idw d^ tcr^om n OToin npo- 
t^HTeTe gdk poc giTn 'ikd^Tei^sk* ne npocl^HTHc 
ec^<o MMOc n tci ge gXi nMeg^ otoTTd^qTe m 5 
^r«w\MOC ote n^oetc d^iqi n Tdii!(rT^H e £pdwi e 
pofi ndwnoTTC* diiKdi STHi e pon. Mnp Tpd^ «aKi 
ogine* OT«2ke Mnp Tpe ndw^d^T&e cco&e n cioi* k^wi 
c^dwp OTon niM CT grnoMine e poR n cendw^i 
vgine ^* eTeoti gine n(5'i ncT d^noMi e nvT^xn* lo 
nvoeic M^ TdwMOi e ncKgiooTe d^Tio TCdw&oi e 
neKMdi M Moooge* oti mocit gHT. £i tc ^h R 
TCKMe* *iT(o nc«Tc«Aoi «e Rtok nd^noTTe naw- 
ccoTHp. ^ndwgrnoMine e pon m ne gooT Tnpq: 
dipi HMeeTe n neKMnTcg^^n-gTHq n*2Koeic* d^Tio 15 

oe. «^. ncKn^ ote ce^oon otin eneg^* n no&e n TdwMnT- 
KOTi Mtl ndi TdwMnTdwTCOOTn Mnp p neTMecTe» 
^pi ndwMeeTe iiToq KdwTdw nd^oidwi m nenn^SL* CT^e 
TCKMnT^pc notoeic* ot XP^ «^tco eqcoTTion 
ne nf2Koeic CT&e ndwi qn«w^ c6(o n neT p no6e 20 
£1 Te giH* qndiOKi mocit ^.htot n n pXi-pdiOg 

9. In Cod. Tatt. cf. b. Schw. I. 1. p. 79. legitur g^r- 
ifOJMonH pro ^Tnojiime P. 10. Ibidem «^nojnei pro «^nojui P. 
11. Ib. M^ TCd^&oi pro TCd^&oi P. 12. Ibidem o&i jmocit £ht ^ii 
TeRjMe pro tli mocit £ht £i tc £ih it TCKMe P. 13. Ibid. %e 
iiTOR ne iinoTTe nd^ccoTnp. «^tu> ^n«^£Tnojiune pro tlc H- 
TOK nd^noTTe n«^cu>THp. ')'n«^£TnoMine P. 15. Ib. nneiuuiT- 
|gn-£THq pro n nenMnTigd^n - £THq P. 18. Ibld. rectius nToic 
pro itToqi quod videtur esse mendum llbrarii P. 19. Ib . tcr- 
MlrrxpHCToc pro TeRMnTXpCy ct XP**^^^ V^^ XP^ ^* 81 

ite £iooire THpoT jSl mtoeic g? nlSL ne gi jne* 
ncT o^ine n cdw Teq^i^mdi.iocTrnH a^7r<o neqjunTMn- 
Tpe* er&e neRpa^n notoeic r^ nd^no&e nd^i e&o\ 

5 eqocg eMd^Te niM ne npcoMe ct p gOTe SHTq m 
nvoeic* qndiCMn nouoc nd^q gi tc giH enT a^qoT- 
a^gc* Teqi|rT^H ndig(one gn gen d^cFdi.eon« «^ttu) oe. &. 
neqcnepMdw ndwRTinponoMi m nRs^g^* mtoeic ne 
nr^^po n ncT p goTe £HTq jwtcj npd^n XC no&o- 

ioic n^ HCT p goTe sirrq ne» e TajviooTr e Teq-» 
^a^^HRH* epe nd^^diX eiopXi e mtoeic n oToeiog 
nui Qce iiToq ncT nd^TeRM nd^oTepHTe e&o\ gM 
nndiog* 0^(0^7 e £p^i e okoi nnndw na^i* ote di.n? 
OT ogHpe n otcot. a^n? ot gHRe a^noR* d^ ne 

lieX^ric M nJW£HT OTcoogc e&o\« d^niT e&oX gn 
iidwdind^cnH ^n^T e nd^eS&io Mit n^^gice* Kcfrco 
e&oX n ndwnoAe THpoT JwnaiT e na^otdiate ote «^t^ 
oTiogc e&oX. d^Tco a^TMecTcoi £n ot moctc n 
w n ^onc* ^«^peg^ e Tdi\|r7r^H ncFTOTfxoi* Mnp oc. «u 

i. Ibid. qn&.TCd^e it H pM-p«^|g pro qn&.TCd^e n pM- 
p^fg P. 3. neT ogine. Sic in Ms. pro il ncT gine, ut in 
Cod. Tatt., qui n ncT ^gine ezhibet P. 5. Duae aut tres li* 
terae deficiant. Graec. ya^ et loci spatium desiderari iubent 
sc. S. Confirmat hanc coniecturam Codex Tatt., in quo le- 
gitor «e, ac porro : qo^g f^p niM pro eqo^g eM«^Te nun P. 6. 
Ibid. icT «^qoT^igc pro enT «^qoT^gc P. 7. Ibid. deest «^tco 
ante ncqcnepM«^ P. 8. Ibid. n«^RAHponoMei pro n«^RAHpo- 
naMi P. 10. Ib. additum est «^-vto ante e t«ji400t P. 11. Ib. 
clopM ii aroe*igi ium e noKoe^ic pro eiopM e nsoeic n or* 
ocsg ttiM P. 12. Ibid. eftoA 2^ n^vs pro e^A gM iin^^ P. 
14. Ibid. addiium ^na ante alterum «^nr P. 

6 82 

«rpdi ^i C9in€ «e «^igeXni^e e poR* £ Aa^X-gHT 
Aifi ncT coTTTwn n^iTTOfl^OTP e poi» ote a^igrno- 
Aune e poH no&oeic* nnoTTe cu>t m nic^ e&oX 
£n neq^Xn|ric TnpoT* 

^ iiTepe ic 'ike ccotm e n ogdwite n ecoMdiC* s 
neoKd^q na^q ote eTTO e^coMd^c • «^tco KdiXcoc* ndwi 
ne n&<oX n tmc^^ ca^ogqe m MeTs^noia^ n tiuctic 
cot^id^* gdiMHn £iKAtHn "^(o XiMoc nHTn ote ce- 
najvidwRdipi^e mmcotR ^i^im nRdig^ ns^i n c«ene«w 
THpoT M nKOCMOc TLe, ^\^\n naa nHTn e&oX* lo 
d^Tco d^TeTnoti e&o\ gM ndwnndw* d^Tco JWTeTnogco- 
ne n noepoc «^Tio m ntMTTiRoc e TeTnnoi e ne- 
Zc. L ^^rxio MMOOT* d^Tco Mttncd^ ndii "^n^iMeg^ THTTii 
cftoTi gM noToein THpq a^Tio mR t^^om THpc 
fiTe ne nndT* ote r&c e TeTnnoi otin m nei ndwT 15 
fi ncT OTnJwotooT e pioTfi TnpoT «^tco Mfi ncT 
na^ndiT e pooT* cti rc roti fi OToeivg ne« ^nd^- 
^diOte nMMHTfi e na^ nrxice TnpoT oKin fi &o\« 
^d^ goTn* dwT^wn fi goTn vg^i &o\* 

"^ d^qoTcog^ on e TOOTq fits^i ic gXi ngidiate 20 
neotdiq fi M M2^eHTHC* oce dwc^ione ^e fiTepec- 
ot(o fi TecMcg^ cdwigqe m MeT^^noidw gM ne ^^oc 

Rfl^I THICTIC COC^tdw* diT(0 ttC MndwTC TReXcTCic el 

nd^i efeoTi ne sitm nvgopn m MTcTnpion e Tpd^ 

1. Ibid. n &«^A-2.HT pro 2 i^«^A-^KT P. 2. Ibtd. «^tto^ot 
pro itd^TTO^oT P. 2. Ibid. «^igrnojiuii pro «^igrnoMine P. 
3. Ibid. ceT nicp«kHA pro c(s>t m nicA P. 7. Scriptum in 
Ms. itTnicicTic Rev. 16. ncT n^n«i.T scriptum yidetur pro 
neTeTn^n«i.T P. 19. Sic scripiam in Hs. pro ^Tia sin. 83 

KcrrgM jQLuoc» iiT«wnTc e ^P^^ $r^ ^^ ^^oc> 
d^Wdi. di.noR e6oX gi toot jMLum XLmoi gn or 
AinTnaiHT «^otn ReXcTcic d^inTc er Tonoc eqor- otI «^ 
«ocgc e&o\ n ot Q9hm ^m ne ^a^oc* «^ttco iiTe-^ 
5 poTeiMC n^i ne npoAoXooTe R ^T^''^^'^ ^*^^ 
nd^ire^dwijic* fxe d^TiiTc er Tonoc eqorovgc e&o\ 
n OT C9HM gM ne ^^^^* «^tXo CTgcov XCmoc 
ii OT Q9HM* cTMeeTe tlc eTndwiiTc e £pdwi £m ne 
^^oc e iiTHpq* nd^i ^e nTepoTogione necca* 

10 oTit a^n ne n^i thictic cot^id^* ote JwnoR ne ct 
hoH^i e poc • OTrake neccooTii Ximoi d^n e nTHpq • 
a^AXd^ necgdkCdrco ecgTMncTe e noToein m ne eH« 
cdwTpoc ndUK enT a^cndiT e poq m ni OToeigi* 
«^Tco nd^i enT a^cnicTeTe e poq d^Tco necMecTe 

liote iiToq on ne ct £ioHei e poc* d^Tio nToq ne 
e necgTAineTe e poq* ecMecTe ote nToq ne noT^ 
oein ii TJwXneidi* diWdw enei«2kH d^cnicTeTe e noT- crn h* 
oem ndwi ct hh e Ta^^Hei^w m ne encdiTpoc* 
eT&e ndbi cen&iiTc e £p^i £M ne ^^oc ^TiA 

20 licesi TecMCTdinoidi ii tootc* d^Wdi ctc Mn^iTq- 
'SLiaH eto\ 5^1 htco^ m ncgopii m MTCTHpion 
e TpeT w ii TecMeTd^noid^ ii tootc* nTinn ^e 
ccoTM Tdwotco e pcoTn ii n vgdwote TnpoT enT dwT« 
ogcone ii tiuctic cot^ia^* jwccgione iiTepiiiTc er 

25Tonoc eqogc e&oX ii ot "ogHM gXi ne ^d^oc. 
diTXo ergioat Ximoc Tonco ii^i ne npo&oXooTe 
S nd^Te^a^^HC CTMeeTe ote ernd^iiTc e £pd^i ^Xi 
ne ^a^oc e nTHpq* dwcigtone ^e tiTepoTeiMe n^ 

6* 84 

ne npo&oXooTe m n^Tre&fVHc* a&€ m noTrn Tnic- 
Tic cot^idw 2P^i £Ai ne x^^^* d^iTROTOT on gi 

QK. «^. OT con ergcoat Xtuoc cMdigio* errlie, nd^i ^e «^c- 
o&co n TMC^ vgMOTne m MCTdOioid^* o&e ne «^tXo 
eTgioot XiMoc ne «^tco on d^TrROTOT «^Tgcoot m- 5 
Moc e (^die* dicatco n tci MCTa^noidi ecotco Ximoc 
ii Tei ge o&e ^ir^ gTHi e poR noToein Xinp rjw- 
d^T gM ne ^2^oc ccoTe mmoi ^ttio nc^nd^gMeT ^XC 
neRcooTn* "^ gTHR e poi «^tco ni^ndigMeT ogcone 
n^i n peqnoTgM io noToin d^Tco ni^ndigMeT n^ lo 
itT e pdiTq Xi ncROToein* ote nTOR ne n^^ccoTHp 
a^Tco RRdinT e pa^TR* jwtco cT&e iiMTCTHpion XI 
ncRpdwn oti MoeiT sht* dwTco ncn^ nd^i Xi nen- 
MTCTHpion* d^Tio RndwndwgMCT e Tei ^om ii go 
Xi MOTi enT d^TS^opS^c e poi ote iiTOR ne nd^- 15 
ccoTHp* d^Tco ^njw^ nciOTq Xi na^oToein e nen- 

wLl ^vk* d^Rn&gMCT noToin gXi nencooTn d^RS^conT 
e ncT poic e poi tiM ctc R cendiOg&MdwgTe Xi- 
MOi d^n g|dk ii6\* JwnoR 'i^e d^indigTe e noTOin 
"^na^pa^oge Tdi£TMneTe ote «^gii ^^thr ga^ poi* 20 
«^TCO «^R^ gTHR e t^covg € ^goon ii giiTq» «^tco 
Mina^gMeT* dwTco on Rna^TOTrxe Td^^oM e£io\ ^Xi 
ne 5(^«^oc» «iTco XinRRdkd^T ii tootc ii t^om ii 
gd^ Xi MOTi* d^\7idi a^RnT ct tohoc e nqgnot «^n* 

^ n&i ^e iiTcpe ic otooT e neqMa^eHTHc 25 
«^qoTcovgK on neotd^q na^T ote «icvgcone ^e iiTe- 
peceiMe ii^i ^ ^om ii go Xi moti ote XinoTn 
TiucTic coc^idi e £pd^i gM ne ^mc e irrHpq. 85 
dkCcT on Aifi n Re npoftoXooTre THpoT n grXi- 

ROH Ai HdiTed^fMIC d^TTgiOV On It TniCTIC COt^Idi* O^. «^ 

a^co^cone ^e nTeporgu^ot XLnoc. «^ccoog e6o\ gii 
Tci MeTdJEiouw ii OTCOT* ecoKco XLuoc o&e ogn gTHK 

s^ poi noTOin fxe «^TgcoaK on Xluoi* d^qogTopTp 
crfte neRTcoog n^i noTOin ct n gHT* «^tco Ain 
TdiS^oM* Aiii nd^noTc «^ ts^^om ^ip^i n (oitn ei- 
goon ^H nei £(oa&« «^irco THne Xi na^oToeiog ec- 
goon ^ ne ^d^oc* dw n^^oToein c&or fse «^Tqi 

lOT&s^OM ii gHT* d^Tco d^TC&\eTe iidri ii ^om th- 
poT er ii gHT* «op ^ir^ojA VLKp^ R di.p^(o th- 
poTii n ^Mon* na^i ct moctc Ximoi* d^Tco n&pa^ 
TTtoTTd^qTe Xi npoAoTiH • nd^i e neigioon gXi ner 
Tonoc* dwT(o jwqp goTC e £ioHei e po*i iies^i n^w- 

i5con« nd^cTH^p^f^oc eT6e nenT d^TOKOi !i gHTOT^o^.A. 
aiT(o n a^p^(on TnpoT Xi notice* dwTonT e too- 
TOT ii ee n ot grXn e mh oToein ii £Htc* 
dJigcone n e^e li ot aroM ii grTVjRon* e d^cge 
e&o\ ^ii ii a^p^(on d^T(o «^Totooc iies^i hct ^oon 

20 TnpoT gii n «^koh ote «^cp ^d^oc • dkT(o Miiiicai 
ndii diTR(OTe e poi gi ot con iics^i n ^om ii d^T- 
m* «^Tio d^TOKOOC e qi na^OToein THpq ct !i gHT* 
MioR ^e dwin&gre e poR noToin* d^T(o «^raooc 
se iiTOR ne ndiC(OTHp« diT(o epe ndiT(0Q9 cht 

Sia^RTOOiq e poi eqvgoon gii ncR^iat* na^gMeT e 
tootot n ne npo&oXooTe XE na^TediTHc na^i ct 
{(o« XiMOi d^T(o CT nHT ii c(o*i • Td^Te neROToein * 

€ £P&I e ^iM 7L€, dJl9 OT Tid^d^T ii Hdi. gpdiR* 86 

n. «^. ^TiA n^^er ^ii T€iiMnTg|d^n £THq XCnp Tp^. w 
cu>p Q(e Rtor ne nT «iigTMneTe e poH noToem 
epe ne ^mc gu^&c eAoTi eotn ne npo&oTioore 
Xind^Ted^THC. di.7r(o ncesiTOT e necHT e nKdwRe 
Md^pec giTdjii n<3'i TTa^npo n ncT OTevg omkt £n 5 
OT Hpoq* nd^i CT otco mmoc ote Ma^pen qi noT- 
oin THpq CT R gHTc. e Mnip Xa^a^T na^T m ne- 
oooT* ndwi '^LC nTepeqotooT n^i ic. «iqeT e en 
R^% Md^ea^ioc nexd^q ote n^iacoeic. a^ nennndw 
RiM e poi* a^TU) qnHt]^e mmoi R^i neHOToein e lo 
Tpdw TdwTC TMeg^ igMOTne m MeTd^noidi n thictic 
coc^idi* d^ TCH^OM I5&P npocl^HTeTe gix poc M ni 
OToeigi giTti ^diTei«2k gM hmc^ m^^ m ^rdiTiMoc 
ec9io MMOC* «e «iiHdi sthi e poH notoeic* Mnp 

5« L Tpa^ w cgine n vga^ eneg^* Mdw totpxoi gn TeH- is 
«MRdiiocTnH pine m neRMa^Jw^e e poi* s^eiiH nc^ 
TOTotoi* igione na^i ct hottc n naig|Te« dwTco 

OT Hl M M^ M nCOT C TOTO&OI OtC RtOH HC nd^- 

TdiOKpo* diTco HdiMai M ncoT* cT&c nenp^ Rn^^aii 
MoeiT 2"*^* diTio nc^cdwnoTigT a^Tio HndwnT e&oX 20 
^M nei ndiig* ndwi enT JWT^onq e poi* o&e htor 
ne TdwndiigTe* ^na^ts^oiTie e.na^nnSI e nen^i^* 

15. In Cod. Tatt. cf. b. ScW. 1. 1. p. 80. legitur v^^ 
ctteg^ pro n vs^ cncg^, et nd^gMCT nv^Torvoi pro m^ totqloT P. 
16. Ibidem nc^eiui e totxoi pro ^enn n^o^r&oi P. 17. 
Ibid. &.TU> eTHi pro ot iu P. 19. Ibtd. desunt verba: eT&e 
nenpdL Rn«^7Li mocit fttr P. 20. Ib. deest «^tu> ante Rn«^nT P. 
20. Ibid. ei^oA gn Tc*i ^opSfc Rt ^Tgonc pro €k6\ ^m nei n^og. 
n«ki cnT «^T^onq P. 22. T«.n«^|iTe. Slc in Ms* pro n^n6.grr<- ^^■^^^^^ 87 
a^RC0TTmK0€iciiK07rrenTM€* adiMecTe kct gd^pc^ 

OT 

€ M ncT C31T e nsmvH* d^noR «ske «iina^gTe* d^Tco 
^7tdwT€^H\ cztM notoeic a^Tco ^ndwCTrcl^pd^ne cslaC 
neiin^* ote ^wRes^co^T eoLiCi nd^eS&io jwtco «^rtot- 

5 ote Tdit^^H ei&oX gn ndwdwndiCFRH* 2^t(o 3XnR- 
^2^M e pcoi gn n es^ra m natdwfate* «iRTd^ge nd^- 
oirepHTe e pa^TOir ^n oir ovocTn* na^ n«^i noto- nT. «^« 
eic ote "^eXi&e* d^ ndi6dw\ cgTopTp £m nts^conT* 
d^Tio Tdw\\nP5(^H mR gHT» -ate jw ndwpXinooTe (ootn 

io ^ OT XtR^^g^ n gHT* diT(o jw n2^(on^ (ootn gn 
£en ^^^^M* dw T&^OM (^S&e gn ot MnTgHRe* 
diT(o dwTcgTopTp nts^i ndwRcec* d^i^cone n noe?'- 
ne<3' n n^^atdw^e TnpoT* ^inj^ n ncT £Hn e poi* 

1. In Cod. Tatt. legitur «^RcioTe mmoi pro ^rcott P* 
2. Ibid. M ncT 90TCST pro m hct ogoriT. Jq Cod. P. S. 
litterae or superscriptae sunt P. 2. Ibid. «^itoR ^e ^ik^ gTHi 
e nsocic. "^«kTcAHA TdwCF^pd^ne &xja neRn^ r&e Rtor «^r- 
^(ooyT n«k-»Mcio pro «^noR ^e «^Tn«^^Te ^Tia ^n&TcAHX CTSjSi 
HTLocsc «kTU> '*|is«keT^p«kne e^^ ncRndL* qlc «^R^cacgT e«Ii 
ii&<»fe&joP. 6. e p(ji>s. Sic in Ms. pro e pos vel n pb)'s S. In 
Cod. TatL minus accurate legitur: XinHTdkd^T e TooTq m n««^se 
pro MnHGgTdJki e poi £ii ii ^n m ni&d^^c P. 7. Ibidem ^ii 
OTCCTii pro ^ii ot otoctii P. 10. Ibid. ^ n«^^^e (osit ^ii or 
J4R^^ n ^RT «^Tio ni^pMnooTe ^it ^cn «^^d.£OM pro ^ n&pXi* 
nooTC OK&R ^il OT mra^^ ii ^ht. &Ta> & n^^uin^ iaTui gii 
gen ^|g«^20M P. 13. Ibid. n«^p«^ n«^%&«e pro ii n«^s«k%e P. 
1 3. Ibid. «kT(o ii ncT £itotu)'s CM^kTe «^tco ii ^oTe ii ncT cooTn 
Smo*s. ncT n&T e po's ^totc n c«k-&oX mmoi o&e ^Tp n^- 
iok^ 2n neTgRT ii -oe ii ni rcoodc «^ip -oe ii ot ^n«k«kT pro 
^TCo ii ncT ^Hn e poi. «Jiogtone ii ^otc ii ncT cooTn MMo'i« 
«ltco ner n&r e po'i ^vmar n c^-&oX MMoi. ^Tp n&.b>A$ 
n •oc ii OT KiiMoc ^ ncTgnT* 6.tu> ^ip m ii or cneTOC P. ss 

«agi<oii€ K ^OTc it ncT coorn XLuoi* a^Tco ner 
na^T e poi «kTnu>T n ca^-6o\ XLuoi* a^Tp na^- 
(o&@ H ec n OT R(ou>c ^m ncT^iiT* a^Tco aJip 
^ec n OT cneroc e a^qciopXi* fse &ic(otXi e nccoog 
n gen AUfiraie cTRCoTe e poi Xi na^RiOTC* gXi 5 
mpeT ccooT^^ e ^pd^i e «coi gi ot con* &t- 

^O^We e C{I Td^^TTT^H H TOOT • dOlOR QlC &ind^2Te 

nll lu e poR n^oeic • aJi^ooc «e itTOR ne n&noTTe epe 
ndOiXHpoc gn neRS^m^ n&gMCT e ts"» n na^- 
«a^^e^ «kT(0 TOTvoi e ncT nirr n ccoi^ OTcon^ lo 
ncRgo e £pd^i e±M ncRgM^&X^ &t(o totvoi gXC 
ncRna^ nocoic* Xuip Tpd^ «i opne fse a^icog^ e 
£P^i e poR* Ai&poT w opne na^i n a^ceAHC^ d^Tco 
HceROTOT e «uu.HTe^ M&poT p Xino ns^i ne cno- 
TOT ii Rpoq* ncT Ta^To R ot d^noMia^ n ca^ rqli- 15 
RMOc £11 OT MnT«d^ci-£HT. Mii OT ccog^q^ 

^ iiTepe ic ^e. ccotXi e nei o^a^^ate* neota^q 
«e Ra^Xcoc Ma^^d^ioc^ Te noT ere £dJu.Hn ^^co 

4. Ibid. c nccogq n 242. erom^ fjSi n«Jia>Te fJl nrpev 
ccooT^ £1 OT con e poi — e u n Ta^x^rx^n. «^noR ^e ^Ik^ 
{Tni e poR pro e nca>|g n fjtn Aumge eTRCoTe e poi 71 
n«Aa>Te * ^m nTpcr cuiot^ e ^p^jT e scoi £i ot con — e qi 
TA^i^TX^H n TOOT* «i.noR ^e ^in^^^Te e pon P. 9. Ibid. M«k. 
TOTYOi e T^nL n n«kS«kSe mH ncT nnT n ccoi. OTen^ ncR^o 
ciioX exM ncR^M^^^ ^*^^ Tomoi ^^ nenna^ nxoeic pro 
n&2:MCT e T^n n n«^««^<sLe' «^tco totsoi e ncT nnT n c(oi* 
OTCon^ ncRgo e {p«I exM ncRgM^^X* «^tco totxoi ^J^ nen- 
n^SL nxoic P. 13. Ibid. erew fgme n^i n «^ce&nc* «kTCo 
nceajTOT e «jMnre pro M^^pOT u |gme n^i n «^ce^c* «^tu» 
ficcROTOT e «jMnre P. 15« Ibid. ncT «<o n ot «atoMi«k e 
{om e n^iiuaoc pro ncr ta^to n ot «AOMn^ n c*^ n^jR^kioc P* 89 

Moc nirrS «€ «qog&nfscoR elkoK n^ n&pieMOc 
S TcXeioc* diTco itTc nTHpq io\ e ^pd^i ^n^- 
{Mooc ^XC nc enc&Tpoc JH noToin a^trio nTcoTn 

{(OT THtTTn TCTn&gMOOC glsS MnTCnOOtTC n ^OM 

5 n OToein igd^nTnd^noRd^eicT& R n Tdi^^ic THpoT nS. «.. 
M nAiHTcnootrc n ccoTnp e nTonoc n nc r\h- 
poHOMia^ M notra^ no7r& Xluoot: nd^i o^c iitc- 
pcqxooTT ncrsd^q fse TeTiinoi fse e»(o XLuoc 

^o ^ a^ceT e en ns^i Mdipi^ nersd^c fse nocoeic* 
^ n\i pu> a^Rfsooc e pon JH ni otroeicg ^ii ot 
n&p^o\H« fse nTiOTn d^TeTngrnoMine itMMdilK 
{fi Ii nipa^cMOC. ^n&CMine nMMHTn n otr MnT- 
(po R^Td^ ee enT a^ ndiicoT CMnTC itMMd^i* fse 

^^creTncoTcoM» nTeTncco ^ran Td^Tpdine^K gn Td^- 
MiiTepo* &7rco nTiOTn TCTna^gMOOc girsn MnT- 
cnooTc R -eponoc RTeTnRpine R TMnTcnooTC aC 

'S neTCd^q n&c fse etr^e Md^pia^* ^qoTcog^ on 

^ < TooTq Ra^i ic neo&diq n neqMd^eHTHC ote d^c- "iSL &. 

9(one tfe on Miinca^ nd^i HTepotrgcoa& n tiuctic 

cof^i^ ^M ne ^d^oc ns^i ne npo6o\ooTe Xi nd^T- 

«^XHc* KCfSio n TMCg^ \\riTe Xi MeTdinoi& ecfsco 

MMOc* Qie 40 noToein nd^Td^cce n nenT &trqi t&- 

^ sojA n TooT • d^Tco ncKji T^OM R nenT d^vqi tcoi 

H 2HT* «e d^noH ne tchs^om* mR neROToein 

1. Moc. Sic in T&s. pro mmoc. 12. cf. Ev. Luc. 22, 28- 
30 P. 17. TMnTcnooTC. Sic in Hs. pro TMnTcnoorce. 90 

dju.OT RcKna^jMer* Md^pe ot noar n k^ha {(o&c 
€&o\ eo&n n€T £U)fx XLuoi* &a&ic n Td^s^oM o&c 
dwnoK n€T ndwn&gM€ jud^poT ^cocot n tcts^om 
R^i nKi THpoT €T otrccg qi nd^oiroin n gfiT. e 
HTHpq • MdwpoT ROTOtr € n€ ^(^a^oc • d^TU> Scep 5 
d^TS^OM n(^i ncT OT€cg qi m nd^OTOin n ^ht e 
nTHpcf^ M&pe TeTS^OM cgcone n ee n ot ogoiog* 
nr*. «^. d^Tio Md^peq ndiTdiCce Xluoot n^i leoT ncKKi^- 

UeXoC» d^TlO €Tg*5L€T CTnHT € n<2tIC€« Md^pe OT 
KdiR€ Td^^OOT^ dkTlO nC€c\didwT€ nCCROTOT € n€ 10 

^d^oc^ d^T<o Md^peq nioT n CiooT n^i leoT ncK- 
a^i^i^eXoc nq^xnKT e nKd^Re m necHT^ ^e ktt^ 
s^iopS" e poi n OT ^om n go m moti e Xuiip ne* 
^ooT nd^T TKi €T oTnd^qi M neTOToein gpd^i n 

gHTC diTgiO^ n TS^OM €T It £HT. Tdil €Te nC€- 15 

n^vs qiTc Kn^ tc noT ^e. noToein qi nciOTq ii 

T^OM n £0 M MOTI € MnC€IM€* d^TCO nMe€T€ 

enT d^qM€€T€ e poq ncs^i n^Ted^THc e qi nd^oT- 
oein. qi ncoq gcoioq* d^Tco Md^poT qi noTOin n 

TS^OM n £0 M MOTI Td^I €T S^COpS" € pOI • Td^S^OM 20 

nToc nd^oTpoT ^m noToein^ d^Tio cnd^pd^^e* o&e 

qnKitdi^Mec^ dwTco cenK^tooc nes^i m Mcpoc th- 

poT n Td^s^OM <2te Mti ^e. peqnoTgM ii c&.-ft!!i-» 

nr. L \^K* ^e ttTOK n€T ndind^^M€T n tootc ti ^ ^om 

ii £0 M MOTI Tdil CnT diCqi T^^OM n gHT* &TiO 25 

nTOK ncT noT^M mmoi €&o\ gi TooTOT n nenT 
d^Tqi Td^e^^oM ii ^ht mR nd^OTOin^ ^e d^Td^ge- 
p&TOT e poi eTw ^o^K e poi* «wTiO eTfXiO XLmoc 91 

«€ ^ooTH e nMtrcTHpion m noToin ct gXi nw- 
ce n^i enT auinicTeTe e poq* d^TU> a^Td^ndwTOd^Te 
jEmoi Qte «(o e pon K m MTCTHpion m noToein 
€T gXt nwce* nd^i d^noK ctc n ^cootS XiMoq 

5d^n« a^Tco a^TT(oa>6e nd^i n nei neeooT THpoT 
€&o\ «e &inicTeire e noToein m nocice* a^irco 
diTp TdwS^oM n ^TOToein* d^noK Q^e nTepoTd^nd^cv 
Rdi^^e MMOi* dwigMOOc e gpd^i gM nK&KC* epe Td^- 
i\fir)^H e£&iHT gn ot £H&e* ikTto noToin e '«^- 

10 ^TMnerc e poK eT^HTq «e noTgM Ximoi. 
^cooTn «e Kndwnd^gMeT e&oX fxe neicipe ne m 
ncROTCog QHn eiigoon ne gM nd^&iio. neieipe ne mi «.. 
M neROTioig n ee n ni dwgopd^Toc ct vgoon gM 
HdiToiioc. d^T(0 H ee M HKCTn^^Ti^oc • diTio neip 

i5{H6e ne eTiopM eigiine n ck ncKOToin* tc noT 
^e dwTKioTe e poi n^% ne npo6o\ooTe THpoT m 
ndiT^dwTHc* &Tu> &Tp&ige e £P^*i e occoi* d^T(o 
diT^to^ MMoi eudbcgo e n ^cooTtt ^* d^Tio a^T- 

nCOT • diT\o gdi pOI • &TCO MHOTn^ nKI dwTKOTOT 

20 on «^Tnip&^^e Ximoi • a^Tio &t£(0% mmoi gM nnos' 
n 2V^fx. a^Tgpo^xpefx n ncToft^e e gOTn e poi 
eroTeai qi nd^OTOin ii ^ht e nTnpq* ^d^ th&t 
^e noToein eKd^ne^e Xluoot eTg<oa& Ximoi* 
noT^Xi n TK(^OM e£to\ ^it neTMecTe eeooT &t(0 

25 ni«nd^2.*^eT n tootc n ^ ^om n ^ 7x moti • fxe 
d^noR M«^T&a^T £n n d^gopa^TOc ncT cgoon gXi 
nei Tonoc • ^nd^gT*^^^'^^ ^ P^^ noTOin ei ^ j^ L 

3. M M MTCTHpion. Sic lo Ms. pro n m MvcTHpion. 92 

TMHTC n nCT COOT^^ THpOT € pOI* a^T(0 "^li&CO^ 

e 2pd^i OTHH fn TMHTe n neT gu>a& aimoi th- 
poT* Te noT a^e noTOin Xtnp TpeT pd^^e XLuoi 
n^\ neT AiocTe XLuoi* d^Tco cTOTecg qi tks^oai 
n gHT* ndii eT MOCTe XLuoi ct kim R neT^diX 5 
e ^OTn e poi* eMOip Xa^&T n&T fxe neTHU)p@ 
Mexi e poi ne gn g^m cg&oce eTnoTXi eTcgine X[- 
Moi e Xi MTCTHpion M. noTOin ndJi cTe n ^co- 
OTH Xluoot &n« eTo&io Xluoc e poi eTO n npoq 
e poi* &T10 cTt^OHT e poi Qce d^inicTCTe e noT- lo 
oein CT gM no&ice* a^TOTcon n piooT e goTn e 
poi • ne^d^T ^e ce Ttin&qi necoToin • Te noT ^e 
noToein &KeiMe e ncTKpoq Xtnp d^ne^e acuoot • 
ne. «.. d^Tco Xinp Tpe TeR^oHeiK otc h c^^SioK XLuoi* 

dreiiH noToein* d^pi n^gd^n. mR ndwK^d^* d^Tco ^ 15 
gi^n e poi jn TeRMnTa^cKeoc» tc hot ^e. hot- 
oin n n OTOin Xinp TpcT qi n&OToein n toot* 
a^Tco Xinp TpcT ^ooc ^pd^i ii ^htot* o&e «w Ten- 
s^OM ceT Ai necoTOin d^Tco Xinp TpcT «ooc o&e 
&niOMH n Tec^OM &W& Md^pe ot Rd^Ke itToq 20 

eT e gpd^I € SCOOT* d^TCO Md^pOT p KT^OM n^i 

ncT OTCcg qi n&OTOin n toot* d^Tco Md^poT ^ 
^iiooT n OT 5(^*wOc Mii OT RKRe* na^i ncT otco 
XLuoc se Tnnd^qi ai necoToein Mti tccs^om* Te 
noT ^€ nd^gMCT Td^pipd^cge «e ^oTegi iLueg^ mht- 25 
ogoMTe n d^icon nTonoc ii TOLiRd^iocTnH • d^Tco 

10. eT^onT. Sic in Ms. pro er^ianr^ sicuti alias 8eni-> 
per scriptom est in hoc Cod. 93 

"^dw^ooc R OTOcip niu «c eqep goTe oroiit 
hA noToin n leoT neKdwC«oeXoc a^irco n&Xd^c nZL 
fi^^y^MneiFe, e poK gXt ncRcooTn X[ ndwotroeig 
THpq £Ai itueg^ AinTcgoMTe n Mcon: 

5 ^ a^c^ione itTepe ic ot(0 eqa&(o ti nei cgd^- 
«e e neqAi&eHTHCt neocd^q nd^T «e ncT nnC^e 
^n THTrriL M&peq Td^Te nerftioX' &qeT e en 
R^ri id^(o&oc« d^q^ ni epn TMecTngHT n ic 
ne«&^q «e nd^fxoeic* d^qnHcge mmoi ns^i neRnnSL* 

lOdiTio "^ooiTT e Td^Te neT6(o\* eT^e nd^i p(o a^ 
TCR^OM npoC^HTere m ni OTOicg giTit OL&TeiOL 
£M nMe£^ Md^TdwqTe m \|rdi7iMOc eq7t(0 XLuoc n 
TeT ^e eT^e TMCg^ \\riTe m MCTd^noiK n hiictic 
cot^id^* «e ^ 2<\n nfsoeic e ncT fsi Xlmoi n 

is^^onc* Mioge mR hct Migie nXiM&i* «judi^Te n 
OT ^onXon mR ot ^Tp^on nc<T(ooTn e ftoHei 
c poi* n^ogr eiio\ n ot cnqe* &t(o ni^^oocnc nc. «^. 
Xi neAiTO e&o\ n ncT e\i6e mmoi* d^ocic n Td^- 
i^nr^H «e dwnoR ne noTOT«2td^i Md^poT o&i gine 

20iiceoTio\c it(^i ncT igine n ck Tdw\|fT^H* Md^- 
poT HOTOT e n^^oT itcevi ogine nes^i neT MeeTe 
e poi e gen neeooT* Md^poT p ee it ot gioeicg 

8. cpn TMCCTii^HT. Sic in Ms. pro e TMecTii^irr. 14. 
In Cod. Tatt. cf. b. Schw. 1. 1. p. 82. legltur male ^a^iu 
»>cic pro ^ ^n nsoeic P. 17. Ibid. ntog r n o v cnqe n?- 
{oxnov pro ncDjT ^^^ ^^ ^ CHCje «^tco n^g^oo&nc P. 19. Ib. 
noTccaTKp pro noroTM^T P. 22. Ibid. M^^poT |g(Dne n <oe 
i Hci gocsg pro Mt^poT p <oe n or |goci|g P. 94 

JH neMTo eSio\ n or tht* d^Tca ep€ ndwf«f5e\oc 
jH no&oeic hht R cioot* Md^pe TCTgiH cggne S 
RdwKe* dwTO) ncc\&d^Te* &trio epe nd^ci^eXoc Jl 
nvoeic eXifte jGLuooTr* fse a^Tgton e poi n ott 
nd^og M n^xToiLH* e neTTd^RO Md^Td^KTr. dbTrio d^T- 5 
ne^T^net^ Tdb^rT^^^H e nncT igoTeiT» Md^peq eT 
nd^T tlori nnd^g ctc ncecooTn MMoq &n* d^irco 
Md^pec flronoT nt^i T^opc enT a^Tgonc e poT» 
KiFio cend^^e e £pd^T e nei nd^ig* Ti^i^nr^Q^H o^e 
11?. L HKTeXHX eatM n<2toeic* «^tco cni^oTpoT e«M nec- lo 
OTT^d^i* nd^ Reec THpoir nd^Tcooc o&e nvoeic niM 
ne CT ndi^eine mmor* eKTOTo&o m C^HKe e t^» 

1. M ncMTO. Sic in Ms. P. S. pro m hcmto vel Jl 
iiMTO. 1. In Cod. Tatt. m htht cpe n«>>ur<cAoc m n^ocic 
•»Xi£e MMOOT. M«kpe TCT^iH p K&Ke Mia neccA«^d^Te n&T 
epe nd^uucAoc m nosLoeic hht ii ccoor pro n or tht* «^t<o 
epe n«kT*c*eAoc m nosLocic hht iiccoot' M«»>pe tct^ih igcgne 
(sic in Ms. pro igione) n K&Re* «^tu) nccA&«^Te* d^Th> cpe 
na^rfcAoc m nosLOCic •eAi&e mmoot P. 4. Ibid. n. ot ^op^ 
e n^tt^H e ncTTe^KO «^Tno^ne^ n TA^^^nr^H e n?Lin?u< pro 
n OT ne^cg m nsinsH. e ncTT«^KO M«^T«k«^T* «^t(o «^Tnc^ne^ 
T«»>\^5C** c nncT cgoTciT P. 6. Ibid. Mt^pe ot ^opd^c ci n*».Tr 
n cecooTn mmoc &n ^Tia nn«^^ Ht «^T^onq M«^peq ^onoT e 
2P^'^ 2J^ Td^opdT cen«k^e e ^p«^T n ^htc pro M«^pcq ei n«k.'r 
ii^i nne^tg ctc n cccooTn XiMoq «^n. d^TO) M^pcc d^ono-r 
nd^i T^opd^ enT «^T^onc e poi' «^Ta> cene^^e e ^p«^T e nci 
nn«^|g P. 9. Ibid. TdwV^TPXH htoc pro T«.\JrTXH P- 10. Ibid. 
cna^OTnoq evjX neqoTrzL«kT pro cn«^OTpoT c^sm necoTTKa^T P. 
11. Ibid. corrupte: niM ncT ne^tgeine Ximok ncT OKOop e poq 
OT ^HKC Mn OT e£jHne e&oX g^rrn ncT T(opn MMoq pro iual 
ne CT n«^^eine Ximor* cKTOTse m ^hrc e Td^i^ m ncT «o- 
op e poq* «^Tio ennoT^M n or giiRe mH ot e^nn n too- 
TOT H nCT Tcopii XiMoq P. 95 

M ner «oop € poq* d^Tco eRnorgjK n ot £hr€ 
mR ot €&iHn n tootot n neT T(opn XLuoq* d^tr* 
TcaoTrn na^i ^en MtiTpe n «i n s^onc ^TcgRT e 
nere n ^cootrn Ximoot d^n* d^TToxoBie nKi n ^cn 

snceooT* e iim& h gcn hct nd^noTOT* «wtco ot 
MnTdh.TigHpe n T*wi|rT5Q^H* dwnoK -i^e nTepoTcnco^^- 
Xi naJi. a^i^ gicoiOT il ot s^ooTne* a^Tio dwie^- 
&ie Td^i^nr^H ^n ot nncTid^* cpe nd^a|XH\ nK- 
noTq e ^pd^i e kototht* d^ipd^nd^K n ee Xi ncT 

10 £iTOT<oi* d^Tio n ee Xi nd^con* dwTio &ie£&ioi n 
oe jS neT p gnfte* d^Tco n ee Xi ncT okXC* at- 
ert^pd^ne e ^pd^i e ^<oi* &Tio d^T-ati igine* «^ n^. «^. 
^en M&ccTii7^ ciooTg^ e ^pd^i e «ioi* d^Tco Mni- 
eiMe d^Tniop^ &t(0 MnoTXiR^g. ^ £Ht: d^TnipdiTe 

ISXLHOI* dwTiO d^TKiOM^ n CiOl ^n OT KiOM^* &T- 

2. Ibid. «^TTCt>om e poi pro «^ttcootH P. 3. Ibid. ^v- 
stonoTi (1. ^TTLnonn) pro «^TcgitT P. 6. Ibid. ^m HTper ett- 
0X^« "*^« pro iiT€poTeiv(*)5(^Ai iv«.i P. 7. Ibid. nci^S- 
AcT (sic) ii T«.\^T5^H pro «^T^Mie T«.>^np5^H P. 8. Ibid. 
hrna n^cgXHA ne^ROTq e ^p«^i e KOTnT pro epe n&tyAHX 
nftjLorq e £p«^T e ROTOTnT P. 9. Ibid. neTp«^n«^R pro «^T- 
p«i.nAjL P. 10. Ibid. Mn ot con neT^MeiHT ii -ee m ncT 
p £HAe «^Tio ncT okm «^tccdot^ e poi pro «kTCj ii •^e m n«^- 
con- ^ina «^T^fiiuoT ii •»€ m hct p ^h&c' «^tu) ii -oe m ncT 
OKM P. 11. Ibid. «^T(i> «^TeT^p&.ne «^ ^en MiwpTirc (loco m«^c- 
Tir?) ctooT^ e poi &t(«) MnieiMe «kTTLCuOjpe e&oX «».t(o m- 
noTMM^g^ ii ^HT pro «hTeT^p«kne e gp^T e o&coT* ^tco ^tqu 
opne* Ab ^en m«^ccti^ (sic in Ms. pro M«kCTiF^) ca>o7r^ e 
ff^l e sioT' «^Tto MnieiMe* ^Tncapi^ «^Ta> MnoTMKe^g^ it 
{RT P. 14. Ibid. «^Tnip«^7e mmoT mw RCt>M^ it cu)T it ot 
KittM^ pro «kTnspdhre mmoT* «^tu> «^tkcom^ ii ca>T ^ii ot 

KfalMg P. 96 
^po^pcoK ii neTO&gc e gpda e fxcoi* notoeic ea- 

tldw^CO^T C £pd^I e «COI TIIKV Tiige T*i>;|ni^K 

e p&Tc e&o\ gil neT^ftHTe eeooT* d^Tco itd^gJl 
Td^MnT^Hpe ovioT* e tootot n m aioti^ '^nii- 
oTcon^ nd^K e&o\ n^oeic gn ot eKK\Hcid^ e nd^* 5 
igcoc* diTio ^nd^cMOT e poK gn ot Xd^oc e mRt 
Tq Hne XLudwT* Mnp TpcT pd^oge aimoi n^i ncT 
o n i^dwse e poi gn ot o&i n ^onc* neT moctc 
Hmoi e Qcin^H. d^Tco eTo&copM n ncT&dbV ^e 
d^noK MevL igdiTcgKa&e nMMd^i gn ^en igd^^xe n lo 
n^. A. eipHniRon • d^Tco igd^TMOKMCK CT opi7H gn ^en 
npoq* diTOTcotg e&o\ n TCTTd^npo e p^<^i e 
«coV* d^Tco dwTttooc o&e cT^e a^ nenftd^X* mc^ ei- 
a^Tfi XiMoq* d^Kn^T n^xoeic Xinp h^ pcoK no&oeic 
Mnp cd^gcoK c&-6o\ XiMOi* TcooTii n<2toeic 15 

1. Ibid. Rn^^^co^T e Tit^^T pro eKtta^^CDogT e ^jp^i e 
«(dT TitA^T P. 3. Ibid. e&oX ^m neTcgovite e-^ooT T«jkiitT- 
^Hpe n OTCOT efroX ^rrn m moti pro e&oX gn neT^&HTc 
e-^ooT' «kTU) nb.2M. T«^MnTcgHpe ot(dt (I. n oto)t)* e tootot 
M MOTi P. 5. Ibid. gn OT nod' n eRKAHCiA^ ')'n«kCMOT e 
poR gn OT Ad^oc eqog pro ^it ot eRRXHCi«k e nA^ogcjc' ^tco 
^nd^CMOT e pOR ^tt OT Xd^oc e MitTq nne mm«^t P. 8. 
Ibid. ii 7U n ^onc pro git ot tu n ^onc P. 9. Ibid. er 
sa>pM ii neTfrd^X. se neTxo) nMM«^i it ^en g&se ii eipK- 
HH. eTMecTe ^e e ^en Rpoq fj^ ot opfK pro «^to) eTKCopM 
it neTfr«kX* se «^noR Mcn g«kTcg«kse itAtMd^i Qit pen cg«^«e 
n eipHiuRon* b^Tia cg&TMOnMeR ct oprn gn ^en Rpoq P. 
12. Ibid. «^TOTCon it pcooT e gpe^i e %(i>i Mia neo&«^T se 
e^e e^e «^.itMe^ i«^Tit MMoq pro «^totco^ eAoA it TeTT^^npo 
e £p«>.i e «(oT* «^TCo «^txooc «e eTue «^ nen^a^A* Me^ ei«».Til 
MMoq P. 15. Ibid. Mnp OTe mmoT pro Mnp ca^^cdr c«k.AoA 

MMOT P. 97 

noTT€ ^Tio n&o&ocic* Kpme Xluoi nfxoeic H&Ta^ 
T&<^R&iocirtiH • Ainp TpcT pdi^e XiMoi nd^noiTTe* 
oTT^e Jinp Tpev ^ooc «e ewe Ten\|nr)Q^H« Xuip 

5 Tper o&ooc ixe dwnoMuq* Mdwpotr ^i ^ine nce- 
oirtoXc 2} ^'^ con* n^i ncT pd^ge eocn nd^ne- 
eooir* Md^potr ^ ^koot ii ott gine mR ot ot» 
4o\c HS^i ncT o&e no^?" n oid^^e e ^pd^i e o&coi* 
Md^poTT tcXh^* nceoTnoq nts^i ncT oirecg Td^OLi- 

10 RdiiocTHH* d^Tco M&poT «ooc o&e Md^pc no&oeic iui, <u 
p no^ nqfsuce n(3'i neT OTe|p ^pnnH m neq^ji^- 
£di\: ndwX^c ndiTeXH^ n TeROLiKdwiocTnH mh neR- 
Ta^io Xt ne ^oot Tnpq • 

1. Ibid. "^ £THR e Ti&^«in nd^no^rre «wirco n^isoeic e nb^- 
Rk^» Rpine AU40I K&T«k TCK^akiKAJOCTnH no&oeic nd^no-vre Xinp 
Tpev p«^^e XiMoi junp Tper ^ooc ^m nerg^KT osLe k&A(oc 
TenAJ^-f^K «kTa) junp Tpeir sooc pro nv^ gTHK e ndk£^&>n* 
^ 2^HK. e n&QU-Ki^«^ n«^noTTe ^Tia n«kSoeic' Kpine Huoi 
nsoeic KdhTd^ TAk^akiKd^iocTnH * junp TpcT pe^ige mjuoi n&noTTe* 
OT^e junp TpcT QLOOC «e CTre TcnS^T^^^H' Mnp TpcT qlooc 
P. 5. Ibid. eTCOLi tgme pro M«^poT «i oyine P. 7. Ibid. 
Msi oT(x)Ac pro Msi ot otcdAc P. 9. Ibid, M&poT tcXkA. 
iiTooT nceoTnoq pro M&poT tcXkA liceoTnoq P. 11. B. 
Schw. Tocibus nqT&ice et ncT OTecg superscripsit voculam 
y,5ic"y ac yidetur librarii mendum suspicans voluisse legere 
aat: ncesice it^i ncT OTCcg, aut nq^&ice n^i ncT oTecg ; sed tex- 
tas tali medela baud eget, modo ^tatuas, vocem graecam ^^fjLsycc* 
XvuS^stif^ bis esse redditam, et nq^ice ex margine in textum ir« 
repsisse. P. Cod. Tatt. exbibet: nce sooc it OToei^ niM m 
M^pe no&oeic «^i«.T ncT OTCtg ^pnnK m neq£Mg«».X m^ nt^Ad^c 
n&TC^A gii TeK^^KdaocTnH Mii neKT&eio pro m^^ot kooc 
aie Md^pe no&oeic p no^ nq^xice it^i ncT oTCig "(pHnH m 
iieq2.^24^* n«^A«^c nd^TeAKA il TeK^^^iKA^iocrnH Mit neKT^^io P. 

7 98 
^ n&!i «^e firepecniooT ii^i 'iaauuaftoc ne- 

n&(oA ti TM€£ xyire m MeTdk.noi& n tiuctic co- 
t^ia^* ^djuiin 2dju.Hn ^^u> 3Luoc nHTti fxe tc- 
Tn&p S9opii e ^otrn e TXinTepo R m iiHTe ^k s 
-en ii n d^gop&TOc THpoT Mii it noTrre THpoT* 
mR n itoTTe Tkpoir Mti ii a^p^xi^^ TnpoT* naJi 
CT ogoon gjiX iiMeg^ MtiT^OMTe n a^non* a^Tio ^m 
HMCg^ MnTcnooTc ii d^non* nTcoTti ^e ^n Md^T- 
mL Cu d^TTimrn* &W& oTon niM on ct nd^p nduaTc» lo 
THpion: ndwi ^e, tiTepeqixooT nefsa^q n&T «e 
TeTtinoei ixe eivgdwo&e nXiMHTti ti &@ ti ^e: &c- 
qo^c on eSioK n<^\ Md^pigduu.* nefx&c «e ce^ no&o- 
eic* n«^i ne enT a^Ko&ooq nd^n jH m OTOicg o&e 
ti {&eeT n&p ^opii • a^Tco liTe ti ^opfi p {&e • 15 
ti ^opii ^e enT ^TTdiMiooT gd^ Tne^n: ncn 
«kgopd^TOC* eneiQLH Rtoot ne enT a^Tvgione ^a^ 

e^H n TMHTpiOMC ilTOOT mR R noTTTe mR R &p- 

^<on diT(o R pcoMe ct nd^^i MTCTHpion cend^p 
gopfi e pooT e £oth e TMHTcpo R m nnTe* 20 
nefsd^q nd^c R(^i ic o&e CTi^e Md^pigduu.* dwqoTcog^ 
on e TOOTq n^i ic nea&d^q R neqMd^eHTHc* «e 
ii?. «^ dwcogione ^e RTepecTa^Te TMCg^ \|riTe Jt MCTdwnoid^ 
R(^i TnicTic cocj^idb* dwc^iofx on Ximoc Rs^i '^ &om 
R go M MOTi» ecoTccg qi s^om niM R girrc» 25 
a^c(ogi on e gpdwi e noToein ecfX(o XImoc a^e 

7. expuncta sunt in ipso cod. Ms. 55. cf. Ev. Matth. 
20, 16. 19, 30. Marc. 10, 31. Luc. 13, 30. 99 

noTToTn etiT d^micTeTc e poq vm R ogopii eiiT 
d^ivgen nei no^ n ^ice eTAHftTfl &oHei e poi* 
dwTcj ^mLi n TOOTc n TecAieTdwnoid^ n TCTnoT 
erXUid^ir* d^qccoTK e poc n^i ni tgopii Xi aitc- 

5 THpion* d^Tio d^mrnnooTT giTn TeqKeXeTCic &ieT 
e &OHei e poc* ^inTc e ^ip^i gjR ne ^koc. fse 
dk.cAieTdinoi* d^Tio on eftoX oce ^cnicTeTe e noT« 
oein. diCcgen ne'i nos" n ^ice* Ain ne7 no^ n 
tfin^^Tnoc* diTp 2.^\ jRmoc £itm ni m^^^omc 

10 H noTTe* a^Tio XinoTp ^d^^ Ximoc ^itR \dwdwT n 
2<o6 ei MHTi grrn ot OLTnduiuc n OTOin eT^e ne. A. 
neine XC noToein Rt dwcnicTeTe e poq* eT6e n^'i 
^e d^TTiinooTT grrn TKe\eTcic Xt ni igopfi X[ 
MTCTHpion* e Tp& 6oHei e poc ^n ot neenn* 

15 n ne Xin&^eT ^e ne e nTonoc n n &iion e 
RTHpq* &\Xdk. a^TeT e&o\ ^n TCTMHTe THpoT 
CMne Xa^d^T ii ^om cimc* ottc hk nc^ n gOTn 
iiTC nca^ n ^OTn* ottc ndb ncdb S tioK Rtc ncd^ 
n AoX* ei AiHTi e ni igopii X[ MTCTHpion XiM&Te* 

20 ^ dwcgcone ^e nTepieT e ne ^dwoc e 6oHei 

e poc* a^cndbT e poT eTo n noepoc* d^Tio eTo n 
oToein eMdk.Q9o. eTg^oon {ii ot MnTndJHT e goTn 
e poc« neTo v^^ d^n ne n &Te&akHC n ee ii 
^ ^OM ii ^o Ai motT Td^i enT «^cqi t(^om ii 

siOToTn ^ii TcoC^id^* a^Tio on t^^i ct £(oa& aLuoc 
e cji noToein THpq ct ii gHTc* «^cndbT ^c e poi q. «,. 
cTo n OTOin iis^i Tcocj^ia^ n ^oto e ^ Q^Tn^Mic 
n 2.^ Ai MOTi H OT Hne n T6«k n k(o& n con* 

7* 100 a^TU) ciogoon gn or MnTiid^HT e £OTn c poc* 
a^T(o dk.ceiMe ixe dk.n? ot e&o\ ^XC nwce ti ii 
wce* n&i CHT d^cnicTere e neqoToin oun ii 
ogopn* &CT(0R ^e n ^ht ii^i thictic cocgidb* d^Tco 
d^ci2t(o n TMCg^ MHTe M MCTd^noi^ eca&(o mmoc 5 
fse &i(09 e (pdii e pon noToein nTe ni OToein 
^M HTpei 25^ig &RCiOTM e poi noToein noTgM 
ii Tdi^oM e!io\ gii gen chotot ii o&i n ^onc» 
a^T(o n d^nd^MOc* d^Tco e6o\ £& ^en s^ops^c ii 
npoq* noToein ct oTnd^qiTq ii ^fvr. gii ot 10 
a^op^c n npoq* n eTnd^iiTq nd^R ksu n ^oip&c 
ud^p jX. ndk.Ted^<2kHc cnp efto\* &Tio Mii ii ^&^e 
q. A. Rtc ni d^Tn^. otoi n^^i d^noR o&e di. nd^M^^ ti 
^(one OTC* &Tio diiigcone ^ii m Md^ ii igcone Rtc 
ne ^diOc* dk. Tdk.s^oM ogione ^ti gen Tonoc e n 15 
noTi Kn ne* d^Tco dwiRcop^ e ni &Tn^ eTXiMd^T* 
dwT(o eiigd^nRiop^ e pooT ogd^T^ OTftHi e no&T- 
fXH* tiKi &e iiTepe ic o&oot e neqMdbeHTHc ne- 
fxa^q ndwT ^e Te hoT <^e ncT epe neqnnSI rim 
e poq M&peq el e en* nqTtio m n6io\ n TMCg^so 
MHTe M MCTdinoidw ii thictic cocgidw* d^qoTiog^ 
iia^i ncTpoc neo&Kq o&e nocoeic* eTJbe nd^i on &. 
TCR^OM n OToein npoc^HTeTC ^*Tn QLd^Tei<2k* m 
ni oToicg eco&io Xluoc gM iiMeg^ oge Mii MnT\|fic 
Xi \|rd^7iMOc* ^e dJiiog^ e gpd^i e poR n^oeic fJX. 25 
HTpdw 25^tg. d^RCiOTXi e poi* nocoic noTgXi it 

f* post OT recentior scriba in margiDe volttit inseri no^. 
9. «knA^oc. Sic in Ms. pro ^noMoc. lOi 
dwTco e!io\ grrit or \&c H Kpoq* eTit&^ ot 

Itd^R dwTTlO CTItdiOtrCg^ OT € pOK. S Itd^^pS OT 

X&c n Hpoq* H coTC m nocaxop ^oXS" mh h 
5 d^nep^i^ nTC nsdiie* otoi h&i o&e di. nd^Ma^ n 
nsionc otre c&oX* d^iOTiog^ ^tt m m& it igconc ii 
RHi^d^p* di Td^t|nr)(^H p pjR H s^ociXe ^ ot mh- 
Ho^e M Mdw* neio n eipHHiKOc ne mh neT MocTe 
it ^HitH* eiigd^ngdwo&e nXLud^Tr. igd^trMige hm- 

10 Md^i n wn^m* nd^i ^e, tc hot nocoeic ne n6(o\ 
ii TMCg^ MHTe M MeTdk.noid^ li thictic cocj^id^* 
TenT d^co&ooc eTgioaK Ximoc it^i ne npo6o\ooTe 
ti ^tXikoh* htc ndwTed^<2kHc* iiTooT Mii Teqe^^OM 
n go M MOTi: &T(o HTepoTeXifte Ximoc CM&igo* 

15 neo&d^q nd^q fi^i ic oce ctto neTpoc d^Tio Kd^- qT. &• 
\<oc« nd^i ne n&(o\ ii TMeg^ mhtc Xi MCTd^noid^ 
ii THicTic coi^idw* KqoTcog^ on e TOOTq n^i ic 
^Xl no9d^«2te neocd^q ii neqMd^eHTHC o&e d^cogione 
^e iiTepecn&T e poi ii^i ^ ^om ii £0 Xi moti 

20 e dJi£(on e ^oth e thictic cocj^id^ eio n otoih 
eMd^vgo eMKogo. d^c^(onT e ne £Oto« dwT(o kc* 
npo^diXe e&o\ ii ^htc ii kc mhh^c Xi npofto- 
Xh eTHd^igT eMd^vgo* nd^i &e iiTepoTg|(one. &c- 

^IO ii TMCg^ MHTOTC Xi MeTdwHOIK ii^i TniCTIC 

25 cocgidw eco&co XiMOC* fxe d^gpoc d^cwce XLuoc ii^i 
^ ^OM ii 0K(O(op gpdii ^n gen neeooT* epe nec- 
MecTC qi Xi noToin n ^ht* ii otoi^ him* dwT(o 
it ee ii OT nenme eT@(0(OT d^Tqi ii ot ^om ii q£ «^. 102 •• •• ^HT a^iMcpe ei c necHT e ne ^&oc* it ^oto e 
dru> ^X[ HMOT M HMe^^ MitTcgoMTe S a^uo. iito- 
noc n TQLiRdiioctrnH • d^Tio «kTotrcoo^ e «sut n 
npoq e TpeT (omk m nd^OToein THpq* eT^e nda 
a^e noToein nd^qi neTOTOcin THpq* d^Tu> nc- 5 
gopogp n^i TeT-Re-£T\H Tnpc* a^Tco qnd^qi m 
ncToein a^Tco nqTliRK&T e ^<one ^m iiMeg^ mt- 
ogoMTe n d^non neTM& n igione* &t(o nqTMRd^ 
neTp^n ^jil nTonoc n ncT n&con^* ^^tco cend^- 
ndwT e nenT a^T^cone mmo co t^om n ^o m lo 
MOTi n(^i '^ «OTTd^qTe m npofto^H* iicep goTC* 
a^T<o nceTAip dk.TC(OTM* «kWdk. nce^ m nccoTq 
M ncTOTOin* a^Tio cend^ndiT e po* ncepd^g^e e 
qii* L SP^'^' ^ ^^* nceo&ooc o&e eic ot npo6o\H e m- 
nc^ nccoTq 31 necoToin ixe ecenoT^M* &Wdw 15 
cgoT^OT XiMOc gM ndw^&i M noTocin n tcc- 
dToM* e&o\ ^e Mncnpo6&\e e6o\ {tl ts^om eT 
H gHTc* dwTio a^csooc fxe ^nd^qi noToin n thic- 
Tic cocj^ia^* ndwi ct OTHd^qiTq n tootc tc noT 
dTe ne itT a^ Teq^oM «ice n £HTq • Md^peq eT 20 
e en nqTd^Te n&io\ n tmc^^ MiiTOTe m MeT&- 
noidk. n TiucTic coc^id^. totc &ceT e en n^i cd^- 
\(OMH neo&dwc se n^soeic* eT£ie nd^i a^ tcrs^om 
n oToein npoC^HTeTe m ni oToeiig ^itR OLd^Teio^ 

eCQtCO MMOC ^M IlMeg^ TKIOT MH OTdw jSi ^^\^ 25 

Moc* «e dwgpoq n<2kTna^T0c ogoT^OT XLuoq £n 

2. 1U&OT. SIc in Ms. pro nM&.« 26. In Cod. Tatt. cf. 
b. Schw. 1. 1. p. 89. mendose legitur e poq pro ^£poq P. 
26. Ibid. eqgorgoT MMoq n^j n^Tn^^Toc gn TRA^Rn^ m ne 103 

ne £ooir Tnpq n ee n ot toh n guxoH ecpnM* q?. &. 
Mieipe H OT Hpoq* dotuepe THdwRidw n goTO e 
n\x^^on* «iRMepe ma n ^onc e ^qtfo e j^dwTce 

5 e Tf^iHdiiocirnH dwRMepe n {g^^ate THpoT m ncoMc* 
Mii OT \^c n Rpoq* CT&e n^^i nnoinre ndw{gp- 
g<opR ogdw-i&oTl qn^^nopHH • \,Ti^ nqTORMeH e6o\ 
^M neRM& n jpione &t(o qn&T<oXR n TeRnoirne 
nqnoxc c^^-i&oX n ncT on^. f^i«i\^dw7iM&« n 

10 ^RMOc Hd^n&ir ncep ^otc «^tco cendwccoi&e e SpdJi 

e oKcoq ncerstooc* «e eic ot pcoMC e Mnqndk. 

iinoTTe n^^q n fiOHeoc* &Wa^ &qndw2Te ettji 

TcqAuiTpMM&o e iid^Qicoc* &ir(o ^m^JHt^OM. eatM 

neq-ncT-QiOTreiT* &noH f^e eVo n ee n ot i&(o 

gooT TRpq «k ncRA&c McXe^d^ (1. MeXeT&.) n or ou n ^onc 
it ^oc n OT TOR ecjTHM pro n^Tn«t.Toc ogoT^or MMoq £n 
TcqR«b.Rt«k* «k ncRX«b.c McXcTd^ M n«i n ^onc m ne ^oov 
mpq ii -m n or tor n ^omor eqTHM P. 3. Ibid« ^RMCpe 
nnc<»ooT c ^ore nncT n«t.noTq nou n ^onc e £OTe n ^«^Ke 
il r^R«^ocTnu pro «^.RMcpe TR«b.RMk n gcnro e TibJ*9>.^on* 
«^RMcpe jvMi n ^onc* c ^oro e v^mlz e T^RftJOCTnn P» 
6. Ibid. OT X«t.c pro Mii ot A&.C P. 6. Ibid. &. nnoTTC 
ngpcgoipR ^«k-&oA eqeqo^ &.Ta> nM noonK (1. nqnoonn) 
thoK £M ncRMSk ii ^u>ne «b.Tii> TCRnoTnc elkoX gXi nn&g il 
ncT on^ pro nnoTTC ndkOgposcDpii 09«k-&oX qnd^nopiiR* «^tco 
nqroRMCR dkoX ^m ncRM«L it a|(A>ne Mia qn&TCoAii ii tcr- 
Home nqnoQLC c«^-&oX ii ncT on^ P. 9. Ibid. ccn«^n«kT* 
. fi TkiRMoc iiccp £OTe . • iiccc(o&e pro n 7kiR«JOC n«^n«kT 
nccp ^crre* «^tco cen&.ca>&e P. 11. Ibid. MneqR^^ pro e m- 
nqRA^ P. 12. Ibid. «^q^eAnjrc csm n&.09«^i ii TcqAinTpXtM&o 
pro «kqn&.2Te e«ii TcqMiiTpXiMM e n&.|gu>c P. 13. Ibid. e 
ffA c«M pro e«M P. 14. Ibid. ncio pro eio P. 104 

H f2toeiT n peq^ K^^pnoc ^aC nm m nnoTTe* 
d^ind^^Te e nn^ m nnoTTe ^^ eneg^* ttTe ni ene^ 
qr. t. a^Tio "fna^oTcon^ nd^R eSioK f2te d^neipe nMM^^i* 
&T(o ^grnoMine e nenpd^n f2te ot ^pncTon ne 
Xi ncMTo e6oX n neK-neT-OTd^a^ft* n&i ^e tc noir 5 
nd^f2toeic ne nAcoX n tmc^^ MnTOTe m MCTd^noid^ 
n TnicTic coc^id^* e d^ TCKe^oM n OToein rim e 

pOI d^If2tOOq Kd^T& neKOTTCOOi. 

^ d^c^gcone ore nTepe^ic ciOTM e nei Oi^^Tte 
eT a^cvooT n^i cd^XcoMH nef2tdi.q -xe cTue ca.- lo 

XCOMH* £dOUHn £d^MHn ^V(0 AiMOC nHTit* ote 

^nd^atcR thttR eSioK £m MTCTHpion niM ttTe 
nMHTepo M noToein* d^qoTiog^ f^e on e TOOTq 
noTi ic gM ntgdwve neotd^q n neqM^^eHTHc ?te 
d^ccg(one ^e Mnncd^ nd^i* d^i£(on e £OTe ne X^" ^^ 
oc« eio n oToein CMd^tgo eMd^ajp ote eieqi m 
noToin nTe ^ ^om n £0 m moti eTXiMd^T* eio 
^. «^. n oToin cMd^cgo d^cp g^oTC d^T(o d^c(0|g e ^pd^i e 
necnoTTe n d^Td^ed^^^Hc e Tpeq ftonei e poc 
d^Tio n TCTnoT eTAiMd^T d^q^(ocgT etxoK ^m 20 
iiMeg^ MnTcgoMTc n d^Kon n^i nnoTrre n d^Ted^- 
f^c* d^q^(ocgT e necHT e ne 5(^^oc« eq^on? 

1. Ibid. 2!^ necoTTdk^ pro H peq^ R«t.pnoc P. 2. 
Ibid. «^igeAnire pro «i.in«t.gTe P. 2. Ibid. 09«^ ene^ Mia 
VS^ eneg^ ii eneg^ pro 09«^ eneg iiTe ni ene^ P. 3. Ibid. 
^n«b.oT(ong n«kR e^LoA 09«». ene^ ?Le «^.Reipe n«^i «^t(u Tnd^gT* 
noMine (I. ^n«t.^TnoAune) e nennd^ se ot X.P^ ^^ P''^^ ^***^ 
^di>OT(on^ n«^R el^oX %e «^Reipe nMM^l' «^t(o ^TnoAune 
e neRp«.n tlc ot xPH^^^ "^ ^* ^«^* nMiiTepo. Sic in Ms. 105 

eua^go cqoTcg feoHei e Tcq^^oM n ^o m moti 
a^Tco n TemoT eTlLud^T ^crcotc e ttuctic co- 
^i^ n^i ^ ^oAi n £o X[ MOTi ttToc Mii ncc- 
npo&oXooTe THpoT eToireig qi noroin Tnpq ct 
5 £n Tcotlgid^* «^cjpcone ^e nTepoTgcoot n TcoC^id^* 
dk.c(o|p e spd^i e nwce eciooi e gpd^i e pot e 
Tpd^ IkoHei e poc a^c^cone <^e, iiTepec^cocgT e 
nwce d^cnd^ir e nd^ired^^^iic eq^on? CMd^^o* &irco 

&Cp ^OTC* &C?C(0 n TMCg^ MnTCnOOTC X[ MCTd^- qpT. L 

10 noi^i eT£te n^Ted^^^Hc mS neqnpofeoXooTe d^ccocg 
<]ke e £pd^i otI&hi ecocco mmoc n Tei £e ?ce Xinp 
oi&09K noToein e nd^gTMnoc ote ^TOTcon n piooT 
e ^pd^i e ttioi n^i H^^Te^iTHC miI Teqe^OM n go 
Xi MOTTi d^Tp Kpoq e poi a^TCO ^iTKcoTe e poi 

15 eTOireog qi ii t^^^om d^irco d^iTMecTcoi «e ^igTM- 
neire e poK* e nMd^ nceMeprr. d^ir<^id^d^Xe Xi- 
MOi* ^noK f^e neigTMneire ne d^Ttgo^tie e Tper 
qi n T&(^OM ote d^igiTMneTe e poK noToin* d^iru> 
&TMecT(oi ?ce d^iMepiTK* Md^pe nRd^KC eT e ^pd^i 

20 e?KM n&Tea^f^Hc • ^tco Md^peq ^co £i oTnd^M m- 
Moq n^i na^p^ion Xi nRd^Ke ct gi-fioX* d^TCO gM 
HTpeK '^ gi^n e poq qi n Teqe^OM n gHTq» «^tco "qc. «.. 
t^coi^ enT d^qMeeire e poq e qi nd^oToin n giiT. 
eReqi ncoq n gHTq* d^TCO Md^poT covn n^i neq- 

25 ^OM THpoT RTe ncqoToin ct n £HTq« d^Tco Md^pe P. S. pro TMitTepo. 9. Tjueg^ MitTcnooTC. SIc in Ms. pro 
TMC£ MnTcnooTce P. 25. neqoroin. Sic in Ms. pro singu- 
lari neqoToin. 106 

RC oTdi fsti K TeqMttTno^ ^aC noiOMT n Tpi<]kir- 
ndoioc MdwpoT p a^TOTOin n^i n ^om THpoT n- 
Te neqnpoftoXooire* &irco nTe TeqgirTiH jpcone e 
mR OTOin n girrc* Md^pe neqnpo&oXoore ^co 
^M ne ^a^oc* nceTliKd^a^ir e ficoK e ncTTonoc 5 
Md^pe neiroToein covn ct n gHTOir a^Tco jRnp 
TpcT K^^ir e i&coR e ^pd^i e iiMeg^ MnTgoMTe n 
&i(on neTrronoc • M^peq ccoTq n n oWin THpoT 
qe. L eT ipoon gXC ndk.ired^THC tie^i iind^pa^XHMTHc 
npeqcioTq n n OToYn* «^Tio Md^peq qiTor n lo 
TooToir* Md^poT djvid^gre eatn neqnpoi&oXooTe* 
n(^i n a^p^con m nR^^Re m necHT* d^Tco Mnp 
Tpe Xd^^iT ^onq e poq gM neqTonoc • dwTco Mnp 
Tpe \dk.d^T c(OTM e T(^OM H neqnpoftoXooTe gXi 
ne ^d^oc* M&.poT qi noToin ct gn neqnpo&o- 15 
XooTe dwTco nceXd^^s^e e ncTp&n ^pd^i £m nMe^ 
MHT^OMTe n &i(on* nToq £(0(oq nceqi neqp^^n 

eAo\ £M HTOnOC CTMMd^T 0^^ Cne^* «iT(0 T^OM 

n £0 M MOTi Md^poT einc e £pd^i e «(oc m 
nno6e m nenT d^qnpoftd^Xe Ximoc eftoX* Xi ncMTo 20 
eftoX Ai noToein* nceTXiq(OTe eAo\ n Tdk.noMi& 
qc! «^. !i ^tXh enT dwCTd^Toq e&o\. a^T(o ncTnofte gi 
OT con eqecg(one Xl hcmto eAo\ X[ noToin n 
l^di eneg^* d^T(o nceTXiRd^d^T e n^T ei^oX. nceqt 
ncTp^SL gn Tonoc niM • eftoX «e Xihot^ co e 25 
po*!» d^T(o a^Tgo)^ Xi nenT a^Tqi neqoToin» mR 

16. nceX&.^e. Sic in Ms. pro HceXd)^ (S.). Yerbaiii 
X«^^e alibi non legitur P. 20. mmoc. Sic in Ms. pro MMoq. 107 TcqflToM* <iiru> oit Miincdw ii^t dwTotoi n ^htot* 
a^TOTCjp qi na^oTOiH THpq n grrr a^TMcpe cT € 
n€CHT € n€ 1X1^^^* eT€ig(one n ^nrq* a^Tio n 
neqnTOT e £pd^i ^in m nei ndwT MnoTe^g iim& 

d n gcone m nTonoc n T^iRd^iocTnH &T(o h tieis^ 
f2tiTOT e poq wn m nei na^T «^q^ nKd^ne gicocoq 
n ee H OT en<]kTMdw «^tco d^q&coK e ^oth e girrq 
n ee n OT moot* &t(o d^q&coK e £oth e neq« 
^OM THpoT H ee n OT ncg^* Md^peq (^ooXeq m qc.L 

10 ne x^^^ n ^e H OT £o'iTe* &t(o nqMopeq m 
nKd^Ke n oe n ot n '^(ohh n ^d^d^p n OToeicg 
HLu* epe n«ii jpione n nenT a^Tn Hd^i e ^(oi 
eTJ&e noToin* d^T(o nenT a^Tfxooc ^e Md^pn qi 

TeC^OM THpC* HTOK f^C nOTOIH ^H £THK £dw 

15 poi ctI^ nMTCTHpion M ncRp^n* d^T(o nd^gMCT 
£n TMnT|)(^pc HTe neRnSI* efto\ «e d^Tqi nd^oT- 

oTn MH Td^(^OM* &T(0 d^ T«i(^OM Cd^XcTC gl gOTH 

SSmoT* a^T(o Mniga^gep^iT gn tctmhtc* d^ip ee 

n OT ^T^ e d^cge* a^TnoTote XLuoT e ni ca^ mh 

2onda H ^e n OT peqcgoop eq gn nd^np* & Td^- 

efOM TdiKO Ote MHTd^I MTCTHpiOn MMd^T* dwT(0 <i 

TagrXn £(okjRl CT&e n&.oToin «e «^TqiTq* &t(o 
«oiOK neTCK(onTe mmoT ne* igdiTes^^ogiT e poT q^. &. 
e7rQK(opX[ e poT • ftonei e poi Kd^Td^ TeKMnTcgdwH- 
25 ^THq* Te HOT ^c HCT cpc neqnHSI pooTT. m«^- 11. H OT it 7<anK. Sic in Ms. pro n or 7a>iiK. 16. 
cxpanctiim est n in yoce neRiiSI et super & scriptum " ita, 
nt sit nTencRn«L. 108 

peq €T € ^H nqve n&(d\ ii tmc^ AinTcnoorc 
Xi AiCTd^nofd^ n TnicTic coc^id^* d^qcT f^e e oh 
n^i d^n^^ped^c neocd^q ote nd^voic nccoTnp & tcr- 
^OAi n OToin npoc^HTeire m ni otoY^ £ith 
<^d^Tei<^* cTfte TcY MeT^^noid^ enT a^cvooc nori s 

THICTIC COC^Id^* d^T(0 d^COKOOC gM HMeg^ j^e* MH 

I^MOTrn M i^d^XMoc «xe nnoTTe Xinp k^ pcon e 
Hd^cMOTT* ote TT^^npo M npcqp no&e mh ne 
Rpoq* d^TTOTu^n n pcooT e £pd^i e fitcoi* d^TOid^- 
«e n C(oi gn ot Xd^c n Kpoq* a^Tco ^d^TKCoTe lo 
"q^. t» e poi gn £en cgd^ote m moctc* ^tco d^TMicge 
HMMd^i e nvTvH e HMd^ nceMepiT. a^T«^idw6d^Xe 
XiMoi* d^noK <^e neitg\H\ ne« ^TCMine n othT 
n £en ne^ooT e HMd^ n gen ncT nd^noTOT* ^tio 

OT MOCTe e HMd^ n Td^d^C^d^nH* K^^eiCTd^ n ot 15 

peqp no6e e ^pd^T e fstcoq* ^t(o Md^pe n^^id^&o- 
\oc d^gepdwTq gi OTHd^M XLuoq* CTtgd^n^ gd^n e 
poq* Md^peq e6o\ eqT^d^iHT* a^T(o M^^pe neq- 
vgXHX cg(one ct nofte* Md^pe neqgooT c&ok d^T(o 
Md^pe Ke OTd^ oti ii TeqMnTenicRonoc • Md^pe 20 
neqcgnpe p opcl^dwnoc* d^T(o Md^pe TcqcgiMC p 
^Hpd^* M^^poT RiM e neqignpe* a^T(o Md^poT 
noonoT e!i6\ nceT(oib^« Md^poT novoT eftoX ^n 
qn. «^. ncTHi* Md^pe n<^d^nicTHc MecgT ncT ojoon nd^q 

1. TMc^ MitTcnooTC. Sic in Ms. pro tmc^ MnTcnoorce 
P. Item q^, «».. 1. 4, &. 1. 2. 13. othi. Sic in Ms. pro 
oribti P. Item q^; «^. 1. 6. p&^ d^. 1. 3. 18. Md^pcq cIloA. 
Sic in Ms. (S.) pro M«.peq ei el^oA P. 109 Tnpcir* &T(o M&.pe ^en oimmo T(opn S neq^ice 
THpoTT* jRnp Tpeq Q^cone n^i neT n^.'^ TooTq» 
om^e, Mxvp Tpe igd^n £THq cgo>ne n neqopc!^».- 
noc* M^^poT qeT neq^npe eftoX d^Tio Md^poir 

5 qeT neqpdot eSio\ gn ot uened^ n otcot • Md^- 
poTT p nMeere m nnofte n neqeioTe m ne 
Sto eikoX M nvoeic* d^Trco Xinp TpeT q(OTe 
e£to\ n Td^noMidi n TeqMd^&T* Md^poir gcone 
jic ne MTO e&Lo\ K n*xoeic jH OToicg niM* 

10 Md^poir sepe neqp nMeeire eii6\ gM nnd^g^* 
e UMK f2te Moqp nMecTe e eipe n ot n^* 
a^T<o a^qncoT n cd^ ot piOMC n giiKe* d^irco 
n e&inn • &t(o diq<^i(OKe n cd^ ot^ eqMORg^ n qH. &. 
^HT* e MOOTTTq* d^qMepe ncd^goT ^tco eqeeT 

15 nd^q • MnqoTe^ ne cmott eqeoTe eftoX MMoq • 
«^q^ ncA^goT ^i(0(oq n ee n ot ogTHn» a^Tio 
a^qft(OK e neqca^ n £oirn n ee n oir moot* d^qp 
^e n OT Meg^ £n neqKeec* Md^peq cgione nd^q 
n ee ii e&c(o ct qnd^^ooXeq XLuoq* d^T(o n oe 

20 n OT n 7(onH eqnd^Mopq mmoc n otoi^ niM • 
n^i ne c^co^ n ncT «^id^d^Xe ^tm nvoic d^T(o 
neT at(o n £en nd^pd^noMon e gor e Td^x^T^H. 
iiTOK f^e nvoeic n^xoeic d^pi ott nlL nMMd^i eTike 
nenpd^n* m^ TOTfsoi f2te d^n? ot gHKC d^ir(o d^no 

25 oT efeiHn* &. na^gHT ^TopTp m nd^cd^ n govn» 

6. M neliTO. Sic in Ms. (S.) pro m hcmto vel m iimto. 
Item I. 9. P. 20. n or n 7(A>nH. SIc in Ms. pro n or 

7U>nK. 110 

dwTqiT n TMHTe n ee R noT ^aaftec e &cpiRe. 
q^. «^. a^irnognT eh6\ R ^e. R gen give« & ndwnd^T 
^£6e gn TnncTidi* &ir(o ^ Td^cd^p^ igi&e cTibe 
nneg^* ^noR ^e d^Ycgione nd^T n no^ne^* d^T- 
nd^ir e po*i ^irca d^irRLH n neTd^nHTre* ftoHei e 5 
poi n^xoeic nnoTTC d^Tto TOTotoi R^Td^ neKnlL* 

Md^pOTT eiMC ?Ce Td^I Te TCK^ra* diT(0 nTOK d^R- 

Td^Mioc nf2toeic* n^i ^e ne n6(oX ii tmc^ MnT- 
cnooTc M MCTd^noid^* Td^i enT d^cxooc n^i thictic 
coC^id^ ec £M ne ^^oc* d^qoTio^ '^e on e TOOTq lo 
n^i ic gM ncgd^ote ncxd^q n neqMd^eHTHc* se 
d^cc^ione on Mnncd^ nd^i d^cio^g e gpd^*i othi n^i 
THicTic cocl^id^* ecv(o MMOc ote noToin n n ot- 

q^* &• oin tiT a^ind^pdw^d^ gXi nMHTcnooTc n d^iton* d^iel 

e necHT n gHTOT • erSie. nd^i ^^v.io n ^ mht- 15 
cnooTc M MeTd^noidi Rd^Td^ noTdi noT& n d^Kon* 
Te noT (^e noToin n n oToin Rio nd^i eftoX n 
Td^nd^pd^diCic f2te OT no(^ eud^Te tc «e d^iRio n 
c(oi n n Tonoc m notice d^ieT «^ioTiog^ gn n to- 
noc M ne ^d^oc nd^i ^e nTepecvooT n^i Tnic- 20 
Tic cocl^id^* d^coTcog^ on e tootc ^n TMCg^ mht- 
{goMTe M MCTd^noidi ecvco mmoc* ote ccotm e 
poi eigTMneTe e poR noToin n n OTOin* ccotm 
e poi eivio n TMCTd^noid^ m iiMeg^ MnTcgoMTc n 
&i(on« nTonoc enT a^iel e necHT e&o\ n girrq* 25 
?te Rd^c eccstcoR e6o\ n^i TMCg^ MKTcgoMTe m 

p. &. MeT&.noidw nTe nMCg^ MnTogoMTe n d^non* nd^i 

1. Scriptum in Ms. nnoT pro n or Rey. 111 

St di.in&pdJ^ «JieT e necHT e6oX n gHToir Te 
noir tf^e noToein n n OToin ccotm e poi eigTM- 
neire e pon ^m nMeg^ MnTigoMTe n ^iu>n nd^- 
Tonoc enT &ieT e6o\ n gHTq nd^gMCT noiroin 
5 fM. nenno^ m MTCTHpion* d^Tio kco e6oX n t^^- 
ndwp«JBi&cic e ^p^^i gn TeKMnTpeqK(o eAo\* &ir(a 
Mdw nd^T Xi fi^nTicM^ nc^Kio e6o\ n nd^no&e* 
«iT(o nirrS&oi e£ioX gn Td^nd^pd^^^cic ^tio Td^- 
n«wpdJk&.cic ^noK Te "f ^om n go m moti Td^T 

10 cTe H necgcon e poK n OTOiig niM* ?ce tiT d^ieT 

e necHT ct&hhtc* d^Tco d^noK d^ind^pd^ib^i m^t- 

ad^T. £h n a^gopdiTOc e "f^oon ^m ncTTonoc* 

MeT e necHT e ne ^d^oc* d^in^pd^ftd^ n nd^£pa^K* p. L 

«e KdwC epe ncKTco^ at(OK eftoX* nd^i ^e a^c*xooT 

litt^i TnicTic coc^idi* Te noT ^e neT epe neqniul 
RiM c poq e Tpeq noei n neccgdive* Md^peq eT 
e ^H nqTdiTe neTnoHM^^* d^ceT e oh n^i Md^p- 
ea^ ncttd^c ote nd^voeic* nd^ntidl kim e poi e Tp^. 
T^Te nft(o\ n nenT d^cfitooT n^i TnicTic coc^id^* 

20 dk Tenes^OM npoe^HTCTe m ni otoi^ CTlkHHTOT 
^rm «^TCif^* gM iiMeg^ t^^iot m \|fdi7iM0c ectt(o 
MMOC ii TcT ge* f2te nlL nd^i nnoTTe Kd^T^^ ncK- 

21. Samta baec snnt e Ps. 50 (51) v. 3-6. omissis non- 
nollis, qnae reperiuntur in Cod. Tatt. cf. b. Schw. 1. 1. p. 89. 
scilicet pone Yocem T«t.dknoAU«^ p. seq. L 2. desideratur : ^voi 
iiptSIios ekoK ^m n«b.no&e. «e ^cooTn «^.noR it 'r^^noMM^, et 
^ ^ p. seq. I. 3. pone n otocioi niM adde : Ht «^ip no&e e 
poK MJb^mAK ^Jp ne-MOT m nenMTO ei^oX. Contra additam 
esl «i.T<a ante n»po, quod in Cod. Tatt. praetermissum P. 112 

nodr n ti^ n^Td^ na^gd^i n ncfLunTga^n- ^Tnq q<o- 
Te eiio\ M nd^nofte cid^d^T CAi^Tc eftoX gii t&- 

p«n «.« a^noMid^* &T(o nd^no&e m ndJiiTo eAoX n OToeicg 
niM ve KdiC eKeTMd^io gn neRcgd^^xe* d^TU) nc<QKpo 
^M HTpeK "f gd^n e poi* nd^i ne n&(o\ n n 5 
igd^ve nT d^csooT n^i tiiictic coc^id^* nesd^q 
nd^c n^i ic« f2te eTi^e Kd^Xcoc Md^pe». TMd^Kd^pia^* 
d^qoTU)^ '^e on e TooTq n^i ic gXi nigd^ve ne- 
«x^q n neqMd^oHTHC ote d^cigu^ne ^e iiTepe tiuc- 
Tic coc^id^ f2tu> n nei vgd^se d^q^(OK eii6\ n^i lo 
ne OToiig e TpcT Rtc e ^pd^i ^ ne y^^oc d^irio 
e&oX £1 TOOT MMin XiMOi ^(opic ntgopfi m 
MTCTHpion* d^ieine n ot ^om n oToin eAoX tt 
gHT* diiQtnd^c e gpd^i e ne ^^oc* e Tpec n 
THicTic coc^id^ e £pd^i gn n Tonoc ct igHK nTe \5 

pT. L ne ^d^oc* ncenTc e ni Tonoc eT m ncT ne m 
ne 5^diOc* ^d^nTe TKeXevcic eT e&oX giTM ni 
giopfi M MTCTHpion* e TpeT iItc e ^pd^i ^m ne 
^dioc e HTHpq* ^T(o a^ Td^e^OM n OToin d^cn 
TnicTic coc^id^ e gpdwi e n Tonoc ct m ncd^ n 20 
Tne M ne ^([^i^oc» d^ccgione ^e nTepoTeiMC ne^i 
ne npo6o\ooTe m nd^TOd^^^Hc ote d^Tn thictic 
coc^i^i e gpd^i e n Tonoc ct m nc«^ n thc m ne 
^([^iwOCt «^Tn(OT on n c(oc e n^stice cTOTeg «itc 
on e n Tonoc ct m ne 3(^^oc m necHT» diT(o 25 
necp OToin ne eMd^Te n^i Td^^OM n OTOin Tdwi 
enT d^ittooTce n Tcotl^idi e £p^^i . gM ne y^Mc • 
^cigione (^e nTepoTn(OT n cd^ Tcoc^ia^ n^i ne 113 

npoi&oXooT€ M ndiTedi.'^Hc liTcpoTnTc e fi to^ p£ &. 
noc CT jH ncdi tt thc m nc ^d^oc. d^cgTMKCTc 
on diTio d^c(0|p e gpd^i othi cc^io mmoc f2te 
^^d^£TMneTe e {pd^i e poK noToin ote «^ioTe^ 

5 c7 e pa^Til '^nd^grnneTe e ^p^^i e poR noToin 
«e nTOK ne nd^peqnoT^M Mnp K^^a^T £m ne 
^d^oc* nd^gMCT noToin itTe notice «e Rtor ne 
Rt «^igTMncTe e poR* ^RTnnooT n^i m ncROT- 
oem e&o\ gi tootiI d^Tco d^Rnd^gMCT* d^RnT e ii 

10 Tonoc er m ncA. n Tne m ne 5(^«^oc« M^^poT ge 
(^e. e necHT e n Tonoc ct £i necHT m ne ^d^oc 
n^% ne npo&oXooTC Jl nd^T^d^THc nd^i ct nirr 
n c(oi • a^T(o Mnp TpcT eT e n Tonoc ct m nca^ 
n Tne e TpeT n^^T e poi • d^Tco Md^pe ot noor "pS. k. 

15 it Rd^e 2<oftc e£ioX e vcoot • d^Tio Md^pecj ei 
nd^T it^i OT gXocTn n Rd^Kc* a^Tco Mnp TpeT 
nd^T e poi gM noToin n tcr^om Td^i enT «^r^ 

TitnooTc nd^i e nd^£MeT^ ve n neTd^MdwgJ^ ^^ ^ 
£pd^i e otioi^ &.T10 ncTcgovne enT d^TMceTe e 

20 poq e TpeT qi r^^oM* Mnp Tpeq ^o)ne n«^T* 
s^Tco RdwTd^ ee enT ^Tvs^^^e. e poi e qi nd^oToin 
ii £HT. qi no)OT £(oot e iiMa^ m no)i^ a^TO) ^t^ 
OKOOc e qi nd^oToein THpq^ d^T(o ne MnoTecg 
qiTq. tte TCRe^pM n oTo*in ogoon Rtor nMM^^i^ 

25 eftoX ?ce a^TQ9ovne d^otM neRTiOjp noToin^ cTfte 
na^i MnoTejp qi nd^oToein eftoX fse iIt dwinicTCTe p7. &• 

Scrtptam in Ms. {Aocrn n K«b.Re Rey. S. 

8 114 

e noiroiH* R ^«^p ^OTe dwit &ir(o noTocin ne 
n&peqitoirgXi* d^Tio n "fn^^p £OTe d^n* Te noT 
^e neT epe Teq^OM fitoce* Md^peq ?cco m n6(oX 
n n ig«if2te St «^cvoot n^i tiuctic coC^i^* d^c- 
ipcone ^e ttTepe ic otco eqvio n neei jpd^ate e 5 
neqMdw^HTHc* dwcel e ^h n^i cd^XcoMH ne^dwc 
«e nd^Tcoeic t^^^om ^nd^cKd^^^e mmoi e Tp^. f2t(o 
M nfr(oX n n cgdw^e Rt d^cvooT n^i thictic co- 
€^i^* ^ TeK(^OM npoC^HTeTTe m ni OT0109 grrn 
co\oM(on ecoKio mmoc ve ^«^oTrongr nd^K e&oX 10 
noKoeic f2te ttTOR ne na^noTTTe* Xinp Rd^d^T nvo- 

pn*. &• eic f2te f2te nTOR ne Td^geXnic d^R^ nd^i m ncRgd^n 
n ?tinf2tH* &ir(o d^inoTgXi eAoX £i tootk* Md^poT 
ge ns^i ncT nirr n c(oi »^Tr(o junp TpeT n\T e 
poi* M^^pe OT nXooTie n npMTc £(oibc e&o\ eotn 15 
ncTftd^X* d^T(o OT niq ii d^Hp. Md^peq p Rd^RC e 
pooT* diT(o Xinp TpcT nd^T e ne £oot ve n 
neTd^Md^gre XiMo*i* Md^peq p ^tffoM n^i ncT- 
{go^ne* &t(o nenT d^Tjgootne e pooT Md^poT eT 
e spd^i e at(ooT« ^TMCRMOTROT CT cgosne. dwT(o 20 
Mnqoi(one nd^T a^T(o d^Tfspo e pooT eT^Xi^s^OM* 
«^T(o ncT «^tcEt(otot Rd^R(oc* d^Tge e necHT e 
pooT« epe Td^£€\nic gXi nsoeic* «^t(o n ^nA.p 

p-^. &• goTc dot -2te nTOR ne nd^noTTC nd^c(OTHp. «^c- 
p(one ^e nTcpe ca^\(OMH ot(o ec?t(o n neei 25 
ig&ote* nef2t2wq na^c n^i ic ote eTt«e cd^X(OMH 

21. ^'rxpo 9,Ticerunt". Sic in Ms. S. pro M&por «po 
,,vincunto"? P. 115 

«iTco Rd^Xtoc* TUii n€ n&coX if ii gdwoce eiiT ^c» 
otooir fi^i micTic coc^i^* d^qorcog^ f^e oit e to« 
OTq ii^ ic ^Xi nog^^fite neotd^q ii neqMd^eHTHc* 
Tte a^c^ione ^e nTepe ttuctic cocj^idi oto) ec^u) 

5 ii nei 9dk.«xe gM ne ^d^oc. a^iTpe "f ^om ii 
OToein enT a^raooTC nd^c e Tpec na^^MCC d^iTpec 
p OT k\om ii OTOin e Tec^^ne* f2te n ncTC^ 
^JA^OJA e poc vin M neei nd^T ii^i ne npoibo- 
XooTe M n^iTed^THc dk.Tco nTepecp or rXom n 

10 crroin e Tecd^ne« ^.trim e n grXn THpoT ct n 

£HTC* d^TCO a^TCCOTq e6oX TnpOT ii gHTC. d^T» p^. &• 

Ta^o ^Tco ^TOicone £m ne x^^^ eTe^ca^T e 
pocrr n^i ne npo&oXooTe m nd^Ted^THc a^Tco 
CTp&Qie MMOOT* d^TCO fi ccoTq li oToein n £i- 

15 Xmpinec ct gii Tcoc^ia^* &t^ ^om m noToein n 
Td^^OM ii OTOin* Td^i enT a^cp ot rXom n Tec-. 
«^ne. a^cogcone ore on ccrcotc e noToein n £i\i« 
Rpinec CT £ii Tcoc^id^* d^Tco necgiXiRpinec n ot^ 
oin jSnqp n&oX m ne rXom ii t(^om m ni v^^^ 

20 n OTOin tte ii ncTqco^e e poq ii^i ne npo6o« 
XooTe M nd^TOd^^Hc* nd^i ^e nTepoTO^cone m<- 
Moc • diC^i TOOTC a^c^TAUieTe n^i T(^om ii £iXi« 
Rpinec ii OTOin ct gii Tcoc^id^* iiT a^cgTMneTe 
f^e e Td^^OM ii oTOin ct o ii ot rXom e tcc- 

25 soie* «^c^TAineTe f^e ec^co mmoc ote noToein o pc. &• 
n OT R^OM e Td^doie &tco ii ^nd^p neq6o\ d^n 
fste n ncTqco^e e po'i ii^i ne npoiboTiooTe m 
na^TO^&fikHc diTco eT{gdi.nRiM ii^i n {tXh THpoT* 

8* 116 

KdwgrXH THpoT ncces^co gSt n€ ^^«^oc* nA.1 ct 
OTn^iT e pooT n^i ne npoftoXooTre m nd^Ted^- 
^HC d^noR f^e n "f na^Ta^RO d^n • f2te noToin cgoon 
nXCM^ii* diirio d^noH £u> ^cgoon julR noTOin* nei s 
igdi*xe '^e d^cttooir ne^i thictic coc^id^* tc noT 
^'e ncT noi m nnoHMa^ n nei ig^ve* Md^peq eT 
e OH nqTd^Te neT^coX* d^ceT ^e e oh tie^i m».- 
pidi TMd^d^T ii ic ne^^q f2te nd^gnpe R^Td^ nROc- 
pe. L Moc na^noTTe &ir(o nd^ccoTHp Rd^Td^ nwce rc- lo 
XcTe nd^i Td^Td^TC n&u>\ ii n cgd^se enT d^csooT 
n^i THicTic coC^id^* d^qoTcogS «^e ii^i ic neotd^q 
ote iiTO gyxoTe Md^pid^* Td^i enT ^cvi Mopcl^H eT 
^n T&d^p&HXco R^^Td^ ^tT^* d^T(o d^p€« eine 
e £n Tnd^peenoc m noToin Rd^Td^ noToin Rto 15 

mR T-R€-Md^pi£dwM TMd^Rd^piOC* d^T(0 Rt &. HRd^RC 

{gcone eTfiLHHTe d^Tto on Rt d^qeT eSioK R £HT€ 
n^i nciOMd^ R eTTin e ^tgoon R gfrrq n^i enT 
&iTS&oq* &T(o d^icoTqq» Te noT ^e '^ReXeTe 
ne € Tpe T^Te n&(o\ R R ogd^ve nd^i enT dwc- 20 

OtOOT R^I TCOC^Id^* d^COT(Og& f^C RoTl M&.pidi 

TM^^dwT R ic neva^c ve na^voeic. ». tcr^om n 
pc. &• OToin npoc^HT€Te £<^ nei cgd^ve m ni OToeiog 
^itR co7ioM(on gti TeqMe^ MnT^riTe R (o<^h d^T(o 
ne^d^c se nsoeic ^mR Td^d^ne R ioe R ot r\om* 25 
a^Tio R ^na^p neq&oTi d^n «^Tjp^onT ndwi m ne 

9. nes«t.q. Sic in Ms. pro ne^d^c P. 14. eine. Sic 
in Ms. pro n eine. 117 

OTio gpd^i tf {HT* f2te cqeinc di.n n ot h\om €q- 
goiriooir € M€q^ otco • d^Wd^ Ron^ gisn Td^d^- 
n€* ^TTco a^^ oT(o spd^i gi «coi ncKRd^pnoc 
5 ccAieg. diir<o cexHK* citmc^^ €&oX gXi n€Roirxdii» 
^ccgcone ^e nTcpe ic ccotm € nci jgd^vc ccvco 
XiMOOir n^i Md^pid^ TcqMd^d^T* neocd^q na^c otc 

€Tf«€ K&X(OC« gdiMHn 2<\MHn ^^(O XlMOC HC ?C€ 

C€n«wMd^Kd^pi^€ jQLuo ttin d^pH*xq Xi iiRd^g. 9^ 
10 &pH^q • ^€ ^ct^oeiKe. € po n^s^i THd^pd^^HRH Xi pc. L 
nogopii XC MTCTHpion* d^7r(o ehoK gi tootc n 
Tnd^pd^oHRH CTXtMd^T €7rnd^noir£M n^i nd^ nR^^g^ 
THpoir Mn ndi nwcc THpoir* diT(o Tnd^pd^eHRK 
cTXiMa^Tr* Rtoc tc Td^p^H diT(o ntt(OR« d^qoT- 
15 (i>2^ r2k€ on € TooTq n^l ic £m njgd^sc ncoca^q n 

n€qM&OHTHC« fX€ d^C^(On€ nT€p€CV(0 n TMCg^ 
MfiTCgOMTC Xl MCTd^nOId^ n^i THICTIC COC^Id^* H 

TCTnoT '^c CTXiMd^T d^qtt(OR €&oX R^xi nT(0|g n 

nc ^Xi\|ric THpoT» ni^i cht d^TcocgoT € thictic 

2oco^i^* cTJbc nfS(OR cftoX Xi n^opn Xi mtcth- 

pion ndwi €T ogoon f2tin n cgopii* d^T(o d^qcT n^i 

n€ OTOCIOi € TpCT Hd^^MCC gXC HC ^^^^ dwT(0 p?! &. 

nccnTc € gpd^i £n n Rd^RC THpoT d^Tfsi ud^p e 

TOOTC n T€CM€Td^nOId^ glTAi HI tgopil Xl MTCTH- 
25 pion* &T(0 nTOq IIMTCTHpiOn CTAiMd^T «^qTR- 

nooT ndii n ot no^ n (^om n oToin €£io\ gXC 
nacice* € Tpa^ fiOHei e thictic coc^i^* dwT(o nT^- 
5. cf. £v. Luc, ly48. 118 MO>n dJind^Tr e TdToM ii OTToein enT d^qTnnooTC 
n^i R&% ni ogopn aC MTCTnpion «e eienor^M n 
Tcoc^id^ ^M ne x^^^ dicoiione ^e nTepind^TT e 
poc ecnHT e&oX gn n d^iion* d^irio eciiHT e goirn s 
e poi« d^noH f^e nei gio^ ne ^^^^ ^^* «^ kc 
^OM n (S^OM n 4>Toin el e&oA. n ^ht gco 2se ece- 

60Hei giOlOC e THICTIC COC^Idi* d^TiO T^OM R OTT- 

P^ &. oin enT d^ceT e&oA. gM nwce giTM ni vgopii m 
MTCTHpion diCeT e necHT eosn t^om n OToem lo 
enT d^ceT elio\ mmoi* d^Tio d^TdaidoiTd^ e ner- 
epHT d^Tp OTT no^ n d^noppoid^ n OTOin* n^i 
dTe nTepeqo&ooTr iies^i ic n neqMd^OHTHC* neosdiq 
«e TeTtinoT o&e eitgd^ote nXiMHTti n d^oi n g.^. 
d^cqo^c on ei&oX iies^i Md^pi^doi. neQ&d«.c ote nd^- 15 
«oeic "^noi Q&e eHo&e ot cT&e n&ioX m nei ^d^- 
tte di TCK^OM ii OTOin npoc^HTeTre jR ni ottoi^ 
£iTii okdiViok gM HMeg^ ^MeneTd^qTe m x^d^^Luoc 
ecotio XiMoc* 2se d^ nn^SL mR tmc TiOMT e ner- 
epHT • d^TTio T^iKd^iocTnH Mii "^pnnH d^T^ ni e 20 

PK. «^. neirepHTr* d^ tmc ^ oTio e&oA. ^m nKd^g^* d^irio 
d^ TOkiKdiiocTnH ^iOj^T eixoK ^n Tne* nn^ ^e 
ne '^ 6^0^ ii OToYn enT «^ceT e&oX giTM ni 
ogopii M MTCTHpion* «e d^qciOTM e thictic co- 
t^idi iidTi ni ogopii m MTCTnpion di.qn'SL nd«.c gn 25 

1. In voce necx*^oc c erasum esse videturRev. S. 6. 
Re d^oM n ^oM, Sic in Ms. Yerba n ^om videntur esse ex- 
pungenda P. 119 

n€c^Xi\|ric THpoT* tmc ^(ocoq tc ^ ^om esw 
^cel e&oTV. tt gHTii eftoTV. ote di.Kat(OK eftoX n TMe 
e TpeK ndi^MCT ^ ne ^d^oc* d^Tco on t^ihm- 
ocTnH Te ^ ^OM enT d^cel e&o^ ^itm ni oiopn 

5 M MTCTHpiOn Tdil CT nd^p ^MMC R TIUCTIC CO- 

^idi* ^iTi^ on ^Hnn ne ^^ ^^om tiT d^ceT eftoTi 
MMOK eito\ Q&e ecndwAiOK e ^im e ne npoAo- 
XooTe M ndiirod^THC ncqi n gHTOT n n OToin 
enT «wTrqiTOT gn thictic coc^id^* ctc na^i ne nc«- 

10 COOT^OT € ^OTn C TCOC^Idw R^didwT fi CipHnH Mn pK. 6. 

Tec^OM* TMC ^(ococ TC T^OM cnT d^ccT e&oA. n 
£HTK eK gn n Tonoc m nccHT m ne ^mc* ct- 
6e ndwi di TCK^OM o&ooc giTn ^dwTci^* o&e d^ TMe 
^ oT(o ei&oA. gM HKdi^* eftoA. 2se ck ^ n to- 

linoc M necHT m ne ^d^oc* T^iKd^iocTnn guxoc 
nT d^c^(o|^T ei&oA. gn Tne« Rtoc rxe t^om enT 
dwceT ei&oA. ^m nosice ^itm ni S9op!i m mtcth- 
pion* Tdii enT diC&(OK e ^OTn e Tcocj^id^* 

"^ diCtg(one ^e itTepe ic c(otm e nei ^d^- 

20 «e* neoK&q «e CTre Md^pi^do^ TM&K&pidi Td^i ct 
nd^H^ponoMi n TMnTepo THpc m noTOin* 
Mitncdi nM diCeT ^(0(oc e en n^i Md^pi^ TMd^d^T 
ii ic neo&diC ^e ndwTKoeic &t(o nd^c^oTHp Ke7V.eTe p?.«^. 
nd^T £(o e Tpd^ «(o m nei ^d^ose n ot(o^m« ne- 

25 «d^q nts^i ic ^e ncT epe neqnnSI na^p noepoc* 
n ^K(o7V.T XiMoq a^n d^XXd^ "^npoTpene MMoq 
n ^To e Tpeq ^(o m nnoHM^. enT d^qHiM e 

1. {^iHtfq. Sic in Ms. pro {(oioc. 120 

T€I1T ^i^O\Ke. € pOC ^R€A.€T€ ll€ € Tp€ «iO 

2a>(OT€ M nnoHMdi m ntgd^as^: dwcoT(0|^6 ^€ wg\ 
M&pidi ncf&diC 2S€ nd^aKO€ic ct&c ntg&.Q&€ cht d^ 

T€R<^OM npO(^HT€T€ XLnOq ^ITtt «^d^TCI^" «S€ dw ^ 
im^ Mtt TM€ T(OMT € IICTCpHT* T^IRd^IOCTIlH 
MH "^pHtlH «wT^ ni epR tX€T€pHT i^ TM€ '^ OTUi 
eSloK gM RRd^^* &.Ta> d^ T^^^IRd^IOCTnH ^(Oj^T €&o\ 

gn THc» Rt ii TCRes^OM npo(^HT€T€ M n€i ig&.aK€ 

P^. &. M n€I OTOIOgi €T&HHTfl« €RO tl ROTIV CMHd^TC HC 10 

ntiSw cT € 2S(OR CRiyoon ^n ot Md^ n €7V.oo7V.€ 
Mn KocHc^* d^qcT ti^i nc ntidl efeoTV. gM no&icc* 
d^qcT ndii € ^oTn € nd^Hi cqcmc mmor* ^.tio 
cnc MnicoTconq ne d^Tco nciMccTC q&€ tiTOR nc* 
d^Tio nc^d^q nd^i- n^i nc ntidl «s€ ccfTcon ic nd^- 15 
con Td^d^Hd^nTd^ € poq* &.t(o nTepcq^c nd^i nd^T* 

diTdwnopi* &.TCO n€IM€€T€ nc Q&€ OT (^d^nTdiCMdb. 

n€ € ninip^^i^c Ximoi* ^iqiTq «^c d^iMopq € £OTn 

€ TOTCpHTC M HMd^ fi fi ROTR CT ^M nd^HI* 

^d^n^cT HHTn ehoK € Tcioigc* nTOR mR icochc^ 20 

«wT(0 nTd^£€ € p(OTn gM HMdi. H €Xoo7V.€* €p€ 

KocHc^ '^ M nM«i n eXoo7V.€ e nRd^tg* d^coi^one 

^e nT€p€RC(OTM € pOI €17((0 M n(g&.Q&€ € T(0» 

CH(^ ^.Rnoi M n^dwQ&e ^.Rpd^oie* &t(o nesd^R o&c 
pi. «^. €qT(on Td^nd^T e poq • eAiMon • ei^eeT OT&nq ^JH 25 
nei Tonoc* &c^(one rxe fiTcpe i(ochc^ c(otX[ e 
poR €Hq&(o fi nei igd^^e ^qvgTopTpq diT(o a^neT 

18. c ninfp«^7e. Sic in Ms. pro e iup«^7e. w 121 

€ 2P^*^' 9} ^^ ^^" d^nAcoK £ gOTn e nni «^ngc € 
ne liSSi eqMHp e goTn e um^ n n kotiI d^ir<ji> 
dinoTiogT € poK nMju.d«.q ^nge e poK eKeine Xi- 
Moq* dwTio d^qfttoA. eftoX ii^i neT MHp e ne 

5 ^oX* d^qgtoXS" e poK d^q^ ni e pcoK* d^Tco 
Btok £(0(ok d^K^ ni e pioq d^TeTnp otf^ n ot- 
(OT* ndii e^e ne ntgd^o&e Mti neq&(oA.« nn^ ne nnSC 
enT ^qeT e!io\ gM nouce ^itm ni oiopn m mtc- 
THpion e£ioA. o^e. d^qnd^ ^d^ nc^enoc n p p(OMe 

10 dwqTnnooir m neqniul e Tpeq K(o ei&oTV. n n no- 

&e M HROCMOC THpq* diT(0 Rcef&i MTCTHpiOn* 

dwTco nceK7V.HponoMi n TMnTepo m noTOin* tmc 
^(0(oc Te T^OM enT diC^oi7V.e e poi e d^ceT e6oA. pi. iu 
£n T&dwp&H7V.(o d^ctgcone n^K n c(OMdi n grXi- 

liKon* «wT(o dwCKHpTcce 2& HTonoc n T&TUi^id^* 
TiMKd^iocTnH ne neKnnil nd^i enT d^qeine n m 
MTCTHpion eftoTV. ^m no&ice e Tpeq T&.diT m n^e- 
noc liTe TMnTp(OMe« ^pnnH 2(0(oc tc t^om enT 
diC^oT\e e neKc^oMd^ n gT7V.iKon Kd^Td^ hkocmoc 

2onda enT d^q6d^nTi<^e m nuenoc n TMnTp(OMe 
va^Tqdid^T n oiXiMO e nnofte. d^T^o nqdwd^T n ei- 
pftnH mR neKntuT* d^T(o nceig^one cto n eipnnH 
mR ne npo6o7V.oo7re m noToin ctc ndwi ne «se 
T^iKdkiocTnH mS ^pnnH «^t'^ ni e neTcpHT» 

25 d^Tio KdwTd^ ^e enT d^qo&ooc o^e ^ tmc ^ ot(0 
e&oX gM nKdwg^* TAie Oke ne neKC(OMdw n ^T7V.iKon ^. «,. 

5. ^oA videtur scriptam pro ^o^ P. 14. Correctum 
est 21 pro ^n S. 122 

nd^i eitT d^qi^ otio eftoX R giiT* Kd^Tdw midwg^ n 
MitTpu^Me n&.i eiiT d^qKHpTrcce ^ nTonoc n tmc 
n TdwTVjFieidw* «wiru> on K«wTdi ^e enT d^q^ooc «e 
d^ T^iKdiiocTrnH ^ oTu> e6oX gn Tne« T^iKd^io- 
CTnn Te t^om enT d^c^u^^T eiioK gXi mftice Td^i 5 
CT ndi^ n jX, MTCTHpion m noToin Xi n«7€noc 
n TMnTpu>Me* «wiru> nce^u>ne ii «^iKd^ioc d^TTui 
ncep d^rd^eoc nceK7V.HponoMi n TMnTepo m noir- 
oin« &c^u)ne ^e nTepe ic cu)tm e nei ^d^o&e 
enT d^cf&ooTT n^i Md^pid^ TeqMd^dwT • nes&.q «e 10 
eTc^e KdiXu>c Md^pi^.* «wceT e en n^s^i T-KC-Md^pidi 
ne^dwc ^e nd^TKoic d^ne^e mmoi di7ru> Mnp ^u^St 
e poi CMMon wn m nnd^T epe tc km^m- 

pi«l. IL tgdise nXiMdwK eT^e n&u>X n nei tgd^^e • «w Td^- 
^OM igTpTu>pT« e Tpdw el e ^h nT&.2su> ^u> Xi is 
n&u>X n nei tgd^o&e* neoKd^q n&.c R^i ic ^e ^kc- 
XcTre ne e Tpe «u> m neT&u>7V.« neosd^c n^i Md^- 
pidw «e nd^^oeic nn^ Mn tmc d^TTu^MtiT e ner- 
epHT* nn^SL ^e. ne ne nndl enT &qeT e {p^i e 
^u>K nTcpeK^i fed^nTicM^. ^iTn iu>2&.nnHc nnd^ 20 
^e ne ne nn^ n TMnTnoTTe ndwi enT d^qeT e 
^pdii e ^u>K ^qndi Xi n«7enoc n TMnTpu>Me d^qeT 
e necHT dwqd^nd^nTd^ e t^om n cdi&dwu>e nd^^d^eoc 
Ti^i CT n gHTK« Ti^i enT ^CKHpTCCe g«w n to- 
noc n Td^Xn^id^* «^qo&ooc «^e on «e T^iKd^iocTnn 25 

piE. «.. mR ^pnnH «wTr^ ni epn neirepHTr» TrxiKdiiocTnH 
^e ne nitdT m noToein* nd^i enT d^qeT e gpd^T e 
«u>K« n^i enT &qii Xi MTCTHpion JH n«ce e 123 

«rpeir t^^t JH n^enoc n TAinTpcoMe* "^pHtiH £0)- 
(oc Te T^OM eT n gHTil iice cd^AdwCoe* nd^^d^eoc* 
ndii enT d^qftd^nTi^e d^qnto ei&oX m nrenoc n 
TMnTpcoMC diTio dickcd^d^iT it cipHnH mR n cgnpe 
5 M noToein* d^irco on HdwTd^ ^e enT d^ tcr^om 
«ooc £iTn okd^irei^« «e d^ tmc ^ otco e&oX gXi 

IlRdw^ CTC RtOC Te T^OM ItTe CdwAdwCOe* ndiCFdweOC* 

iiT d^q^ooc f2te* d^c^ ot(o e&oTV. gM nKd^g^* TdJi 
enT ^.c^ OTto eftoA. gM Md^pid^ TeKMd^dwT* ^ pXC 
10 n K^^* T«^iKd^iKTnH ^(oioc enT d^c^coigT e&oA. 
gn Tne* liToq ne ne nndl ct gM nwce* ndwi enT piE L 
dwqn M MTCTHpion THpoT e&oTV. ^M naftice* d^q- 

T^dwT M n^enOC n TMnTpCOMC d^Tp OklKd^IOC d^TCO 

d^irp «wOd^eoc* d^irK\HponoMi n TMnTepo m noT- 
15 oein* diccgione Oke nTepe ic ot(o eqccoTM e nei 
cgdise ecTftco XiMOOir n(5'i M&pi^doi* neo&d^q ote 
erf^e Mdipi^&.M tc KTVjiponoMOc Xi noToein • a^ceT 
on e ^H ii^i Md^pidi TMd^&ir n ic diCn&.£TC e^ri 
neqoirepHTe» i^c^ ni e pcooir» M^ij^ neosdiC* -2te 
2ondi^oeic. diir(o nd^^Hpe. diir(o ndiC(OTHp* Xinp 
^(onT e poi* ^XXdw ^ co e poi« Tdi2s(o JX ni^(oX 
ii nei ogdi^e ii ne con« &. nn^SL Mii tmc t^omRt 
e neirepHir* d^noK tc TM&pid^ TCKM&diT* mR e\i- -pnc*. «^. 
cdJEieT* TMdwdiir ii i^ogjsnnHC iiT diiT(OMnT e poc* 

1« supra Tpcr scriptum est q. 2. supra c vocis nce 
scriptam est t. 3. n^l citT. Slc in Ms. pro n«^i enT s. 
iiT. 4. «^ckcA^A^T. Sic in Ms. pro «^ca^a^t. 10» t^raj- 
RTiuc. Sic in Ms. pro T^kiiuJOcrnK. 124 

nnlL ^c ne t^^om €t n ^ht iiTe cdJEidiCo^* Td^ei 
cnT &ceT eAoA. gii pcoi eTe itTOK ne* doinlL Ji 
n^enoc Tnpq it TMnTpa>Me • tmc goxoc Te t^om 
eT gn e7V.ic«w6eT ctc ico^d^nnHc ne* nd^i enT d^q- 
eT d^qRHpTCce ^d^ Te giH it tmc* ctc Htok ne s 
enT dwqRHpTcce ^ TeRgH. «wirco on nn^S^ Mti 
TMe itT dwTTiOMnT e ncTrepHT* iiTOR ne nd^osoeic 
enT &RT(OMnT e iio^d^nnHc* Jl ne ^oot eRndwosi 

piK*. L ftd^nTiCM^.* iiTOR '^e on Mit i(0£<^nnHc ne t^i- 
Rd^iocTnn mR ^pHiiH* itT «wt^ ni epit ncTepHT* lo 
itT di TMe ^ OT(0 e&oTV. £m nR^g. «^Tio itT a^ 
T^iRd^iocTrnn ^(o^t eSioK git thc ctc ndwi ne 
ne oToeicg enT d^R^^iidiRoni n^^R MMin Ximor • d^Rp 
nTTrnoc n rd^ftpinX* d^R^^otgf e£io7V. gpd^i ^(oi eftoX 
^it Tne dwRtgdwf&e nMMd^i dwT(o iiTepeRtg^^se itM- 15 
Mdwi* «wR^ OT(o e&o7V.« £pdwi it gHT» cTe TMecTe* 
CTC nTOc Te t<^om it cd^&dw(oo* ndwrd^^oc* Td^i 
CT ogoon ^m neRC(OMdw it £T7V.iRon* ctc Td^i tc 
TMe enT d^c^ ot(o efeoX gM nKdw^* dwC(g(one a^e 

pnk. «k. itTepe ic c(otm e nei ^d^^e ecs^o Ximoot ii^i 20 

Md^pidw TeqMdidwT neTftd^q 2se CTce diT(o RdwX(oc* 

n^i ne n&(oX it n (g^.*&e THpoT ndwi enT d^ tk^ 

' ^OM ii OTOin npoc^HTCTe ^ pooT m ni oto- 

eiig £iTit ^d^Tei^ ne npocl^HTHc: > > > > 

pnk. &. ndii rxe ne it pd^n e ^nd^Tdwd^T «m ni 25 

d^nepd^nTOc cg^^icoT ^it ot MdJin «e- 14. 2p«ii 7K<a)i. Sic in Ms. pro e tkol»?. 16. TMeere. 
Sic iQ Ms. pro TMe Te. 25. Haec yerba alla addtdit manuf 125 RdiC epc R ^Hpe m nnoTTe n&o7ra>ng 
ei^oX Q&in Xi nei m^* n^*i ne np^^n m 
n^.^&n«wTOC dldi[dl uMoco d^Tco nd^i ne 
npd^n n tc cmh Tdwi enT d^ npioMC n 

5 Te\ioc KiM CT&HTC T T T nd^i f^e ne n 

^epMHni^ n n pd^n n n pd^n n neY 
MTCTHpion ni gopfi ctc d^d^d^ Teq^ep- 
MHnidw Te ^(^(^* nMe£^ cnd^T ctc mmm. 
ne H CTC cococo ne TeqgepMHnid^ tc d^&d^ 

10 HMeg ^omRt CTe \|n^r^r« Tcq^epMHnid^ 

ne ooo HMeg^ qTooT ctc (^^(^ ne Teq- 
^epMHnidi ne tmtv iiMe^ ^ot ctc ^rxok 
TeqgepMHnidi ne dwd^d^ ncT ^ran ne epo- 
noc ne ^d^d^ Td^T tc eepMHnid^ XC nMCg^ 
cnd^T &&&& di^.&dw did^didw Td^T CTc eep^ 
MHnidw M np&n Tnpq -^ -^ 
5 •*• > «^ > •*• > > 

literis pulchrioribus , sed atramento minus nigro S. 6. H it 
pd^n n n p«^n. Sic tn Ms. bis scriptum pro simplici n n 
p«^ii. 15 > > -^ > -^ •>• '> 
pie. «^. nMcg^ cn&ir n Tonoc n TnicTic coc^i^ 

> •> > «^ •> •*► •>• 

3^ d^qel go^ioq e en R^i iiogdwnnHc ncf&d^q 
f2t€ nrxocic* Rc\cTe ndwi ^(o € Tpdw fX(o Xi n6(o7V. 
n n tgdwTfte enT d^ t€r<^om ii OToin npot^HTCTre 
XCmoot m ni OToeiig ^itH «^d^irei^* dwqoTrioogiS 5 
rxe nes^i ic ne«sd^q n 'ico^dwnnnc ^e tiTOK gco(OR 
i(og<\nnHc ^Ke\eTe nd^K e TpcR fX(o m ii&(oA. 
e&oTV. n n a|dw^e nd^*i enT d^ Td^^OM n OTOin 
npoc^HTeye mmoot ^itS «^«^ti^* fxe d^ nn^ Mn 
TMe T(OMnT e neirepHT* dwir(o «w T^iRdwiocTrnH 10 
mR ^pnnH ^ ni epn neTepmr* d^ tmc ^ ot(o 
e£io\ £M HKdw^* diT(o d^ T^iK&iocTnn (^(oigT e6o7V. 
pie. L gn Tne dwqoT(0(g]& rxe n(5'i i^ogd^nnnc* ne^d^q ^e 
nd^i ne n(g&.^e enT d^Ksooq e pon m ni oToicg 
«e diieT ei&oTV. £m n^ice &Y&(ok e gOTn e c^b^^ 15 
(oo« ndwc^i^^oc» dwi£(oX3' e '«^* ^om. n OToein ct 
R gHTq • Te noT &e nn^ mR tm€ enT ^.tt(omRt 
€ neTcpHT, Rtok ne nn^ Rt d^TTRnooTR eAoTV. 
gn R Tonoc m n^ice ^itm neRCKOT* ni vgopii 
M MTCTHpion €T ^(oigT € ^oTn* € ^qTRnooTK 20 

1. Titulus multo lucidiori atramento. Scripsit, ni (allor, 
recentior quidam Coptita, etsi haud dubie satis antiquus Rev. 
2. & in «.qei est pauUulum a linea scriptum, uti in apogra- 
pbo conspicuum S. 127 

C Tp€R Ifd^ jH IIROCMOC THpq* TMC ^(OCOq TC ^ 

^OM nT€ cd^&dwcoe- nd^i««^e-oc* Tda citT dwCTo^ c 
poR* Tdii CRT dicnoatc c gAoTTp • Rtor hi i^opil 

II MTTCTHpiOn CT (^(OCgT cftoX* dilTiO d^qOKITC n(3'I 

5 iiROTi n c&.6di(oe- nd^^d^eoc* d^qnootc c ^OTn c 
^tXh mR &dwp6HA.u> di7r(o «^qRHpTCce ^d^ hto- pic. «.. 
noc it TM€ nT€ Td^Xnoi^. jpd^i gn n Tonoc th- 

pOT nT€ ndi g&OTp* eir\H ^€ CTXlMd^T nT€ 

T{l«iptLH7V.(0 RtOC T€T tgOOH nd^R n C(OMd^ M nOOTT* 

10 diT(0 T^IRdwIOCTnH Mll '«^■pHnH CnT «wT'^ Hl CpR 

neTcpHT • T^iR^iocTnn nc Rtor St dwRn m mtc- 

THpiOn THpOT glTM HCRCKOT Hl ^Opil M MTC- 
THpiOn €T (5^(0^7 € gOT «iT(0 dwRftdwnTI^I^C R '^ 

^OM nT€ cd^&di(oe ndiCdwe-oc* dwT(o d^RcT € hto- 
isnoc it n dwp^(on d^R^ nd^T n m MTCTHpion m 

n*&IC€* diT(0 d^Tp IMRd^IOC* dwT(0 d^Tp dw^&^OC* 
"^HnH ^(0(0q T€ ^ ^OM Rt€ Cdk6dw(Oe* Tiil €T€ 
HtOC T€ T€R^rT5Q^H« Ti^I CHT diC&(OR € gOTH € 
eTA.H R T&iwp6HX(0« «wT(0 R *.p3^(On THpOT M piC A. 

2oncooTn R d^non Rtc idw&pd^ioe- d^Td^d^T R cipHtiH 
mR nMTCTHpion m noTOin» «wT(o tm€ cht d^c^ 

0T(0 €&oX ^M nRd^^« RtOC «^€ "^ (^OM Rt€ Cdi- 

6dw(o^. Hdwrdw^oc* Tdwi CHT d^ceT c&oTV. ^m htohoc 

n TOTndOi* nd^i ct m ncd^ n 6oA. m n€ encd^T- 

25 poc 3Ei noTOin* diT(o ^cAkor € nTonoc R n& 

3. Pro Htor legendum fortasse Hta^r i. e. „ad sinistram 
iai" etc. P. 19. M ncoorH ,, notitiae.'' Sic in Ms. S. pro 
MnoTcooT H ,,haud cognoyerunt?" P. 128 
^ftoirp* &cftoi)K e ^oTii e eTrXn n T6dwpfiiHX<o* 

«wT(0 d^CKHpTCCe ndwir it M. MTCTHpiOtt M HTO- 

noc n Tdw7V.H^idi* T^iKd^iocTrnH ^cococ enT d^c- 
^(ocgT e&oX ^n Tne nTOK ne ni igopii Xi mtc- 
THpion €T (j^ioigT ei^oTV. e d^neT e&o^ gn ne ^^co- 5 
pHMdw M n«sice* Mn m MTCTHpion n TMnTepo 

"pi?. «k. jCl noToin» d^Tco ^.kcT e £pd^i e«n nen«^TMdw m 
noToin ndwi* enT d^K^siTq n tootc ii T&d^pfmXa) 
CTC ic ne nenccoTHp* e dwKel e £pdwi e «coq n 
ee n OT (^pooMne: lo 

3^ dwcoicone ^e ttTepe i(0£d^nnHC TdwTe nei 
V9«wfxe« ne^d^q nd^q n^i ni j^opii MMTCTHpion ct 
^(oigT efioTV. ^e eT^e ico^dwnnnc ncon m nMcpiT • 
d^qoTCog^ on e TOOTq n^i ni tgopii m mtcth- 
pion eq^sco mmoc* fxe dwcigcone ^e d^ ^ ^ojjl 15 
enT dwceT e&oTV. ^m n^^sice ctc &noK ne e d^ nd^- 
ei(o TnnooTT e Tp«^ noT£M n thictic coc^i^* 
gM ne 5^i^oc« &noK ^e mR t-rc-^om enT «^ceT 
ei&oA. MMoi iwT(o T€ ^nr^c.** ^^ «wi^itc n TOOTq 

pi7.IL n cd^6dw(oe' nd^cFd^eoc «wtcT ct otR neTepHT* 20 
dwTp OT d^noppoidw n oT(OT ii OToein* eco n 
OToin CMdwOio eM&tgo* d^iMOTTe e od^&piH\ e 
necHT e&o\ gii n dwKon dwT(o mR mi^&.h7V. ehoK 
^iTii TKeXcTcic m nd^i^OT* ni tgopfi m mtcth- 
pion CT (^cooiT e goT d^i^ nd^T ti Td^no^poidw ii 2& 
OToin dwiTpcT &(0K e necHT e ne ^d^oc e TpcT 

16. «^ n«^ei(o TnnooTT. Sic scriptam pro «^ nd^eiCiiT tK- 
nocnrr P. 129 

&OHei e TnicTic coc^idi* «wTco iiceqi ii R eroM R 
oWitt ifdii Rt &irqiTOT R tootc nc^i ne npo&o- 
XooTC Xi ndwT^^okHC nceqiTOT n tootot* d^Trca 
nceTdwdwT n thictic coc^id^* d^irco n TCTnoT itT 
5 dwTvi Td^nogpoidw it OToein e necHT e ne ^&oc. 
dicp OTOin eMd^^o CMd^^o gXi ne ^^oc THpq* 
dwirco diCOTCO^c e!i6\ gn neTTTonoc Tnpoir d^Tco 
iiTepoTrnd^ir e nno(3' tt oToem it T&no£poidi ctm- piK. «^. 
MM" • R&i ne npoftoXooTe m nd^Ted^THc d^Tp 

10 goTC eim ncTepHT* d^Tco Td^no^poidw eTliMdiTr 
^CTCORM e&o\ n ^htot it ^om niM it OToein 
nM iiT AwirqiTOT n tootc it thictic coc^id^* d^irto 
XtnoT^ToXMd^ ites^i ne npoAoXooTe Xi ndwTe-^.- 
THc e diMdwgre tt Td^nogpoid^ it OToein CTXiMdwT 

15 gXi ne x^^^ ^ Hd^KC* oTf2ke XinoToidaid^gTe XC- 
Moc 2.^ TTe^nn Xi n^.Ted^THC n&*i ct doi&gre 
e^it ne npo&oA.ooTe« d^Tco od^&piHA. mh mi;)^^^^- 
hX* diTeine n Td^no^poid^ it oToem eo^M nccoMd^ 
it ^tXh it THicTic coc^idi* d^Tco diTnoTQ&e e ^oth 

20 c poc R necoToin TnpoT enT i^TqiTOT n tootc* 

dkTco &qQ&i OTOin THpq it^i nccoMdw it TecgrAH* piK. &• 
d^T(o on ^.Tw OTOin itc^i nec^oM THpoT ct n 
gHTc n*.i enT d^Tqi ncTOTOin «^tco «^t\o ct- 
Q9d^«wT n OToin 7(e d^Tqi ncTOToin enT dwTqrrq 

25 R TOOTOT ehoK «e iiT «^t'^ noTOin na^T e&o\ 
^i TOOT» «^Tco mi5c.^hX« Mii o«JipiH\» n^i enT 
d^T^d^Roni nd^i enT ^-nu Tdi.no£poidi it OTOin 

7. In Yoce ne^rronoc scripluiii «f yidetur esat q Rev. 

9 130 

€ ne ^a^oc. ecnd^^ itd^T fi m MTCTHpion m noT- 
^in HTOOT ne Rt «wTT^goTTOT e T^^no^poid^ n 
OTOin* Tdki enT d^iTdwd^c nd^Tr «.iq&itc ene^^d^oc» 

d^TCO MI^di^HA. l^di6piHX« MHOTqi XdidiT R OTOin 

nd^T ^n n oTOin n thictic cocj^id^* n^^i enT «wt- 5 
qrroT n tootot ' n ne npo6o7V.oo7re m nd^Ted^- 
pT».»^. okHC* diC^ione ^e. nTepe Td^nogpoid^ n oToin n- 
TepecnoTQ&e e goTn e tiuctic coc^id^ n neces^OM 
THpoT R OToin. ndii Rt diCC{iT07r n tootot n 
ne npo&o7V.ooTe m nd^TOd^THc* d^cp oToin Tnpc* lo 
d^Tu> 5 Ke (S^OM n OTOin n&i ct ^oon ^n Tnic- 
Tic cocl^idw* ndwi CTC MHOTqiTOT fi^i HC npoAo- 

XOOTC M ndiTe&.^HC d^TOTpOT On« d^TCO diTMOT^ 

n oToin* d^Tto ii oToin enT d^TnootoT e goTn 
e TuicTic coc^idw* «iTTiLge nc(OMdw n TecgrXH* 15 
Tdii CTe mR oToin R gHTc, Tdii e necndwT&HO 
ne« H Tdii e ^d^cTdwRO* d^Tco d^TTd^ge e pd^TOT 
ii nec^OM THpoT nd^i e ncTnd^AcoX e&oX* d«.T(o 
^T^i ndiT n OT (^OM n OTOin* d^Tp ee on e 
pie.&. ncTo AiMOc n tgopii* d^Tio on d^Tfxice £n Td^ic- 20 
encic ti oToin* d^Tco ti ^om THpoT ti OToin 
Rtc Tcocl^idw* d^TcoTii ncTepHT e&oA. giTn T&d^- 
nO£poid^ ii oToin* d^Tco d^TnoT^M ^itm noToein 
ii Td^nogpoidi eTAiM&T* d^Tio Tdid^noppoidi ti ot- 
oein iiTepecqi ii n oToein ii tootot n ne npo- 2s 
6oA.ooTe M nd^T^diTHc n«a enT «^TqiTOT ii to- 
OTc n THicTic coc^idw* ^cnosoT e goTn e thic- 

4. Mi^«kHA liieris mtnoscalis margioi adacriptum. 131 

Tic coc^id^* diir(o diCKOTc diCcT e £P^i ^m n€ 
^a^oc: nd^i ^e epc ni igopii m MTCTHpion ^co 
XlMOOT e M Mdi^HTHC «c diTQ9(one n tiuctic 
cot^id^ £M ne ^&oc* diqoTrco^]^ neQ&di.q nd^ir ote 

5 TeTtmoi «e eitgd^fxe nXiMHTn n ^^09 n ^e« 

"5 d^qcT e eH H^i ncTpoc ne2s&.q «e n«^- pR. «^. 
Tftoeic* CT&e nftooX n ii tgdwo&e enT doi^xooT* & 
TCKdroM n oToin npoc^HTeire gd^ pooT m ni otr- 
oeivg ^itR coXomuS ^n neqio<2kH* f2te d^ceT e&oX 

10 it^i OT d^nogpoidi dicp OT no^ n lepo eqoToigc* 
^ccoROT THpoT* d^T(o d^cROTc eodl nepnc m- 
noTcgauad^^e mmoc* gn ^en cop^* miI ^en Ma^ 
eTRHT« OTf^e MnoTogid^M&gTe mmoc n^i it tc^- 
nn n ncT doid^gre Ximoot* d^TnTc eoKM hr&^ 

15 THpq* diT(o diCdwMd^gre mmoot TnpoT* d^TCCo n- 
^i ncT ^oon £»M ncgio ct tgoT(ooT* d^ ncT- 
ei&e 6(oX e&oA. d^Tco d^qcoigM itTepoT'^ ndwT m 
ncco it TooTq m ncT fxoce* ^e M&.Rd^pioc ne n 
rxidiRcon M ncco eTHMdiT nn enT i^TTawngoTTOT» pR. A, 

20 e iiMooT M nvoeic • «^trto n gen cnoTcrr e «^t- 

^OOTC* d^TW it OT OTpOT it £HT. 11(^1 ItH CT 

6hX eftoX diTaaid^gre it ^en x^t^h eTnoTrae m 
irrHT tte n ncTMOT* d^TT^^go it ge mcXoc e pd^- 

TOT e *wTg€* a^T^ flTOM S TeTndwpgHCI«i« «wT(0 

25 «*T^ oToin n neTftdiX aite Rtoot TnpoT a^TCOT- 
«onoT gM notoeic* «^tio «^TnoTgM giTn ot moot 
ii iong 11 gdw eneg« c(otm ^e nd^o&oeic T&Td^Te 
nSSdiate gn ot nd^pgiicid^* Rd^Ta^ ee iiT d^. tcr- 

9* 132 

^OM npo<^HTeire ^R coXoMU>if« ote ott doio^- 
poidi «wceT e&oX d^cp ot no^ ii lepo eqoTOj^c* 
eTe ndJi ne fxe d^ ^ ^nogpoidi n oToYtt oTcotgc 
-pR«!. «^. eAoX gXi ne ^d^oc* ^ii n Tonoc TnpoT n ne 
npo&o7V.ooTe m nd^Ted^THc* d^Tco ntgd^Q&e on enT s 

^ TCR^OM «OOq glTtl C0\0M10n* 2Se d^CCOKOT 

THpoT* d^citTOT eo^ nepne ctc nd^i ne «e d^c- 
ca>R n 11 ^OM THpoT n OToein e&oX gn ne npo- 
&o\ooTe M n^.T^di^^Hc nd^i enT a^TqiTOT gn 

THICTIC COC^Idw* dwTiO d^CnO^OT C ^OT C TIUCTIC 10 

coc^ia^ n Ke con* d^Tco na|di«se on enT d^ tck- 
dToM Q&ooq «e MnoTOidjii&.gTe mmoc ites^i gen 
cop^* mR gen Md^ eTHHT* ctc ndJi ne «e Mne 
ne npo6oA.ooTe m nd^Te-dwTHc MnoTojdiMd^gTe it 
^ d^nogpoid^ tt OToein £pdwi ^it n coAt m nHdiKe \s 
PrZ. A. itTe ne ^&oc* d^Tio n^^.2se on enT d^cxooq «e 
itT diTnTc eoKM nKd^^ Tnpq* d^Tio ^CMe^ it Kd^ 
niM* cTe ndw*i ne «e nTepe od^ftpiHX Mtt Mt^d^- 
hX« nTepoTtiTc eosM nccoMd^ tt TnicTic coc^idw 
diCnoTase e ^OTn e poc n n oToein TnpoT nd^i 20 
enT diTqiTOT n £htc n^i ne npo&o\ooTe e m 
nA.Te-«wTHC «iT(o «^qp oToein n^i nccoMd^ n t€c- 
^tXh* diT(o nigd^f&e enT d^caftooq ose d^Tcco n^i 
ncT ogoon gi^tlC ng(o ct oiOTiooT ctc ndJi ne 
«e d^Tvi oToYn n^i ncT «ioon TnpoT* gn Tnic- 25 
Tic coc^id^* n^i enT d^Tqi ncTOToYn it «iopfi. 
diTco ntgdwve enT d^caftooq oite d^ neTeiAe 6(oX 

1. {nii. Sic ia Ms. pro {rrii. 133 

c&oTi dkTco d^quigiXu €Te nd^i nc «e «^ nec^oM 
Xo ervs^KT n OToiit «€ ^ir^ n^T Jl neTOTOiit 
enx d^TTqrrq it tootot* d^TTCo on Rd^Td^ ee on pkL «^. 
enT ^caiooc n^^i Tend^OM* «e nT ^ir^ ndwT X[ 

5 nc(o e&oX £1 TooTq jR neT «oce* eTe ndwi ne 
«e nT «wTT^ noToein n^wir ei^oX gi tootc n ^ 
d^nogpoidw n OTOin* Td^i enT d^ceT e&oX n ^ht 
dinoR ni ^opii JX. MTCTHpion dwTco K\rr^ ee enT 
^c^ooc n^i TeK^^OM fse £en Md^Rd^pioc ne n 

lO^i^Rco M nc(o eTliMdwir* cTe nd^i ne ^dwve enT 
aoittooq «e Mi^dwnX* mH i7dw6piHX* ndwi Rt d^T- 
QkidwRoni* dwTfxi Td^no£poidw n OToein e ne ^dwoc* 
dwTTco on dwirnTc e £pdwi. cendw^ nd^T n m mtc- 
THpion M noToein m nfsice. ndwi Rt d^irTdwngoir- 

15 TOTT e Tdwno£poidw M noToein* d^Tco on K^Td^ ee 
enT dkCfsooc ndrt TCKd^OM «e «wTkto n gen cno- pkL A. 
TOT e d^T^ooire* ctc nbA ne c^dwftpiHX* mR mi- 
^dwH\* MnoTqi ndwT e&oX gn n OToein n thic- 
Tic coc^idw* ndwi nT ^TTopnoT n tootot n ne 

2onpo6oXooTe m ndwTedwf^nc* d^Wd^ dwTno^oT e 
£OTn e THicTic coc^idw dwT(o on nigdwfse enT ^c- 
«ooq fse dwTfsi n ot oTpoT R £ht • n^^i nn ct 
IlhX e&oX. cTe nd^*i ne fse n ^^e ^tom TnpoT n 
TnicTic coc^idw* nd^i ctc XinoTqiTOT n^^i ne npo- 

35 lloXoOTe M ndwTedwQkHC dwTOTpOT TOnCO. ^T(0 

dkTMOTg^ n oToein ei^oX gM neTigfp' oToin* fse 
dkTnoTKOT e £OT e pooT. diT(o nD^^^e enT «w 

10. ^«^Rio. Sic in Ms. pro ^«^rca)!!. 134 

pn^. «^. noTM M, nTHir* «e n neTMor. eTe n^i ne «e 
nTepoirnoT«e n n OToein e goirn e thictic co- 
i^i^* Ai^TrTdwn^o Xi nccoMd^ ii TecgrTiH* um enT 
«^Tqi neqoToein ii gHTq n igopii* ndwi e neq- s 
nd^T^iRO ne: dwTCO on n^d^^e enT «^ TeRdroM 
«ooq fse ^TTdkgo ii gen mcXoc e pdwTOT e dwTge* 
H «e n ncTge* ctc n^i ne fxe itTepoTnoTrxe e 
^oTn e poc ii necoToein «wTT&go e p^^TOT ii 
nec^OM THpoT* ndwi e neTndwftioA e&oX* d^TU) lo 
on RdiTdw oe enT d^ tcr^^om ii oToin w>oc fse 
^T^ ii OT ^OM ii TeTndwpgHcidw* ctc nM ne fse 
«wTw on M ncTOToin* «wtco dwTp ^ e ncTO m- 

pRu. A. Moc n igopfi • d^Tio on n^dwfse enT dwCfxooq «e 

dkT^ OT oToein e ncTftdwX ctc n^i ne «e dwTsi is 
«dceHcic gM noTOi n «wTco d^TcoTii Tdwno^poid^ n 
oToin «e ecHn e nwce. «wtco on nigdifse enT 
«wcxooq* «e iiTOOT THpoT dwTcoTionoT gM nfso- 
eic* CTC nda ne «e ^^om TnpoT ii thictic 
cof^idi* dwTcoTn ncTepHT giTii ^ d^no^poi^ ii 20 
OToin* ^T(o on nogdwfxe enT «wcvooq «e ^t- 
noT^M ^iTii OT MOOT ii (on^ ii ^^ ene^^* ctc 
n^i ne *»e «wTnoTglJ giTii ^ ^nogpoid^ ii oToin 
THpc* dwT(o n^dw^e enT dwCfsooq «e d^ccoROT 
THpoT n^^i ^ d^nogpoidw ii oToin d^Tco d^ccoROT 25 
e«M npne* ctc n^i ne «e iiTepe Td^nogpoidw ii 

PR*^ ^. OToein iiTepecqi ii n oToein TnpoT ii thictic 

19. Scriptam In Ms. «^ti — lege «^ il Rev. 135 

CO(!^Idw* dkirU> KTCpCCTOpilOT li TOOTOT S tlC Iipo» 

&oXooTe Xi n^TedwTHc. d^cnosoir c goirn e Tnic* 
Tic cot^idi* ^Tio diCROTc dkCcT c&oX ^M nc ^^oc* 
dwccT € (pdii € «(OR« €T€ Rtor nc ncpnc u^S 

5 nc n&(o\ n S «idwtte TnpoT ndwi Rt d^cttoor n^t 
TeHaroM n oToein giTn t(o«^h n co\oM(on* d^c- 
igcone ^e itTepe ni (gopn X[ MTCTHpion ccotXC 
e nei ^dw«e eqvco Ximoot n^ ncTpoc neoidiq 
nd^q* fse eTC<e iiMdwRdwpioc ncTpe ndJi ne i^(oX 

10 n n ogdwne enT dwirsooT* dwqoT^og^ OkC on e to- 
oTq gM nigdwtte n^^i ni ^opn XC MTCTHpion ne- 
«dwq «e diCQg(one ^e eMndw"^ n thictic coc^id^ 
e £p^T $Xi ne ^dwoc* eSioK «e XCndwToirReXeTe 
ndJi giTXi ndwi(OT* ni ^opn Xi MTCTHpion ct ^!^ L 
15 0r(oogT e ^oTn • totc ^'e MnncdwT iiTepoTeiMe ii** 
ffi ne npo&o\ooTe Xi ndwTed^THC rse d^ t^^tlo^ 
poidk n oToein qi n aroM n oToein n ^htot nd^i 

HT d^TqiTOT gR TniCTIC COC^Idi* dwT(0 diCn<MKOT 

e £OTn ii^i "^ d^nogpoidw li oTOin* dwcno^oT e 
20 £OTn e TniCTic coc^idw* d^T^o on «^Tn^T e Tnic* 
T1C cot^idi eco ii OToin ii ee e neco XLmoc otin 
S ogopn d^T^^^onT e thictic cot^idw* diT(o on ^t» 
cocg e $pdiT OT&e neTdwTOd^THc e Tpeq eT nqfto^ 
H^i e pooT nceqi ii R (Tom ct £ii Tcot^i^ n ne 
25 con* ^T(o dk nd^TediXHc TiinooT eAoX ^Xi notice 
£St iiMeg^ MnTOiOMTe ii M(on d^qTiinooT n ne 
no^ ii ^OM ii OToein dkCeT e necHT e ne ^d^oc 

15. Miliic«^s. Sic in Ms. pro Miliic«^ n«J. 136 

pRc. «^. n ee n or coTe cq^iiX* «e eqeAoHeei e neq- 
npftoXooire nceqi ii OToein ii thictic co^idk. 
n ne con* dwT(o nTepecel e necfrr n^^i t^tom ii 
OToem eTMM^T* ^ ne npo6oXooire m ji^if^k^ 
THC ndwi CT ^oon gM ne x^^^ ^*^ e7V.i£ie n Tnic- s 

TIC COC^Idw dwTTCOR R £HT CMd^^O • dwir(0 dwTTnCOT 

on n cdi TnicTic coc^id^ ^n ot no^ ii ^otc dwTco 
^ti OT no^ ii ggropTp* d^Tco dwTeXifte mmoc n- 
0^1 ^oine £ti ne npo£io7V.oo7re m ndwTed^THc oif^ 
Men it ^HTOT ^qa^Tq eir Mopc^H n no^r tt ^oq« lo 
ReTdw on dwqigSTq eir Mopt^H n £oq n cit er 
li cdwigqe ii Kfie, XiMoq* ne ot^ on d^qigSTq eT 
pKe. A. Mopc^H n QkpdwRion* dwTco mR T-He-igopii n q^t- 
nd^Mic Rtc n^TedLTHC ct o R ^o m moti* ^Tio 
mR neq-Re-npo6o7V.ooire THpoT e nd^ogcooT CMdw- 15 
Te* ^ifio ^TeT e gen neTepHT ^Tgcov R thictic 
coc^idi* dwTco on ^^tRtc e n Tonoc ct m necHT 
M ne ^^oc* dwirio on d^T^TpTcopc CMdwTe* d^c- 
cgcone ^re RTcpoT^TpTcopc • d^cncoT R tootot 
a^ceT e n Tonoc ct m ncd^ R Tne m ne ^^oc* 20 
dkTto ^THcoT R c(oc R^i nc npo£io7V.ooTe m nd^T- 
ed^f^Hc* dwT^TpTiopc cMdwTe* diCigione are Mmtcd^ 
ndii ^q^^coaiT e&oTi ^m iiMnTcnooTC R d^Kon R- 
^i n^Qkdoi^c nTTpd^nnoc nd^i on e neq^onT e 
TniCTic cocj^idi* e6o7i ote necoTecg &(or e nor- 25 

2. npJ^oXoore. Sic in Ms. pro npoJ^oAoore P. 10. 
«^qogTq. Sic in Ms. pro «^qog&Tq P. 16. e 2^. Sic in Ms. 
pro e gont P. 137 

o€in nT€ Hi oTO€in* ndii e neq n Tne Xluoot 
TnpoT* €t6€ ndii ncq^^onT e poc ne* dwccgionc pRc.«^ 
a^e ifTepe ndwQkdwMdwc nTTpd^nnoc nTepeqa^to^T 
eSioK £M lUinTcnooTc n dwi(on. dkqndwT e ne 

5 npo6o\ooTe m nd^iredwf^Hc eT^co^ n thictic co- 
^iK* QgdoiTOTqi n OToein Tnpor n £htc* d^c- 
Q9<one QkC nTepe TOkirndwMic MndwOkdwMd^c eT e necHT 
e ne x^^^ ^ P^wtot n ne npo&oXooTe TnpoT 
jS nd^TTOdw^^c* dwcigione are nTepe n«^d^iMonion 

10 erjAM^iF eT e necHT e ne x^*^^ «wqTa^Te thic- 
Tic coc^ia^ e necHT* ^tco "^ ^om. n ^o m moti* 
Mti ni £<K n £oq* ^tco mR ni £<\ n cit n £oq« 
a^Tco mR ni ^iK n «^p«ai(on* dwTCO miI n kc npo- 
6o\oo7re TnpoT tiTe n«^Tedw<^Hc e nd^ogcooT cm^- pRc, A. 

liTe* dkTK(OTe THpOT C THICTIC COCJ^Idw £1 OT COH* 

eTOTreoi qi nec^OM ct n £Htc n ne con* ^T(o 
dkTgtott n TnicTic coc^idw CMdwigo* dwT(o d^TdwniXei 
e poc diCD9(one are nTepoTg(o« XLmoc ^t(o tiTe- 
poTigTpT(opc CMdwTe* dwC(ocg on e £pdwi oTfte 

sonoTOin &.t(o a^c^TMneTe ecfS(o Xtuoc «e noT- 
oein nTOK ne itT d^K&onoi e poi Md^pe nenoT- 
oTn eT e £pdwi e «(oi «e Rtok ne ndwpeqogonT 
e poR dwT(o einHT e pd^TK noTOin* emicTCTe 
e poK noToein ote iitok ne nd^peqnoTgM Ximoi 

25 e ne npoik>XooTe m. ndwTed^THc* dwT(o mR n^w- 
^KM^c nTTpd^nnoc ^t(o htok hct nd^ndwgMCT e 
neqdoiiXH TnpoT ct nd^^T. nd^i Q^e nTepecsooT pr^. «^. 
n^% TnicTic coc^idi* totc on giTn TReXeTcic XC 138 

ndacoT ni «iopn X[ AiTCTnpion er ^^co^t c ^ov^ 
dLivooT on n TOwApinX* Mti Mi^d^nX Mtt t i no^ 
n n dwno£poi^ n OToem fse eTeAonei e TnicTic 
cot^idw* ^TCO dwigcon e TooTq n c^^£ipiH\ Mtt mi- 
^d^nX* ote eTeqi TnicTic cocl^id^ £i^n neir^» 5 
fse n ne necoTepHTe ^i e nKd^Ke m necHT • dwirco 
on dJiguS e TOOTOT e Tpeir p ^MMe Ximoc £n n 
Tonoc M ne ^mc ndwi ct oTndwtiTc e $pdwi n 
£HTOT* dicog(one ^e iiTepe n dwi:*0eXoc £i(ok e 
necHT e ne ^dwoc Rtoot Mtt Td^no^poi^ n ot^ 10 
oin* dwTco on ^ ne npoftoAooTe TnpoT m nd^T- 
PK7. 8u edwf^HC e mR tc npofto^ m n^^^d^Mdwc* dwTndwT 
e Td^no^poid^ ii oToein eco n OToein CMd^igo 
eMdwogo* e Mtl cgi e noToein ct ogioon Ximoc* 

dwTp ^OTC* d^TCO dwTK(0 e&o\ tt THICTIC COC^Idw* 15 

diT(o ^ Tno^" n d^nogpoidw n OToin diCK(OTe e 

TniCTIC COC^Idw* £1 Cd^ niM MMOC* gi* ^ftoTp Xl- 
MOC* dwT(0 £1 OTndwM XlMOC* d^T(0 £1 Cdw niM M- 

Moc dwT(o dwcp OT kTV^om tt oToin e Tecd^ne* d^c- 
ig(one are itTepe Tdwno£poi«^ n oToein K(OTe e 20 

TniCTIC COCl^Id^* ^CT(OK tt gjFIT CMdwigO CMd^igo* 

diT(o XincXe ecK(OTe e poc £i cdw niM Ximoc* 
«wT(o Xincp goTe jhtot n ne npoftoAooTe Xi 
ndwTe&.THC n&i ct igoon ^m ne ^dwoc* oTf^e 
PKH. «^. on Xincp gOTe gHTc n ^ kc ^om £ ^P^ wTe 25 
ndwTedw^^Hc Td^i enT «wqnoTcc e necHT e ne X,^* 

2. T I exstat in Ms. ^ i S. 3. n n ^no^poi^, Si'c in 
Ms. pro ii «.no^poi^. P. 22. Scriptum in Ms. MncAo Rev. 139 

oe* S ee ti OT cot€ «q^nX* ott^c on jRnccTiOT 
£HTc n T^OM n f^d^iMonion Htt^e nd^^d^Mdwc Tdwi 
CHT diCcT cAoTi £n n ^iion* dwTco on ^iTtt TdwRc- 
Tleircic dknoR ni ^opii m MTCTHpion ct ^covgT 
5 e&oX* dwcp oToein eMdwOio eMdwcgo nari Tdwno^poid^ 
n OToein TdJi enT d^cRioTe e thictic coc^idw ^i 

Cdk niM MMOC • ^TCO dk THICTIC COC^I^ ^iO R TMH- 

Te M noToein* epe ot no^" n OToein £i gftoTp 
XiMoc M^ij^ ^i OTrndOi Ximoc* dwir(o £i cd^ niM m- 

10 Moc* dwTco eqo R oir rXom e Tccd^ne* dwTco ne 
npo&oXooTc THpoT M HdwTedwf^Hc MnoTopfte on 
M near^o OTrr^e m noTeogi TcooTn ^ eopMH K 
nnod^ n OToem ii Td^no^oidw* Tdwi ct o ii ot piuc. L 
rXom e Tccdwne* «wtco ne npo&oXooTe THpoT m 

15 HdiirodkQkHc ^T MHHige n gHTOT ge ^i oTnduii 
MMOc efkoX Tce neco n OToein ne eMd^^o CMdw* 
0O* ^T(o ^ gen Re mhh^c ge gi g&oTp mmoc* 
dwTco ne jCCnoTecg £(on e gOTn e thictic cot^id^* 
e HTHpq* e6oX m nno(r n oTOin* nXnn dwTge 

20 THpoT e«n ncTepHT • h «^TeT THpOT CT OTn 
neTepHT* diT(o noTigp 7V.dwdwT m nceooT ti Tnic- 
Tic cot^i^* e&o\ ote necndwgre ne e noToein* 
dkT(o eiboX £iTn TReTieTcic m nd^*i(OT ni sgopii 

M MTCTHpiOn CT €^(0^7 C gOTH* ^HOR ^^ d^IcT 

25 e necHT e ne ^mc eio ti oToein CMdw^o • CMdL- 

2. Hn^^e. Exaratum in Ms. Mn^^cn R e v. 3. enT «^cei. 
Sic in Ms. pro enT «^cei vel Ht «^cei P. 21. ncmgp. Sic 
in Ms. pro MnoTaip P. 140 

PR^. «^ vso* dwi"^ n^OTOi e "^ ^om k ^o m moti taJi 
eco n OToein eMd^igo ^ir<o dwiqi necoTOTOiit 
THpq €T n gfiTc* «^Tco «JiR^wTejQ^e e ne npo&o- 

XoOTe THpOT M nd^TOdwf^HC € TMTpCT £l(OK e 

ncTTonoc fsin m nei ndwT • cTe lUieg^ MnTigoMTe s 
ne ii diiu)n* dwTdiTco d^iqi t^^om gn ne npofto- 
XooTe THpov M ndiTedwQkHc • *^ir<o Airge THpoT 
gM ne 5(^i^oc CTo R ^t^om* «wTio «^in TnicTic 
cot^idw e&oX ec £i oTnd^M ii c^dwApiHX* mS mi- 
^dwHX* d^Tco "^ no^" n dwno^poidw n OToin d^c- lo 
£i(OR on e ^^irn e pooir* «^tco dwCMc^ eid^Tc ii 
nec^d^^e n^i thictic cocl^id^ «e dwiqi TeTdroM 
ii OTOin ii ^htot* dwTCO dwiii thictic coc^idw eiio\ 
PM. &. £M ne ^dwoc* e d^C£(OM e gpdwi erxii tc npo- 

6oAh m ndwTedwf^Hc "^ £0 ii £oq dwir(o on nec- ±s 
^(OMC evti Te npo£io7V.H n cit ii £oq epe cdwog- 
qe ii d^ne e poq* ^Tia ec£(OMe CTcii "^ ^om ii 
£0 M MOTI* mR "^ £0 n <^pd^R(on* dwYTpe ttuc- 
Tic coc^idw (^(o ecd^gepd^Tc efsn Te npoftoTiH jR 
ndwTedwf^HC TdwY CT o n £<\ ii cit n £oq epe cd^cg- 20 
qe if d^ne XiMoq. iiToc <^e nec^oop e pooir th- 
poT £& necneeooT* d^T^o ^noK ni ^opn m 
MTrcTHpion d^id^gep&.T ^i ^(oc* diir(o dwiqi n ti 

^OM THpOT CT n gHTC» a^TCi) dwITd^RC TecJT\H 

THpc fse n ne cnepMdw n £htc T(oo7rn Tcin m 25 

2. eco. Correctum in margine e neco S. 2. necoTOTo'iit. 
Sic in Ms. pro necoroiit P. 6. ata^tci). SIc in Ms. pro 
^rw P. 16. CJT. Alia manus ^aperscripsisse yidetur 20 n S« 
20. ii 2.^. Sic in Ms. pro n 29 P* 141 n€i ii^t: itdLi Qk€ €p€ ni giopii m MTCTHpioit 

XLuoG «€ T€Tnnoi fx€ €i^dwrs€ lulMHTn ii diig R pA. «^. 
£€• dwq€T € en n^i idwKRco&oc n€^dwq 'xe ndw- 

5 «0€IC €T&€ n&U)\ tf^C ii n ^dw^C €nT d^K^OOT* 
dwCnpOt^HT€T€ g<\ pOOT M Hl OTOIig RSTl T€R- 
&OM R OTToYn £ITn QkdwTCI*^* ^M HMCg^ nCTd^IOTT 
M >^«^^iMOC «€ nCT OTHg^ g^ T&OHeid^ JX HCT 

^oc€ qna^ogionc ^ e«^i£i€c m nnoTTc n thc* 
10 qndwfxooc m n^ocic fxc tiTOK nc ndwpcqigonT € 
pon* d^Tco ndwMdL M ncoT nd^noTTc cin&grc € 
poq* 9€ tiToq ncT ndwTOTttoi € T^op^c n n 
arcpHar, ^tco ct ^d^vc cqndw^T* qnd^p ^iSiec 

€ pOK £dw T€KM€CTngHT «^T(0 Rn&nd^gT€ £<^ HCq- 

15 Tifg^* TcqMC ndwK(OT€ € poK R oc R OTT gonXon pA. &. 
itt^nd^p £OT€ «^n gHTc it ot ^otc it ^cop^* d^Toi 
£HTq it OT coT€ cqgiiX M nc gooT* £HTq it ot 
2(o£i* cqMOOigc gM nKd^Rc* cJioA gn ott gjoi^ ^ 
Q^dwiMonio jR nnoT m Mccpc* ot n ^o ndwgc gi 

8. In Cod. Tatt. cf. b. Schw. 1. I. p. 96. legitur ^ii 
T&OH<»i«k pro ^«i T&OH<»i«k P. 10. Ibid. iLe iitk pro xe n- 
TOR P. 11. e n&.n&.£Te pro ein&.^Te P. 13. Ibid. nen ^e- 
pK^ pro n n ^epn^, idque pro n d^epn^; sed cf. pA&, «^. 
L 1. P. 13. Ibid. OT Q9«i^e qnd.ii|T pro eT ^d^xe eqnd.tgT 
P. 14. Ibid. TcqjnecT^HT pro TeiiMCTii^HT P. 15. Ibid. n 
^€ n nec£^onAon nTO«^p ^oTe «^n eq^^oTC n ^a)p^ pro ii 
••e H OT ^onXon nnna^p ^OTe ^n ^ktc it ot ^ore ii 
^(op^ P. 18. Ibld mendose 29^1 pro ^Ca)/^ P. 18. Ibid. 
cAoX joi n (?) OT jrron Mii ot ^«jMUinion pro e&oX gii ot 
gron ii 'MOMonio P. 142 

^ftarp XluoK* dwTco ot Td^ £i oTndJn mmok* n 
ccndiguS <^e € poK d^n* n\R Knd^eg^ eidwTil mmo- 
OT* Knd^n&.T e nT(ou)fte n p peqp no&e* fse n- 
TOK n^oeic ne Td^^eAnic* «wkkco nd^K m ncT 
otoce M Mdw M ncoT Mti neeooT nd^gion e poK* 5 
mS Md^cTn<^ nd^gcon e ^oTn e ncKMd^ n igione* 

pA«.. «^. «e qnd^gcon e tootot n neqd^TOeXoc eT£iHHTK 
e TpeTT gd^peg^ e poK gn neKgiooTe THpoT* n- 
ceqiTK eosn ncT^i^* MHnoTe ni«fX(opii eir cone 
gn TeKOTepHTe» KndwTdw7V.e e £pd^i e-atn ott goq» lo 
mR ov cit» nc^gcoM e-xn ot motti mii ov <^p&- 
K(on* fse dwqnd^gre e poY* "^nd^TOTTosoq ^nd^p 
^a^iftec e poq Tce dwqcoTn nd^pd^n* qnd^coog e 
£pd^i e poi ^irco dwnoK "^nd^ccoTM e poq* ^^oon 
nXLud^q gn TeqeXi\|ric» ^Toi ^ni^Tov^oq» t^w^ 15 
eooTT nd^q* T^Tdwigoq £n ot MHHige n gooT* 
TdwTCd^ftoq e ndwOTTfSdwi* nd^i ne nd^fxoic nftioA n 
n igdw^e enT ^^k^oot* ccotm ^e t«^«oot gn ott 

paT. &. nd^pgHCid^* nogidwve ^e enT dw t^k^om fsooq giTn 

f^dwTei'^. fxe neT oTHg^ gd^ T&oneid^ m hct 70- 20 
ce. qnd^ogiione £&. edJiftec m nnoTTe n Tne* eTe 
nd^i ne fxe itTepe Tcot^idw nd^gre e noToein* dwc- 
0(one ^ noToein n "^ dwnogpoi^ n oToein* 
Tdwi enT dwcel gXi nsice e&oX £i tootk dwT(o 
nigdwve enT «w tck^^om fsooq giTn «^d^TeiOk. ate25 
"^ndwfsooc M nvoeic ^e Rtok ne nd^peqcgonr e 
poK* dwT(o ndwMdw M n(OT nd^noTTe* dwind^^Te e 
poq • nToq ne ysMLe enT d^cgTMncTe XiMoq n^i 143 
TnicTic coc^idw* «€ nTon ne nd^pcq^onT e poq* 

dkT(0 eillHir € P&.TH* dLTTCO Otl n^dwfSC Rt dw TCK- 

aroAi otooq ote ndwnoTTe e eindwgre e poR. Rtor 

ncT ndwTOTTSoi e T^op^rc n n ^epn^ «wtco ct paS. «^. 

5 ogdw^e eqndw09T* nToq.ne Rt dwc^ooq n^i Tnic- 
Tic cof^idw se noToin einicTeire e poK fse nTOK 
ncT n^nd^gMCT e ne npo&o7V.ooTe JX. ndwTed^f^Hc* 
^T(o mR ndw-ndw^^dwMdwc nTTpd^nnoc* «wtco Rtor 
on ne ct ndwndwgMCT e neTdwni\H THpoT ct nd^igT • 

10 dkTio on n^dw^e enT d^csooq R^i TeK^^OM £itR 
Q^dkTeiOk. fse qndwp ^<\ei£kec e poR ^ TeRMCCTR- 
gHT* d^Tco Rnd^n«^£Te £<\ neqTng^* ctc n^i ne 
«e dw TniCTic cot^idw dwc^cone gM noToein R ^ 
djnio^poidw R oToein* Tdwi enT dwceT eiio\ Ximor 

15 d^TCO dwC^(0 eCTHK R gHT M HOTOin CT gl gfeOTp 

JZmoc* mR ncT £1 OTndwM mmoc* ctc Rtoot ne pM. 6. 
n TRg^ R Tdwnogpoi^. R oToin* &.t(o n^dwfse enT 
dL TeRdTOM R OTOin npoc^HTCTe XLuoq ^itR Okd^T* 
eiQk* «e TMC ndwRcoTc e poR R ee n ot £on- 
20 7V.fm • RToq ne noToein R Td^no^oidw R oto- 
ein* nenT dwqKCOTe e thictic coc^id^ gi cdw niM 
XiMOc n ee R OT gonXon* d^T(o nig&«e enT ^ 
TeRdTOM fsooq fse nqnd^p goTe d^n gHTc R ot 
£OTe R ^(op2 CTc ndwi ne «e Mne thictic co« 

25 a^l^ p gOTC £HTOT R R ^OTC mR R ^TOpTp Hdwl 

enT diT^oc R girroT gM ne x^^^ ^***^ RToq ne 
e^^op^* ^'zr(o nggiote enT &. tck^^om fsooq ote nq- 

26. «^Tatoc. Sic in Ms. P. S. pro «^Tatocrrc. 27. n^gse. 144 

fAr««^. tid^p goT€ doi £iiTq n OT COTC cq^ifX gM ne 
^ooT* eTe ndwi ne fxe Mne TniCTic coc^i^* Mncp 
gOTC gHTc R ^ ^OM r^i euT ^ ndwTed^OkHc tR- 
nooTc £iio\ gM nwce m c^d^e* Tdwi ettT ^ceT e 
ne X^*^^ ^^^ S ee R ov cotc eqgnX» Rt «^ 5 
TeKdToM ^e R oToeitt otooc «e Ri«ndwp goTe ^ 
£HTq R OT coTe eqgiiX £m ne ^oot* e&oA ^e 
Rt dw T^OM eTliMd^T eT eho\ gXi iiMeg^ MnT- 
^OMTe n d^i(on« enToq ne ct o R ^oeic e^cR 
iiMeg^ MnTcnooTc n dwicon d^T(o RToq ne ct p R lo 
OToem e n dwicon THpoT* eTJie nd^i ^e d^qrxooc 
«e ne £oot« &t(o nigdwve on enT dw tck^om 

pA?. A. «ooq fxe nqnd^p £OTe d^n griTq R ot £(o£i eq- 
Mooige gM nKd^Re* ctc nd^i ne ^e Rne tcoc^i^ 
p ^OTC gHTc R ^ npofto^H R gdw R ^oq. Tdwi e 15 
nec^ goTe R TnicTic cot^id^ gM ne x^®^ ^''^^ 
RToq ne nKd^Ke* dwTco nogid^^e enT dw tck^om 
otooq Tce nqnd^p ^otc ^n gHTq R ot ^toh mxi 
OT QkdwiMonion M nndwT Xl Mcepe ctc n^i ne «e 
Mne TnicTic cocl^i^ p gOTC £Htc R "f npo&o^ 20 
R QkdwiMonion Rtc ndwf^d^Md^c imTTpd^nnoc* t&i 
enT d^cTd^Te trictic coc^idw e necHT» gR ot noar 
R gron» T^wi enT «^ceT e!io\ gM nd^^d^Mdwc e&oX 
^M iiMeg^ MnTcnooTc R n d^non* cT&e n«^i (Te 
dwcsooq R^i TCK^OM* «e qn«^p ^OTe «^n ^HTq25 

Sic in Ms. pro n|g«i«e P. 12. Pro ne ^oot legendum for- 
tasse M ne goor vel gM ne ^(xnr ,,interdiu," ut supra P. 
14. nne. Sic in Ms. pro Mne P. 21. Scriptum in Ms. nrr- 
p«^nnoc Rev. 24. il n «jcon. Sic in Ms. pro ii «jcon P. 145 

R oir gron ii Okd^iMOitKOK m imKT JH Mcepe* pA^a^ 
lUfdkir M Meepe ne «e Rt d^ceT e&o\ gXi nXuiT* 
cnooirc R dwicon* exe nToq ne iind^T m Meepe* 
dkiru> on iiT dwcel e&oX gM ne ^dwoc* ctc nToq 
5 ne TeTQ9H* dwT(o ^cop^ nT «^ceT eftoX gM iiMe^^ 
MnTcnooirc n dwnon* ndwi ct gn TeTMHTe JC ne 
cndwT* CT&e nd^i «w TeR^roM n OToein «ooc «e nnd^TT M Mcepe* fxe iiMnTcnooTc n ^non. ce il 
TMHTe M nMCg^ AatTvgoMTe ti d^non* dwTco ii 

10 TMHTe M ne ^d^oc: d^TTco nogdw^e on enT ^ tcr* 
(S^OM it OToTn ^ooq giTn Ok^TiQk* ote ot it ogo 
ndwge gi g&oTp jSMoq* «^tco ot Tftd^ ^i oTndoi 
MMoq* dwTTto n cendw£(o e poq d^n* cTe n^i ne pA^, A. 
«e itTepe ne npoftoXooTe m ndwiredwTHc n^i ct 

15 ooi cMdwTe. nTepoTTMeog arM^^oM e T(ooirit ^ 
iino^ n oToein it "^ «wno^poidw n oToein* ^Tt 
MHHoge !t gHTOT ge gi gftoTp it tiuctic coc^id^* 
^T(o «^ir MHH^e ge gi oTHd^M AiMoc* dwTio cnc 
KnoTeog £(on e poc e nXdwTe mmoc* ^ir(o ncg^- 

20 «e enT dw TeR^^OM n oToem otooq ^iTit Ok^TiOk* 
^e nTinn RndwMegeid^TK mmoot* d^7r(o ftnd^ndwir 
e irroirio it it peqp no&e* <xe itTOR notoeic ne 
Tdw^e\nic* cTe n^i ne nogdwote* «e Rt ^ thictic 
coc^idi Megeid^Tc it necs^ate* cTe ne npo&o7V.OT 

2S oire M nd^TedwTHC n e nd^i enT ^Tge TnpoT 

5. «».Ta> ^cop^. Sic in Ms. pro «^tco n^cop^ vel «^tco n 
^dipg. 19. nX«^Te. Sic in Ms. pro nXd^Tre. Item pXc. «^« 
1. 1. 25. n e. Scriptura ne in marg. 

10 146 

com neT€pmr ot MOtion ^cma^i^tc Xluoot ^SC 
pAel«^. RdiU ^XXdw Rtor £cou>r on nd^otoeic ni cgopii 
X[ MTCTHpion doiqi t^^om n OToein ct «ioon gn 
"^ ^OM n ^o M MOTi ^T(0 on d^nqi t^^om n ne 
npoftoXooTe THpoT M nd^Ted^THC dwTco on dOl- 5 
iUwTe^e XiMooT gJi ne ^(^^oc eTXiMd^T fccoR e 
neTTonoc «in Xi nei na^T cT&e n«a are dw Tnic- 
Tic cot^i^ Megeid^Tc n necfxdw^e. ctc ne npofto- 
XooTe ne Xi n^Ted^THC gn fy^k niM enT d^q- 
npoc^HTCTe XiMOOT n^^i OkdwTeif^» ^ thictic co- lo 
^id^* eqotia Ximoc «e nTinn RndJnegeidwTii Ximoot* 
«^Tco Rn^aidwT e nTcocofiie n n peqp no6e« ot 
Monon «e dwCMCgeid^Tc Xlmoot* «^T^e e%n neT- 
^Ae! L epHT gM ne ^d^oc • dwW^. d^cnd^T on e ncT^Re- 

TOTio n^i enT d^TToo&eq n^T • Rd^Td^ ee enT d^ 15 
ne npoftoXooTe XI n&.Tedif]kHc MeeTe e qi nor- 
oin n Tcoc^idw n ^htc. d^RTcocofiie ndwT* «ltco dwR- 
TOTio n«iT* d^Tco diRqi T^^OM S oToein ct ii 
gHTOT* e HM^ n H OToem n Tcoc^idw Tdwi enT 
^cnicTCTe e noToin jH nocice: a^Tco R&.Tdi ee20 
enT ^ TCRtf^oM n oToein otooc £iTn OkdiTi^ «e 
«aiRdi ncT «oce ndoi Xi m^ XC ncoT* Mit neeooT 
na^jB^con e poR* «^tco Mtt M&.cTn?^ nd^gcon e 
goTn e nenMdi n tgcone* ctc nd^i ne ote nTepe 
TnicTic coc^idi nicTCTe e pdwTq Xi noToein* a^TcoSi 
fiTepecgto^ ^.c^TMneTe e ^p^i e poq* XuiOTigp 
Xd^d^T Xi neeooT ndwc n^i ne npo&oXooTe Xi 

13. «^cucgei^^Tc. Scriptum in Kb. «^eMegei^^Tc Rev. 147 

SnoireQ9 go>n c poc c nTHpq* d^TCo ntg^otc Rt 
a^ TCR^OM ii OTOiK itooq £iTn Ok^TTCi^ otc qn&.<» 
^uin c TooToif n neqdwi^eT^oc eT6HHTH« «e cir-- 

5 e^d^peg^ e poK gn ncKgiooTe THpoir* d^Tco n ce** 
qiTn £i«n neirdr»* mhhotc ni«QK(opn ctt <ane 
^n TCKOTrepHTe* liToq on ne n^^otc ote d^Kguin 
c TOOTq n FdwApiHX* mR Mi^dwH^* e Tpeir ^ 
^jSmc n Tcof^Ui ^it n Tonoc TnpoTr Xi nc ^^oc* 

10 gjdinToirnTc e (pd^i nccTiooirn aimoc gn ncT^ts* 
ote il ne neco-repHTc « c nKd^RC aC necHT* fic^ 
auMdigTe £a>OT XiMOC ii^i ndw-nRdJie JX hccht: 
a^Tco noid^<xc cht d^ tck^^om n oroein «ooq ^itR p^. 4. 
^ka^Treif^v ote RnaigoiM eam ot £oq mh ot cit* 

i5 a^Tco Rndi^(OM eitil ot moti miI ot f^pd^Ruin. 
itc dkqndwgrc c poi "^ndiTOTT^oq • «wtio "^Hdwp 
£<kT&cc c poq f2tc dwqcoTii n&pd^n* ctc n^i nc 
ngawotc ote iiTcpe thictic cot^iA^ el cciiht c £p^i 
£M ne ^^oc. diC^(OM csn nc npoftoAooTC m 

20 lu^Tedi^ufC' dkCg<OM e3tn ncT o ii go n goq* 
ab.T<o C!2tii ncT o n go fi cit n £oq« epe ca^gqc 
R d^ne XtuooT* d^Tco ^cgcoM ersn ^ ^om fi go 
M MOTi Mn TH CT o n go n Qkpd^Rcon eftoX «c 
«i.cnicTeTc c noToin d^cnoTgM eftoX g? to^^i^ot 

85 THpoT* n^ki nc m^«oeic n&<o7l n n giakvc Rt 
aoiatooT* 

'^ «wcgconc ^c fiTcpc ni gopn aC mtcth- pA^. i^. 
pion c(ota( c nei pivvc* nc«ivq w cti^c la^n- 

10* 146 

c«n iteT€pirT ot Monon ^cxur^i^tc Xlm.oot ^K 
pAe««^. n^u d^XXdw Rtok ^(oo>r on nd^rsoeic ni cgopn 
Xi MTCTHpion doiqi t^om n OToein ct goon ^ii 
^ ^OM n ^o M MOTi diTo> on diRqi T^OM n ne 
npo&o^ooTe TnpoT m nd^TediTHc d^Toi on d^R- 5 
RdiTe^e XiMOOT ^Xi ne x^^^ eTXLmdiT 6o>r e 
neTTonoc sin Xt nei nd^T CT&e n^i ^e &. Tnic- 
Tic coc^idi Me^eidiTc ii necsd^fxe. eTC ne npofro- 
TkooTe ne XL iikt^^thc ^n ^ioft niM enT d^q- 
npotl^HTeTe XSmoot ii^i ^d^Tei^. ^ thictic co- lo 
^id^* eq«u> XiMOc «e n^nn Rndaie^eidwTil Ximoot* 
«i.Tu> Rnd&nd^T e nTuxiCkfee n n peqp no6e* ot 
Monon ^e d^CMe^eid^Tc Ximoot» d^T^e €mSl ncT- 
pAel &. epHT ^Xi ne X^^^ * ^^^«^ d^cnd^T on e neT-ne- 

TOTio ndwi enT d^TToo&eq nd^T* Rd^Tdw e^e enT d^ is 
ne npo&oTiooTe XI nd^Te^d^f^iHc MecTe e qi noTr^ 
Oin n Tcoc^idi ii ^htc« diRT(ou>ike nd^T^ d^Toi d^H- 
TOTJo ndwT* dwTco diRqi T^OM R oToein ct ii 
gHTOT* e iiM^ n n OToein ii Tcoc^id^ Tda enT 
^cnicTeTe e noToin Xt nfxice: dwT(o Kd^Td^ ee 20 
enT dw TeK^oM n OToein ^ooc £iTn ^d^Tif^ fxe 
^MRb^ ncT «oce nd^R 51 m^ m nci>T* Mii neeooT 
n&^^con e pon* d^Tu> Mii MdwCTif«^ nd^^u^n e 
gOTn e nenMdi ii fgcone* ctc ndwi ne «se liTepe 
TniCTic coc^idw nicTeTe e p^^Tq 51 noToein* d^Tco 25 
fiTepecgco^ d^c^TMncTe e gpd^i e poq* XuiOTigp 
Xd^dwT XC neeooT nd^c ti^i ne npofro^ooTe XC 

13. «kCMegei^^Tc. Scriptttm in Ms. «^eMe^ei^kTc Rev. 147 
XbioTcoi 2.^n c poc c nTHpq* ^^ttco ncgd^otc fir 

^ TCR^OM H OTOin SOOq ^ITH ^dilTCIf^ OtC qHd^i» 

^con c TooToir n neqd^fnT^cTloc CTftHHTiu «c cirw 

5 C^d^pCg^ C pOR gn nCR^IOOTC THpOT* d^TCO It CC» 

qiTH ^.^Ttn nev&vai* mhhotc itmtcopii ctt conc 

£& TCRO-BTCpHTC • HTOq OH HC n^^SC OtC d^R^COH 

c TOOTq ii Fd^piR^* mR Mi^d^nTi* c Tpcir ^ 
^XLiic n Tcot^Ui gn n Tonoc THpoir 31 nc ^d^oc* 

10 gi&.nTOTiiTc c (pai^i nccTiooTit XLuoc ^ii ncTr^»« 
«c it nc nccoircpHTC w c nRd^Rc XC hccht. itccii 
«uMd^^Tc £(0OT X[moc it0'i n&.-nRa^Rc XC hccht: 
db.T<o nogdifsc cht a^ tcr^om ii OTOcin sooq ^iTii p^. 4. 
^iL&Tci^* 7KC Rna^^coM c«it ot £oq mH ot cit* 

15 a^Tco Hndk£(OM c«ii ot moti Mii ot ^pdJicon. 

«C dk.qndk2TC C pOI ^d^TOT7(CK{* d^TCO ^tt^^ 

£<kT&cc c poq sc ^qcoTii nd^pa^n* ctc na^i nc 
nogdifsc otc fiTcpc thictic co^ia. cT cchht c ^pWif 
£Xi nc y^^ocm d^c^coM csfi nc npoftoXooTc X[ 

som^Te^^^Hc* dkC^coM c«fi ncT o fi £0 fi ^<m{« 
a^Tco csfi ncT o fi go fi cit fi ^oq* cpc cd^jgqc 
R a^nc XLiiOOT* «ltco a^c£C0M csfi ^ ^om fi ^9 
B MOTI Mfi TH CT o fi ^o fi ^pd^Rcon cftoX otc 
^cnicTCTc c noTOin d^cnoTgjK cfto^ ^i tootot 

1^5 mpoT* n^^i nc na^«ocic n&coX fi fi gd^sc Rt 

iOtSOOT* 

3> a^cgconc tf c fiTcpc ni gopn XC mtcth- pA^. i^ 
pion ccotXE c it€i {gd^Qic* ncvi^q «c ctcc la^R- 

10* 148 

R(o&oc iLuepiT: d^qoTu>^ ^e oit e TooTq ^m 
nigdise fi^i ni ^opii m AHTCTHpion nesd^q n Xi 
judweHTHC* fxe d^cog(on€ fiTepiii thictic cot^id^ 
« ^p^i ^M ne ^d^oc» dwcu>ai on e&o^ ec7Ku> m- 
Aioc Tte diinoTgXi ^X[ ne ^d^oc* dwir(o d^i6(o^ 5 
e&o^ ^fi M Mppe M HRd^Re* d^ieT e pd^TR noir- 
oein* fxe dwRogo^ne fi oiroein ^i cdw niM mmoi 
eRnoT^M XiMoT diir(A> en^ fi toot* d^T^o ne npo* 
ftoTiooire Xi nd^Ted^^Mic nda er^ fi othi* d^RR(o- 
\t mmoot ^rrXi ncROToein* diT(o XinoTe^ ^(on 10 
e ^oirn e poT* Tte nepe ncROToTn oioon nXlMd^T 
ne* d^T(o eqnoT^Xi XCmoT ^fi TeRd^nogpoidw fi ot^ 
f^. L oTn efro^ fi^d^p Tte d^ ne npofro^ooTe Xi nd^Ted^- 
^HC ^(orx XEmoT* d^Tqi Tdw^oM fi ^ht* d^TnootT 
efto^ 2.^ ne ^d^oc e Mfi oToein fi ^ht* d^ip ee 15 
fi OT 27^H ec^p^ R ndw gpd^T* d^T(o Mfificd^ 
nd^i d^T^OM fi d^nogpoidw eT nd^i eAo^ ^i tootr 
ecnoT^Xi XiMoT • d^cp OTOin £i ^froTp XiMO*i • ^wtoj 
^i OTHdwM X[mo*i* d^T(o necR(OTe e poi ne* £i cd& 
tiiM XiMoT ne • Tte Rd^c fi ne ^d^d^T Xi Mepoc fiT 20 
diig(one eqo fi d^TOToin diT(o dwR^(o6c efro^ e 
0K(0i XC noToTit fi TCRdwnogpoidw* dkT(o d^RC(OTq 
e&oTi fi £HT« fi ndw^TXn TnpoT eeooT* diT(o 
^Vp cdi Tne fi ndw£T^H THpoT eTfre ncROTOin 

d^T(0 TCRd^nO^pOIdw fi OTOein* fiTOC TC fiT dkCTKICe 2S 

XiMoT* d^T(o d^cqi eAo^ Xuioi fi ne npofro^ooTe 
pXK. «^. jX. ndwTedw^Hc nd^i e ogd^Te^ifre XCmoi* d^TCO d^i- 

17. «^T^oM scriptum videtur pro «^ Ttf^OM P. 149 gcone eiT hh ii ^J^ S.^ ncROToein* d^Toi n or- 
oein eqcoTq fiTe TeKd^nogpoidw dk7ru> d^Tore n 
c^'lio\ MMoi n^i ne npo&o\ooTe Xi n&.Ted^- 
^Hc nd^i e neT^cofx jiZMoei* dw7r(o d^ip oToein ^n 
5 Tenno^ n ^om* se fiTOR ogdwRnoT^Xi n OToeig 

HLU* Tdil Te TMCTdwnOIdw enT d^COtOOC fi^I TniCTIC 

co^id^ nTepeceT e ^pdwi ^m ne ^d^oc* d^Tu> Rt- 
epe&co^ e6o\ ^n m Mppe m ne ^d^oc* tc noT 
^e nere otR Mdwd^Tte MMoq e ccotm* Md^peq 

io ccotm: Acogcone ^e nTepe ni gopn JX. mtcth- 
pion OTco eqfsto n nei ogd^ote e m m^w^hthc* 
d^qeT e en n^i o(OMd^c nesd^q «se ndwnoeic* 
OTfi Md^d^ve M nd^pM n oToein* d^Tco d^ nd^noTc 
noei n n ogd^rxe enT ^wrsoot • Te noT ^e ne- pAK. &• 

15 TicTe nd^i Td^Td^d^Te n6(o\ n n ogdwote c^d^neptoc* 
dkqoTcoogK ^e n^i ni gopn m MTCTHpion ne- 
oKd^q n e^iOMdwC Tte ^ReXcTe nd^R e TpeR Td^TC 
n&(o\ M n^TMnoc* nenT d^c^TnoMncTe XiMoq 
£pdwi n othT n^i thictic cot^id^* d^qoTcoogS ^e 

20 n^i otOMdwC neotdwq se nd^Ttoeic eTfre c^TMnoc 
enT dwC?(ooq n^i thictic coc^id^ se d^cnoT^Xi 
eftoX ^Ai ne ^d^oc* d^ tcr^om n OToein npo- 
^HTeTe ^dw poq JX, ni oToei^* ^iTn coXoMCon 
nogHpe n ^d^Tei^* ^n neqio^H «se d^inoT^XC 4. AiMoci. Sic in Ms. pro mmoT. 8. HTepe£ia>X. Sic in 
Bfs. pro nTcpec&CDA* 14. itoci. Sic in Ms. pro noei. 18* 
Literae no in yoce MgrnoMncTe erasae sunt, ita yero, nt 
lineamenta adhuc conspicaa sint Rev. 19. Litera n seorsim 
posita transfixa esse yidetur Rey. 150 

pX-». «^. 0(one n«wi n OTnd^M* efinoT^M XLuoi* diiru> cr- 
noT^jR XLmoi d^irco eK^ n toot* dwRKCo^ir n ner 
^ o^Ahi* d^7ru> XinoTOToin^ e&o\* fxe nepe neR- 
^o igoon tdXM^i ne eqnoT^Xi mmoi gn Ten^d^- s 
pic« d^iTKi coioi Xi ncMTO e&o^ n ot MHHoge* 
«i.ir(o d^TrnorxT efio\« d^ip ee n oir t^^^t Xt neT- 
XCto e!i6\* dwcogo>ne n^^i n^i ot ^om eboK ^i 
tooth* ec^ n toot* fxe d^RRco n gen ^h6c n 
cdi OTndiM XiMoi* d^iro> n cdw ^froTp XLmoi se Rd^c lo 
n ne ^dwdwir n cdw XImoi* sg(one eqo n d^TOToein* 
«iRCRend^^^e XLuoi 2<\ ed^ifrec Xi ncRn^ dwTco ^tp 
ncTne n ne ^THn n cgd^dwp* TCROirndai tc Rt 

pA^&« a^cwce XLuoi d^iroj d^Rqi nogtone n cd^-Ao^ Xi- 

Moi • . diioicone ci^m^om gn TCRMnTMe eiTSfiiHTr 15 
^n TeR^&iRdwiocTrnH* d^TOTC efro^ Ximoi n^i ncT 

^ Ot6hI «^TCO dilTMdwIO gjS TeRMnT5(^pHCTOC • «c 

neiiXtTon gooit ogd^ ene^ nTe ni ene^* nd^i ^e 
uS ndwTKoeic ne n&(o\ n TMCTdwnoid^ enT d^cTtooc 
fi^i TnicTic coc^idi nTepecnoT^Xt ^Xi ne ^d^oc^ 20 
ciOTXi ^e Td^fsooq gn ot n&.p£Hcid^* nogdwse ^e 
enT d^ TCR^OM n OToein Ttooq grrn co^OM(on* 
se d^inoT^K efio\ ^n m Xippe diin(OT e pd^THL 
n^oic nToq ne n^dwse enT dwc«sooq n^i thctic 
coc^id^* «e d^i6(o^ e&oX ^ m Mppe IS, nRd^Re* 2s 
fM. ^. diiel e pdwTR noToYn diT(o n^d^ice enT d^cfxooq 
R^ TCR^OM «se d^R^(one n^wi n oTnduu. eRnoTgXC 

24. TncTic. Sic scriptiini pro tiuctic P. 15i 

Smoi* a^Tca €k\ n toot* nToq on ne ngaAc 
cnT d^cxooq n&i Tiucnc co^i^ ote d^ngicone it 
otroein gi cdw niM XLuoei* d^ino en^ ii toot* 
M^ noi^fxe enT d^ TenaroM ti oiroein «ooq «e 

5 a^RR<oXT ii neT ^ OTftHi • d^Tca JSnoTOTCon^ eftoX 
iiToq ne nogdiTKe enT d^cicooq ii^ thictic co« 
^i^ ote d^Tio ne npo&o\ooTe JS nd^ire^^Hc ndul 
CT "^ oT&Hi* dkRRcoXT XiMOOT ^iTXi neROToein» 
d^Tio MnoTeog ^con e ^im e poi* «^t<o nogdiTKe 

10 enT d^ T€R^OM «ooq* «se nepe nen^o ogoon nXC« 
Mdwi ne eqnoT^M XLuoi ^ii TCR^d^pic* iiToq ne 
ncgdwse tiT d^cocooq iiori thictic cot^i^* se nepe pM. L 
neROToein cgoon nXLudki ne eqnoT^XC XLmoi £il 
TeRdwno^poidi it oToin* «^tco ngdw«se enT d^ tcr* 
li^oM i2tooq «e diiccocg XI hcmto efto^ ii ot mh« 
Hoie «i.T<o d^Trno^T ehoK* irroq ne nc^d^ote enr 

«^C«SOOq H^I THICTIC CO^dk* ^KC ^.T^COfS XEmOI 

ii^i ne npo&oXooTe Xi nd^Ted^^Hc* d^Tio d^Tco 
«LTqi Tdi.0'OM H ^HT* d^Tco dwiciooiq K n^ £P^T« 

20d^T(o «^TnootT e&o^ fJl ne ^d^oc e Mii OToVn 
n ^HT* d^Tco nogdifxe enT «^ tcr^^om otooq gce 
a^Tp ee n ot t&^t Xi ncTXiTo e6o\« RToq ne 
ngdive enT «^cTtooq iiai^i thictic co^i«^« se liTe- 
porqi n«^oToin ii ^ht • d^iogione R ee ii ot ^t- 

85 Xh ecgop^ n ndk {pd^T • dk.Tco nog«^fse on enT pjuZ. i 
«I. TenaroM otooq «e «^tco a^coiione nd^i liA ot 

3. MMoei. Sic in Ms. pro mmoi. cf. pXn. «^. 1. 5. 18. 
^na ^'ina, Sic in Mt. pro ^v*». 152 

O^OM e&oX gl TOOTR €C^ R TOOT* HTOq OIl n€ 

ngidwTKc enT dwCTtooq tt^i TnicTic coc^id^ fxe d^To^ 
MHncd^ tidwi d^T^oM n OToein el nd^i efro^ gi 
TooTK ecnoT^M MMOi dwT(o n|gdw7Ke enT «^ tcr- 
0roM sooq se d^KRco n gen giiftc n cd^ OTnd^M s 
MMOi* diiru> cdi gfroTp XiMOi fse r«^c n ne \dw&.T 
R cdk MMOi* sgo>ne eqo n d^TOToein* nToq ne 
nig«^rxe enT dwC«sooq n^i thictic coc^id^* «se d^ 
TCR^OM p OToein ^i OTnd^M jSmoi • d^T(0 gi ^froTp 
MMo*i • d^Tu> ecRu>Te e poi gi cd^ niM mmoi • se lo 
RdkC ii ne \&.dwT n c^. mmoi igtone eqo n «^tot- 
oein • «^Tu> n|gd^Qte enT d^ tcr^om sooq se 

pAiZ.L aoiCRendw^^e Ximoi ^n od^i&ec m nenn^ nToq on 
ne ngdwQte enT d^CTtooq n^i thictic coc^id^^ ote 
dwTu> diR^o>6c efto^ e fxtoi m noToein n TCRd^- 15 
no£poi«^« dwTo> n^d^se enT d^ TeRoroM Ttooq «se 
dwip cdi Tne n ne ^THn n gd^d^p* tiToq on ne 
nogd^rxe enT d^c«sooq n^i trictic cot^idw* se d^TU> 
^TCtoTq e&o^ MMOi n nd^^T^H THpoT eeooT* 
^Tio d^isice e pooT efioX £m ncROToein • d^Tco 20 
ngdwTKe enT d^ tcr^om rxooq £ith co^OM(on* 
«e TeROTn«^M Te tiT «wcwce mmoi* d^Tio d^cqi 
ngicone n cdk-6o\ Xunoi HToq ne nogd^fxe cht 
^csooq it^i TnicTic coc^i«^* «xe dwTio TeRd^nog- 
poidi ii OToein • Stoc tc ht d^crsice mmoi ^m 2s 
neROTOin* 2kT(0 d^cqi ii c^^-koK mmoi ii ne npo* 

PmL«^. fto^ooTe X[ nd^TOdi^Mic ndwi e neTe^\i&e mmoi: 

3. ^r^oM. Sic in Ms. pro «^ T^au P. 153 ci^M^OM gii TCRMe diTO) citS&ht ^ii TeR^nd^i- 
ocTtiH* iiToq ne nntgd^Tte eiiT d^cTtooq rL^i thic- 
Tic cot^id^ Tte d^'iog(one ci^m^om ^m neROToem* 

5 d^TU) eio n OToein eqcoTq gii TeRd^noppoid^* d^TU) 
nogdkfxe enT d^ tcr^om otooq se «^totc e6oX 
MMOi iic^^i ne ^ otWi* nToq ne noidwQte enT 
d^crxooq n^i thictic cot^id^* fxe «^TOTe dtt6\ m- 
Moi n^i ne npo6o\ooTe m nd^TOd^^Hc nd^i e 

10 neT^coTK MMOi • d^Tco nogd^se enT d^ tcr^om ii 
OToein «ooq ^itR co^oM(on ne d^To> d^iTMd^io 
£ii TeRMnT^pncToc fxe nenMTon ogoon ogdw eneg |xmIL L 
ii ene^. HToq ne n^&.fse enT ^wcsooq ii^i tiuc- 
Tic co^id^ rxe d^TnoT^M gii TeRMnT^pncTOc. se 

15 iiTOR oid^RnoT^M ii OTon niM* ndwi ^e cS nd^«so* 
eic ne n&co^ Tnpq ii TMCTd^noid^ enT &c«sooc 
n^i TnicTic coc^id^ iiTcpecnoT^M gXi ne y^^oc 
d^T(o ^cSiityK eiio\ gii m Mppe XC nRd^Re* «^c- 
Sgtone ^e iiTcpe ni vgopii m MTCTHpion ccotSC 

20 e e^iOM&.c eqic(o ii nei ^«^rse. nersdwq nd^q rse 
CTt^ Rdw^coc ecoMdiC HMd^Rd^pioc* nd^i nA(o^ m 
^TMnoc enT d^CTtooq ii^i thictic coc^id^* d^qoT^ 
40£ ^e on e TooTq ii^i ni oiopii m MTCTHpion 
nerxdiq ii m MdwOHTHC* se d^coT^o^ ^e on e tootc pmu. «^. 

25 n^i TnicTic cot^idi* diCgTAineTe e £p^T e poT 
ecoKco Kmoc* ote ^^TMneTe e {p^T e poR 

3. img^kse. SIc scriptnin pro ng«k<xe P. 21. n«J 
niioX* Sic ▼idetur scriptam pro n«^i ne nltcoA P. 154 

nda e&oX ^rrXi ncRTioc^ a^RfiT c6o^ grrXi nMoiK 
CT fsoce CT M ncd^ n thc* diiru> d^KnT e $p^i € n 
Tonoc CT M necHT* ^iru> on £^etIC neRTtooi «^r- 
na^^MeT eSko\ ^en n Tonoc ct JC necHT* db.7ra> 

€ilO\ £1 TOOTK «^Rqi O^tXh XiMdwir CT ^OOH ^if 5 

n^^tf^oM n OTOin d^irco d^in«^T e poc« d^TCO Stor 
neT 7Ku>u>pe cd^-6oX mmoi ii ne npofro^ooTC m 
ndiTedi^Hc n«i.i e neT^u>«s Jamoi* «^7ru> eiro n 
OKdkse e poi* dkiru> d^R^ n^a n Te^orcidb. e Tp». 

pMu. &« &u>^ e&oX ii M Mppe n ne npo6o\oo7re m n^w- lo 
^doudiC dw7ru> diRnd^TdiCce m c^oq n cit* nd^ ^ 
cd^gqe tt d^ne* d^Rnonq efto^ ^n nd^^is* ^tu> 
d^RT^^^olt e pdiT eotn Teq^TXn d^RT«^ROc «se r^wC 
en ne neqcnepMd^ Tu>OTti «sin m nei ndwir« ^tu) 
nTOR ncTe neROjoon nXiMdwi cr^ ^om n^wi ^ii 15 
n«^i THpoir* d^Tu> d^ neROToein Ru>Te e poi gii 
Tonoc niM THpoT dk.iru> e&o^ ^i tootk &Rp ne 
npofro^ooTe Tnpoir m nd^iredi^Hc n d^T^OM* fxe 
^Rqi T^OM Xi neiroTOin (pdwi ti ^htot* d^Tu> 
a^HcooTTii li Tdw£iH e itT ei^o^ gM ne ^d^oc • 20 
^Tu> «^RnooneT e&oX ^n ni R«^Re ii ^t^iro* 

pM^ «^. ^Tu> d^Rqi nd^^OM THpoT ii TOOTOT • na^i enT 
dwTqi ncTOToein* d^RnoT^e e gOTn e pooT n 
OT OToein eqcoTq* ^tu> nd^MeXoc TnpoT nd^s 

1. n&i. Haec vox Tidetur abandarey sed legitar eadem 
inrra in repetitione horum verbonim pMC. ^. 1. 5. P. 4. 
Antea scriptum exstitit e&oAlge^nTonoc , additae literae g 
ante e et minuicqlam n pbst e Rev. 17. TitpoT. Literae 
OT in marg. scriptae Rev. 155 

rre mR oroein it ^htott* d^R"^ itd^Tr fi otr oto«- 
cin cqcoTq* eho\ ^m noroein Xi nwce* M^i^ 
«k.Rco7rTn Te ^h n^ir* d^Tco noToein m neR£0« 
ak.qoio>ne nd^i n ot con^ n d^TTd^Ro* dwRHT e gpdwi 

5 5t neTne 31 ne ^«^oc* irronoc m ne ^d^oc Mii 
irr«^RO ote Rd^c eTe&coX e&o^ n^i ii gir\H TnpoT 
CT n ^HTq n^i eT igoon ^X[ nTonoc eTXiMdwir* 
2wir<o ncep 6ppe n^i nd^^OM TnpoT ^m neROT- 
oem* d^Tio nTC nenoToein vgione n ^htot th» 

10 poT* dkRRdi noToein n TCRd^no^poidi ii £ht* d^i» 

ggcone 5 OToein eqcoTq* nd^i on ne nMCg^ cnd^T {im'^. A« 
ii £TMnoc enT d^csooq n^^i thictic coc^id^* ncT 
noei e^e n tci MeTa^noid^ Md^peq eT e en nq- 
sooq • ^cgiione a^e nTepe ni gopii m MTCTnpion 

15 0T(0 eqfxco ii nei ^dwfxe d^qel e en n^i Mdw- 
e«wioc nersd^q fxe d^inoi m n&toX m ngTMnoc 
ndii enT d^cfxooq ti^i thictic co^idw* tc noT t^e 
RcXeTe n^i Td^rsooq gn ot ndwppHci^. d^qoTCogS 
^e ii^i ni cgopii m MTCTnpion neoidwq fxe ^ne- 

20 XeTe ndwR m^^moc e TpcR Td^Te n&(o\ m ngTM- 
noc enT «kCf^iooq ii^i thictic cot^id^ d^qoTcogS 
^e ii^i Md^^d^ioc ne^d^q «se cTfte nli(o^ m c^tm» 
noc enT d^cicooq nefi thictic coc^i«^* d^ tcr^om 
ii OToem npoc^HTCTe {«^ poq m ni oroeisg {itR pMcl «^ 

25 T(OQkH ii coXoM(on oie nenT d^qiiT e necHT ^n 
H M^ CT «oce TCd^ Tne« dkT(o ^qnT e ^p^^i gn 

25» nccHT. In margine alio atramento adnotaiam eAoX. 
26. Tc«k Tne. Sic in Mi. pro ii c«^ me P. 156 

31 M^ €T JX. n^on Xi necHT* n€KT d^qqi jam^t 
R neT gii TAHHTe* d^iru> «^qTCdJ&ooT e pooT* 
nenT dwqs(oo>pe efro^ n ndwTtd^ote* Mii nd^d^nTi- 
^inoc* nenT d^q^ ndwi n ot e^OTrcid^ e ^p««^i 
eotn £en Aippe e &o\ot efio^* nenT d^qnd^TdwCce s 
M. c^oq CT o n cd^gqe n d^ne fR nd^^»* d^qTdw- 
^oIk e pdwT ^iQtn TeqnoTne «se Rd^c eieqcoTc eAo^ 
M neqcnepMdw* d^TO^ nTon nen mm^i ne en^ n 
toot: £pd^i ^Xi Aid^ niM* d^qncoTe e po*j n^i nen- 
pd^n* d^ TeKoirnd^M t^wRc tm^^tot m npeqne lo 
pMe.&« neeooT* d^ TeR^is rc^ tc ^ih n nennicTOc* 
diRcoTOT eAo^ £n n Td^t^oc d^T(o dwRnoonoT efeo^ 
£n TMHTe ii n roxoc ^rw n ^en Rd^c ctmoott. 

d^R^ 2.^(0OT n OT CiOMd^* d^TO> nCTC n CCRIM d^n* 

diR^ ndwT tf OT enepii^idw n (on^* d^ tcr^ih g(0- t5 
ne ii ot MnTd^TTd^RO* diT(o Mii ncR^o* dwRn nen- 
dii(on eotM HTdiRo* fxe Rd^c eTe£i(o^ eAoX TnpoT* 
^T(o Rcep 6ppe* d^T^o iiTC ncROTom p ciiTe 

nd^T THpOT* d^RRCT TeRMRTpMMd^O ^KOOT* dkT(0 

diTp OT Md^ it 09(one eqoTd^d^* ndwi ^e ndwTtoeic 20 
ne n&(o\ m c^TMnoc enT d^c?(ooq ii^i thictic 
cot^id^* c(OTM ^e Tdwsooq gii ot OT(on£ e&o^* 
nvgdw^e enT d^ tcr^om Ttooq ^iTii co^OM(on* fxe 
pMc. «^. nenT d^qfiT e necHT dtto\ ^ii m Md^ eT ^oce eT 

^i ncdi ii Tne* diT(o on d^RnT e ^p^^i ^ii m ma. 25 
eT £ii neron m hccht* nToq ne nsg«^ice enT d^c- 

2. &qTc«iiooT. Scriptum ab initio t radendo correctum 
est in I Rev. 8. mm«^i. Sic in Ms. pro nXiM^^i. 157 «ooq ti^i TnicTic cot^id^ ote ^TMneTc e £p«^i e 
poH ndii e&oTi giTXt ncRTcoag dUKiiT eito\ gXi nei 
aacon CT fxoce ct m. ncd^ ii Tne m-h^ ^hxit e n 
Tonoc Xi necHT* a^tco on d^RKd^^MeT ^iTti ncR- 

5 T4o^ d^nT e gpda g.^ ^ Tonoc ct Xi necHT* 
M-i^ ngidwfxe enT d^ tcr^om rxooq ^ith coXo* 
M<on fse nenT d^qqi XiMdkir n ncT gii tmhtc* 
2wir(o ^qTCdJ&oi e pooir« nToq ne nigd^fxe enT 
«wCQtooq nori thictic cot^id^* rxe dwTco on eAoX ^.^ 

10 TOOTH «^RTpec ciOTq eAoX n^i ot^h ct ^n 

TMHTe n Tdw^oM* diTco dwind^iT e poc* d^TO) on pMc. ^ 
naidiice enT d^ TCRtf^OM rxooq ^.^Tn coXoMcon se 
nenT dkq«s<o(ope e&o^ n ndwfxd^se mii nd^^^nTi^i- 
Roc* nToq ne ngd^fxe enT d^cvooq n^i thictic 

15 cot^id^ fxe «^Tco htor ne ht «^Rscocope n c^^ii6\ 
MMOi n ne npofroXoore Tnpor XC ndwTed^^HC 
ndJi e neT^(o«s XLuoi* d^Tco nd^i e ncTO ii rxd^Qte 
e poi* d^T(o nvgd^rxe cht d^ TeReToM «sooq «se 
nenT d^q^ nd^i ti Teqcoc^idw e ^p^i eatn ^en 

20Mppe e &o\oT efroX* iiToq ne nigdwrxe enT d^c* 
oKOoq ii^i TnicTic coc^id^ se d^Tco d^q^ nd^i ii 
Teqcot^id^* e Tpd^ frio^ eito\ ^ii XC Mppe n ne 
npofeo^ooTe eTXtMd^T* a^tio n^dwse enT d^ tcr- 
o^OM «sooq rxe nenT d^qnd^T^wCce Xi c^oq ct o ii 

25Cd^0iqe ii d^ne gii nd^^ra* d^Tco d^qTd^^oi e p«^T pM^.«^. 
girxii TeqnoTne «se Hd^c eieqtoTC eho\ 71 neq- 
cnepM«^« HToq ne ngd^se cht d^cicooq ii^i Tnic- 
Tic cot^idi «e d^T(o douidwTdwCce H ngoq na^ ^ 158 

e ipKT e (p^t^i esH Teq^T^^* a^RTa^Roq «e Rd^c 
fi ne neqcnepMd^ T(ooTn sin Xi nei ndwir d^irca 
noidwfxe enT d^ TeRtf^OM fxooq fxe diiru> nTon nen 
nXtud^i ne ncR^ n toot* tiToq ne np&.ace enT s 
d^cfxooq ii^i thictic coc^id^ «e a^Tio iiTon nen 
nXtud^i ne en^ ^om nd^i ^ii nd^i THpoir* d^TPco 
naid^fxe enT d^ tcr^om Ttooq «se d^Tco d^ neRpd^n 
R(OTe e poi 2pdwi ^Xi Md^ niM^ iiToq ne nui«^«e 
pM^. ^ enT dkcvooq nori thictic cot^idi* «e dkir(o d^ nen- 10 
OToin R(OTe e poY gp^i git neirronoc TnpoT* 
«^.7(0 ngdiTte enr ^ tcr^om sooq fxe «^t(o «l 
TeROTrndoi* Td^Re TMa^TOT Xi npeqne neeooir* 
iiToq ne n^dwse enT a^c«sooq it^i TnicTic cot^id^* 
se ^T(o e&oX £i tootr d^Tp ^.t^om rL^i ne 15 
npo&o^ooTe 71 nd^Tedw^jic oce d^nqi noToein it 

TCT^OM (pdk.1 n £KTOT • &.T(0 ngdwTKC CnT d^ TeR^ 

o^OM otooq fite db. TeR^m* Rcg^ tc giH ii neRnic<* 
Toc* nToq ne ncgdwse enT d^CTtooq it^i thictic 
coc^id^ fxe «^RcoTTn t«^£Ih e itT eAoX gM ne 30 
^dwoc «se dwinicTeTe e poRi d^T(o noidi^e enT «^ 
TCR^OM fsooq* «e «^rcotot e&o\ ^it «L Td^c^oc 
dk.T(o a^RHOonoT e&o\ £n tmhtc n n r(o<oc. if«> 
PMH. «^. Toq ne n^d^se enT d^cTCOoq itai'i thictic cot|^aw* 

Qte a^T(o d^RcoTT e&oX ^Xi ne ^«^oc* d^T(o diR-25 
nooncT eftoX £& ii Hdaie n grXiRon • ctc iiTooT 

2. «kHT&.Hoq. Sic in Ms. pro «^ht^^hoc, quod supra le- 
gitor: pMv» 9u 1. 3. P. 159 

ii€ ne npo&oX.oa7re ii Rd^HC €t jaC ne ^d^oc 
itdii eitT doiqi neTOTOcm (p^ii tt £^HToir* d^Tco 
nog^fxe eiiT d^ TeR^ojn sooq «se «^nqi R ^eit 
RdiC eTMOoirr djt^ £i(oo7r it oir cu>Md^* a^iro> 

5 iteTe R ceRiM d^it* «^r^ iidwT it ott eitepmdw it 
con^* nToq ne nsgdw«se enT d^csooq n^i thictic 
cot^idw* oce d^ir(o d^nqi nd^^OM Tnpor n^wi ctc Mit 
OToein n ^htoit «^r^ e goirn e pooir it ot ot- 
oin eqcoTq* d^ir(o ndoieXoc THpoir nd^i ctc mS 

10 oToein RiM it ^htoit ^r^ n&ir n oir oToin it 
con£ gM neRQtice* <^t(o nvgdiTKe enT ^ TCRdroM 
«ooq se dw TeR^iH a|(one it ot MnTd^TTdwRO • Mit 
ncR^o* iiToq ne noidwice enT d^csooq itari Tnic« pAui. ^ 
Tic (^ot^id^ ote diT(o 6k.RcoirTit tcr^ih ti^i* mH 

15 noiroin Xi nengo d^irg^one nd^i n ot (on^ n d^T» 
Td^RO* d^T(0 ngidwTKe enT d^ tcrtkom ^ooq Tte 
dotn ncRdiKon eocM nTd^Ro* fxe Rd^c eTe&(o^ efeoX 
itcep Appe THpoT* nToq ne nogd^rxe enT d^cTtooq 
it^i TiucTic coc^idw* Tte diRnT «^noR tcr^om e 

20 gpdii e^iM ne ^d^oc* dkT(o e<2tXi nT^wRO* se Rd^c 
ere&co^ e&oX n^i n ^tXh THpoT ct goon ^Xt 
nTonoc cTMMdkT* &.T(o nccp &ppe nori nd^^OM 
THpoT ^M noToin dkT(0 ncgdwfse enT d^ TCReroM 
«ooq Tte dwTco neROToein p cRtc nd^T TnpoT* 

zs nToq ne ng^^Tte enT «^csooq n^i thictic co« 

^idb. oce ^T(o dk nenoTOin gi(one R gfiTOT th- ^m.^. 

15. «^T^dine. Sic in Ms. pro «^qogcone. cf. supra pM^. «^. 
I. 7. P. 160 

poT • diir(o nc|d^s€ etiT d^ TCKai^OM n OToem fxooq 
grrii co^oakok fse d^HKdi TeKMnTpXLud^o ^i Qtu>q* 
d^Tco d^qp OT Md^ n cgcone eqoTd^dwfr* nToq ne 
n|gd^rxe nT d^cotooq ii^i thictic cot^id^ fxe d^K- 
Td^rxpe noToein n TCKdwno^poid^ ^i rx(oi* d^7ru> 5 
diivgoone n OToein eqcoTq* ndwi ore nd^ritoeic ne 
n&co^ M t^TMnoc enT d^csooq n^i thictic coc^id^* 
'^ dLco9u>ne ^e nTepe m vgopn m mtcth- 
pion ccoTM e nei ^d^rxe eqrxoj mmoot n^i Md^- 
ed^ioc nendwq rxe cTce Md^ed^ioc • d^Tco Kd^Xcoc lo 
HMcpiT nd^i ne nfrcoX m c^tmkoc enT d^critooq 
n^i TnicTic coc^idw* d^qoTco^ ^e on e TooTq n^i 
ni vgopii m MTCTnpion nerstd^q rite d^coTCOg^ ^e 
on e TOOTc n^i Tcot^id^ ^m nei ^TMnoc* nerstd^c 
pM^. L se ^nd^ritooc rite Rtok ne noToein ncT rxoce rite is 

diKnOT£M MMOI* d^T(0 d^KKT € pd^TK d^TCO MnK- 

TpcT qi nd^OTOin n^i ne npofro^ooTe m nd^T* 
^dk^Hc nd^i CT o it rsd^rxe e poi noToin iiTe ni 
OTOin* diigTMneTe e ^p^t^i ot^k. dwKnd^gMCT 
noToein d^nn Td^^OM e gpd^i ^m ne ^d^oc* d^K-20 
nd^^MCT efioX ^iTii ncT &hk e necHT e nKd^Ke* 
nei gdwrxe on d^critooT n^i thictic coc^id^* Te 
noT cfe. nenT d^ neqnoTc p noepoc e «^qnoi n 
ii ogdise enT «wcrsooT n^i thictic cot^id^* Md^peq 
eT e en nqT&Te neT&(o\: 25 

3^ d^c^cone ai^e nTepe ni cgopfi m mtcth- 
pion OT(0 eq«(o ii nei vgd^rxe e m MdweHTHC. 
dkcei e en n^i Md^pid^* nerxdwc ote nd^otoeic* n^w- 161 noTc OT nocpoc ne n oToeio^ nui c Tpd^ cT e 
eH n con niM* Td^Td^Tc n&(o\ n n g|d^<s€ cnT 
diCfxooir • di Wd^ €ip gOTc gHTq Ji ncTpoc %e pn. «^. 
^d^qdi>nei\ei e poi* d^Tio qMOCTe m neni^enoc* 

5 nda <xe nTepecfxooT nefxd^c nd^c n€ri ni cgopfi 
M MTCTHpion QLe. OTon niM CT ndiMOTg^ e6o\ 
^M ne nnSI n OToein e Tpeq eT e e^H nqTd^TC 
n&co\ n ne "^(o mmoot. Mii ^d^d^T nd^g|R(o** 
^T MMoq* Te noT ^re itTo (o Md^pid^* Td^Te n&(o\ 

10 n n gidi^e nd^i iIt d^cvooT ii^i thictic coc^id^* 
diCOT(oogS ^e n^ri Md^pid^ nevd^c m ni giopii JH 

MTCTHpiOn n TMHTC S M Md^^HTHC* fXC JIMLO^ 

eic. cT&e ii&(o\ ii n gidwve enT d^cvooT tid"! 
TnicTic coc^id^* di TCK^OM 11 OToein npoc^HTeTC 
15 AiMOOT M ni OToeiig giTii fXd^Tcifx* 'Ke "^ndwVd^cTK 
nvoeic* fxe d^RcgonT e poR* diT(o MnileTc^pdine 
n ndwrxd^ve e ^^m e 'K(oi n^atoeic nd^noTTc dii(o^ pH. L 
e ^pa^i e poR* diT(o dwRTd^^^oi* n^atoic d^Rii Td^- 

^V^X." ^ SP*^'^* 2.^ «iMiiTe» «iRTOTfxoi c ncT 6hr 

20 e necHT e nggHi* nd^i fxe liTepecxooT n^i Md^- 

pid^ neoKd^q nd^c ii^i ni cgopn m MTCTHpion %e 

CTTe Rdi\(OC Md^pid^ TMdwRd^piOC* d^qOT^Og^ fXC OH 

5. ne^d^c. Sic in Ms. pro neo&d^q P. 8. iie. Scripta 
sunt in loco, ubi plures antea, iam erasae literae exstltere S. 
15. Lcgnntur haec Ps. 29 (30), 1-3, et in Cod. Tatt. cf. b. 
Scbw. I. 1. p. 80. P. 17. In Cod. Tatt. scriptum est c «U)? 
pro e 2p*^i e sioi P. 17. Ibid. «^i^&i ogRd^Re pro d^iioig P. 
18. Ibid. omissum est ^na ante ^Ki^^K^oi P. 19. Ibid. 
c&oX {ii neT fiLicR pro e iteT fticR P 

11 162 

«^coTCOg^ on e tootc iidri TnicTic cot^id^ gXi nei 
^TAinoc* nevdiC rxe d^ noToein o^ione nd^i n peq- 
noT^Ai* diirck> d^qRTC nd^Rd^Ke n^^i ct OToein* 
diTCk> d^qneg^ ne ^d^oc ct rcotc e poi* d^qMopf 5 
tf OT OTOein* d^cigione ^re itTepe ni cgopn m 
MTCTHpion oT(o eqvco n nei gid^ve* d^ceT e e^n 
ndTi Md^p^d^ ne^xd^c ^e nd^voeic* itT d^ TeR^roM 

pnSL «^. npo<^RTeTe m ni oToeio^ grrn fXd^Ti^. CT&e nei 

gidive «e d^ nfxoeic ^(one nd^i n ftoHeoc • d^qnTC lo 
nd^negne nd^T ct p«wcge* d^qneg^ Td^^ooTne d^q- 
MopT gn OT OTnoq • diCg|(one fxe fiTepe ni ogopn 
X[ MTCTHpion OT(o eqc(OTM e nei ogdwve ec%(o 
XCmoot n^Ti Md^ped^* nevdwq rxe eTi^e d^Tio Rd^- 
X(oc Md^ped^* d^qoTCOg^ fxe on e TOOTq n^^i ni 15 
gsopn M MTCTHpion neoKd^q n m Md^eHTHc* «e 
a^coT^og^ on e tootc gM t^TMnoc ii^i TnicTic 
coc^i^ d^T(o nevdiC %e t^^om gTAineTe e noT- 
oin d^T(o Mnp p n(o6@ n R ^om TnpoT m noT- 
oein nd^i enT d^qTdwd^T ne« d^T(o n ^om TnpoT 20 
CT ii gHT» gTMncTe e npd^n m neqMTCTnpion 
CT oTdid^&« ncT K(o e&o\ ii TOTnd^pd^&d^cic Tnpc* 

piiS. L ncT noT£M mmo eiio\ gii noT^(o% THpoT» nM 
enT d^Te\i6e mmo li grrroT ii^i ne npo&o\ooTe 
M nd^Ted^^^c* nenT d^qnoTgM m noTOToein eSio\ 25 

10. Depromta sunt faaec ex eodem Psalmo y. 10-11. In 
Cod. Tatt. legitur «^KRTe, «^Rneg, ^RMopr pro «^qRTe, «^q- 
ncg, ^qMopT, et n OT ornoq pro gii or ornoq P. 163 

^it ne n|K>&oXooTe m ns.T««.THC Ka.i er itn e 
irrikKO* neiiT &.q-^ R or h\om n oroVn e «ui 
ofi TcqMrtT^iwngTHq ig^nT~iitA.j.uc* ncttT j^qM».- 
oe n OTOCiH eqcoTq- A.TUJ TOTi^p^^H ne>.p &ppe* 

5 n ee ii OT d.^opA.TOc ivTC n-Bicc- nc'i ni^-xe nc- 
pe TnicTic gTMncTC almoot ne -xc &cnoT£]n* 
«tTi» ecp nMccTc n nc g^&HTc TnpoT enT A.i«t&,T 
nM* &.c^ii>ne &e iiTcpc ni u|opii .tl MTCTnpion 
OTi» cqT&TO it nei uj2i..-:ic e m M&.eHTnc> ne- 

10 «a^q njkT fatc hcht &,qno'i e nfeoj^ it nci' ty&se. 

Mi^pcq cT e eii* nqsooT £^il ot nd.p^HC)ek.* «.ccT pn&. »,. 
on e en iia'i Md.pi& ncsfkC se nfk-xocic* etttf. 
ncci ai&.-xc cht «.cgTMncTc mmoot iiffi TnicTic 

CO;^1d.< &. TCKiS^OAl il OTOCin npOt^HTCTC MMOOT 

15 j^iTii ■a.^TCi-i.. 'xe T*.\lrT^H cmot c n-socic* nex 
ii n«.c&. n joTn THpoT cmot c ncqp*.n ct ot- 
&a.fi* t«.\^|T;^h cmot c n-xocic* »kTo> Miip p nufi^ 
ii ncqTuito&e THpOT* ncT «10 nc cfio\ n noT- 
&noMi&. THpoT ncT Ta.A3'o it noTjgojne THpor- 

ao ncT cWTC M noTtung c&oA jm n7a.K0* ncT -^ ii 
OT k\o.u h nd. 5^1 -xu) g^i MitTgA.n2^THq' nc tcio 
JR noTOTio^ ii ekt"a*eon' TOT.MitTiiOTV n^p fippc 
ii ee ii ca. ot a.cToc CTe nt-Ji ne vc tco(|)in 
n^,p ec H n ft.2op»,Toc ct m n-xicc itT ^.q-xooc pnfe. 6. 

25 ffe «€ ii ec ii OT a.€Toc* cfio\ -xc cpc n.wa. ii 
gune ii ii «.ctoc ^m n-xicc- Ck.Tio cpc n «.g^o- 

6. -nucnc. Sle in Ms. pro -niicTic coi^t», I^j. Siimta 
haec iDnt c Ps. iff2 (103); t. 1-5 P. 

11' 162 

c Toorq ^M no^d^ite nerxd^q n K Md^^HTHC oce 
«^coTCOg^ on e tootc fid'! thictic cot^id^ ^Xt nei 
^TAinoc* nefxd^c rxe a noTroein o^cone nd^i n peq- 
noT^Xi* diTTio d^qRTC nd^Kd^RC n^a er oToein* 
&.T<o d^qneg^ ne ^d^oc ct RCOTe e poi* d^qMopT 5 
if OT oToein* d^ccgcone ^e nTepe ni ogopfi m 
MTCTHpion oir(o eqvco n nei ogd^ve* d^ceT e e^H 
n^ri Md^p^d^ nevd^c ^e nd^voeic* ht d^ TeR^roM 

pnSL «^. npo<^HTeTe m ni oToeioi grrn Tkd^irifx. CT&e nei 

gid^fxe ^e d^ nvoeic ^(one nd^i n froHeoc • d^qRTC lo 
nd^negne nd^i eir pd^cge* d^qneg^ Td^^ooTne d^q- 
MopT ^ii OT oTmoq • d^cogcone Q^e fiTepe ni ogopn 
jX MTCTHpion OTio eqc(OTM e nei g|d^%e ecvco 
XCmooit fi^Ti Md^ped^* nevd^q rxe eTf% d^Tco Rd^- 
X(oc Md^pe^* d^qoTcog^ fxe on e TooTq fi^^i ni 15 
ogjopii M MTCTHpion nefxd^q fi Xi Md^eHTHc* «e 
a^coTiog^ on e tootc gXl c^TMnoc fi^ri thictic 
coc^i^ di7r(o neocd^c «e Td^^oM gTAineTe e noT^ 
oin d^T<o Xinp p n(o&@ fi fi ^om THpoT Xi noT- 
oein ndii enT d^qTdwd^T ne* d^7r(o fi aroM TnpoT 20 
CT fi £HT* ^TMneTre e npd^n Xi neqMTCTnpion 
CT o7rdid^&* ncT R(o e&o\ fi Toirnd^pdi&d^cic Tnpc* 

jpnS. L ncT noTgM Ximo eSi6\ gfi noT£(o% THpoT • n«^i 
enT diTe^i&e XImo fi gHTOT fi^ri ne npo&o\ooTe 
M n^T^^^^MC* nenT d^qnoTgXi Xi noTOToein e6o\ 25 

10. Depromta sunt faaec ex eodem Psalmo y. 10-11. In 
Cod. Tatt. legitur &.HRTe, «^Rneg, &.RJMopT pro «^qRTe, &.q- 
ncg, ^qMopT, et n OT ornoq pro gii or ornoq P. 163 

nT&.KO« ncitT d^q"^ n oir r\om n oroVn c fx<o 
£n TeqMnTOidingTHq cgd^nTqn«wgMe* nenT d^qM^.- 
^e il oToein eqcoTq* d^Tco TOTdbp^H nd^p ftppe* 

5 ii ^e n oir d^^opd^Toc itTe nwce* neY o^&ve ne- 
pe TTucTic ^iTMneTe XLuooir ne oce d^cnoTgXC* 
^Trij^ ecp iiMeeTe ii ne gftnire THpoT enT M^^if 
nswc* d^cg(one ^re iiTepe ni oiopii 71 MTCTHpion 
oT(o cqTdwTO n nei vgd^ve e m Md^e^HTHc* ne- 

io Qtd^q ndiT «e nenT d^qnoi e n&Ck>\ ii neV ogd^oce. 

MApeq ei e ^h* nqocooT gii ot nd^p^HCid^* a^ce? pnE. «^ 
OH e ^H n^^i Md^pid^ nexd^c «e ndwocoeic* cT&e 
neei gd^ite enT d^cgTMneTe Ximoot iidri thictic 
cot^id^* dw TeK^roM ii OToein npoc^HTCTe XLmoot 

is grril «s^d^Teir^ «e Td^^fT^H cmot e noKoeic* ncT 
11 n^c^ n ^oTn THpoT cmot e neqpd^n ct ot- 
d^dJSi* Ta^\|rT^H CMOT e nvoeic d^Tu> Xin^ ^ n(ol@ 
n neqTuxoAe TnpoT* ncT r<o ne eSioK R noT- 
&noMi«w THpoT ncT Tdi\€ro R noTcg(one THpoT* 

30 ner ccotc m noTcon^ e6o\ ^n nTaaio • neT ^ n 
OT rXom n nd^ gi ^<o gi MiiTO^dingTHq* ne tcio 
M noTOTioog n d^fFd^eon* TOTMnTROTi nd^p 6ppe 
ii ee n ca^ ot d^eTOc ctc mA ne «e tco^i^ 
na^p ee n n «w^opd^TOC ct Xi nfxice iiT d^qoKOoc pnS! &• 

25 ^e ite n ee ii OT d^eToc* etio\ «e epe nMd^ ii 
«iione ii R d^eToc gXi nwce* d^Tco epe n «^go- 

6. nucTic. Sic in Ms. pro Tnicric co^id^. 15. Sumta 
baec sani e Ps. 102 (103); t. 1-5 P. 

11* 164 Kd^p oTO€m n ^€ n n «wgopd^Toc* n e^c € ncco 
XiMOc wn Tccd^p^H: d^co^o^nc ^c nTcpc ni aiopii 

Xl MTCTHpiOn CiOTAi € nCI a|d^%€ CCKiO XlMOOT 
n^I Md^pidi* n€f2tdiq 'KC €TfF€ CO Mdwpidw llMd^Rd^- 5 

pioc* «wccgionc arc Mnncd^ n^i d^qoTo^g^ on € to- 
OTq gM ncgd^vc n^i ni ogopfi Ji MTCTHpion nc- 
«d^q n Ai Md^OHTHc fX€ dJiqi thictic coc^isw diinTc 

€ ^pdil €ir TOnOC €q Cd^ HCCHT M nM€g^ MltTOgOMTC 

n d^icon* d^Tio d^i^ n«wc n ot MTCTHpion n &p- lo 
pc nT€ noTocin € Xi nd^-n€Cd^i(on d^n n€ htohoc 
pn?. «^. n d^gopd^Toc* diT(o on d^i"^ nd^c n ot gTMnoc 
nT€ noTocin fitc n n€T€cg ^Xi^om € poc «in Xi 
nci nswT n0'i n d^p^con n d^i(on« d^Tco d^iRd^d^c 

gM HTOnOC €TXiMdiT* O^din^CI n C(OC IfTdifltlTC 15 

€ nccTonoc €t Xi nfiticc* d^ccg^onc ^rc nTcpiRd^diC 
gM iiTonoc cTXuidiT. d^cf2t(o OH Xi nci gTMnoc 

€C%(0 XiMOC n T€I £€ f2t€ £n OT HICTIC dwiniC- 
T€T€ € nOTOCin. d^T(0 d^qp ndiM€€T€ diqC(OTXi € 

nd^gTMnoc* d^qn Td^^OM € £pdii ^Xi nc ^d^oc* 2o 
Mn HRdiRC Xi nccHT • nT€ ^T^H THpc • diT(o d^qnf 
€ gpd^i d^qRd^d^T gn OT Mi5 cq^asocc* diT(o cq- 

Td^fSSpHT. d^qRdidiT gl T€ glH €T &HR € njiTOnOC» 

«^T(o «^q^f nM n ot MTCTHpion ii &pp€* € m 
pnu. &. ndi-ndidii(on kicon d^n nc* diT(o d^q^ ndwi n ot 25 
gTMnoc tiT€ noTocin* T€ noT ^e noToin n d^p- 
^(o THpoT nd^ndiT € ncnT d^Rd^d^T nXiM«wi: ticcp 

18. se. In margme addidit recentior manus. 165 £OT€* «wT(o nccnicTeTe e noToein* nei gTTMnoc 
&€. d^cKooq tiefi TniCTic co^id^ ecpd^ige fxe d^TrnTc 
e 2P^i gM ne ^d^oc* dwT(o d^TnTc e n Tonoc ct 
Xi necHT Xi nMe£ MtiTcgoMTe n dwiio* tc noir ^e 

5 neT epe neqnoTC rim e poq e eqnoi m n&(o\ 
M nnoHMdi M c^TMnoc nenT d^cfitooq n^ri ttiictic 
co<^idi* Md^peq eT e e^H nq^xooq* d^qeT e eH n- 
91 dwn^kpediC nefitdiq 'ate nd^^Koeic. nd^T ne Rt dw 
TentfOM n oToein npot^HTeTC £di poq m ni ot- 

10 oeio^ giTii fXdiTeifx* fite £n ot grnoMonH d^Tgr- 

noAune e nfitoic d^q"^ £THq e poT d^TOj d^qccoTM pn?. «.. 
€ ndwconc* «iqn Ta^^fT^Q^H e ^pd^i gM ncgHi n 
TTd^^d^iniopidi mR noMC n T^oige d^qTdi^e nd^OT- 
epHTe € p^TOT £ran ot neTpA.» «iT(o «^qcoTTn 

15 nd^Td^^ce • d^qnoT^e e p(oT n ot ^(o n £tppe ot 
CMOT M nennoTTe* OTn gd^g^ nd^ndwT ncep goTC 
dwT(o ncegeXni^^e e nfitoeic* d^ccg^one are itTepe 
d^nTkpediC TdiTe nnoHMd^ n ttiictic coc^idw ncatd^q 
nd^q n^i ni ogopn m MTCTHpion fite cTi^e d^n- 

20 Q^ped^c nMdwR\pioc* d^qoT^o^ <^e on e TooTq £m 
n^difite nevd^q n m Md^^HTHc fite nd^i ne n (gd^- 
%e THpoT enT dwTO^^one n n thictic coc^id^* d^c- 

5. Adscripslt recentior n inter e et eqnoi et forsitan e post 
q Yocis e poq S. 55. Leguntnr haec in Ps. 93 (40) y. 1-4, 
Cod. Tatt. in Cod. Tatl. ct b. Schw. I. 1. p. 84 P. 12. In 
cocrrrii n legitur «^qiiT pro &.qit ta^x^ip^k P. 14. Ibid. «^q- 
eadeiDqae itA^Td^^ce pro «kqcoTrit n«kT&.^ce P. 22. ii it 
TiucTic. Sic in Ms. pro ii TiticTic. — Manum adiecisse vide- 
tor scriba ad alterum it eradendom Rev. 166 

go>n€ (^e. nTepiilTc e nTonoc ct Xi nccirr JL 
pnTk. 9i. nMcg^ MtiT^OMTe S n diicon* d^icT cind^ftcoR c 
noToein itTd^Xo ^d^ poc nefXd^c n^i «e noToein 
n n oToein enndiftiOR e noToin ni^\o gd^ poi. 
diqio nqeiMC ii^i n«wfxduu.dwc nTTpd^nnoc «e «^r- 5 
\o gd^ poi* diTCk> nqeiMC «e nqcgoon d^n n^s^i 
ncT ndwnd^gMCT* qnHT on epoi e nei Tonoc n- 
Toq Mti neqd^p^om THpoT ct moctc mmoi dwTco 
on nd^TOdwQLHc ndi^ ^tom n Teqnpo&oAn n go 
jR MOTi nceeT THpoT ncegiov Ximoi £i ot con* 10 
£^T(o nceqi nd^oToein THpq $pdJi n gHT* «^tco 
iiTdigicone n d^T^OM* a^Tco on Td^cgcone n «^tot- 
pne. «^. oein* Te noT are noToem d^T(o nd^oToein qi t^om 
JH ncTOTin n gHTOT* «e Rd^d^c n neTccg drXidroM 
n g(OfX MMoT wn m nei nd^T. d^ccgione tge. n- \s 
Tepic(OTM e nei ogd^ve ecfX(o Ximoot nari TnicTic 
coc^i^* diioT^oogl^ nd^c eifX(o Ximoc fite XinswTe 
ndwi(OT Re\eTe nd^i nenT d^qnpo&d^\e XLuoi e&oTi. 
e Tpd^ qi ncTOTOin n £Htot. d^Wd^ "^nd^cc^pdi- 
n^e rL n Tonoc Xi nd^Te^d^fxnc Mit neqs^p^^on 20 
THpoT nd^T CT MocTc XiMO* «c d^penicTeTC e 
noToein* «^tco on "^nd^c^pdiTiTe n n Tonoc 71 
nd^Q^d^Md^c Mii neqd^p^Jo «e it neo^ OTon Xi- 
MOOT drXi^OM e no^cMei tuSjxe.* ogd^nTe neToeio^ 
pne. L fS(OR e£to\. dwT(o ^d^nTqeT n^i nRd^ipoc nqne- 25 
^CTC ndii n^^i nd^cKOT* nTd^qi neTOToein it gii- 
TOT* Mnnc(oc fxe o nevd^i nd^c* «e c(otXC Td^- 

2. il n «jct>n. Sic in Ms. pro il «j(on P. 167 gid^fxe iiMAi€ € neTOToei^ ct epe n^i nd^igu>ne 
ii £HTq eTe ne iIt «^ifxooT ite ne* ernd^igione 
^pc o|d^n cgoMiiT n OToeiog «ojr e&o\* d^coTT- 
iji^^lt R^% TniCTic coc^idi* nefXd^c nd^i* fite noT- 

5 oein* eind^eiMe Tion eTcgd^nofione n^i nogoMiiT 
n OToei^ • %e Rd^c e leoirnoq mmoi • d^T(o nTd^pd^- 
gie fxe d^qgcon e goTn n^i ne oToeicg e Tpen 
7KIT e ndiTonoc* «wTio on ^nd^pd^oge «e d^qeT n- 
^i ne oToeiog CRn^qi n t^s^om n oToein gn nn 

10 THpoT er MOCTe mmoi • %e d^inicTeTe e ncROT- pnc a^* 
oein* dwnoR ^e d^ioTu>cgl^ ne^xdwi nd^c «e epe 
tas^n n^T e TnT^n m ne eHCd^Tpoc m nno^' n 
OTOin Td^i CT OTHn e HMCg^ MnTogoMTe n d^iui 
cTe Te £ikoTp Te eTcgd^noTcon ii thtAh ctm- 

liM^T* eie d^TTKcoR e&o\ n^i nigoMnT n oToei^* 
^coTcoigl^ on ii^i Tco^id^ nevd^c fxe noToein* 
eind^eiMe Tcon ei gXi nei Tonoc* «e d^TOTcon ii 
thtXh eTliMd^T* «^noR fxe d^ioTcocgl^ nefitd^i nd^c 
ote eTcgd^noTcon ii thtAk. eTliMd^T* cend^eiMe 

20 ii^i ncT gioon gii n «^icon TnpoT CT&e nno^r ii 
oTOin CT ndi^cone £n ncTTonoc THpoT* n\Hn 
^e, eic £HHTe d^iRd^d^c TKe ii ncTToTiMdw e po gii 
Xd^d^T M neeooT* cgdinTOir^coR e£to\ iidri ncgoMiiT pnc. L 
n oToei^* iiTo fxe Tepd^cgcone CTnTe Te^oTCid^ 

25 MMd^T e &COR e ^pd^i € ncTMnTcnooTc H diicon 

2. ne ne. Sic in Ms. pro ite. 19. Scripta sunt in 
Ms. iU: |M«kT* cen&.eiAien^i|neT 

tgoo|n2n^&.i(onTHpoTe| superscripsisse Tidetur n 
cadem maniu, qaae exarayit reliqua Rev. 168 

Xi n€ oToeicg €T€gn€* d^irck> on nT€ROT€ nT€€T 
€ noTTonoc* nd^*i €t m. n€CHT m nM€g^ MtiTogoAi- 
T€ n diia>n- n&.i €p€ cgoon n gHTq t€ noir» 
«wWd^ n T€pd^09a>n€ d^n €7rn Tc^oTcidw mmm"* € 

6u)R € £OTn € THT^H M nf2tIC€ • Td^l €T a|OOn 5 
^M nM€£ MtiTOgOMTC R diia>n« € Tp€ J&COK € gOTn 

€ noTTonoc n^i Rt d^pc^T €&oX n gHTq» n^nn 
^€ €Tcgdwnfxa>K €&oX n(^i ncgoMnT n oTOcicg* 
qndiga>f2t mmo on n^i nd^Tedwi^Ac Mtl ncqd^p^uS 
^17.«.. THpoTT € TpcT qi noToin ii gHT€« cq^s^oKT € po» 10 

€qM€€7r€ %€ RtO dwpCKd^TC^C R TCq^OM gM HC 
^d^OC* diTCO €qM€€T€ f2t€ RtO d^pcqi HCCOTOCin 

R gHTc* qnd^noT^c ^rc € po € Tpcq qi noTocin 

R §HT€ «€ CqCKOOTq € n€ ^MC* RcCTdwd^q € 

gOTn € T€qnpo£to7iH CTliMd^T '^e, icd^c ccccg (S^m- i5 
^OM R cT € gpdki gM nc ^dwoc* dwTCO RccT € 
ncqTonoc • nd^i tlc qnd^gi TooTq € pooT ii&i n^^ 
^diMdwC* d^noK fX€ "f nd^qi noT^OM THpoT R gHTq* 

Ti^Ti^i^T n€* i^T(A> ^n^iCT RT^qiTOT* T€ noT M 
€Ta|d^ng(Ui>% MMO M n€ OTOCIOg CTllMdiT* gTM- 20 

n€T€ € gpdii € noTocin* diT(A> d^noK R "^ndwcocK 

d^n € Tpd^ J&OHOCI € po* d^TCO "^nHT € pd^T€ gR 
OT ar€IlH» €6o\ gli R TOnOC €T M nOTCCHT* d^TCO 

pn^ tu "^nHT € gpd^i € ncTTonoc • Td^qi n€TOTO€in R gH- 

TOT • «^TCO ^nHT € HCI TOHOC CHT d^l KdwdwT € R 25 

gHTq nswi €T R nccHT m hmc^ MRTcgoMTc R 

18. Scriptum ab initio ^n«kqiitoT^OM ita, ut appareat 
literam i posthac tsst inscriptam Rev. 26. eTitnecKT. Sic 


169 

diUon* ^d^n^^rxnc e noTTonoc n^% St d^pecT eiio\ 
n ^HTq* 

^ ILcoi(one ^e itTepe TnicTic cot^id^ co^tm 
€ nei igd^^Ke eifitco Ximoot nd^c* d^cpdwoge ^n ot 

5 no^ n pd^gie* d^noK ^e d^iRd^diC gXi nTonoc ct 
Xi necHT Xi itueg^ AiitTigoMTe n d^iojn* d^i&ioK e 
noToein. ^i\o ^ poc* nei ofdifite Q^e THpoT 
nepe ni cgopn Xi MTCTHpion %(o Ximoot n Xi 
Md^e^HTHC TKC d^Tigione n thictic coc^id^* &.7rck> 

10 neqgMOoc ne £iatM nTooT n n ocoeiT • eq^io fi 
nei ^d^oce THpoT ii tmhtc n Xi M«weHTHc • d^qoT* 
(o£ QlC on e TooTq neoKdiq ndwT fxe diC09(one TkC 
on Mnncd^ nd^i TnpoT eiogoon gM hkocmoc R pniL «.. 
TMnTp(OMe« eigMOoc ^d^Ttt Te £ih ctc nei tohoc 

15 ne CTC HTooT n n «oit ne • g<\ oh CMni^TOT- 
TilneT nd^en^TMd^ .nd^i^ nd^i enT dwiKd^d^q gM 
HMeg^ «OTTd^qTe Xi MTCTHpion f2tit £OTn^ nigopii 
Q^e £(0(oq ne sin &o\* nd^i ctc itToq ne nno^ 
n di^(opHTOC^ Hd^i enT «wI&ot6ot h gHTq^ diT(o 

20 gd^ OH eMHdi^^&cdK e Hfitice e «i nd^-Ke-enfXTMd^ 
cnd^T eigMOOc ^tR THTTit gXi nei Tonoc cTe 
fiToq ne htoot it ii «oeiT» diqf2t(0K itari ne ot- 
oei09 itT d^i^ooq it thictic coc^id^ se qndig(07K 
XiMO n^i nd^^d^Md^c Mit neqd^p^(on THpoT* d^c- 

2S Cicone €re nTepeqoi(one it€ri ne oToeiof eTXC- 

Ata^T* a^noR ^e neicgoon ne gXi hkocmoc n pnK. A. 

in Ms. pro ct m necHT P. 17. Litera tl in voce m scripta 
loco erasae liierae S. 170 

TMnTpcoMe* eigMOOc ^tR thttR ^jR nei Tonoc 
eTe irrooir n n fitoeiT ne« d^q^^oi^T n^i ndwOLd^- 
MdiC e&o\ ^M nMitTcnooTc n d^non. d^q^(oigT e 
necHT € n Tonoc m ne 3(^«^oc d^qnd^T e Teq^oM 
n QLdwiMonion ct ^m ne ^d^oc e Mtt oToYn n 5 
^HTc e nTHpq ^e ne «^iqi necoTOin £pd^i n 
^HTc diTio d^qnd^T e poc eco n KdJie* d^irco cm- 
nceai ^jH^om. e eT e neqTonoc* ctc nMnTcnooTc 
ne n d^non* «^qp nMecTe on n^i nd^<xduu.d^c n 
TiucTic co<^id^ a^Tco d^q^(onT e poc CMd^igo cm^- lo 
g|0« eqMceTre «e Rtoc tc Rt «^CRi^Tej^^e R Teq- 
pii?. «^. ^roM spdii gM ne ^d^oc d^Tco eqMecTe «e htoc 
Te Rt d^cqi necoToein ii £Htc ^iriii d^qnoT^c 
CMdiTe dwT(o «^qoTeg^ ^con? eoKn ^rconT d^qnpo- 
6di\e e&o\ n gHTq n ot npo&oTin n Kd^Ke* «^tco 15 
mR rc oti n ^d^oc m nonnpon ecnd^ogT» %e 
eqe^pTp thictic coc^i«w gpd^i n £Htot d^Tto 
«^qTd^Mio n OT Tonoc n Rd^Re gp&i gXi neqTO- 
noc* 'Ke eqe£(oac n Tcoc^id^ SP^*'* ^ gHTq* d^Tco 
dwqfiti n £en MHHcge n dip^con itTd^q d^TncoT n20 

Cd^ TCOC^Idi» e TpCT ttTC C HI ^d^OC It Rd^RC CnT 

«^qTdiMioq • d^T(o nce£(o% Ximoc £m htohoc ctm- 
MdwT* d^T(o nceigTpT(opc n^i "f npo&oAit cttTe 
n Rd^RC* ndii enT d^qnpo&d^\e mmoot ei^o\ n^i 
pn?. L nd^^xdwMd^c cgd^nTOTqi necoToein Tnpq n gHTc 25 
a^Tco itTe nd^fXd^MdiC qi noToein n thictic co^id^* 
nqTdid^q n "^ npofeoTiH citTe n Rd^Re ct nd^jgT* 
itce?iiTq e nno^ it ^d^oc ct m necHT n&i ct o 171 

ii R&.He> HTTUi ilceiio-ar] e ^03"» e Tcqs^OM n ha.- 
KC cT o tt ^j<.oc< •s.e Meuib,K eceaj (TmiTom e 
eT c neqTonoc* €&o\ -xe ne &.cp Ka.Ke iie ejue.- 
T€' "36 ;k."iqi Tcc(ToM n OToem S g^HTc* f^cigbine 

5 ae STepoirnojT n ca. thictic cot^i£k.> JkCtoiy oii 
efioA. eicg^TMneTe c §p&.'i e noToeiK enei-^H ^»V- 
«ooc nA.c «e ey^&.iig^to-x maio fiTeg^TPMncTC c 
^p&.'i e poV "^nHT g^ii ot ffcnH* ST&feoHoi « po* 
^tcuitone se. nTepoTjwx mmoc «.noK "fce ncV- 

10 gMOoc ne 5^8i.Tn thhot g^Xi nei TOnoc ■ ctc hto- "pg^. *. 
OT n n aoVT ne 4.cgTMiicTC e gp&.V e noToein 
ecaio MMOc -se noToein n n OTOem a.VnicTeTe 
e pOR* n2<.g.u.eT c neV i^p^j^oin THpoT ct nHT n 
cuiV. e*,Toi n^feoHei e poV- MHnoTe nccfiji n».aTr- 

»5 ocm H j^HT. n oe M "V (Jom ii g^a. m motV •s.e. 
ncKOToVn u}oon ».n nMMd.V miI TeKd.noopoiek n 
OToem c TpcT n».gAteT* eMMOii* jKq^^^umT c poV 
n&\ m.-^e^M&.c eq-xo) mmoc n&.V «e iito a.peK«.- 
TC^e R ■xb.ffOM gjit nc ^i.oc* Te noT &e noT- 

20 ocm n S OTocm ejg-xc «^noK &.Vp n&.V. i^VKa.- 
Tejj^e MMOC. cu]i£e ei.Vp \«.«.t n si n ffonc n 
TS^OM e.TMMh.T' H c^-xc £.Vgoj<3£ MMoc n oe Rt 
Jwcgtiis MMOi* CTcqi n&.OToein n g^HT. il3'i nei 

*kp5Q(0« THpOT CT HHT R CUII* *LTtiJ eTeK«.&T "pc. 6. 

25 e!io\ cVtgoTciT* &.T(i) epe n-xe..-xc njk^d.M«,c. eqc- 
nwT R ca. t«.3'om itqTe^goc. «.Tdi cqcqi n».OT- 
ocin R toot- nqno^xq e g^oTit e TcqffoM R ha.- 
R€* TjkV CT gM ne y^t-oc «.tid eqeK«. T^tfoM 172 £Xi ne ^d^oc* Tc notr ^re noTociit Td^goi £ju. 
ncH^conT. d^TO> wce n tcr^om cfitn nd^fxdifite* 
nd^i enT d^TTcooTn e %a>i ii gd^e. ^renH m^ Td^n- 
goi* Kd^Td^ ee enT d^Rfitooc fxe "^ndw&onei e poi* 

^ diC09(one ^e nTepe nogopfi m AiTCTHpion 5 
OT(o eqf2t(o n nei o^difite e m. Md^e^HTHc* ne^xd^q 
«e nenT d^qnoi n nei cgdwfite enT d^i^ooir* Md^- 
peq el e oh nqTs^Te neT&(o\« d^qei en nari 

p^« «.. *idiRR(o&oc nefxd^q ^e, nd^^Koeic: eTfee nei £Tm- 

noc enT d^cgrnneTC n gHTq nd^i thictic coc^id^* lo 
d^ TCR^s^OM ii oToein npo^HTCTe Ximoot m ni 
OTOi^ ^iTn TkdiTeifx* ^Xi nMCg^ cd^ogq m \|rdi7VMOC 
%e Hfxoeic nd^noTTe d^indigTe e poR* Md^ tot- 
7KOI e ncT HHT ii c(oi diT(o nPnd^gMCT* MHnoTe 
nqT(opii n Ti^x^nj^H n ee n ot moti» e Mtii5 
ncT c(OTe« d^T(o ncT noT^M* n^atoeic nd^noTTe 
e^fxe dap nswi* ecg^xe oTn fxi n ^onc gii nd^- 
arra* eogve diiT(0(o&e ti ncT T(0(o&e nd^i n gen 
neeooT* eiege e&oX £iTn nd^^xd^fxe eiogoTiT* Rtc 
na|dif2te n(OT n ca. TA.^rT5Q^H« «ltoj nqTd^^oc nq- 20 
g(OM M ndiCi^ng e £p^i e nRd^g^* d^T(o nqTpe nd^- 
cooT 09(one £Si ne ^otc n <xidw\|rd^7VMd^* T(ooTn 

p^. i^. n^xoec gn TeRopm «ice n ed^H n nd^^xd^fite* t(o- 
OTn gM noTecd^^ne Rt diR£(on XiMoq* 

8. «kqei -»H. Sic scriptum pro &.qei e -»h P. 10. «^c- 
^TiiiteTe. Sic in Ms. pro &.C2^TMneTe. 55. Leguniur haec 
in Ps. 7, 1-7 P. 23. nsoec. Sic in Ms. pro m&oeic. 
24. noTec&.^ne. Sic in Ms. pro noTeg^c«k^ne P. 173 

"^ d^cgcone ^€ tiT€p€ ni ^opft JX, mtcth- 
pion c(otXi € n€i cgd^vc cqvct) aLuoot ii^i 
isjiKiofroc» ncKd^q fX€ eri^c id^KRio&oc nMcpiT* 
d^qoTtog^ Ql€ on € TooTq n^i ni a|opfi m mtc- 
5 THpion ncvd^q 4(€ n m Md^OHTHc* ac€ diC09(on€ 
^€ nTcpc TnicTic coc^id^ ot(o €CfX(o ii n igd^fitc 
M nci giTMnoc. diCROTc € ndigoir € nd^ir %€ d^ 
nd^Q^diMd^c ROTq € nd^^oT mR ncqd^p^^on € TpcT 

&(OR € nCTd^KOn* dwT(0 d^Tnd^T € pOOT CTIIHT fi 

10 C(OC. d^CROTC € pOOT nCttd^C ndiT %€ di^p(OTH 

TCTnnHT n C(OI € T€Tnf2t(0 MMOC f2t€ MnTdil OT 

SiOHW^ MMd^T* € Tpcq Hd^gMCT HTC THTTtt* T€ 

noT ^€ OT pcq^-gt^n nc noTocin. i^T(o ot pjj. «.. 
%(0(op€ n€« d^Wd^ qo n gd^p^-gHT* ogd^ nc ot- 

15 ocioi cnT d^q^ooq nd^i rxc ^hht Td^onei € po« 
diT(o nqndiCinc d^n it Tcqopi^H eiLn thttR ti 
ndiT niM* d^T(o ndii nc nc oTOCiig cht d^qoKooq 
n«a» T€ noT ar€ € tctRtmrct thttH c nd^goT 
d^T(o ii T€Tii\o € TCTiinHT ii c(oi. noTocin ndwc^Tc 

20T€q€roM* d^T(o qndiCo&T€ ^ii ncq^s^oM THpOT* 
£^T(o d^qco6T€ £ii Tcq^OM € Tpcq qi ii ncT ii 
OTocin €T ii £HT THnoT d^T(o nTCTiicg^onc ii 
RdiR€. d^T(o ncq^OM d^qTd^MiooT € Tpcq qi ii 
TCTii^oM ii gHT THnoT iiT€TiiTA.Ro . ndfci fX€ Rtc- 

2S pccttooT R^i TnicTic coc^idi* d^car^oo^f € nTonoc 

M nd^fXdUtldiC d^cndiT € € HTOnOC R R^^RC dwT(0 "j^ i^. 

9. «kTnskT. Sic in Ms. pro «kCn«kT. 26. e e nTonoc. 
Sic in Ms. pro e nTonoc. 174 

n ^dioc n^\ Rt d^qTd^Mioq \nA oit d^ctidiT e Te 
npoftoXH ciiTe n Rd^Re. ct n&igT eMd^Te ndJi 
enT di.qnpoftdiXe Xluoot eAoX n0'i nd^^Sh.daidiC • 
Qte HdiC eTedjiidijTe n thictic cocj^id^* d^Tco iice- 
nooic e necHT e ne x.^^^ ^*'' ^q^i^^^ioq* tice- 5 
gcoQt AiMOc gM HMdi eTXLMd^ir* d^Tio nceuiTpTcopc 
{IdinTOTqi necoToein ii gfiTc d^c^d^ne tf^e iiTepe 
TnicTic coc^idi nd^T e tc npoftoXti ciiTe n Rd^Re 

CTMMdiT. diT(0 M HTOHOC R Rd^RC* nd^l CHT d^q- 
TdOilOOT R^l TlK^^iJli^C. ^C^ £OTe d^TCO d^ccoig 10 

e (pd^i e noToein ecotco Ximoc* ote noToein eic 

gHHTe d^qai^conT n^i ji^^^^lM^c npeqoti n tf^onc 

d^qTdiMio ii OT npoftoXn n Rd^Re* d^Tco on d^q* 

p^. «.. npoftdiXe eftoX ii ne otci n x.^^^ d^Tco d^qTd^- 

Mie Re OTCI ii Rd^RC d^TCO H ^d^OC* dwTCO d^qcifc» 15 

T<OTq» Te noT ^e, io noToein ne ^(^d^oc iiT 
d^qTdJuioq e Tpeq nootT e poq nqqi Td^^^oM ii 
OToein ii £ht. qi Tioq ii girrq* di.Tio iiMeeTe 
enT d^qMecTc e poq e Tpeq qi nd^OToein. cend^ 
Hioq ii £HTq« «^tco noti n ^onc enT d^qocooq 20 
e Tpeq qi nd^oToein n £ht: qi noTq THpOT» 
n^i ne ii ^d^Tce enT d^cotooT iie^i tiuctic coc^i^^* 
{pdii £M necjTMnoc* tc noT ^e. ncT tiHcl^e ^m 
neqniul* Md^peq eT e en nqTd^Te n&coX R R 
igdwQte n^i TnicTic coc^idi. (pd^i {m necgTAmoc 25 
d^ceT on e en R^^i Md^ped^ ne7Cdi.c« oce nd^otoeic. 

19. ceiuw n<oq. Slc in Ms. pro cen&qi nci>q P. 25. 
it^i TnicTic. Sic in Ms. pro n Tnicric. 175 

H«io XiMOOTr* Te tioT ^e ReXeTe nd^i T^T^-ve 
nerAcoX gfi ott nd^ppHcid^* d^qoTcoig]^ '^e fi^i lu 
gopii M MTCTHpion neotd^q m Md^ped^ oce "^Ke- 

5 XeTe ne Md^ped^ e Tpe Td^Te n&coX fi fi cgd^oce 
ti^i enT diCvooT fi^i Tcocj^id^ £m necgTMnoc* 
diCOTcogS "^e. fi^i Md^peA neocd^c ote nd^ocoeic* 
nd^i ne fi {gd^ace fiT d^ TCKd^OM fi oToein npo- 
fg^HTere mmoot m hi OToeio^ giTfi «s^d^Tei^Si* gXi 

10 HMeg^ cd^gq m x^d^TiMOC oce nnoTTe ot npiTHC 
M Me ene fi ocioiope fi ^&p^-gHT* e Meqeine 
n Teqopi«H m MHne* e TeTfiTAiReTTHT qnd^ociop 
H TeqcHqe* d^qccoMT fi TeqniTc d^qcl^TCOTc d^q- 
co&Te n £HTc fi £en cneTOc X[ mot neqcoTe p^. «^ 

15 d^qTdwMIOOT n nCT OTnd^pORgOT • eiC gHHTC di 

noci n d^onc "^ nd^d^Re d^qioio Xi ngice «^qocne 
Td^noMid^* ^qS^CRT OT ^Hi* d^qai^pH AiMoq qndige 
e ^p^i e ne gieiT enT d^qTdoiioq neqgice nd^- 
KOTq eocn Teqd^ne d^Tco neqoci n e^onc hht eocfi 

20 TMHTe fi QC(oq • n^i ^e fiTepecTcooT fi^i Md^ped^ 
nes^q nd^c fi^^i ni gopn Xi MTCTHpion ct ^(ogiT 
elioX Tce eTC«e r^Xcoc Md^ped^ TMd^Rd^pid^* 

"^ dicgcone ^e fiTepe ic ot<o eqacco e neq- 
M^eHTHC n ne g&HTC TnpoT enT d^T^cone fi 

25 TiucTic cocl^id^ ec ^M, HC ^Mc • «^TCO Mfi ec cnT 

10. Legnntur haec Ps. 7,10-17. 11. ene. Scriptiiin e 
prlns in loco eraso S. 12. TeTnTMKeTTHT. Sic in Ms. pro e 

TCTnTXlReT THTTli P. 176 

diCgTMneTre e i^P^ ^ noToein igdinTeqnoTrgM X[- 
p^. L Moc nqeme XLuoc e gP^*'* £.^ "^ X.^^^ * nqeine 
MMOC e go^ e iiMeg^ MnTcnooTc n d^icon. d^Tco 
mR ee enT d^qnd^gMec eAo\ £n necgcoot THpoT 
n^i Rt dwTg€«g(ji>«T n gHTOT n^'! ii «^p^^i^con 5 
iiTe ne ^dwoc eJboX «e d^cenieTMef e &(ok e 
pd^Tq M noTOin* 

"^ d^qoTiog^ on e TOOTq ^m n^d^oce n^i ic 
ne^d^q n neqMd^eHTHc «e dwcig(one ^e Mtmcd^ 
ndwi THpoT d^iqi n thictic coc^idw d^*inTc e govn lo 
e iiMeg^ MnTOiOMTe n d^icon e*io tt oToin CMdwigo 
CMdwigo* e Mti. ^i e noToein e neqogoon jiimoi 
diieT e gOTn e htohoc m HMeg^ fsoTTd^qTC n 
digopdiToc eio n OToein eMdwogo eMd^oio* dwT(o 
d^TTigTopTp gn OT nos' n igTopTp d^T^ioigT «^t- 15 
p^e. «.. ndiT e Tcocl^idi e nec nMMd^i dwTcoT(onc &noR 
^e MnoTCOT(onT ^e d^noK niM* dw^A^dw ncTMe- 
CTe e poi ne n ee n OT npoftoA.H Rtc HKd^g^ 
H noToein* d^caj^one ^e nTepe Tcoc^id^ nd^T e 
necigfteep n dwgopd^Toc. d^cpd^oie gn ot no^ n 20 
pd^ge* dkT(o &cTe\HX CMdwigo* diCOT(oig e Td^- 
MOOT e ne ^nnpe enT d^i&d^T nXiMdwc Xt 

necHT gM HKdig^ Rtc TMnTp(OMe geioc ogd^n'^- 
noTgM Xlmoc. d^ceT e gp&i e tmhtc R n 

5. «iTg|^eQ&£(oo&T. Superscriplum mihi videtur t, ita ut li- 
neola non pertineat ad iiteram t, sed ad lit. vocalem sup- 
plendam Rev. 13. Pro m njue^ o&OTTet.qTe „yicesimi quarti*' 
legendum videtur m nosoTTd^qTe ,,viginti quatuor^' P. 19. 
H. In Ms. exstare videtur m Rev. 177 digopdiToc «iC£7rMite7re e poi ^ TeTMHTe ecotco 
ALuoc Qte "^n^oTcoit^ iid^R eftoX noToein ote Rth 
OT cioTHp* «iiru> itTil OT peqccoTe n OToeio^ 
nui* ^diQtco M nei {.'^junoc e noToein ^e d^q- 
5 noT£Ai ALuoi* d^Tio d^qnd^gMCT e&oX gn T^^iot n 
n d^p^ton n ndi^raecT. d^Tco d^Rnd^gMeT gti it p^, A. 

TOnOC THpOT* d^T(0 d^Rn&gMCT ^M, mLiC€ mR 

n^Me Rtc ne ^d^oc • ^t(o gn n &i(on n n d^p^io 

nre tc cc^cpd^* ^tco RTepieT e&oX ^m n^ice* 

10 ^ic(opM ^R £en Tonoc e mh oToein n gHTOT* 

MHie^ ROTT e HMdi^. MRTigOMTe R d^KOn HdiMdi 

n a|(one «e mR OToein R £Ht« ottc ^^om* d^ 

T^^OM. MOTR e HTHpq* d^T(0 di HOToein nd^£MeT 

£R nd^oXii^c THpoT diigTMneTe e ^^^i e noT- 
15 oin* «iqc(OTM e poi RTepoTeA.i6e mmoi d^q^i 
MoeiT £HT £M nc(onT Rtc n d^Kon e Tpeq Rt e 
^pdii e iiMeg^ MRTigoMTe n mIS nd^Md^ R ig(one« 
^^dwOT(on^ nd^R e&oX noToein ^e «^Rnd^gMeT* 
diT(o neR^TiHpe gM ni«enoc Rtc tmRtp^omc* R- p^. «.. 

20 Tepiy9(0(0T R Td^d^^OM «iR^ ^OM tiM* *iT(0 RtC- 

piV9(0(0T M Hd^oToein d^RMdi£T R OTOcin eqcoTq* 
diicg(one jm nRd^RC mR ed^i&ec Rtc ne ^d^oc* 
eiMHp ^R M Mppe cTnd^igT Rtc ne ^d^oc e mR 
OToin R gHT« Qte d^i^ noT^c m nT(0(g m noT- 
25 oein d^ind^pdJBidi* diT(o d^i'^ ^'(onT m nT(0V9 m 
noToein ote «^ieT e&oX ^m nd^Tonoc* d^T(o Rtc- 

11. e luu&g. Sic in Ms. pro e iLueg^ P. 13. motr. 
Sic io Ms. pro motr^ P. 

12 178 

oiroein* diTrco n€ XCnc Xd^d^ir ftoHei e poi ne* 
d^7ru> gM HTpeT eXifre XLmoi* dwig^TMneTe e gpd^i 
e noToein d^Tco d^qnd^gMeT e6oX gn nd^eA.i\|ric 
THpoT* d^Tco on d^qcco^ n nd^Mppe TnpoT* s 
d^qnT e {p^ii ^ nKd^Re mH ngooi^ai nTe ne 

Pgc. ^ 5^«iOc« "^&OTcon^ ni^R eAo\ noToein -xe «wr- 
ndkgMCT dwT(i> d^ neRU^nHpe cgcone ^m ncenoc itTe 
TMnTp(OMe diT(o dwROTco^ii n m htXh ct ^oce 
Rtc iiRd^Re. «iT(o mS m mo5(^Xoc ct ndwigT nTe lo 
ne ^dwoc* diT(o diRTpdw pdwRT eAoX m htohoc 
enT diindwpdi !i^ n gHTq d^T(o on Rt d^Tqi n 
Td^e^OM ^e d^ind^pdkftdi* diT(o d^iXo £n m mtcth- 
pion* d^ieT e gP^''* 2.^ ^ nTA^H Xi ne ^d^oc* dwT(o 
fiTepoTeXi&e XiMOi* diigTMneTe e gpd^T e noT- is 
oein d^qndi^MCT eAoX gii nd^eXnl^c TnpoT* dwRTtt- 
nooT n TCRdwno^poidi d^c^ a^^OM nd^i d^T(o d^cnd^g-- 
MCT e&oX £n n&goixg^ TnpoT* "^nd^oToin^ nd^H 
eftoX noToein oie dwRn&gMCT* d^T(o neRcgiiHpe 

P^V ^* 9J^ ncenoc itTe tmRtpcomc: nd^i &e. ne ngTMnoc 20 
enT d^coiooq n^i TntCTic coc^id^ ec gn tmhtc Xi 
notOTTd^qTe n dwgopd^Toc ecoT^otg e TpcT eiMC 
THpoT e ne c^nHpe TnpoT enT MiKiK-y- nXtMd^c* 
d^T(o ecoT(o^ e TpeT eiMe oce d^ift(OR e hrocmoc 
Rtc TXinTp(OMe ^i"^ nd^T R XC MTCTnpion Xt 25 
nwce* Te noT ^e ncT «oce gXi neqnoHMd^ Md^- 
peq eT e eH nqai(o Xi &(oX e&oX Xi ngTMnoc 
enT d^cQtooq R^i Tcoc^id^ d^ccgcone ^e RTepe H 179 

oir(A> eqrsco R nei igd^Qte. ^.qcT e en ne^i <i^iXin- 
noc neTCd^q ^e ic nd^otoeic* qotoce n^\ n^noHM^* 
«iir(o d^inoT H nft(o\ e&oX Xi ngiPMnoc iiT d^c- 
«ooq ii0'i Tcoc^idi. iiT d^qnpocl^HTeTe on gdi poc p^tTa. 
5 jEi ni oTOigi n^i ^d^Tei^ ne npoc^HTHc eq^ui 

AiAiOC gM nMCg^ ge COOTT M ^rd^^MOC* Qte OTT- 

ion£ e&oX X[ nrxoeic ^e ot ^pncTOc ne ^e ot 
vgd^ eneg^ ne neqn^* Md^pe nenT d^ nrxoeic cotott 
ote xiM ne d^qcoToir e6o\ gii Td^^i^ n ncTOKdw^e* 

10 ^qcooTgoT e £OTn £n neir^copdi e&oX gXi nei&T 
Mif neMttT Mii ncMgtT* Mii od^Xd^ccd^ d^TnXd^ndi 
£1 nrsd^ie £ii ot Md^ e mR moot n $[HTq* Xi- 
noT^n Te ^ih ii TnoXic m ncTMd^ ii ig(one« ct^ 
^Rd^eiT* CTofte di TeTV|rT5([^H co-xti ii gHTOT» ^^q- 

isndigMOir e&oX £ti neTd^nd^cRH • d^TOKi igRdiR e 
£P^T e nsoeic d^qccoTJR e pooT gXi nTpcT ^coig* 
d^qd^qrsi MoeiT ^htot. ct ^ih eccoTTcon e TpeT '^^ ^, 
&(OR e ^p^ii e nTonoc Xi neTMd^ ii tgcone* Md^- 
poT oTion^ e&oX Xi notoeic £ii neqn^* «^tco 

20 neqvgnHpe gn n igHpe n ii pcoMC rse d^qTCio ii 
OT \|nr)^H ecgRiiiT ot ^ttj^^h ecgRd^iT d^qMd^^c 
ii &c>dieon ncT ^mooc gXt nRd^Re mh ed^i&ec XC 
hmot ncT MHp gti OT MnTgHRe Mii iinetune ^e 

6. Lcgnntnr haec Ps, 106 (107), v. 1-21. 9. «c Sic 
in Ms. Omissum videtur «(o; sed itidem scriptnm legitur 
infra pM>, «u I. 4. Caeterum abennt haec a textu graeco et 
bebr. P» 11. nejMgrr. Additum in margine post e ab alio, 
ni fallor, homine m. 17. «kq^^qTu. Sic in Manuscripto pro 
«^qxi P. 

12* 180 

nigovne m ncT ^oce* d^ nezr^HT o£&io gn neir- 
^ice* «iirp ^(o&« d^Tio mR ncT &oHei e pooir« 
d^TTsi igRd^H e pp^i e noioeic gXi nTpcTr gcoig 
^qnd^gMOir eftoX gn neTd^nd^TOH d^qnTOT e&oX 5 
^aC lui^iRe mR odwiftec m iiMOir «^Tio d^qctoXii n 
ncTMppe* MdipoT OTCon^ eAoX m noioeic gn neq- 

p^H. 9u n^* «iT(o neqgnnpe n n n c^Hpe n p pu>Me ^e 
^qoTiogq n £en htT^ n ^omht* «^q^coplt n 
gen MO^Xoc M nenme* d^qcgonoT e poq £it tc 10 
giH n TCTd^noMidi* Rt «^toMio u^ip CT&e ncTd^- 
noAUd^* «i neTgHT &eT &i n ot<om niM* «^Tgcon 
e goTn e m htT^ m iimot* diTra» ^Kd^R e gpd^i 
e n^oeic £m nTpcT gco^ d^qnd^gMOT eAoX gn 
neTd^ndiC<HH« «^.qixooT m neqtgd^^e d^qTd^X^^ooT* 15 
^qTOTOKOoT eftoX ^n ncTgice* Md^poT otcoii^ 
e&oX M noioeic gn neqn^* d^Tco neq^nnpe gn 
n gnpe n p pcoMC* nd^i oth ^e nd^oioeic ne 
iift(o\ e&oX M ngTMnoc itT d^c^ooq n^i Tcoc^id^* 
ccoTM OTn Hd^^oeic* Tdi^ooq cl^d^nepcoc* nigdk.^e20 

p^^. ^ m5 ht diq^ooq n^i <2^di.Tei^* «e OT(on^ e&oX m 
n^oeic rxe ot ^(i^pHCTOC ne oce ot cgd^ eneo ne 
neqn^* itToq ne nigd.<2ce enT d^cocooq n^^i tco- 
^iA^* Qte ^nd^OTcon^ n^^R ehoK noToein «e nTR 
OT ccoTHp *iTco Rth ot peqccoTc ii OToeiig niM» 25 
^Tco n^d^^e itT d^qrxooq n^i ^d^Tei^s^* «e Md^pe 

1. ^qi". Sic In Ms. pro «.t^ P. 8. Scriptum in Ms. H 
itpi|gHpe Rc V. — n n n |9Hpe. Sic in Ms. pro n n fgHpe P. 181 

nctiT di mtoeic cotott s€ nda* d^qcoTOT cAoTi 
^it T^ra n ner^dwrse* nToq ne nu^dirxe enT d^c- 
otooq n^i Tco([^id^ rxe ^nd^oico Xi neei ^J^jumoc 
e noToein ^e «^qnoTgM Ximoi d^Tco d^qndwgMer 

5 eftoX £n T^ra n n d^p^cS nd^omeeT* mR n-Ke- 
ceene m x^di^VMoc* nd^i OTn nd^soeic ne ni^coTi 
e&oX M ngTMnoc Rt d^cocooq n^i TCO([^i«i 2.^ 
TMHTC M nrxoiTTdiqTe n d^^^pd^Toc ecoTcoig e 
TpcTT eiMe e ne cgnHpe THpoT enT d^id^d^TT Rm^ ^^. A. 

iOMdiC* diirco dicoirco^ e TpeT eiMC ^e b^K^ n nen- 
MTCTHpion M nc<enoc ii TMnTpcoMc: d^ctgcone ^e. 
nTcpe ic ciotm e nei fgd^aie. eq^co mmoot it0'i 
(^iXinnoc ne^d^q ^e e7rc<e nMd^Kd^pioc c^iXinnoc 
ndwi ne nftcoX elx6\ m n^TMnoc enT d^csooq 

is n^i Tco([^idi* d^ccgcone ^e on Miuicd^ nd^i TnpoT 
dkCeT e OH n^i Md^pi^d^M d^c^ OTcoigT e n OTepHTC 
ti ic nerx&c rxe ndwocoeic Mnp ^conT e poi .ei- 
^ine XiMOK* ^e enajine n cd^ £(o& niM gn ot 
cop^ mR ot diC([^d^A.idi* diKixooc (<dwp e pon m ni 

20 oToei^* fxe cgine TdwpeTn^ine d^Tco tco^m Td^- 
poTOTion itHTn fxe oTon i«dip niM ct igine 
qndi^ine* d^Tco OTon niM ct tco^m e £OTn« po! «^. 
cendiOTcon n^^q* tc noT ^e nd^ocoeic niM ne- 
^^«i^nTq H niM neTnnd^TCOgM e poq« ii niM 

25 nToq ncTe OTit cg^oM XiMoq e rxco e pon n 
T^^noc^diCic n n asd^oie e Titnd^cgnTii e pooT* ii 

3. ii^i ico^idk. Haec yerba scripta in loco eraso et ^ca^- 
se in marg. addita. 16. «^c^. Litera ^ erasa est. 182 

nuu. nToq ne cr coorn n Td^oM n n [gdiQte tR- 
ndi^giinc n c<aoT« c&oX otc gn ot noTC «^r^ 
notrc n^n Rtc noTTocin* «^tco «^k^ nd^n n or 
d^icencic mR ot mcctc cqvocc cm^^tc* ct6c n^^i 
OTn Mti Xdid^T cqgoon £m hrocmoc Rtc tmRt- 5 
p(OMC« OT^c cqcgoon £m nwcc Rtc n d^nan ctR 
9^0M XCMoq c 01(0 c pon R T^not^cic n R 
^d^oKC c TRgiinc R ccoot* cimhti Rtor ot^^^r 
n^i CT cootR m nTHpq* d^Tio ct ouir ehoK £m 
po. A. nTHpq* cftoX occ n cicginc d^n R cd^ ec ct ot- lo 

^inc AiMOC R^I R piOMC RtC IIROCMOC. «i.XXdi 

cnginc «^non jm hcootR Rtc noucc nd^i cht 
^RTd^^q n^n d^Tco cn^inc on £m nTrnoc R T^^in 
jginc CT otot]^* 

5 TdJi Rt di.RTcaw&on c poc c Tpcn ginc R is 
^HTc* TC noT ^c nd^rxocic Mnp ^conT c poi* 
^TiTidk ^(oXn ndii cAoX m ncgd^occ c ^d^igRTR 
c poq* &c^(onc RTcpc ic c(otm c nci g^occ cc- 

91(0 XLUOOT R^I Md^pidi TMd^COWdiXHnH* diqOT(OS|£ 

QkC n^i ic nexd^q ndiC occ ginc R cd^ ncT cpc- 20 
OTcg opnc R c(oq* M^io d^noR "«^ndie^oXnq nc 

cftoX 2.^ OT (Op% mR OT «iCCl^diXcidi* 2.^MHn gt^- 

MHn ^^(o MMOc hhtR orc pdi^c gn ot no^ R 
po«^ «^. pd^i^c • d^T(o RtctRtcT^X CMd^igo CMd^go • c tctR- 

liinc R cd^ £(o& niM gn ot (op2^ d^T(o ^d^TC- 25 
^X cMdiigo CMd^igo occ TCTRgiinc R cd^ ^y^h niM 
gn OT (op%* d^T(o TCTRoginc R cd^ ec ct ^otp- 
g^inc MMoc^ Tc noT &e ginc R c^ ncT cginc 183 

n ccoq* d^Tco ^d^e^o^q nc e&oTi £h ot pd^vgc* 
diCOiiane ^e nTcpe Md^pid^ cii^TAi € nei igdiQte 
eqrxco mmoott n^\ nccoTnp* d^cpd^o^e £n ott no^ 
n pdiUie* diiTiA^ «^cTeXnX XCmoc eM^vgo eAi&|go« 

5 neotdiC n ic ote n^^^oeic* d^Trco nd^ccoTHp* eie epe 
n^OTTTd^qTe n d^^^pd^Toc o n d^^ Xi juine «^irco 
CTO n «iU9 n Timoc ii Xtuon nToq cto n d^g 
n ^OT* H eie eqo n d^g n ^^ot n^i neTroroein* 
^qoTco^jX ^e n^i ic neTCd^q JH Md^pidi* Tce or poTi A. 

10 ne CT gM nei rocmoc eqeine aLuoot • h ^vg n- 
Toq n Tonoc ne ct ^ nei hocmoc ne e Tn- 
TonT e pooT* Te noT ^e e eindwTtiTconoT e OT 
h ot nToq ne e "^nd^rxooq eTftnHTOT mR \^ktp 
^^P S.^ "^*'' KOCMOc eindwC9TnT(onoT e poq* d^Tco 

15 mR Xdi^diT n ei<2^oc n gHTq eqnd^cggOAioKo^^e e 
pooT • Te noT ^e mR \^^t £m nei kocmoc eqo 
n T^oT n Tne« ^.'^MHn ^^(o Ximoc nHTn ote 
noT^ noTd^ n d^gopd^Toc nd^d^q e Tne mR Te 
cc^diipdi CT gi occoc* d^TCO Mn nMiiTcnooTc n 

20 diKon ^i OT con n ^ric n k(o& n con* Kd^Tdi ee 
enT dwioTco eiotco Ximoc nnTn ii ne con* d^Tco 
mR Xdid^T n oToein ^m nei rocmoc* eqoTOTi e 
noToein m npH j^^Hn gdi.MHn '«^co aImoc nHTR poiu «^. 
ote notoTTd^qTc R d^^opd^Toc ceo R OToVn e gOTO 

25 noToein XC npn • ct ^m ne*i kocmoc R ot t&^ 
n H(o£i R con* Rd^T^ ee enT diioT(o eiotco aImoc 

12. e cin«kTnTb>noT. Sic in Ms. pro ein«kTnT(on(»T P. 
24. e {OTO n(»Toem. Sic in Ms. pro e goTO e noToein P. 184 

tfHTn n Re con eho\ ote noToein m npn £n 
TeqdiXH€^€idi jS, Mopcl^H nq gM nei Tonoc ^ eftoX 
c^d^p ^e q«(OTe na^i neqoiroein n ot MHHgic n 
Rd^TdwHeTdiCMdi n Tonoc* d^^Xdi noToein m npn 
£n TeqdwXneeidi m Mopcl^H ndwi ct igoon ^m hto- s 
noc n Tnd^peenoc m noToein* qo n OToein n 
^OTO e n^oTTdiqTe n d^^opd^Toc* ^TFif^ mR nno^" 
M npond^T(op n d^gopdwToc diTTO) Mtt n-Re-no0' n 
Tpi^s^Tnd^Mic n noTTe n ott T&d^ n r(o& n con* 
Rd^Tdi ee enT d^ioTco ei^co Ximoc nHTtt n ne lo 
poi^. A. con* Te noT ^e Md^pi&M n Xd^d^ir n ei^^^oc gM 
nei ROCMOc OT^e mR OToein oT^e mR Mopii^H 
eqTnTonf e n^ovTd^qTe n digopd^TOc* «e eicTn- 
T(onoT e pooT* di^A^di cti rc roti n oToeiig 
itTO Mtt noTcnHT n j^Sp-Md^eHTHc "^ndiW tht- 15 
Tn e n Tonoc THpoT Rtc noiice* diT(o "^nd^^i 
THTTn e ncgoMnr n ^(opHMd^ m ni giopii m 
MTCTHpion igd^Tn n Tonoc XLudwTe m ne x.^" 
pHMdi M ni d^T^d^Tce e poq* dwT(o TCTnndindiT e 

nCTMOpt^H THpOT glt OT d^^Heidi d^^tt TOnTtt* 20 

&T(o eiigd^nw THTTtt e nwce* e TeTnnd^ndiT e 
neooT n nd^ n^ice* diT(o TeTnnd^gi(one gii ot 
nodi' n gnnpe CMd^^o CMdwoio* d^T(o eiigdinrxi 
THTTtt e HTonoc tt n dip^xi^^ ^ eiMd^pMenn 
por'. «^, TCTttnd^nd^T e neooT ct OTU^oon n griTq • d^T(o 25 
e6o\ gM ncTno^' n eooT ct ototS TeTitnd^en 
nei ROCMOC tt ndwgpHTtt g(oc Rd^ne it Rd^Re. d^Tco 

27. n K«iKe. Sic in Ms. pro n ii R^Jie ,ycaligiaam" P. 185 

nTeTiiiidi^iogT eSioK €f2Ui nnocAioc THpq nTC^ 
TjanTpcoMC €qn&p ^ot n oir nd^nne n ojoiui n 
ndi^pHTn e&oX m nno^ n oire eT qoTHT m- 
Moq eMdi^o* eMdkigo* mR Tno^ n e^oT. eT qnd^- 

5 d^diq e poq eMd^ojo* d^Tco eY^d^n^i THTTti e 
nMtiTcnooTC n Mcon TeTnndwnd^T e neooT ct 
OT^oon n gHTq d^Tco eftoX m nno^ n eooT* 
nTonoc it n d^p^con n oiMd^pMenH nd^con n nd^- 
gpHTti n ee M nKd^Ke n n Kd^Ke* d^TCO qnd^p 

10 Ttf^OT n OT nd^nne ti oioitg n n&jpn thhot 
eftoX M nno^ ti otc ct qoTHT eAoX MMoq CMd^- 
Te« Mii Tno^ ti ^ot. eT qnd^d^d^q e poq eMdwcgo po?. k. 
R^T9^ ^e nT d^VoTCO ei«(o XLuoc e pcoTn ti ne 
con • ^Tco on eioidwn^i THTTti e nMCg MiiTgoMTe 

15 ii d^uon* «iTCO TCTiind^nd^T e neooT ct oTigoon 
n ^HTq • fiMiiTcnooTc n d^icon* nd^con ii nd^gpHTn 
n ee M HKdwKe ii ii Kd^Ke. d^Tco TeTiindw^(o»9T 
efsdX HMiiTcnooTc n d^non* eqnd^p nine ti ot 
nd^nne n o^oivg n nd^^pn TnnoT e&oX m nno^ 

20 n OTe eT qoTHT eftoX XLuoq eMd^Te* Mti. tho^ 
n ^OT CT qnd^did^q e poq eMd^uio* d^Tco eicgd^nvi 
THTTti e HTonoc n d^TMecoc» TCTnnd^nd^T e ne- 
ooT ecoTigoon ti ^HTq fiMnToiOMTe n d^non ndi- 
(on n ndi£pHTn ti ^e Ji HKd^Ke ti n RdwKC* d^Tio 

25 on TeTnnd^di^coigT eftoA. e^siM HMnTcnooTC ii d^iio* 

22. ii «kTMecoc. Sic in Ms. pro H nd^TMecoc? cf. p. seq. 
1. 8. P. 23. ecoTOiooii. Sic in Ms. pro ct oroioon item p. 59. 
1. 3. P. 23. iiMnT^oMTe. Sic in Ms. pro iiMnTgoMnT cf. 
p. 189. po7, «k. sed cf. supra L 14. P. 186 

diTCO Ain eiMd^pAietfH THpC* d^TCO XM TROCAiHCIC 
po^. «^. THpC* diTCO Mtf ne CC^dwipdi THpOT MK tteTTd^^lC 
THpOT eCOTT^OOlt ti gHTOTT Cettdwp T^OT K OT 

Kd^nne n ^oeiu^ n nd^jpn thkot eAoX m nnoe' 
n OTe CT qoTHT XLuoq* d^Tio Mtt Tno^ n tf^oT 5 
eT qndid^diq e poq CMd^igo* «^tco eiaid^nfxi thttR 
e HTonoc n nd^ OTeindjii* TCTnK^Kd^T e neooT 

CT OTCgOOn K gHTq* HTOHOC H d^TMCCOC Kd^con 
H Kd^JpR THKOT K Oe K TCTIgH CT ^M HROCMOC 
KTe TMKTpcOMC* d^TCO C TeTKVgd^Ke^iOCgT cAoX eoCK 10 
TMCCOC* qKd^p T^OT K OT Kd^HKe H ^Oei^ H 
KdwgpK THKOT efto\ M HnOd' R OTC CT epc HTO- 

noc n Hd^ OTeind^M otht e&oX MMoq eMd^c^o* 
diTco eiigd^nw thtth e uk^^ JX, hotoih ctc R- 
Toq ne ne encd^Tpoc m noToein RTeTnndiT e 15 
po^. ^ neooT CT OT^OOH R gHTq • htohoc R n«i tot- 
Hd^M HdiCon R HdigpHTR R ec M HOToein m 
nnd^T M Mcepe £m hrocmoc Rtc tmRtpcomc e 
M npH R &o\ d^n diTCO e TCTR^d^ne^co^T e gpd^i 
e^M HTonoc R nd^ OTeind^M qn^p Td^^oT R ot 20 
Kd^HKe R cgoeitg.R Hd^^pR tjfikot eSioK m hko^ 
R OTe CT qoTHT e&oX MMoq CMd^Te R^i ne eH- 

Cd^TpOC M HOTOeiK* d^T(0 ei^d^KTCI THTTR e HTO- 

noc R KCKT d^TTa» Ke RXnpoKOMi^ R neKT m^\ 

R M MTCTHpiOK M HOTOeiK* RTCTRKd^T C HCOOT 25 
M HOTOeiK CT OTOiOOn R {HTq • IlRd^g^ M HOTOIK 
KdiCOn K KdigpR THKOT R OC M HOTOeiK M HpH 
eT gM HROCMOC RtC TMRTpiOMC* d^TCO C TCTR- 187 IP^n^co^ € SP^' ^'^^ nRd^2. «^ noToiti qttd^con poe. «.. 
n nd^^pn THnoT n oe n ot nd^nne n cgoeiig 
eAoX M nno^ n OTe eT qoTHT eftoX ALuoq n0'i 
HRdi.^^ M noToin d^Tio e&oA. ii TMiiTno^ eT qnd^- 

5 did^q e poq ejud^^o* 

5 «iCigcone ^e itTepe ic ot(o eqocco n nei 
S^dive e neqMdi.eHTHC« d^cqo^c eAoX n0'i Md^pid^ 
TM^iiF^diXHnH neosd^c se nd^^oeic* Mnp ^(onT e 
po*i eigme Ximpr* eftoX rse engiine n cd^ gcoft 

10 niM gn OT (op%« d^qoTcogXi 's^e n0'i ic nefxd^q m 
Md^pidi Tce giine n cd^ ncT eoTeig giine n cioq 
^T(o d^noR ^ndi^oXnq ne e&oX gn ot nd^pgH- 
cid^* d^ttii nd^p&fto\H* d^T(o 2(o& niM eT ecgine 
ii ccooT* "^ns^^ooT ne git ot (opSi mR ot d^c- 

15 c^dtXi^* d^T(o ^nd^QteR THnoT e&oX gii ^^om niM* 
Mtl nTinpcoMd^ niM • ocin ncd^ n £OTn iiTe ni cd^ poe. A. 
n £OTn* ge^oc cgd^ ncd^ n &o\ tiTe ni cd^ ii &oX* 
wn ni d^TOidirse e poq* g^^^ 9^ nRd^RC ii ii 
Rd^Re* Tce cTeMOTTe OTfte throt oce ne nXn- 

sopiOMdi CT ^HR e&oX n cooTii niM* tc noT ^e 
Md^pi^ gine n cd^ neT epe igine ii c(oq« d^T(o 
^&d^oA.nq ne e6o\ gii ot no^ n p^oge 
Mii OT notf' n tcXhX* «i.cu|(one ^e, nTepe Md^pi^. 
c(OTM e nei tgd^^e eq«(o XLuoot ii^i nc(OTHp 

25 ^wcp^iige gii ot noef n pd^ge eM^^igo* «i.t(o diC- 
tcXhX neocd^c «e nd^^oeic* eeie ii p(OMe iiTe 
iiROCMOc nda liT d^Toci n aC MTCTHpion nTe noT- 188 

o*m c€ndiasu>n€ €tot£ € n€ npo&oA.ooT€ m n€ 
poc. «^. oHCd^Tpoc (pdwi gn TeKMtiTepo eAoX rxe dwicot^TM 

€ pOR €KfS(0 JllMOC «€ €€Iigdin«I THTTTtl € HTO- 

noc n ep w aI MTCTHpion htohoc nKd^^ m 
noToein qndwu>n n ndwjpHTn n oe n ot nd^nne s 
n igoeiig eftoX m nnoai' n otc ct qoTHT eAoX 
ii gHTq» dwTio Mn nno^ n OToein €T qcgoon n 

£HTq» €T€ HKdi^ M HOTOein HC M HC OHCdiTpOC 

HTonoc n ne npoftoXooTC • eeie OTKOTn nd^^soeic 

€I€ n p(OM€ ep W M MTCTHpiOn C€ndwU|<On€ 10 

CTOTOT^ € HKdwg^ M noTOcin* dwT(o ncea|(on€ ct- 
otot5 € pooT gpa^i g^n TMttTepo M noToein» 
dwqoT(ogM ^e n^i ic ncsdwq m Md^pidi rxe Kd^A^^oc 
McnToice Teigine n cd^ g(o£i niM gn ot (op% Mtt 
OT dwcc^dwA^idi* d^Wdw ciOTM M&pidi* Tdwcgdi^e nM- is 
M€ € gpd^i € TCTnTeA^eid^ M ndii(on« Mti n(oX € 
poc. L gpdii M nTHpq n necndiU|(on€ d^n gi ndwi • d^^Xdi 
Rt d^i^ooc € p(OTn Qte eicgd^nw thttR € hto- 
noc ii ne KA.HponoMidw n ncT nd^^si m itmtc- 
THpion M noToin m ne OHCd^Tpoc m noToein 20 

1. ctotE. Sic in Ms. pro eToroTfc P. 3. eeio9«^nau. 
Sic in Ms. pro eicg«.nQu P. 4. Duae literae erasae sunt. 
Ante MTCTHpion erasum esse videtur n, post juTCTHpion cra- 
fium est M, cuius lineamenta satis sunt conspicua Rev. £qui- 
dem dixerim iegendum esse: m nMTCTHpion nTonoc m hk^^. ^- 
7. OToein. Literis oein transfixis recentior adscripsit in marg. 
eo, ita ut legeret eooT. 8. Literae Mne in margine ad- 
scriptae Rev. 10. ante MTCTnpion litera est erasa. 20. Li- 
terae OToin m in loco eraso scriptae esse mihi vldentur, ubi 
ne extra lin. additur Rey. 189 

iiTonoc it ne npoftoTiooTe qndwcon n nd^gpn th- 
noir n ee n oir nd^nne n lyoiyi d^TTco ii ee Xi 
noTOin Xi npH itTe ne ^oott XLudwTe* itT dwT^ooc 
OTrn rxe epe ndwi ndw[ya>ne £m ne OToiig n TCTn- 

5 TcXeidw Xt no>\ e gpdwi Xi nTHpq* iLunTcnooTC 
n ccoTHp XI ne OHCdwTpoc mR TAtnTcnooTC n 
Tdw^ic Xi noTdw noTdw Ximoot ctc Rtoot ne ne 
npo&o\ooTe n TCdwiyqe Xi cl^ionH mR n^oT n 
vgHM cend^gcone nXiMdwi gXi nTonoc n ne k\h- 

10 ponoMid^ Xi noToein* cto n ppo nXiMdwi £tt 
TdwMHTepo* epe noTd^ noTdw Ximoot eqo n ppo 
e £pdwi eotn neqnpo6o\ooTe* d^Tio on epe noTd^ por. «^, 
noTdw XiMooT eqo it ppo Rd^Tdw neqeooT* nno^ 
RdwTdw TeqMHTno^ nnoTei h^t^ TeqMnTROTi» 

15 dwTu> nccoTHp n ne npo&o\ooTe n Tcgopii Xi 
^(onH cend^igcone gXt nTonoc n ne \|rT^ooTe n 
nep rxi Xi nigopii Xi MTCTnpion n e ni tgopii 
MTCTHpion ^tt TdjunTcpo* dwTco ncioTHp n ne 
npofto^ooTc n tmc^ cRtc Xt c^conH* qndwcgione 

20 gM HTonoc R ne \|fT3(;^ooTe R ne Rt d^TKi Xi 
nMe^ cndwT Xi MTCTHpion Rtc ncgopn Xi mtc- 
THpion* ^OMOKOC on ncioTHp R ne npoiboXooTe 
n TMe^ cgoMTe Xi c!^(onH* qndwcgcone ^Xt nTonoc 
R ne ^TT^ooTe R nep rxi Xi iiMe^ igoMRT XI 

25 MTCTHpion Rtc hi ^opR Xi MTCTHpiOn ^pdwl ^R 

16. cen«i|ga>ne. Sic in Ms. pro qnd^ogCDne P. 17. Li- 
teras e lu igopii MTCTHpion manus antiquissima in margine 
scripsit* In lacuna una aui duae llierae excidisse videniur Rev. 190 

Te RXnponoMid^ jEi noToein* ^ina nccoTHp n ne 
npo&o\ooire n TAieg qTO JX. ^(onH Jl ne ^h- 

pa7. £u cdwTpoc M noToein qndwigcone ^m htohoc n ne 
t^rs^ooTe n nepw Xt iiMdwg^ qToov m mvcth- 
pion itTe ni cgopii m MTCTHpion £n ne KXnpo- 5 
noMid^ M noToin* d^Tco fiMd^g^ ^ot n ccoTnp n 
TMdwg^ ^ M c!^(onH M ne ^HCdwTrpoc m noToein 
qndwcg(one ^m htohoc n ne ^TTr^ooTre n nep 
w M HMe^ ^OTT M MTCTHpion RTe Hi oiopn M 
MTTCTHpion* ^pdwi £n ne KXnponoMid^ m noiroin* lo 
dwTco HMeg cooir n ccoTnp Rtc ne npoftoXooire 
n 2 co M c^tonH Xi ne ^HCdwTpoc m noTOr 
ein qndwcgojne ^ htohoc n ne i|rT^ooire n 
nep^i M HMeg^ coot m MTCTHpion Rtc ni ogopn 
M MTCTHpion* dwTrio HMeg^ cdwcgq n ccoTHp n ne 15 
npofeoXooTe n TMeg^ cdwo^qe m c^(onH m ne en- 
cdwTpoc M noToeitt qndwogione gM nTonoc n ne 

poH. «i. \|rT^ooTe n nep 21 m nMeg^ cdwigq m mtcth- 
pion nTe ni cgopii Xi MTCTnpion ^ ne ^HCdwT- 
poc Xi noToein* dwT(o iiMeg^ cgMOTn n c(OTHp 20 
CTC nToq ne nccoTnp n ne npofeoXooTe JX. nu^opii 
n cgnn Ja ne OHCdwTpoc Xi noToein* qndwogtone 
gXi HTonoc tt ne \|rTXOOTe n ep rxi Xi nMeg^ 

4. iiM«ig. Sic in Ms. pro nMcg. Item 1. 6. 7. et pag. seq. 
P. — Hac 10 pagina chartae pergam. attritae vetustate suot 
excisae. 12. Supplendae esse videntur Te tmc ante 2, ^c^* 
65, qn«iiga>ne satis conspicuum Rev. 14. In m MTCTKpion 
anterior pars litterae m apparet Rey. 23. n ep «j. Sic 
scriptum pro il nep «i P. 191 

vgMOirn Xt MTCTHpiott iiTe ni ^opii m mtcth- 
pion ^pd^i ^n ne RXHponoMidw m noTToein* dw7r(o 
nMdwg^ ^ric n cioTHp cTe iiToq ne nc(OTHp n ne 
npo&o\ooTe m nMCg^ cnd^ir n (gnn m ne en- 

5 cdwTrpoc M noToein* qnd^cgione gM nTonoc n ne 

\|nr^ooire n nep rsi m nMcg^ i|ric m MTCTHpion 

iiTe ni ogopii m MTCTnpion* $p^i §n ne rXh- 

ponoMidw M noToein* dwT(o nMd^g mht tt ccoTnp 

ere RToq ne nciOTHp n ne npoAoXooTe m nMcg^ 

10 cgoMT it giHn m ne e^HCdwTpoc m ncrroein* qnd^- poH. L 
ogcone gXi htohoc ne \|nrx^ooTe it nep rxi m 
nMeg^ AiHT K HMTCTHpion itTe ni Oiopii m mtc- 
THpion £pd^*i ^it ne RXHponoMidw m noToein* 

^OMOHOC On HMdwg^ MitTOTC it CCOTHp CTC HTOq 

15 ne nciOTHp m itMdwg^ qTooT n OiHn nTe ne e^H- 
cdwTpoc M noToein qndwOicone £m htohoc n ne 
^fTDQ^ooTe ii nep om m nMdw^ MitTOTe m mtc- 
THpion iiTe ni ^opii m MTCTnpion ^pd^i £n 
ne RXnponoMid^ m noToein d^Tio nMd^g. -^^*^* 

20 cnooTc n c(OTHp CTe nToq ne ncioTnp ii ne 
npo&o^ooTe m nMd^g^ ^ot ii ^nn m ne eHCd^T- 
poc M noToein* qndwcgione ^ nTonoc ii ne 
\|rT^ooTe n nenT d^Tw m nMd^g. MnTcnooTC 
M MTCTHpion iiTe ni ciopfi Ji MTCTnpion £pd^i 

25 gii ne R^nponoMidw m noToVn* d^Tio nMCg^ cd^^q 

6. Ltterae «i eyanuenint Rev. 11. ne ^^rx^^o^- Sic 
in Ms. pro ii ne ^▼x.^'^^^ ^* "^* Literae Me in iiMeg^ vix 
coniptcaae Rey. Lnmo non tantnm Itterae mc, sed omnino 192 

po^. «^. ii 2<\MHit mR n^oT n ^nn Mtt nogoJuliT n ^dw- 
MHn c€ndwC9(on€ £i OTtiKM Xuioi €To n ppo 
2pd^i 2|i n€ KXnponoMid^ m noTO€in« d^TTco ncco- 

THp ii gdwTpCCT €T€ nTOOTT HC ndwXoTT M ndwXoTT* 

dwirio Mtt n€ ^ric m c^T^dw^ ccndw^io g^cooT on 5 
gi 2,^OTp jRmoi €T0 n ppo gpdw ^n nc K^npo- 
noMid^ M noTocin d^Tio noTd^ noTd^ n n c(OTHp 
qnd^ppo crxn n Td^^ic n ncqnpo&oXooTC ^p^^i 
gn nc KXnponoMid^ m noTocin* n ec on €T oto 

XiMOC £M nc OHCd^TpOC M HOTOCin* d^T(0 HC \^C 10 
M Cl^TXdw^ M n€ OHCd^TpOC M HOTOCin* ccndi- 

igtonc €totot]& € n ccoTnp ^^^ gn nc r^h- 

ponOMIdw M nOTOCin • d^TCO n ^^«^TpCCT tl CCOTHp • 

C€ndw^(on€ €totot]& € nc ^ric m c^T^d^^ £P^*^' 
po». &. gn TMnT€po* dwT(o nigoMnT n gdwMHn c€ndw(g(on€ 15 

€TOT& € n £dwTpe€T tl C(OTHp ^pd^I gtt TMnT€pO 

dwT(o n^OT tt 09Hn ccnd^igcdnc €totot£ c nogoMnT 
it £<\MHn ^pdwY £n nc KXnponoMid^ m noTOin* 

dwT(0 I€OT mR nC C^T\dw^ M nKdwTd^HCTdwCMd^ M 

nno^ n OTOcin • mR m nd^pd^oXHMT^op n ot- 20 
0€in« Mn nno^ cndwT m npo^Ht^OTMcnoc* mR 
nno^ R cd^&dw(oo nd^t^dwooc ccndwog^onc cto R 
ppo gM nogopii R c(OTHp Rtc cgopR m ^(onn 

M nc OHCdwTpOC Ai HOTOin n*wl €T ndw^(On€ gM Meg de mdustria erasae esse yidentur Rev. 2. 6. 2p«^. Sic 
in Ms. pro gp^^i P. 16. eTOT&. Sic in Ms. pro eTOTor^ P. 
20. n«ip«^&oAHMT(op. Literae io erasae esst yidentur. — Re* 
yera sant Rev. 193 

nronoc n nep oti jR nu^opii m MTCTHpion Htc 
ni vgopii m MTCTHpion efto\ c^d^p rxe TeoT mk 
ne c^irXdw^ Jl nTonoc n nd^ oireind^M mR Me\D([^i- 
cer2keR nno^ m nd^pdwXHMHTcop m noToein* mH 

5 nno^ cnd^TT m npo^TOTMcnoc nr dwTnpo Xe eftoX P". «^. 
£M noToein ct cotti ct o n giXiRpinec cMd^oio 
nTe nigopii n' ogHn* ^ecoc igd^ fiMdwg ^ot* leor 
M^R nToq ne nenicnonoc m noTroein Rt dwqnpo- 
Xe eiioK n igopfi g^pdwi £m ngi\iKpinec n OToein 

10 liTe ni ciopii n igHn. ne cl^T^d^^ ^ioioq m nKdw- 
TdwneTdiCMd^ n ndw OTCindwM nT d^qnpo Xe e&o\ 
gM HMeg^ cndwT ii ^nn* dwT(o ne npo£HTOTMenoc 
cndwT liT dwTnpo Xe gcooT ehoK gXi ngiXmpinec 
ii OToein eqcoTq eMd^igo liTe nMCg^ igoMnT ii 

15 igR Mii HMeg»^ qTOOT gM ne encdwTpoc m noToein* 
MeX^ice^xcK £(0(oq Rt d^qnpo ^e e&oX ^m iiMd^^ 
^OT ii cgnn* cd^&d^ioe- nnoi?' £(oioq ii d^^Fdweoc 
n*Ji enT A.iMOTTe e poq «e ni^eiiOT» iiT d^qnpo* pn. A. 
Xe eh6\ g^n leoT nenicKonoc m noToein* nei 

20 cooT ore giTti TReXcTCic m. ni igopii m mtcth- 
pion d^ c^d^e M nd^pdwCTdwTHc d^qTpcT tgcone £m 
nTonoc n ndw oTemdwM npoc TomonoMid^ m hccoot^ 
e £OT M noToein ct m notice ii n dii(on iiTe ii 
di.p^(on* d^Tco gii ii rocmoc mR i^enoc niM ct n 

25 ^HTOT* ndwi e ^nd^fsio e pioTii ai ngio6 m noTd^ 
noTdw iiT dwTRdwdwq gi ^(oq gM nciop e&o^ m nTHpq* 
eT^e notice oth m ng^oft enT dwqKdwdwq ii gHTq* 
5. literae A«w inter npo et Ae erasae. Item I. 9. 11. etc. 

13 194 

cetid^^iom n ^fep ppo ^m ni ^opii m mitcth- 
pioit Stc T^opfi M c^a>iui m ne encdwirpoc m 
noTOcin ndwi ct ndwvgconc gXE nTonoc n nc \|np- 
•^ooTe n ncp rxi ni vgopn m MTCTHpion Rtc ni 
vgopfi M MTCTHpion* dwTco Tndwp^noc m noTOCin* 5 

pn«w. «^ Mn nnos' n ^HcoTMcnoc nTc tmccoc ndwi e oid^pe 
n d^p^con nTe n dwicon e cgdwTMOTTe e poq rxe 
nno9 n id^co RdwTdw npd^n n ot nos" n d^p^con 
eT £M neTTonoc itToq mii Tnd^peenoc XI noToein* 
Mti neqMnTcnooTc n «ikidwKcon ndwi Rt dwTCTn^i lo 
Mop^H n gHTOT* dwTTco dwTeTnoti H T^OM efro\ 
fi ^HTOTT* cen&ogcone ^(oot TnpoT cto n ppo* 
Mn ncgopn n ctoTnp nTe Tj^opn m c^(onH gM 
HTonoc n ne \|nrx^ooTe n ncT nd^w H no^opn 
X[ MTCTHpion tiTe ni ogopii m MTCTnpion s^pd^i is 
gii ne n^HponoMid^ m noToin dwTco Mii iiMnTH 
3i nd^pdwCTdwTHc n TCd^ogqe m nd^peenoc m noTo» 
ein n«^i ct oioon ^n tmccoc cend^ccop eSioK £pdwi 

pn^.£u gti fi Tonoc m nMiiTcnooTC n ctoTHp* mR nne 

ceene n d^tFt^e^oc nTc tmccoc noTdw noTd^ Ra^T«^20 
neqeooT ncep ppo iiMMdwi £^pdwi gn ne RXnpono- 
Mi^ M noToein* d^T(o d^noR ^nd^p ppo opd^i e rsiooT 
THpoT e jp«ui gn ne R\HponoMi«i m noToein. 

5 n«wi «'e THpoT Rt d^ifsooT nnTii n ce- 
nd^^cone d^n £m nei OToeiig* dwW^. eTnd^^ione^s 
jn TCTnTe^eidw m nd^icon* ctc liToq iie n&(o\ 
e&o\ M nTHpq» «^T(o nToq ne n(o\ e £p^i Tnpq» 
R TdwpieMHcic R ne i^fTj^ooTe R tcXjoc Rtc ne 195 

kXfipcmQMi^^ jR noToem* 2^ oh €re oTti n Tcrn* 
TeXodw nd^i HT dw'ifsooT nnTn n cendwogcone d^n* 
«wXXdh. cpe noTd^ noTd^ n^^sgcane ^ neqTonoc* 
enT dwTRd^d^q n ^icTq «m ii S9opii* lydwnTOTnitiOR 

5 efk>X it Td^pieMHcic Xt nccooirg^ e ^o^n n ne pnA* «^* 
i^nr^oore ii Te\ioc* TCd^u^qe m <^ionH mSl h^ot 
n gpm* d^irco Mii ncgoMitT n gdunHn. «^tco Mii 
t^^.TpeeT n ccoTHp Mii ne >V'c m c^T\dw^* dwT<o 
mR nMRTcnooTC n ccoTHp* d^T(o Mii ndw nTonoc 

10 ii ndw OTeindwM* dwT(o mR ndw htohoc n TMecoc 
noT^ noTdw nd^^^io ^ htohoc enT kth^m" n 
£HTq (gd^nTOTioX e ^pd^i TnpoT ifori TdwpieMHcic 
ti Te\eioc n ne x^rs^ooTe R ne nTiHponoMidw 
M noToem* d^Tco ii ne «^p^con TnpoT Rt «^t- 

i5MeT&.noi« cendiorco £(oot gM nTonoc ht d^THdwd^T 
n ^HTq ^dwnTOTioX e ^pd^i THpoT tiori Td^pieMH* 
cic n ne \|rT^ooTe m noToein cenHT THpoT 
TOTCi TOTei £M ncToeiig ct cndww MTCTnpion 
li gfrrq* «^tu> cendwOT^oT^ n ii d^p^io TnpoT Rt 

20 d^TMCTdwnoi* d^T(o cenHT e nTonoc ii ndw tmccoc* pn&. £u 
d^T4o n«i TMccoc nd^dwHTi^^e MMOOT* iice^ ndwT 
a[ nTiogc M nncTMdwTiRon* dwT(o ncecc^pd^c^iT^e 
MMOOT (g^pd^i ^ii ne c<^pdwi5ic iiTe ncTMTCTHpion* 
dh.T(o cendwOT(OT£ e ^oth e nd^ ii Tonoc TnpoT 

35 it TMCcoc* d^T(o cendwOT(OTi e ^oth m htohoc 
fi n^ OTcmduu.* «wT(o ngOTn m nTonoc m ne i^c 
M c^TTi^^^* dwT(o ngoTn m htohoc m ngd^TpeeT ii 
ciOTHp* d^T(o njoTn M nTonoc m nigOMnT n 

13* 196 

^dwMHtl* Aiit nMnTCttOOTTC ii C(OTHp* dwT(0 n£OT Xl 

n^oT R ^nn* mR rcd^^qc Xi c^(onH cpc noTdw 
noiF^ -^ tL^T n ncTcc^pdwtFic iiTC ncvMVCTHpion» 
dwTco itccp ncTgOTn THpoT* itceft(OR e htohoc ii 

pnc". «^. ne KTiHponoMid^ m noTocin noTd^ noTd^ nq^io 5 
gX[ nTonoc cnT dwqoti MTCTHpion igdw poq ^it 
nc KXHponoMid^ Xi noToin gd^ndw^ ^d^nAioc ne 
iJnrjQ^ooTe THpoT ii TMitTpioMe n*wi ct ndw«xi n 
jH MTCTHpion Xi noToein itcendwp cgopii e n 
*wp5([^ion THpoT enT «wTMCTiwnoi* *wT(o cend^p lo 
oiopii e nd^ nronoc TnpoT it ndw tmccoc* Mii ndw 
HTonoc THpq n nd^ OTCind^M. dwTio cend^p gopii 
e n*w HTonoc Tnpq Xt ne encd^Tpoc Xi noToein» 
gd^nd^^ gd^n^coc cend^p igopii e nd^ nTonoc TnpoT* 
dwTco cend^p igopii e nd^ iiTonoc THpoT Xi nigopn i5 
it Tcoog d^T(o ncep ncTgOTn THpoT itceftioK e 
Te KXnponoMid^ Xi noToein cgdw nTonoc m ncT- 
MTCTHpion itTe noTiw noTdw ^to gM nTonoc eitT 

pnr. £u ^T^i MTCTHpion igd^ poq* d^T(o nd^ nTonoc ii 

TMCcoc* Mit ndw OTCindwM* dwT(o Mit ndw nTonoc 20 
THpq Xi ne encdwTpoc noTd^ noTdw gXi nTonoc n 
TTiw^ic itT dwTKdwd^q it g^HTc •xin n igopii* £e(oc 
ogdwnTe nTHpq (oX e gjpdwi epe noTd^ noTd^ Ximoot 
a((OK efeoTi n TeqomonoMidw enT dwTKdwd^q it £Htc« 
eT&e nc(ooTg^ e goTn n ne ^fT^ooTe enT d^T^i 2S 
MTCTHpion CT&e Tei oiKonoMidi* fse eTecc!^pdwC<i7e 

14. Verba ccnd^p ogopii c nb. nTonoc THpor bis repetita 
legantur ex incuria, iit yidetur, librarii. P. 197 

n ne \|f7r^ooire THpoT eT vlmli MTCTHpion n^H 
€T ndwOTTcoTS e neirgoTn e Te R^HponoAiidi jH 
noTToin* Te noT ^re Md^pid^ nd^i ne nvgd^ate e Te- 
^ine MMOi e poq ^n oir copS mR ot d^ccl^dwTieidw 
5 Tioinon (^e tc noir ncTe otR m9^ml€ XLuoq e 

CIOTM* Md^peq C(OTM* 

'^ dwcigione ore tiTepe ic ot(o eqotio n nei 
uid^^xe* dicqoorc ehoX n^i Md^pidw TMdwmkd^XHitH pn'^* ^ 
ne«xdwc* ^e nd^^oeic* OTn Md^dw^e m Md^pXi n 

10 oiroetn* dwTio ^nd^pd^Xd^MAd^ne n oid^ate niM ct 
Hfsco MMOoir* Te noT ^e ndwotoic CT&e n^d^rxe 
enT diRTtooq «e ne ^fT^^ooTe TnpoT m nc<enoc 
Rtc TMitTpioMe ndiV ct ndwoti n m MTCTHpion 
M noToein cend^p (gopn e ^oth e tchrXh- 

15 ponoMid^ jX, noToein* g.*^ en n n dwp;)(;^(on 
THpoT CT ndwMeTdwnoi* «iT(o e e^H n nd^ htohoc 
THpq n ndw OTcmd^M* d^Tio e oh m htohoc THpq m 
ne OHCdwTpoc M noToein* eTJbe nei igdw^e oth 
ndwTtoeic enT dwRotooq epon m ni OToeiyi. rse n 

20 (gopfi nd^p g<Ne* dwT(o n gd^e eTttd^p y^opii* CTe 
n gd^ecT ne nt<eiioc THpq nTe n p(OMe ct n^^p 
igopii e £OTn e TjRnTepo m noToem* ii ee n pn^ &• 
ndw nTonoc TnpoT ttTe nwce* ctc iitoot ne n 
vgopii* eT6e nd^i oth ndwotocic dwRotooc nd^n rse 

25 ncTe otR Mdid^ote MMoq e c(otm Md^peq ccotm 
eTe Hdii ne se neROT(o(g e eiMC fxe TnRdwTd^- 

10. M«ipM n oToein. Sic in Ms. pro n^^pM n oroein. 
20. cf. £v. Matih. 19,30. 20,16. Marc. 10,31. Luc. 13,30. 198 

Xd^Mftdwnit n vsMti. tiiM er Krttu> Xluoot* £i n^^i om 
nMLoic ne ngdw^e« «^c^cone ^e nrepe ic otco 
eqatd) n nei igdiaLe «^ nccoTnp p ognnpe ejiidwcgo e 
£pdwi eitn n d^not^cic n ii cgdwrxe ctc C7t(o mmoot 
eftoX >xe ne «^cp nnd^ Tnpc n giXnipinec* dwqoTco^jX 5 
on n^i ic nerxd^q nd^c se c<7roe Te nneTTMd^TiRH n 
giTiiKpinec Md^pidw ndwi ne n6(o\ e6o\ m ncgdwfse* 
^ ^ccguine s^e on Mnncdw ne\* ugd^rxe THpoT 
d^qoTco^ e TOOTq ii^i ic gM n^dw<Ke nerxd^q ii 

pne. «^. neqMdwOHTHc* ote ccotXE TdwCdwfse nnMHTii cTfte lo 
ne o OTT n nd^ n^ice n ee ct oTcgoon mmoc 
Rd^Td^ ee e neicgdwrxe nJiMHTii cgd^ nooT* tc 
noT ^e oTn eYogd^noti thttS e nTonoc e ^i^e. 
M nd^pdwCTdwTHc nd^i CT RcoTe e ne e-HCdwTpoc m 
noToein • d^Tio eicgd^nati thttR e htohoc m (^dwe m 15 
nd^pdwCTdwTHc cTAiM^T nTCTiind^T e neooT er 
qcgoon ii ^HTq* nTonoc n tc RXnponoMfdw Xi 
noToein ndwcon n ndw^pii thhot n t^ot li ot 
noXic XLm^tc liTe ni rocmoc efroX ii tmhtho^ 
er qvgoon n £Htc ti^t cl^d^e Jl ndwp«^cT«^THC d^TCO 20 
Mii nnos" n oToein eT qogoon ii ^HTq* d^TCO 
Miincdi ndwi ^ndwogd^rxe nXiMHTn on Xi neooT XC 

pne. &• nn^pdwCTd^THc • CT gi ncdw-gpe jK hroti Xi n^- 
p^CT^THC* oirx.e n ^ndwcgogd^rxe nXiMHTii d^n e 
n Tonoc ii ndwi ct gi nc«^-<^e n Xi n^p«^cTdwTHc 25 

2. 3. Deletum est i nommis ic et e q tocis eq^oi correctam 
est c. 4. aliquot literae inter eTe et c oblitae sunt; oblitae esse 
videntur de industria. Nomen M«ipi«^ locus non capit. Rer* 
6. rrre pro e-jrro. 11. ne o or. Sic in Ms. pro neoor. 199 Tfipoir* Mit TTnoc c^p it ssdwve c pooir ^jR nei 
ROCMOC mR einc fn^p ^m nei rocmoc eqeine m- 
MOOT* «e Rdwc e eiernTconq e pooT* oroke Mit 
^'OT* oir^e mR OTroein eqTnTon? e pooT* ate eie- 
5 gdwrxe e pooT • ot Mono ^ nei rocmoc • dwX\dw 
dwT(o MttTOT eine on £ti nd^ notice n T<]iiRd^iocTnH« 
wn ncTTonoc e necHT* eT&e nd^i ^e eeie Mit 
ee n cgd^rxe e pooT ^I[ nei rocmoc* efroX H 
nno^ n eooT n n^^ notice* dkTco mR Tnoor R 

10 flToT R d^T^igi e poc* eT&e nd^i oTn mR ^e R 
^di^e e poq ^ nei rocmoc* d^cgcone ^e RTepe 
ic OTm eqrxto R nei igdwTte e neqMd^eiiTHc • d^cei pnc. «^. 
e OH Rori Md^pid^ Mdwt^dwXnnH neat^^c R ic «e 
Hdifsoeic* Mnp ^conT e poi eiogine Ximor e6o7i 

15 ote dwien<i>^Xei nd^R R ot MHHige R con* tc noT 
^e ndi^oeic Xoip ^n^tvf e poi eiigine R cd^ ^(o6 
niM £R OT (opS mR ot dkCt^Xidw ote epe nd^- 
cnHT RHpTcce MMOOT ^M Hi^enoc Rtc tmRtpcomc 
RcecioTM RceMeTd^noi Rtc noTglt e ne npicic 

20 eT n^ciT Rtc n ^p^con R m nonnpoc Rceib(OH 
e nwce RceRXnponoMi R TMRTepo m noToein* 
eftoX ndwotoeic rxe ot Monon tRo R gidwngTHq 
2^dw pon MMin MMon* dkWd^ eno R ^d^ttgTHq {^b^ 
nt^noc THpq Rtc TMnTpioMC rxe eTenoTgM e 

25 ne RpiCIC THpOT CT Hdw^T TC HOT «'C OTH TO^- 

«oeic eT^e ndwi encgine R ca^ ^(o6 niM £R ot pnc. A. 
copS* ote epe nd^ciiHT RHpTcce XLuoot m ntFenoc w 200 

THpq itTe n pcoMC ^e R ncTei e tootot ii n 
^PX^^ eT ndwO^T nT€ nRdwRe* dwTio ncenoT^K 
n TOOTOT n Xi nd^pd^XHMTHc CT nd^cgT Rtc nRd^Re 
eT £i-&o^: d^ccgcone ttTepe ic ciotai e nei cgdwote 
ec^co Xluoot n^i Md^pid^. d^qoTcogM n^i nccoTHp 5 
eqogoon gn ot noor n nd^ e £OTn e poc* ne^d^q 
ndwc ^e tgine n cd^ ncT eoTcug igine n ccoq. d^Tco 
d^noH ^nd^^oXnq ne e&o\ £n ot lop^ mR ot 
dkCc!^dw\id^ ^'TLti ndwpd^&o^H. d^cogione ^e nTcpe 
Mdwpidw c(OTM e nei igdwfse eqotco mmoot n^i lo 
nccoTHp* dwcpdwiye gn ot no^ ii pd^yge* d^T(0 d^c- 
TeXnX CMdwigo neocd^c n ic ote nd^^oeic* eeie 
pn7. «i. nMcg»^ cndwT M ndwpd^cTdwTHc ndwd^d^q e ncgopii m 
nd^pdwCTd^THC n ndwOTHp n ^ot* «^tco qoTHT m- 
Moq. n ndwOTHp n otc* h mmoh iiToq qo it OTOinis 
ii £OTO e poq* ii nd^OTHp n rio6 ii con. d^qoTCOgM 
ii<3ri Tc ne^d^q m Md^pidw gii tmhtc n m Md^OHTHC 
ote gdwMHn ^d^MHn ^otio mmoc nHTn* ^e nMCg^cnd^T 

XC nd^pd^CTd^THC OTHT Xl nCgopiT Xl nd^pd^CTd^THC 

gii OT nos n OTe e mR igi e poq« e n<xice e ncd^-gpe* 20 
dwT(o e ngMe* e n&dweoc dwT(o e tc igiH* Mii TOTdw- 
igce» eqoTHT t««wp XtMoq eMdwiyo gii ot no^ n otc e 
Mn 091 e poq giTn na^tFreXoc* mR n ^K^^M^eKoc 
«wTio giTn n noTTe mR n dwgopdwToc THpoT • «^t(o 
pn^ £u nd^d^q e poq eMdwiyo eMd^ogo gn ot gi e mR nne S5 

8. in magine addit. nd^pKcidi. 201 

€ poq £iTn R tf dki5C€Xoc* miI it d^p^x^diOt^e^oc* 
di.7r(o £1tS h ottc mR n dw^opd^Toc TnpoT* dwir(o 
qo n OToein n gOTO c poq« gn ot gi e Mii 
0^1 e poq. CMdwigo eMdwogo e mxi 031 e noToein 
5 cT qcgoon n giiTq e Mti cgi e poq giTtt n dwrt<e- 
Tioc mR R «wp^^i^tFtFeXoc • dkTio jitR R noTTc» 

mR n iwgOpawTOC THpOT» RdwTd^ OC CnT dwIOTlO 

eirx(o MMOC nHTR R rc con* goMoiioc on nMCg^ 

U^OMnT M nd^pdwCTd^THC mR HMeg^ qTOOT* mR 

40 HMCg^ ^OT» CT R OT^ o R no^ e OTiw TM ncon» 
dkTco qo R OToein R gOTO e poq. dwT(o qHT m- 
Moq* £R OT no^ R otc e mR ogi e poq £itR 
R a^weXoc mR R «^p|)(^iwut«e^oc mR R noTTe mR 
n dwgopd^Toc THpoT* Rd^Tdw e« enT d^iOTio ei«x(o pnH. «^. 

i^MMOC nHTR R Re con* dwT(0 on ^ndw!S(o e p(OTR 
M nTTHOC M noTd^ noTiw gM n€TC(op efcoX» 
dwcvg(one ore RTepe ic ot(0 eqac(o R nei {ydwoce e 
neqMdweHTHC. dwcei on e en R^s^i Md^pid^ TMdwu^xd^- 
^HnH d^coT(0£ e TOOTC neocd^c R ic ^e ndwotoeic* 

20 eeie nep ^i m nMTCTHpion m noToeih cTndw- 
|g(one gn dw^ R tthoc* ^n tmhtc m c^d^e m 
ndwpdwCTd^THC • d^qoT(0£M '^e R^i ic ncikdwq m 

Md^pid^ £R TMHTe R M Md^eHTHC* rXC nCT d^TOM 

R M MTCTHpion Rtc noToein eTcgd^nei e&o^ £M 

2. grrii ii n «kt^cAoc* Sic in Ms. pro ^itR n *.rt«eAoc. 
3. £rrn n orre. Sic in Ms. pro f^^^n n noTTc» 12. qHT 
Sic scriptum pro qoTHT P. 202 

nciAM9^ R ^t\h nrre, n d^p^on* noT&. noTd^ RdkTd^ 
nMTCTHpion enT d^q^iTq. eqndwigcone ^ii TcqT^^- 
^ic* nep fsi n MircTHpion ^cocoq ct ^oce cendw^<o 
£n TTdw^ic CT fsoce* nep si £(oot n Xi mtcth- 
pion eT ^o^* cendwigcone gn ii Td^^ic ct efmLii* s 

pnH. &• ^d^ndw^ gd^n7i(oc nTonoc nT d^ noTd^ noTd^ ou 
MTCTHpion ^^ poq qnd^^co gii TeqTdw^ic $p^i 
£ti Te K\HponoMi«i m noToein* eT&e nd^i ^e ^i^ 
«ooc e pcoTii M ni oToei^ ^e nMdw ct q MMd^T 
ii^i neTngHT» eqnd^os(one XiMd^T n^i neTn*wgo» lo 
CTe nd^i ne oce iim^ St ^ noTdw noTdw ^i mtc- 
THpion igdw poq« eqnd^cgcone XLud^T. 

'^ d^cc9(one tiTepe ic otcu eq«x(o ii neei Qgd^oce e 
neqMdw^HTHC d^qei e oh iis^i i(o^dL nerxdwq n ic oce 
nd^«2toeic d^T(o ndwC(OTHp • KeXcTe £(o nd^i Td^o^dwfse is 
jSi neRXiTo e&o\* dwT(0 Xinp (^(onT e poi eiogtne 
n cd^ g(o6 niM gii ot (opS* Mii ot dwCc^d^Xid^* 
e6o\ ^e nd^fsoeic gii ot epirr* «^RepHT ndwi e 
6^(oAii ndwn e&oK cT&e £(o& niM e ^ndwOsnTR e 
pooT • Te noT ore nd^ocoeic Mnp gen Tid^dwT e 20 

pn^. &. poti e HTHpq ^M n^colk e TiindwignTR e poq* 

5 iwqoTcogM ^e iifl'1 ic gii ot no^ n nd^ ne- 
«&q ii liog^^nnnc oce htor £(0(or nMdwRd^pioc R 
T(0£dwnnHc «^tco iiMepiT ^ReXcTe nd^R e TpcR ^co 
M nigd^^e eTeg^n^^R ikT(o '^nA.oroTVjRq nA.R e&o\ 25 
n go oT&e 2P ^'^cn nd^pdwiboXH* dwTco "^n^^oKo e 

9. cf. £y. Matth. 6.21. Luc. 12,34. 13. ita^JS. Sic in 
Ms. pro i(02«innKc. 203 

pon n 2^6 ruM, er Rndw^ne n c(oot ^n ct 
copS Aoi OT dkC^«^Xid^« dwqoTTco^Xi nori i(0£dwnnHC 
nesd^q ii ic" ^c nd^otocic* ccic nTonoc enT d^ 
noTdh. noT&. « MircTHpion y^dw poq eqnd^orio n 

5 £HTq dwToi MnTq e^OTCidw MAidkT e Tpeq &cok« 
e £n ne Td^^ic ct neqc^-^pe« OT^e MnTq e^OTCidw 
ALUdwT e Tpeq ei e n Tdw^ic ct neqecHT • dwqoTco^Xi 
n^i ic ne^d^q n i(0£d^nnHc rxe Rdw\(oc MenTOic<e 
acj£ TeTiigine n cd^ £(o6 niM gii ot lopS miI ot 

10 dwCt^Xi^ • dwWd^ Te noT (^e ico^d^nnnc c(otm pn^. £u 
T^^cgdi^e iiMMdwR* OTon niM ep w MTCTHpion 
nTe noToein htohoc enT dw noTdw noTd^ aci mtc- 
THpion cgdw poq eqndw^(o ii §HTq* dwT(0 MnTd^q 
MM«^T ii Te^oTcidw e Tpeq ei e nwce e n Tdw^ic 

15 CT neqcdw-^pe* £(0CTe nep si MTCTHpion ^m 
n^opii ii t^oq^ OTiiTd^q mm^tt n Te^OTcidw e Tpeq 
ei e n Tdw^ic ct neqecHT • ctc Rtoot ne n Td^^ic 

THpOT M nMC^ QiOMnT R ^^([^(OpHMd^ d^^Xd^ MtiTdwq 

MMdwT n Te^oTcidw e Tpeq ei e notice e n Td^^ic 
20 eT neqcdw-£^pe^ dwTio ncT ndwoti n m MTCTHpion 
M ni ^opii M MTCTHpion CTC nToq ne hmc^ 
otOTTdwqTe M MTCTHpion €ho\ ^T(o RToq ne trc- 
^^Xh m nigopii ii ^(opHMd^ ct £I ncd^-6&o\« 
^T(o oTiiTa^q n Te^OTci^^ e Tpeq ei e n t^^^ic 
«5 THpoT CT neq6o\« d^Wd^ MnTA.q mm&.t h tc- 
^OTcidi. e Tpeq ei e n Tonoc eTneqc«k-gpe« h e pq! «^. 
Tpeq MOTiyT mmoot* «^t(o nep «i MTCTnpion 
^ii n T^aic M ni «OTTTd^qTe Xi MTCTHpion nTO« 204 noc Rt di noiTd^ noTd^ om MircTnpion n girrq* 
eqndwftiOH cg^. poq* ^.Trio qtidwogcone cTnTdwq m- 

MdkTT n T€«^OTCIdk € Tpcq MOTjgT fi R Tiw^lC THpOV 

mR nc ^opHM^. €T ncq&oX» d^Wdw MnTd^q MXiKT 
n T€^oTci«w € Tpcq &a)R € n t^^^ic ct ncqcd^-^pe 5 
H e Tpeq MOTjgf mmoot ^^tio rg dwq<xi mtcth- 
pion £n n t&^ic m ni toopii m MTCTnpion ct 
gM nM€£^ igoMnT n ^iopHM^. OTnTd^q mm^ip n 
T€aoTCi*w € Tpeq €1 e n t^^^ic THpoT €T neqe- 

CHT • ^iT(0 €. Tpeq MOTjgf MOOT THpOT • ^iW^. 10 

MtiTdwq nToq mm*wT n TC^OTcidi € Tpeq 6(ok e 
n Tonoc €T neqcdk-gpc h e Tpeq MOTigf Ximoot» 
dwTco nep fxi MTCTHpion £m ncgopn n TpinncT- 

pq. A. MdwTOC ndkl €T ^^p^I €«M n*XOTT«wqTe M MTCTH- 

pion £1 ncTepHT* nd^i ct d^pw e ne ^opHMd^ m 15 
ni ^opii M MTCTHpion nd^i e ^nd^^xco m hctto- 
noc € pcoTn ^pd^i gM nccop efioX m nTHpq» ncT 
nd^w oTn M HMTCTHpion M ne TpinncTM&Toc ct- 

MMdwT- OTnTd^q MMdwT R T€^OTCIiw € Tpcq €1 € n€- 
CHT € nTiw^IC THpOT €T neqCCHT» dwWdw MRT^^q 20 
MMdwT R T€^OTCIiw € Tpcq fcwR € HWCC € n Ti^aiC 

M ncqcdw-^pe* €T€ Rtoot ne R Ti^aic THpoT Xi 
ne ^(opHMdw M ni ^.Tigd^^e e poq* ^^tco nenT 
d^qoKi M HMTCTHpion M nM€£^ cndwT R TpinncT- 

MdwTOC OTRTd^q MMdwT R TC^OTCIAw € Tpcq €1 € 2S 

n T^i^ic THpoT M ni ^opn R TpinneTMd^TOc 

10. MooT. Sic in Ms. pro mmoot. 22. Htoot ne. Sic 
scriptam pro Rtoot ite. P. 205 

d^TO) nqMOT^T XlMOOTr THpOT mR ttCTTdiaiC 
THpOT €T CgOOH R gHTOT» dwWdw MnTd^q MM^ir 

n Tc^oTci^i e Tpcq fc(OR € n Ti^^ic m natice m J^. «,, 
ni MCg^ cgoMilT n TpinncTMd^Toc* Awtio ncnT dwqoti 

5 M HMTCTHpiOn M HMC^ igOMnT R TpiHnCTMd^TOC. 

ndwi CT d^pfxi € nigoMnT n TpinncTMd^Toc • mR 
ny^OMnT n ^(opHM^^ £i ncTcpHT Rtc ni igopn 

M MTCTHpiOn» diWdi MnT&.q MMdwT R TC^OTCIii 

e Tpeq &<ok e nfxice e n t&^ic ct neqcd^-^pe ctc 
10 Rtoot ne n Tdw^ic m ne ^copHMd^ m ni dwT- 
^difxe e poq. ^^Tio nenT d^q^xi m nd^T^enTHC 
M MTCTHpion Rtc hi cgopR M MTCTHpion Rtc 
ni dwT^dw<xe e poq* ctc RToq ne nMRTcnooTC 
M MTCTHpion £1 ncTepHT Rtc ni igopR m mtc- 
is THpion ndwi CT d^pTEi e^R ne ^opHMd^ TnpoT 
M ni ^opR M MTCTHpion ncT ndwfxi OTn m hmtc- 

THpiOn eTMMdwT» OTRTi^q MMdwT R Te^OTCIiw e 
Tpeq MOTCgf R R Ti^^lC THpOT R ne ^Q^iOpHMiw 

M ni igoMT R TpinneTMdkToc «wT(o mR nigoMnT 

20 R 5(;^(OpHM«w M ni igopR M MTCTnpion • dwT(0 mR pqTTA. 
nCTTfiwaiC THpOT» *wT(0 OTnTi^q XlMdwT R Te^OT- 

cidw e Tpeq MOTiyT R R Tdw^ic TnpoT R ne k\h- 

ponoMi^i M noToein e Tpeq MOTvgf mmoot «xT 

&o\ e £OTn* diTio fxin (^OTit e add. in mg.) &o\ 

35 € ^OTh» dkTto «in Tne e necHT» dwT<o «in necHT. 

4. 5. Tpi in roargini adscriptum. 6. 7. ulrumquc ajo- 
MiiT, aut rectius litlerae mR in loco eraso scriptum Rev. 
25. ezpuncta sant ab ipso scrlba. 206 

e Tne* d^irco «n n«ce e n&d^eoc* dk.T(o «n 
n&dweoc e noiice* d^Trco wn tc csih e TOTd^o^ce* 
d^TCO ^in TOTdwogce e tc cgin* ^d^ndi^ ^d^nXcoc 
oTnTdwq XLudwT n Te^OTcidi e moit^t n n Tonoc 
THpoT n ne KT^ponoMi^. itTe noToein* d^TCO 5 
OTnTdwq XLud^T n Tc^OTCidw e Tpeq ^io gXi nTonoc 
CTe^ndwq ^dwi ^n tc RXHponoMid^ n TMnTepo 
M. noToem* dwT(o gidwMHn ^^<o aimoc e piOTtt ase 
npcoMe eTliMdwT gXC n&oX e6o\ Xi hkocmoc* 

pq&. &• qndwigione eqo n ppo e gp^i eotn n taw^ic TnpoT 10 
n Tc KXnponoMidi* d^TCO ncT nd^fxi X[ iiMTCTHpion 
Xi ni ^.Toidwfxe e poq ncT XiM&.T ne ctc dwnoK 
ne« HMTCTHpion eTXludwT nToq ncT coTit ^e 
CT&e OT &. HRdiRe igcone* d^T(o cTlie ot d^qigcone 
n^i noToein* d^Tio iiMTCTHpion cTXiMdiT* nToqis 
ne CT cooTn ^e CTlie ot d^ nRd^Ke n R RdwRe 
|g<one* d^Tio eT&e ot d^ noToein n n oToem 
|9(one* &.T(o nMTCTHpion eTXLud^T Rtck] ne 
CT cooTn ^e cTlie ot d^ ne ^d^oc (g(one* 
d^Tio cTlie oT ^.qo9(one n^i ne OHCd^Tpoc Xi noTO- 20 
ein* «^T(o HMTCTHpion cTXiMdwT nToq ne ct 
cootR «e cTfce ot d^ ne npicic |^(one «wT(o eT&e 
OT d^qtg^one n^i imdwg^ Xi noToein Mtt nTonoc 
n ne R^HponoMi^. Xi noToein* d^Tio iiMTCTHpion 

pqA. A. eTSlMiiT nToq ncT cooth «e cT&e ot d^ n ro- 2s 
TidiCic n n peqp no6e (g(one* «^t(0 CTfce ot «^c- 
|9(one n^i Tdwndwnd^Tcic n TMnTcpo m noToein* 
^T(o HMTCTHpion cTXiMd^T HToq neT cootR ^e 207 

rrftc OT ^ n p^q^ no&€ ogcone «^tco erfee or 
ai.7roicone ii^i ne RXHponoMi^. m noToein* diTio 
nMTCTHpion eTXtudwT nToq neT cootH ^e cT&e 
OT ai.Tigione n^i n d^ce&HC dwTrco eTfee ot d^Togione 
5 itari n d^cd^eoc d^Tio nMTCTHpion eTXiMdwT nToq 
neT cootH ^e er&e ot d^ ne Rpicic n RoXd^cic 
^(one* d^Tco CT&e OT d^Tigtone Rari ne npo6o\ooTe 

THpOT M nOTOin* d^TCO HMTCTHpiOn CTMMd^T 

iiToq ncT cooTii ^e cTfte ot d^ nnofee igcone* 
10 d^Tio CT&e OT d^Tigcone n^i n ftdwnTicMdi Mti X[ 
MTCTHpion nTe noToein* &.t(o nMTCTHpion ctm- 
Md^T liToq ncT cooTn oie eTfee ot ^.qtgcone pq^. «^. 
ns^i nRcogr liTe TRoXd^cic* d^T(o CTlie ot d^Tigione 
iiari ne ct^pdwcic m noToein fxe n ne hrco^t 

15 A^dwnTI XtUOOT • dwTlO HMTCTHpiOn CTXiMdiT IITOq 

ncT cooTn oie erSie, ot d^qtgione ii^i ns^conT* 
a^TTco cTAe ot d^cigtone iis^i ^pnnn* d^Tio iimtc- 

THpiOn CTXlMdwT HTOq HCT COOTn «€ CTfce OT 

«w nofii-oT^. ogione d^Tio eTfee ot d^Tigione n^i n 
20 ^TMnoc Xi noToein* ^.tco nMTCTHpion eTMMd^T 
iiToq ncT cootR ^e cTlie ot d^ ne npoccT^ooTe 
jH noToein igcone* d^TCO nMTCTHpion cTXiMdiT 
iiToq ncT cooTii fxe eTfte ot dw ncdw^oT a|(one* 
^-mo cTfte OT dwqigione ii^i ne cmot* «^tio hmtc- 
2S THpion CTXiMd^T iiToq ncT cooTti «e cTfce ot 
a^ TMiiTnonopoc |g(one d^T(o cT&e ot d^qig^one 
ii^i TMiiTpeqR(op(g • d^Tco nMTCTHpion ctmm^t 

26. TMHmonopoc. SIc in Ms. pro TMiiTnoiiHpoc. 208 

p^ A. HTOq nCT COOTIt «€ €tIi€ OT d^ TAiRTpcqgiOTq 

a|a)ne* dwTio €T&e ot d^qcgct>n€ ii^i nTdwii^o R 

K€ ^rT5([^OOT€« dwTU> RMTCTHpiOn CTMMdwT RTOq 
nCT COOTtf fX€ €t6€ OT d^Cy9(0n€ n^I TMTttOCIK* 

Mn Tnopnidw dwTio ctAc ot d^qigconc fi^i htMo* s 

dwT(0 nMTCTHpiOn CTliMdwT RTOq nCT COOtR fX€ 

€T&€ OT d^qigionc n^i TCTnoTciiw» «wTco cTfce ot 
d^ctgconc R^i TcnRpdkTciii • dwTio tiMTCTnpion ctm- 
MdwT nToq ncT cootR fxc €t&€ ot d^cigionc nari 

TMnT*26*wCI-gHT • mR TMnTjgOTjgC^ «k.TiO €T&€ OT 10 

d^qu|(on€ ntri nc e£&io mR TMnTpMpdwig^ d^T(o 

nMTCTHpiOn CTllM^iT RTOq nCT COOtR OtC €T&€ 

OT dw npiM€ Qg(on€. d^T(o €t6€ ot d^qcgconc R^i 

nC(0&€^ ^iT(0 RMTCTHpiOn CTAiMiwT RTOq RCT 
COOtR ^€ €T&€ OT di TRdwTdwXd^Xld^ tg(On€^ ^iT(0 15 

pq^. «^. €t£i€ ot d^ nigd^fxc ct nd^noTq ^(onc^ d^T(o 

nMTCTHpiOn CTllMd^T RTOq nCT COOT fX€ €T&€ 
OT d^ TMRTpcq-OKI-CMH ig(On€^ d^T(0 €t6€ OT d^ 

nTM(on mR np(OM€ (g^onc^ dwT(o iiMTCTHpion ctm- 
MdwT RToq ncT cootR fxc €t&€ ot d^ nRpMpM 20 
^(one^ iwT(o €t&€ ot d^cajione n^i TMRT&«wX-jnT 

mR neS&IO • *^T(0 HMTCTHpiOn CTMMdwT RToq 

ncT cootR *26€ €T&€ OT dwC(g(on€ RcTi TMRTpcqp- 
no^c^ &.T(o €T&€ OT d^qtgionc R^i htSi&o^ d^T(o 

IlMTCTHpiOn CTllMdwT RTOq HCT COOTn fX€ €t6€ 25 
OT d^Cig(On€ R^I TMT^(0(Op€^ d^TCO €T&€ OT 
&C^(On€ R^I TMRTtJ^^O&^ «wTOJ IlMTCTHpiOn €TM- 
M^T RTOq nCT COOtR «€ €Tfc€ OT dkC«g(On€ 209 

n^i TRiKHcic M nccoMdw* ^Tio CT&e OT dkcg(one 
Rdri n€irp«>cidiT • dkTio lUiTCTHpion eTjilAidiT RToq 
ncT cooTn oie CT&e ot d^cygione n^i TA4nT^HHe« 
diTco CT&e OT d^cg(one n^i TMitTpXUidiO* d^Tco pqiL. &• 

5 HMTCTHpiOn CTMMd^T HTOq HCT COOTH fXe CTlie 

OT d^cigione n^i TMnTpXiMd^ m hrocmoc* «^tco ^e 
eT6e OT d^ccgcone n^i TMnTS^^^Ton* d^Tco hmtcth- 
pion eTAiMd^T nToq hct cootR ote CT&e ot d^qigione 
fidri HMOT. d^Tio ^e cT&e ot d^qysione ns^i nion^* 

10 S dwCQ9(one ^e nTepe ic ot<o eqoiio n nei 

ogd^rse e neqMdweHTHC d^Tpd^ige ^n ot no^ n 
pd^ge • diT(0 diTTe^H^ eTC(OTM e ic eq«(o ii nei 
cgdw^e* d^qoT(o^ on e TooTq tts^i ic ^m nysd^^e ne- 
«dwq «e CTi ^e Md^Md^eHTHC c(otm tc noT Tdwygd^ote 

15 nMMHTti cT&e ncooT n THpq m nTCTHpion m 
m d^T^dwfxe e poq« fse iiMTCTHpion m ni d^T- 
ysd^^e e p<K] eTliMdwT iiToq ncT cooth ote cTfte . 
OT d^cai(one R^\ TMnTd^Tn^* d^T^o fxe CT&e ot 
ai.qg|(one n^i iin^* d^T(o iiMTCTHpion eTMMd^T 

20 iiToq ncT cootR «e eT6e ot d^qy3(one R^\ nTd^RO* 

a^7r(o eTfce ot dwq^(one Rs^i nid^ei igdi ene^* dkT(o pq^* ^ 

IIMTCTHpiOn CTMMdwT RTOq HCT cootR oie CTfke 

OT diT|g(one R^i R fXd^Tqe d^T(o cT^e ot cendwfk(o\ 

e&o\* d^T(0 HMTCTHpiOn CTMMd^T RTOq HCT 

cootR ^e CTfke ot cen&.g(one R^i ne enpion* 

6. TJuiiTpMM«h. Sic scriptam pro TMitTpMM«hO. P. 14. 
Toces «e m scriptac es$e Tidentur in loco eraso. 15. Ma^- 
M/^^tmiC» Sic in Ms. pro n«jiiak^iiTHC. 22. lua^ei. Sic ia 
Hi. pro «aa^ci vel «oaa. 

14 210 

a^T(0 €t6€ OT CeKdift(0\ cftoX* dwTlO IIMTCTHpiOn 

eTMM^T RToq ncT cootu «c cTfce ov cc *wT- 
^(one ils'1 R TltnooTC d^Tco CTfte ot cc d^Tcgione 
R^i n gdwX&.Te* d^Tio iiAiTCTHpion eTMMbir ttToq 
ncT cootR «e CTfie ot dwT^cone na^i n totih 5 
dkTio CTl^e OT d^Togcone n^i n <one ct TdweiHT 

€T R gHTOT» «^TCO HAlTCTHpiOn CTjlMdkT RTOq 

ncT cootR se CT&e ot d^c^ione R^s^i ^tTVh m 
nnoT^* d^Tio CT&e ot dwco^ione R(Ti eT\H Xi ngdwT* 
d^Tco luuTCTHpion eTAiMdwT nToq n€T cootR «e lo 
€T&e OT d^cogcone RtTi e^T^H m h^omht d^T(o CT&e 
OT d^cog(one Mn e^T^n m nAenine* mR nXd^inon 

pqcl ^ *^T(0 HMTCTHpiOn eTMM^^T RTOq HC €T COOtR 

^e €T£ie OT dwcog(one R^i ^tTVji m nTd^gr. d^T(o 
iiMTCTHpion eTliMa^T HToq ne €t cootu «e ±s 
€t6€ ot dwC(g(one n^i ^t^h m ndw&d^^Hem. 
d^T(0 €T£ie OT dwC(g(one R TgiiXH m nRHpinon* 
d^T(0 iiMTCTHpion cTMMdiT RToq ne eT cooTn 
S€ €t6€ ot d^TQg(on€ R(Ti R AoTdwnH €Te ne R 
TH^ ne* d^T(o €T&e ot d^Tig^one R^i R £t\h 20 

THpOT» *^T(0 HMTCTHpiOn €TXiMawT RTOq HC eT 

cooTn oi€ [€T&€ OT &.Tcg(one R(Ti m MOTeiooTe m 
nKdi^* mR R k^. niM eT R ^htot* diT(o cTfie ot d^ 

IIK€-Rdig ^(One* dwT(0 HMTCTHpiOn CTMMdwT RTOq 

pqc. «^. neT cooTn fxe ht d^ ne e^d^Xd^ccd^ ig^one €T6e ot 25 

2. 3. ce correcta sunt; antea scriptum esse videlur cen«h 
pro «^T. 25. Pagina pqc. a. b. valde squalore et sorde ob- 
ducta. Acriter autem et diu intuenti contigit mihi, ut lite- 
larttm lineamenta satis conspicua mihi fierent* Rev. _ 211 

mR m. MOTeiooT€ d^Tco cTfie OT «wr |9u>ne ' ti5'i ne 
eHpion £it ne e^d^TidiCCd^ • d^Tco nMircTHpion ct- 
MM^ir nToq ncT cooTrn ^e cT&e ott d^cigione n^i 
^tXh Xi nHocAioc dk.T<o CT&e ot qnd^ftcoX e&o^ e 
5 nTHpq* d^qoTO)^ on e TOOTq vi^i ic neoidkq ii neq- 
Mai.e^HTHc fse cti ^e nd^Md^eHTHc d^Tco ndiig6eep 
dk.T(o ndkcnHT* Mdwpe noTd^ noTd^ nnt^e m ne 
iindw CT H £HTq nTeTnoKi cmh d^Tco nTeTnHdwTdw^d^M- 
Si^ne, n oi&fse niM e "fndkfxooT nHTn* «&e «in 

10 Te noT eiiidw^i toot e igdi«e nMAiHTn eT&e n 
cooTn THpoT Rtc ni d^Togdi^e e poq «e iimtc- 
THpion eTMMdkT HToq ncT cooTn oie CT^e ot pqr. L 
d^qtgtone n^i neunT* d^Tco CT^e ot d^qjscone n^i 
nei&T d^Tco HMTCTHpion eTAiMdiT iiToq ncT 

15 cooTrn fxe eTfte ot d^qcgioni ns^i npncr d^Tio cT^e 
OT d^qigione n^i neM^iT cti s^e on n^^Md^eHTHc 

CCOTM ai.T(0 HTCTnOTCOg^ C TeTHTTil nTCTnnHc^e 

nTCTnccoTM e ncooTn Tnpq nTC nMTCTnpion 

HTe ni dwT^d^afie e poq* «e nMTCTnpion cTMMd^T 

20 HToq ncT cooTit «e eTfee ot d^Tigcone nari n 

^dwiMonion &TCO CT^e ot d^cigcone ii^^i TMnTpcoMC* 

ai.TCO HMTCTHpiOn CTAlMdwT HTOq HCT COOTH Oie 

eT&e OT &q^cone n^\ nK&.TMd^ d^Tco CT&e ot 

d^qo^cone ii^i n&.Hp ct hotm «^tco iiMTCTHpion 

25 cTMMd^T HToq HCT cooTH oie cTlie OT d^Tigcone 

n^i n cioT «ltco cTfce ot d^Tjgcone na^i n ^nne» pq^- *►• 

15. «hqigconi. Sic scriptum pro «^qogcone. 17. e TeTKTTn. 
Stc scriptam Tidetur pro e TOOTTHTTn P. 

14* 212 

d^rco iLUTCTHpion eTMMKT RToq neT coom 
^c eTfec OT di HRd^^ p igdwRe &.irio eTfte ot dw 
miooT eT e ^(oq* d^TTio nAiTCTHpion erJJiM^ 
fiTOff ncT cooirfi ^e cT&e ott nRd^^ ogooTe AwTco 

di. HMOTT fi £(ooTr eT e woq • d^TlO HMTCTHpiOn CT-* 5 
XiM^iT fiToq ncT cooTrn fxe eT6e ott d^qc^ione 
fis^i n£e-&(0(on* kth^ erSxe. ot d^qa|(one fi^i n^e- 
noTqe» d^TCO nMTCTHpion €tJ[m*wV nToq ncT 
cooTn «e eT^e ot d^q^^one fi^i nfxd^q* d^T(o 
CT^e OT &.ca|(one fi^i ^(otc ct nd^noTc: d^T(o lo 

IIMTCTHpiOn CTMMdwT fiTOq HCT cooTn oie CTJ^e 

OT dwqogcone fi^i nigoeiyg* ^.tio eT^e ot d^qig^one 
nari ne r6o ct ^oX?* dwT(o nMTCTHpion ctm- 
MKTT fiToq neT cooTn ^e erSie ot d^cg|(one fi^i 
pq^. L Te ^^«wTV.a^'^^. «wTio CTfce OT diq(g(one fi^i ne ^Q^Kon 15 

CT nOTM* d^TlO HMTCTHpiOn CTMMdwT fiTOq HCT 

cooTn ote eTfce ot d^qig^one fi^i htht fi cMnT 
diT(0 eT6e OT &.qg(one fi^i htht fi eei&T d^Tco 
HMTCTHpion eTAiMdwT fiToq ncT cooTn «e CT&e 
OT d^q(g(one n^i nR^ogr m nfxice d^T(o CT&e ot 20 
d^Tjgcone fi^i fi rc motciootc • &.t(o nMTCTHpion 
cTMMd^T fiToq ncT cooTn «e eTfte ot d^q^(one 

n«'! HTHT fi eeitlT 4^T(0 IIMTCTHpiOn eTMMAk.T 

RToq ncT cooTn «e CT&e ot d^qa|(one fi^i htot- 
pHC a^Tio eT&e OT dwqig(one fi^yi nTOT-MgiT» «^t(o 25 

IIMTCTHpiOn CTMMdwT fiTOq HCT COOTn «C CTfte 

OT diTg(one R^i fi ciot fi Tne« \Ti^ mR fi a^ic- 
3. eTMAUi. Sic in Ms. pro eTAuiUwT. P. 5. iimot pro iimoot P. 213 

Roc nT€ ne t^u)CTHp* d^Tco cTfke oir &qc9(one 
n^i ne cTepeioMd^ mR neqRdwTdwneTdwCM^. THpoT* pqK^ «^« 
ai.T(o nMTCTHpion cTMMd^T nToq ncT cooTn ^e cTfke 
OT d^T(g(one n&i n d^p^con n ne cc^epd^ dwT(o eTfee 
5 OT d^c^(one ns^i tc cc^epd^ Mti necTTHOc THpoT. 
aiT(o nMTCTHpion eTXiMdiT nToq ncT cooTn fxeeT- 
6e OT d^T|^(one n^i n d^p^^on nTe n d^Kon* diT(o ct- 
&e OT diTy3(one n^i n dwi(on Mn neTRdiTdwneTdwCM^.* 
ai.T(o iiMTCTHpion cTMMdwT nToq ncT cooTn fxe ct- 
10 £ie OT diTog(one nari n d^p^(on Htc n dwKon n TTpd^n- 
noc dwT(o cT&e ot dwTog^one ns^i n d^p^^on nT d^T- 

MeTdwnOI* d^T(0 IlMTCTHpiOn CTMMdwT tiToq ncT 

cooTn «e cT&e ot dwT^(one n(Ti n TieiTOTp^oc* 
dwT(o eTfce OT d^T09(one n^i n OkeRdwnoc* d^Tio 

15 IIMTCTHpiOn CTXlMdwT ttTOq HCT COOTn ote CT&e 

OT ^TC9(one n^i n «^^neXoc» d^T(o eT&e ot kit^ pqw- A. 
^(one n^i n d^p^d^^^e\oc • d^T(o nMTCTHpion 
cTXiMdwT nToq ncT cooTn ^e cTfte ot d^Ttg^one 
if^i n fxoeic* dwT(o CTlie ot dwT^(one n^i n noTrre* 

20 &.T(0 IlMTCTHpiOn CTMMdwT HTOq HCT COOTn Oie 

eri&e ot gi(0(oq d^ nR(o^ (g(one £m nwce* diT(o 
CTAe OT £(0(oc d^c^(one ntri TMnTd^TR^o^* d^T(o 

HMTCTHpiOn CTllMd^T HTOq nCT COOTtt fxe CTlie 

OT dwqa|(one its^i hmoctc d^T(o eTfte ot dwqig^one 

2S if^l IlMe* diT(0 HMTCTHpiOn CTMMdwT HTOq HC 

CT cooTn TEe cT&e ot d^ n(opS ^(one* d^T(o cT&e 
OT d^q(g(one fis^i h^^oth* dwT(o iiMTCTHpion ct- 
jRMd^T nToq ncT cooth fxe cT&e ot ^ TMnTMda- 214 

^cnro {g[<one* &.t(0 erfte or a^ Td^noTd^TO JH ifTfipq 
pq^ «^. o9u>ne • ^t<o CTfee ot^ d^coscone ii^ TMtiTAid^i* 

^pHMdk* d^TiO IIMTCTHpiOK eTllM&T KTOq HCT 

cooTH fxe eT&e ot d^ TMnTMd^i-gHTc i^cone* «^tco 
eT&e OT d^qigione ii^i ncei • &tio iiMTCTHpion er- 5 
MMdwT itToq ncT cooth fxe eT&e ot d^T^ione 
n^ R cTHTTTOc* d^Tio eT6e ot d^Tigcone ii^i ne 

5^(OpiCCTn7TTOC« d^TiO IIMTCTHpiOn eTMM^^T 

RToq ncT cooTn «e eT&e ot d^cigione itflfi TMnT- 

d^TnOTTe* ^T<0 HMTCTHpiOn eTXlM^T iiToq ncT 10 

cooTn «e CT&e ot d^T^ione ii^i ne c^cocTHp* 
d^T(o CTfte OT d^Tgsione ns^i ne cnineHp* ^t(0 
HMTCTHpion eTliMd^T iiToq neT cooth «e cT&e 
OT ^T^cone n^i ne TpiOkTndiMic* d^Tco erSie ot 
d^TGicone n^i it dwgopdwToc* d^Tto nMTCTHpion ct- is 
pq^*A« MMdiT nToq ncT cooTit fxe cT&e ot &.T|^(one 
ii^i ne npond^Tcop* ^tco CTfte ot &T(g(one n^ 
n ^i^iRpinec* d^Tto nMTCTnpion cTMMd^T nToq 
ncT cooTn fxe cTfte ot ^qoiione ii^i ni no^ n 
d^Tes^OkHc* d^T(o eT^e ot d^Tigione n^i neqnicTOc* 20 

d^TlO HMTCTHpiOn eTAiMdwT HTOq nCT COOTH «€ 

eTfte OT d^qog(one ii^i nnos" ii TpiOkTnd^Mic* d^Tio 
eT6e OT d^qgione ii^i nnos" m npondkT(op n ^- 
gopd^TOc &T10 HMTCTHpion €.TMMKir iiToq ner 
cooTn fxe eT6e ot d^qigione n^i iiMdwg^ MnTigoMTe^s 
n dki(on* dkT(o CT&e ot d^qcgojne iis^i irronoc n 

10. infra in margine sunt adscripta, eadem, ni fallor^ 
manu : ^na etke or «^cgcone ii^i TMn?Au^i-noTTe. 215 

na^ TM€COC* a^T<a nMTCTHpiOn CTMMdkT fiToq 

ncT cooTti OKC ctAc ot dkTtgcone n^i m nd^p^- 

XhMTHC fi TMCCOC* d^TlO «€ CT^C OT d^TC^COnC 

fiari fi n^^pecnoc m noTocin* d^T(o nMTCTHpion 
5 cTMMd^T fiToq n€ CT cooTn 9€ ctAc OT d^T- 
Siconc fi<^i n o^id^Ronoc fi tmccoc* m^u^ erSxe. ot c. a^. 

diTC9(On€ fi<^I fi d^C^nC^OC fi TMCCOC* A.T(0 nMTC- 
THpiOn CTMMd^T fiTOq HCT COOTn fX€ CT&C OT 

d^qv^ionc fi^i HRd^^ M noToein* d^TCO ct^c ot 
^o d^qigione fi^^i ni no^ m ndwpdwXHMHTHC m noTO- 

€in* a^T(0 HMTCTHpiOn CTMMd^T fiToq ncT COOTn 

^€ €T^ OT d^q(g(on€ fi^i ne c^T\d^^ m nTonoc 
fi n& OTndwM* d^T(o CT&e ot dwTig^one fieTi ne 
npo£HTOTM€noc n nd^i* d^T(o nMTc;THpion ct- 

15 MMdwT fiTOq nCT COOTn Oi€ €t6€ ot d^C09(On€ 

fi^i thtXh m n(on^* ^t(o €t&€ ot &qg(on€ 
fi(Ti Cd^fedw(oe ndwC5dieoc* dwT(o nMTCTHpion €tm- 
Md^T HToq ncT cooTn «€ €t6€ ot d^q^(on€ 5^1 

HTOnOC fi nd^ OTHdwM* ^T(0 €T&€ OT d^q^(on€ 

20 fi^i nH&^ M noToein ctc fiToq ne ne e^ncd^Tpoc 
M noToein* d^T(o nMTCTHpion eTAiMdiT fiToq ncT 
cooTn fx€ €T^ OT d^T^^onc fi^i ne npo&oXooT€ c. L 
M noToein d^Tio €t6€ ot |&T^(on€ fi^i nMfiT- 

CnOOTC fi C(OTHp* dwT(0 HMTCTHpiOn CTMMdiT fi- 

25 Tocj ncT cooTn ^e cT&e ot d^TU)(on€ fi^i tii|omt€ 
M htXh fiT€ ne e^HCdwTpoc m noToein* d^T(o €t&€ 
OT ai.Tog(on€ ns^i ne ^ric JH c^tXaw^» dkT(o hmtc- 

12. «^qg(one. SIc in Ms. pro «^T^^iiiie. / 216 

THpiOK CTMM&T RTOq nCT COOTK Or€ €T&€ OIT 

d^T^cone n^i n gdwTpecT n ccoTHp* d^Tco cT&e 
OT dwT09(one n^i ncgoMnT n 2&.MHn* &Tio hmtc- 
THpion CTXiMdiT nToq ct cooth ^e eTfee ot 
d^Tg|(one n^i n^^oT ii ^nn «kTio eT&e ot «^t- 5 
D9(one nc^i ncdwigq n gd^MHn: d^TiO nMTCTHpion 
eTAiM&.T nToq ct cooth fse eTfee ot dwqogione 

caT.^^ nari nRepdwCMoc e nqvgoon &n* d^TCO eTfce ot 
d^qc(OTq e&oX: 

5 *^qoT(og on e TOOTq Rot ic nefsd^q n*^ 
neqMd^eHTHc fse cti ndwMd^enTHC nHcl^e MMioTn 
eine R t^om n T^^icencic iiTe noToein e ^H 
XiMoq. nTCTn^i cmh eiio\ ^n ot (opS* ^in 
Te noT cd^p eindwtg^.ate nXiMHTn e nTonoc nTnpq 
n TdiXHeidw Rtc ni ^.Tgd^fxe e poq • d^T(o mS ee ^^ 
CT qo XiMOc: 

^ &.cc9(one ^e nTepe m Md^OHTHC c(otm e 
nei cgdi^e ct qfx(o Ximoot n^i ic* &TeR7V.ine 
«^Tio diTRd^ TOOTOT els6\ c HTHpq • «wceT e eH n^i 
Md^pidw TMdw^^^dwXnnH dwcnd^grc efxn n OTepirre n ^o 
ic dwcoT(ocgT e pooT* d^c(ocg e&o^ ^.cpiMC ne^d^c 
^e n^ 2^i poi ndwfxoeic • cXlmoh d^ nd^cnnT c(otXi 

^. L ^T(o d^TRd^ TOOTOT e6oX ^tt R [^dwOie ct nfx(o 
XLuoot: Te noT ^e ndwfxoeic cT&e ncooTn R nei 

CgdiOie THpOT ItT &RfXOOT CT^OOn ^^I SM IIMTC- ^s 

11. recentior addidii in marg. p ante Tocem nn^e. 11. 
in margine manus antiquissima post XuiKoTii adiccit: mw 
M«ipe noT«^ noTAJMMCoTn. 217 

THpioii M ni d^T|^dwor€ e poq* d^^Tid^ d^YccoTjd e. 
poR €RfS(o JLmoi fse fsin tc noTr eind^d^p^i ii 
vgd^^e nMMHTit e ncoorn THpq m nMTCTHpion 
M ni dwTfgdwOfie e poq* nei igd^aKe orn eT Kfxco 

5 XiMoq eie Mnd^THjcon e ^OTn e ^coh e!io\ jX. 
njgd^oie* eT&e nd^i OTrn nd^cnHT diTccoTM dwTTH^. 
TooToir eSioK ^T^Ko eT&ic^dwne ^e eRgidwaKe nXC-« 
MdwT n ^vs n £€• eT6e n fgd^ote ct h<x(o Ximoot 
ndwTT* Te noTT ^e nd^oioeic evgfxe epe ncooTn S 

10 ndwi THpoT eqtgoon £m nMTrcTHpion cTMMdwT* 
eie niM ne npcoMC ct ^m hrocmoc ctc oTn ^om ^ ^* 
MMoq e noi Xi iiMTrcTHpion cTXiMdiTr Mti neq- 
cooTn THpoT* dwT(o HTTHOc fi ne*i ogdwrse TnpoT 
enT diRfxooT CT&HHTq: 

15 ^ d^cg|(one ^e iiTepe ic c(otXl e nei ^d^fse 

CT CS(0 XlMOOT it^I M&pidw d^qeiMC Se d^TC(OTXl 

ii^i Xi Md^eHTHC dwTd^poKi n h^ tootot e6o^ ^q^ 
T(OH n gHT n«wT neoid^q n«wT «e Mnp Xtri ^e 
ndoidweHTHc CTlie nMTCTHpion m ni d^Tig^oie e 

20 poq* e TCTitMeeTe ^e nTCTiindwnoi X^Moq &n* 
^^MHn ^^(o Xtuoc nHTii «e n(OTii ne iimtcth- 
pion eTXiMaLT* «^t(0 n^. oTon niM ne ct n^- 
C(otX[ n c(OTii iicedwnoTdwCce 71 nei rocmoc THpq 
mR ^tTIh THpc CT ii gHTq» «^T(0 iicei^noT^cce 

25 St MecTe niM JH nonnpon ct cgoon ii gHTOT* ^t(o 
iice&noTdiCce n p pooTcj THpoT St nei A.i(on« cST A. 
5 Te noT ^e. om '^(o Ximoc nHTii ote 

17« «^Ta^pou. SIc ia Ms. pro a^Ta^px>* 218 OTTOn ttlM CT itd^d^noT&cce m hrocmoc THpq mk 
ncT n jHTq TnpoTr. d^Tio nqgrnoTiiCcc n TMiiT- 

nOTTC • HMTCTHpiOn €TMMdwT qMOTIt ndwT R gOTTO 

e M MTCTHpiOn THpOTT fi TMnTcpo M noTOcin* 

d^iru> qMdwT(ooTr e noi Xuioq n ^oto e pooT 5 

THpOT» d^TiO qdwCOOTTn n gOTO e pooT THpOT» 

ncT HHT e £OTn e ncooTn m iiuTCTHpion ct- 
MMdwT* igdwq&.noTd^cce m nei kocmoc Tnpq mR 
n pooTig THpoT eT n £HTq. 

^ eTfte ndwi ^e dwifxooc e pioTn m ne OToeivg lo 
^e OTon niM ct £dw pooTog d^Tio ct goce £<\ 

TeTCTntO- d^MHITfi e pdwT Ti^'^ MTOn nHTfi *26€ 
cr7«.. CdwClOOT C5d^p fi^I TdweTHiO dwT(0 OT pM-pdwvg n€ 

n&.ndw^£ieq* Te noT ^e ncT ndw^i m HMTCTnpion 
eTMMdwT ogd^qdwnoTdwCce m hkocmoc THpq* dwTio is 

Mfi npooTig fi eT7V.H THpC CT fi gHTq« CT&e 

Hdwi &e OTn ndwMd^eHTHc Xinp \Tnei e TCTfiMceTe 
«e HMTCTHpion CTMMdwT fiTeTfind^noi MMoq dwn* 
£dwMHn .'*^^io XiMOc nHTfi ^e nMTCTnpion eTM- 
MdwT qMdwTiooT e noi XiMoq fi goTO e Xi mtcth« 20 

pion THpOT* dwTCO £diMHn '^«(O X«MOC nHTfi «€ 
HMTCTHpiOn eTA4MdwT HCJTfi HC Mfi OTOn niM 

eT nd^dwHOTd^cce Xi hkocmoc Tnpq Mfi «^tXh THpc 
CT fi gHTq» Te noT «'e ccotXi ndwMdw^HTHC d^Tio 
n&tg&eep dwTio nd^cnHT* Td^npoTpene XLutoTfi e25 
ncooTn Xi nMTCTHpion Xi ni d^TvgdiaKe e poq« 

6. q&cooTTn. Sic in Ms. pro qii*kCOOTTii vel qcooTTn. 
13. cf. Ev. Matth. 11, 28- 30. 219 

n^i e ^^SkOte nXlMHTn e pooT ote ncooTn o^p ^a. 
*rHpq ^^HHg^ corooq e pu>Tn ^m ncu>p c&oA m HTnpq. 
otc nciop i^d^p e&oX m nTnpq ne neqcooTn* dwXXd^ 
Te noT ^e cu>tm Td^cgd^fse nXiMHTn ^n ot npo- 
5 Ronn eT^e ncooTn m nMircTHpion eTXiMdiTr ore 

HMTTCTHpiOn eTAiM^T HTOq HCT COOTn ^C CT&C OT 

a^qcRTXXei MMoq n^i n^f ot m nd^pa^cTaiTHC* d^Tco 
CT&e OT d^Tnpoe\ee ei&oA gn ni Skna^Tcop* a^Tco 
HMTCTHpion eTAiMkT ttToq ncT cooTH «se CTfte OT 
lOd^qcRTWei MMoq n<3'i nnodr n OToein nTe ni 
OToein* d^Ta> eT^e ot dLTnpoeXee e&oA ^n ni 
dina^Tiop* d^Tco iiMTCTHpion e.TMM^T nToq ncT 
cooTn ote eT^e ot d^qcHTWei MMoq ii^i ncgopli 
n Tioog* dLTu> CT&e ot dwqnu>pS e&oA e cdwcyq 

iS Jl MTCTHpiOn d^TU> CT&e OT £U>U>q diTMOTTC € 

poq ote ngiopii n Tu>og* dLTU> eT^e ot ^TnpoeXee c^ «"< 
efto\ £^n ni ^nswTu^p • ^tu> nMTCTHpion eTMMd^T 
iiToq ncT cooth «se CT&e ot d^qcHTWei MMoq 
ii^i nno^' n oToein n ^dwpa^cMAH ii OToein • d^Tu> 

20 erhe ot ^Ta^gepdwTOT d^^sii npoAoAH • dwTu> eT^e ot 
a^Tnpoe\ee e6oX ^n ni d^nd^Tu^p^ 2kTU> iimtc- 
THpion eTliM^T nToq ncT cooth ^e cT&e ot 
^qcRTX\e XiMoq n<3^i ni cgopii Xi MTCTHpion 
CTe nToq ne iiMe^^ oroTTdiqTe Xi MTCTnpion e£io\ 

25 a^Tu> erfiie ot d^qnu^g^ SP^*i* ^ gHTq Xi nMRTcnooTC 
jBL MTCTHpion Rd^Td^ THHe ii TawpieMHcic 5 ni a.5(^u>- 

2. «aperscriptum icq i. e. neqcooviu 5. «^qcRTAAei m- 
Moq. Sic in Ms. pro «^tcrtA^ci mmoot. 220 

pRTOc ii d^ncpdLtiToc* d^Tco CT&e ot swqnpocXee 
c6o\ (gR ni ^ndi.T(op« d^TCJ nMircTHpion ctm- 

MdwT RTOq nCT COOTtl «C CT&C OTT diTCRTWl Ji- 

1 t. MOOTT it<3'i HMnTcnooTc n dw^s^inHTOc dwToi ct£ic 

OTT p(0 ^TTd^gOOTT C pd^TOT mS nCTTd^^IC THpOT 5 

^T(o ct6c ot ^Tnpoc\ec c6o\ ^n ni dwnd^Tu^p: 

dLTO> IIMTCTHpiOn CTAlMd^T itTOq HCT COOTn «SC 
CT&C OT «^TCRtWcI XiMOOT ll^^l nC «iCi^\cTTOC 
^T(0 CT&C OT dLTTdi£OOT C pd^TOT CTHOpS C&o\ 

c MtiTcnooTc n Td^^ic diT(o cT&c OT d^TnpocAec 10 
cftoA £n ni dwnaiT(op nd^i ct hh c n Td^^ic m nc 
^(opHMd^ M ni a^Togdi^sc c poq: ^t(o nMTCTHpion 
CTMMdwT itToq ncT cooTn «sc ct6c ot ^tcrtXXc 
MMOOT fi^^i ni d^cnnoHToc nd^i ct nn c nc x^P'^'" 
M^ cnd^T Stc ni d^Tigd^arc c poq* diT(o ceftc ot i^ 
2kTnpoc\ec cfto\ ^n ni d^nd^T^op. d^T(o nMTC- 
ceT «i. THpion ctXim^t nToq ncT cooTn orc ct&c ot 
swtcrtWi XiMOOT iid^i ni MnTcnooTc n d^cHMd^n- 

TOC* dwT(0 CT&C OT dwTTd^^OOT C pd^TOT MttnCdL 

n Tdw^ic THpoT n ni ^MTnd^nToc c Htoot ^(0(oot ^o 
^cn ai^(opHTon nc S a^ncpdinToc* dLT(o ct&c ot 
p(o dwTnpoc\ec c&oX gn ni a^n^T^op* «lT(o rmtc- 
THpion CTMMdwT itToq RCT cooTn •»c ct6c ot 
^tcrtWi mmoot n^i ni djuTHd^nToc na^i ctc 
XtnoTMTncTc Ximoot otqlc XinoTttTOT c ncT 25 

OTOn^ C&OA R^TdL TOIROnOMIdi Xi ni OTd^. it 0T(0T 

ni d^T^d^fsc c poq* d^T(o ctAc ot ^TnpocXec 

1. ^qnpoeA<M. Sic in Ms. pro «^TnpoeAM. 4. spa- 
tium erasae literae inter ^in et rtoc. 221 

€&0^ £n KI Sknd^TlOp* diT(0 IIMTCTHpiOtt CTMMdwTT 

nToq n€T cootii orc ctAc ot d^TCRirWi XLmoott 
n<3'i m £Tncp&dweoc • ^tio cTftc ot d^ircopoTr c6o\ 
eiro it OTT Td^^ic R otcot dwTco ct£ic ot d^TnpocXec cel £u 

5 e&oX ^H ni d^ndwTCOp* d^TO> nMTCTHpiOn CTMMd^T 

iiToq ncT cooTn ratc ct&c ot ^tcktWi mmoot 
na^i nMtiTcnooTc n Td^^ic n ni d^^HToc ^Ta> ct&c 

OT pco diTnC£OT C&oA CTO n ^OMTC M MCpiC* ^TCO 

CT&c OT pio d^TnpocX^c c6oA ^n ni d^ndwTiop: 

iO ^ diTtO HMTCTHpiOn CTMMd^T fiTOq HCT 

COOTn ^C CT&C OT d^TCRTWl MM OOT Ml ni d^- 
C^ed^pTOC THpOT CTO M MllTCnOOTC tl TOHOC* 
2kT(0 CT&C OT d^TRdid^T CTCHp C&oA R C^ nCTCpHT 
2pdi.I ^n OT Tdi^IC n OT(OT* diTCO Ct6c OT dwT- 

15 noporoT c&oX* d^Td^d^T n Tdw^ic Td^^ic* c nTOOT 
2(OOT ^cn ^^(opHTon nc d^Tco g^n d^ncpd^nTon 
nc« ^T(o cT&e OT d^TnpocX^c c&o\ ^n ni d^- 

n^T(Op: diT(0 IlMTCTHpiOn CTMMd^T iiToq ncT CC. «i. 
COOTn «C Ct6c OT dwTCKTWl XlMOOT R^i ni 

20 d^ncpa^nTon ^t(o ct&c ot «wTTd^^ooT e pdwTOT 
CTO M MiiTcnooTc S ^(opHMd^ fi d^ncpd^nToc 

diT(0 dLqRdwdiT CTO n igOMTC fi Tdi^^IC n ^(OpHMd^ 
R^Td^ TOIROnOMI^ M HI OTdw fi OT(OT HI d^TCgdwrSC 

e poq* d^T(o CT&c ot dwTnpoc\ec c&oX ^fi ni 

25 dindLT(Op: diT(0 HMTCTHpiOn CTAiMd^T fiToq ncT 
COOTn «C Ct6c OT d^TCRTWl MMOOT fi^I MRT- 

cnooTc n «^^(opHToc ndi.i ct nn c n Td^^ic m 

22. «^qiUk^iT. Sic in Ms. pro «iirR«i«iT. 222 

ni OT^ n OTCOT ni ^Tgi^^e e poq ^tco otc «tAc 
OT poi dLirnpo€Ae€ eti6\ ^R ni d^nd^Tcop oiain- 
TOTtiTOT po> € ne ^copHMdi Rtc ni cgopii m 

MTTCTHpiOn €T€ ttTOq n€ nM€g^ cnd^T ii 5(^COpHMi^» 

^T(o nuTCTHpion CTXtMd^TT RToq ncT cootrn !S€ 5 

CC. A. £Ti^£ OT «^TCRtWi XiMOOT R^'! HI «OTT«LqT€ R 
Tfci^ R £TMn€TTHC» diT(0 €T&€ OT pcO «^TCOpOT 

€fto\ n6o\ M nKd^Td^ncTdwCM^ X[ ni ^opii m mtc- 
THpion €T€ RToq nc n^a^TpceT m, MTCTHpion 
Rt€ ni OTdw R OTCOT ni d^T^d^^c € poq* nn €t lo 
^co^T € ^OTn d^T(o nn €t ario^T €&oA* ^tco 
€T&€ OT p(o ^TnpoeXec e&oX ^n ni d^nd^T^op: 
2kT(o iiMTCTHpion eTMM^TP RToq n€T cooTn %e 

eT&e OT d^TCRTWl XiMOOT R^I n «^^(^(OpHTOC THpOT 

ndii Rt diioT(o eiQt(o Ximoot nd^i €t gn R Tonoc 15 
Xi iiMe^ cnd^T R ^(opHMd^ Rtc ni M^Mte e poq 
eTe RToq ne ne ^(opHMd^ Rt€ ni cgopn m mtc- 

THpiOn* *iT(0 eT&e OT d^ n «^^(^(OpHTOC CTXlMdiT 

mR R d^nepd^nToc eTXLudwT dLTnpoeXee e&oX 
gn ni dwndwT(op • dwT(o nMTCTnpion ctXim^t RToq 20 
c^. «^. neT cooTn •»€ eTfce ot «^tcrtWi Ximoot Ra^i 
nvoTTd^qTe Xi MTCTnpion Xi ncgopn R TpmneT- 

M^TOC diT(0 eT&e OT «^TMOTTe € pOOT «€ 

n«OTTA.qTe n ^(opHM^ Xi ncgopii R TpinneTMd^- 
Toc* diT(o €T&e OT d^THpoeXee e&oA £m nMd^2^25 
cnd^T R TpinncTMd^Toc • «iT(o iiMTCTHpion ctXi- 
M^T RToq n€T cooTn •»€ €T6e ot ^tcrtWi 
XluooT ReTi n^oTTd^qTe JL MTCTHpion m iLueg^ 223 
c««wir ii TpmncTTMdiToc • a.t<o CT&e ot d^irnpocXee 

C&oX ^M, HM^^ OfOMT R TpinnCITAidwTOC* dwTa> 

nMTTCTHpion e.rJlM^T nToq ncT cooTn •»€ CTfce or 

AwirCRTrW! MMOOT n0'I nOBOTTTdwqTC M MTTCTHpion 

5 M nMCg^ igoMnT n TpinncTMaiToc ctc Htoot nc 
n-aioirT«^qT€ n ^(^copHMdw m nMCg^ ogoMnT n Tpinncr- 

Md^TOC «^TTCO CT&C OTT diTnpO€7V.e^€ €&o\ gR ni dwndw- cT. k. 

Tiop«d^irio itMTCTHpion CTMMa^TnToq ncT cooTn 

rX€ €Tfil€ OT ^TCRirWl MMOOT 5(5'! H^OT R igHn M 

10 no^opn n TpinncTMdiToc dwTCi) €t&€ ot d^TcopoT 

eSio\ €Tdi£^€paiTOT n Cd^ nCTCpHT d^TCO On CTMHp € 
£OTn € nCTCpHT mH nCTTdi^lC THpOT» fiwTW CT^C 

OT d^TnpocXec €&o7i gn ni dwnd^Tiop: d^Tco hmtc- 

THpiOn CTMMd^T nTOq n€T COOTn ^€ €T&€ OT 
15 d^TCRTWl MMOOT ViSl H^f OT R C^Hn M HMd^^ 

cnd^T R TpinncTMi^Toc • d^Tio ct&c ot dwTnpocXee 
€&o7V. £R ni d^ndwTiop* d^Tco nMTCTnpion ctm- 
Md^T RToq ncT cooTn «€ ctAc ot «^tcrtT^TV.! 
MMOOT n(3'i n^OT R sgnn m j\m^^ cgoMnT R 

20Tpmn€TMdLTOC* d^T(0 €T&€ OT d^TnpO€7V.e€ €&o\ 

£R ni dwHdiTlOp* dwT(0 HMTCTHpiOn CTMMd^T RTOq CH. «.. 

ncT COOTn «€ ct&c ot «^tcrtXTV.! MMOOT R(3^I 
n€ npodw^copHToc m n^opn R TpinncTMd^Toc 
d^Tco CT^c OT d^TnpocXec €&o7i gn ni a^nd^Tcop* 

25 d^T(0 HMTCTHpiOn CTMMi^T RTOq HCT COOTH «€ 
€Ti!k€ OT d^TCRTT^TV.! MMOOT RdTl RC npOi^5(^(OpH- 
TOC XE IIM€£^ Cn^T R Tpmn€TMA.TOC. A.T(0 €Tfce 224 
oir SkTnpoeXoe e£io\ ^R ni ^n^Tcop d^TU) iiMTrc- 

THpiOlt CTMMiwTT UTOq nCT COOTlt «C CtAc OV 

«LircRirWi JiMOOTr ii<5'i nc npodw^^^copHTOC THpoT 
M nM€g^ igoMnT tt TpinncTMd^Toc • dwTco ctAc 
OT d^TnpoeXee e&oA £n ni d^nd^Tiop • d^Tto 5 
nMTCTHpion cTMMdwT nToq ncT cooTn ^se CT&e 
'cH.i. o'»* AwqcRT^Xi HMoq M\ ncgopii n TpinneT- 
Md^TOc Qtin necHT ndi.i ct nn e n Td^^ic m ni ot^i. 
n oTiOT ni d^Tigd^<xe e poq. dwTio cTfiie ot ^t^ 
npoeXee e&oA gXi nMMdw^^ cna^T n TpmneTMi^- i^ 
Toc^ d^Tco nMTCTHpion eTliMd^T nToq ncT cooTn 
^e eT&e ot d^qcRTWi XiMoq itd^i hmc^^ igoMnT 
n TpinncTMd^Toc ctc nToq ne nigopn ii Tpi- 
nncTMdwTOc rsin notice^ dwT(o cT&e ot «^qnpoeXee 
eho\ gM iiMeg^ chkT MttTcnooTc m npoTpinncT- ^^ 
MdwToc nd^i CT £M ngd^e n Tonoc Rtc n ^nd^Tiop* 

d^T(0 HMTCTHpiOn eTAlMd^T ttTOq HCT COOTn 

o&e eT6e ot d^Tccop e&o\ it^i n Tonoc TnpoT 
CT ^M ne ^(opHMdw M ni «wTigd^se e poq^ ^t(o 
Mit ncT n gHTOT THpoT^ d^Tco cT&c OT ^THpocXee 80 
ce. ^. e&oX gM ngd^e m mcXoc m ni d^T^d^^se e poq: 

d^T(0 nMTCTHpiOn eTAlMdwT itToq ncT cootr 

MMoq MMin MMoq ^e eTfte ot d^qcRTTlXi MMoq 
MMih MMoq e Tpeq npoeXee ei&oX ^m ni d^Tig^are 
e poq CTC nToq ncT «^pjQi e ^^i e otiooT TnpoT ^5 
d^T(o nToq ne Rt ^qcopoT eftoX THpoT Rd^Td^ 

10. HMAi^^g Sic iQ Mfl. pro iiM«i^. 15. ciikT Sic in Hs. 
24. MjUik MJMoq Sic in Ms. 225 

nccop c6o\ M nTHpq* ^a^nd^^ ^d^nXioc ncnT da- 
^sooTT c pu>Tn THpoTT ncT nd^^conc Mn ncT nd^cT. 
n^\ CT npo&^Ae ^tco ct npoeXee* ^ttco mS 
5neT ii 6oX £i ^coott d^ira> mS ncT pHT ^pdwi n 
^HTOTT ndii CT ndi^copei e fiMd^ m ncg(opii m 
MTCTHpion* d^T(o Mti ncT ^n ne ^copHM^ XC ni 
^Tv^d^Qte e pocj* ndii e ^nd^^ooT e pcoTii e&o\ 
ore "^dw^oTUioTT nHTii e&oX* ^ir(o ^nd^sooTT e cel A. 

10 piOTn Rd^Tdi TOnOC* ^TTIO Rd^Tdw Td^^IC C ^pd^I gM 

nccop eiboX m nTHpq* swtco ^nd^a^ioXii nHTii ei&oX 
ii ncTMircTHpion TnpoT ct d^poti e £pdwi e ar(oo7r 
THpoT mS neTnpoTpinneTMd^Toc mR neTgrnep- 
TpinncTM^Toc* ndi.1 ct d^poti ersn ncTMTCTHpion 

i^Ain neTTdw^ic tc noT ^e OTn nMTCTHpion Ji 
ni dwTQid^<xe e poq* nToq ncT cooth ^e cT&e ot 
d^ nd^i THpoT C9(one ii nenT di.i^xooT d^T(o ^ii ot 
nd^pgHcidi nT d^ nd^i TnpoT ^(one CT&HHTq* dwT(o 
liToq ne nMTCTnpion ct ^n ndi.i THpoT ^to^ tiToq 

20 ne neTcT 6o\ THpoT* diT(o nToq ne neT(oA' e sp^^i 
THpoT» «^T(o liToq ne neTTdwgo e pi^Tq TnpoT» 
^T(o HMTCTHpion M Hi dwT^d^Qte c poq nToq ne 
iiMTCTHpion eT ^n nd^i THpoT Rt d^i^ooT e p(OTn* 
a^T40 Mti ne ^n^sooT e p(OTn ^p^i ^m nc(op e£io\ cT «u 

25 M nTHpq* d^T(o nToq ne nMTCTnpion ct ^n n^i 

THpOT» d^TCO liTOq HC HMTCTHpiOn li OT(OT tiTC lU 

^T{9d^ote e poq* ^t(0 ncooTn ii nd^i THpoT iiT 
20« ncvcl AoX. Sic scriptam pro neTci c&oA P. 

15 226 

^iorooT e poTit d^TO Mn ne ^n&.«xooir e p(OTK» 
MH ncTc XCnraooT e pcoTfi n^i "f nd^vooT € pcoTit 

THpOT £pd^I ^M nC(Op €&oA M HTHpq mR n€T- 

cooTH THpq £1 ncTcpHT «c CT&c OT d^Tcgionc* 
iiToq nc ni gd^^sc n ot<ot iitc ni d^Tigd^^xc c s 
poq* d^T(o "fndwQtio c p(OTn m nc(op e&o\ n ncTr- 

MTCTHpiOn THpOT Mtl tl TTHOC M HOTd^ ROTi^ 

XLmoot mR ec n «sorot cfiioX ^n ncTc;)Q^HMd^ 

THpOT «^T^O "f ndi%(0 C p(OTn M HMTCTHpiOn StC 

cirA.ni oTd^ n OT(OT aC ni dwTigdw^c c poq mR ncq- lo 

TTHOC THpOT mR ncqC^^HM*^ THpOT «wT(0 mR 

TcqoiRonoMid^ Tnpc otc ct6c ot p(o ^qnpocAec 
c&oA ^X[ n^d^c M McXoc M ni d^TUidw^xc c poq cAio\ 

«C HMTCTHpiOn CTMMdwT HC nCTTd^gO C pi^Tq TH- 
pOT» i^T(0 HMTCTHpiOn HTC ni d^T^d^SC C poq CT^ 15 

XiMdiT OT c^d^^c on R OT(OT nc iiRCT cqc^oon ^R 
TdiCnc M ni d^Togd^ratc c poq diT(o RToq nc toikoho- 
Mid^ M n£i(oA R (ya^fsc him Rt d^iotooT c p(OTR* ^t(o 
ncT Hd^si aC nc^dw^xc n ot(ot m nMTCTnpion ctm- 
MdiT nd^i c ^Hd^vooq c p(OTR tc hot mR ncqTTnoc 20 
THpoT mR ncqc5(^HMi^ THpoT mR ^c R ^(or eiioK 
jJ, neqMTCTHpion cftoX «c Rt(otR nc R tcXioc H 
nd^RTcAioc «iT(o Rt(otR hct ndwfat(OR c&oA m nco- 

Cl«.. ^. OTH THpq M HMTCTHpiOn CTMMi^T mR TCqOIKOnO- 

Mi^ THpc mR iieqvc Rt(otR ncHT ^^TTdwngCT thttR 25 
e MTCTHpion him: C(otm ^e tc hot Td^%(o c 

p(OTn M IlMTCTHpiOn CTllMdwT CTC Hd^I HC: HCT 

16. iiKeT. Sic in Ms. 25. iicc|xe. Sic in Ms. 227 

n^oci ^e X[ nfgd^ore il otcot 5t nMTCTHpioK ndJ? 
nT dLi^ooq € pcoTii cqigd^neT €&o\ ^m nccoMd^ 
n ^irTlH R n d^p;)(^o>n* nccci n^i m ndwpd^^HM- 
THc n cpindLioc nce&oAq e6oX £m nciOMd^ ii 

s ^t\h n n d^p^ion Rtc m nd^paiAHMTHc n epi- 
n^ioc CTC nTooTT ne e c9d^T6(o\ ehoK m n^nr^H 
niM eT nHTT e6oA ^M-ncioMdw* e ogione ^e ep ^^n 
R nd^pd^XHMTHc ii epind^ioc eirigdin&<oX e6oA n 
Te >\nr)^H enT t^cxt m nei MTCTHpion R ot(ot 

io nT€ ni dwTogd^^xe e poq ndwi Rt «^iotio ei«(o XiMoq 
€ pcoTn Te noT d^T(o ^n TeTnoT ct OTnd^ftoXc cil. lu 
efioX £M nc(OM^ n otXh cnd^p ot no^ n d^nop- 
poid^ n oToein gjp^i ^R tmhtc R m ndwpd^TVHMTHc/ 
eTMMd^T* diT(o cend^p goTe CMd^igo Re^i nd^pd^- 

15 ^HMHTHC £HTq M HOTOCin R TC ^nr^H CTMM^T* 

^Tcv> cen^c(ojyM nt3'i m nd^pdw^HMnTHc ncc^e 
nceK«^ TOOTOT eti6\ e nTHpq* e&oX ^R eoTe m 
iinotf n OToein enT d^Tnd^T e pocj • d^TCJ tc ^tt^^^h 
er ^i M HMTCTHpion m ni ^Tc^d^^e e poq cn«^- 

20£(oX e noKice eco n ot no<3^ n d^noppoi^ R oto- 
ein« d^TOj n cendiOgTd^goc d^n R^i m nd^pdw^HMnTHC 
a^T(o n cendLeiMC ^n ^e «^ig tc tc £ih ct cnd^ftioR 
ii ^HTc e&oX ^e cgd^cp ot no<3' a|\i^ R OToein 
nc^(o\ € nwce swt^o Mepe Xd^d^T n QkTndOiic ciL «^. 

25 eigarM^OM e Rd^Te^e XLuoc e nTnpq* OT^e p(o 

5. nTc. Sic in Ms. 6* m i\<^^rx.K. Sic scriptnm pro 
n Ti^ir^K. P. 8. n n«^p«^AKAiTKC. Sic in Ms. pro m n«i- 
p«k7iHMTH€. 20« «^noippoi^ SIc scriptam pro «^noppoii^. P« 

15* 228 

R neircys gcon e poq c nTHpq* d^TiTid^ o^d^coccaTe 
H n Tonoc THpov Rtc R *^px^ ^^ ^ Tonoc 
THpoTT n ne npo&oAootre Xi noToem dLirco mcc^ 
d^noc^d^cic ^if Adid^ir it Tonoc* oTi^e mcc^ d^no- 
Xor^id^* oTT^e Mec^ cirM6oir\on« OT^e c<d^p Rs 
ne^ \d^^ir n ^om nTe n d^p^uin OTQkC n ne^ 
XdwdiTr n ^OM nTe ne npo&oAooTe m noToein n 
neire^ gwn e £OTn e tc ^nrx** €TMM«Lir • d^W^i. 
Q^d^pe n Tonoc Tnpov nTC n i^p^Q^con mH n to- 
noc THpoT itTe ne npo&o\ooire m noiroein* lo 
cgd^pe noTd^ noTd^ gTMncTe e poc jit ncTTonoc 
CTo n £OTe ^HTq m noToein n Td^noppoid^ ct 
at lu dTooAe it Te ^fT5(^H €tmm^t* ^eioc cgdwnTc^coTe 

XlMOOT THpOT nc&(OK C HTOHOC il TC RTlHponOMId^ 

iiTe iiMTCTHpion Rt «^cfsiTq ctc RToq ne iimtc- is 
THpion M ni OTd^ R otiot ni dwTogd^rate e poq* 
d^TCO ncigcone ec^oTp e ^oTn e neqMcXoc* £<^- 
MHn ^%(o XiMOC nHTR ore ecndwcgione ^R R Tonoc 

THpOT Ai HROOT RtC OT piOMC nOT^C R OT COTC* 

Te noT ^e on ^a^MHn '<^(o Ximoc hhtR ^e p<oMe 20 

niM CT Itd^fSI Xi HMTCTHpiOn CTXlMdiT RtC HI d^T- 

gd^«e e poq« nqvoRq e&o\ ^n neqTTnoc TnpoT 
mR neqcjQHMa^ TnpoT» ot pcoMe ne eq gXi 
nnocMOc* ^Wd^ qoTOTS e n d^tFt«eAoc TnpoT» 
^TCO qnd^OTCOT^ R ^oto e pooT TnpoT* ot pcoMC 25 
ne eq ^i^Xt hrocmoc d^Wd^ qoTOT^ e n d^p- 
3QdiTOe\oc THpoT» iiTio qnA^OTioT^ on R ^oto e 

19. M iiRooT. Sic iQ Ms. loco M itnoT vel M ncicT? P. 229 
pooT THpoT: OT pcoMe ne eq gi^M iirocmoc ot. «^. 

d^W^ qOTOT^ € H TTpdwtltlOC THpOTT* d^TTCO qttSk- 

otice e pooT THpoir* ot pci>Me ne eq girsM nnoc- 
Moc dwWd^ qoTOT^ e tt «soeic THpoT dwT(0 qtid^- 

5 «ice e pooT THpoT : ot pioMC ne eq gf ^m hkoc- 
Moc d^Wdw qoTOTi e R tiOTTe THpoT» «ltco qtidw- 
o&ice e pooT THpoT* OT pcoMC ne eq giotM hkoc- 
Moc ^W^ qoTOT& e ne c^cocTHp TnpoT ^tco 
qnd^<xice e pooT THpoT* ot p(OMe ne eq ^i«stt 

iO HKOCMOC d^W^ qoTOT^ c n giAiKpinec THpOT 
diT(o qn^iVice e pooT TnpoT* ot p(OMe ne eq 

£I^CM HROCMOC d^Wd^ qOTOT^ C HC TpiQkTndwMIC 

THpoT* d^T(o qndifsice e pooT TnpoT* ot p(OMe 
ne eq ^iokm hkocmoc d^W^ qoTOT^ e ne npond^- 

15 T(Op THpOT d^T(0 qnd^QtlCC C pOOT THpOT • OT a?. £u 

pcoMC ne eq ^i^xm hkocmoc d^Wd^ qoTOT^ e n 
a^^opdwTOc THpoT ^T(o qndwQtice e pOOT THpOT* 
OT p(OMe ne eq ^iotM hkocmoc d^Wd^ qoTOT^ 
€ nnod^ n dw^opdwToc diT(o qnd^otice on e poq* 
20 OT p(OMe ne eq £i<2tM hkocmoc dwWd^ qoTOT^ 
e ndw-TMCCoc THpoT d^T(o qna^Qtice e pooT TnpoT* 
OT p(OMe ne eq ^iobm hkocmoc dwWd^ qoTOT^ 
e ne HpoAoAooTe Rtc ne ^HCd^Tpoc m noToein 
a^T(o qndw<2tice e pooT THpoT* ot p(OMe ne eq 

25 £ia^ HKOCMOC dwWd^ qOTOT^ C HKepdwCMOC ^T(0 

9. £i^it nROCMoc. Sic in Ms. pro ^i^m nROCMOC. Item 
cir, k. cf. ci*^, «i. gii n&b)A pro gM n&ioA P. 19. recentior 
in marg. addid. m npon«kT(«>p pone yocem nno^. 230 

qna^wcc e poq THpq* oir p<OMe ne. cq gi^n iikoc* 
Moc ^XXdL qoTOT^ e nTonoc THpq m ne ^HCd^irpoc 
di-rto qn^rsice e poq THpq* ot pcoMC ne eq ^iotn 
HKOCMOC diWdw qnd^p ppo tiMMd^i £n TduunTepo* 
cvZ. «i, OT pioMe ne eq ^ioul hkocmoc ^Wd^ qo n ppo ^jR S 
noToein* ot piaMe ne eq giotM hkocmoc d^Wd^ n 

OT ehoK ^M HKOCMOC dwH Hc: dL7r<0 £<\MHn '<^U> M- 

Moc nHTn fate npcoMC eTXiMd^T ne d^noK d^Tco d^noK 
ne npioMC eTAtud^T* d^Tco ^pd^i £& n&(o\ e£io\ m 
nKocMOc CTC nd^i ne ep ogd^n nTHpq coTC e gp^i* ^^ 
d^Tco e7r^d^na>A e ^pd^i THpor n^i nd^pi^MOC n nc 
>i|nr^ooire n TeXioc* d^Tco Rt ^cyione eio n ppo ^n 
TMHTe M ngdwc M ndwpd^cTd^THc eio n ppo e gpda eaLn 
ne npo&oAooire TnpoT m noToein* diir(o eio n ppo 
e ^p^wi ersM ncdwigq n ^djunn* mh n^foT ii igHn* 15 
mR h^omRt R £dju.Hn* mR ne \|ric m c^TAd^^* 
dLT(o eio R ppo eo(M nd^XoT m ndwXoT* ct o 
ci^L Rtoot ne R ^dwTpecT R cioTHp* d^Tto eio R ppo 
eotM iiMnTcnooTC R ctoTHp* mR ndwpieMoc Tnpq 
R ne ^nrj^ooTe R TeXioc ndwi ct nd^vi mtcth- 20 
pion gM noToem* ^tco p(oMe niM ct nd^^i mtcth- 
pion gM ni d^TOfd^fse e poq cend^^(one R ogSp- ppo 
RMMdii cend^£MOOc ^i oth^^m mmoi d^T(o gi gftoTp 

MMOI ^pdwl ^R TdwMRTCpO* diT(0 ^dUUHn 7^(0 M- 

Moc nHTR «e R p(OMe eTXiM^T Rtoot ne d^noK' 25 
2kT(o d^noK ne Rtoot cT^e ndwi ^e d^iotooc e p(OTR 
M ni oToeicg ^e TCTndwg^Mooc e ^d^i e^n ncTR- 

27. cf. Et. Matth. 19, 28. Luc. 22, 30. 231 

eponoc. gi oTn^kM jXmoi dwT(o gi g&oTp mmoi gp^i 
gn Td^MiiTcpo* a^Tco TeTnd^p ppo nXLu^i eTike n^i 
^e Mni^ co • OTfxe Mnitgine eiMOTPTe oir6e THTTn 
ore n^cnHT ^tco nd^tgAeep : e&oX oie TeTnd^c^ione n cie. «^ 

5 cg&p ppo nXiMaii £p^i £n Ta^MnTepo* n^i ^e ei^oi 
MMOOT e po^Tn eicooTrn ^e "tna^^f nHTn m HMTrcTH- 
pionMHi dwT^d^^ee poq* ctc nMTCTHpion eTMMd^ir 
ne a^noK ^iru> ^non ne iiMTCTHpion eTllMdwT* Te 
noT dTe 07r Monon nTcoTn TeTna^p ppo nXCMd^i* d^\- 

10 XdL poiMe niM CT nd^rsi m. nMTCTHpion Xi ni d^T- 
fgdwfxe e poq* cend^gtone R ^&p- ppo nXiMa^i ^m 
gn TdiMnTepo • dwTu> d^noK ne tiTOOT* dLTco nTOor 
ne d^noK* d^XAd^ nd^eponoc ndwigione eqoTOTit 
e pooT* e6oX olc itTcoTn ncT na^ign gice ^Xi 

isnKocMOc n&.pd^ pu>Me niM gecoc jg^nTeTfiKH- 
pTcce n ^a^^e niM e ^nd^fsooT e pcoTii* d^Wd^ 
ncTneponoc na^^cone ctAo^t e ncoi ^pd^i £n 
Taju.nT€po* CT&e ndii a^iQiooc e pu)Tn m ni OTOig cTe. 6. 
ore HMdw e "fndw^ione XiMoq* cendi^u>ne nXiMdwi 

20 n&t na^-Ke* MnTcnooTC n ^id^Kion* ^Wd^ Md^pidw 
TMdwf^Qkd^^HnH Mii iu>2<MinHc nndwpeenoc cen^- 
giu>nc eTOTOT^ e nd^MdwenTHc THpoT* dkTu> pcoMC 
niM CT n^^i MTCTHpion ^M ni a^Tcgd^rse e poq • ce- 
nd^uiu>ne ^i gftoTp Ximoi d^Tio ^i OTnd^M Ximoi. d^TU> 

25 d^noK ne Rtoot d^Tu> iitoot ne d^noK* dwTu> cend^- 
Siu>ig nXiMHTn ^n £co& niM* dwW^. nXnn neTnepo- 
Moc ndwa9u>ne ctototS e nu>OT* ^tu> n^eponoc ^u) 
19. cf. £y. Jo. 12, 26. 232 

d^noR* na^ugcom eqoroTS c ncoTn* a.t(o pcoMC niu cr 
nK^e. e ni dwTjgd^fse e poq« 2<\MHh ^\;7&a> Ximoc e pcoTii 
Q(e n pcoMe eT nd^cooirn n^d^^e eTliMdwT* cen^- 
cooTTn ncooTn n nei ^a^^e TnpoT» Rt SkiotooT e 
pcoTn* ndw-n&d^eoc a^Trco mR na^-nfuce* ndL-Te-cgm mR S 
oc. «i. ndw-Ti6k^6c TOT^i^ce • £d^nd^^ gd^nXcoc cend^coTit 
TTcooTn n nei oga^^e THpoT Rt d^i^xooT e pcoTtt* d^irco 
mR ncTC Mndw^oKOOT e pioTn* ndi.i ^nd^^ooT e pcoTn 

HKT^ TOnOC dwTTiO KdwTdi Td^^JIC C gpd^I ^ HCCOp C- ^q 
6o\ M HTHpq* d^TTCO £dwMHn "^(O MMOC C pCOTti «C 

cen^eiMe ote epe hrocmoc rh e gpdwi iid^^ m Mine* 
dLTco ccnd^eiMC ^e epe nd^-nwce THpoT hh e gp d^i n 
^^ n Tirnoc* dwTio cena^eiMe ^se cT&e ot n gco& «^ 
HTHpq ogcone* nd^i ^e nTepeq<xooT n0'i nccoTnp d^c- 
qo^c e&oA n<3'i Md^pid^ TMa^CFQkdwXHnH ne^sd^c* %e 15 
na^^oeic qi ^d^ poi d^Tco Mnp ^ionT e poi ei^ine n 
cd^ ^(o& niM ^n OT (opS mR ot swcc^dwAid^* tc noT se 
na^^soeic eie otct n^d^^e m nMTCTnpion m ni d^T- 
ac. lu cgdw<xe e poq a^Tio otct nigdwrse m ncooTn Tnpq* 

SwqoTcogM n<3'i nccoTnp neotd^q %e ege otct hmtc- 20 
THpion M ni dwTigaiQte e poq* awT(o otct nogd^se 
Jl ncooTit THpq* diCOTcogM QkC on tia^i Md^pi^ 
neotdwc M ncioTHp ^e na^^oeic qi £d^ po'i eicgine 
MMOR d^T(o Mnp ^'(onT e poi* Te noT ^e nd^^stoeic 
ei MHTi n Tncon^ n TncoTn ncooTn m naid^ote 25 
THpq M ni d^T^d^fate e poq* n Tnndwe^ ^Hsom 
^n e RAnponoMi n TMfiTepo m noTOin* d^qoT^ 

2 alius homo ad yocem lu in marg. addid. v^mlc e H n'« 233 

cogXC ^e Sart nccoTHp nes&.q JX Ai^pi^. oc€ c€* 
OTon i^^p niM CT n^« m nMTCTHpion n TMnT- 
epo M noTocin noTdi noT^ n^AcoK nqKAnponoMi 
«Id^ HTonoc St d^q^si MTCTHpion 09^^ poq« a^Wd^ 

5 n qn^cooirn ncooTrn d^n m nTHpq* ore eTJbe ott 
di n^i THpoT cgione ei mhti it qcooTit ncyd^ore 
H 07ru>T iiTe ni dwTcgd^^e e poq* ctc tiToq ne 
ncoorn m nTHpq* ^t(o on t!^dwn€po>c d^noK ne cs^. «^. 
ncooTn M HTHpq* d^Tco on mR ^oja R coTii 

10 noid^fate n otcot Rtc ncooTn* ei mhti ^e n q^i 
n ^opn M HMTCTHpion M ni d^Tgid^ve e poq* 
diXAd^ pioMe niM CT ndi^si MTCTHpion ^m hoto- 
ein qndJ&iOR n<3'i noTd^ noTd^ nqK^nponoMi ^^ 
irronoc Rt d^qrsi MTctHpion vs^ P^M* ^'t^^ ^^^ 

15 diiQtooc e pioTit M ni OToeiig fse ncT nicTCTe 
CT npoc^HTHC qnd^^i m n&CKe R ot npoc^HTHC* 
diTco ncT nicTCTe ct OkiKd^ioc qttd^vi m n&eRe 
n OT QkiKdiioc* CTC ndi.1 ne ^e nMd^ ht d^ noTd^ 
noT^ w MTCTHpton c^d^ poq eqndw&iOR e poq* 

2oneT ori eqco&K eqnd^KTiHponoMi m iiMTCTHpion 
CT co6k* ^tco ncT nd^^xi MTCTnpion eqoTOT^ 
eqna^KAHponoMi n n Tonoc ct ^oce* d^Tco noT^ 
noTd^ n^^s^io ^M neqTonoc e £pd^i £m noToein 
n Td^MtiTcpo* d^Tco noTdw noTdw nd^p Tc^oTcidw e 

25 n Tiw^ic CT neqccHT» d^Wd^ n qttdwp tc^otcia^ 5^. A. 
d^n e i!k(OK e n t^^^ic ct neqcdw^pe» d^Wd^ eq- 
n^aru) gM HTonoc n tc RTVjiponoMid^ m noToein 

15* cf. Matth. 10, 41. 234 

fi TdoanTcpo* cqgoon g.^ ot notf S oWin € 
MK oii e poq* ^rrn n noTTC jnn n d^gopd^TOC 
THpoTT diirco nqfgione ^^n or no^ n pd^ige ju.n oir 
noer n Te\H\: Te noT ^e £(0(oq ccotm Td^vgd^ve 
nXLuHTn eTA^e neooT ii ncT nd^vi ^coot Xi hjutc- 5 
THpion nTe ni igopii Xi MTCTnpion* ncT nd^rsti 
OTn M nMTCTHpion Xi ni oiopn Xi MTCTnpion 
eTXiMd^T* qnd^tgione ^Xi ne OToeiig ct qnHT e&o\ 
gM nc(OMdi n eT^H ii n d^p^ion* cenHT ii^i 
nd^p&.\HMnTiop ti epind^ioc nceeine n tc t^^H lo 
Xi npcoMe eTXiMd^T e&o\ ^Xi nccoMd^* d^Tco Te 
^^X" €tXim«^t n^^p OT no<5' rt gXier ii oToein 
ii TOOTOT ii Xi ndwp&.\HMnTu>p n epind^ioc d^TCO 
Xi nd^pdw^HMnTHC cTXiMdwT ndi.p ^oTe ^HTq Xi 
ciK. «^. noToem ii tc i^rT^Q^H eTXiM&.T» «^tco tc xiy^T^Q^H *^ 
eTXiMdk>T cnA^KioK e nvice iicfX(OTe n ii Tonoc 
THpoT iiTe ii «^p^Q^con» mR ii Tonoc THpoT iiTe 
ne npo&oXooTc Xi noToein d^Tco ncnd».^ d^no(i^d^- 
cic d^n oTfa^e «wnoXoi^id^ OTfa^e CTM&oA.on £ii \d^d^T 
ii Tonoc iiTe noToin» oT*^e gii Xdwd^T ii Tonoc ^^ 
iiTe ii d^p^con* d^\A.d^ cnd^vcoTe gii ii Tonoc 
THpoT «^Tco cndi.oTOT£KOT THpoT • nc^coR ncp 
ppo e §pda eiLn R Tonoc THpoT Xi ngopfi n 
ccoTHp» gOMoicoc on ncT ndwQu Xi nMe^ cnd^T 
Xi MTCTHpion iiTe ni gopii Xi MTCTnpion* mR^^ 
iiMe^ cgoMtiT Mii nMeg^ qTOOT gecoc ^«wnTqoM 
S HMeg MnTcnooTc Xi MTCTnpion nTe ni ^opH 
Xi MTCTHpion* eqvg&gcone gXJ ne otoi^ ct ot- 235 

ceitHTT n^i M ndwpdw\HMnT(op ii cpindwioc* ncceine cih* ^* 
n Te ^^nrj^H m npcoMe eTMMd^T eiioK gX[ nccoMd^ 
n eT^Vji» «wTTco ne ^nrj^ooTe eTliMdwir cend^p ov 

5 no^ n ^Xic^ n oToein n tootot n m ndwpdw^HMn- 
T(op n epind^ioc* d^irio m nd^pd^^HMnTHc eTXiMdwir 
cendwp gOTe ginq m noToein n tc \|nr5(^H eTM- 
M^T* dwTio cend^ccoigM nce^e efsJH neir^o* «wTco 
ne V^^ooTe eTXiMd^Tr cend^^(o\ e nfxice n Teir- 

10 noir* nceo7r(OTS n n tohoc TnpoT iiTe n d^p^con* 
dwTio ^n n Tonoc TnpoT iiTe ne npo&o\oo7re m 
noToein* «wTco h cendi.^ dwno<i^d^cic d^n oTfa^e «^no- 
XoDidw £n \dwdwT ii Tonoc OT<^e c7rM£Ko\on* &.Wd^ 
ecndwf2t(OTe ^ti ii Tonoc Tnpoir* dw7r(o iice0TOT£KO7r 

iS THpoT e ^OTn* dwT(0 cend^p ppo e ^pd^i cxit n 

TOnOC THpOT Ai HMnTCHOOTC if C(OTHp* £(OCTe 

ncT w M HMC^ cndwT Ai MTCTHpion iiTe ni gopii cie. «^. 
Xi MTCTHpion cendi.p ppo e £pd^i cxii n tohoc 
THpoT Xi iiMeg^ cndwT ii C(OTHp £pdwi ^ii ne r\h- 

20 ponoMidw Xi noToein* ^omokoc on ncT «i Xi tmc^^ 
cgoMHT M MTCTHpion iiTC ni oiopii M MTCTHpiOn 
mR HMe^ qTooT mR hmc^ ^ot Mti iiMe^ coot 
2e(oc ogdw HMC^ MiiTcnooTC noTd^ noTd^ nd^p ppo 
e ^p^i eisn ii Tonoc TnpoT Xi nc(OTHp iiT d^q- 

25 si M HMTCTHpion igd^ poq* diT(o ncT ndwvi XC 
nMe^ MHTcnooTc Xi MTCTnpion gi ncTepHT iiTe 
ni SBopfi M MTCTHpion ctc iiToq ne nd^TeenTHc 
M MTCTHpion • HdJi e ^gd^ve nXiMHTn eTftflHTq* 

20« TMf^. Sic scriptam pro iLue^. P. 236 

dwTco ncT Kd^^i OTK Xi lumTCKOOTc XC MircTHpion 
eTjRMdwT Kdwi eT HH e ni oiopii jS MTCTnpion* eq- 
@d^H€i eftoTV. gM HKOCMOc qKd^r2t(OTe R n Tonoc 

THpOTT KTe K d^p^COK MK K TOHOC THpOT KTe 

noToeiK eqo ti ott Koer k d^noppoid^ tiTe hotoik* 5 
ci^. k, dwTU) OK qnd^p ppo e ppd^i ei2LK ii Tonoc TnpoT 
jH hmktckootc k c(OTHp* d^Wdw K ceKdwigigco^ 

diK Mti KCT W M HMTCTHpiOK K OTCOT M HI 

dwTvgd^ve e poq* &.Wdw ncT Kdww ii m mtcth- 

piOK eTMMd^T qKdw^(0 ^ii K Tdw^fC CTKMd^T e£KO\ 10 

«e ceoTOT^* d^T(o qKd^^^io ^ti ii Td^^ic m hmkt- 
CKOOTc H ccoTHp: dwcigcone iiTepe ic otco eq^(0 
ii Kei oidwQfie e KcqMdweHTHC «wceT e en ii^i 
Md^pidi TMdwi^^^dwXHHH dwC^ ni e ii OTcpHTe ii ic 
nefxd^c se ndwvocic qi ^d^ poi d^Tco Xinp ^cokt 15 
e poi ei^ine Ximok* dk.A\dw Kd^ Kdwn nd^i2Loeic 
dwTco Kc>^(o7^ KdwH £iio\ K £(o£k kim c Tiindk.gine ii 
ccooT* Te noT ^e ndwi2Loeic ncoc ni igopii Xi mtcth- 

piOK OTKTd^q XiMd^T Xl MHTCnOOTC Xi MTCTHpiOH* 

ni dk.T(gd^^e e poq ot MTCTnpion n ot(OT hct 20 
KTdwq* d^qoTcotgS n(^\ Tc ne^d^q nd^c* «e ot mtc- 
CR. «^. THpion ii OT(OT MeiiTon^e ncT KT«^q« d^Wd^ hmtc- 

THpiOK CTMMdwT qcipc tl ^OMHT Xl MTCTHpiOK 

e ni MTCTHpion n otcot ne« d^Wd^ otct htthoc 
Xl noTdw noTdw XiMOOT* dwT(0 on ^d^qp ^ot Xi 25 

MTCTHpiOn CTh^ K OT(OT OK ne« d^XXdw OTCT 

KTTHoc Xi noTdi noTdi* ^(octc nei ^ot Xi mtc- 
THpioK eTtgng Mii KCTepHT ^p^^i ^jI iimtcth- 237 

piOK ii TMltTCpO ^p^if ^tt n € R\HpOKOMIdw M HOTO- 

cm* dk^\d^ OT€T nTirnoc m noTdw noTd^ mmoot» 
dwTco TeTMiiTepo cototS d^Tco CQfioce e TMHTepo 
THpC Xl nMtlTCnOOTC M MTCTHpion gi ncTepHT 
5 iiTe nogopn m MTCTHpion' dwAXd^ n cecHig d^n 
gn TMnTcpo M ni ajopn m MTCTnpion iiTe ni 
gopii jH MTCTHpion gii TMnTepo m noToein* 
^MOKoc on n^OMnT m MTCTHpion* n ceigH^ 
d^n ^iooT £p^i ^ii TMnTepo ct ^m noToein d^Wd^ 

10 OT€T HTTnOC M HOTd^ HOTiw JiMOOT • dwT(0 ilTOOT 

g^cooT on n ce^Hig «^n ^n TMnTepo mR ni mtc- cr. k, 
THpion H OTcoT* iiTe ni igopii m MTCTnpion 
gpd^i gii TMnTcpo M noToein» d^Tca otct htt- 
noc on M noTdw noTd^ aimoot m niyoMnT dwT(o 

isnTTnoc M ne c^HMd^ m noTdw noTd^ Xluoot 
ceg^eid^eiT e ncTepHT* n^opii Men eR^d^n^xcoK 
e&o\ M neqMTCTHpion ^i neqepHT d^Tu> nc<d^- 
gepd^Til nc^voRq etioK Rd^\(oc gii neqcj^HMi^ 
THpoT igdwRei e&o\ £m ncRCioMd^ ii TCTnoT* 

20 nop OT noer n igXi(5' n oToein n d^noppoid^* 
nra(OTe n Tonoc niM htc h «wp^^^on mR ii to- 
noc THpoT Rtc noToein cto R ^otc TnpoT g^HTq 
M noToein R tc t^^^n eTMM^^T* ^e(oc tgd^nTc- 
&(OR e nTonoc R TecMHTepo* nMCg^ ch^^t £(0(oq 

25 M nMTCTHpiOH RtC HI ^Opil M MTCTHpiOH eR- 

6. M ni ^opn M MTCTHpion iiTe ni ^opn m mtctk- 
pion. Sic ia Ms. ez errore iibrarii; delenda sunt aut yerba 
priora, aut posteriora. 238 

^diK«<OR €&oX M neqMTCTHpioK Rdi\<oc ^fl iteq- 
ckT. «^. c^HMdw THpoT npcoMC ^€ CT nd^«xu>R ettoK M neq- 
MTCTHpion- eq^&QKio m nMTCTHpion eJMM^ir e 
ppd^i cxn Tdwne ii pcoMC niM ct nnir e&o\ £m nc<o- 
M^» d^Tco nq«xooq e £p^i e neqMdwdw«xe cn^T e^ 
^(one MCK np(OMe ct nHT e&oX gXt nciOMd^ e d^qTti 
MTCTHpion n ne con- d^Tco qo m mcto^oc e ^oirn 
e ngdw^e n Td^TVjieidw • gd^MHn ^^(o mmoc e pioTK 
«e npcoMC eTMM^T eqgd^neT ei&oX ^m nccoMdw 
H eTXH» Teq^fT^^H na^p ot no^ n d^noppoid^ lo 
ii oToein* ncsioTe n Tonoc niM ^ecoc vgd^nTC&iOR 
e TMRTcpo M iiMTCTHpion cTMMdwT* c oiione fke 

KTOq np(OMe CTMMdwT MnqVI MTCTHpiOn* d^TCO 
K qO M MCTO^OC dwK € K Ogd^lSe H Tdi.\H0Idi« 

^d^pe ncT «lOR eftoX m iimtcthpiok eTliMd^T* 15 

eq^dwKSiO M HMTCTHpiOH eTAlMdwT C ^d^I C^K 

T^ne M npcoMC ct hht eftoX ^m nccoMd^* ndwi 
CR«^. k, cTe Mnqvi MTCTnpioK HTe noToeiK diT(o e Hq« 
RoiKcoHi dwK e K gd^^e K Td^Xneid^ • £&MHK ^^(O 
XiMOc e p(OTK ^e np(OMe eTXtMd^T eqigdi.HeT e&o\ 20 
2M nc(OMd^« MeTRpme MMoq ^k Xd^dwT ii Tonoc 

HTe H A.p5^(OK« OTr2ke K ceK&.^Ro\d^'^e MMOq «wK 

gK \&d^T K Tonoc» om^e m iirco^t Hdw«(0£^ e 
poq dwK e&oX £M nno^ m MTCTnpion RTe m 
diTgdw*2te e poq ct ^oon HMMd^q* ^tco ceHd^-25 
cnoTT^d^T^e gn ot ^enn nceTdwd^q e tootot k 
• HCTepHT ncep ^^HMe XiMoq Rd^Td^ Tonoc ^tco 
23. oTTke M nRCdg^T. Slc ia Ms. pro ora^e mR iiRCDgT. 239 

RdiTdw Tii^IC ^eOIC ^dwnTOTfXITq C pdwTC R THdwp» 

•ecHoc M noiroein* cpc n Tonoc THpoT o n ^otc 
gHTq Xl iiAiTrcTHpion mR nMd^cin n TjunTcpo Xi m 
^T^d^^c e poq nbSi ct ^oon njuMd^q- d^Tco cTui^tn- 

5 wTc e pdwTC n THd^peenoc m noToein* Tndk.pee- 
noc M noiroein nd^nd^ir e nMd^ein m nMTCTHpton it 
TMnTepo» M ni &.T@di^e e poq equgoon nXiMdwq* SiE,*., 
vi^cp ognHpe n^^i Tn&.peenoc Xi noToein ^irui 
«gd^c^oRiMdk.Te XiMoq* «wWd^ MecTpeir ^iTq e 

10 noiroein ogd^nTq^o^R e&o\ n Tno\iTid^ Tnpc Xi 
noToein Rtc nMTCTHpion cTXiMdwT ctc nd^i ne 
n £d^TOid^ n Td^noTdwi^H Xi iirocmoc* «^tco mR 
eT\H THpc CT R gHTq ^&pe THd^peenoc XC 
noToein ^d^c^i^pdwi^iT^e XiMoq gn ot cc^pd^uic 

15 ccototS ctc Ti^i Tc» ncTpcT novq gXi ni e6oT ni 
e&oT enT «wqei e&o\ gXi ncioMd^ R ^tXh R ^HTq 
CT c(OMdi eqnd^p «^iRd^ioc nd^i eqndwi^ine R TMnr- 
noTTC R Tdi^eid^ mR Xi MTCTHpion CT fxoce nq- 
KXnponoMi Xlmoot «wtco nqR\HponoMi Xi noTO- 

20 ein R ogdw ene^* ctc Tdwi tc TrakOjped^ Xi nMCg^ 
cnd^T Xi MTCTHpion Rtc ni vgopR Xi MTCTnpion 
Rtc ni dwT^d^fxe e poq* nMCg^ isomRt ^uxoq Xi chK.L 
MTCTHpion Rtc ni «wT^d^ve e pocj cTXiMd^T* npco- 
mc Men CT nd^siOR e&oX Xl nMTCTHpion eTXLud^T» 

25 OT Monon fxe equgd^neT e&o\ ^Xi nccoMd^ eqndw- 
KXnponoMi R tmRtcpo Xl nMTCTnpion* d^Wd^ 
eqtgdwnTd^Mio Xi nMTCTHpion nqocoRq e&o\ mR 
5. eTtg«^n«iTcL Sic m Ms. pro eTtg«^n«rrq. 240 Ai nMTCTHpion eTMM^T nqisoRq ei&oX Kdw\u>c« 
«iTrco nqonoMi^T^e m iiMTCTHpion €Tmm*wV €«n 
OT pcoMe eqnHT eiioK ^m ncioMd^ e d^qcoTn rmt- 
CTHpion eTliMdwTr* nd^i e dk.qcocR jk mmoh iiToq m- 5 
nqcocii* nd^i ct goon gn n Ko\dwcic ct nd^igT 
nTe n d^p^(on« ^irij^ mR ncTKpicic €t nd^igT miI 
n€TK(0£T eT^o&e* ^d^AiHn ^^(o mmoc nHTn rste 
np(OMe enT d^qei e6oX gM nc(OMdw eTU|d^nono- 
Md^T^e M nei MTCTnpion eT&HHTq» cen^^cnoT- lo 
ciir'. «^. <^d^7e Tdw^Q^T ncenooneq c&oX» nceTd^d^q e tootot 
n ncTcpHT 2e(oc ^d^nTOTfsiTq e pdwTc n Tnd^pee- 
noc M noToein d^T^o Tnd^peenoc m noToein ndwc- 
t^pdwcrre MMoq £n ot cc^pd^nic ccototS CTe Td^i tc* 
d^Tco gM ni c&oT ni eftoT cnd^TpcT nootq e nc^oMd^ i5 
ii '^iKdk.ioc ndwi CT ndw^ine n TMnTnoTTC n Td^T^- 
•eidi mR RMTCTHpion CT ototS nqK^HponoMi n 
TMKTcpo M noToein* Tdwi ^e oTn tc ^'^(opedw XC 

nM€£^ ^OMItT M MTCTHpiOn RtC HI dwTOId^tte e 

poq • Tc noT ^e OTon niM ncT ndw<xi e!io\ £m 20 
ii^OT M MTCTHpion nTc ni d^Tigdi<xe e poq* u^i 
eqtg&ncT e&oX ^m nc(OMd^ nqKXnponoMi fgd^ nTO- 

nOC M HMTCTHpiOn CTMMdwT 4- COTOtS € TMnTCpO 

M ni MnTcnooTC m MTCTHpion Rtc ni igopii m 

MTCTHpiOn *wT(0 qOTOT^ € MTCTHpiOn niM CT 25 23. In marg. adscripU sunt: Mia TMnTCpo m ir|t>T m 
MTCTHpioif eTMAi«^T. 23. cototS. Sic scriptuin pro qoTort. 241 
neir€cirr« d^W^ ii^oT jX MTCTHpion eTXLu&T 

RT€ ni &.Tigd^fX€ € poq» C€0iH|9 mR ncTcpHT CRK%A. 

^pA^i £ti TCTrMiiTcpo • dwWd^ it ceajHvg «wit mR 
nfgoMiiT XC MTCTHpioH nT€ ni dwTOidifxc € poq* 

5 n€T w 2.^(0C{ c&oX gM nigoMnT m MTCTHpion 
Rtc ni ^Tvgdwfxe € poq* eqgd^nci on e&o\ ^^ 
CiOMS^ qnd^K^HponoMi igdw TMiiTepo m hmtcth- 
pion eTACMdwT • dwT(o ny^oMnT m MTCTHpion eTM- 
Md^T cegHig Mti ncTepHT ^pd^i g^n TMitTepo* 

10 &TCO ceoTOTi diT(o ccttoce e n^oT m mtcth- 
pion • if Te lu dwTtgd^ve e poq ^pd^i ^n TMnTepo • 
&Wdw n ce^Hig d^n Mii nMTCTnpion n ot(Ot 
nT€ ni dwTigd^se e poq* neT rsti £(0(oq m iimtc- 
THpion n OT(OT KiTe ni d^Tigdw^e e poq* qnd^- 

15 R^HponOMI M HTOnOC R TMilTepO THpC RdiT&. 

ee iiT dwiOT(0 eii2L(o e pcoTit m neqeooT Tnpq 
n ne con* 2^t(o OTon niM ct n^w m timtcth- 
pion CT ^n ne ^(opHMdw m nTHpq m ni d^Tigdi- 
«€ e poq* Mit it ne MTCTHpion THpoT ct ^o\9 

20 ^it M Me\oc M ni d^Tgdwve e poq^ ndwi ctc m- ckS. «.• 
nd^^igd^fxe nXLuHTit eT^HTOT Mn neTC(op e&oX 
Mit ee eT oTd^gepd^TOT Ximoc dwT(o Mit htthoc 
jH noTd^ noTd^ n ee ct qo Xluoc «wTco ^e eTA^e 
OT d^TMOTTC € poq sc ni d^Tigd^*2te e poq* h 

25 €t£k€ ot d^qdi^epd^Tq eqnop^ e!io\ mR neqMC- 

XOC THpOT* dwTCO Ote OTR OTHp Xl McXoC ^OOH 

£pdwi n $HTq mR neqoiRonoMidw THpoT n^i n 

1. emeTecRT, Sic in Ms. pro ct neTCCKT P. 

16 242 

^nd^vooTT 6 pcoTfi ^K Te Koir «^Wdi eigid^KKOT 
c pu>Tit Xt nc(op e&oX Xi nTnpq ^Kd^TtooT e 

pO^TK THpOT Rd^Td^ OlTd^ OTdi* «e KeqC(Op Od^p 

e&o\ MH Teqtf iKigdiSe e poq it ee ct qo XLuoc 
mR ngu^p^ ii KeqMe\oc THpoT eTHh e toiro- 5 

KOMIdw X[ ni OTdi it OTTCOT RKOTTe it Tdw\Heidi. 

K d^TitpdwTq* KTonoc ^e ct epe noTa^ noTa^ Ka^^ 

«I MTCTHpioK vgd^ poq ppdwi ^M ne ^(opnMd^ 

CRS.A. jX ni d^T^dwQKe e poq* qKd^R^HpoKOMi g|K kto- 

noc itT dwqd^pTti vgd^ poq • «wirca Kd^-nTonoc Tnpq lo 
5[ ne ^(opHMa^ Xi ni d^T^d^rste e poq* mct^ ^- 
noc^Kcic Rd^Td^ Tonoc OT^^e mct^ a^no\oni^ ot« 

^e MCT^ CTA4£iOt\oK« ^eK d^TCTAlll0\0K IFd^p 
Ke dwT(a MKTOT ndipdi\HMnT(Op XlMKT* diW&. 

gdwTQt(OTe ii ii Tonoc TnpoT ^d^KTOTft^oR e kto- 15 

nOC n TMitTepO Xi IlMTCTHpiOK ilT dwTQ&ITq* £0- 
MOKOC OK KCT KdwQM MTCTHpiOK ^M, IIMeg^ CKd^T 

K ^(opHMdi MitTOT d^no<i^d^cic XiMdwT OTfa^e d^no* 
XoiFid^ gen «wTctm&otXok cd^p Ke ^Xi krocmoc 
eTXLud^T* iiToq ne ne ^(opHMd^ Xi ni g]^opii20 

XI MTCTHpiOK* dwT(0 Kdw-IlMeg^ ^OMiiT ^(0(oq ii 

^(opHMd^ CT gi nc*w ii fcoX* ctc KToq ne nMeg^ 

gOMKT ^(0(0q ii ^(OpHMdw SIK nc^. K ixoK OTK 
KTe HTOnOC HTOnOC gXl ne ^(OpHMdw eTMMd^T 

7. H «kTnp&*rq. Sic in Ms. scriptum videtur pro ^*Kn 
p«kTq P. 10. itT «i.q«^p«i. Sic in Ms. scrlptuin fortasse pro 
Ht «^qoLi ,,quem accepit" P. 20. |g|gopn in marg. alius, 
ni fallor, addid. opn MTCTHpion Htc iu. 23. om Htc. Sic 
in Ms. pro otHtc P. 243 

ncqna^pdkTifuuiTHc mR ncqajiot^d^cic* mR neq* nSL^ 
«^noXofnd^ mR neqc7rAilio\on ndJi e ^d^otooT e 
pcoTn ^Xi ne OToei^ e ^ndwQK<o e ptOTn XC iiMirc* 
THpion eTMjM.«^T* CTe nd^i ne eigdwnoTco eYvd^ 

5 e p<oTn Xi nc(op e&o\ jX nTHpq • nXnn {p^K ^P- 
nbio\ etoK m. nTHpq ctc nd^i ne eqgd^nfxcoH' 
e&oX H^i nab.pieMoc n ne \|nrx^ooTe n Te\ioc* 
^Tu> nqvcoR e&o\ n^i iiMircTHpion nd^i Rt k 
nTHpq oiuine e HTHpq ^nd^p vgo n poMne Rd^T^ 

10 n poMHe M noToem eio n ppo e ^p^ii esR ne 
npo&oXoore m noToein TnpoT Mti nd^pieMOC 
THpq ii ne ^yr^ooTe n Te\ioc n^i Rt ^mu R 
Xi MTCTHpion THpoT» d^cvgione HTepe ic ot<o 
eqoKco R nei ^d^^e e neqMd^eHTHC «wceT e en R- 

iS0i Md^pid^ TMdwinkdwXHnK nevdiC «e nd^soeic ot- 
Hp R poMne ^n p poMne Rtc hrocmoc ne ot 
poMne Rtc noToein* d^qoTcoigS Re^i ic nefatd^q 
XI Ma^pidi %e OT ^oot Rtc noToein ne mht R cKe. A. 
^e n poMne gM iirocmoc* ^(octc M^br^ce R 

20 t6&. fi poMne mR rc drecT&d^ R poMne Rtc hroc» 
Moc ne OT poMne R ot(ot Rtc noToem* ^^nd^p 
MHT^ R ^e oth R poMne Rtc noToem eio R p- 
po ^R ^MHTe Xl n^d^e nd^pd^cTd^THC • eio R ppo 
^pdJi eTLR ne npoftoXooTe THpoT m noToein« 

25 a^TU) eatn n».pieMOC Tnpq R ne ^nr^ooTe R 
TeXioc n«wi enT d^To&i R m MTCTHpion Rtc hot* 
oein* KTu^ Rt(otR ndjtid^eHTHc mR OTon niM ct 
n^ou XI HMTCTHpion XC m «^tjb^^c « poq* qnaw- 

16* 244 
tfTio nJXMhA R c^ orm^JA XCuoi «^tco R ck ^Aorp 

XiMOI € TernO fi ppO nJHM^i gfi TdwMfiTCpO* d^TU> 
^€T «I ^OT M nOgOMfiT M MTPCTHpiOH KTe 
n^OTT M MTCTHpiOK fiTC Hl dwTVgdwQte e poq CTM- 

Mb:v cendwp og&p-ppo iiMMHTfi ^p^i g.^ TMfiTe- s 
CKC.A^. po XC noToein* s^Trio fi cendwtgu>tg nMMHTfi d^n* 
fiTtOTn Mfi ncT w M iiMircTHpion M ni dwTogdwote 
e poq erndwdrio ^(ooTr MnnccoTn cto n ppo* d^irco 
ncT «i Xi n^OTT X[ MircTHpion nTC ni ^t^ml^ 
e poq • eTnd^dTio ^coot Mnncd^ n^OMfiT jQl mtc- lo 
THpion CTO ^cooir fi ppo dwTco on neT «i XC 
nueg^ MnTcnooTc X[ MircTnpion nTe ntgopii XC 
MTrcTHpion eirnd^^co ^(ooir on Mnnca^ ii^oT Xi 
MTCTHpion fiTe ni «wT^d^rste e poq* d^ir(0 eTo 

£(007r n ppO RdwTdw TTdi^IC Ai nOTd^ nOTd^ XlMO- 15 
OT di.T(0 nCT SI THpOT gtt JS. MTCTHpiOn £n fi 
TOnOC THpOT M HC ^(OpHMdw Xl HI dwT^d^12Le e 

poq* cend^p ppo {(oot Rce^(o ^(oot Mnncd^ neT 

W {(OOT M HMTCTHpiOn fiTC HI ^Opn Xl MTC- 

THpion* cTCHp eboK h^t^ neooT XC noTd^ noTs^ 20 
XLuooT* ^(ocTe ncT ^i Xi nMTCTnpion ct otot£ 
cendi^(o gfi R Tonoc ct ototS» ncT w R Xl 
MTCTHpion eT co£kr« cendw^(o gii R Tonoc eT 
CRC.L co&n eTo R ppo eTo R ppo ^pd^i gXC noToein 

n Td^MfiTepo: nd^i XtMd^Te ne ne KXnpoc R tmRt- 25 
epo Rtc ni tgopn R ^(opHMd^ Rtc ni ^r^MLe, 

24. eTo n ppo evo n ppo. Sic in Ms. Bis scripU sunt 
haec ex inciiria fortasse librarii. P. e poq* HCT «r {(ocoq n 3K M^iCcTHpiOK Tripor XC 
iiMe^^ cKdiT n ^(opHMdi ctc iiToq ne nc ^(o- 
pHMa^ nT€ ni gopil m MTCTHpion* ccnd^^^ca gcooTT 
on £pd^i gM HOToein n TdjunTcpo eTrcnp ei&o\ 

5 Rd^Td^ neooT M noTdw noTa^ XLuoot» epe noT&. 
noTd^ XCmoot S9oon' gM nMTCTHpion Kt d^qf&i 
ogd^ poq* dwT(o ncT si n m MTCTHpion ct ot- 
ot1& cend^^ca ^.^ot gn n Tonoc ct «oce dwTCO 
iteT 1SI n X[ MTCTHpion ct co&n* eTnd^6r<o ^ 

10 n Tonoc ct co&n gpd^i gXC noToein n TdJnnTe- 
po« ndwi ne ne RXnpoc m iiue^ cnd^T n ppo n 
ncT ^i Xi nMTCTHpion m nMcg^ cndwT n ^(opH« 
jM^ Rtc ni cgopii Xi MTCTnpion: ncT w giooT 
n Xi MTCTHpion Xi nMCg^ cnd^T ii ^(opHMd^ ctc cr^.«u 

15 nToq ne n^opit n ^(opHMd^ ^in ncd^ n tio\. 
ncT MMdwT g(ooT on cendi^(o Mnncdi iiMeg cndwT 
ii ppo eTcnp ei&oX ^(oot ^m noToein it Td^MRT- 
epo Rd^Tdi neooT Xi noTd^ noTd^ XLuoot* epe 
noTd^ noTd^ ndi^^cD ^Xi nTonoc Rt d^q^i mtcth- 

20 pion gd^ poq £(ocTe ncT f&i ii m MTCTHpion ct 
^oce cend^^(o £(oot ^n it Tonoc ct «xoce* diT(o 
ncT ^i n Xi MTCTHpion ct coftil' cendw^(0 ^(oot 
^ii ii Tonoc ct co£kr« nd^i ne nugoMiiT n rXh- 
poc liTe TMRTcpo Xi noToin n X[ MTCTHpion 

25 nre, nei goMiiT ii R^Hpoc nTC noToein ceocg 
eMd^ogo eudwigo TeTfindkg.^ e pooT fJX, nno^ cnd^T 
R f&(0(OMe n leor • d^ Wd^ "^w^^ir nHTn *wT(o ^n*w- 
a&(o e p(OTn ii n noar Xi MTCTnpidn XI ne RTiK** 246 
poc n€ rXhpoc* ii«a €T ototZl € nronoc nro* 

Clir.i. nOC €TC RtOOIT nC ii R€<!^7iH RdwTa^ Tonoc ^tco 

vk^T^ Ta^^ic* n&i €T ndwfxi 71 niFcnoc THpq nTe 
TMiiTpuuic € {OTn € n Tonoc ct «occ RdwTdb. nc 
^iopnud^ n Te R^Hponojnidi. Rtc n-RC-cecnc orn 5 

JC AiTTCTHpiOn CT CoAkR R T€Tnp ^pCldi MMOO-V' 

^n si^W^ TeTnnd^g!^ e pooT ^i nsojcoMe cna^Tr 
n YeoTT* nd^i nT b^^c^icoT ii^i enu)^ eifg&.f2te 
ttMMdiq e&oX gjR ngnn m ncooirn d^iru> e&oX 
£M ngiHn JX, ncon^ SP^i S.^ iin».pdw^icoc n «^- lo 
^djii* TC noir &e OTn eicgd^noT<o eiccop nnTii 
eCioX M nccap e&o\ THpq ^«w^ luiTn d^ir(o ^ndw- 
«(o € puiTii ii H notf m MTCTHpion M nvgoMiiT 
n R^poc n TdoiiiTepo* cTe iiTOOT ne n Rcc^dw- 

\h R M MTCTHpiOn € ^ndwTdwd^T nHTfi* dwTU> € 15 

^ndwvooT e pcoTii £& neTc^HMd^ TnpoT Mti neTi^ 
TTnoc THpoT Mii ncTxiy^Ht^oc • Mvi ne ct^pd^cnc 
SiK.*^. M ngd^e ii ^copHMdw* CTe iiToq ne n^opii ii 
^(opHMd^ QKin ncd^ n &oX* d^T^o ^ndwotio e p<OTn 
fi fi doiotlfdiCic mR n d^noXoi^idi mh fi cTAiAoXon 20 
K ne ^(opHM&. CTliMdiT* lUie^ cnd^T fiToq fi 
^copHMak € ncdw n ^oth* mhtot a^not^dwcic m- 
M^T OTfa^e ^noXoiFid^ OTfakC CTAifto\on» ott^c 
^i^t^oc oT^e cc^pdwf^ic* dwWdw ^en tthoc MM&.Te 
ne Mfi ^en c^HMd^ ncT fiTd^T* n^i TnpoT fiTe- 25 
peqoTCO eqf&(0 XLuoot fidTi nc(OTHp e neqM^- 

2. irrocrr ne. Sk iii Hs. pro HTOcrr ne. 5. orn m, 
MTcmpton. Sic in Ms. pro n m M^rcnq^ion. 247 

^oeic 5[np <^(onT e poi* d^Wd^ git £thh £di poi 
dwTco nc>6r(a^ nd^i e&o\ m njiiircTHpion m nogd^- 
^e e ^d^fxnoVK e poq cmmoh d^qcgcone eqndwcgT 

^ fi nd^ ^pdUE d^ir(0 jCininoi SLuoq: dwqoTo^gXi n^i 
iiciSTHp neotd^q n^q «e uiine n cd^ ncT iloTreog ciuL &• 
gine ii ccoq* a^ira> ^ndwcs^oAnq n^K e6o\ n ^o 
OT&e ^o d^«n nd^pd^no^H* dtqoTriogM ^e ndTi a^n- 
<]kpedwc ne^diq «e n&.r2toeic e'i^ ^nnpe d^irco ei» 

10 ^^TMdw^^e cMd^^o* se n pcoMC ct ^n hrocmoc 
CT ^n nccoMd^ n tci ^tAh n(oc cTigdwneT e&o\ 
£aC nelE KocMOC ccnd^OTcoTS n nei cTcpccoMdw mS 
nci «^p^(on THpoT. mR ii «ocic TnpoT* Mii R 
noTTc THpoT* Mti nci no^" TnpoT n «^gopd^TOC 

is mR nd^-HTonoc THpoT n nd^-TMCcoc* d^T(o mS 
ndw-nTonoc THpq ti ndi-oTn«^M« mR n no^ th- 
poT n ne npo&oA.ooTe itTc nd^-oTnd^M* iiccp 
ncT^oTn THpOT itccRXHponoMi ti TMItTCpO M 
noTOcin* nci 2^u>& oth nd^vocic qMon^ n na^ 

20£pa^i« ndii ^c iiTcpcqcsooT n^i d^nfa^ped^c s^ ne 
imSi M nc(op RiM £p^i ii £HTq* dwq(o^ eiioK 
neisd^q f2tc £C(oc gd^ Tnd^T cind^qi. ^d^ pcoTn* gep cm« «^ 
loc cga^ Tnd^T eindkd^nc^c XiMcoTii* citc d^MHn 
on jX, ncTiinoi ^t(o TCTiio ii ^tcooth eVe n 

25 TcriicooTn «^n nT(OTii «^t(0 n TCTiinoi «^n «e 
fiT(OTit Mn n «^TOcAoc THpoT» Mii n «^p^^^^t?- 
c^cXoc THpoT* Aiii ii noTTC mR n rstocic* Mii n 
dwp^(OK THpoT» Mn n no^ TnpoT n «^gopd^Toc* 248 
mR Kd^«TMecoc Tiipoir* mR Kd^-nronoc Tnpq n 

Kdw-OTKdJM.* d^ir<0 MK K KO^ THpOTT R K€ npO- 

jboXooTrc KTC noToeiK • mh neireooir THpq • KTeTK 
gcK eiio\ THpTii ^K KeTKepHT ^ m oircoogXt 

fi O7r(0T MH ^ ^'Kh K OTCOT^ MH ^ OTCIdw H 5 

07r(0T: di7r(o KTeTK ge e&oX ^m ni Repd^cMOc k 

oir(OT THpTK^ dw7r(o giTK TRe\e7rcic M ni igopil 

aC MTrcTHpioH d^irdwHdwCFRdwT^e m nRepdwCMOc ^e(oc 

crS. L 09dwHTOirc(OTq ehoK n^i k ko^ THpoir k hc npo- 

AoXooire HTe noToem mk neTreooT THpq • d^7r(o lo 
09^KTO7rc(OTq e&oX m nRepd^cMOc ^7r(0 kt d^T- 

C(OTq d^K e&p\ ^I TOOTOT MMIK XiMOOT* d^Wdw 
KT d^TCOTqOT £H OT dkHd^CRH Rd^Td^ TOIROHOMI&. 

Jl ni OTdw n ot(ot' ni d^T^dwote e poq 2^t(o ki^o- 
OT MnoT^ii jice e nTHpq • iiT(o MnoTMeTdk&dw\e is 

MMOOT gn K TOnOC^ OTT^e MnOTCRTWe XlMOOT 

e HTHpq* OTr^e XinoTMeTdwnniTe XEmoot £it gen 
c(OMdw eT^SeidwCiT^ oir<^e XinoT(g(one gii \did^T 
K •eXi\|ric^ M&.\iCTd^ ^e iit^oth eHTeTii ni copXi 
M ne encd^Tpoc^ d^T(o iiTCTn ncopXi Xi nTonoc 20 
n n^-oTHdJM. dwT(o HTCTii ncopXi Xi irronoc n 
na^-TMCcoc* ^T(o iiTCTii ncopXi ii ii «w^opa^Toc 

THpOT Mii ii d^p^(OH THpOT gdwHdk^^ ^dkn\(OC 

cA. «^ iiTeTH ncopXi ii nd^i THpoT • d^T(o dwTCTiivg^one 
^R gen no^ ii gice mh ^en no^ ii e\i^ric gpd/i 25 
£ii Xi MeTdiC>cncMOC gii gen c(om^ cTiySeidweiT 

4. ^en e&oA. Slc in Ms. pro e&oX gn P. 14. nt«ooT. 
Sic in Ms. pro itTooT. 19. enTeTH. Sic in Ms. pro ilTeTil P. 249 

KTC imooioc« a^T(o AiiiiicdL nci ^icc THpor e6oX 
2} TCTHTTii ALUin AtuiOTii* dLTCTiidwCFioniTe dLTca 
dLTCTiiAiioie* e dwTCTiidwnoTdwCce m nRocMOc THpq 
Aiii ^itXh THpc CT ii £HTq* dwTco 3RneTnKdw tot- 

5 thttS eAoX e TCTiioiine ^eioc oidwnTeTii^ine fi 
M MTCTHpion THpoT ii TMiiTcpo M HOToein ndwi 
fiT dwTccoTq MMcoTii dwTp THTTTii ii £i\iKpinec ii 
OTToein eqcoTq eMd^cgo d^Tco dwTeTiicgcone n ot- 
oein eqcoTq* CT&e nd^i ^e d^i^ooc e pcoTn XC 

10 m OToei^ fxe giine Td^peTn^ine* iiT d^i^co OTn 
c pcoTii se e TeTnecgine ii cd^ m MTCTHpion m 
noToein . nd^i e o^dwTccoTq XC nccoMd^ n eT^H* cA. L 
&TCO iicedwdwq ii £i\iKptnec n OToin eqcoTq CMdw- 
ogo • gdwMHn ^«co mmoc e pcoTn fxe cT&e nc^enoc 

15 iiTe TMiiTpcoMC fxe ceo n grXiKon* Rt d^icRTWi 
MMOi dwieine ti m MTCTnpion THpoT na^T itTe 
noToein fxe eieccoTq mmoot ^e itTOOT ne ncopXt 
ii ^tXh THpc iiTe TeTgrXH» cmmo ene Mii X«w- 
«^T M ^fT^QH gM nc^enoc THpq Rtc TMnTpcoMe 

20 ndwOTfXdwi • dwTco n ncTndwOi K^HponoMi d^n ne 
ii TMiiTepo Xt noTOin^ n cdw-&H\ ^e dwietne nd^T 
li Xi MTCTHpion n peqccoTq* ne npo&oXooTe 
ra^p Ai noToein ii cep XP^^ ^^ ^ MTCTnpion 
cecoTq CFa^p^ d^Wd^ nf^cnoc n TMnTpcoMC Rtoot 

25 ncT p XP^^ AiMOOT etio\ se gen copM n gr- 
XiRon THpoT ne^ CT&e na^i ^e dwifxooc e pcoTit 
H ni OToei^ «e ner MOTn n cep XP*^ ^** **■ '^*" * 
10. C£ Et. Mattb. 7, 7. Lac. 11, 9. 27. Cf. £t. Matth. 248 

mR KdwTMCCoc Tiipeir* Aiil nai*nTonoc THpq S 
ndw-oTiidju.* dLTO) mH n no^ THpoT n ne npo- 
&o\ooTe nTC noToein • mR nerreooir THpq • nTern 
£en efto\ thptS £n iteTnepHir gM ni oTrcoaiM 
n OTiOT mR '^ gvTlH n ot(ot^ mS ^ OTPcid^ n 5 
otcot: dwTco nTCTn ge e&oX gM ni Kep^wCMoc n 

OT(OT THpTli* dwTTlO £ITn TKeXeTTCIC M HI j^Opil 

Xi MTCTHpion dwTd^ndwTOdw^^e m nRepd^CMOC £e(oc 
crS. L cidwnTOTcioTq e&o\ n^i n no^ TnpoT ii ne npo- 

ftoXooTC Rtc noToein mR neTreooT Tnpq • dwT(o lo 
0idwnTOTC(OTq efroX m nKepswCMOc dwT(o nT ^t- 
C(OTq dwn e&oX gi tootot MMin mmoot* ^Wa^ 

fiT ^TCOTqOT £n OT d^ndwCFHH KdwTdw TOIKOHOMId^ 

M ni OTdw n ot(ot' ni d^T^dwfxe e poq dwT(o nc«o- 
OT MnoT^ii jiice e nTnpq* «wT(o MnoTMeTd^&d^Xe 15 
MMOOT gn n Tonoc^ OT^s^e XTnoTCRTWe Ximoot 
e HTHpq* OT^e XinoTMeTdwCFCFr^e Ximoot ^n gen 
C(OMdL eTtgSeidieiT • OT«2^e XinoT09(one gn Xd^d^T 
n ^Xii^ric^ MdwXiCTdw ^e nT(OTn enTeTti ni copXC 
jH ne ^HCdwTpoc • ^t(o nTCTn ncopXi Xi nTonoc 20 
R ndw-oTitdwM dwT(o nTCTn ncopXi Xi irronoc n 
ndw-TMCcoc* «wT(o STeTn ncopXi S n d^gopd^Toc 
THpoT mS n «wp5Q(on TnpoT gd^n^.^ £dwn\(oc 
cK^. StctS ncopXi S nd^i THpoT^ dwT(o dwTeTnos^one 
£S gen no^ S £ice mS gen no^ n eXi^nc gpdJi 25 
^S M MeTdwf^mcMOC gS g.^ c(OMdw eTU|£eidweiT 

4. g^en e&oTi. Sic in Ms. pro e&oA gn P- ^4. nuoor. 
Sic in Ms. pro Htoot. 19. cnTeTiL Sic in Ms. pro ETeTit P. 249 

JI TCTHTTii MMin MAKOTIl* dwTCTndwCFCOttlTe dwTCO 

a^TeTtiAiioie* e dwTeTnd^noTdwCce m nRocMoc THpq 

Mii ^tXh THpc CT n £HTq* dwTco 3RneTnKdw tot- 

5 THirrn eAoX e TeTnosine ^eioc j^d^nTeTn^ine fi 

M MTCTHpion THpoT fi TMnTcpo M noToein ndwi 

fiT dwTCCOTq XiMCOTfi KTT^p THTTTfi fi glXlRpinec fi 

OTToein eqcoTq eMd^cgo «wTco awTeTnjgione fi ot- 
oem eqcoTq* cT&e nd^i ^e d^i^ooc e pioTfi XC 

10 ro oToei^ fxe cgine Td^peTfi^ine* fiT d^i^io oirn 
c pcoTfi se e TeTneigine fi cdw m MTCTHpion m 
noToein . na^i e o^dwTccoTq Jl nciOMdL fi ^tXh* caI &• 
&Ta> ficedwd^q fi £i\iRptnec fi OToin eqcoTq CMdw- 
ogo* gdwMHn ^«(o MMOC e pcoTfi fxe CT&e nc^enoc 

15 fiTe TMfiTpcoMe fxe ceo fi grXiHon • nT ^.icrt Wi 
MMOt d^ieine fi m MTCTnpion TnpoT nd^T nTe 
noToein fxe eiecioTq mmoot ^e Rtoot ne ncopM 
n "eTXH THpc nTe TeTgrXH • cmmo ene mR X«w- 
«^T M ^TT^QH glt ncFenoc THpq Stc TMnTpcoMe 

20 ndwOTfXdw i • ^Tio fi neTndwog KXnponoMi d^n ne 
n TMHTepo M noToin^ n cdw-&HX fxe d^ieine nd^T 
n M MTCTHpion n peqccoTq^ ne npoftoXooTe 
rd^p Xi noToein n cep XP'^ ^^ ^ MTCTHpion 
cecoTq CFd^p* a^Wdw ni^cnoc n TMfiTpcoMe Rtoot 

25 KCT p XP**^ XLuooT e&o\ «e gen copM n gr- 
XiKon THpoT ne^ eT^e nd^i ^e a^raooc e p<oTn 
H ni OTToei^ «e kct motS n cep XP*^ '^ **■ '^ * 
10. C£ Et. Matth. 7, 7. Lac 11, 9. 27. Cf. £t. Matth. 350 

ncdi^m ^Wa^ ner cgoon nd^ncoc n« €T^ naa ne 
«€ ndw-noTnoTOcm n cep XP'^ ^^ ^ mtctii- 
pion oce 2«n oToem Rtoot ercoTq ne« dwWd^ 
ncFcnoc n TJuiiTpioMe nTOov ncT p XP'*^ Hmo- 
OT oce gcn copXC n ^TXinon ne* CT&e nd^i ^e 5 

RHpTCce XC ncFenoc n TMnTpioMC THpq fxe Mnp 

S9 
Rdw tcthtttR e&oX e TCTncrme gM ne gooT mR 

TeTjgH» geioc cgdwnTeTtlge e m MTCTHpion ii pcq- 

C(OTC]* dwTco a^^ic M nrenoc n TMnTpiOMC ^e 

dwHOTdwCCe M HKOCMOC THpq mR ^tXh THpC CT 10 

n £HTq« cMMon ncT «i d^Tco ct ^ £m hkocmoc 

iwTCO CT OT(OM «wT<0 CT CIO gR TCqgrXH» «wTlO 

CT on^ £R neqpooT^ TnpoT mR neqgOMiXidw 
THpoT» eqciooTg^ n«wq e g^OTn R gen kc jtXh e 
cA*.. L p«wTq R Teq-Re-grXH» e&oX «e nei kocmoc THpq 15 
mR ncT R g^HTq Tnpq* mR neqgOMiXid^ THpoT 
gen copM R gT^iKon ne a^Tio cend^^ne noTdw 
noTdw e pooT cTfte ncTTSfto* cT&e ndwi oth a^i- 
sooc e p(oTR M ni OToeiui ^e d^noTd^cce m hkoc- 

MOC THpq mR OtXh THpC CT R gHTq «e R 20 

ncTnccooTg^ hhtR e gOTn R rc grXn e pi^TC n 
TeTR-Re-grXH ct R g^HTOT» CT&e n^\ OTn rh- 
pTcce M nc«enoc Tnpq Rtc tmRtpcomc «e ^no^ 

TdwCCe M HROCMOC THpq mR neqgOMiXidw THpOT 

9, 12. Marc. 2, 17. Luc. 5,31. P. 2. nornoToein. nor ex- 
punxit scriba. 7. TeTn^ine. Antiquissima manus superscrrp- 
sit a|. 15. e p«^Tq. Sic in Ms. pro e p«^Tc P. 16. THpq. 
Slc in Ms. pro THpor P. 22. n ^htot. Sic In Ms. pro {H 

THnOT P. 251 

s€ n KCTRccooTTg^ khtR e, £OTn n rc ^\a. c 
p^Tc n T€Tn-RC-gir7Ui €T gii THnoT» «wT<o dw^ic 
€ pooTr 7t€ Knp Rd^ TCTHiTTn cftoX € T€Tncgin€ 
gXi n€ £007r mR TCTigH* d^Tco Mnp ^ndwRTc jE- 
5 McoTii 9dwnT€Tn^in€ n Xi MTCTHpion ii peqccoTq* caL «^ 
n&.i CT nswcCTq THnor* nccp THTTn ii £i\iHpi« 
ncc ii oTOCin iiT€Titjbo>R' € nsicc nTCTiiHXHpo- 
noMi K noToein n TdwMtiTepo* T€ noT cre iiTon' 
on dwR^pedwc Mii ncRcnHT THpoT neRigSp-Mdw- 
10 ^HTHc* cTfte neTiidinoTdwi7H Mii ncTiigice THpoT 
iiT dwT€TitcgonoT Rd^Td^ Tonoc Mii neTtindwpdw&oXn 

MlltlC RdwTdw TOnOC* dwTCO Mii n€TiiMeTdi17nCMOC 

£n ii c(OMdw €TigSe»w€iT' d^Tco mR ncTiieXnyic 
THpoT* «lTio Mnitcdw ndwi TnpoT dwTCTiifxi ii m 

15 MTCTHpion n peq ccoTq • d^TeTnp giXmpmec n 
cnroein eqcoTq eMd^gio* eT&e nd^i ^e TeTndw&coR^ 
c n^xice* nTCTnp ngoTn n ii Tonoc THpoT ii ni 
no^ THpoT K npo&o\ooT€ nT€ noToein • nTCTii- 
o^cone € T€Tito n ppo £ii TMitTcpo m noToein ^L &• 

20 ii o^dL eneg^* tswi tc Td^noc^dwcic ii n gia^^c c 
T€7itoiin€ n ccoot: tc noT (Tc on d^nf^ped^c dwm 
CRgioon' £n ot MiiTdwniCTOC dwTco Mii ot MiiTd^T- 
cootR* dwTiXdw € TCTRcgdwneT e&oX gM nccoMd^ 
liTCTil&coH' € nfxice RTCTnncog^ e nTonoc n R a^p- 

£5 5t**>tt* R ^PX^" THpoT ndw^i cgine R n^ypHTR» 
«€ nTCTR ncopXC R TeTjTXH» «^tco «^TeTitp ot- 
ocin cqcoTq R £oto c pocrr THpoT* ^Tco c 

12. Mkkc expmixit < criba. ^52 

Tern^diKiKO^ e irronoc n R no^ R K^opa^TOC 
mS HTonoc n nd^-TMCcoc Mti nd^- OTndwM mR S 
Tonoc S ni no^ THpoTr XC npo&oXn Stc hot- 
oem* TCTndwOM cooir S ns^ ^pA.7r TnpoTr fxc StcotS 
cX?. «k. nc ncopAC S TCTgTrXH» «wttco «wTCTnp ot oTocin 5 
eqcoTq S £oto e pooT THpoT* dwTOi> S Tonoc 
THpoT nawgTMneTe g^wTC TCTngH geioc cgd^n- 
tctSAcor e HTonoc S TMSTepo. nd^i ^e eq- 
«(o MMOOT n^i nc(OTHp dwqeiMC n^i dwn«2^pe- 
a^c t^d^nepcoc • ot Monon nToq dw Wd^ a^TeiMe lo 
THpoT n^i H Md^eHTHc gS OT coottS fxe ce- 
nawRXnponoMi n TMnTcpo jX, noToein* dwTnd^groT 
THpoT gi ncTepHT e^n noTepHTC n ic* dwTiovgi 

e&o\ dwTpiMC dwTRdwpdiRdwXei M nccoTHp CT^CO 

XiMOc «e n^oeic rco e&oX m nno&e n TMSTdwT- 15 
cooTn M nencon: dwqoT(oig£ ncri ncioTHp ne^a^q 
«e ^R(o e&o\ dwT(o ^ndiH(o e&oTi* eT^e na^i (Te 
St d^qTnnooTT' n^i nigopn JH MTCTHpton e Tpdw 
R(0 e&oX n n nofte n oTon niM >>» ^* -^- -^* 

OT Mepoc Stc S tct^qoc Jt nc(OTHp 20 

cAc'.&. dwTco ncT Xinigdw n XC MTCTHpion ct Rd^TOiRi ^Jl 
ni «^TDi«w-2te e poq • ctc Rtoot ne ctc MnoTnpo- 
eXee e&oX* nd^i jgoon £dw en m nogopii m mtc- 

THpiOn* dwT(0 RdwTdw OT TORtR mR OT gilCOC RT€ 

nogdw^e se e TCTRnoi XLuoq* ^coctc Rtoot ne 25 
M McXoc Xi ni dwTcga^^e e poq • dwT(o noTd^ noTd^ 
eqgoon RdwTd^ Te timh Xi neqeooT* Tdoie Rd^T^ 
Te TiMH R Tdwne* a^Tco nl^aw\' Rd^Td^ Te tia4h R 1 253 

£lidwX* dLir(0 iiMdwa^tt€ RdwTdw re. timh tt Xt Md^aw- 
«c« dwTco n-Ke-ccene n Xi MeTioc* ^coctc epe 
ii£(o& oTcon^ e&oX «e ot MHHige m mcXoc ne 
a^XXdw oir c(OMdw n oitcot ne* nd^i Mexi ei^io 

5 ALMOq £n OT ndwpdw«2^nFMdw mR OT JiICOC Mti OT 

TonTti* dwATidw gn ot dwTiHeeid^ «wn m Mopc^H* 
OTTe nT kioTen^ nogdw^e e&oX a^n gn ot m€ 
a^Wdw nMTCTHpion m ni dwTj^dwfxe e poq* d^Trco 
MeXoc niM CT n ^HTq KdiTdw nigawfxe enT d^iTonTn cA^ «^. 
10 € poq CTe neT mm^tt ncT Kd^ToiKi e nMTCTHpion 
M ni dwTcgdwfxe e poq mR ncT Kd^TOiKi n ^HTq* 
9iTriA n-Ke-09OMnT n ^copHMd^ ct Mnnc(ooT Kd^- 

Tiw M MTCTHpiOn jnovk HM THpOT gR OT A^H- 

^eidL mR ot Me* d^noK ne neTd^go THpoT ndwi 
15 CTe mR kc dw£0 R fi^Xdwq • nd^i ctc mRtcj neq- 
2i«2^ion gi^M nnocMOc* d^TiXdw cti oth igdw^e 
;goon a^Tco oth MTCTnpion d^Tio oTn Tonoc • Te 
noT (Te OT MdwKdwpioc ne nenT d^qeme R m mtc- 
THpion e ncdw R !i6\* «wTio ot noTTe ne nenT 
20 d^q^R nei cgdi^e R m MTCTHpion m nMCg^ cnd^T 

n 5QCOpHM«w CT R TMHTC^ dwTCO OT CCOp HC «wTCO 

OT d^^copHTon ne nenT d^qcrine R R tg&^e R 

jH MTCTHpion mR R cgdw^e m nMCg^ tgoMRT R 

^copHMdi. CT £1 nciw n goTn^ d^Tco qoTOTS e 

25 HTHpq^ dwTco qcgnn' R ncT igoon' gSl nMeg^ 

OJOmRt R IXI^COpHMdw CTMMdwT^ C&oX «C HMTC- cKlk^ A. 

THpion CT OTOioon' R gHTq mR neT OT«wgep«w- 
13. g^norik ipse scriba expunxit. 254 

6ht* nenT d^q^ine ^cocaq n n gdwTie n Xt AiTc- 
THpion na^i iiT A.icgi.icoT nHTn h^t^ ot TonTn* 
se Rtoott ne m mcXoc m ni dwTcgdwfxe e poq* 
£diMHn ^^10 MMOC nHTn fxe nenT d^q^ine n n 5 
cgdw^e n m MTCTHpion eTMMd^T j>n oir mc Rtc 
nnoTTC «e npcoMC CTKMdwT nToq ne nj^opil 
gn OT dwXneidw* d^Tco q^ng oTfinq* se CTfte n 

QdwfXe CTMMdwT Mti M MTCTHpiOn* dkTCO tiT di. 

HTHpq giocoq dwgepdwTq CT&e noiopii CTMMdwT eT^- lO 
&e n^i nenT d^q^ine n n u|dwfxe n 31 MTCTnpion 
eTXtMdwT qgiHcg mR noiopii* kTioTe fFncocic cFdwp 
M ncooTn M ni awTCgdw^e e poc Rt dwi^d^ve hm- 
mhtR R £^htc m nooT: >• >• >• 
cAe. «^. jBLqoTiog^ on e tootcj Rori ic gXC nQ|dw«e ne- ±s 

«dwq R neqMd^eHTHC fxe e*igawnft<oR e noToein 
RHpTcce Xi HHocMoc THpq dw^ic c pooT fxc Xinp 
Rdw totthttR e&o\ Xi ne goTo mR TCTtgH e 
TeTR^ine gecoc o^dinTeTR^ine R Xi MTCTHpion 
n TMRTepo XC noToem* na^i ct ndwccTq th- so 
noT Rcep thttR R ^iXiKpmec R oToein* Rcexi 
thttR e TMRTepo Xi noToin* d^fxic e pooT «e 
«wnoT^wCce Xi hrocmoc Tnpq* mR ^tXh THpc eT 
n gHTq* dwTio mR neqpooTcg THpoT* d^Tco Mit 
neqno&e TnpoT* £<\ndw^ £<^n\(oc mR neq£OMi« 25 

12. kVioTe ipse scriba expunxit. 13. e poc scriptum pro 
e poq P. 15. A. linea scriptum est 3L Rev. 19. ^etoc. In 
margine addidit aniiqaissima manus : «^tU) Mnp «^itAJiTAk MMtoTil. 255 

3Ua>. TRpoT er R gHrq* «e e TCTnJEEn^ai fi Ji 
MTCTHpion M noToem nTeTttnoT^Al e n noXa^- 
cic THpoT CT £n ne Rpicic* «kStc e pooT «e 
«oiOTS^cce Jl ne RpJRpJiC* se e TCTnJSn^Zk n Jl 
5 MTCTHpioK JEI noTocin* nTCTnnoT^M e HRwgJ 
M ni ^o u OTgop' a.'sic e. pooT -xe 6,noTiKCCC cAe. fe. 

ii TMliTpeC^-SI-CMH UTCTUllOTgM C UC UptCIC M 

ni 50 « OTgop* «.-sic c pooT •s.e j»,noTa.ccc it 

TMHTpct[TiiOMe-« UTeTUMnig^ n M MTCTHpiOU M 

10 noTOcm* utctuhotjm € n ro\».cic h i.piH*\* a.-sic 
e pooT rse «.noTftcce m ii^». tt ttoT-x T».pcTH- 

MUUl». n M MTCTIipiOU M nOTO€lU UTeTUUOTgM 

e H eiepo n HOigT m ni £^b. n OTj^op* e^-sic c 
pooT ■xe «.noT&.ccc ii ui MUTpe h hot-s nTCTn- 

15 Mniya. it M MTCTHpiOU M noToeiH Ti.pcTiip feoV 
T&peTJiuoTjM G H icpo li hwjt m ni o^ ii ot- 
oop* a.aic e pooT ■sc *.noT&cce ii ni MtiTigoT- 
^o Mti ni MilT-sACi-g^iiT se e. TCTiiMn^^ it m 
MTCTHpion M noTociit iiTCTiiuoTg^M e ui yeiT 

20 tt KWOT ii A,piH\' A.-xic e pooT ^e e»noTa.cce it 

nt MitTMAi-jHTri iiTeTiiMniy*. it m MTCTnpiOH m cXc^ 
noToeiu iiTeTiiuoTg^M c ne itpicic ii a.MiiTC* &.-xic 
e pooT -ate ».noT;<.ccc ii tii MiiTge^g^ ii «jA.-se t».- 
pcTitMnuiA. ii m MTCTHpiou M noToeiH iiTCTii- 

35 noT^M e n Ruigf ii ak.MiiTc • ^.-xic c pooT •se 

U. « n?»».. S!c In Ms. pro m nA«,c? P. 14. ii ni 
junTpc „testibus." Sie in Ms. pro S m MiiTMHTpe „teiti- 
monits" P. 244 
arco HMAidLi n C9^ oTnajM. TXmoi a^Tco n c^. ^feoTrp 

MAiOI € TCTiiO ii ppo HllMdwI gR TdiAiitTepO* dwTCO 

neT w gii>oir Xi nigoMnT m MTCTHpioK iitc 
ii^OT M MTCTHpion Htc ni ^T^M^e, e poq ctm- 
M^-r* cenkp ogfip-ppo nXiMHTn ^p^i £n TMiiTe- 5 
cKc.«^. po M noTToein* d^Tio n cendw^coj^ nMMHTii «^n* 
RTcoTn Mit ncT «i m iiMTrcTHpion m ni d^T^d^fxe 
e poq eirndw^o> ^coot MiutcioTn cto n ppo* d^Tto 
ncT « M ii^oT M MTCTHpion Rtc ni d^Tigdwfxe 
e poq • CTndw^iO ^coot MtuicdL noiOMiiT m mtc- lo 
THpion CTO gcooT li ppo d^Tio on ncT qli Jl 
iiMe^ MnTcnooTc m MTCTHpion Rtc ngiopil m 

MTCTHpiOn CTndw^lO gCOOT On MltltCdw ii^oT Xt 

MTCTHpion Rtc ni dwTogd^fxe e poq* dwTio cto 

£(OOT n ppO KdwTd^ TTdw^IC Xl HOTd^ HOTdL XiMO« 15 
OT dwTCO nCT SI THpOT glt Xl MTCTHpiOn gR R 

Tonoc THpoT Xi ne ^(opHMdw Xi ni d^Tgidw^e e 
poq* cendwp ppo g(0OT Rce^co £ioot Mttitcai. ncT 

QKI £(OOT Xl IIMTCTHpiOn RtC ni O^Opit JX, MTC- 

THpion • cTCHp e£io\ Rd^T^ neooT Jl noTd^ noTd^ 20 
XtMOOT* £iocTe neT tli Xi nMTCTnpion ct otot£ 
cendw^co gii R Tonoc ct ototS» ncT o&i R Xi 
MTCTHpion CT coftn* cendw^io gii R Tonoc €t 
cKc.L coftii CTO R ppo CTo R ppo ^pdii gM noToein 

R TdOiRTepo: nd^i liMdwTe ne ne KXnpoc R tmRt- 2s 
epo Rtc ni giopn R ^(opHMd^ Rtc ni d^Ttgd^^e 

24. cTo n ppo CTO ii ppo. Sic in Ms. Bis scripta sunt 
haec ex incoria fortasse ilbrarii. P. 24S 

e poq* n€T fxf ^(ouiq n TH MT^cTnpion THpor XC 
luie^^ cndLT n ^(opHMd^ ctc nToq ne ne ^oi>- 
pHM^ Rtc ni Ggopii m MTCTHpion • cendw^co £03ot 
OH £p^i £M HOToein n TdwMnTcpo eTrcnp e&o\ 

5 RdwT^ neooir JC noTd^ noTd^ mmoott* epe noTdw 
noTa^ MMOOT gioon' gM HMTCTnpion Rt Kqw 
ogdw poq* ^'9*<o ncT « n M MTCTHpion ct ot- 
ot]& cendw^(0 £(oot gn n tohoc ct ^oce dLT(o 
ncT %i ii XC MTCTHpion ct cofcn* eTndw^(o gn 

10 n Tonoc ct co&h £p^i gM noToein n TdwMtiTe- 
po* HdwT ne ne HTiHpoc m HMCg^ cnd^T n ppo n 

neT Sl M HMTCTHpiOn M HMCg^ cndwT ii ^(OpH- 

M^ HTe ni gopii m MTCTnpion: neT «i ^(oot 

n M MTCTHpiOn M HMCg^ CHdwT It ^(OpHMdL CTC CK^. «^. 

15 HToq ne naiopii n ^(opHMd^ sin ncdw n tio\. 
ncT MMd^T {(ooT on cendw^(o Mtutcdw HMeg cnd^T 
ti ppo cTcnp efto\ £(oot ^m noToein n Td^MnT- 
epo KdwTdw neooT m noTd^ noTd^ mmoot* epe 
noTd^ noTdw ndw^(o jm htohoc Rt d^qfxi mtcth- 

20 pion v^^ poq £(ocTe neT fxi n m MTCTHpion ct 
«oce cendw(r(o gcooT gn n tohoc ct ococe* dwT(o 
neT fxi n M MTCTnpion ct co&k' cendi^(0 ^(oot 
£h R tohoc ct coftn* nd^i ne hoiomRt R kXh- 
poc Rtc TMnTcpo M noTo*in R m MTCTHpiOn 

25 Rtc nei c^omRt R KXnpoc Rtc noToein ceooi 
eM^vso CMdw^o TCTRndige e pooT £5[ nnoa^ cnd^T 
n fX(0(OMe R leoT • d^AXdw i;n&.'^ iihtR «wT(o ^n«^- 
«(o e p(OTn R R notf m MTCTnpion aC ne K7iK«> 246 

poc n€ rXhpoc* naJi er ototI^ e nronoc nro- 
CII7. IL noc CTC nTooT ne n Kcc^dwTlH RdwTa^ Tonoc «wirco 
RdwTa^ Tdw^ic* ndwi CT n^ia jX mFcnoc Tnpq iiTc 
TMnTpuxuc c goTn c H Tonoc CT fxocc K^T^ nc 
^(opHAi& R Tc RXHponoMi& Rtc n-Rc-cccnc orn 5 

JH MTCTHpiOn CT CO&H. R TCTttp XP^^^ XCmOOIT 

jin dwWd^ TCTnnaw£c c pooT gi nfxcocoMC cnawir 
n icoT* naa Rt d^qcgdwlKcoTr n^i cnco^ cicgd^^e 
iiMMdwq c6o\ ^M ntgnn m ncooTn awTTto c6oX 
£M ngnn Xi ncon^ SP^*i ^ nna^pdw^s^icoc R a^- lo 
^djn* Tc noT ^c OTrn ciogd^noTio ciciop nHTii 
c&oX H nciop c&oX THpq ^ndw^ tiHTn d^Tco "f itdw- 
«(o c pcoTH n n no^ m MTCTHpion m ntgoMnT 
n RXnpoc n TdwMitTepo* ctc Rtoot nc R Rcc^dw- 
\h R m MTTCTHpion c "fndwTawdwir hhtR* d^irto e 15 
'^nd^vooT e p<otR gn ncTc^HMa^ THpoT mR ncir^ 
TTnoc THpoT mR ncT\\rHc^oc* mR ne cc^pdwtFic 
cRK.^. M n£<\e n ^copHMa^* ctc RToq nc noiopn R 
^(opHMd^ acin ncdw R hoK* dwTco ^n&.^<o e pcoTR 
R R dwnoc^dwcic mR n dwnoXocFidw mR R CTAi&oXon 20 
M ne ^o^pHMdL CTXtMdwT* nMcg cndwT RToq R 
^<opHM&. c ncd^ n gOTn* mRtot dwno(S^awcic m- 
MdwT OT^e dLnoXofvidw OTTvc cTAilioXon* OTr^e 
\y*Tt^oc oT«2^c cc^pa^cnc* a^Wdw j>cn tthoc XLudwTC 
ne mR £cn c^HMdw ncT RTdwT* na^i TnpoT Rtc-ss 
pcqoTiO eq«(o XLuoot R^i ncioTHp e neqMa^- 

2. ItTooT ne. Sic in Ms. pro nToor ne. 5. om m 
MTCTRpion. Sic in Iff • pro n m MTCTfqiioii. 247 

«oeic jXnp (^(oSt c poi* awWd^ git ^thh ^d^ poi 
&T<o ni7^(oXn na^i cftoX m nMircTHpion m n^d^- 
«e e ^d^ttnoTK e poq eMMon dwqoiu>ne eqnawcgf 

•5 n HdL ^pdwi dwTco 3Rninoi MAioq: dwqoTcogXi n(3'i 
nccoTHp ne«dwq na^q fxe ^me ii cdw ncT ilo-ireog crk. IL 
Q9ine n ccoq* dwTco "fnawcToXnq ndwR e&o\ n jo 
oir&e £0 dw^ii nd^pa^noXH* dhqoTiogM «2^e n^i dwn- 
f^pedwc nefxd^q «e nawfxoeic eip cannpe dLTco et« 

10 ^awTTMaw^^e eMdwogo* se ii pcoMC ct gn hkocmoc 
€T £ii nc(OMdL ii Tei girXH nioc eirogdwnel e&oTi 
gM nei KOCMOC cendw07r<0T£ ti nei cTcpecoMdw mR 
nei a^px^^ THpoT. Mii ii fxoeic THpoir* Mii ii 
noTTe THpoT* Mii nei noor THpor n dwgopa^TOc 

15 Mii ndw-HTonoc THpoir n naw-TMecoc* a^Tco Mii 
na^-nTonoc THpq n nd^-oTrndwM* mR R no^ th- 
poT ii ne npofcoXooTe iiTe nd^^oTrndiM* ncep 
ner^oTn THpoT nceKTiHponoMi ii TMiiTepo m 
noToein* nei ^h, OTn nd^otoeic qMOK£ n nd^ 

20 ^dwi* ndwi ^e, iiTepeqotooT iio^i dwn*^pedLC a^ ne 
nnST M nccop kim £pdwi n £HTq* &q(ooi ehoK 
neotd^q ^e ^ecoc tas^ TndwT eind^qi £dw p(OTii« ^e- crS. «^ 
coc 09dw Tnd^T eindwd^ne^e XiM(OTii* eiTC d^KMHn 
on jEC ncTiinoi dwT(o TCTiio ii a^TCooTn eie ii 

25 TeTticooTn a^n nT(OTii d^T(o n TCTiinoi a^n «e 
iiT(OTii mR n i^TOeXoc THpoT» Mii n «wp^Qi^tv 
ceXoc THpoT* Mn ii noTTe Mii ii ^oeic* Mii ii 
«wp^con THpoT* mR n no^ TnpoT n «^gopdiToc* 248 

MK ItdL-TMCCOC TIipOT* AlR itdi-nTonoc THpq ii 

ndw-oTiidju.* dLT(o mR n no^ TnpoT n ne npo- 
&o\oo7re tiTe noToein* mR neireooir Tnpq* nTeTti 
£en e&oX TnpTii gn iteTnepHir gXi ni OTiOD95t 
n OTiOT mR ^ gTpTlH n otpcot» mR ^ OTcid^ n 5 
otcot: ^tco nTCTn ge e&oX gM ni nepdwCMOc ii 

OT(OT THpTli» dwTTCO glTH TReTieTCIC M HI j^Opfi 

JH MTCTHpion dwTdwndwTOaw^^e m nKepd^CMOc gecoc 
crS. L c^dwnTOTCcoTq e&o\ n^i ii no^ TnpoT n ne npo- 

6o\ooTe Rtc noToein mR neTeooT THpq • dwTco lo 
vgd^nTOTccoTq e&oX m nRepd^cMOc d^Tco Rt «wT- 
C(OTq d^n e&oX fi tootot MMin mmoot* d^XXdL 

Rt ^TCOTqOT £R OT d^ndwTOK HakTdw TOIROnOMIdL 

M ni oTdw R otcot' ni dwTgi«wfxe e poq dwT(o Ri70- 
OT MnoT^n ^ice e nTHpq* dwT(o MnoTMCTdi&dwXe 15 

MMOOT fVL R TOnOC* OT^C MHOTCRTXXe MMOOT 

e nTHpq* OT^e XinoTMeTdwc^cFi^^e mmoot gR gen 
C(OMdw CTQiIieidieiT • OT<2^e MnoTOi(one £R Xd^d^T 
n ^Xi\|ric* MdwXiCT^ ^e, Rt(otR enTCTR ni copXC 
Xi ne ^HCdwTpoc • ^t(o RtctR ncopXi Xi nTonoc 20 
R ndw-OTHduii dwT(o RtctR ncopXi Xi nTonoc R 
n^-TMCcoc* dwT(o RtctR ncopXi R R dwgopd^TOc 

THpOT mR R A.p^(On THpOT gdwHdw^^ £dwnX(OC 

cK ^* RtctR ncopXi R naw i THpoT • d^T(o dwTeTRo9(one 
£R £en no^ R gice mR £en no^ n e\i\\ric gpd^i 25 
^R Xi MeTdwf^cFicMOc gii ^en c(OMdw eTiylieidweiT 

4. g^en e&oA. Sic in Ms. pro e&oA g.'^ P. 14. nuoor. 
Sic in Bls. pro Htoot. 19. enTeTfi. Sic itt Ms. pro HTeTn P. 249 

iiT€ imocucc« &t(0 mmRc^ k€i ^ice Tnpor c&oX 
ji TCTinrTn ALUin MMCoTii* dLTeTndw««(oni7e ^Tca 
^TeTiiAiige* e dwTeTiidwnoTdwcce jS hrocmoc THpq 
Mii ^vTUi THpc CT ii giiTq* «wvco 3RneTnKdw tot- 

5 THTTii eAoX e TeTiicgine geioc cgd^nTeTii^ine n 
M MTCTHpion THpOT li TMiiTepo M HOToein ndwi 
Rt dwTrccoTq XiMcoTii «^Tp THTTTti ii £i\iRpinec ii 
OToein eqcoTq eMawigo d^Tco a^TeTiijgcone n ot- 
oem eqcoTq* CT&e nd^i ^e d^i^ooc e pcoTii XC 

10 ni OToeig fxe giine T^^peTii^iHe* iiT d^i^io oTn 
c pioTii «e e TeTneigine n cdw m MTCTHpion jH 
noToein.naa e gidwTccoTq m nc coMdw n eTTin* cA. &• 
dwTco iicedwd^q ii £iXiRpinec n OTOin eqccrrq CMdw- 
a|o* £dwMHn ^^co MMOC e pcoTti ^e CT&e nc^enoc 

15 liTe TMiiTpcoMe fxe ceo ii grTiiHon* Rt akicRTATii 
MMOi d^ieine ii m MTCTnpion THpoT nd^T nTe 
noToein fxe eieccoTq mmoot ^e Rtoot ne ncopXC 
ii ^tXh THpc nTC TeTgrXH • cmmo ene mR \«w- 
KT M ^TT^QH gM ni^enoc Tnpq Rtc TMRTpcoMe 

20 ndkOT^awlK • dwTco n neTnsw^ KXnponoMi d^n ne 
n TMRTepo M noToin^ R cdw-&H\ «e d^ieine nd^T 
R Ai MTCTHpion R peqccoTq* ne npoftoXooTe 
r^^p M noToein R cep XP'^ ^^ ^ MTCTHpion 
cecoTq CFd^p* dwWdw ni^cnoc R tmRtpcomc Rtoot 

25 ncT p XP*^ MMOOT e&o\ «e gcn copM R gr- 
XiRon THpoT ne* CT&e u^i ^e ^raooc e pcoTR 
M m OToei^ «c ner juoTti ii cep X,P*^ '^ ^ ^^*^ *^ 
10. C£ Et. Mattb. 7, 7. Lac. 11, 9. 27. Cf. £t. Matth. 350 

nc^eiit ^W^ ner «goon h&r(oc m ct^ n&i ne 
«c Kdw-noTnoToem R cep XP'^ ^^ ^ mtcth- 
pion vc gcn OTOcin itTooT eTcoTq nc* «wXX^ 
nf^cnoc R TMnTpioMC liTOOTP ncT p 5(^pi*^ jRmo- 
OT vc gcn copXi n grXiHon ne* eT6e ndwi a^e s 
RnpTCce jX. nf«enoc n TMilTpcoMe Tnpq «e Mnp 

Rdw TeTHTTn e&oX e TeTn^Tine gM ne gooT mR 
TeTugn» geioc uid^nTeTnge e m MTCTnpion n peq- 
CiOTq* d^Tco dw^xic M nrenoc R TMnTpioMC ve 
d^noTdiCce M nnocMOc Tnpq mR e^T^n Tnpc ct lo 

R £HTq* CMMOn nCT VI d^TCO CT ^ £M nHOCMOC 
dwTiO CT OTIOM d^TiO CT CiO gR TeqgrXH» dwTCO 

CT on^ gn neqpooTig THpoT mR neqgoMiXidw 
THpoT» eqciooTg^ n^.q e ^oth R gen ne grXn e 
cA«.. &• p^.Tq R Teq-Re-grXH» e!i6\ -xe nei rocmoc THpq 15 
mR ncT R ^HTq Tnpq» mR neq£OMi\idw TnpoT 
gen copM R ^TXiKon ne d^Tio cend^^xne noTdw 
noTdw e pooT eTfce neTTifio» cTfce nfiwi oth «w*i- 
vooc e pcoTR M ni OToeiyy ve «wnoTd^cce m nKoc- 

MOC THpq mR OtXh THpC CT R g^HTq «e R 20 

ncTRciooTg^ hhtR e gOTn R rc grXn e p^.Tc R 
TeTR-Re-grXn ct R gHTOT» CT&e na^i oth rh- 
pTcce M ni^enoc Tnpq Rtc tmRtpiomc «e d^no- 
T&cce M HRocMoc THpq mR neqgOMiXidw TnpoT 

9, 12. Marc. 2, 17. Luc. 5, 31. P. 2. nornoToeiit. noT cx- 
punxit scriba. 7. TeTn^ine. Antiqu]ssi*ina manus superscrip- 
sit g|. 15. e p&tq. Sic in Ms. pro e p&Tc P. 16. THpq. 
Sic in Ms. pro THpor P. 22. n gHTor. Sic in Ms. pro gii 

TKnOT P. 251 
«€ H neTnccooTg^ nirm € gom n r€ ^itXh € 

pdwTC n T€Tn*R€*g7rXH €T ^R THnOT* dwiru> dwWC 

€ pooir OKC Mnp R&. TCTHTTTn cikoX € T€Ttitgin€ 

£M n€ {>OOT JUn TCTT^H* dwTU) Mnp dwndwRT€ Xl- 

5 Mu>Tn i^d^nT^Tn^^inc n m MTCTnpion n peqcu^Tq* caL «^. 
ndwi €T ndwccTq thhot* nccp THTTti ii £i\iRpi« 
ncc n OTOcin nTCTn&u^R* € nvicc nTCTnK^Hpo- 
noMi M noTOCin n TdwMnTcpo* t€ noT arc nTOR* 
on ^n^pcdwC mR ncRcnnT THpor ncRj^Sp-Md^- 

lO^HTHc* €T&€ ncTn^^noTd^rH mR ncTngicc TnpoT 
Rt d^TCTngonoT RdwTd^ Tonoc mR ncTttndwpdw&oXn 

Mtfhc RKT^ TOnOC* d^TU) MH nCTtlMCTd^CFOICMOC 

£n n cuiM^ CTgScidwCiT' dwTu> Mii neTneXi\|ric 

THpOT* «wTU) Miuicd^ nd^l THpOT dwTCTttOtl it Xi 

i5MTCTHpion ii peqcu>Tq* dwTeTiip giXiRpmec n 
OToein cqcoTq CMdw^o* €T&€ ndwi ^e. TeTndw&u>R' 
€ nouce* nT€Titp ngOTn ii il Tonoc TnpoT ii tu 
tto^ THpoT M npo6o\ooT€ fiTe noTocin • nTCTii- 
a|u>n€ € T€Tiio ii ppo gii TMiiTcpo m noToein cAL &• 

20 ii ogd^ eneg^* Td^i t€ Td^nocl^dwcic n n ^d^fxc € 
TCTiioginc ii cu>ot: t€ noT &e. on «wn^pcdwc d^iTi 
€Rgioon' ^ii ot MiiTd^nicToc d^Tu> mh ot MnTdwT- 
cooTn* ^XXdw € Tcriiyid^neT eSioK ^m ncuiM^ 
nT€Tii&u>R' € n«c€ nTCTtinu^g^ € htoroc ii ti d^p- 

25 5^u>n» n «wp5Q^u>n TnpoT nd^vi ^ine ii n^^jpHTn» 
«€ iiTeTii ncopM n tctjtXh» d^Tu> «wTeTiip ot- 
0€in cqcoTq n ^oto € pooT THpoT* dwTu> e 

12« Mkkc czpttiizit iGriba. ^52 

Tern^d^tnKO^ € irronoc R R no^ it ^^op^TOC 
mR HTonoc n nd^-TMCcoc mR nd^- oTndju. mS ii 
Tonoc n ni no^ TnpoT Xt npoikoXn nTc noT* 
ocm* TeTnd^« coott R n^w ^pd^ir THpoir oce nTiOTii 
€A?.«^. ne ncopX[ n TeTgTrXn* d^TU) d^TeTnp ot OToein 5 
eqcoTq n goTo e pooT TnpoT* d^Tco n Tonoc 
TnpoT ndwgTMncTe gd^TC TeTn^n getoc ^^.n- 
TeTit&iOR e nTonoc n TMitTepo. n^^i &e eq- 
«<o MMOOT n^i nctoTHp d^qeiMe ne^i d^n^^pe- 
^c t^dwnepcoc • ot Monon iiToq d^XXd^ ^TeiMC lo 

THpOT ildri jX MdwOHTHC gtl OT COOTTit Qce cc- 

ndwRXHponoMi it TM&Tepo m noToein* «wTnd^groT 
THpoT gi ncTepHT evtt noTepHTC n ic« d^Tiovi 
e&oX dwTpiMC d^Tnd^pdwRdwXei m nctoTHp eT«(0 
XiMoc Qce notoeic r(o e&oX Xi nno6e n TMnTd^T- is 
cooTn Xi nencon: d^qoTcouiS R&i nccoTHp neotd^q 
«e ^Rio eAoX dwTco ^nd^Rio eftoX* CTike ndwi are 
St dwqTttnooTT' ite^i n^opit Xi MTCTnpion e Tp^ 
R(0 e&oX n ii noike n oTon niM •>'>->'> 4- •>• -^* 

OT Mepoc Rtc n tct^oc Xi nccoTHp 20 

cA^. A. ^T(o ncT Xinigdw it Xi MTCTnpion ct Rd^ToiRi £XC 
ni dwTugd^ve e poq* ctc iitoot ne ctc XinoTnpo- 
e\ee eikoV n«wi ^oon g«w ^h Xi nygopii Xt mtc- 
THpion* iwT(o Rd^Tdw OT TonTit mR ot giicoc Rtc 
n^dwote ote e TCTnnoi XiMoq • g^cocTe Rtoot ne 25 
Xi MeXoc Xi ni d^T^dw^xe e poq* dwT(o noTd^ noT^ 
cqogoon R^Td^ tc timh Xi neqeooT* T^ne Rd^T^ 
Te TiAUf n Td^ne* ^.tco n&d^X' rm^ tc timh n 253 

«€• dwT(o n*Ke-c€€n€ n m M€\oc* ^(octc cpe 
n20i>6 oTCA^n^ €&oX occ ot mhh^c m mcXoc ne 

dwWdw OTT CCi>Md^ n OTCi>T HC* Hd^I M€H €I«UI 

5 AiMoq £n OT ndwpdw^^n^M^ mH ot £1coc mR ot 
TonTn* dwXXdw ^n ot ^^ecid^ a^n m Mopcl^H* 
OTT€ Rt »JiOT€n^ ntgd^fxc €&oX d^n gn ot m€ 
«^W^ nMTCTHpion M ni d^Tj^dwvc € poq* d^Tco 
McXoc niM €T n ^HTq RdwTdw nyjdwotc cnT «wiTonTn cA^ «^. 

10 e poq €T€ nCT MMdwT nCT Rd^TOlKl € nMTCTHpion 

Ai ni d^Tjgdwotc € poq mR ncT KdwToiKi n g^HTq* 

d^T(0 n-KC-^OMilT n ^lopHMd^ €T MnnC(OOT Rd^- 
Td^ M MTCTHpiOn g^tlOTk ndwl THpOT £11 OT aXh- 

^ecidw mR ot m€« d^noR nc ncTd^go TnpoT nd^i 

15 €T€ mR K€ dw£0 R ib\\dwq • HM €T€ MKTq Hcq- 
£l<^IOn gl^XM nKOCMOC* dwXXdi €TI OTn Uldi^XC 
ISOOn dwT(0 OTn MTCTHpiOn diT(0 OTn Tonoc* T€ 

noT &e. OT MdwKd^pioc n€ ncnT dwqeinc R m mtc- 

THpion € ncdi R ii6\* a^T(o ot noTTc nc ncnT 

20 a^q^R nci g&.fx€ R m MTCTnpion m iiMCg^ cndwT 

n ^(OpHMdi €T R TMHT€* dwT(0 OT C(Op HC diT(0 

OT dw^(opHTon n€ ncnT dwq<Titi€ R R vgdwvc R 
M MTCTHpion mR R, (gdwv€ M HMCg^ osomRt R 

^(OpHMdw €T gl nCdi n gOTn» «wT(0 qOTOTi € 

25 nTHpq» «^T(o qcgnn' R ncT cgoon^ gM iiMcg^ 

PIOmRt R ^(OpHMdi CTAiMdiT» €&o\ OtC HMTC- cXt^ &• 

THpion €T OTogoon' R gHTq mR n€T OTd^gcpa^- 
13« {f^brk ipse acriba ezpunxit. 254 

TOT n ^HTq ^qatrrq €t&€ nda ^€ ^qcgcooi otr- 
&H7r* nenT d^q^^inc g<oci>q n n vgdwoce n X[ Mirc* 

THpiOn nM Rt diIC2<NICOT nHTtf Kd^Tdw OT TonTn* 

ai€ Rtoot n€ M McXoc M lu d^Togd^otc € poq* 
gaoiHn "^(o XLmoc nHTn ac€ ncnT a^q^ine n n 5 
gidwve n m MTCTnpion cTXuid^T ^n ot m€ Rtc 
nnoTTC ac€ np(OM€ ctXIm^t RToq nc ngopii 
{R OT diXHeid^* dwTio qgHj^ OT&nq* otc CTibc n 

^dwOtC CTAiMdwT mR Xl MTCTHpion* d^T(0 Rt dw 

HTHpq {iO(oq a^gepdwTq €t&€ na|opn CTXLudiT ct- lo 
&€ nd^i ncnT d^qe^inc R R cgd^^c R Xi MTCTnpion 
CTXiMdiT qtgnig mR nigopn* kTioTC c<n(ocic f«d^p 
Xi ncooTn XC ni d^Tigd^atc € poc Rt di.igd^at€ nXi- 
mhtR R ^htc Xi nooT: >• >• >• 
cAe. «^. j\.qoT(0£^ on € TooTq Rts^i ic ^XC nogd^otc nc- 15 

«a^q R ncqMd^^HTHC occ €iu|dinik(OH € noTocin 

RHpTCCC Xl HROCMOC THpq d^OtlC € pOOT OtC XUTIp 
Rd^ TOTTHTtR €&oX Xl n€ gOTO mR TCTtgH € 

TCTRigine £€(oc osdwnTCTRe^inc R Xi MTCTnpion 
R TMRTcpo Xi noTocm • n^i er ndwCCTq th- 20 
noT Rcep thttR R £i\iKpin€c R oTOCin* Rccou 

THTtR € TMRTCpO Xl HOTOin* dwWC € pOOT «€ 

d^noTd^ccc Xt nKOCMOCTHpq* mR ot\h THpc €T 
n gHTq» «iT(o mH neqpooTog TnpoT» iwT(o mR 
n€qno&€ TnpoT* ^dwn^.^ gd^nX^oc mR n€q£OMi-S5 

12. kT(0TC ipse scriba expunxit. 13. c poc scriptum pro 
e poq P. 15. A linea scriptum est 9l Rev. 19. ^ecoc. In 
margine addidlt antiqaissima manus : «^t(o Mnp «wii«JiT«^ AUKoTn. 255 

7<s\ THpoT CT fi {frrq* «e e TeTiUKnga^ fi Jl 
juircTHpioit jR noTO€in nTeTnnoTgXi e n Ho\d^- 
cic THpoT CT gti ne Kpicic* d^OtlC € pooT «€ 

dJIOTd^CCC JH n€ RpXipM* 7I€ € TCTnMngd^ n, M 

5 MTCTHpion M no7ro€in« nT€TnnoT^M € nRu>^f 

M ni gO n OTTgOp • d^OUC € pOOT 7t€ d^nOTd^CCC cAe. &• 

n TMnTp€qati-CMH nTCTnnoT^M € nc npicic XC 
ni ^o n OTjop* d^otic € pooT «€ d^noTd^ccc n 

TMnTpcqTdwgMdi* nTCTttMngdi R m MTCTHpiOn XC 

10 noTOcin* nTCTtinoTgXC € n RoXd^cic n d^piH^* dwonc 
€ pooT Q(€ d^noTd^cce XC n\dw n noT^ Tdwp€Tn- 
MHcga^ n Xi MTCTnpion Xi noTocin nTCTnnoT^Xi 
€ n cicpo n RcogT Xt ni ^«w n OTgop* d^oMc e 
pooT oce dkHOTdwCce n ni MnTpe n noTot nTCTn- 

15 Xing^ n Xi MTCTHpion Xi noTocin TdwpcTnp ibo\« 
Td^pcTnnoTgM € n lepo n roj^t Xi ni g.^ n ot- 
^op* ^otic e pooT Qce d^noTdwcce n ni MitTigoT- 
Qo Mil ni MnTa(dwci-£HT ote e TeTnXintgdw n Xi 
MTCTHpion Xi noToein nTeTiinoTgM e ni gieiT 

20 n R(o^f n a^pinX* «wotic e pooT ote d^noTd^cce n 
ni MnTMa^i-gHTq nTeTiiXinigdi n Xi MTCTnpion Xi c5ic.«^ 
noToein itTeTnnoTgXi e ne npicic it «wMnTe* d^otic 
e pooT oie d^noTdwcce n ni MnTg&.£^ n igdwve Td^- 
peTttXinsgdw n Xi MTCTnpion Xi noToein iiTeTn- 

25 noT{M e n RO^^f it dOinTe • d^acic e pooT ote 

11. M nX&. Sic in Ms. pro m nA«iC? P. 14. E lu 
jiHTpe ^testlbas.'' Sic in Ms. pro ii lu MiiTMiiTpe ^^testi- 
moiuis*' P* i 256 

d^noT&cce n iti^tfre ct ^oot liTeTiiMngi^ n XC 
AiTCTHpioK jR noToin nTeTnno7r£M e n noXd^cic 
CT ^ dwMitTe* a^vic e pooT ote d^noTdwcce n ni 
MtiTMdwiTon ^P''*^ ^^ ^ TeTiiMnogd^ n m mtcth- 
pion XC noToem nTeTttnoT^M e n eiepo ii Rpci>M s 
Stc ni gdi n OTgop* d^vic e pooT oce dknoTd^cce 
n ni MnTMd^i-KocMoc ote e TeTnMnvgdw liM mtc* 
THpion K noToein RTeTnnoTgM e ii j^cco n 
TidwMvdwTTt gi RCi>gT liTe ni gdi n oT^op* d^otic e 
pooT ote d^noTdiCce n ni MiiTpeqTiopii oce e TCTti- lo 
Mncgdi ii XC MTCTHpion m noToein nTCTiinoTgM 
cAc. &• e n ciepo ii Kpci>M Rtc dwpmX* d^vic e pooT «e 
d^noTdiCce ti ni ogdwote eeooT ote e TeTiiluigdi n 
Xt MTCTHpion M noToem nTCTiinoTgM e ni ho- 
Tldwcic n eiepo ii Kpo>M« d^wc e pooT ote d^no- 15 
Td^cce n ni MtiTnonHpoc nTCTiiMn^di ii m. mtc- 
THpion Xi noToem RTCTiinoT^Xi e ne Od^Xd^cc^ 
n KiogT n d^pinX* a^atic e pooT ote d^noTd^cce n 
ni MiiTd^THdw nTCTiiXinyid^ ii Xi MTCTHpion Xi 
noToin nT€TiinoT£Xi e ne Kpicic ii ni £j^ ne 20 
«^pdiKian • dwvic e pooT ote d^noTdiCce ii ni ^umt 
liTeTiiMncgdi n Xi MTCTnpion Xi noTocin nTCTii- 
noT£M' e n eiepH n KpioM' n ni gd^ ne ^pd^Ru>n* 
dwttic e pooT ote ^noTd^cce Xi ncd^ooT itTCTiiXi- 
n^d^ n H MTCTHpion Xi noToein nTCTiinoTgXi 25 
e HRco^T n n £<^Xd^cc&. ii ni ^^ ne "^pdoiion* 

20. 2!^ ne ^pA>R(on. Sic in Ms. pro gft^ H it ^p«jiU>K« 
L 23. et 26. itein P. 257 

«w«ic e pooT Qt€ ^noTd^cce m mti^oTe. liTeTn- 
Xinogdi n m MTCTHpion m noTocin nTCTnnoTr^M cA^. «^ 
e n £&.\&.ccdi CT &€€&€ n ne gd^ ne «^pd^Hon* 
a^vic e pooT Qce d^noTdiCce n ni qco^e nTeTn- 

5 XCn^dw ii M MTTCTHpion m noiroein nTeTttnoT^M 
e idiXTdw&dwCi>o • a^vic e pooT Tte a^noTd^cce n 
TRd^TdiXdwXidi nTeTnMnvgd^ n m MTCTHpion m 
noToem iiTeTnnoT^M e n lepcooT n hco^t m ni 
^o M MOTi* d^^sic e pooT otc d^noTdiCce ii ni 

10 MnTpeq-Micie mh ni cgonT itTeTnMngd^ R m mtc- 
THpion M noToein nTeTiinoTgM e n eiepcooT ct 
lipAp ii idwTiTd^dito^: dwocic e pooT ote a^noTd^cce 
n ni MnTdwTc&(o iiTeTnMHj^dw ii m MTCTnpion m 
noToein iiTeTnnoTjM e n XiTOTpt«oc nTC id^X- 

15 TdJkdwioe: Mii ii h(0£T n ne ^d^Xd^ccd^* ml\c e 
pooT Qce dwnoTdiCce n m MiiTKd^HOTproc nTCTii- 
Xing^ ii M MTCTHpion m noToin iiTCTiinoTgM 
€ n «^dwiMonion TnpoT liTe id^XTd^dwcoe mR cA^. A. 
neqRoXd^ctc TnpoT* d^vic e pooT Tte d^noTd^cce 

20 ii ^ d^nonoidi iiTeTiiMncid^ ii m MTCTnpion m 
noToin iiTCTiinoT^M e ne odwXd^ccd^ n Xd^MOfidwTii 
tiTe idiXTdw&d^toe^ CT ibp&p • diVtc e pooT ote d^no- 
Td^cce n ni MtiTnoeiK' nTeTiiMngdi ii m mtcth- 
pion n TMiiTepo m noToein iiTCTiinoTgM e ne 

25 ^diXdwccd^ ii OH £1 \dwMOfidwTn iiTe ni ^o m moti* 
dwOfiic e pooT Tte dwnoTd^cce ii ni ^(otS nTeTii- 
Mnigdi ii m MTCTnpion m noToem iiTCTiinoTgM 
e ni dip^con n £iK n Mca^^ nd^i ct ^m notd^q 

17 958 

m ngopft R t<uuso« ot gM nRMie cr ^-ftoTi* 
Muc e pooT it€ d^noTdiCcc S ni MilTd^Tn^ mR 
Ki MttTdiCeltffc nTCTnMnoidi n m MTCTnpion m 
noiroein nTeTiinoT^Xi e n dwp^uin m nKd^Re ct 
gi^l^oX: dwwc e pooT Tte d^noT&cce n ni MitT&T- 5 

cAh.«^ noTTe itTeTnMncg^ n JI MTCTnpion aI noToein 
RTeTRnoT^M e npiMe mR ner^igS^g^ n n no&£e« 
d^TLic e pooT «e awnoTdkCce ii ne t^d^pM&i^id^ 
RTeTnMnog^. n m MTCTnpion m noToein nTeTn* 
noT^XC e iino^ n «d^q mR ne ^^Xd^'^^. m iiRdiRe lo 
€T ^K**^^* awocic e pooT «e dknoTd^cce R ni mRt- 
peqati«-OTdi RTeTnMnyg^ R m MTCTnpion m noT^ 
oein RTeTRnoTgM e nnod* R «^p^RCi>n m nRd^Re 
CT ^'^iioK^ dwotic e pooT Qce a^noTd^cce R ni c&a> 
M nXdwnK RTeTnMn«9^ R m MTCTnpion m noT- 15 
oein RTeTnnoT^XC e n RoXdwcic TnpoT m nnoai' 
fi «^pd^Rion M nRd^Re ct ^i-iboX* awocic e ncT ^ 
cfrio ^R ne c&ui m nXdwnn mR otoh niM ct tii 
dSiio c&oX gi TOOTOT ote oToi nHTR RtiotR R 
«e eogione eTeTnTMMeTd^noi RTeTRRco R cu>tR 20 

^Aflu &• R TeTRnXd^nH TeTnd^&ion' e n RoXdwCic m nno^ 
R «^pdwRu^n mR nRdiRe ct £i-6o\ n&i eT nd^cgT 
eMdwogo* dwTu> R cen^ceTTHTTR d^n e hrocmoc 
R ^d^ ene^ d^Wd^ eTeTn».p d^Tvgu^ne 09d^-&o\* 

1. CT. PuDcta superscripta literis haud expuoctis. LiBeoIa 
fuisse Yidetur. 7. noftg^e. Sic in Ms. pro o&g^e P. 20. e 
ggtone. Duae literae erasae esse videntur in MS. Lineamenta 
literae n ante ig olim scriptae adkuc conspicua Rey. 259 

^mxc e ner n«^R<o itccocrr n te cA(o S Td^XHOTiL 
HTe nc|opii JX. AiTCTHpion oie otoi nnTit iiapkp 
ilTuvrn ote TeTiiKoXMic ^orr na^pa^ pioMe niM* 
ereTn^^^u) CFd^p gJR nno^ n oifliq* ne RpTCT&Ti*- 

5 Aoc Mti Te ^^X^.^^^. ?P^^ Sf^ TMHTe XC ne ^pau>i 
R«on mR nn&Re eT gi-ibo7i &7rui ii ccnaccT th^ 
noir a^n e hrocmoc oiin nei n&T cg& cneg^* a^XXai 
TeTn^^p ^poTOTQiq m hma^ eTllMdiir «iirco fpaV 
^M n&4oX cAoX Xt HTHpq TCTndtdin^diXicHc iiTeTitp 

loaiTgconc ^Ai enc^* «ioiic ^<ocoq on e n pu)Me 

itTe HROCMOC Qie vguine it gopRq iiTCTiifBi n 3E cX^. «^. 
MTCTHpion K noTTOcin iiTeTii6ujR e HTiice ii 
TMiiTcpo M noTTOcin* a^wc c poor «se d^pi M^ii 
puxue liTCTitMn^ n K MTCTHpion 1% noTOcin 

is iiTCTiiftuiR c nuce e TMnTcpo m noTocin • M^tc 
e pooT oie dipi pXipdiOg ilTCTii^uinciii ii JS, mtc^ 
THpion j3L liOTOCin iiTCTii6u>R e nsicc e TMiiTc^ 
po S noTocin* «^oiic e pooT ote a^pi cipHniKoc 
RTcriioii ii JX. MTCTnpion XC noTocin RTCTtifkcoR 

20 e noiicc e TMnTcpo m norocin* dwwc e pooT tic 
«ipi naiHT RTCTnon n XC MTCTHpion 3C norocin 
RTCTnftu>R c noiice e TMRTcpo m noTOCin* awfSK 
c pooT Qie ditpi MnTn^. RtctRtii R M MTCTHpion 
51 neTociH RTCTit&u>R e n«cc c TMRTcpo m noT^ 

Z5 oein* «wwc e pooT oie ^iaiRonci e n ^hrc mR Tx^. k. 
M€T 9u>ne mR ncT gn-ai RtctRoii R m mtcth- 

2. iikpkp. Expmieta in ipso Ms. 16. ftTCTRjg(oite«i 
Ezpancta in ipso Ms« 260 

pion M no7ro€in nTernftcoH e toicc € TAinTepo 
M noToein* ml\c c pooT «e «^pi M^*i noTTc 
STeTnoti n Xi AnrcTHpion m noTOCin nTeTii&ci>R 
e nvice e TMitTepo m noToein* d^vic e pooT 
«e d^pi «^iR^.ioc nTeTttofii n m MTCTHpion itTeTn*- s 
li(OK e notice e TMitTepo m noToein* dw«c e pooT 
«e d^pi ^f«^.^oc nTeTit« tt m MTCTnpion itTeTit- 
&iOH e noMce e TMitTcpo m noToein* «^vic e 
pooT Tte d^noTd^cce m nTHpq itTeTnvi n m mtc- 
THpion M noToein nTeTit6u>R e no^ice e TMitTepo lo 
M noToem* nd^i ne it ^opoc THpoT n ne {>iooTe 
R ncT Mn^di it m MTCTHpion m noToein* nd^i 
OTn it Tei Mine itT dwTd^noTdiCce it tci d^noT^.c<H 
CM. «^, ^ ndiT n M MTCTHpion M noToein dwT(o Mnp 
gonoT e pooT e nTnpq Rd^n e^cone gen peqp 15 
nol^e ne d^Tco a^Tugcone ^n no&e niM Mii d^noMid^ 
niM itT dit»ooT e pcoTii Rtc hrocmoc THpOT 
ncenoTOT RceMeTd^noi d^Tco ttcegcone gti OTno- 
TdwCFH e ^^(o XiMOC nHTii tc noT ote ^ nd^T ii 
JH MTCTHpion it TMiiTcpo M noToein Mnp ^o- 20 
noT e pooT e nTHpq* eT6e TMiiTpeqp-no&e t^dwp 
iiT dkneine ii m MTCTnpion e hhocmoc* ve eie- 
R<o e6o\ ii ncTno&e THpoT ^iiT d^Tdw^T «in n 
Sgopii' CT&e n^i ^e d^ifxooc e pcoTii m ni oto- 
eivg ote Rt d^ieT «^n e Td^gjR R «^iHdwioc tc noT 25 

22. Ht A>neine ^tulimus." Sic in Ms. pro Ht «^ieine 
,,taU" P.) 23. ^ expunctum in ipso cod. Ms. 25. cf. £t. 
Marc. 2, 17. Luc. 5, 32 et Matth. 9, 13 P. 261 

^e. m d^ieme n m MircTHpioit otc ercRco e&oTi 
n n no&€ n oTon niM d^TO nceotiTOT e TMiiTe* 
po M noToein m MTCTHpion f^d^p Rtoot neT 
^(opedw M ni gopii m MTCTnpion* e Tpeq ftcoTe cm. A. 
5 eAoX n n no&e mxL n d^noMid^ ii p P^^p no&e 
THpoT* «^ccgione ^e tiTepe ic otco eqvco n nei 
gidiace e neqMd^eHTHC* ^qai e e^H n^^i Md^pi^ 
ne^dwc 51 ncoSp ve ndwOKoeic eie oirn pioMC n 

"^IRd^IOC eqVHR e6o\ £n TMtlTf^IRdwIOC THpC dwTCO 

10 npcoMC CTMMdwT c MiiTq Xdwd^T n no&e e nTHpcj* 
iTd^i ti Tei Mine cendw6d^cdwni7e MMoq gii ii ro- 
XdiCic Mii ne Rpicic 'xii mmoh* ii MMon iiToq 
npcoMC eTAiMdiT cendwqiTq e goTn e TMnTcpo 
ii M nHTe otii mmoh • d^qoTcogM «^e iiari nciOTHp 

15 nefxd^q m Md^pi^. ve ot pioMC ii «^ir&ioc nd^i 
eq^xHR e&o\ ^ii TMitTf^iR^^ioc Tnpc* d^Tco Mnqp 
Xd^d^T ii no6e eneg^* d^Tco nd^i ii tci Mine CMnq- cmT. « 
"Mi XdwdwT M MTCTHpion iiTc noTOcm ene£ eq- 
cgd^no^cone ii^i neToeitg eqnnT e&o\ ^m nccojUd^ 

20 n TCTnoT osditTei ^&i m nd^pdwXHMnTHC m hot^ 
M nno^ n Tpif^Tnd^Mic* nd^i cTti ot noar ii ^h- 
TOT iice£^pnd^7e n tc \|nr^H m nptoMC CTMMd^T 
n TOOTOT ti M nd^pd^XHMnTHc n epind^ioc* ncep 
c|OMnT n ^ooT CTRCOTe nXiMd^c jpd^i gii ii ccon? 

25 THpoT Rtc hrocmoc Mtuicdw nigoMiiT n ^oot • 
^d^T^iTc e necHT' e ne ^«woc* ncewTc c&o\ ^ii 
n RoXd^cic THpoT Rtc ne npicic* RccTd^Toc e 
ne Rpicic THpoT d^Tco Mcpe R rco^t R ne poTC jgd^Tewtax^ ^*^^ npoc ot hot1{ n oToeig* 

<^T<0 2>^ OT CnOT^H ^H OT tfreilH Qd^THdw nd^c« 

hccRtc € $pda ^ ne ^.^^^ nceofiiTc eJioTi ^i 

TC 5IH n TMHTC €&o7i JI TOOTOT- H H «^PX**^** ^ 
THpOT CTMMdwT d^TCO MCTHoTV^^^C XlMOC gH HCT^ 

«picic €T n^SiT d^Wd^ {Sdwpe iiHia£T n ncTTonoc 
eniox^^^ ^^^ ^^ MepoTc dwToi eT^d^n^iTc e 

HTOHOC n Hl ^X^^^^^^ ™ dwTH^* MCTejg RO» 

X^i^e XLuoc M€nToic<€ gR neqKpicic eeooT • «wX« lo 
Tl^ ID^qHdwTex^ XLuoc ii ot hotci % otoIjs* 
epc nHU>gT n neqHoX^cic encox^' ^^^ ^^ -^^" 
poTC ^Tio OH gn OT s^enK |s&Tnd^ Hd^c ncenTC 

CmL ^ e ^pd^l ^H HCTTOQOC CTXiM&T» ^T(0 M€TWT? 

e£ioX gn n ^ium «e n ne n a^px^n n n moui 15 
H neTqiTc n CTepeciMOH d^XXd^ ^^.t^itc e&oTV 
^i Te 2.'K M noToem Xi npn nce^iTc e pd^TC R 
Tn^peenoc Xi noToein* cgdwc^OHiM^^^^e Ximoc ncge 
e poc ecoTOY e no&e d^T<o MecTpcT okitc e noT- 
eiH «€ nMd^eiH H TMnTcpo XI nMTCTHpion nq-30 
goon nXiMd^c d^n* d^XXd^ is^Kqcc^pdwi:*!'^^ Xamoc 
^H OT c<^d^f«ic ccototS ncTpcT no«c{ € ncuxu^ 

9. ni <kTn&. Sic in Ms. pro ni ^^Tn^ P. 11. Infra pag. 
i huius foUi signo \I/ praefixo Bianu perquam anliqua, etsi 
Iiaud prima, ut mihi quidem videtur, addita sunt haec: n «^t- 
n«L £OMOib)C on ig«^TsiTc c&oA gn n KoAd^cic TnpoT. Signum 
^ ia t^xtu a me conspici nequit. 20: e norein. Sic m 
Ms. pro e noroein P. 22. ncTpeT noQ(c[ ,,ii*t coret inferen- 
dum eum." Sic in Ms. pro ncrpeT noxc ^yut curet inferen- 
dam eam'' P. 363 
{R K Muin n T^iRa^iOdmH n^ti cqnsip &<««i^oe 

HSf^C € H JlU^Cin R jS JMTCTHpiOn M noTocih 

n^R^HponoMi ii TJHttTcpo m noTroein 19& cncg^» 
cjgconc nToq cqp no6c n or con' ii cnd^T S 
5 ogoMnT nawi on ccnd^TCTeq c nKOCJMc n^Tai htt* 
noc R n nolbc cnT j»q«iakT nd^i ^naiaftco m ncr* 
TTHoc c puiTii ciogainoTco ciatu] c purrn m ncu>p cmST &• 

c1m>\ jEI HTHpq* AiWaL g&JMHn 2di|jMHn ^fXUI M* 

Moc c pu>TR* Qic R&n OT pu>MC R «^mawioc Miiqp 
ioAaiid^T R noftc c HTHpq mR wg^OM c TpcT otiTq 
c TMnTcpo M noTocm* c&oA sc Xi nMa^cin fi 
TMRTcpo R Xi MTCTHpion n qfgoon njilMaiq &n« 
^&na^^ ^a^nXu>c mR w§^om R obi ^tt^h c nor^ 
ocin ^'mR JH MTCTHpion R TMRTcpo M noTocin*' 
15 Jbcd|u>iic e^c RTcpc ic oTu> ccfxui R nci f9&«€ 
c ncqMAC^HTHc ^^qct e ^h R^i lujgAinnifc ncatMf 
^ftc n&«ocic cic |9u»nc or pu>MC R pcqp nokf, 
M ndwpd^nojCioc cqa(HR c&o\ R d^noMid^ niM* awTu> 

d^qXo R 2HTOT THpOT CtI^C TMRTCpO R M HHTC* 

20 dwTu> d^qdwnoT&ccc m hrocmoc THpq mR ^tXk 
THpc CT R gHTq «^Tui Rth'^ iw^q mn r^ipy^n 

R M MTCTHpiOn M nOTOCIH Hd^l CT ^M njSOpR CMf«. «^ 

n ^u>pHMd^ Ttin ncd^ R 6o\* ^tu> cqjsd^naii R 

M MTCTHpion Mnncdi OT ROTi on R OTOC109 nq- 

25KOTq nqndwpdw&d^* d^TU> on Mnnc^. n^i nqROTq 

nqAo gn noibc niM* dwTu> nqnoTq nqdinoT&.ccc 

8. Literae MHRga^ in imrgiae addilae^ iH legeretnr bis 
{^MHiu 17. eie. Sic in Ms. pro ene P. 264 

aC nROCuoc THpq mR ^ttXh THpc €T n £HTq 
nqei oit nqcguine ^ii ot noer m MCTd^noidw* dw7ru> 
nTnciMC dwXneioc £^n ot m€* «€ qoT€09 nnoTTc 
iiTn^ n&.q m hmc^ cna^T m MTCTHpion m nj^opix 
R ^(opHMdi* ndwi CT £1 ncdi ii iboX* ^omokoc on s 
R OT(0£M nqKOTq nqndwpdJbdi* nqogtone on gn 
n no6c itTC hrocmoc* d^TU) on Mimcd^ nd^i nq- 
ROTq nq\o g^n n no&e ilTc hrocmoc* d^Tco on 
nqd^noT^^ccc m iirocmoc Tnpq Mil otXh THpc 
CT n ^HTq • ^T(o on nqcgione £n ot no^ m mc- lo 
cMi«. &• TdwHOidi* nTiieiMe gii ot cop^* «^Tio e n qgr- 
noKpine Atn* nTiiROTn iiTii^ nd^q n m mtcth- 
pioR ii Td^p^H ndwi* gOMOKoc on nqROTq nqp 
no6e« dkTco nqygcone gM ni tthoc m tthoc rot- 
C009 e Tpen rio na^q e6o\ geioc ^^ c&g^q n 15 
con d^Tco iiTii^ n^.q n m MTCTHpion nd^i ct gXt 
ncgopii n ^copHMd^ «in ncd^ n ^oth £e<oc cgd^ 

Olt 

Cdw^q n con o^n XiMon* ditqoTiogM ii^i nctoTnp 
neosdiq ii iiogdwnnHC oce ot Monon r(o nd^q e&o\ 
D^dw cd^tgq ii con • d^XXdw ^^.MHn ^^^co Ximoc nHTii 20 
Qce R(o n&.q e&oX ^^ cdwcgq n con ii ot MHHige 
n con« iiTCTn'^ ni^q r^t^ con ii m MTCTHpion 
sin Td^p^H ndwY CT gM nygopii ii ^(opHMdw ocin 
nc& n AoX d^pnT p(o nTeTii'^ ^hot n tc x^fT^Q^H 
aC ncon CTMMd^T nqRXnponoMi n TMnTepo m 25 
noToein* eT6e n&j oth iiTepeTiiatnoTi m ni ot- 

5. n<ki. Sic in Ms. pro nft^i P. 18. oit snperscriptum 
in Ms. 265 

0€iQ9 CTeritacco maioc ac€ ep us^n nencoti p cm^L ^ 
fxofie e pott RoiTfO^ e Tpen rco nd^q eAo\ ^^ 
cd^igc] n con* diiOTrtougS d^i^ooc nHTn ^n ott 
nd^pdk.6o\H eiocio jSLuoc ^e ot Monon v^^ cd^igq 

5 S con' dwWdi u|d^ cd^igq n igqe n con* tc noT 
^e H(o nd^q e&oX n ot MHHige n con nTeTn"^ 
n^^q Hd^Tdi con n Xi MTCTHpion ct gi ncd^ n 
&oX« nd^i CT gM nigopii n ^topHMd^* dwpHTr p(o 
nT€Tn^ jHV n tc ^fv^^j^H m ncon eTMMd^T nq- 

iORTiHponoMi n TMnTcpo M noToein* gd^MHn "^t&co 
MMOc nHTn 7&e neT nd^Td^n^o n ot i|f7X" ^ 
OTcoT» dk.T(0 nqnovgM Ximoc ^([^(opic noToeih ct 
nTdk.q ^n TMtiTepo m noToein • qnd^T&i n ne eooir 
€ HMdi n Te i|fT5(;^H St d^qnoTgM Ximoc* ^(oct€ 

15 neT nd^noT£M n ot MHHige Xi ^fr^H X^P*^ 
neooT eT nTd^q gXi neooT* qnd^oti n ne MHHige cmt^. &• 
fi eooir e nMd^. ii ne i|fT^H Rt d^qnoTgXi XiMO« 
OT* ndwi ^e tfTepeq^ooT tt^i nctop d^qqo^q e&o\ 
ii^^i iiogd^nnHc neotdiq ^e nd^T&oeic qi £d^ poi 

20€iigine XIuor ote ^in Te noT CFd^p ein^^d^p^i it 
gine XiMOR* eT^e ^(o& niM* eT&e ee ettT kn^- 
RHprcce XiMOc it TMitTpcoMe* eogione oTn ncon 
CTXiMdwT eiigd^n'^ nd^q ii ot MTCTHpion gM 
itMTCTHpion ii Td^p^H nd^i ct u|oon g.^ ngopii 

25 n x^PHMdw «in nca^ n Ao\ eijg^in'^ n^^q ii ot 
MHHige Xi MTCTHpion nqTXieipe Xi neMnogd^ n 

1. cf. £r. Matih. 18, 21. 22. Luc. 17, 4. 12. noToeik. 
recentior qoidam puocta snperscripsisse Tidetar. 366 

TMnTcpo fi XC ninre* Rorcoog e Tpen oiroT&eq c 
^oiTK e Xi MTCTHpioit Jl nMC^ cna^TT n ^u>pHM^ 
dwpmr pto RtS^ gHv n tc ^^^([^h Jl ncon eT- 
MMd^T nqROTq nqMeTdbnoi nqRTinponoMi fi TMfi- 
Tepo M noTToein • Roiru>g e Tpen OTOTJieq e 5 
cMe. «^. ^Tn e M MTCTHpion ^n MMon na^i ct £m HMe^ 
cn^wT fi ^(opHM^i* diqoT£M f^e fid^i nccop ne- 
ocd^q fi iio^dwnnHc ^e eiga^ne ot con ne e n 
qgrnoRpine d^n* d^\7id^ eqoTetg nnoTTe £H ot 
d^^Hei^* e d^Tern^ nd^q fi ot MHHcge fi con fi fo 
M MTCTHpion fi Td»p^H* a^T(o ii^i etfte Ta^n^rRH 
fi ne cToi^ion fi ^iMd^pMenH eMnqefpe m neM^^ 
nigd^ n m MTCTKpion fi TMfiTcpo m noTOin* Rci» 
nd^q eAo\ oTOT^eq e ^oth ^ n^q m n«|opTi 

31 MTCTHpiOn CT £M HMeg^ CH^T fi ^COpHMab 15 
&pHT piO fiTeTfi'^ gHT fi Te ^TT^H M HCOH CT- 

MMd^T* d^Tu> eigu>ne Mnqp neMnfg^ fi m mtc- 
THpion jR noToein« d^Too nqeipe fi "^ na^pdi-' 
&dwcic Mfi ni no&e ni noAe* a^Tto on Mnncd& nd^i 
nqROTq dwqcia>ne g^R ot no^ m MCT&noMw* ^T(ii>:^ 
diqdtnoTdLCce m tihocmoc THpq ^too d^cfAo ^fi 
fi no&e THpoT Stc nnocMOC fiTCTfieiMe ^ or^ 
cMe. &. oopit OLC S neqgrnoRpine ^n* ^Wd^ eqoTCc^ 
nnoTTe £fi ot d^7iHei&« rct thhot fi otio^jS 
R(s> nd^q e&oV OTOr&eq e goTn ^ n&q Xi nMe^^^i 
end&T M MTCTHpion ^pdJi g^ hmc^^ cnd^T fi ^o>- 

6. n MJuon. Sic in Ms. pro n Aucon P. 18. «^Ta>. Ali- 
qaot literae in Ms. cram taiit. 267 

pHMd^ nT€ ni ggopii aC MTCTHpion* d^pHT pca 
RtctR'^ ^hv R tc xyTTj^H Xi ncon CTXlMdwT nq- 
RTiHponoMi R TMtiTcpo M noTocin* d^TTco on ۥ 
gsuine jXnqcipc m ncMnigd^ n m MTCTHpion* d^X» 

5 Xdw dwqsuionc ^R ^^ nd^pd^A^^cic mR ni noAe ni 
no&€« dwTCO on Mnncdi nd^i d^qKOTq d^qigione ^R 
OT noar M MCTd^noidw* «^qdwnoTd^cce jR hkocmoc 
THpq mR eirXH THpc eT R £HTq dwiru> d^q?io 
^R n notie Rtc iihocmoc* RTCTReiMe diXneioc 

10 «e H neq2.^noKpine d^n d^W^^ eqo7re|g nnoTTe 
R TMe KCT THnoT n otco^m hu> nd^q eJbo\ <s oce 
OT ggd^n^THq n nd^HT ne ni S9opn m MTCTHpion* 
OTcoTSt on M npioMe eTliMa^T e £OTn ^ nd^q m cmc. «^. 
m {bomRt Xi MTCTHpion ^} neTcpHT ct ^pd^i 

li jXi iiMCg. cn^'^ ^ ^(opHMdw RTe ni igopn XC 
MTCTHpion* egione ep ogd^n npcoMe eTXlMdwTr 
eqg^nnd^p^dbdw nqfSione gn ni no&e ni no&e* R 
neTRRio nd^q e&o\ ^in nei n^-v OT^e R ncTR*- 
7U K TOOTq R neqMeTd^nouw* d^XXdk. Md^peq «9u>-> 

20 ne R ^HT thttR ^(oc cKd^n^dwXoc dwTrco ^ioc lu^- 

P^j&I^THC* ^d^AHHn fF^^p ^^(O MMOC ttHTR* OCe 

nogoMRT Xi MTrcTHpion eTXiMd^Tr cend^vgcone n^q 

Xl MRTpe e e^wH R TeqMeTdwnoid^* «^Trco mRt^ 

MeTd^nou^ XiMdwTr Qftin neK nd^ir* {FdiMHn ^^^p ^V^to 

25 XiMOC e pcoTR Qfte npco eTXLud^ir XimRtot tcto 

11. Id niarg. praemissa nota vl>^ addita sunt mantt antiF- 
qiMssima b,na nTCTnsu ii Toorq 1 TecfMeT^neMk e&o9i. 2Sm 
npoi. Sic in Ms. pr» npiMe P. — jKmHtot. Sic in Mi • pvo 268 

S Tcqxfnr^H € hrocmoc ct ^i noKicc Qsitt nci 
nd^T* dwWd^ €cnd^tg(one gn m m^ n jgconc li ne 

^pd^RlOn M HRdLRC €T gl-feo\« CT&C n€ ^fTPJ^O- 

cMc. &• oT€ CFd^p n nci pioMC n tci Minc iiT d^raooc e 

piOTtl M ni oTToeiig ^n ot nd^pd^&oTUf eiotio mmoc* 5 
ote ep oj^n ncRcon p no&e e pon' cooge mmor 
OTTTiOR nMMd^q XiMin mmor' eigcone eqtgd^nccoTM 
n c(OR Rndw"^ £HT M ncRcon* eioione eqc^dwnTM- 
ciOTM n c(OR w nXiMd^R' n ne oTd^.* cc^ione eq- 
^d^nTMCiOTM ii cioR mR n-R€-oT*k« d^niq e t€R- lo 
nXHcid^" cgionc cqtg^^nTMCiOTAC fi cd^. n rootc* 
Md^peq igcone n n^^ppHTn gcoc nd^pd^&d^THC «^tco 
gioc CRd^n^dw^ion • d^Tio cTe nd^i ne eogcone eq- 
^d^iiTMp ^d^T gM nigopn m MTCTHpion "^ nd^q 
M HMcg^ cndwT* dwTio cogconc cqTMp ogd^T m 15 
nMcg^ cndiT ^ nd^q m nigoMnT ^} ticTcpHT ct- 
cooTg^ CTC Htoot nc n TeRRXncid^* d^Tio c^cone 
cqtgd^nTMp g|d^T g^M nMcg^ igoMnT Xi MTCTHpion 

cju^. «^. Md^pcq ^(onc ii nd^ppHTii £(oc cR^^n^diTion ^t(o 

^(oc ndwpdk.6diTHc« dk.T(o nugdw^e iiT d^iotooq e20 
p(OTti X[ ni OTOciog ^e Rd^c £iTtt MiiTpe cnd^T 
09^^ c^OMiiT M MiiTpe cpc c^d^^c niM* ^d^^cpd^Tq* 
€T€ TiM nc nigoMttT Xi MTCTnpion CTXLud^T ce- 
nd^p MfiTpe e Teqgd^H Xi MeT^^noid^ dwTco gd^MHn 

MitTq P. 4. Cr. £v. Matth. 18, 15. Luc. 17, 3. 6. mmor. 
Sic in Ms. pro MMoq P. 13. «^tco. Sic in Ms., sed delen- 
dum. 15. |g«^T m. Inter lilteras t et m interiecta esse yU 
detor lit g. 21. Cf. £y. Matth. 18, 16. 269 
"^(o XiMOc e poiTii ote ep vgdwti npuiMC CTXiMdwir 

€qOgdk.nM€Td^ttOl • MtlTe Xd^d^T M MTCTHpiOn K(0 

nd^q e&oA* n neqnofce OT^e MnTOT ^i n Teq- 
MeTdk.noidw R TOOTq* oT^e MtiTOT cu>tm e poq 

S e HTHpq ^tS Xd^^wT M MTCTHpiOn eiMHTl giTn 

nigopTi M MTCTHpion itTe ni (gopri m mtcth- 
pion* Mti M MTCTHpion jiX ni d^Tigd^^e e poq* 
tiM MMd^Te ncT ndi^i n TMCTd^noid^ jiX npioMC 
eTAiMdwT ii TOOTq* dwTio iiceKco e&oA n neqno&e* 

10 eikoX r^^p ^e 25^ U|d^ngTHT ii nd^HT* ne m mtc- 
THpion eTMMdk.T n peqKio e&oV n oToei^ niM* 
nd^i ^e nTepeq^ooT ti^i nciop d^qoTiog^ on e cmj. Su 
TOOTq ti^i liogdinnHC ne^diq m nciop ^e ndw- 
otoeic eieigione ot con n peqp no&e eM^^go e 

15 d^qd^noTdiCce m hkocmoc THpq Mii eTTin THpc 
CT n gHTq* mR neqno&e THpoT d^Tco nM neq- 

pOOTOg THpOT* d^TCO fiTtif^OKIMdi^^e MMoq tlTti- 

eiMC ve n qcgoon' d^n gti ot Kpoq Mti ot £t- 
noKpicic Mtt diA?id^ eqoTe^ jgione gti ot mc Mii 
20 OT d^\Heidi* iiTCTtieiMe ^e d^qMn^d^ n m mtc- 
THpion M UMe^ cni^T ti ^^(opHMii» H iiMe^ 
vgoMnT* KOT(oig gd^nd^^ e Tpen ^ n*.q e£io\ gti 

M MTCTHpiOn Ai HMeg^ Cn^^T n ^(OpHM^w H Mii 

nMdi^^ jgoMiiT eMndiTqQ^i MTCTHpion e nTHpq 
25 iiTe ne KXnponoMid^ m noToein kot(o^ e Tpen 
^ n*^q «it MMon* «wqoT^ogM ^e ii^i nc(OTHp 
neatd^q n i(02<\nnHC gii tmhtc ii m Md^eHTHC cmh. «^. 
QL€ eTeTiiaidineiMe gii ot (op% oce «^ np(OMe ctm- 270 

M«^ir diqdinoT&cc€ Jl nHOCM.oc Tfipq mh ncqpo^ 
OTtg THpoT MH ncq^oMiXidi THpoT mR ncqnofre 
THpoT d^Tto nTCTiteiMe ^n ott «iXHeid^ se eq- 
vgoon d^n gn ot Kpoq OT^e n neqigoon' ^n £n 
OT ^irnoKpicic" oTT^e R neqo Xl nepicproc ^n 5 
^e eqeeiMe e ncT JH MTCTHpion ^e cto ii a^g 
n CMOT d^Wd^ eqoTetg nnoTTC ^n ot d^XHm^* 
nM n Tei Mine jXnp ^onoir e poq* «^XTiaw ^ 
ndwq e&o\ ^n m MTCTHpion Xi nMCg cnd^ir SL 
^(jjpHMdw mR HMd^j: ^oMiiT • ai.irio nTcoTn ^cdt- lo 
THTTit tiTeTn^ORiMdi^^e ^e eqlintgd^ n «Ljg XI 
MTCTHpion* dwTio ncT qMHjgd^ XiMoq Td^d^q na^q* 
d^Tio Xinp £(on' e poq eXLuon eTeTitoi«^n£(on e 
cjiuilfu poq TCTii^Hii' e gOT ct no<T n npiMd^* e^cone 

eTCTitiod^n'^ nd^q n ot con* gXi j\m€^ cn^T S 15 
^(opHMdi if £Xi HMeg^ igoMitT nqROTq on nqp 
no6e« CTeTneoTiog^ on e totthttR XI nMCg^ con 
cndiT* £e(oc ^^ HMeg^ igoMnT it con* eog(one on 
eq^d^np no&e n ncTitoTcog e TCTHTTit e ^^ na^q* 
Q(e nigoMitT Xi MTCTnpion eTMMd^T cendtosione 20 
nd^q Xi MttTpe git Teqg^^H Xi MCTdwnoidi* d^Tco 
^diMHn ^^(o XLuoc e p(OTit -se neT naw'^ mtc- 
THpion M np(OMe CTXiMdkT n OTCjgXC £Xi hmc^ 
^(opHMd^ cndiT R jXi HMC^ ^omHt q^THn' e 
^oTn CT no^ n RpiMd^* ^XXd^ M^peq ig(one n 2S 
n^ijpHTn £(oc n^^pd^Ad^THc d^T(o ^V^c CKa^n^ft.- 
^on* dtTco 2.^MHn "^q^co Ximoc e pcoTn ote np(i>* 
Me eTXiMd^T mRtot ccoTe n Teqt^TT^H e nHOO* 271 

£n TMHT€ n TTd^npo M ne ^pdwKcon Xi nRd^Rc 
€T £i-i!fco\' HM^^ M npiMe Mn ns^^s^^ n n o&ge* 
«^Tco ^M n&coTC e&oX m nROCMOC Teq\|nr^H n^^p 

s^poTOT^q dwTco ncd^ngdwXiCRe e notd^q ct nd^uiT 
Mti nKio^f CT nd^cgT cMd^iyo* dwTio cnd^p «^Tigco- 
ne g|dw eneg^* d^Wd^ eio<one on cti equidinROTq 
nqd^noTd^cce m hrocmoc Tnpq Mii neqpooTtg 
THpoT mR ncqnoAe THpoT* «^Tio nqugcone gn 

10 OT no^ M noXiTidw mR ot no^ m MCTd^noid^* 
MttTe TldwdwT M MTCTHpion ^i tl TooTq n Teq- 
MCTd^noidi* oTTe MtiToir c(OTM e poq e TpcT n^ 
nd^q nce^i n TOOTq n TeqMeTdwnoid^ nccKio c&o\ 
n neqno&e cimhti nMTCTHpion m ni igopfi H 

15 MTCTHpiOn* diTlO Mll HMTCTHptOn M HI d^Tfgd^^C 

€ poq* ndii MMd^TC ncT ndwOKi n TMCTd^noid^ m 
npioMC CTXiMdwT n TOOTq nccRio eJbo\ n neq- cXubT. IL 
nol^e* c&o\ CF^^p fse £cn igd^ngTHT n nd^HT ne 
M MTCTHpion CTMMdwT* d^Tio gcn pcqRdw no&c 

20 e&oX ne n oToiig niM* nd^i ^e nTcpcq^xooT 
n5'i ncioTHp dk.qoT(02^ on e TOOTq it^i icogdwtinHc 
neocdiq ^e ndwfsocic d^nc^c mmoi ciigine mmor* 
d^Tco MHp orionT e poi eiigine i^d^p n cd^ ^coli 
niM* ^H OT copit Mti OT A^cc^diAidw CTAe ee en 

25 nd^RHpTcce jRmoc ii p pcoMC m hrocmoc* dk.qoT- 
ix^^ r]ie n^\ nccoTHp ner&dwq ii icoga^nnnc ^e 
^ine n cd& gcoiSfc niM ct Rsgine n ccoot «^tco 
a^noR "f ndw^o\noT ndoi' eiko\ n £Oto ii £Oto 272 

£K OT nd^ppHcidk mlR n^pd^6o\H* H ogit OT 
cop^* d^qoTu>gM ^e n&i i(0£d^nnHC nc^^q ote 
Hd^acoeic enygd^nei enKHpTcce i\Tn&(OR' e £p^i 
eT noXic ii ct RcoMe* d^Tu> nceeT e&o\ gd^ Ten- 
cn. «^. ^H nori n piOAie n TnoXic erMM^ir e n Tncooirn 5 
dwn Qfie oir ne« eTriooon* gn ott no^ n Rpoq mR 
OT no^ ii ^^noKpicic ncetgonii e pooT ncewTH 
e ^P'^^ ^ neTHi eTOTiog e nipd^^^e n m mtcth- 
pion n TMnTepo m noToein* «^tco nce^cone eT- 
£TnoKpine nXiMd^n gn OTnoTd^CFH • «^tco nTiiMe- lo 
CTe ate eTOTeja nnoTTe nTn^^ ni^T n m mtcth- 
pion n TMnTcpo XI noToetn* «ltco Mtmc^^ n^i 
iiTtteiMe Q^e ot XinoTeipe Xi ncMngidk. Xi nMTc- 
THpion* dk.Tu> nTneiMe ^e iit diT^TrnoKpine nXi- 
M^n* dk.Tu> Rt diT(gu>ne n Rpoq e pon* a^Tu> it is 

Re MTCTHpiOn d^Td^dwT M n^lp^^WM^ Rd^T^k TO- 

noc eTTfxiMd^^^e Xtuon Mii nen-Re-MTCTHpion eie 
OT ne n£^u>& ct ndw(gu>ne n nM n tci Mine* 
cit,&. d^qoTu>£M ^e n^^i ncu>THp ncotd^q n iu>£d^nnHC* 
^e eTeTntgd^nAu^R e ^p^i eT noXic h ot rcomh* 20 
nHi e TeTnd^6(OR e ^o^^ ^ poq itceigenTHTTtl e 
pooT "^ n*iT n OT MTCTHpion* e(ou>ne eTXtnigd^ 
eieTCTniw^ gHT n neTrilrT^^ooTe nceRXnponoMi 
n TMnTepo Xi noToein* d^Wdw eigcone en ceXi- 
n(gdw a^n d^Wd^ eTO n Rpoq e ptoTil* diTu> ncep 25 
n Re MTCTHpion Xi nd^pdw^icFMa^ CT^iMd^TC XLuon- 
u>Tn Mn n ne MTCTnpion eie u>(g e ^pd^i € 

26. enr^uA^r^ ^ut eTOUAid^re Rey. 273 

ngopii Jl MircTHpioK ilTe npopii JS, MircTHpioii 
Hdii e tgd^qitdw n OTon niM* Kn\c occ n-RC-MTC- 
THpion nT d^nTdwd^q n nci \|nr^ooT€ n dwce&HC 
d^Toi aC n^pdwnoMOc CMnoTcipe m ncMng^ Xi 

5 nCRMTCTHpiOn* dwWa^ dwTdwdw tl M nd^pd^f^ICFMa^* 
RTO M HMTCTHpiOn C pOH* diT(0 RCFA^dwT R 2i7i- 

\oTpioc e HMTCTHpion n TCRMnTcpo g|dw ene^^* 
4^Tu> noTge e&o\ li nigoeiai ii neTnoTcpHTe ct cnT. «^. 
MnTMnTpe nd^T eTeTn^co mmoc nd^T ote epe 

10 neTni|rT^ooTe po e m nigoeiQi m neTnHi* d^Tco 
{<^MHn ^^co XiMOc nHTn ote gn tcthot eTXiMKT 
cendjioTOT e. pioTn h0'i MTCTHpion niM tiT 
SkTeTnTdwdwT nd^T d^Tco cend^qi n g^HTOT n Qid^«e 
him' Mn MTCTHpion niM HTonoc nT Kinu c^h- 

i5Mdw jgdw poq* cTAe n pcoMc oth n tci Mine tiT 
dJiQtooc e pcoTn ^n ot nd^pd^ftoXH Xt ni OToeioi 
ei^co XiMoc Qse nHi e TCTndw&iOR e ^oTn e poq 
nceigen thttR e poq* d^otic nd^T ote "^pnnH 
nHTH* d^T(o etgcone ct Xinogdw Md^pe TeTneipnnH 

20 ei e ^pd^i e okioot* d^Tu> eogione en ceXincg^ 
dkH MA^pec ROTc e pcoTii it^s^i TCTiieipHnH* ctc 
n^i ne eogcone n pcoMC eTXLud^T ceeipe Xi ncM- 
ncgdw n Xi MTCTnpion* «^tco eTOTeog nnoTTc n ciir.&. 
TMC eie^ ndwT n Xi MTCTnpion n TMiiTcpo XC 

25 noToein* d^Wd^ eoiione iiToq eTgrnoRpine nXi* 
MHTn d^Tio CTo n npoq e pcoTn CMneTneiMe 

10. po. Sic in Ms. pro pco P. 17. cf. Ev. Maith. 10, 
12. 13. Marc. 6, 10. Lac. 9, 4. 5. 10, 5. 6. P. 

18 274 

RtctR^ ndiir n JH MTCTHpion n TMnTepo 3K 
nOTO€in* «^TCo on Mtmc^ nd^i ncep m mtcth- 
pion Ai nd^pd^f^n^MA^ • «^Tca nc€p n-nc-^iMdi^^e 
SKmcotR mR n rc MircTHpion* ^pipe m ni igopil 

TH MTCTHpIOn HTC Hl Vgopii M MTCTHpiOn* diT(0 5 

qna^RTO c pu>TH m MTCTHpion niM nT «^TeTn- 
TdidwT nd^cj* a^Tco qnd^dwT n ^WoTpioc € m mtc- 
THpion ]R noToein p& ene^* «^irco na^i n Tei 
Mine 4^ir(o ii cend^TCTOOT «^n e iirocmoc quxl 
nei nd^ir« d^Wd^ ^.^AiHn ^rxfo XLuoc e pu>Tn se lo 
epe ncTMdi it igione ^ii TMHTe ii TTd^npo m ne 
^pd^ion JX nRdwRe ct £i-AoV egcone ^e cti ^n 
cnL «u OT OToeitg m MCTd^noi^^ nce d^noTd&cce Jl hroc- 

MOC THpq Mlt ^tXh THpC CT R ^HTq* MH fi 

no&e THpoT itTe nnocMoc «^tco itceigione ^!'^ 15 
e^TnoTdwOH THpc n m MTCTnpion m noToein 

MitTC ^d^dwT M MTCTHpiOn CiOTM C pOOT OTTC 

MitTOT R(o e&oX ii ncTnoAe* cimhti jH m mtc- 
THpion h otcot iiTc ni «^TUidiSe e poq* nd^i e 
c^diqnA^ ii otoh him d^Tco nqRco e^\ ii n nofte 20 
R oTon niMt d^ctgione nTcpe ic ot(o eqac(o R 
nei ^d^oce e neqMd^eHTHc* dwcoT^oogT n^s^i m&- 
pidi e n oTcpHTe n ic dwc^ ni e pooT* ne^dk.c 
R^i MA^pidw ote nd^ocoeic d^ne^e mmoi eigine 
SImor dwT(0 Mnp ^(OHT e poi* d^qoT(0£M n^^i 25 
nc(OTHp ne^A^q m Md^pid^ ^e ^ine R ca^ ncT 
epe OTc^ u|ine R c(oq« Kino ^non ^n^^^o^q 

3. n-Re-^iM«k7e. Sic ia Ms. pro n-K^^c^iM^je? P. 275 

M^pid^M nesdiC ote ndwrxoeic cic tg<onc ot ccm cn£ &. 
H dif««keoc &irio e ita^noTq* e «^nnXHpoTr XLuoq 
^n M MircTHpion TnpoT m noToein* a^irio ncon 

5 eTliMdiT e OTiiTdiq X[m&.t n or con ii or cvv^ 
TOitHc* 2^nd^^ ^A^nXcoc e OTnTd^q mm&t n ot 
p«OMe e iiTHpq* «^tco nd^i ct peqp no6e ne 
ft^T(o CT ^ccliHC ne* ii XiMon nToq en ot peq^ 
no&e &n ne d^Tio nd^i n tci Mine «^qel efro\ £h 

io ccoMdi • diTco epe njHT Xi ncon n a^cFd^eoc eq'» 
MOR^ d^Tco eqXTHi e ^«^ poq ote qoioon ^pd^i 
^n £en Rpicic Mn gen RoXd^cic* tc noT a^e lu^*- 
OKoeic OT neTHnd^d^a^q oid^nTOTnooncq e&oX ^n 

H ROX^CIC MH ne RpiCIC CT Hd^igT* d^qOTCOgM 

15 ^e ii^i nccoTHp neotd^q Xi M^pid^ ote cT&e nei 
gdwoce OTH d^i^ooq e p<oTn n rc con' d^^X»^ 
ccotXi oth T^^ooq n OTcogM se eTeTnetgcone 
eTeTneoKHR eAo\ Xi MTCTHpion niM ^e cTCMOTTe cm. «.. 
OT^ THTTH oce HCT q(hr' c&oX Xi nXnpcoMd^ 

20 niM* Te noT ^e pcoMC niM n peqp no&e h 
XiMon HToq e gen peqp noAe «^n ne* ot mo* 
non. ote eTeTiiig^SLoTcoQi e TpeT ^con e pooT 
£n ne Rpicic mh n RoXd^cic ct n^giT diW&. e 
TpcT noonoT ct ccom^^ n «^iRdwioc n^^i ct qnd^^e 

25 e Xi MTCTHpion n TMHTnoTTe nqftcoR e notice 
nqRXnponoMi n TMHTcpo Xi noToein* d^pipe Xi 
HMe^ ^OMtiT Xi MTCTHpion liTe ni d^Tcgd^fxe e 

2. eie. Sic in Mf» pro ene ^ysi"? P. 11. e. Sic in Mi« 

18* 276 

poq ft».T(o nTeTKocooc ote qi n t€ x|nr^H n nuk 
Kt pcoMe HM e TilueeTe e poq jm nengHT qiTq 
jjR KoXdiCic niM Rtc n «ip^ion» «^tco cno-s^d^^^e 
{ti OT a^eiiH nTeTiiatiTc e pdk.Tc n Tnd^peenoc m 
noToein • «kTco ^pd^i ^m nei e&oT nei e&oT tiTe 5 

cnc^ &. Tndwpeenoc m noToem cc^pd^rf^e MMoq ^n ot 
ccl^p&fnc ecoTOTS* «^tu) ppd^i gM nei e&oT nei 
e&oT Md^pe Tnd^peenoc m noToein no^q ct c(i>- 
Mdi eqnd^p «MRdiioc nqp d^CFdieoc nqfecoR' e nrxice 
nqK?iHponoMi n TMtiTepo Xi noToein • nd^i <^e e 10 
TeTngd^natooT ^«KMHn "^co Ximoc e pcoTtt* ote 
^d^TcnoTT^d^^^e n^i ncT girnoirpf^i THpoT g^n n 
Tdk.^ic THpoT n ne npicic nTC n dk.p^u>n nce^^ 
n Te x|nr5(;^H eTMMdwT e tootot n neTepHT ge- 
<oc igdinTOTTMTc e pd^Tc n Tn^^peenoc m noT- 15 
oein* dwTio jgd^pe Tnd^peenoc m noToein vs^c^ 
ccl^pdwCFi^e AiMoc ^R M MdwVn n TMnTepo m ni 
a^Tgidwace e poq* a^irio Q^d^CTdid^c S necndwpdw- 
\HMT(op« dwTio igd^pe M ndwpdwAjfMnTHc novc 
eir ciOMdw eqnd^p ^mdwioc «^tio eqnd^ge e m mtc- 20 
THpion Xi noToein nqp d^cFdi.eoc nqAcoR e nofiice 

cxvL. «^ nqnXHponoMi n TMnTepo Xi noToein* eic n^wi 
ne e TeTtiacnoT mmoi e poq • d^coTcogS ti^i Md^- 
pid^ nexd^c Qie tc noT ^e. n^^ocoeic eie MnliM 
MTCTHpion liToq e hrocmoc «cHdwc en ne npio- 25 

2. Rt Sic in Ms. 24. AinKjEi AiTCTrqpion. Sic in Ms. 
pro MiiKil M AiTCTHpion, yel m iiMTCTHpion. Sed item le- 
gitur p. 277. 1. 6. et cne, fu p. 278. 1. 19. 277 

M€ MOT £itXC iimot ct Kn* € poq grrn R d^p«. 
^(Ott n e^iMd^pMcnH* ote e^ione ecHn' eTd^ e 
Tpeq MOTT ^tR TCHqe* h e Tpeq mot giTn jH 
MOTeiooTre h ^R ^^n Ad^cd^noc mh ^5^ Adwcdw- 

5 niCMoc Mti ^en £T&picic eT g^n n noMOC h grrn 
Re MOT eq ^ooir* eie XCnRM MTCTHpion e hroc- 
Moc seR&c en ne npcoMe Moir n £htot giTn n 
d^p^ion ii eiMd^pMeiuf* dwXXd^ oteRdwC eqcMOT 
£n OT MOT n ogii n ogu>n« seRd^c en neqciii 

loXd^&T n gice ^iTn nei mot n tci Mine* elio\ 

nd^p ote ^non n £oto nd^^e ncT iiht' n ccon cinL&. 
eTAHHTR» dwTio ndwtge ncT ^iioRe n ccon CT&e 
ncRpd^n* oteRd^c . eT^d^nAd^cd^ni^^e XiMon eneotco 
M iiMTCTHpion itTnei eSio\ ^P- ^^^^^ n TeTnoT 

15 e 3Intinpi Xa^d^T n ^.^ce • &qoT(02M ti^s^i nciop 
ne^d^q n neqMdwenTHc THpoT ofie eT^e nei cgaw- 
«e e TeTnvgine mmoi e poq &iQfiOoq nHTii n ne 
con* diXTidw ciOTM on Td^^ooc e p<OTn ii ne con» 
OT Monon nTcoTn ^Wdw pcoMe ium' ct n&.ac(OR 

20 eAo\ Xi nigopii m MTCTnpion eTXiMdiT* nqotORq 
e&oX £ti neqc^HMdw Mii neqTTnoc THpoT Mn 
neqorind^£epd^TOT eqeipe Meti Xtuoq n qtiHT 
ft^n e&oX £ti ccoMd^* ^XXd^ Mnnc^ Tpeq qlior' 
cfro\ XC iiMTCTHpion CTXiMdiT Mti neqc^HMdk 

20. In margine, praefixa bac nota adiecta sunthaec: nre 
ni ^opii M AiTCTHpion itTe ni «^Togd^se e poq ner n^etpe 
om M nMTcrnpion, eadem^ ni fidlor, manai quae •cripsit 
reliqoa. 278 

Mfi ifcqTTnoc Tnpoir* Mtmcu>c d^e na^ir niM* er 
cnc. «^. qn«.onoM«.'5€ m nMTCTHpion ctXimkt qndwnoTgM 
e nH THpoTP CT Hn' c poq £iTn n ^.pjQ^ion n 
•eiMd^pMenH « «^tio n TCTnoT eTliMd^T qnHT e&o\ 
£M nccoMdw n ^t\h n n dwpj^ion ^tco Teq^nr- 5 
^H nd^p OT no^ n «^noppoid^ n OToein nc£u>K 
e n^ice «hTco nc<x(OTe n Tonoc niM rlTe n &p- 
^(on Mif Tonoc niM* nTc noToein ^eioc ^dwnTc- 
6(0R e HTonoc n TecMiiTepo* ottc mcc^ «^no- 
t^d^cic OTTC AJioXocna^ gn Xd^d^T n Tonoc ot 10 
d^TCTAiAoXon rd^p Te« ndwi ^e iiTepeq^ooT n^^i 
ic dwCOTio^ e TOOTc ti^^i Md^pidw diCndk£Tc exn n 
OTepHTe n ic dwc^ ni e pooT ne^^c ^e ndwoto- 
eic en ^d^ogine Ximor ^(oAii nd^n e&oV dwTio 
Xtnp £(on' e pon ^qorco^Xi n^i ic nevd^q Xi 15 
cne, &• Ma^pidw ote jgine n cdw neTeTnioine ii ccoq* dwT(o 
a^noR '^^^^'(oXii nHTn e&o\ ^n ot nd^ppHci^k 
9J^S ndwpd^&oXn* d^coTcogM ii^i Md^pia^ ne^d^c 
oie ndw^oeic eie MnHM MTCTHpion e hrocmoc 
CT&e TXCnTgHRe Mii TMiiTpXiMd^o* dwT(o eT&e tmRt- 20 
0rio& Mii M TMnT«(0(ope kt(o eT^e n cinHCic Mti 
fi c(OM^ CT oTooc £dwndi^ £din7i(oc eT&e na^i it 
Tei Mine THpoT Qteiid^c en^dwn6(on e gp^i £ii 
H Tonoc iiTC ^(opa^* m^ liceTXinicTeTe e pon 
awT(o iiceTXiC(OTM n cdw nenygdiate* nTneipe ii ot 25 
MTCTHpion il Tci Mine ^ii n Tonoc cTXiMdwT* 
«LeRa^c cTeeTMe a^AHe^oc ^ ot mc ote ennH- 279 

pTcc€ fi S Qga^atc S nTHpq • d^qoTCOgXi fidri nc<op 
neotdiq Xi Md^pidw £fi tmhtc fi m Md^enTHc ofte 
CT&e nei MTCTHpton e TeTfiogine Ximoi e poq 
2kiTdi.diq HHTfi fi RC con dwWdw "^nd^oTiogM on cnc. «^. 

5 fiTdwOKU) e pu>Tfi M nigdi^e* tc nov se. oth m\^ 
pid^ OT Monon fiTcoTfi AiWdw pcoMC niM' CT ndw* 
«<oR eii6\ M iiMircTHpion m nTOTnec peqMOOTT* 
Hd^i o^d^qeepd^neTe fi fi ^d^iMonion Mfi MORgc 
niM« Mfi gicone niM* «^tco Mfi n A\\eeT* d^irco 

10 Mfi fi e^d^Xeer Mfi fi ^^n^^* mR n cmho* mR 
fi Kcoc^c* n^^i fiT d^iTd^d^q nHTfi Xi ni OToeivg* 

' ncT nd^qi e ot MTCTHpion nqocoRq efro^* Mfifi- 
ccoc ^e eqc^d^nd^iTi fi £co£i niM* MfiT^Hne ^i 

MfiTpXlMd^O MfiT^CoA £1 MfiTOtCOCOpe* CinCOCIC £1 

15 ccoMdi eqoTOK* Mfi eepd^nidw nui' fiTC nccoMd^* 
dwTco Aifi nTOTnec peqMooTT* d^Tco e oepd^neTe 
fi fi a^diXe Mfi fi &X\ecT Mfi fi rcoc^oc mh n 
eAUio* Mfi igcone niM mR mor£c rim* ^d^n&^ 
£&nXcoc ncT nd^fxcoR e&o\ m HMTCTHpion ctm* 

20 MdiT nqd^iTi n £co& niM* enT «JiotooT cend^ogco* 

ne n&q gn ot cnoTf^H* nd^i ^e nTcpeq^ooT cnc. A. 
n^ nccoTHp* «^Tei e -en n^i jX. Mdw^HTHC ^t^ 
40C9 eikoTi THpoT ^i ncTepHT eTotco XImoc ote 
nccoTHp awR7i£Tfi eMd^vgo eMd^cgo e&oX fi XI mht- 

25 no^s' CT Hatco XLuooT nd^n «^tco ote a^Rqi n nen« 

lIlfTJ^H A.TCO ^Tp £OI R cT c&o^ R jhtR c goTn 

1. M irmpq. Sic (S.) pro m nnoTTe X[ irmpq. cf. cn^ 
k p. 381« L 11. P. 280 

€ poR* efeoX c««ip «e gcn eftoX n ^htk ne* Te 
noT ^e eT&e nei AittTno^ «^TAiAe n^i nenVy^r- 
^ooTe n^wi eT KOfico aluooit e pon* dwira> ^wT- 
•eSiifte eMdwogo eAia^ogo eTOTco^ e eT e&oA n £HTn 
e noMce e nTonoc e TeRAinTepo* nd^i (^e itTe- s 
poirxooT n^% m Aidw^HTHc dwqoTcog^ on e TooTq 
fi(^i nccoTHp ne^&q n neqM&.eHTHc« a^e e TeTii- 
ga^n&coR' e ^en noAic ic ^en MttTepo il ^en ^co- 
pa^* RHpTCce nd^T n a^opii e TeTttrsco luioc «e 
CI17. «^ ^ine n n^wT niM* a^Tco Mnp r^w TeTHTTH e&oV lo 
£ecoc ^&.nTeTn^ine n m MTCTHpion m noToein* 
n^wi CT nd^oH thttR e goTn e TMRTepo m noT^ 
pein* ML%c e pooT a^e gp thtth e pcoTtt e ne 
c&(o M nAd^nH e mmoh oth ot mhh^c itHT gXi 
n&pa^n ct^co mmoc a^e d^noR ne e n di.noR' a^n 15 
ne* a^Tco cenawnTidwnaw n ot mhh^c* tc hot ^e 
pcoMe itiM CT HHT e pd^T THTTtt RcenicTeTe e 
pcoTtt d^Tco nceccoTM n ca^ neTn^awOfie* d^Tco nce« 
eipe jS, neMno^d^ n JX MTCTnpion JX noToein* 
eie^ nd^T n m MTCTHpion JX noToem d^Tco Hnp 20 
£onoT e pooT* d^Tco ncT Mn^aw n m MTCTnpion 
CT a(oce T&a^T nawq* «^tco ncT Mnogd^ n jK mtc- 

THpiOn CT CO&R Td^d^T H^q» «1.TCO MHp gCH X«w- 

«^T € Xdid^T* HMTCTHpion itToq St HTOTnec peq- 
MOOTT* «^TCO e eepa^neTe n ogcone Mnp Td^d^q 2S 
n A&d^T oTT^^e Mnp ^ c&co n gHTq «e hmtcth- 
pion eTMMa^T na^ n «^px^K ^i^* RToq Mti neq- 
ai^. L onoMd^cid^ THpoT* cT&c n«^i OTH Ainp TJkd^q n 281 

TCTtiTd^QKpO ti TniCTIC £X[ HROCMOC THpq • OfiCRdwC 

e, TCTngdwitftcoK' € $pd^*J € ^en no\ic« h ^en ^co- 
pdk a^TU) nceTjRogen thtth e pooT d^Tco nceTM- 
5 nicTeT€ € piOTn nceTMciOTM n c^w neTti^dia(e* 
nTeTitTOTnec £en peqMooTT ^n n Tonoc eTliMdwT* 
diT(o nTCTn eepa^neTe n n ^d^XeeT Mtt n &X« 
^ecT Mit n o^cone ct a^Sefa^eiT ^it n Tonoc eTM- 

M&T* dwTU> e&oX ^ITtt ndwl THpOT It TCI Minc* 

10 cendwnicTeTe e pioTit a^e e TeTnKnpTcce m nnoT- 
Te M HTHpq* a^Tto ncenicTeTe e ^a^rxe niM* Rtc 

THTTH» €T&e li^i ^C OTH Rt *wI^ nHTIt M HMTC- 

THpion eTliMd^T* geioc oga^nTeTitTawrxpo n TnicTic 
£M HROCMOc THpq^ nd^i (^e nTepeqofiOOT n^i 

15 nc(op awqoT(0£M on e TOOTq ^m ntga^afie nea^Aq 
Jl Ma^piaw Qte Te noT ^e OTn ccotm Ma^pia^* eTfte 
n^awofie enT a^igitT e poq a^e niM ncT awna^TOa^^^e ciuc. «.« 
5l npcoMC ^ecoc igawnTqp no6e* tc noT ^e oga^T- 
Mice M ngnpe o^hm' epe t^om coftR n ^HTq* 

2oa^T<o eccoftii n gHTq n^i Te ^nr^^H» «^tco eq- 
co6k n ^HTq it^i n-Re-a^nTiMiMon JX. nnaT ^awna^^ 
^&.nXcoc CTCo&K 5C nogoMitT ^i ncTepHT* e Mit 
Xa^a^T Kmoot awicea^ne e Aawd^T it ^ti erre neT 
na^noTq eiTc neeooT* e&oX JX, ne ^pooi it TSoge 

25 CT ^opg eMd^igo* a^Tco on eqco&K it^i n-Ke-c(o- 
M^ a^Tco gfa^pe nigHpe o^hm' otiom e&oX ^it ne 
TpTc^ooTe M HKOCMOc itTc fi a^p^ion* a^Tco ^a^- 
pe T^OM c(ok' itawc eikoX' JH nMcpoc n t^^om' eT 282 

ndic etioK m iiAiepoc n tc ^nr^H er £R nc 
TpTTt^ooTe* d^Tco cgd^pe nd^nTiMiMon m nniSI cton' 
cniL &• nd^q eftoTi m iiMepoc ii TKawRi&.* ct ^n ne TpT- 
(^ooire Mti neqenieTMidk* d^Tco igd^pe nctoMa^ 5 
^ioioq c(OR na^q n ^tXh e nca^iceawne awn ct 
^ti ne TpTTc^oTe* TMoip&. iiToq mccom eho\ ^n 
ne TpTt^ooTc* efeoA a^e Scth^ d^n e £OTn nXiM&.T« 
a^W&. T^OT e gfdwceT e hrocmoc ii ^htc ga^c- 

&(0R' On n £^HTC ^wTCO Rd^Tdi. ROTI ROTI Q^d^pe 10 

T^OM "^ S Te iyr^H mR na^nTiMiMon m niiSr 
^d^Tp no^* ^Tog cgd^pe noTa^ noTa^ Ximoot g&q- 
dviced^ne Rd^Tdw Teqc^Tcic* t(^om Mcn ^d^cdwiced^- 
ne e igine n cd^ noTocin m n«ce* tc x^ttt^h 
^ioioc cgawcdkicea^ne e gine n ca^ nTonoc ii Trski- 15 
RdiiocTnH ne^i ct th^^* ctc iiToq ne nTonoc ii 
TCTc<KpdkCic • na^nTiMiMon ^cocoq m niiSI SS^qgi- 
ne n ca^ nawRid^ TnpoT Mii n enieTMiai. mh no&e 
niM* nccoMd^ ^(ocoq Meqa^iceawne e Xd^a^T eiMHTi 
cn^.^. nqTd^Xe aroM ehoK ^ii TgrTiH* ai.T(o n TeTnoT20 
vga^Ta^iceawne JX, nofOMnT noTdk noTd^ RawTa^ Teq« 
i^fTcic* awT(o g^pe n epina^ioc £(oot ga^irra^TO n 
S XiTOTpooc Sce&.Ko7ioTei na^T* Scep MSTpe 
S nofte niM ct oTeipe Ximoot* CT&e ee er ot- 
na^RoAaw^^e XLmoot £S ne Kpicic* a^7r(o Miinca^25 
nai.1 on fga^pe na^nTLUiMon jX mSi^ fga^qeninoi 

11. i^oM. M. Alias adscripsisse Yidetar m quam scriba 
primof Rey. 283 

awTco nqawic^diiie ii n no&c THpoT« mR m nceo- 
OT cnT «^Tg^onoT c TooTq n(^i tc i^nr^^H n n 
dwp^ton n Tnotf n ^iMd^pMcnn* a^TU) nqdi&.7r n 
Tc t|nr^H* «wTTto gid^pc t^om ct ^i £oirn igdwc- 
5 rim' c tc ^nrx*^* ^ Tpcc gimc S. c^ htohoc m 

HOTOCin* di.TO) mH TMHTnOTTC THpc* d^TCO {gd^pC 

HdwnTiMiMon M nnSw igdiqpiRC R tc ^nr^H «wirco 
gdi.qdwn&.c«Rdi'^c MMOC nqTpcc cipc n ncq^^noMid^ 
THpoT* dwTco Mii ncqnd^eoc THpoT* mR ncqnoftc 

10 THpoT ccMHn c6o7C dkTrco igd^qe^co cqTO n otct cn^. A. 
€ ^nr^H* «wira> cqo ii ttdwofic c poc* cqTpcc cipc 
n nci nceooir THpoT mS nci no&c THpoTr* d^Tco 
p^wqTu^c n n AciToirp^oc n cpina^ioc oec CTcp 
MHTpc c poc gn no6c niM c qna^Tpcc cipc Ximo- 

15 OT« CTi on cccT ecndJSTon Xluoc ^n TCTigH gXi 
nc ^ooT* igdwqRUi' c poc gn gcn pd^coT* h £ti 
^cn ciueTMiK liTC iirocmoc* a^Tio Qgd^qTpcc cni- 
eTMi c ^cofe niM' liTc iirocmoc ^d^n^w^ ^dwnTicoc 
oiakq^OHnc c nc gJbnTc THpor ut d^T^onoT e 

soTOorq n^i n d^p^con* d^Tco ^&.qogconc n "SLMLe. 

MH TC >i|fT^H CqTpCC CipC H HCTC E JHd^C di.n* 

Tc noT ^c oTn M&pi^. cic HdJi nc nrsa^oic ii tc 
i|f7r^H* a^Tco nd^T ncT a^nakTOaw^^c JSmoc gccoc 
{9«aiTcp lio&c niM* tc noT ^c oth cq^a^noBconc 

2. Homo recentissimus correxit e tc ^|^irx.K ii^< n ^P* 
^con; legendum esse censeo yel enT «kCgonor yel ne cf. in- 
iira b. et c^A., «^. 19. fg^^qg^iulc. Sic in Ms« Hoc yerbam 
alibi lum legitnr P. 284 
ne|«<aR* eStoK fi^f ne. oroei^ JX. npcoMC erjXMM* 

m m 

n ^opn M€tt ^diCeT e&oA n^opii ti^i TMOipd^ 
c%l^. ncd^c«e Jl nptoMC € gOTn € nMOT £iTn ii ^wp- 
^u>n mR ncTMppc* hm iit d^TMopoT n girroir 
giTti ^iMd^pMcnH* «wTO) Mnnccoc gd^TcT ii^i Xt 5 
nawpdi\HMnT(op ti cpin&.ioc« ncecTnc ii tc Vy^r- 

^H CTMMdiT e&oA £ii CCOMdw* «wTO) Mtinccoc 9&.- 

pe M nd^7idw7iHMnT(op n epind^ioc ^d^Tp igoMiiT 
!i £OOT eTKcoTe mS. tc i|fT^H eTliMdwT gpd^i £n 
ii Tonoc THpoT* eTTd^TO XiMOc e n «witon THpoT lo 
iiTe n rocmoc • CTOTHg^ ii c«w tc \\ni^H eTliMawT 
n^i Hd^nTiMiMon JX nn^ mR TMOip^w a^Tio o^d^pe 
Ttf^oM dwnaw^(opi e p«wTc ii Tna^peenoc m noT- 
oein* d^T(o Mitnc&. n^OMiiT n gooT igd^pe XC 
n&.pd^7iHMnT(op ii epina^ioc a|&.Teine ii tc i|rT- is 
^H eTliMd^T e necHT e necHT e a^MiiTe iiTe ne 
^dwoc a^T(o eToga^neine Hmoc e necHT^ e ne X.^* 

OC« ^b^lFT^^C e TOOTOT R nCT R0\aw7e« «wT(0 

c^ fL ga^pe Xi nawpawTlHMnTHC a^ndw^(opi e neTTonoc 

RdiTdw ToiRonoMiaw ii ne ^&htc n ii a^p^^on CT&e 2a 
T(^ineT etko\ n ne \|rT^ooTe« a^T(o oyawpe na^n- 
TiMiMon M niiar a^a^qQg^one m na^pawTiHMnTHc ii 
T€ >^fT5^H eqTo e poc eqcoo^e XCmoc Ra^Taw tro- 
Tikcic CT&e n no&e liT a^qTpec eipe ' Ximoot • 
a^T(o g|aiqg|(one ^ii ot no^ Xi MiiTrsa^afie e £OTn 25 
e Te \|rT5^H • a^T(o ep ^a^n Te x^fT^^H qi(or ehoK 
gii ii Ro7id^<uc ^ii ne X"^^^ na^Taw ii nofte nT 
8* n«^A«kAHAinTC»p. Sic in Ms. pro n^p^^AHMHTCop P. 285 

«^c€ip€ jXmow g&pe m^KTLuiMon itTc e pp&i 
£n n€ ^«woc eqTo c poc eqcooge Ximoc h^t^ 
Tonoc €T&e n n no&e nT d^c^^d^T* d^Tio osdwqttTc 
e&oTi ^i T€ giH n n a^p^con n tmhtc* d^Tto eq- 

5 oga^nnu)^ e pooT* gfdkTuinTC e m MTCTHpion n 

TMOip^.* a^Tco ec^d^nTM^e e pooT ogd^Tugine n 

TCTMOipd^* ^TO) giawpe n a^p^ion eTXiM&.T igd^T- 

Ro^d^^l^e n Te ^tt^h eTMM&.T k^t^ n no&e eT g|I. «.. 

CMHOiaw jSmoot* na^i ^nd^ofico e pcoTfi m nTTnoc 

10 n neTRoXdwCic Spa^T ^m nccop e&o\ m nTnpq* 
ecga^nogcone ^e OTn eqg^dinQKioii' e&oA fitfi ncT- 
oei^ n n RoAd^cic n tc ^lfT^H eTjiM&.T ^pd^i 
^n ne Rpicic n n d^p^con n tmhtc* oga^pe nd^n- 
TiMiMon M nnSI igdwqeine n tc ^^^h e ppa^i 

15 gn n Tonoc TnpoT n n a^p^ion n tmhtc* iga^q- 
siTC € fpa^i M neMTo e&oX m noToein m npn* 
Ra^Ta^ TRe\eTcic m nogopn n ptoMe icot* «wTco 
ga^qoiiTc e pa^Tc fi tc RpiTHC Tna^peenoc m 
noToein* ^a^q^^b^oRiMa^^^e n tc ^tt^^h eTMAiawT 

20 nqge e poc ct iyr^H n peqp no&e tc • awT<o 
9«wcnoTa(e fi tcc^om n OToein e ^OTn e poc 
€T&e necTa^go e pa^Tq* Mfi nccoM^w* mR TROinco- 
niK n Tdwicencic* na^i e "^na^ofito X[ ncTTTnoc e 
pioTn ^M nciop eho\ m nTnpq* a^Tto ^a^pe '^^. ftu 

25 Tna^peenoc Jt noToein ^a^cct^pa^c^i^^e fi tc \|rT- 
^H CTMMa^T* ncT&.7ioc CTd^ fi necna^pa^XHMTHC* 

19. 20. cg«kCi^oRiM«k7e et nq^e. Liiera q bis erasa ita, 
Qt cnrra tantum linea c restaret Rey* 286 
ticTper nootq er oaja^ eqXing&. R n no&c fir 

necKco.n tc \|nr^H enMM^T e&oX £n K MeT«w* 
Ao\h K nca>M«w« cmhc^ aC nec^d^e it rtrXoc 
KbjT^ ncT cMno^d^ XLuooir* nd^i «'e THpor ^n«^- 5 
Qtu> M neTTTHOc e pcoTii Mit Tmmoc n it cu)m«^ 
e g[d^Tnoa(OT e pooT • hm^ n nofte it tc ^nr^H 
Te ^nr^H n^wi ^ndkatooT e pcoTii THpoT eigid^n- 
OTU) eia(u> e pu>Tn JS, ncu>p efroA Xi nTHpq* 
dwqoTu>£ on e TooTq !i(^i ic gXC ngid^a(e neKd^q 10 
«e eg|u>ne £u>uiq ot ^tt^h tc e Meccu>TX[ R 
c^ n^^nTiMiMon jX nit^ $P^'^ £^ neqgfrnTe th- 
poT* awTu> TdJi diCp dwfd^eoc «^cw n m mtcth- 
pion Xi noToein n^^i ct ^jR hmc^ cnd^T it ^u)* 
c||l «^. pHMd^* H iiToq nbJi er ^Xi iiMeg^ cgoMitT it 15 
^u>pHMd^ ndwi eT £1 ncd^ n £OTn* eqgd^nrsuiR 
e&oA n(^i ne otocioi n tc ^^x^* CTXiMdwT e&o\ 
£M ncu>M«^* d^Tu> ^a^pe n&.nTiMiMon Xt mSi 
Sgd^qoTd^gq n cd^ tc ^tt^h eTXLM^wT nToq mR 
TMOipdw u^diqoTd^gq it cu>c ^n tc ^ih ct cn«w- 20 
6u>R XiMOC e noMce* d^Tu> eMn^^TcoTe e nwce 
|gdwca(u> M iiMTCTHpton Xi nftuiV eboK n ne cc^pd^- 
t>ic« Mit M Mppe THpoT M. na^nTiMiMon m nitSI* 
na^i itT d^ n dwp^uin Mopq R ^htot e goTn e 
Tc ^nr^H d^Tu> eTg|dwna(OOT g|d^T&u>7i e&oTi n^i 25 
Ai Xippe X[ Hd^nTiMiMon Xi niu^* nq\o eqttHT e 
goTn e Te t^^Q^H eTXiM*wT» «^TUi ^d^qKu^ e&oTi 
R Te i|nr)QH Rd^T^. n enToXooTe Rt ^TgonoT 287 

€ Tooi^ n0t K &p^(on n Tno<^ n ^iMd^pjucnH* 
ciroKco XLmoc n&q a(€ Xinp r<o cftoA n tci ^nr- 
^H* 6IMHTI ncafiui c poR M HMTCTHpion M n&(o7i 
n ct^pd^^ic niM nd^i iiT e^nMopfi n ^htott c ^OTrn 

5 € T€ ^vj^H» ccga^n^ionc OTn ^c cp oga^n tc c^. k. 
^nr^H cc^d^n^u) JX, HMTrcTHpion m nftio\ c&oX 
n nc cc^p^iOic* mR m Mppc TnpoT X[ nd^nTiMi- 
Mon M niiSI* nqXo cqnnir c gOTrn c ,tc ^nr^^H 
nqTio cqMHp c ^oTrn c poc* d^ir<o gn TCTnoT 

10 cTliMe^T g|dwqa((o n ot MTCTHpion nqKoi cftoX 
ii TMOipa^ c nccTonoc c pdwTOT n n d^p^con ct 

£f TC £IH n TMHTC* dwT(0 ^dwCQKU) K nMTCTHpiOn 

ncdknoTiir Xt n&.nTiMiMon Xi nndl* c pa^Toir n n 
«^p^ion ii ^iMe^pMcnH c htohoc Rt dwTMopq c 
is poc R £HTq* d^Tco £ti TCTnoT cTXiMdiT ogdxp 
OT no^ n d^noppoidw n OTocm* cco n OTocin 
CMdw^o CMdw^o* d^T(o igd^pc X[ ndipdk\HMnT(Op 
it cpind^ioc* n^ii iit d^TttTc etio\ gXi nccoM&^* 
^d^Tp goTC gHTq Xi noTOCin n tc i^nr^^H ctaI- 

20 Md^T itCC^C C ^pd^I COtXl nCTgO • d^T(0 ^n TCT- 
nOT CTXlMAiT O^d^pC TC ^fT^^H CTXLUa^T OgdwCp 

eir no^* ti &.noppoiaw n OTocin* awT(o uid^cp th^ c^^. «^, 
E OTocin THpc* dwT(o nca((OTc ti Tonoc niM Rtc 
n a^p5^(on« mR R Ta^j^ic THpoT Rtc noTocm» 

25 £C(OC 09dwnTC&(OR' c HTonoc R TCCMRTCpO Rt *^c- 

«i MTCTHpion igaw poq» cog^onc g(0(oq ot i\rT- 
5(^H Tc c d^coti MTCTHpion gM ncgopii n 3(^(0- 

pHMA. CT ^l nCd^ R ftoTi* d^T(0 Mtuicd^ Tpcc w 288 

ii jCC MTCTHpion kcqiorot eftoTi* «^tco hcrotc 
iicp no&€ n oTrcogXi Mnncd^ noicoR ehoK R m 
MTCTHpion* d^Tio on cqcyd^natcoR eSioK n^i ne 
OToeiog M ni e&o\ n tc \|nr^H ctmm^^t • ^dwTrcT 
ii^i Xi ndwpd^TiKMnTHC n epin&.ioc ficeeine R te. s 
\|rT^H cTXiMd^T eftoA ^n C(om«^« di.Ta> ogd^pe 
TMOip&. Mii n^^nTiMiMon m nnSI* ga^TOTa^^OT ii 
cd^ Te ^fT^H eTliMdiT e&oA ote n^wnTiMiMon Xt 
nnSI eqMHp e £OTn e poq £n ne cc^pdkcnc Mii 
XC Xippe ii ii dwp^oin ogd^qd^RoAoTei n c^. tc lo 
^rT;)^H cTXiMd^T ecMooige £i ne ^iootc m nd^n- 
TiMiMon Xi nttdT* igdicatio Xt nMTCTHpion Xi n&ioA 
c^. iL e&o\ ii Xi Mppe TnpoT Mii ne ct^pdwc«ic TnpoT 
Rt «^ n dwp^con MOTp Xi nd^nTiMiMon Xi nitSr 
R.gHTOT € gOTn e Te x^rTj^H» a^toi cp og^n tc 15 
^TT^H a(co Xi nMTCTHpion Xi n&(o7i e6o\ n ne 
ct^pd^oic* n TCTnoT 09dwT&(o\ e&o\ n(^i jH Mppe 
R ne cc^pdw^ic nd^i ct MHp gXi n^wnTiMiMon Xt 
niiSI e £OTn e tc ^tt^^h» «^tco ep ^^n tc \|rT- 
^H ectgd^notio m HMTCTnpion Xt n&(oX e&oA R 20 
ne ct^pd^c<ic« «wT(o n TCTnoT u{diq&(o7i e£toX R^i 
Hd^nTiMiMon XE ntidl* d^T(o u|&.q\o eqTO e tc 

^TT^C^H» d^T(0 R TCTnOT CTXiMdwT a|diCat(0 R OT 

MTCTHpion Rtf^i Te ^TT^Q^H ncR^wTe^^e XC nA^n- 

TlMIMOn Xi nitSI mR TMOip&.* ncKd^d^T CTOTHg^ R 25 

Cioc • d^Wa^ e mR OTon XLmoot o R TeTe^OTC»k* 

1. ncR(»TC. Recentissimus qaidam superscripsit tau 26. 
il TCTe^oTaau Sic in Ms. pro n Teqe^oTa^^ P. 289 

awWdi itTOC eco n Tere^oTcia^* a^Tco n TeTKOT 
erXLua^T gidipe m na^paw7iHMnT(op n tc \|nrx^H 

CTMAid^T Aiii M MTCTHpiOn Rt d^CWTOT ^d^Tei 

ncegd^pnaw^^e n tc x^fT^^H eTliMd^T n tootot n 

5 M nd^pd^XHMHTHc ti epin^oc* d^Tio gawpe m na^- c^. «^ 
pa^TVHMnTHc a|&.Tawnd^^(api e ne g&HTC n n a^p- 
^ion npoc ToiRonoMia^ m nine eftoV n ne ^^- 
^ooTe* a^Tio ^d^pe JX ndwpa^XHMTHc £u)o>q n tc 
x^TT^H cTMMawT* nawi CT Hn e noToem igaiTp 

lOTiig n OToein e Te ^fT^XL'^ eTliMd^T* a^Tco ncep 
enokTMd^ n OToein e poc* a^Tco MeTotirc e&o\ 
£n ne ^ai.oc oie otr e^ecTi e ou ^tt^h e awq- 
« MTCTHpion eiioK gn ne ^a^oc* a^Wa^ eiga^T- 
«iTc e&oX gi Te giH n n a^p^con n tmhtc* a^Tco 

15 ccaia^nnco^ e n a^p^con n tmhtc • ^a^TeT e&oTi 
^HTc n Te \|rT5^H n^i n a^p^ion CTMMd^T ctt- 
cgoon £n ot no^ n goTe mR ot r(0£T eqna^ogT* 
Mti gen ^o CTgofte* ^a^na^^ £awnX(oc cTigoon gn 
OT no^ n ^OTC e mR o^i e poc* a^Tio n TCTnoT 

20€TjKMawT ^a^pe tc ^ttjq^h ^a^coico m iimtcth- 
pion n TeTd^no7ioc«ia^* d^T(o cia^Tp ^otc CMa^^o 
Rcege eTLjH ncTgo • cto R gOTC ^HTq m nMTC- c^ L 
THpion Rt d^cofiooq* a^Tio mR TeTa^noAo^ia^* ai.T(0 
ga^pe Te ^tt^h eTXLuaiT ^a^ca^noTiT na^T R 

1. ii TeTeMTCi«k. Sic in Ms. pro ii T€CCg£>TCi^, i. €. 
y,sua f^ouo-ia" P. 21. n t€rMi6\a^i^* Sic in Ms. pro n 
Tec«knoAoTO«^ ,,8uae a7o>.o7ia9" P* 23. TeT«knoAon«k. Sic 
in Ms. pro TecA^noAondk P* 

19 290 

MOipd^* n ^nHT «wn e neTitTonoc ^m m nci nd^T* 
«Jip awWoTpioc e p<oTn ^&^ eneg^* eine^&coK e 
HTonoc n TaaiAHponoAiiK • nd^i «^b^e ecoga^noTU) 
ecQi(o XiMooT n^i tc ^tt^xI"* igawpe Xl nawpaw- 5 
SiHMHTHC M noToein gawT£(o7C nMMa^c e notice* 
a^Tio ga^T^iTc eSi6\ glt n a^Kon n ^iMa^pMenH* 
ec^ n Td^noXofHd^ m htohoc na^q* mR neqct^pa^- 
nc« naJi ^na^qrooT e ptoTn gM nc(op e6o7i ii m 
MTCTHpion • a^Tio iga^c^ n n a^p^con m na^nTi- lo 
MiMon jX, nnal* dkTco ^&.crsu) e pooT m iimtcth- 
pion n M Mppe Rt a^TMopq n ^htot e ^oth 
epoq • SwTio igaiCQiooc n&.T a^e XiMHeiTn neTna^n- 
TiMiMon M nnaL* ii "^hht a^n e neTtiTonoc «sin 
JH nei na^T* a^ip a^WoTpioc e p(OTn n ^^ eneg* 15 
c^e. a^. swTO) ga^c^ n Te cc^pawt^ic Xi noTa^ noTa^ n&.q* 
Mti Teqa^noXooia^* (a^Tco {ga^pe Te ^tt^h ctXi- 
Md^T ga^ca^noXT na^T ii TeTMOipa^* ec<at(0 Ximoc 
na^T fate ^ nnTn n TCTnMoipa^* n "f hht a^n e 
ncTtiTonoc atin Xi nei na^T* a^ip a^WoTpioc e 20 
pcoTn igaw eneg^* eina^&coK e HTonoc ii t&.kXh- 
ponoMia^*) n^i rs^e ecoga^noT^o eca((o Ximoot nari 
Te \|rT5^H« fga^pe JX na^pa^XHMnTHC Xt noToein 
Pia^TgcoX nXtua^c e nrsice* a^T^o aia^imiTc e&o\ 

13. MMHCirn. Sic in Ms. Procul dubio htc menduin sub- 
est librarii; sed fateor me nescire, quaenam vox sub bis lit- 
teris lateat. B. Schw« vertit ,,acciptte" P. 17. Teq«^noXo« 
n^. Sic in Ms. pro Tec«^noAoc*i«^ P. 17. Uncis inclusa 
incuria transcripta sunt huc ex pag. cn,, Item p. seq. 291 

JX HTonoc n«wq« mR neqcf^pd^CFic* nd^i "^nd^afioor 
c pa)Tn £M nc(op eiio\ n m MTCTHpion* d^Tco 
gid^c^ n n e^p^con m nd^nTiMiMon m nnSZ* a^Tco 

5 gdiCQio) e pooT X[ iiMTCTHpion n m Mppe Rt 
d^TMopq n £HTOT e £on e poq* d^Tco agdwcrxooc 
ndkir Qie MMHeiTn neTn&.nTiMiMon m niiSI* n 
"^mr dwn e neTitTonoc oKin m nei n^^T* a^ip 
a^WoTpioc e pcoTn n ^d^ eneg^* «^Trco o^diC^ n 

10 Te cc^p^cqc) d^Tco ^d^TrxiTc e ^pd^i £n n a^icon 
THpoT* ec^ n Td^no7ioc«idi m htohoc htohoc 
na^q* Mit Td^noAofFidk n n Tonoc THpoT* mS ne 
c<l^pdifFic Mn n TTp^^nnoc JX nppo ndw«3kdUMd^c« 
d^Tco gfdwc^ Td^noAofFid^ n ii «wp^con TnpoT it 

15 n Tonoc THpoT UTe 2&OTp • na^i e "^ndkOtco e 
pcoTii n neTaino\oc«iK TnpoT mR ncTcc^pd^f^ic • 
M ncToei^ e ^nakOfito e pioTn lE nccop c&oX n 
5C MTCTHpion* «^Tco on ^d^pe m na^pd^XHMnTHC 
CTMMa^T o^awTrsi n tc i|fT3(^H eTXLua^T e pa^Tc 

20 n THd^peenoc m noToein* aiTco on oga^pe Te 
t|nr^H eTlCMaiT* ^a^c^ n Tna^peenoc m noToein 
ii ne c<^paiC«ic« mR neooT n it ^TMnoc* a^TCO 
jgawpe Tn&.peenoc m noToein* a^Tco Mn T-He-ca^oi-- c|el iL 
qe M na^peenoc m noToin oga^Trskc^^^iMaw^^e THpoT 

25 H Te ^nr^^^H CTMMa^T iiTe^iHe THpoT ii ncTMa^- 
em if gHTc* Mii ncTct^pa^uic • Mii neT&a^nTicMa^* 
mR neT3C.P*CMaw« a^Tco {ga^pe Tna^peenoc m noT*- 

6. e ^on. Sic scriptam pro e gorn P. 

19* 292 

o€iii ^d^cc<i^pdwcn^€ n T€ >i|nr^H €TXiMd^T« d^T<a 
M n«wpd^\HMnTHC M noTOcm vgdiir&&.nTr^€ n Te 
t|nr5^H erJlM^T ncc^ na^c m nc j^piCMiw m 
nniKon* di.7rai oga^pc totcT totcT n m nd^pecnoc 
M noTOCin* ^d^Tct^pd^CFi^^c MMoc £n ncTct^p^i- 5 
mc* «wTio on ogd^pc m nd^pa^XHMnTHc K noTocin 
^d^TTe^Ac € TOOTq M nno^ c&.&&.o)e nak^&.eoc 
n«ii €T gipn thtXh m ncon^ ^m irronoc n na^ 

OTHdUU.* n^il € Ogd^TMOTTTC € poq a(€ nCIiOT* di.TU> 

oga^pe tc >^^h CTliMdiT igd^c^ na^q m hcoot 10 
n neq^TMnoc mS ncqcc^pd^c^ic mR ncqd^noAo- 

c«c. «^. fFi&.« a^Tio oya^pc cdJ&d^o>e nno(^ n d^^a^eoc Qgd^q- 
ct^pawc^i^^c XiMOc gn ncqct^pa^^ic* «wTui oga^pc T€ 
t|rT^H giaiC^ n tccchicthmh Mii ncooT n n 
£TMnoc* mh nc cc^pa^c^ic m htohoc THpq n na^ 15 
OTnaju.* ^aiTct^p&.c«i7e mmoc THpoT gn ncT- 
ct^pawc«ic a^Tio igd^pe McX^icerskCK nno^ m nd^- 
pa^TiHMnTHc M noToein na^i ct £n htohoc n na^ 
OTna^M* a^Tio o^aiqcc^pa^t^i^^e n tc ^tt^^h €tm- 
MawT awTO) oga^pe m na^pa^XHMnTcop m mcA^i-^o 
cerskCK' ga^Tcc^pdi^i^^e n tc ^t^h CTMMd^T* a^TO) 
nq^iTc € ne eHC&.Tpoc m noToein* a^Toi oga^c^ 
M neooT Mii tc timh mR nTa^io n n gTMnoc* 
Mti ne cc^pa^c^ic TnpoT n n Tonoc TnpoT m 
noToein a^To^ Q^a^pe na^ htohoc TnpoT JX n€25 
•encawTpoc m noToein Q9a^Tcc^p&.c«i'^€ Ximoc ^n 
n€Tct^p&.cnc • a^TO) u|aiC&o>K e htohoc n tc kXh- 

^r. &• ponoMia^* na^i ^e nTcpe nc<op otooT e neqMa^- 293 MHTit n ^v^ n ^€* dwcqotf^c on c&oTC n^i Ma^pidw 
ncQKd^c a(€ ce nd^otocic ^noi «atc cRa^d^atc nliMd^l 
ii dwQi n £€• a^TO) ^ndwRdwTdwAdwM&d^ne JSmoot th- 

5 poT* Te noT (^e cT&e nei igd^ate eT Ka(a) Ximo- 
OT* «^ n&noTC p qTOOT n noKMd^ $P^'<* ^ ^ht* 
d^TU) «^ n^wpM n OToein «wqd^CFe «wt<o dwqTeTVnX 
dwq&p&p ?P^'<* K £Ht' eqoTcoog e eT e&oX n ^ht* 
d^Tu) nq&(OR e £OTn e gHTli* tc noT ^e OTn 

ioiiaivoeic cuitm Td^oico e poR JX ne qTOOT n no- 
HMd^ Ht d^Ta^cone ^p^i n £ht« nigopii Mm n 
noHM«i nT «wqoguine ^p^i n gfCT CTfte ng^d^^e 
iiT d^ROfiooq «e Te noT ^e gi&pe Te \|rT^H o^d^c^ 
ti Tai.noXoc«id^ mh tc ct^pd^i^ic ii ii a^p^uin th- 

15 poT eT gii n Tonoc m nppo ndw^^b^dwMd^c • a^TUi 
ga^c^ n Tdino\oc<iaw Mii tc timh mh neooT n c^. «^ 
neTct^pdw(«ic THpoT* mR R ^TMnoc n ii Tonoc 
31 noToein CTfte ne*i fgd^afie oth ht awRatooq e 
pon M ni OTOi^* nTepoTeine na^R ii ^ cd^Teepe 

20 dwRna^T e poc eco n ^t £i ^OMiiT* iiT d^R^ine 
ate Td^ niM tc Tei giRuin ne^d^T fate t^ nppo 
Te« iiTepeRndiT «SkC e poc ote cth^^ n ^d^T £i 
£OMiiT« nevdkR ote ^ Rtoot n ii Td^ nppo m 
nppo» d^Tu> Td^ nnoTTC m nnoTTc» ctc naJi ne 

25 ve ep g&.n tc ^nr^H ou MTCTHpion o^^c^ n 
Td^noXofFid^ ii ii a^p^u^n TnpoT» mR htohoc 33L 

22. Cf. Ev. Matlh. 22, 21. Marc. 12, 17. Luc. 20, 25. 
23. nrooT. Sic in Ms. Scriptom fortasse pro ii toi P. 294 

nppo ndi^dUMawC* ^tu> !9«^c^ n tc ^nrX" ^ ^^ 
MH mR ncooT ti nd^ nronoc TnpoT m noTocin* 
^Tco n^d^Qic fate di.cTdid^Te nTepcKnd^ir e poc eco 
n ^T £1 £OMnT* nToq ne nTrnoc n tm epe 
Ttf^OM M noToein n ^HTq ctc nToq ne n£<^T er 5 

^. &• coTii* a^Tio eq n ^htc n^i ne^nTiMiMon m niul* 
eTe tiToq ne n^OMnT n ^rXiKon* eie nd^i n^w- 
Qioeic ne n^opii ti noHM^w* nMeg^ cti«wT £(o(oq 
n noHMdw iiT d^ROTco eROKo XiMoq nd^n tc noir 
CT&e Te ^nr^H ep<ati MTCTHpion* oie eco^dwneT 10 
e HTonoc ti ti d^p^cDn n tc £ih n tmhtc* d^Tco 
^d^TeT e&oX ^«w TCT^H £n ot no^ R goTe eMd^* 
go CMdi^o* «^T(o g&.pe Te xyTrjQ^H o^diC'^ JX, 
HMTCTHpion ti ^OTe n^wq* d^Tco ^&cp goTC gd^ 
Tec^H* d^T(o ^d^c^ n TMOipa^ e necTonoc* dwTco 15 
^a^c^ JS, nd^nTiMiMon m nitdl e neqTonoc* «wTco 
jBd^c^ n TdwnoAocnd^ Mti ne cc^pa^^ic jSi noTa^ 
noTa^ n n d^p^io ct ^i ne giooTe* d^Tio (gd^c^ 
n TTiMH Mii neooT mR nTd^eio n ne ctS^pd^cnc* 
mR n £TMnoc n n&. nTonoc TnpoT m noToein* 20 

c^K. a^. cTlie nei gd^ote nawotoeic enT d^Kotooq ^itR ttaw- 
npo M nd^TAoc nencon m ni oroeig ote m^ 
nTcAoc M nd^ nTcAoc* «^Tio Md^ eoTe m n«w ^o- 
Te* M^ ne c^poc m nd^ ne <^opoc« awT(o m^ tc 
TiAiH Si naw TTiMH* a^T(o Mdw nTa^eio m na^ nTa^io* 2S 
«^T(o Mnp Rd^ Aa^^^T e piOTii nTti Aa^d^T • ctc 

5. R ^HTq, Sic in M«. pro ii gHTC P. 12. ^4 TCTgit 
Sic in Ms. pro ea. TecgH P. 23* C£ P. cp. ad Rom. 13,7 P. 295 

n&i n&fsocic f]ie tc ii|nr^H €p «i MtrcTHpioit* 
|9diC^ ii T&noXooidw it R TOnoc THpOT* ctc n^{ 
HdL^oeic nc HAieg^ cnd^Tr fi nOHAid^* nAieg oyOM&T 
£a>(oq R noHMdi* eTfee ncgd^^e tiT dLRotooq e pon 

5 K ni oiroeiog ate n^nTiMiMon m nnSI ^&qogione 
n at^ote e Te t|nr|)Q^H eqTpec eipe ii no6e niM 
£1 na^^oc niM* d^Trco ^d^qcooge Kmoc £it R ro« 
\«wcic cTlie ii no6e THpOT Rt d^qTpec d^d^ir* £i^* 
nik^ £^^n\(oc cgfd^qp ocd^^xe e Te t|pr^H aC Min^ 

loniM* ctAc ne? cgdLOte oirn iiT d^Kotooq e pon jR 
ni oToeiDi* oie n oti^eeT m np(OMe ne neqpXC 
n Hi» cTe R pM H Hi R Te t^pr^d^H ne ndwnTiMi- c^k. & 
Mon M nnSi mR TMoipd^* ndwi ct o R «dwate e 
Te tlfTr^H R oToeiog niM* CTTpec eipe R no&e 

15 niM mR dinoMidL niM* eic n^\ n^<xoeic ne hmc^ 
goMnT n noHMd^* TLueg^ qTooT £<oioq R noHMd^ 
CT&e ntg«wf2te Rt &K«ooq* ote eogione ep ogdwn Te 
^T^H eT e6oX £m nciOMd^ ncMOocge ^R Te £ih 
mR nd^nTiAiiMOn m nitdl* «^tco ecoidLnTMge e 

2onMTCTHpton M n6(oX e&oK R XC Mppe THpoT 
mR ne cc^pdLt<ic« n^i eT MHp gXC n^nTtuiMon 
Ji nndT nqXo eqTO e poc* ecgcone oth eqcg^n- 
TXT^e e poq ogd^pe na^nTiMiMon XC nitdl* Oiakq^aKf 
fi Te t^T^d^H e pa^TC R THdipeenoc Xl noToem 

2S Te KpiTHC* a^TiO egdipe tc HpiTHc Tna^peenoc XC 
noToein • ogdwcrakO^iMd^^^e R Te ^ttjq^h ncge e poc 

99. Ct £▼. Matth. 10, 36 P. 22. cqg«.iiTM£e. Sic ift 
Bb. pro ecig^iiTM^e P. 296 

e ^cp no&e* ^tco CMnc-Re-ge e ai MTCTHpion 
c^^. «^. M noToem nXiMd^c* «^ttco ogd^cTdwd^c R OTd^ n nec- 
nd^p^XHMHTHc* dk.7r(0 ^d^pe necndwpd^^HMnTHC* 
oidLqitTc nqnootc e nccoMd^ «^tco MCceT elioX ^R 
M MCT&ftoXH mR nccoMd^ CMHc^ jH n^dwc n Rir^ 5 
hXoc* cT&e nei cg^fite om ndwoioeic Rt «^R<xooq 
e pon Ai ni oToeigi oce «cgo>ne eH^X' e&oX Mtl 
neH^xd^ote engocon en £i tc giH nXiMd^q* MHncac 
tiTe neRotd^ate nqT^d^R' m ne npiTHc* «^tco nTe 
ne RpiTHC nqTdi&R m ngriiHpeTHC* iiTe ngrnH* lo 
peTHc noQKH.' e ne ogTeHO* «^ttco n ncReT e&oX 
gM HMd^ eTliMd^Tr e XCnH^ ai n^d^e n ^TrnTon* 
eT&e n^i ne n^dwote c^d^nepcoc ote ^fT^H niM 
eT HHT e&oX ^ii ccoMd^* ncMOo^e gi tc £ih mii 
n^HTiMiMon Xi nnSI* d^rco n ctXC^c e hmtcth- 15 
pion Xt nikcoX e&oX it ne cc^pd^oic TnpoT Mii m, 
Mppe THpoTT* ncikcoA. ehoK JH nd^nTiMiMon Xi 
xmEi eqMHp e goTn e poc* eie tc \|r7r^H eTXi- 
c^. L M^ir Xincati MTCTHpion gXi noiroein* e Mncge 

e M MTCTHpion M n&coX eSioK m nd^nTiMUion 20 
JX. nnSI eqMHp e gOTn e poc* ecTXi^e oTn e 
poq* ^d^pe ndwHTiMiMon Xi nnSI ogd^qoti ii Te 
^nrjQ^H eTXLud^Tr e pd^Tc ii Tnd^peenoc Xi noir- 
oein* ^Tco cgd^pe Tnd^peenoc Xi noToin d^Trco Te 
npiTHC eTXiMd^T* cgd^c^ ii tc ^fr^H cTXlMd^T €,25 

7. ^ogcDne. Littera e erasa est, ita tamen, ut eius linea- 
menta etiam nimc conspicua sint. 7. Gf. Ey. Matth. 5/25. 
26 P. 297 

TooTq ii OT^ li Kecndwp&!\HMnTHc • «^tco p^pe 
necnd^pd^XHAinTHC cgdwqnoocc e tc cc^dwipd^ n ^i!o 
dwTco AieceT e&oX ^n m MeTdLikoA.H m nccoMd^* e 
Xinc^ Xl n£<\e n rtrXoc ct hh' e poc* nd^i oirn 
5 nMLoeic ne nMCg^ qTooir n noHMd^: a^c^cone ^e, 
HTepe ic ccotaC e nei ogdi^xe ecxco XLmoott it0'i 
Md^pid^* neata^q ote eirc«e TnluudiRdLpioc M^pid^ 
Te ntiiHH* n^i ne n ikcoX e&oX n n ^d^ote ht 

^raOOT* d^COTC0£M R^^I Md^pid^ HCXd^C f&C ndw«* 

10 ttoeic* dwiTi ^aiini Ximor e&oX CFdip ote wn Te co. «u 
noT eina^^i toot e ogiiTil e gio& niM £ii ot (op^* 
eT^e ndwi oTn nd^<xoeic «^pi ^d^p^-g^HT nXLud^n 
iiiT^^coXii na^n e&oX n £(oik niM* e Tiindw^tiTH. e 
pooT* eTike ee gu>u>q epe nd^cnHT ndwHnpTcce 

15 M noenoc n TMnTpu>Me Tnpq* na^i rakc iiTepec- 
QtooT Xi nc(op* a^qoTcogM ^uxoq n^i ncuiTHp 
neota^q ndwc eqoioon gn ot noar n n^ e ^oth 
e poc* «e ga^MHn ^d^MHn *^u> XLuoc nnTn oie 
OT Monon ^ndL^u>Xii nHTn e&o\ ii £u>& niM e 

20 TeTna^ogine ti cu>ot* a^Wd^ ocm tc noT on ^na^- 
^u>7lii nHTti e&oA. ti gen rootc naJi ctc MncTn- 
noi XiMOOT e ^ine ii cu>ot« nd^i ctc XinoTdLXe 
ea&Xi n£HT ii p pu>Me« ndwi ctc n cecooTn XLuo- 
OT a^n iia^i ii ne hottc TnpoT ct ^ii ii pu>Me* 

25 Te noT e^e OTn iiTO Md^pia^ sgine ii cai. neT epe- 
^ine ii cu>q a^TU) a^noR "^nd^^oXnq ne eikoA. ii "co. &. 
{o mR £0 MLn nd^pdikoXH* d^coTu>£M ra^e n^i 
Md^piaw nesa^c se na^soeic eie ecga^pe n &daiTiC'- 298 

M9k k^ no&e e&oX n &cg n Trrnoc* a^iccoTjR c 
poR eR^xco XLuoc Qte vgd^pe n XiTOTpcoc n epi- 
ndiioc igdwTdiRoXoTeei n cd^ tc ^nr^H eTO aC 
AciiTpe e poc n no6e niAi ct ceipe mmoott f&e 
RdkC cTrecoo^e mmoc gn ne Rpicic* Te noT (Te 5 
OTn ndi^xoeic* ogdwpe Xi MTCTHpion n n ftdwHTic- 
M«w« cgd^TqioTe eikoA. n n no6e ct n tootot R 
n 7V.iT07rpiToc n epin^ioc* ate nTooir Mm cg^-rp 
nero^ik^* Te noT ^e OTn nd^-xoeic otco e pon aI 
nTTnoc e ogdwTRdw no6e eftoX* &X7V.dw TitoTcocg e 10 
eiMe e pooTr £^h oir cop^* dwqoTioaiiL rakC n^i 
ncu>THp ne^d^q m Md^pidw ote Rd^Xioc Men d^iw 
oiooc* n 7V.iTovpTOc MenTon«e nTOOT ne e «^«wirp 
coT. ^. MitTpe n noike niM* &7V.\d^ cg^T^(o on gn ne 

Rpicic eTdiMdigTe n ne \|rT^ooTe* eTrcooje R ne 15 
^TjQ^ooTre THpoT n p peqp no&e* ndwi ctc 
Hnoir^t MTCTHpion* a^Tro) cgdwTRd^Te^e mmoot 
£n ne ^d^oc eTRoT^di^^e mmoot* «^tco Mcpe ii 
epindiioc eTMMd^Tr Meir^M^oM' e cn ne ^«^oc eikoTi 
e Tpev eT e n Ti^^ic ct gi ncdw-^pe n ne X*^^^ ^^ 
ncecoo£e n ne xlfTr^Q^ooTe eT nHTr eh6\ jn n 
Tonoc eTMMd^Tr» tc noir ^e ne i^jQ^ooire ep « 

MTCTHpiOn OTTR e^CCTI C TpCV fcli^T^ AlMOOTr 

iicewTOT eftoTV git ne ^a^oc* ^e eirecoo^e XLuo- 
OT neri ii ^eiTOTpTOc it epin^ioc • ^ Wd^ u^^pe 25 
tl XiTOTrptvoc it epindwioc cgdwTcoo^e it ne i^^ 

12. «^RQ&ooc scriptam pro «^pe^ooc P. 19. ecH. Sic in 
Mf« pro € dl R P. 299 

^oairc c n p pcqp noftc* liccdwMdigTC it n^*i ctc 
KnoToii MTCTHpion nM ctgdiirRTOT c6oX gn hc 
5^«wOc» nc ^lfTPjQ^ooirc Rtoot cp «i MTCTHpion 

MttTOT £(0& C COOgC MMOOTT atC MCTCT C&oX gfi 

5 neirronoc ^ttco on CTrcgd^ncT M€ireyi(^M&oM c To^. L 
dwgcpd^TOir c pooT* nXnn pco M^irey^ «xitot c&oX 
£n nc ^diOc cTMMd^T* cu3taC on Ta^^xco c pcoTn 
M n^dw^c gn oT d^Xneidw ^c ctg^pc nMTCTH-* 
pion M nftd^nTiCMd^ Rd^ no6c ettoK n d^ig fi tt-* 

10 noc* tc nov ^e ovn cp sgd^n nc ^nr^^ooTc p 

noAc CTI CT ^I^XM HROCMOC* ^d^TTCT MCnTOHFC 

ii^i n XiTOTpcoc n cpindwioc* nccp MiiTpc n 
noikc niM' CT cpc tc >i|nr|)Q^H cipc mmoot* «c 
Aumcoc pco ncccT c6oX gn n Tonoc Rtc nc X^* 

15 oc« otc Rdwc circcoo£C XiMOc gn nc Rpicic ndwi ct 
n&oX n nc ^d^oc otc Rd^c cttccoo^c mmoc* ^tco 
igdwpc nd^nTiMiMon m nnSI SSd^qp MnTpc n no6c 
niM* CT cn^did^T n^i tc ^nrjQ^H «c r^^c ^ioioc 
cqccoo£C MMOC £n nc Rpicic nd^i ct n&oX R nc 

20 x^^^* otr Monon occ qp MfiTpc mmoot* ^TV^TV^d^ 

no&c niM Rtc nc t^nr^QOoirc ggd^qct^pdLnrj^c ii n ToS". «.. 
no6c ncjTO^oT c gorn c tc ^nr^Q^H» -ac RdwC cpc 
n d^p^con THpoT n p pcqp no6c R nc npicic 
cTccoTconc *2cc ov ^lnr^Q^H n pcqp nofcc tc« «wTco 

25 «C CTCCIMC C THnC fi R nO&C Rt «^C&d^TT c&oX 

^R ne cc^pd^nic Rt «wqTots^oT c poc Rts^i n^^nTi- 

MIMOn M nnSL atC Rd^C CTTCRO^&^^C MMOC Rd^T^ 

18. ^cococ Sic in Ms. pro {COUk} P. 300 

THn€ n K no£te tiT ^ca^d^T* Tda t€ ^c e ^d^ir- 
^diC M ^fT^H niM n p€qp noike* tc noT ^e. 
n€T ndL« n m MTCTHpion n n ft^nTicMd^ ^d^pe 
71 MTCTHpion n ncTMMd^TT ^^qogconc n ot noa^ 
ii RcogT eqndiSgT cMd^Te ii cd^fte nqpen^ n no&e* 5 
«iirco fgdw7rik(OR e gOTn e tc i|nr)(^H gn ot ne- 
^hh' nqoTTcoM e gOTn n cd^ n no&e TnpoT* n«wi 
nT ^qToaroT e £OTn e poc n(n nd^nTiMiMon TH 
nnSC* d^Tco cqoid^noTTco eqRdwed^pi^e n n noike th-* 
poT ndii Rt dwqTo^OT e poc tia^i ndwnTiMiMon lo 
coL &. Ai nnSL ^d^TJkioR on e ^OTn e nccoMd^ £^ii ott 
neenn* nq<^i(ORe fi cd^ ii rakKORHTHc TnpoT gii 
OT neenn' nqnop^&OT e nc«^ m HMcpoc m nc(o- 
Md^ Q9dwqr2ki(ORe od^p n cdw n&nTiMiMon m niiSI 
Mn TMOip^* nqnop^xoT ii cdw-*ikoX n TaroM Mii 15 
Te i|nr)(^H nqR^diT £i nc«w m nc(OM^* g(ocTe nd^n- 
TiMiMon M nnd[ mR TMOipd^ Mii nc(OMdw* cgdLq- 
nop^xoT ev Mcpoc* tc ^nrjxi^ £(0(oq mh t^om 
cgakqnopatOT e Re Mcpoc* nMTCTHpion £(0(oq m 
n&dwnTiCM«k sgd^qa^^o ^ii TCTMHTe m ne cnd^TT* 20 
nq^(o €qn(op2 mmoott e nercpmr* ote r^c eqe- 
tS&oot nqRdwed^pi^^e Ximoot fxe ii n€7ra(ogM 
elio^ ^n evXH» tc hot «'e oth Md^pid^ t^^i tc 
•ee e jgdipe m MTCTHpion n ii ikd^nTicMd^ Rdi. 
no6e e&oX* a^Tco mh &noMidk him* nd^i Se,2S 

4. ^&q^oine. Sic in Ms. pro ^&t^coitc. In iis, quae 
proxime sequuntur, modo singularis, modo pluralis numerus 
legitur P. 18. {(iMoq scriptum pro gOMoc P. 301 

STcpeqotooT ndt nccoTHp ne^dwq R KeqMd^eHTHC* 
Qt€ TeTiinoi fxe ci^d^^c nXiAiHTn n ^vs n £«• 
diCqoc^c €&oA. n0'i Md^pid^ nc^xd^c «c cc ndwotoeic cov'. «.. 
^n OT jue "^diRpiftdw^^e n cd^ ogdL^xe him' ct Kf&co 

5 XiMOOT* eT6e n^d^^xe OTrn m iikco eboX n n no- 
&e Rt dwRf&ooq e pon m ni OToei^ £n ott nd^-* 
pd^6o7V.H eKotco MMOC oce iiT d^ieT e noTrxe n ot 
Rio^ e ^pdii cotM nRakg.* ^'''^*^ <>n ot ne ^ott^ 
«^^q n cd^ Tpeq mot£« d^ir(o on &Rnop% e&oK 

10 c^d^ncpcoc CRf&co mmoc f&e OTnTd^i ot ftdinTic-* 
M^ JiM^if' e ikdinTi^^e n £HTq« dwTco n ^^ n ge 
^d^d^ne^e ^«wnTqoicoR' eftoX* eTeTtiMeeTre ate 
iiT diieT e noT^e n ott eipnnH e<xM nRd^g^* 
MMon* diXXdL OT n(op% ne St «^ieT e noirxe 

isXiMoq* wn Te noT nd^p OTrn ^ot na^cgione £n 
OT hT n OTioT* OTTn cgoMnT n&nco^ e«n cnd^T* 
d^T(o cnd^T cxn ^omiIt* ndwi nd^^xoeic ne nigak- 
oLe St dwR^ooq c^dineptoc* n^di^xe Mm Rt «wr- 
Ttooq «e Rt «wieT e noir&e ii ot r(0£t eoKM nRd^^* 

20 «^T(o OT ne ^OTd^gq n cd^ Tpeq MOTg^» €Te na^i co?. A. 
ndi^oeic fxe d^Reine n Xi MTCTHpion iiTe it Jkdin-* 
TicMdw € nnocMOc* aiT(o ot neTc^ndwR' it cd^ 
Tpeq ot(om' e goTn n c«w n nol^e THpoT n Te 
\\r7r)(^H nqRd^edwpiTe Ximoot* d^T(o on Mtiitc(oc 

25 a^Rnopvq e&oX c^d^nep^oc eRoto) Ximoc* «e OTn-* 
T«ki OT &ainTicM«^ XiMd^T € Aa^nTi^e ii £HTq • «iT(0 

1. nTepeqvooc scriptuin pro nTepeqoLOOT P. 7. Samta 
baec sunt ez £▼. Luc. 12, 49-62 P. 302 

eTc ndii ne fxe n c^nd^^co «^n gM nROCAioc gecoc 
cydinTe n ikdinTicMdw «(or' nceRdiedLpi^^e n ne 
^T^ooTre n tcXioc* &t(o on n^dLTse itT d^R* 
Ttooq e pon It ni OToei^ ^e eTeTtLueeTe se 5 
iiT «aeT e noToce n ot eipnnH e«Xi iiRdwg^* ALnon* 
dwWdw OT n(op% ne nT &ieT e noTse XiAioq • 
ote ocin Te noir od^p OTn ^ot nd^cgcone gn ot 
Hi n OT(OT* OTn sgoAiitT ndwn(o^ ef&n cndwTT* 
d^ir(o cndwT eoKn ^omRt* eTe ndii ne iiAiTCTHpion 10 

co^.«.. n n &dinTicAi«w iit «wRiiTq e nROCMOc* e d^qp ot 
n(op7k ^pdii £^n n C(OMdw tiTe hrocmoc e&o\ «e 
nd^nTiMiMon m nni^ Mii nc(OM«w mR TMOipd^* ai^q-* 
nopocoT eT Mcpoc* tc ^nrjQ^H gco(oc mR t^om* 
«^qnop^oT e ne Mepoc* cTe n^i ne oce oTn 15 
cyoMnT nd^n(ocge eocn cnd^T d^T^o cna^T eoKn 
cyioMnT* ndwi rakC nTepec^ooT n^i Md^pid^ ne^d^q 
n^i nc(OTHp Tte eTc«e tc nniRH n giXiRpinec n 
OToein Md^pi^w ndii ne n£i(oX eSioX m n^d^ace: 
^coT(0£M on n<7i M&pid^ ne<xdiC oce nakratoeic cti 20 
on eindwOT^og^ e toot' e igine mmor* Te noT ^e 
ndwTKoeic dLtte^e mmoi eiigine aluor* eic £^HHTe 
M^n £n OT nd^ppHCidw ai^neiMe e nTTnoc e ^^pe 
n IkainTicMdw Rd^ no£ie e£ioA.« tc noT £(0(oq hmtc* 
THpion M nei cgoMitT n ^(opHMd^* Mti m mtc* 25 
THpion M neV igopii m MTCTnpion* mR m mtc- 
THpion M ni d^T(gd^<xe e poq* e (gd^TRd^ noike 

ccy^ L e£io^ tt ^ya^ n ttroc» e igdwTR(o eixo\ m htthoc 303 

ii n &«^nTtCM^ ottt XiMon» a^qoTrcoogS on itiS^i 
nccoTHp ncotai.q oce MAion* d^XXd^ m MTCTnpion 

THpOT M nOiOMttT R ^(OpHM& € ^dwlTHU) C&oX 

fti T€ i^nrjQ^H» i^TPco n Tonoc THpoT Rtc n d^p-* 
5 ^(on n n no&c THpoT Rt d^cd^akir R^i tc \|r7r- 
^H otin n tgopn gdLTrRdidwT nd^c c&oX* dwTco on 
^diTrKU) €&o\ R R no£ic ct cndwdidwTr Mttncdi nd^i* 
^cioc C9«w nc OTOct^ ct cpc noird^ noTdk R JC 

MTCTHpion nd^diMdwgT^ S9^ P^^* ^^**' ^nd^^u> c 
10 pu3TR M ncToci^ cpc noTTdi no7r«k R m mttcth- 
pion ndwdiMdigTC tgd^ poq • ^pdwt ^ nc(op c6o\ 
M nTHpq* d^iru> on nMTCTHpion Jl ni ajopit JC 
MTCTHpion* mR m MTCTHpion jX, lu d^Ttyd^^c e 
poq e ogdLTKio eiioK R t.c ^ttx^h £R R Tonoc 
15 THpoTT Rtc R dLp^(on* no6c niM' mR d^noMid^ 
niM* Rt diCdwdiTr R^i tc ^fTr^^^H» iwirco on «e 
ogdiirKdwdiTr THpoT nd^c cfioX* d^Wd^ mctch no&c coe. ^. 
e poc f2tin nct nd^T gc(oc a|dw cncg R cncg^* cT&e 

Tr2k(OpCdi M nnO^ SI MTCTHpiOn CTMMdwT» mR 

20 ncTrcooTT CT nd^igcoq CMd^go cMd^^o • n&j «'c Rtc- 
pcq^xooir RiT^i nc(OTHp ncotdwq R ncqMdweHTHC 
«c TCTRnoi 'xe ei^dw^xc nXiMHTR R ^v^ R £e* 
^coTr^ocgiL on R^i Md^pidw nc-xd^c otc ce nd^voeic* 
dw*ioT(o ei£dwpnd^7e R cgdifite niM' ct k«(o iA^MOoir* 

25 Tc noT <3rc oTrn ndw^oeic ct&c nigdwate ct k^(o 

3. n^cuiifT. Scriptum in loco eraso, ubi antea scriptum 
fuuse videtur ogopii Rev. 4. gn Te >^^irx'<« «^^c in Ms. 
pro ii TC ^^T^^H P. 304 

Xtuoq ote ig^pe Xi MTCTHpion THpoT Jl noiOMiiT . 
n |)Q^u>pHMdL tgdiirHdk no£ie e6o\« d^Tco ncegoifrc 
eftoX* e-xn neirdwnoMidi • Rt «^qnpoc^HTeire oirn 
M ni oToei^ £dw nei cgd^ate n^i rakd^Treirak ne npo- 
t^HTHC* eqacu) XiMOc* oce nd^id^TOTr n nenT d^TR(o s 
e&oX n ncTnofte* mR nenT ai.7r£(o£ic e&oV eotn 
coe. L neTTdLnoMidL* nT dwqnpoc^HTeTe oirn gdw nei ogdi- 
«e M ni oToei^ d^Tco ngdifxe tiT dji^ooq oie 
HMTrcTHpion Rtc ni cgopn m MTCTHpion mR 
HMTCTHpion M Hi d^Tigd^^e e poq «e pcoMC niM' lo 
CT n«w7H n Xi MTTCTHpion eTXiMai.7r« 07r Monon 
Tte (gd^TRio e!i6\ R R noike Rt m-^^it «n R 
g|opn« «^Wdi Mcirp n-Re-(on' p(o e pooTocinXC 
nei ndiT ogd^ eneg^* CT&e nei ^d^f&e on Rt d^q- 
npoc^HTeTre ^ poq Xi ni OToei^ Rari rakd^irei^* i5 
eq<x(o XiMOc «e nd^id^TOT R ncTe Xi notoeic nnoTr- 
. Te nd^en noike e pooT d^n* ctc nd^i ne R cenai^en 
noike e poq d^n «in nei n«wT* nep w R Xi mtc» 
THpion Xi ni igopn Xi MTrcTHpion mR Rep oci R 
Xi MTCTHpion Xi ni &T^di^e e poq* nef&d^q ote 20 
CTne Te nniRH R giXiRpinec R OToein Md^pidw 
ndii ne n&(o\ e&oX Xi ncgdLOce* «^cot(0£ on e 
TOOTC R^Ti Md^pidw ne^dwc oce ndwOKoeic* eie ep 
gidwn npcoMe oti MTCTHpion gn Xi MTCTHpion Xi 

6. Cf. Ps. 31 (32), 1 et b. Schw. 1. 1. p. 81, ubi legitar 
ii neT&nojui«^ pro ii ncTno&e, et e^ii neTnoAe pro e^ii 
neT«.noMi«. P. 16. Cf. Ps. 31 (32), 2. In 1. 1. legitar ac- 
curatius redditum: nd^id^Tq m npioMC ere m n^oeic nMn 
no&e e poq ^n P. 305 

ni gopn aC AiTCTHpion ^tco on nqRorq nqP co?.«.« 
noike nqnd^p^&di* d^Tco on Ainncdw nd^i nqnoTq 
nqMCTd^noi «^ttw nqnpoccT^d^c gJt neqMTCTHpion 
neqMTCTHpion cendwRio n^^q eftoX okR XiMon* 
5 dwqo7r(0£Al R^\ nccoTnp nefXdwq m Md^pidw ate ^dw* 

MHn ^d^MHn *^(0 MMOC nHTtt OKC OTon niM CT 

ndif&i n M MTCTHpion m ni ogopn m MTCTnpion* 
dwTTco on nqnoTq nqnd^pd^&dw Xi MtiTcnooTrc ii 
con^V eqnpoceTjQ^e gM nMVCTHpion m ni (gopii 

10 M MTCTHpion cendiRu> nd^q eftoX* dw7ru> on nce» 
nd^p^kf^di MtutcdL nMtiTcnooTC n con nqROTq nq* 
nd^pdiftdw n cend^Hio nd^q e&oX d^n ^^ eneg^* e 
Tpeq ROTq e neqMTCTHpion neqMTCTHpion • «^Tto 
Ti^i MnTq MeTd^noidi MMd^ir* cimhti nq<xi n m 

iSMTCTHpion M ni dwT(gdw<xe e poq* n^i e cgdwqndw 
n OTToei^ niM« «^ttco on nqR(o e&o\ n OToeiig 
niM* «wco7r(0£ on e tootc ti^i Md^pidw ncxdiC* «e 
n^<xoeic e^(one Oke nToq nep tci n m mtcth- 
pion M ni (gopii m MTCTHpion* dwT(o nceROTOT 

20 ncend^pdi&dk dwT(o nceel e&o^ gfi c^oMd^ CMnoT- coc. &• 
MeTd^noi* cend^RXnponoMi n TMnTppo ocn MMon* 
Tte dwTw p(o n Tr2k(ope«w m ni igopii jH mtcth- 
pton* ^qoTcogM n(3'i nc(OTHp ncxdiq m Md^pid^* 
Tte ^dJuHn £diMHn ^\^(o mmoc nHTn 'xe p(OMe 

25 niM* ep Qti MTCTHpion gM nigopii m MTCTHpion 

9. In margine addita, praefixa nota S ^n>i on itqMeT^^no'! 
A H con. 

20 306 

e d^qndwpdw&di Jl nogopii n con Mn hmc^ cn«wir 
Mn UMe^ cgoMnT dLTCo nd^i nqcT €h6\ £n cioMa^ 
€MnqM€Td^noi • Tisqnpicic ototIl ii £Oto nd^pdw 
npicic niM* ncqMdi n cgione CFd^p ne £n tmhtc 
n TTd^npo M ne rakpd^Kcon m nRd^Hc ct gi-ikoX* s 
^7ru> n £dwe n nd^i TnpoTr qnd^p ^poTOTr^xq £n 
n KoXdiCic* a^Trco nqdin£di7V.icKe n tgd^ eticg^- se 
^qw ^n T^ioped^ m ni ogopii m MTCTnpion Mnq- 
tf^io n gHTc* dwcoTcogM na'1 Mdwpid^ ne^xdiC f&e nd^- 
Ttoeic €ie pcoMC niM* ct nd^^i MTCTHpion m lo 
nMTCTHpion M ni d^Tcgdi^e e poq* d^Tco d^Tnd^- 
pdwikdi &7r7V.o 2^K TeirnicTic* d^Tco on Mnncdw nd^i 
«^iTi cTon^ dkTROTOT dkTMeTd^noi cend^Rco ndiT 
C07. «i. eSxoK n&OTHp n con* a^qoTco^M nari nccop ne- 

Q(d^q M Md^pidi* «e £daiHn gd^MHn *^co mmoc 15 
nHTn OKC pcoMC niM^ ct ndwOKi n m MTCTHpion 
Xt ni d^ToidL-xe e poq* ot Monon eqcgdwnndipd^&di. 
ii OT con' d^Tco on nqnoTq nqMeTd^noi cend^Rco 
nd^q e&oX* dLXTV^d^ eqcgd^nnd^pd^&dL n otoi^ niM* 
^Tco on CTi eqong nqHOTq nqMeTd^noi ndii e n20 
qigoon ^n gn ot ^TnoRpicic* «^tco on nqnoTq 
nqMCTdinoi* a^Tco nqnpoccT^e gn neqMTCTH- 
pion neqMTCTHpion* cen^Rco nd^q eftoX it oto- 
ciog niM* e&oX ote &q^i e!io\ ^ Tra^coped^ ii m 

7. nq&itg^fi^AiCRe. Sic in Ms. pro nqA^n^d^AiCRe. cf. sa- 

pra cAh, &• p. 259 et infra cok, «^. p. 308 ; sed eadem lineola 

legitar infra C07^ 6. p. 307 P. 9. a^corcogM scriptain in Ms. 
c 

«^qcmogM P. 307 

MTCTHpioK M ni dkTjgdiate e poq* ^tco ok e&oX 
at€ £en 'ndiHT ne m MTCTHpion CTMMd^Tr* ^t(o 
gen pcqRU) eSioK ne n OToeiig niM* «^coTriogjX 
on n^i Md^pidi ne-x^c n ic oce nd^^oeic* eie nep 

5 ^i n M MTCTHpion M ni &TC9dw7te e poq* dwTca 
on dwTTKOTOT a^irndipd^l^dk ^ir\o £n TeirnicTic* 
«^Tio on d^TcT cftoX £M nccoMdw eunoTMeTd^noi • co7. L 
OT on neT nd^igione n ndwi ii tci Mine* «wqoTiojAi 
^e ii^i nccoTHp ne^xdiq m Mdwpi^w* f&e ^d^Mnn gd^- 

10 MHn ^|rs(o Kmoc nHTn* ote pioMC niM* ct nd^^i 
fn M MTCTHpion JX. ni «^Tigdw^e e poq • ^en Md^* 
Rd^pioc ne McnTOice ne ^nr^ooTe ct n^w £n 

M MTCTHpiOn eTMMd^T* d^XXd^ CT^d^nKOTOT ttce* 

nd^p^£idw diTco nceeT e&oX git c(OMdw CMnoTMe- 

15 Tai^noT* ti pcOMC eTMMd^T TCTKpiCIC £OOT e £OT 

e Kpicic niM* «wTco ot noar tc eudw^o eM^^ogo* 
Kd^n evgione ne ^rT^ooTe eTXiMdwT e g^n &ppe 
ne • dwTio e neT^opii n con ne n eT e ne Koitoc* 
Moc* n cend^KOTOT d^n e m MeTdL£ioXH m iikoc* 

20 Moc iiTe n cioMd^ wn nei nd^T d^Tco mctc^ p 
TldidLT ii £coik* diXXdw eoidLTnoQKOT e ncd^ n tio\* 
€ HK^Ke CT £i-*£ioV dwTco Rce&iigd^^icKe iiccp 
dkTigcone ^^ ene^* ndii rakc HTcpeq « «xoot iiari 
nccoTHp ne-xd^q n neqMd^eHTHC 'xe TCTiinoi «e coh. «^. 

25 eiogdw^e nMMHTn n ^^ R ge* d^coTcogM n^Ti Md^- 

20. iiTe 11 manas antiquissima eademque, ni fallor, quae 
scripsit reliqua, in marg. addidit. 23. * spatinm yacuum, 
in quo tamen nihil scriptum esse yidetar antiquitus. 

20* 308 pidi. ncotd^c ot« ce na^fxoeic d^igixpn^^^e n n ^a^- 
ote Rt d^R^ooT* Te noT 0e. ndi^xoeic na^i ne 
nigd^se iiT &R-xooq ate ner n^^i n Ji mttcth- 
pion M ni dwT^dL<xe e poq* gen M«wKdLpioc m€\i^ 
TOiTO ne ne ^nr^ooTre CTMMdkT* ai.\X«w eTy^d^n- 5 
ROTOTT ncend^pdiikdw nce\o n TeTrnicTic* diTrio nce- 
el e&o\ gn cioMd^ eMnoTMeT^^noi • MCTp ^d^Tr 
tf^e otm nei nd^Tr e rotot e m MeTd^fEoXH X[ 
ncoaMdw* OTrrakC Xd^a^T ti gcoCi* d^Wdw cgdL-jrno^OT 
e ncd^ Jl fi6\ e nRdiKe ct £i-&oX* cendidwngdiXicRe 10 
jEiMOOir gM itMdw eTMMd^Tr* diTio cena^p ai.Ty9u>ne 
^dw eneg^* cT^e n^d^^e ttT dLRocooq e pon m ni 
OToeiig eR«(o mmoc* «e nd^noT ne ^mot* ep 
coiii &. ^d^n ne gMOT ikd^^£ie e-irndLMO^gq j.^ o'^ Meqp 

oidwT e TRonpidi* 07r«^e e nRdwg^* d^Wdi ecgd^irnovq 15 
eikoX* CTC n&.i ne f&e ot Md^Rd^pioc ne t|r7r^it 
nui' eT ndwOH £n Xi MTCTHpion m ni ai.T^dw<xe e 
poq* «^XXdw eT^dwnndipdL&di n ot con' MCTrp ojdLT 
fi ROTOT e nccoMd^ fxin nei ndiTr* OTf2ke e Xd^diT 
n gcoft* dwWd^ ev9diTrno<xoT e nRd^Re ct gi-feoX' 20 
nced^n£i\XicRe aLuoot* m nMd^ eTliMdLT* nd^i rake 
nTepeqvooT iliyi nciOTnp* ncxdiq ose eirt«e Te 
ntuRH n giXiRpinec Md^pidL* nd.i ne utntyK e&oX 
Jl ncgdkOte* ^.coTcog^ on e tootc ii^i Md^pid^ ne- 

14. Cf. Ev. Matth. 5, 13 P. 22. nTepcq<&ooT. Anti- 
quitus scriptum q conversum est in c. Slne dublo legendum: 
nw ^e nTepecQKOOT ne^^wq ii^i nccoTHp. Corrector erasit 
etiam litteras «'i, ita ut legeret n ncioTnp Rcv. 309 •• •• 5 ■» ot&c f2&€ nd^otoic* eie pcojue niM nT M^t R m, 

MTCTHpiOK M HI Cgopn M MTCTHpiOK* MK M 
MTCTHpiOR M HI d^TCgd^^e € poq« Kdwl CTC MnOTT- 

nd^pdi&dw* diWdi epe TernicTic £k m MTCTHpioK 

5 gR OTT COOTTK ^fXK £7rnORpiCIC* Kd^I (S^C eiboA. 
^ITK TdiKdLfTHH K eiMdwpMCKH* d^T(0 OK d^Tp KO- 
ike* d^TlO OK dwTROTOT dwlTMeTdiKOI • dLTO) OK ^T- 
npOCeiJ^e gli KeTMTCTHpiOK KCTMTCTnpiOK* co?.«^. 

cendwRU) Kd^T cftoK Kd^OTHp K con« ^qoTcogXi rake 
10 no^i ncioTHp ne^d^q m Md^pid^ ^n TMHTe tl Keq* 

M^eHTHC f&e gd^MHK ^.^^MHK ^^(O MMOC e piOTH 
OCe pCOMC KIM' CT Kd^Otl K M MTCTHpiOK M HI 

a^Tigdw^e e poq* d^Trco ok mk m MTTCTHpiOK m 

ni igopii m MircTHpioK* ndii ^ith TdLHd^ORH R 

15 eiMd^pMeifH cep Ko&e k con him* d^Tco cti ct* 

on^ nceROTOT nceMeTdwHOi* d^Tco on itce^co gii 

KeTMTCTHpiOK KeTMTCTHpiOH* CeitdiRCO KdiT C&oTi 

H OToeiog KiM* fxe X[ MTCTHpiOK eTAiMdwT gen 

KdiHT' Ke« 2.^K peqRco eftoX' ne it OToeivg him* 

20 eTfie nd^i oth d^iOKOoc e pcoTtt m ni oToeiig* ote 

M MTCTHpiOn eTMMd^T* OT MOHOH Ote CeHd^RCO 

ndiT e&o\ it neTrno&e itT d^Td^diTr wn it cgopn* 
«^Tco MeTonoTT e poq «in ne'i nd^T • nenT «aoto- 
OT e pcoTH «e ujdwTOKi MeTd^noidw n OTOici niM* 
25 d^Tco cendiRco e&oX on it k Ko&e e ^d^Trdwd^T it co^. L 
OTcogM* etgcone KToq nep « MTCTHpiOK gXC 

6. «^Tp noke, Sic in Ms. pro «^Tp no&e P. 23. e poq. 
Sic in Ms. pro e poor P. 310 iiMircTHpion Xi ni d^Tcga^fste e P^^* ^^ ^ mtc- 
THpion M ni cgopii m MTCTHpion: a^Tco nccRO- 
TOT ncep nofie* d^Tio nceeT e£io\ ^n cioMd^ cm- 
noTTMeTd^noi • eTrna^ogione ^ioot on n ee n nn 
enT d^Tndwpdwfid^ MnoTMeTd^noi* neTM^^ n {gione 5 
2<ooir on ne tmhtc R TTd^npo m ne «xpdwRcon m 
nRd^Re CT gi-&oX* d^TTio cend^a^ng^dwXicRe mmoot 
ncep d^Togcone ogd^ enej^* cT&e nd^i ^ocio Xuioc 
nHTti rse p(OMe niM' ct nd^oci n m MTCTnpion* 
enercooTn m ne OToeitg eT othht e£io\ £m lo 
nc(OMdw n gHTq* ncTnd^p ^JlMe, mmoot ne nce* 
TMp no6e* ise eTCR^HponoMi ii TMiiTepo m hot- 
oein {ga^ eneg^* nd^i ^e tiTepeq^sooT nt^i nccoTHp 
e neqMd^eHTHc ne-xd^q ndwT* «se TCTnnoi ^e oce 
cii. «^. eiigdwise nMMHTn it d^tg ii ge* dwCOTCogM Seri Md^- 15 
pid^ ncsa^c «e ce ndwocoeic • gn ot d^Rpifiiidw d^i- 
d^Rpi£id^ce ii cd^ ogd^ote niM ct rqcio Ximoot* CTfte 
nei tgdwise OTn iiT d^Rocooq e pon m ni OToeiug 
«e eneqcooTn iieri nocoeic m nHi oce epe npeq- 
otiOTe nHT ii d^og n nd^T gii TCTigH e ^iot^ c 20 
nHi* neqnd^poeic on ne nqTMHd^ pioMC e ^togr 
€ neqHi* ti^i are iiTepec^ooT R^\ Md^pid^* ne- 
«a^q ii^^i ncioTHp* «e CTc^e Te nniRH Md^pid^ 
libJi ne ncga^se* d^qoTcog on e TooTq R^\ nciop 
neoid^q n neqMd^eHTHC ^e tc noT are RHpTcce25 
ii pioMC niM CT ndwo» MTCTnpion gjK noToin* 
&mc niwT e TCTii^co mmoc «e jp thhot c pioTii 
19. Cf. £y. Matth. 24, 43 et Lvc 12, 39 P. 311 

Mnp p no£i€* MHnoTe n T€TifnoTate n ot gooT 
n cdi OT gooT* d^TO) itTeTneT e.ii6\ g^n cioMdw 
€Mn€TnMeTdwnoi • nTeTttp d^XXoTpioc e TMiiTepo 
M noTToein ogd^ eneg • nd^i nTepeqoiooir R^\ nccjp* cn. &• 
5 d^coTTcogM nari Md^pid^ neoidiC «e nd^isoeic* nd^oge 
TMttTndwHT n nei MTCTHpion €T r^^ no£i€ e&o\ 
n oiroei{g niM^ «^qoTcogXi n^^i nciop neotdwq jH 

Md^pidw gn TMHT€ n aC Md^eHTHC* ^e €09«S€ OTT 

ppo M nooTT eT p(OM€ ne itTe hkocmoc^ q^ ti 
10 OT «xiopea^ n p p(OM€ n Teqge^ d^Tio nqn(0 efioX' 
on n n c^oneTC Mit n peqnKOtH Mti gooTT^ mR 
n-Re-ceene n no&e €t £op^ eMd^ogo nd^i erMncgdk 
M HMOT^ eiguie «xe e poq eir pcoMe ne nTe hkoc- 
Moc € a^qeipe m ndif* Md^XiCTd^ are ni d^TogdiSe 
15 € poq mR ni u|opn m MTCTHpion* nd^i eT o ti 

oioic e ^pdii €«M HTHpq • €TiiTd^Tr MM^-r n T€^- 

OTcid^ gii ^ik niM* € p neTegitdwTT^ e Tpeir R(0 
e&oX' ii OTon niM ep oci MTCTHpion^ fi XLuon 
iiToq eo9(on€ ott ppo aC nooT nq^ n ott en-xT- 

20 Mdw ii ppo gi oir MdwTOi nq^sooTTq e gen ne to- 

noc nqeipe ii gen ^(OTi^ Mii ^ti no£ie eTgop^ cii*^*^. 
eTMnigd^ m hmot dwir(o MeTonoT e poq* diT(o 
MeTeog p Xdw^^T m neeooT nd^q* «e nen^TMd^ 
Xi nppo TO gi(0(oq^ Md^XiCTdw are neT c^opi n Xt 

35 MTCTHpion ii nen^xTMd^ m ni a^Togdifse e poq* 
Mii nd^ gopii XC MTCTnpion^ ndwi eT o ii isoeic 
e ndw nwce TnpoT^ mR ndw n&dweoc THpoT^ Mttn- 
cdk ndki dw ic ndiT CT cgiMc e d^cel € MeTd^noi* 312 

diq&&.nTi^€ jMuuoc R cgoMitT n con dkir(o ne Xinc- 
eipc M ncMuogdw ii n &a^nTicMa^* ^tto) d^ ncioTHp 
OTCo^ e nipd^^^e m neTpoc e n^ir oce ene d^q- 
C9(one n nd^HT* dwirco n peqRio eiioK RdwT^ ee 
enT d^qgcon e tootott mmoc* neocdwq e goTn e 5 
^M ncTpoc oce eic ogoMnT n con' d^i£id^nTi7e n 
Tei \|rT5^H* d^Tco gM nei ogoMnT n con' Xinceipe 
M neMnygdw n m MTCTHpion m noToein • CTfie ot 

cniZ. &. ^e coTcocq m n-Re-c(OMd^* tc noT (3^e OTn ne- 

Tpoc d^pipe M nMTCTHpion M noToein nd^i e 10 
ga^qa|(0(OT' e&o\ n ne x^tt^h £^n ne R^Hpono- 
Midi M noToein* d^pipe m nMTCTHpion eTAiMdwT 
nqgg(0(OT' e6o\ n tc xItt^^h n t€i c^imc gn ne 
R\HponoMia^ M noToein* nd^i are nTcpeqocooT 
nt^^i nc(OTHp d^qnipdw^^e e ndwT oce ene dwqigcone 15 
n ndwHT' n peqK(o e&oX* nd^i &e nTepeqoiooT 
n(3^i nc(OTnp ncocdiq nc^i ncTpoc oce ndwisoeic 
Rdw^^c M nei Rc con* ttTii^ nd^c n m MTCTHpion 
eT QKOce* dwT(o ecu|dinp ^d^T «iKRd^a^c dwCR^Hpo- 
noMi n TMHTepo m noToein* eio(one «xe ecygd^n- 20 
TXip tgdiT AiRigd^dwTc e&oX' gn TMfiTcpo m hot- 
oein* ndii (j^e nTepeqoiooT ii^i ncTpoc d^qeiMe 
R0'i nc(OTHp «e e^ ncTpoc (g(one n ni^HT ti 
Teqge «^tco ii peqR(o e&o\* na^i 0^e THpoT iiTC- 

cn^ft^. poT^(one neocdwq no^i nc(OTHp ii neqM^^eHTHC* 25 
ote dwTCTiinoi ii nei ogdwoce THpoT Mii htthoc ii 

19. «^rr«l«lc «^CRAHponoAu^L. Sic in Ms. pro rr«^«^c ec- 
K^lnponoMi yel «kRR«L«LC e RAHponoAU P. 313 Tei cgtMC* dkCOTtogju. n^ Mikpiak nesawc «e n&- 
«o€ic diinoi n M MTCTHpion n n ogdi^sc nT d^ir- 
{gcone n tci c^^imc* cTfiie n igd^Qte oTn Rt d^T- 
ogcone mmoc* ttT d^Rotooc e pon m ni oToei^ 

5 jit OT nd^pdw&oTiH eRrs(o mmoc* fse ne OTnTe ot 
piOMC OT £iu> n RttTe £m neqMdi ne XooXe d^qeT 
^e eqigine n cd^ neqKd^pnoc d^Tio Mnq^e e OTon 
gKotoc* ne^sd^q n nd^^pXi ne ^mc ^e eic igoMTe 
n poMne ''^'nHTr ^igine n ca^ Rd^pnoc £^n Tei &(0 

10 H RnTe* dwTco S "^gHT ^wn e oTon n gHTc» igd^dwTC 
^e €tA€ ot coTiocq m n-Re-R^^g^* nToq •2ke «^qoT- 
cocgfe neisdwq nd^q «se nd^^soeic dw\oR £d^ poc R 
Tei Re poMne cgd^n^orpH m necRcoTc Td^^^* Mc^po 
nd^c* etgcone «xe ecigd^nTdwTO efiioX n Re poMne 

iia^RRd^dwC* etgcone «xe CRTMge e OTon dwRcgd^d^TC* 

eic nd^i ndwQcoeic ne n&(o\ e&oX m nigdi^xe* cnL iu 
a^qoTcogAi R(^i nccoTHp ncsdwq m Md^pid^ «se eT^e 
Te nniRH ndwi ne ncydwise* a^coTcog^ on e tootc 
n^i Mdwpia^ neisd^c m nccoTHp ise ndwisoeic eie 

20 OT pcoMC e d^qoci MTCTnpion* d^Tco Mnqeipe aC 
neMnygdi n m MTCTnpion* di.X\dw d^qROTq d^qp 
noAe* Mnitcd^ nd^i on d^qMeTdwnoi a^Tco d^qogcone 
gn OT no^ M MCTdinoidw* e^ecTi on ndwcnnT e 
OTdig^Meq e nMTCTHpion iIt dwqwTq* h XiMon 

3. Cf. £t. Luc. 13, 6-9. 23. oit ns^cnnT. Stc in Ms. 
Legendunn puto: OTn n n«^cnHT i. e. ,,cvu mets fralribus;" 
nain ^nnei fratres," uti b. Schw. yertit et secundum lectionem 
codids yertere debait, in hunc locum non quadrat P. 314 

HToq e "^" Hd^q R ot MTTCTnpion ^ti ai mtcth- 
pioH €T ncqecHT» c^ccti oth «h mmoh* d^qoT* 
iO£M «xc neri nccoTHp ncxd^q m Md^pia^ ote gi^MHn 

gdiMHH "^(O MMOC HHTH QCC OT^C HMTCTHpiOn 

HT dwqwTq* OT<2ke ncT gd^ ncqecHT MeTcioTM e s 
poq e R(o e&o\ R Hcqno&e* d^Wd^ m MTCTHpion 
€T «oce e nenT d^q^iTOT* htoot ne e cgd^TctoTM 
e poq dwT(o nceR(o e&o\ n neqnofie* tc hot are 

cn?. «^. OTK Mdwpid^ Md^pe nOTCHHT ^ Hd^q M HMTCTH- 

pion CT fxoce e nenT «iqaciTq* d^Tio cendifxi n lo 
TeqMCTd^noidw n TOOTq dwT(o nceHco efeoX n neq- 
no&e* nn mch f^te d^q^xiTq n ne con' d^T(o n 
RooTe Qte d^qoTOT&OT e thc • nd^i mch McqccoTjQC 
e poq e R(o eii6\ n neqno&e* d^X\dw hmtcth- 
pion CT «oce e nenT diqoMTq HToq ne e tgd^qRco 15 
e&o\ n neqnofte* d^Wd^ eu|(one itToq e d^qo» 

^OMHT M MTCTHpiOn gM HC ^(OpHM^ CHdwT* H 
gM HMC^ CgOMHT C ^OTH* d^TiO Hdil dwqKOTq d^q^ 

ndwpdwfid^* Mcpe Xa^diT m MTCTnpion c(otm e poq 
€ TpcT ^ TOOTq gn TeqM€TiwHOi«w» oT^xe neT 20 

QKOce* oT^xe neT gd^ necHT MMoq* cimhti hmtc- 
• 

THpion M ni igopn m MTCTHpion* mk m mtc- 
• • • 

THpioh M ni igopn m MTCTHpion* mh m mtc- 

THpion M ni diTtgd^ace e poq* htoot ne e ^d^T» 
c(OTM € poq nccxi n TOOTq ii TeqMCTdwHoidw* 2S 
d^coT(ogM n^^i Mdwpid^ neisa^c oce nd^f^toeic* eie ot 
pcoMe e d^q-xi MTCTHpion ogd^ cndwT ii 09^^ ogoMiiT 
22. PuncU superscripsit recentissimas qaidam homo« 313 

it ^opHMd^* dwT(o Hdwi nqnd^pdi&di* d^XXdi cti eq- 
nioon' gtt TcqnicTic £^tt oir cooTTtt d^T(o dwfxit 
^rnoKpicic* d^qoircouii «xe R(^i nccoTHp ncoc^wq 

5 M Md^pi^* f^ie piOMe ItlM HT d^q^SI MTCTHpiOtt gjK 

mie^ ctta^T n ^copHMdi* d^Tco £m HMe^ (goMitT* 
d^T(o ott Mnqnd^pdwfiidi* d^XXdi eTi eqigoon' £tt Teq- 
nicTic dwistt ^THOKpicic* e^ccTi tt ndii n tci Mine 
c «xi MTCTHpion gM Hc ^(opHMdi eTegnd^q* isiti 

10 n {gopn* g^e^oc (ga^ gd^e e&o\ o^e MnoTHd^p&Ad^: 
a^coT(0£^ ott e tootc neri Md^pid^ nefXdiC ote nd^- 
^oeic* eie ot p(OMe e d^qcoTn TMttTnoTTe ^T(o 
d^qoei gn m MTCTHpion m noToein* dwT(0 d^qROTq 
dwqnd^pdi&di a^qonoMi MnqnoTq e MeTd^noi* dwT(0 

15 OT p(OMe £^co(oq e Mnqge e TMnTitoTTe OT-xe 
MnqcoT(onc« diT(o np(OMe eTjCtMAiT eT pcqp wo- 
Le. ne« d^T(o on ot d^cefiiHC ne* dwT(o a^TcT e6o\ cii^.«^. 
^it c(OMa^ M ne cndwT* niM mmoot neT nd^vi « 
n goTO ^ ne npicic* d^qoT(ogM on nari nc(OTHp 

20 nefsa^q m Mdwpidk o^e ^.^MHn ^<\MHn ''^"xcii mmoc 
epo «€ np(OMe Rt a^qcoTit TMnTnoTTe» na^i tiT 
d^qou n M MTCTHpion aC noToin • d^T(o d^qp noAe 
€ MnqKOTq e MeTd^noi* qnd^oei gice gti tt RoXd^- 
cic itTe ne Rpicic gn gen no(3^ n gice Mtt £en 

1. ituc^ ^(ji>pHM«^ cn«k.T. Sic in Ms. pro nMcg cn*.T ii 
^iapHMb, P. 9. CTe^ns^q. Sic mendose videlur scriptum 
pro eTc^ni^T ,,quod voluerint" P. 18. * Scriptum In marg. 
mann antlquissima gice. 316 

nptcic it OT JUHH^e n na>& ii con* eM&^o eus.,- 
^o nA.pSt npioMC ii &ce&HC &.7r(<i m n£kp&.noMOc 
n&.'i «Te MnqcoTn TMnTttOTTe* tc wot ffe ncTC 
eirn Ma>«.se JXMoq e cutm Mft.p6q ctoTJS» n&i 
ee. tlTepeqsooT na'i nciOTHp* «.cqoffc eSioK H<5'1 j 
M».pia. ne-s^ic -sc n^-soeic- oth M^i^-se m njtp.M 
n oToem «..tco a."moi m ng«.-se THpq St i^R- 
«ooq* CTfte nei [gd.-ac OTn nT eiR«ooq e pon 
c^. £. M nt OTocitg ^n ot n&pA,Cio\H ^e ngM^«.\ iiT 

«.qetMC « noTW^ m ncqitocic &.tco MnqcofeTe 10 
OT^e Mnqetpe m noTooii) m. neq-xoeic qnft.st it 
gen nod tt ctiigc> ncTe MnqciMC ^e- ikTto Mnq- 
eipe quis.p m nuj». ii ^eii ttoTi< •xe oToit ntM' 
enT «.TTA.ii^oTTq c goTo ccit».(i}tne it ca. g^OTO 
eSioK jt TooTq- a.toj nenT ft.Tffa.Ac ^»,5^ e poq* iJ 
ceiift.igft.Tq li g^g' ctc iijv"i ne nfvsocic ncp cotS 
T.wnTnoTT€ ■ ft.Tu) ftqiTme li m MTCTiipton m 
noTOein ft.qnftp&.6a** cenft.itoA&?e MMoq git ot 
noff it itpicic it ^OTO e ncTe MnqcoTit tmiIt- 
noTTe* n&.'i n&.T(oeic ne nfeoiA e6o\ m nu|ft.-xe*20 
«.coToig on e tootc iiffi Mftpi^K. ncxft.c m ncut- 
THp 'xe n^«o*ic etg-ae epc TniCTic Mii JK mtc- 
THpion nHT ii oTwng e6oV Te noT <fe oTn cp 
gft.n ^cn xJfT^^H eTiga.ncT e nKOCMOC it ot 

CfiE. n. MHHUIC fl UTk\0C a.TlO itCC^Me\t itCCTMItl MTC-3S 
THpton eTKO> ii gTIIT ■»€ CTtlJft.lt€T C nitOCMOC 

n K« ktkAoc ccitft.-siTOT' e'ie otkotii ii cej^H^ 
9. E Luc. 12, 47 sq. 317 

ak.ii cenH^ € qki R m MTCTHpioK* d^qoT(ogl^ ii^i 
iTC(OTHp neocdiq n neqMd^eHTHC* «xe KHpTPcce m 
HKOCMoc THpq c TeTtt^sco MMoc tt p p(OMe ise 
Miige e pioTtt itTeTiiisi n m MTCTnpion m hot- 

5 oein gM nei OToeiyg ct gHoc' nTeTn6(OR' e £ot 
e TMttTepo Xi noToein* Mnp noTfxe n ott ^oott 
€ goTn eir gooT» 5 ot rtk\oc e £OTn ct rt- 
rXoc* ttTeTttRdw £THTn «xe TeTitnHg^ e ^i n XC 
MTCTHpion enigdwneT e hkocmoc n kc rtk\oc* 

10 2)^T(o ndwi n cecooTn dwn f^te eqnd^ujione TndwT 
n0'i nd^pieMoc n ne \|rT^ooTe n n tcXioc* ote 
eq^d^ity9(one tFd^p n<^\ nd^pieMoc n ne \|rT^ooTe 
n Te\ioc* ^n*wsgT«^M' ere e m rtXh m noToein» 
d^T(0 mS X&dwT ndi£i(OR' e goTn otin nei nd^T* 

15 OT^e mR Xd^diT nHT e&o\ Mnnc(oc e£io\ ^e oie.^ 
dwq«s(OR' e&o^ n(3^i nd^pieMOc n ne ^nr^ooTe n 
TeiV.ioc« a^T(o d^q^^oR eftoX tt(7i nMTCTHpion m 
nogopft M MTCTHpion* ndwi itT d^ nTHpq (g(one 
€T&HHTq* cTe dwnoR ne iiMTCTHpion eTMMd^T» 

20 diT(o 'xin nei nd^T Mtt Xd^d^T ndw£i(OK' e noToem* 
2)^T(o Mn Xd^a^T ndiigeT e£ioX «se ^pd^i £m n^xoiiR' 
e£ioX M ne OToeiui m nd^pieMOC it ne \|rT^ooTe 
ii TeXioc ga^ oh e Mnd^^R(o e&o\ m nR^ogr e 
nROCMOc* e Tpeqc(OTq « n d^Kon Mit n R&.Ta^- 

25 ncTdiCMdi* Mit ne cTepe(OMdw Mit nRd^j. '^Hpq Mii 
H R€ ^tXh THpoT €T giQKoq* «iiTi OH eTugoon' 

1. «^n ceiiHg. Sic in Ms. pro «b.n iicenH^ P. 24. * Spa- 
tium erasae iiterae. 26. er^oon.' Sic in Ms. pro ec|9oon P. 318 

iitfi TMfiTpuMe* ^pi^i OTti fXI neroei^ eTJttMAx 
cnet^ ^OTC OTtiing efto\ iisi TniCTic mR JR mtc- 
THpion 5^S ne g^ooT eTJElM«.T' ^vui oTn ^a^g^ n 

HfT^H lUiy g^lTli il KTliAoC ilTC Al .UeTJv^oA.IT 
«TC nCOJMA.* JVTCO CTUHT C IlKOC.«OC CT It £o"mC S 

cnr. ft.. ii g^HTOT OM. nei OToVuf » tc iiot c &.tcwtm c 
poi «^i-\ cfrn» OM n-xoiK cfcoA m n«.pioMoc it tc- 
Aioc ii ne x^T^ooTe ceuAg^e e m MTCTHpioit m 
noTociit ».Tio iicc-KiTOT* «.TLo ccnHT e ^p^'i cpii 
M nT^H M noToein' iiceg^e e potj e «.q^suiR to 
cAo\ iifTi n».pieMOC ii ne ^^t^ootc ii tcAioc 
CTe itTon] ne n-SdiH efiotV m nigopii m mtcth- 
pion* *.TU> iiTO-j nc ncooTn m nTHpq* ikTiij cc- 
n«.2^6 c poc e ^*ii9ta.m' epit m htXh m noToeiit* 
tkTui Mii ffoM' c Tpe iiiv^T cT c goTH* ii e Tpe 15 
\&i*T cT c&d\ rsm nei nA,T* nc t^PT^^ooTc otii 

eTMMiT CCnA,TOJ£M C g^OTH C JCt HtXh M HOT- 

ocin* CTTtio MMoc "se n-soeic A.oT(>m nA.»* '\-nit.- 

OT(OU)& T^-SOOC n».TF "XC it ■^COOTH M.UlOTii «.n 

rsc iiTCTii g^eit c&oX Tuin* a.tui ccii&.-sooc n».i 30 
Tte a.n^si eCioiV. g^ii ncKMTCTHpion ^tw «.nsuiK' 
CnC fe. cAo^A. ii TCKc6ui THpc"A,TUJ a.K"^ cfeoi tt6.lt gii iie 

nXikTei».' ».Tui ■^n&.oTwiuS tai-sooc n*kT "ae 11 
•^cooTn «.n MMtoTii ■se iiTCTii itiM* ncT p g^ujft 
e T«.noMi«L< Mii M neeooT g^euic a^t^ t€ noT»2J 
cTfie n«.i fiujK e nK&KC ct gi-fcoV ».tui £it 

6. * Ante T littera erasa esse viilclur. Saltem anle t est 
spatium vacuum Ultcrac Rev. 17. sqq. cf. Ev.Luc. 13,25 sqq. 319 

T€Tii07r eTMJMdwT cen&.&coR' e nR&.Re er ^i-fto\« 
HM^ €T q MMd^T n<^i npiAic Mtt nerdwger^ n n 
oAg.^^* eTfee HM ^e oTn HHpTcce m hrocmoc 
THpq* d^oeic e pooir ise Miige e pioTii d^noTd^cce 

5 Jt HROCMOC THpq MH OTTiH THpC CT R g^HTq» 

nTeTii-xi n m MTPCTHpion m noToein* eMnd^Tq- 
«lOR .eSio\ n^i nd^pieMoc n ne i^rTr^ooTe n Te- 
\ioc • «xe RdiC en ncTRdw THnoir ^ipn npo n TnT^H 
M noToein* dwTio nceoci THTTti e nRa^Ke ct £i- 

10 6o\* Te noT (3^e OTn ncTe OTn Md^dive MMoq e 
cioTM MdwpeqccoTM* ndwi are nTepeqocooT nflri 
ncioTHp* d^cqo^c on ehoK nori Md^pid^ nefsd^c cn^. «^. 
«e nd^^oeic ot Monon ^e OTn Mdwd^^xe m nd^pM 
ii OToein* a^Wa^ ^^cccotm iieri ta. ^lfTj^H a^TCO 

15 dwcnoi ii ogdiQce niM' ct risio mmoot tc noT <^e. 
OTn nd^oeoeic eTfee ii igdi^xe iiT dwRQcooT*^e rh- 
pTcce n p piOMC iiTe hrocaioc d^^ic e pooT «e 
Miige e pioTii w n m MTCTnpion m noToein £aC 
nei OToeiog eT gHoc' ote eTeTneRXnponoMi ii 

20 TMtiTepo M noToein • dwcoTtoj^ on e tootc ii0'i 
M^wpidw ne^a^c n ic «e ndiQeoeic eie epe nRdwRe 
CT £i-&o\' o ii d^tg ii tthoc* ii Xuion iiToq oTn 

OTHp M Md^ ii R0\diCIC ii ^HTq* d^qOTIOgM <2ke 

R^i ic nefsd^q m Md^pidw* ote nRd^Ke ct gi-AoX 
25 OT no^ ii «2kpdiRion ne epe neqcd^T' ii g^oTn n 
pioq eq m n!i6\ m hrocmoc THpq d^Tio eqRioTe 
e nROCMoc THpq epe ot MHHOse ii Tonoc n npi- 
cic ii 2<>^n n 2.HTq eqo m MnTcnooTC ii T^auon 7n^« &. 320 

H no\&.cic ernjkgT* epe ov a.px,<»>n ^ nT«»- 
Mton nTdtMton «pe ng^o ii n &.p^u>n ^o&e e 
ncTcpHir* n^opn ^e n &,p^<jL>n ct ^oon' gXC 

niyopn h t*.miou ot §o h Mc^vg^ ne ^pe ntqc^kT' 
H goTu ii pwq ep« "se^q Hi.ii hhs" «fioX gn Txa.- 5 
npO M nC ■i.pAKWH Atii UOUjOClUl him- mh ApOUJ 

ntM< Mn lyoine niM> ct u|Mt«.eiT- n«.i e ig».T- 
MOTTe e neqzkTeEnTiKou ii p&.n ^m neqtonoc 
ct€ cu^ooiuH' a.Ta» nisp^Q^ijJH ct lyoon om nMfg^ 
CHA.T H Ti».Aiioit OT g^o il CMOT nc n«:qis,Toei\- 10 
TiHOH ii J^O' n**.'i c uje.TMOTTC e poq g^M ncT- 
Tonoc «c X.*"P^X*'P' ^''''"w na.p5^toH ct ujoore 
gM HMco ujomiIt ii Ta.MtoH OT ^o n OTgop ne 
nctj6.Teen7Hc ii go ni^i c uj^itmottc e poq ^m 
, ncTTonoc -sc Sip;x^A.pojDQ &,Tto na.p;)Qom ct igoon )5 
jM HAicg qTOOT ii T6.Aiioi\ OT oo ii ooq ne neq- 
iiTOCHTnc ii £0' nA.'i c uiivtmottc c poq jm 
neTTonoc «c ^•XP'^'^*'^ * ''■^'J^ nei.p5^ujn ct 
UJOOn gM RMCg^ -^OT ii Td.Aiion ot go M Mikce 
S KS.Me nc neq&.TocnTiKou ii go na.'t c tge^T- 20 
JMOTT6 e poq £M ncTTonoc "jse M&p;i^oTp' ik.T(ji 
nfc.p5^oijn CT ujoon ^ nMCg^ coot it T&Mton* ot 
go H pip il TOOT nc neqoo ii &,TOcnTHC" n^.! 
e iy6.TMOTTe e poq om ncTTonoc «e \s.m- 
5^a.Mij)p' &TO n6.p^ujn m HMCg^ c«.u}q iiT».Mion' 3j 

II. neTTonoc. Sic in Ms. pro nccjTonoc P. 15. nc-rio- 
npc. Sic in Ms. pro nctiTonoc P. 18. ncTTonoc. Sic in 
Ms. pro neqTonoc P, 21, neTTonoc. Sic in Ms. pro neq- 
-ronoc P. 25. neTtonoc. Sic in Ms. pro neqTonoc P. 321 arr £0 n dwp^ ne ncq^^TecnTHc n go* ndwi e 
ogfd^TMOTTe e poq ^m neqdwTeenTinon n pdwn 
gM neTTTonoc «e XoT^Q^a^p* dwTTco ndwp^^ojn m 
iiMej^ 09MOT n T^^Mion • ot go K noirpe ne neq- 
5 d^TT^enTHc n go* ndJi e oga^irMOTTe e neqpd^n 
£M neTTonoc «e Xdwpdwco^* dkTco ndwp^ion XC 
iiMeg^ \|riT n T&.Mion ott go n cot ne neqgo n nSu A. 
d^ireenTHC* nd^i e iga^TMOTTe e neqpa^n gM ner- .9 «■ Tonoc fxe «^px^^X.* ^^''^^ iiMej^ mht n T^^Mion 

10 oth ot MHHUie n d^p^ion n gHTq epe Cd^tgqe 
tt dwne n <2kp&R(on m noTd^ noT«^ Ximoot $pdwi 
£M ncTgo n d^TeenTHc* «^tco ncT gi «x(oot th- 
poT ogdwTMOTTe e neqpd^n gM ncTTonoc rse 
^d^pM&.p(o^* d^Tio iiMeg^ MtiTOTe n T^^Mion OTn 

15 OT MHHiye n d^p^con m hm^ CTXiMdwT epe cd^tg- 
qe n d^ne n ^«^ n cmot Xt noTd^ noT«^ Ximoot 
^X[ ncTgo n ^TeenTHC* e^Tco nnoer ct £i QecooT 
ogfdwTMOTTe e poq £m ncTTonoc «e pio^d^p* 
diT(o jiMe^ MiiTcnooTC n Td^Mion OTn ot mhh- 

20 oge n dwp^con n gHTq e ndiOgiooT cMd^TC* epe 
Cd^ygqe n «^ne n gd^ n OTgop Xi noTd^ noTdk 
XiMOOT gpd^i £XC neT£^o n «kTeenTHc • d^Tco nno0' 
eT gi f2&iooT e C92)^TMOTTe e poq gM ncTTonoc cn^. ^, 
f2&e ^pHMd^iop* nei d^p^con ^e Xi nei MnTcno- 

25 OTc n T&.Mion CT n gp^^^ >i g^HTq Xi ne «xpdw- 
R(on Xi ne RdwRe ct gi-ftoX* e^Tio OTttTC noTdk 

3. 6. 8. 13. 18. 23. nerTonoc. Sic in MU. pro neq- 
Tonoc P. 

21 322 

nov^ jXmoov oir pa>n h&tb^ OTntry &tii> ^&.pe 
noT«k nOTK ^Omoot ^fte jii neq^o iia.TS> othot* 
AiTta on ncj junTcnoorc fi T«.jiiion oTnTc noTt. 
noTSk JEluooT OT po eqoTHn e nrsice* g^iacTe 
ne ^pSkHtan jH nEi£.Ke ct £t-&o\' qo JS MiiTcno- 5 
OTC H T&Mion n R&.iie* ctiI ot po m nT&.Auon 
irr&Mion eqoTMn c n-xice* ikTtu otS ot t^we- 
Xoc itTC n-atice cqpoeic e hot». noT^ n n po 
ii n TikMion* n&.i ht 2., leoT nujopn ii putMe 
nenicHonoc nTe noToem ne npec&TTHC m nujopn lo 
R Tw^ nToq ne iiT SkqK».&.T CTpoeic e ne '&p«k- 
ncdn oie n neqekTavKTi mk ii &p;>^<Dii THpoT fi 
cir». ft. neqT».Mion €t ii g^HTq- n;*! iTc iiTepeq-xooT iitTi 

nCWTHp • ^iCOTUlgM iiffl M«.piik. TMNO-^e^XHnil 

ne-x«kC* "se n&.oioetc e'ie oTHOTn ne \\rT^ooTe li 
e ois.T-siTOT e htohoc cTMMeiT igikTaeiTOT efioA. 
g^iTii nei MiiTcnooTC ii po ii tt T&Mion noTJ*. 
noT& R&.Ta. TC Rpicic «T qMnigjk mmoc: ».qoT- 
o>^M iiffi ncioTHp ne-3£».q m M».pia. -xe MeToti 
<V».&T M ^^fT^H € gOTH e ne ■^pd.Kion eCio\ jii ao 
nci po* 2kW«. Te \JrT^H ii ii pcq-xi-OTi*. A.Tti> 
WCT ^oon j^R OT cfew m niVA.nH' Mti OTon niM. 
CT •^- cfinj g^ii ne n\».nH* &tui Mtt ii peqiiROTH 

Mit g^OOTT' i.TlO Mtt T8. ni pCOMC €T COOq* k.TW 

Mii ii ii.cc£tHc* Mii puiMe niM' ii &.TnoTTe> «kTui u 
nc t^oncTC* Aiii ii noeiH* f^Tiii Mii ite t^2.pM&.- 
Koc* ne \\j"t;)qootc OTn THpoT ii tcY mihc bt- 
t!ja.nTAiMeTd.no'i cti eTong* ikWa. iiceffw jm 323 

neTno6e cqMHii* mR S rc \|fir^ooTe THpoTr* 

nM ciiT ak.iro9(oatii R hoK t«wi« ctc Rtoov nc Rt Tq. «.• 

^mi fi TCTHHC fi RTK^OC €T HH* € pOOT jR TC 

cc^cpdk cMnoTMCT2)i.noi • d^Wdw sp^^i £M nCTgd^C 

5 fi RTrXoC CCndwW fi nc ^TT^OOTC CTMMdwT* 

fiTOOT Mfi nc \|rT^ooTC THpoT fiT d^iOTco cirsca 

XlMOOT* CCndifSKITOT c&oTi {fi TTdwnpo X[ ncdwT jX 

nc «xpdwRcon c ^OTn c n Td^Mion jSL nRd^Rc ct 

£I-fto7i* d^TO) CT^dwnOTCO CTQCI fi nC \|rT;)Q^OOTC 

10 c goTn c iiRdwRC CT 2.i~^<>^ Sfi TTdwnpo X[ ncq- 
ca^T* {g2)^qR(OTc on Xi ncqcd^T^ c gOTn c pcoq 
XLuin XlMoq nqcgT&.M' c pcooT* Td^i tc ec ct 

OTndwQKI fi nC \|fT^OOTC c goTn c hr^^rc ct ^ 

&o\« diTiO OTRTC nC 'Xp^^RCOn Xl HR^RC CT ^I- 

15 &o\' OTfiT&.q jRMd^T Xi MfiTcnooTC fi p&.n fi d^T^ 
ecnTHC n^^i CT ^pd^i ^fi ncqpcooT* ot pd^n RdkTdw 
noTdw noTdi fi fi pcooT fi fi Tdunion* «^tco nci 

MfiTCnOOTC fi p2)^n CCgiS&IdiCIT' C nCTCpHT* dwXXdw cq. ^ 
CT £P^I £fi nCTCpHT Xi HMfiTCnOOTC* ^COCTC HCT 

2ona^«(o fi OTdk fi fi pdwn cqocco fi fi pdwn TnpoT* 
n^^i (3^c '^'ndwQLOOT c pcoTfi jM nccop c&o\ THpq* 
T^^i ^e. Tc ec CT qcgoon XImoc fi^^i hr^^rc ct 
gi-AoTi* CTC fiToq nc nc ^p^^Rcon* nbA ^c fiTC- 
pcqoLOOT fi^i nccop a^coTco^XC fi^i M«^pid^ ncatd^c 

1. eqAiHn. Sic in Mf. pro erMHit P.) 2. ii&oX. Sic in 
Ms. pro M&oA s. I AoA P. 3. n TeTKnc. Sic scriptum vi- 
deiur pro ii TevHne. Sed cf. cqA, «^. 1. P. 19. m njunT- 
cnooTC Sic in Ms. pro nAuiTcnooTc P. 

21 • XC ncuTHp 'xe nttvocic eie ii koA&cic JK ne ^pa^- 
Hbin cTJRMaLT n«.GgT> eu».Te n2>.p&, R no?l.«.cic R 
ne nptcic THpor* &.qo-3'big^M ii&i ncu>p neci&.q 
M Ma.pMt. -xe OT Monon se ccmoh^ n«.p& fi 
no\«.cic TMpoT ii ne Rpictc* 4t7k\«. ^fvX" "^' ^ 
eT OTnaL-xiTOT e monoc cvMMti^v cen;^p opoT- 
OT««j gM nsA,q CT n»,tgf' SkTio Mfi ne 5(;a<Va.- 
7«.> ^kTio Mit nKui^f CT n&u}f CM&.tgo- na.1 CT 
.. lyoon gM HTOnoc eTMMa,T* s.Wa. gM n-KC-fiuiX 
e£to\' M nitocMoc* ctc nd.i ne ^m nuiA.' e ^p&.*i lo 
IR nTHpq nc \J/T^ooTre CTMMivT' ce&.&.&.n£^x\ic- 
Hc g^iTM n-KfLq CT n&tgf* «.toj mS nKwg^f ct 
n&ujf eMJ.,u]o* A.Ttj> cenikp ».Tigii)ne tya. cnco* 
«.coTCOg'^ U3'i MJkpid. ncscci.C' -xe €*ie OTo*i n ite 
^nr^ooTe ii p peqp no&e- tc noy 3"« OTit ne.- i5 
20CIC nnwgf ct g^M nTonoc itTe TMnTpioMe 
q-xnq- «e nKuigf ct g^ii ^MitTC -xHq' a,qoTuij^A\ 
ns'! nc(i>THp neitA.q m M&pid.* -xc o&.Miin ■^•aio 
MMOc c po -ate q-snq iisi nKwg^f ct jii «.MitTe 
n goTO e nKojg^f ct oii TMiiTpioMe m ^ric it 20 
RIO& ii con* s^TOJ nKoigf ct g^n n koAi^cic m 
nnois' ii ^j^oc* qn«.tgf ii gOTO c ncT gn «.MilTe 
ii Mric ii Koifi ii con* ».to) nRw^f CT gii ne 
Kpicic ii ii &,p^ton ct gi Te gin n tmhtc* 
qu«.ujf ii g^oTO c nRtogf ii ii ro\a.cic ct gM 2s 
mtotT ii D(;^;^oc m \J/ic ii Ktofi ii con* &tijj nHtogf 

17. -xe. Sic in M<. pro vii P. 23. n ^jic. Sic in Ms. 
pro M \Jric P. 325 

CT gXC ne fkpdiRU>it XC nRa^Re er gi-i^oX mh ne 
Rpicic THpoT CT fi ^HTq* cen^^ if ^OTO e 
nRiogr CT ^n fi RoXd^cic THpoT CT gfi ne Rpicic 
fi fi d^p|)^<on« nd^i CT ^i Te ^m fi tmhtc qn^^ogT 

5 fi £07ro e pooT fi vgqe fi Rtoib fi con* nd^i ^e 
fiTepeq^xootr fi^i nctoTHp e Md^pid^ a^cgioire e 
^otrn ^fi TecMecTfi^HT* a^ccovg e6oX d^cpiMe fiTOC 
Mfi aC Md^eHTHc THpotr ^i OT coh' ncttd^c ote 
o^s-oi fi p peqp no6e ^e na^^e netrRpicic CMd^- 

10 cgo* eceT e en fi^i Md^pi{<\M d^cnd^^TC ef&R n 
orepHTe R ic d^coTrcotgT e pooir« ne^a^c ote nd^- 
otoeic a&ne^e mmoi eitgine XLuor* d^tro) Xinp 
^ion? e poi ote "fencoi^^Xei nd^R fi ^^ fi con* cqSl 
ote onn tc notr tFd^p ein^^d^p|)^i fi vgine XLuor* 

15 eT^e {(oib niM £fi ott u>piL • d^qoTco^Xi fi^i ncco- 
THp ne^d^q JX, Md^pid^ ote ogine fi c^ {<o6 niM* 
eT epeoTeog cgine fi ccoott* d^Tco d^noR "fnd^^oX- 
notr ne eiboX ^ ot nd^ppncid^ d^f&fi nd^paJkoXH* 
&co7r(ogM R^i Md^pid^ nef&^iC f&e na^^oeic eie ot 

20 pcoMe fi d^c^d^eoc e d^q^coR e&oX Jl MtrcTnpion 
niM* e OTrnTd^q XLud^tr fi oir CTc^CFenHC ^.^nd^^ 
^d^nXcoc e OTnTd^q XlMd^T fi ot pcoMC* &7rco 
npcoMe eTXiMd^tr eir d^ceftnc ne e d^qeipe fi noibe 
niM eirXinogd^ XI nRa^Re ct {i-iboX* &7rco XinqMe- 

25 Td^noi • ii XiMon e d^qotcoR e&oX fi Teqnnc fi 
rtrXoc {fi Xi MCTd^ftoXH Xi nccoMdi* dwTco CMnqp 
^KT \^^T fi^i npcoMe eTXiMd^Tr* e &qeT e&o\ 
gfi ccoMdw* &7rco ^neiMe e poq dicc^dkA.coc ^te &qp 326 

nofie eqJRnjg& JGC iuia>RC er gt-&oX' eic ov ncrit- 
c^ft. n«k«>avq giknTiinoT^M j^oq c n RoXa^ciC' JCi ne 
^p«>.KO>n 71 nR«>.Re ct 21-&0X wta ncenoonecj 
CT couua^ n ^in«>.ioc eqn&£e e m MircTHpion R 
TMnTcpo JR noToein* «..Tiii nqp &.(7at»oc nq&(OR* 5 
e n-xice- ik]kAhpoiiomi R TMnT*po m noTOCirt* 
ahqoToi^M iiffi ncojTnp nc-s«.q m M2tpi& -icc ejyoi- 
ne OT peqp nofie ne cqAlnuiA. m nR&.He ct £t- 
fcoX- H MMOM HToq A.qp no6c K&.Ta. it KoX&.cic 
M n-KC-cecne tl roX».cic' *kTUJ ni*i Mn~jMeT&«o'i' 10 
H MMon itToq OT poiAte il p^qp no&e e «.cj-xoir 
efioA' £R TcqHHc ii rtkXoc ^ii m mct;».&o\h m 
iico>Meh* i^To) n&.i MnF|MeT&ito'i* cp ig&it ii poi- 
Me ovn eTMM&.T ntKi crt a.V-soot «Tiy&.ncT e&oA 
£M ncoiM^, iice-JtiTOT e nn&Re ct oi-fioA* tc iS 
noT (Tc eiyoine TCTtioToiUi e nooiioT €6oX* oii 

li KO?V.&.ClC M nK&KC CT g^i-fco\' Mii KpiCIC ltt,U' 

«qv. a,. &'iro» EicenoonoT ct co>MJt. ii •^ikjmoc na.i eq- 
n2v£^e e m MTCTHpion m noTocin nr)£ioK e nvice 
nqKAnponoMi ii TMiiTcpo m noToeiif &pipe m 30 
m MTCTHpion ii otojt' iiTC ni &T^a.-ae e poq 
nA.'i e tg^qn&. no6e c&o\ il oToeiig nLu' atw « 
TeTiiujJnHOToi € TCTiteipc M nMTCTHpion* ^iac 
«c Tc ^fT^H ii niM ii ptoMc Ta.'i e "^MeeTe e 
poc g^M na.g^HT' e^ojne ec ffi htohoc ii li ho- 35 

\a.CIC it ii T^.M10l\ M HK&He CT £^l-fio\' H MMOtt 

Stocj eiyuinc cc g^ii n-KC-ceene ii ii Ko^XiiCic iiTe 
R T^Mion 3 nRa.Ke ct £i-&o\' mR n-KC-cecnc n 327 

ii RoXdiCic n nc ^pa^Rcoit CTcnoonoT cftoX' fi 
gHTOtr THpotr* a^T(o evgcone ecogd^natuiR* e&oX n 
TecHR n rtrXoc {jt JX, MeTd^iboXH* eireauTc e 
pd^Tc n THd^peenoc Xi noToein* d^Tco iiTe Tna^p« 

5 ^enoc Xi noToein cc^pa^i^e Xtuoq ^n tc cc^pd^- 
iFic nTC ni &Tog[d^f&e e poq • d^ir(o ncnof&c gXi nei c^. L 
c&ot' nei efroT etr c(OAid^ n ^iRd^ioc n^^i ct nd^ge 
e Xi MTCTHpion Xi noTOcin n ^HTq awtro) ncp 
^c^d^eoc ncibioR' e nf&ice ncRXHponoMi n TMii- 

iOTepo Xi noToein* d^trco on eogcone d^cscoR eiboX 
n n rtrXoc n Xi MeTdwftoXn eireTti n Te ^fir^K 
CTXiMdwtr e pd^Tc n TCdwioqe Xi na^peenoc Xi noT- 
oein ndwi ct ^raXi nib^^nTicMdi* nceRd^diq £i*2tn 

TC ^TTf^H CTAiMd^T* ficeCC^pdwlFITe XiMOC ^XC 

15 iiMd^in fi TMnTepo Xi ni dkT^dwf&e e poq fice^rrq 
^d^ £Tn fi T^i^ic Xi notroein* naJi e TCTfindwf&ooT 
e TeTn^dwnotioR e£to\ Xi nMtrcTHpion* gauuHn 
'^fxco XiMoc HHTfi «e Te \|nr5^H e TeTfina^eTj^e 
e at(oc« eogcone mm ec ^Xl ne ^pd^Rcon XC iiRdiRe 

20 er gi-ftoX* qndwnotrgM neqcd^T' e£toX gfi ptoq* 
a^trco nqRdi e&oX fi tc \|nrxiH cTXiMd^tr* ^kirui on 
eoitone ec gfi Tonoc niM* fiTC ne npicic Ktc fi c^.«^. 
d^p^con* ^djuHn ^^(o XiMOC e pcoTfi «e ceiu^* 
^d^pnd^^^e XiMOc gfi OT cno7r<^H fi^^i XE na^pdw* 

25XHMnTHC X[ MeX«cef&eR eiTC eqogd^nRa^ iio\ 
XLuoc fi^i ne fkpa^R(on« h XLuon fiToq ec gfi ne 
Rpicic fiTe fi &px^^ * 2<^na^^ 2<\n\(oc cena^^a^p» 
ndk^^e XiMOC R^% Xl nd^pakXKMiiTcop XI MeXwcexeR* 328 

^tl Tonoc niM CT c n ^htot* &T(o cen^vrrc e 
HTonoc n TAiccoc e pd^Tc n Tnd^pecnoc Xi noT- 
bcin &7r(o ^d^pe Tndwpeenoc Xi noToein ^d^c^o- 
^iMd^Te XLuoc ncnawtr e nMd^in n TMitTepo Xi ni 
&Tog[dif&e e poq eqvgoon ^n Te ^fir;)^H eTXLudiT* s 
&irco eoiione Xind^TCf&(OR e£toX n Tecnnc n ht- 
hXoc £n Td^ingifte Rtc ^^x^ ^ S.^ nccoMd^* 
Qid^pe Tnd^peenoc Xi noTroein gdwcc(^p&f*i^e XImoc 

ccpl. L gti OT cc^pdwCHC ecoTOTlSL* dkTrto nccnoT^dw^^e nc-. 
TpeT nottc £X[ nei cAot' nei e£tOT eir ctoMdw n lo 
OkiHdwioc nd^i eqndw£e e Xi MTCTHpion Xi noToein* 
&ir(o eqnd^p d^^d^eoc nq6(0H' e n^ice e TMHTepo 
Xi noToein* &ir(o e(0(one tc ^fir^H eTXiMdwT d^c- 
oti n TecHHc n htk^oc* vgdwpe THd^peenoc XC 
noToein uid^c^o^iMd^^^e aimoc MccRdwa^T e Ro^a^^^e 15 
XLmoc e£toX ote dwCf&i ii Tecnnc n htrXoc* a^XXd^ 
ogdwCTd^a^c e tootot n Tca^^qe XE na^peenoc Xi 
noToein* dw7r(o (ga^pe Tca^vgqe Xi na^peenoc Xi 
noToein og&T^^o^iMd^^^e aimoc n tc ^nr^H eTXi- 
MdiT dwir(o vgd^TftdinTf^e aimoc gn neirjbd^nTicMd^* 20 
&ir(o nce^f n^c m. ne ^piCMd^ Xl nniRon nce- 
otiTc e ne encd^irpoc Xi noToein nceHaid^c ^n 
edwH n Td^^ic XC noToein ^e(oc Q9& n(oX e ^pa^i 
n ne \|nP5(|^ooTre Tnpoir R tcXioc* a^7r(o eTogd^n- 

cqe. «^ co&TC e c(OR tl fi Rd^TdwneTdwCMa^ Xi nTonoc n 25 
n«k OTrna^M' Qiaiirc(OTq n Te ^nr^d^H eTAiMa^ir n 
oir^ogXl* a^ir(o nccR&e&pi^^e aimoc nceRa^diC ^n 
it T&^ic XC nsgopii it c(OTHp na^i eT gXC ne eH- 329 

cdi^flrpoc Xi noTOCitt* d^cvgcone ^e iiTepe nccoTHp 
OTto eqfxco n nei vgd^fse e neqMd^eHTHc* d^coir-* 
(o^X[ n^i Mdipig^^M ne^sdiC n ic «se nd^^soeic d^i- 
ctoTM e poR eRf&(o MMOC ote ncT n\w {tt X[ 

5 MTCTHpiOn M HI d^T^d^f&C C poq* H HCT nd^^l 

gtl Xi MTCTHpion Xi ni cgopii X[ MTCTHpion* 
oyd^irp gen oiXi^ n OToein mR £en a^noppoid^ n 
OToem ncef2K(OTe n Tonoc niM^ gecoc tgd^nToirJbtoR 
e HTonoc n TeTRXHponoMid^* d^qoTiogjR n^i ncio-* 

10 THp nevd^q m Md^pi^^ oce eTTigd^nTci Xi hmitcth- 
pion cTi eTTon^* d^Tio eircgdineT e&oX gn c(OMdw 
gid^Tp £en ogXi^ n OToein Mti £en ^^noppoid^ n 
OToein nccscoTe n Tonoc niM* ^etoc ogdwnTOTrfttoR ^qe. L 
e HTonoc n TeTH^HponoMid^* dwXXd^ eigcone e 

15 jen peqp no6e ttToq ne e d^ireT eiho^ ^m ncco- 
Md^ eMnoTMeTd^noi* d^irco nTeTtieipe ^^ pooir Xi 
iiMTCTHpion Xi ni dwTvgdi<se e poq oce CTrenoonoT 
elioX ^ R RoXdiCic niM ncenoTcoT ct c(OMd^ n 
^iRdiioc n^i eqn^^p d^tCF^ieoc nqR^nponoMei n 

20 TMttTepo Xi noToein* ii XiMon tiToq nceviTq e 
e«wH n Td^^ic Ai noToein* MeTetg ^m^om e f&(o- 
Te n n Tonoc ote htoot d^n Pieipe Xi hmtcth- 
pion* dw^^d^ cgd^pe Xi nd^pd^XHMnTHc Xi mc^w- 
cc^cr' ^d^TcT n c(ooT tice«TOT e pd^TC n 

25 THdwpeenoc Xi noToein* diT(o ot mhh^c n con* 

22. cieipe. Lmeamenta literae obsoletae maxime accedant 
ad T Rev. 23. MeA^ce^^eK. Sic scriptom pro M€\^ic€~ 
tkCR cf. supra pag. 327, 1. 25. 28 P. 330 

Sidipe n XiTOTpiFOc n ne Rprmc n n d^p^con 
cgd^TcnoTT^^d^TC nccoti n nc \|nr^ooTe erMM^ir 
cqc. *.. nccTdid^ir e tootot n ncTcpHip ^eo)c gdwnTOTr- 
otiTc e pd^Tc n Tnd^peenoc Xi noToein* d^coTioj, 
on e TOOTC ti^i Md^pid^ ncsdwc Xi nccoTHp ote 5 
nd^f&oeic eie ot pcoAie e d^qfxi n m AiircTHpion 
M noToein n^^i ct {jm[ nioopii it ^copHMd^ ct JS, 
ncd^ ii ftoX* dkTto iiTepeq*x(OH e6oX n^i ne ot^ 
oei^ n Xi AiTCTHpion ct OTdwMdwgre ogdw pooT* 
dwTio npcoMC eTliMd^T nq oroig^ e TOOTq n ot- lo 

(OgM e On MTCTHpiOn {R M MTCTHpiOn CT £1 

ncd^ n ^oirn n Xi MTCTnpion enT a^qoiru> eqw 
AiMOOT d^Tto on a^qp n-RC-dwMeXi ti^s^i npioMe 
€TXiM«^v» eMnqnpoccTjQ^e ^ii tc npocrs^H e 
ogdwcqi n TRd^Rid^ ii ne TpTc^ooire ct qoTCOM i5 
XLuootr Mii ncT qc(o XiMooir* d^trto e&oX ^itS 
TRdwRid^ ii ne Tptrc^ooTe d^TMopq e ^OTrn e ndw- 
^ion ii eiM^^pMcnH n n d^p^ion* d^tr(o £iTii Td^-* 
nd^CFRH n ne CToi|)^ion d^qp noibe n ot(0£m* 
cqc. A. Mitncdk nf&ioR e&oX Xi neiroeiog epe nMTCTHpion 20 
d^Md^gre cg^w poq* fxe d^qd^McXi XinqnpoceT|)^e 
£11 Tc npocev^^H» t^^i e og^wcqi n TRd^Rid^ n ne 
i^fTjQ^ooTe «iirio ecRd^ed^pire XCmoot* «^irw npco- 
Me eTAiMditr a^qeT e6oX gii c(OMd^ eMnd^TqMeTd^* 
noi n OT(0£M nqf&i MTCTnpion ii ot(0£m gii Xi 25 
MtrcTHpion ndwi ct £i £OTn n Xi MTCTnpion iit 
dkqoTco eqTci Ximoot* ndwi e ogd^Tf&i n OTtogXi ti 
TMCTdinoid^ liceRio eho\ n n nofiie* a^Tco nTe» 331 

peqcT e&o\ gR ccoMdw d^neiMe ^n ot u>pS «€ 
diTqiTq e ^oTti e TjuHTe Xi ne fkpd^R(on Xi nKdwHe 
eT gi-6oX« e£toX n n no6e enT d^qd^dwT* d^Tco 
npcoAie €tj!Im^t AitiTq ftoHOOc {i^sXi hkocaioc 

5 OTf^e ogd^ngTHq e Tpeq eipe Xi nMTCTHpion m 
ni dkTogdw^e e poq* ^ecoc cgd^nTOTnponeq e6oX 
n TMHTe Xi ne ^pd^Kion Xi nKd^Ke eT gi*^^^* 
nccTtiTq e £OTn e TMitTepo Xi noToin* tc noT 
^e, OTn nd^<soic eie ot hct qnd^dwd^q lOd^nTq» cqz. «.. 

10 noTgXi e n KoXd^cic XC ne ^p^^Kcon Xi nKd^Ke ct 
gi-iboX* Xiniop nf&oeic Xinp Kd^d^q n ccok' e6o\ 
ote d^qgpi £ice ^p^i ^j^ n ^ko^moc* d^TU) ^p^wi 
g^R TMnTnoTTTe THpc CT qigoon n jhtc» Te noT 
^e OTn nc(OTHp nd^ nd^i* mhhioc nTC OTd^ n 

15 nencT^c^ennc ^(one ^Xi nei tthoc n Tei Mine* 
dkT(o ndi n ne ^^y^ooire TnpoT ct n^^ig^one £Xi 
nei TTnoc* ote Rtor ne ngio^T ct dwOT(on e 
pXi HTHpq* a^T(o CT ogTdwM e pXi nTHpq* d^T(0 

neRMTCTHpiOn nCT d^Md^^Te XiMOOT THpOT* &IO 

2onaioeic n& n ne iyr^ooTe n Tei Mine* ^e d^T- 
onoM^^^^e p(o n neKMTCTHpion n ot ^^ot k 
OT(OT* diT(o dkTnicTCTe e pooT jn ot mc* &T(o 
ote neTogoon* d^n £n ot ^TnoKpicic* d^io n^soeic 
^ ndwT n OT fV(opedi fp^i gn TeKMRT^wc^d^eoc* 

25 *iT(o '^ niwT ii OT MOTnec gn TeKMnTn^iHT» n*wi cqr.L 
d^e iiTepecf&ooT it^i Md^pidw &qMd^Kdipi'^e XLuoc 
H^i nc(OTHp CMd^^o cMdwigo* eftoA. n ii jgd^Tte 

19. 23. «Tio. Sic in Ms. pro *.'i P. 332 

€T cotco MMOOT • dkTco d^qcgcone gll ot noar K 
na^ tl^i nco)THp* nefSdiq 71 Md^pid^ ote pcoMe niM* 
CT nd^cgtone gXi nei Trnoc enT dkOtooq* dwiTi eT- 
on^ "f na^ir m iiMircTHpion n ot^* m iiMnTcno- 
6irc n pa^n* itTe n Td^Mion X[ ne ^pd^Rton m 5 
nRdwKe eT gi-iboX' ndi.i e "fndwTd^a^T nHTti ei^dw- 
noir(o eiccop e6oX nHTii m nTnpq f&in goTn e 
tioK ^ina wn ihoV e £07rn« d^Tco pcoMC niM eT 
nd^je e nMTCTnpion n OTd^ m nMtiTcnooTrc n 
pd^n nTe ne ^pa^Rion eTMMd^tr Jl nKd^ne ct ^i- lo 
&o\* «wTio pioMC niM R^^n e g? P^^P noi&e ne 
eMd^ogo* d^Tco e a^irfxi n m MTCTnpion m noT- 
oein n vgopii Mimccoc d^Tnd^pa^ftd^* ii MMon iiToq 
MnoTp ^d^a^T jX. iiMTCTHpion e HTHpq* nd^i ct-* 
cqH. «^. vg^in^scoR e&oX n ncTRTR^oc g^n m MCT^ifto^H iS 
dwTco n^i n Tei Mine cTigd^neT eihoX gti ccoMa^ 
eMnoTMCTd^noi n OTcogXi* dwTco iice«TOT n ro- 
Xa^cic CT gti TMHTe Xi ne ^pa^Rton X( nRa^Re ct 
£i-&o\« d^Tco nce^(Of2m gii ii rtrXoc ncevgcofxii 
2^n ti Ro^d^cic gti TMHTe Xi ne ^pa^Rcon d^T(o 20 
na^i cTcooTn Xi nMTCTnpion n OTdw Xi nMiiT- 
cnooTc n pa^n nTe n a^KFce^oc CTon^ eTcgoon 
gXi HRocMoc* &T(o tices(o n OTd^ n neTpa^n ct 
!i ^OTn £n tmhtc n ii Ro\dwcic Xl ne «kpdw- 
R(on "V THpq d^T(o ^d^qogTopTp eMa^ogo CMd^^o* 25 
«^T(o nTdjuion CT OTti ^HTq ti^i ne \|rT5^ooTe 

25. In marg. adscripsit manns antiqnissima: «kT(«> nn«kT 333 

ii p pcoMe GTMM^T • vs^pe, neqpo oircon it csk 
Tne* a^TU) c^d^pe nd^p^con m nTd^Mion eT ot- 
looon R gHTq n^i n piOMe eTXiMd^T* a^Tio g|dwq- 
noT^se n ne y^ify^oo^e, n p pcoMe eTMM^iir eftoX cqH.L 

5 £n TMHTe M ne ^pd^ncon m nKdwKe eT gi-iboX* 
ote d^Tje e nMTCTHpion JR npd^n m ne «^pd^Kcon* 
^TUi ep ^a^n nd^p^ion noT^se eihoX ii ne ^nr- 
^ooire* ^d^pe n dwi5t>eXoc n leoT nigopii n pio-* 
Me* n^ii CT poeic e n T^wMion m nMa^ eTMMdwT* 

10 vga^qcnoT^^di^^e n TeTrnoT nqgd^pnd^^^e it tc \|nr- 
^H eTMMdwT fg^inTqfxiTc e p^^Tq ti leoT ntgopii 
n pioMC ne npecJhetrTHc m nigopii iiTioog* dwTio 
cgd^pe leoT nigopii ii piOMC ogd^qn^iT e ne iyr- 
^ooTe nq<^o^iMd^7e aimoot* giaiqge e pooT e 

15 a^T^sioK' ei&oX ii ncTRTK^oc* a^Tco otr e^ecTi 
e TpeT Rtot e nRocMOc n otio£aI* fxe \|nr|)^H 
niM CT oTnd^nofxoT e nnd^Re ct ji-ftoV otr 
e^ecTi e iiTOT e hrocmoc n OTiogM* tgd^TRa^aiT 
n TOOTOT n^i M nd^pe^XHMnTHC ii leoT e^ione 

20 eMnoTfxcoR e&oX ii TCTHnc n rtk^oc gii m mc- cq^. «^. 
Tdiiho^H M nccoMd^* dwTio ogd^nTOTeipe m hmtc- 
THpion M ni diTvgd^Tce e poq gd^ pooT* cgd^nTOT- 
ROTOT eT ccoMd^ R dwC^d^eoc* n^i eqne^ge e aC 
MTCTHpion M noToein nqRXnponoMi n TMnTepo 

25 M noToein* esgione ^e eqigd^n^^o^iMdwTc Ximoot 
n^i leoT nqje e pooT e d^T^ioR eftoX n ncT- 
rtrXoc* «wT<o otr e^ecTi na^T e rotot e nROc- 
Moc n OTiogM* «iTio n-Re-Mdiin m ni SkT^awTte 334 e poq tiqogoon nXiMdkir a^n* dkirco ^a^qtid^ tiKT 
nt^i i€07r • ogd^qasiTOT € pd^TOT R TCdwcgqe m na^p- 
eenoc X[ noToin ^e^irihd^nTr^e MMoq ^pawi gii 
neT&d^nTicMd^* a^^Xa^ mcv^ n^nr m ne ^picMd^ 
X( nniKon* d^Tca u|dw7rf&iT07r e ne encdiirpoc m 5 
noToein* d^^^d^ MeTKdwd^T gn n Td^^ic n Te kXh- 
ponoMidw* eftoX f&e mh Md^in oir^e mR c^pa^c^ic 
cqe. L nTC ni diTigdw^se e poq nMMd^T • a^^Xd^ fga^irnoTjM 
e Ko\d^cic niM* a^^Xd^ v^mfr^^t ^m goToein m 
ne eHCd^Tpoc n ca^ ot cdk OTra^d^TOir gecoc 09«^ 10 
ncoV e gpd^i M HTHpq a^Tco ^m ne otocioi ct 
OTrne^caiK' n n Ka^TdwneTaiCMaw m ne eHca^Tpoc 
jX, noToem» vgaiircu>Tq n ne \|nP5(|^ooTre cTMMdwT 
fi oTcogM nceKa^ed^pi^^e Ximoot eMdwcgo eMa^vgo* 
akTco nce\ « MTCTnpion na^T n otcojm nce« 15 
R&a^T £n ea^H n Ta^^tc ct ^Xi ne enca^Tpoc* 
awTco ncenoTjXC n^i ne ^fT^ooTe eTXLuawT e n 
Ro^awcic THpoT ifTe ne Kpicic* na^i ^e nTepeq- 
«ooT n^i nccoTHp neotawq n neqMa^^HTHc ote 
akTeTnnoi ^e ei^a^^se nXLuHTn n a^ig ii ge: 20 
a^coTCOjM OTn n^i Ma^pia^ neot&c ote na^f&oeic 
na^i ne ntgaw^se itT a^Kf&ooq e pon XE ni OToeio^ 
7. «u gn OT na^pawftoXH eK*x(o XLuoc ote R(o nnTii n 
OT ^np e£toX gXi na^Mcona^c iiTe Taw'^ini& ^te 
Ra^c e TeTn^a^nsgco^ eqesi thttR e goTn e 25 

15. * Literae jun snbfuisse yidentar. m adhac satis con- 
spicaum. 23. Sumta haec sunt ex £v. Luc. 16, 9 P. 24. 
n«^a>n«kC« Sic scriptum pro JMMnan^c yel iiM«JiiiconM P. 335 

nc cRHtiH ^dw ene^* ntu OTti ^e ne na^Aicond^c 
nTC Tdw^iKi^i* eiMHTi nc ^p^^Rion jH nKd^Ke ct 
^i-iboV CTC nd^i ne nigd^fxe oce ncT ne^noi Xi 
nAiTrcTHpion m noTd^ n n pd^n XC ne «^pdiKion 

5 M HK^iRe CT ^t-iboX eq^dwntgiOM gM nKdwKe ct 
£i-jboX* H eqtgd^n^sioR eftoX ^n n rtrXoc n m 
MeTdwihoXH diirco nq^sco jH npdwn m nc «^pdwRion* 
qnd^noT^AC tiqcT e ^p^wi {m nRd^KC* a^Tio nce* 
ouTq e noToein m ne eHC^^-rpoc* nd^i ne ngi^i- 

10 ote nd^f&oeic • d^qoTcogXC on n^i nccop ne*xd^q m 
Md^pid^ fxe CTtcFe TC nniRH n gt^iRpmec* nd^i ne 
n&ioX eftoX Xi ntgd^f&e* dwcOTcog^ on e tootc n^i 
Md^pid^ nev^iC <se nd^f&oeic igd^pe ne «^p^^Rio XC 
HRd^Re eT gi-iho^* igd^qeT e ^oth e nei rocmoc t.L 

i5ateMeqei« d^qoTtogM ti^i nctoTnp ne«s2iq Xi m^^- 
pia^ ote £OTdwn epe noTroem Xi npn n ihoX* ^d^q-* 
£(Lo£ic Xi HRd^Re Xi ne fkpd^Rion* eigione <^e ep 
ygdwn npn p necHT Xi hrocmoc* fge^pe nRa^Re Xi 
ne <^pd^R(on ^co n ^iRTq Xi npn* dwirio tgd^pe 

20 nntq m nRd^Re eT e £OTn e hrocmoc Xi ne cmot' 
n OT Rd^nnoc ^h tct^h* ctc ndwi ne ep igd^n 
npH c(or' e poq n neqd^RTin* mR gi^oM fF^^p 
Xi lUiocMoc e TcooTn g<\ nnd^Re Xi ne «^pd^Rcon 
^n Teqe^^Heidi Xi Mopcl^H* e XLuon cgdwqAcoTV. 

25 etio\ nqTdwRo ^i ot con* hm nTepeqfxooT n^i 
nccoTHp* a^coTiog^ on e tootc n^i Md^pia^ ne«sd^c 
Xi ncioTHp ote ndwf&oeic cti "^oiine XuiOR d^Tco 

19, AiRTq. Sic in Ms. pro Airt P. 336 Mnp 2!^n e poi* tc noT ^e ndwotoeic eie niM 
neT a^nd^tcFRd^^^e Xi npcoAie getoc cgd^nTqp no6e* 

T«I«^. d^qoTiogM n^i ncioTHp ne*xdwq JH M^ipi^ f&e ii 
a^p^ion R eiM^ipMenH liTooir ncT d^nd^c^Kd^^^e jSi 
npcoMe £€(oc ^«wnTqp noi&e* d^coTrco^Ii n^i Mdw- 5 
pi«w neoKdwC Xi nccoTHp fxe na^f&oeic* mhti pco 
fgd^pe n a^px^^ vgd^ireT e necHT' e hkocmoc 
Rcedwn^iTOd^Te m npcoMe gecoc vgd^nTqp no&e* 
d^qoTriogM n0\ nc(OTHp ne*xd^q Md^pid^ f&e e^a^T-* 
eT a^n n tci ge e necHT' e hkocmoc* d^XXd^ 10 
etge^pe n d^p^x^con n eiMdwpMenn* ep oga^n ot 
i^fTrjQ^H n *wp5^A.ion eT ecnnir e necHT e&o^ gi 
TOOTOT foe^pe n d^px^^ ^ Tno^ R giMd^pMenH 
eTMMM- ndwi CT £n n Tonoc n TKec^dwXH iiTe 
n dwiio CTC nTonoc eTMMd^T RToq ne e v^ktf^ is 
MOTTe e poq ^e htohoc n TMtiTepo m nd^^^d^- 
Md^c* diTO) HTonoc eTAiMd^T nToq ne ct m hcmto 
e&oX tl THdwpeenoc m noToin* ogd^pe n a^px^^ 

tT. A. m nTonoc n TKec^^i^H eTMMa^T ^a^q^f it tc i^- 
^H ii d^p;)^dwion n ot d^noT n Stge eftoTV. jm 20 
ne cnepMdw ii TKd^Ri^i eqMCg ei&oX gii enieTMia^ 
niM* CT a|o&e* a^Tio mH ISLige niM» «^tco gii tct- 
KOT CT epe Te iyrD^H eTMMa^T na^cco jm na^noT» 
vgdwcp n(o6@ ii Tonoc niM' Rt d^c&coR e pooT* 4. ^iMAipMeilH. Sic in Ms. pro ^iM«ipMenK P. 9. M«k- 
pi«i.. Sic ficriptum pro m M«kpi«k P. 13. n «^px^^n — n«Ji. 
Sic in Ms. pro nd^p^con — nbAj vel potius n «^px^n — n^u 
Itidem I. 18 et 19 legitar n «^px^n — 9^^^ P^^o ^ ^P" 337 

ju.ii ii KoXd^cic TnpoT St ^c^e. R ^htot* akT<o 
vs^pe. ndwHOT jS aiot n Sigc CTXuidiT og^^qogconc 
H C(OM& niboTV. R tc i^fT^H* d^irio fg^^qioconc 
cqcinc ii tc i^fT^H gn cmot niju.' d^Tca cqjio- 

5 Monocc c poc CTC ndwi nc c oia^irMOTrTc c poq 
ttc nd^nTiMiMon 51 nitdl* cvgtonc ^oxoq ott ifnr^ 
^H n &ppc TC Qidwirqi c&o\ ^ii TqcoTC iiTC ii 
d^p^con* \no cfroX g^R X[ motciootc iiTc ncT-* 
Ad^X* H XLuon HToq c6o\ £m nniqc htc tct- 

10 Ta^npo ^d^ndw^ ^^^nXcoc cioconc ot c&oX gii £ tSI ^ 
Sppc M i^fTr^^H» ii ov ciboX gn nc y^ir)Qooire, 
fi Tci Minc Tc cvgconc ot c6o\ {S TqcoTC tc* 
ogd^pc ii^f OT ii no^ n d^p^ion n Tno^ ii giMd^p- 
McnH* ogd^Tqi ii TqcoTc ti ii a^p^con THpoT iiTC 

15 ncTT&Kon iiccoTovgMoir mR ncTcpnT ji ot con 
iiccncois MMOq nccdwi^q m iyr^H* k mmoh iiToq 
cgconc OT copM TC Rtc nccoTq Jl noTOcin ogd^pc 
mcXwcc^ck' qiTq iiTC ii «^pjQ^ion igdwpc ii^oT 
!i no^ ii ^^p^^con iiTc nif o^ n {iMd^pMcnn cgd^T- 

20 OTioigAl M ncopM ^i ncqcpHT iiccMcpi^c MMoq 

fiCCd^d^q M ^TT^H ^TT^H* OtC Rd^C CpC HOTd^ 

noTd^ n n a^p^ion iiTc n d^icon cpc noTd^ noTa^ 
XLuooT K(o M ncqMcpoc ^n tc ^fTX"^ ^^^^ "^*' 

OTn CTOTCOOgXE XiMOOT gl nCTCpHT • * OtC CTCf&I 
25 THpOT cftoX gjS TC ^fTJQ^H» a^TlO Ogd^pC H^OT R tSI L 

no^ R d^p^con CT^d^nMcpi^^c Ximoot Rccdwd^T XC 
^fT^H CTcinc MMOOT c£toX gR TqcOTC R R «^p- 
15. liccoTongMOT. Sic in Bb. pro iiceoTO|9Mq P. 

22 338 

^con' eoiumc ^ ot e£toX ^jR nccopXC nc XC 
nc(OTq M notrociK* isdwpe aicX^iccscr' nno^ XC 
n&pd^TiHMnTHC JX. norocm qiTc Rtc n &px<^^ 
H MMon HToq cogtonc ^en ciboX ne £n Xi mot^ 
ciooTC nTC ncTftd^X* h e&oX gJi nniqc R tct- 5 
Td^npo 2<\na^^ ji^nXcoc c6o\ gii nc >^nr)^oo7rc 
n Tci jumc* ep u^^n ii^foir R dwp^con cTigAn- 
ju.epi7C XLM.00T Rccdi^iT Xi x^x** ^n^**' ^ 
ALu.on RToq ot x^X" ^ «^px*^'®** "^^ jg^^pe 
nd^p^ion £cou>q nd^i ct ^oon gn R Re(^ei7V.H 10 
Rtc n d^iion* vgd^qoToiigAi 11 n^^ftoT R Tltgc Rtc 
nc cncpMdi R TRd^Ri^^* cgd^qoTovgMcq mR TOTel 
T?.*.. TOTcT R ne i^nrjQ^ooTc R frppe jXi neToeiog ct 
q^oon' ^M HTonoc R TRec^^i^n* d^Tco igdwpc tlk^ 
noT R Tlige cTXiMd^T* tg^^qigionc R «^nTiMiMon 15 
M niiSC R T€ ^nrj^H cTAiMd^T • «^tio ogdwq^to nftoX 
R TC i|nr5Q^H cqo R en^TMd^ c poc • cqeme mmoc 
Ai Mine niM eqo n Hoeig^ R en<^T ma ncci&oX* 
d^Tio i^d^pe ii^oip R noar R A.p«^<on R Tnotf R 
giMdwpMcnH Rtc n Mion^ «^t<o mR n*wp3(^<on XEso 
nrvicRoc M npH- mR nd^p^xi^i^ J^ n*a.icROc XL 
noog^* og^iTniqc c gOTn e tmhtc R tc ^f^X.** 
€TMMKir* «^Tco nqcT eiho^ R gHTc n^i ot Mcpoc 
c&oA. j^n Tdw^oM ni^i Rt d^ n^e m n2ip^.cTdwTHC 
nof&c c ^OTn c nnepd^cMOC • d^Tto ogdwpc nMcpoc 25 
R T^OM CTAiMd^T ogd^q^to gi gOTn n tc ^tt^^h 

9. ov x^TXH. Sic in Ms. pro tc >|nrx« P« ^l* w*^wr. 
Sic scriptimi pro n«.noT P. 25> no«c. Sic lo Ms. pro nosq P. 339 

cqltHX* cftoV cqogoon' givil Tcqe^oTciak XLum 
JGLuoq* npoc TOiRonoMia^ cnT d^TrRdw&q n jhtc 
e Tpcq ^ dwicencic n T€ ^nrx.H» «c r^wC cccigine *t?. L 
fi cd^ ne gfeHTe m noToein Xi nsice ii OToeigi 

5 niM* d^TTiO Qia^pe Td^OM eTMM^ir Ogd^CgOMOI- 

<oce e TMine n tc ^fir^H ^ cmot niM* &Ta) 
eceine XLmoc* Meceogp n&oX ii tc \|nr^H« d^XXa^ 
^a^cd^io nec^otrn* Rd^Td^ ee cnT d^igcon na^c «n 
ii giopn eindwno^c e ^oirn e nigopii ii Tcoog nT 

10 awi£(on na^c e Tpec ^co nftoX n ne ^fir^ooire* 
npoc TOiRonoMia^ m nu|opii XC MTCTHpion* gcocTe 
nei cga^f&e THpoT ^na^*xooir e puiTii ^Xi nciop 
eftoX' cT&e T^oM* a^vco eTfce T-Re-\|rT5Q^H •2te evp 
^(ofr e pooT n a^ig ii Tirnoc • ii niM iiToq ii dwp- 

15 ^(on ncT p £(o£i e poc* h ot tc TMine TMine 
R Te ^nrx.** * $<ocTe ^na^^ooT e ptoTii gXi nctop 
eSkoK X[ HTHpq* f&e oirn OTnp p ^.^ib* e tc \^- 
^H* a^Tio "fna^fs^o e pcoTii X[ npa^n ii ncT p 
£co& THpoT e Te >^X" ' a^v(o ^naw^co e pcoTii tq^. «.. 

20 M, nTtrnoc iiT a^TrTa^Mio XI na^nTiMiMon Xi nnSL 
Mii T-Re-MOip«w« &T(o ^a^otco e p(OTii Xi npa^n 
ii Te ^^x^ eMna^Tcc(OTq e&oX* ^TUi necpa^n 
on erogawncoTqc ncp giXiRpinec* awT(o "fna^f&^o 
e p(OTii jH npa^n XC na^nTiMiMon XL nna^* &t(o 

25 ^nawat(o e p(OTn jS, np&n ii TMOipa^* &T(o "f na^- 
«(o e p(OTii Xi npa^n n XC Xippe TnpoT* na^i e 
ipa^pe ii a^p^^on MOTp Xi na^nTiMiMon Xi nnal[ 

14. epooT. Sic in Ms» pro cpoc P* 

22 • 340 

ii gHTOir € £OTn € t€ ^nr^^H» «^irio "^itd^^io c 
poiTH Xi npd^n H H ^«Kd^noc THpoT Hdii e. cgdiir|i 
ocoft e Te ty*7r^H ^pd^i gn n coiMd^ R tc ^nr^H 

€T 2>^ TROCMOC diT(0 "fnd^VlO € pcOTH «C CTp 

o(oft e n€ \y*7r^ooir€ n d^tg n ^.^* d^Trco "fnd^otco 5 
€ p(OTn jR HTTrnoc n totcT tovcT n ne ^nrj^H» 
&. «^vco "fndifiLio € pcoTH Xi nTTHOc n nc ilJnrj^ooTC 
n p p(OM€ Mti ndi n 2.<^XdidiT€* mh nd^ ne oh» 
pion* MH n fXdiTqe* «^tco "fnd^^co € p(OTn m 

HTTHOC n n€ tyTTJ^OOTC THpOT mH Hd^ H «^p- 10 
^(On THpOT €T TdiTO XlMOOT € HKOCMOC «€ 
€T€TH€ig(On€ CTCTHV HR cAoX* gf^ COOTH HI M* 

ndJi THpoT "fndiVOOT € p(OTn ^p^i gM nc(op 
€6oX M nTHpq • d^T(o Mnncd^ nda TnpoT "fnd^v^o 

€ pcoTH «€ €t6€ OT ^(0(0q d^ Hd^l THpOT fg(on€* i5 

C(otaC oth nTdkigdi«€ nXuiHTn ctAc tc \y*T^H 

R^T^ e€ CHT d^I^OOC «€ €(gd^p€ II^foT fi HO^ 

H dip^(on n THoar S 2.<-A^^P<M^nH nTc n M(on* 
^T(o MH n d^p^(on Xi n^icRoc XC npn* mh n 
«^p^(on XC H^icRoc Xi noog^* ^d^Tniqc € ^oth 20 
Tci»^. € gn T€ ilJnrj^H CTXuid^T* «iT(o nqeT cAoX n jh- 

TOT n<3ri OT M€poC h « 2.^ T^arOM Rd^Td^ 1w Rt 
«JlOT(0 €I%(0 XlMOC € p(OTn« ^T(0 Cgd^pC HMCpOC 

R T^OM CTXiMdiT (gdwq(^(o gi ^oth n t€ ^tt^h 
at€ €C€cg «^g^epdkTc n(^i tc i|fTX.'^* &t(o ogd^TR(o 25 

4. TRocMoc. Sic scriptam pro hrocmoc P. 21. e gn 
Te ^^-rxK. Sic ia Ms. pro c xe >^tx« ^* ^^. • Anli- 
quissioui nuatts ia marg. adscripsit ei^o^ ■» JW^ ^-^j^ '~J^ 341 

JH nd^HTiMiMon Xi ntuL n6oX n tc t^nr^n eqpo-* 
€ic e poc «^T(o eqro e poc* d^Tio ^d^pe n d^p- 
^con Mopq e ^im e Te iyTrj^H ^p^i jn nev- 
cc^pdwC>ic mR ncTMppe* ^tu> 09dkTcc^pdiC>iTe XtMoq 

5 e 2pTn e poc ote eqed^nd^oRd^^^e mmoc ii oToeicg 
niM ote eqeeipe n neTnd^eoc Mii ncTd^noMid^ th- 
poT CT MHn eiio\ «e Kd^c ecep gy^g.^^ ^^^^ ^ 
oToeitg niM* d^Tio ncec^co ^d^ TergTnoTdii^K n 
OToeiig niM ^pd^i gn m MeTd^AoXH Rtc ncioMd^* 

lOdiTco igdkTcc^pd^Of^e Xuioq e goTn e poc e Tpec 
jB^ne gn notie niM* Mit enieTMid^ niM itTe hroc- 
Moc* eT6e nd^i OTn n Tei Mine nT d^ieine n Xi Te.&. 
MTCTHpion e nROCMOc ndii e 09diT6co\ eAoTC n 
Xi Mppe THpoT Xi nd^nTiMiMon Xi nnSI* d^Tio mR 

15 ne cc^pdii^ic THpoT n^.! ct Mnp e ^P'^^ ^ "^^ 
^nr^Q^H n^i e ogd^Teipe n tc ^ttj^h n eXeTee« 
poc* diTco o^d^TcioTe XiMoc n TooTOT )t neceioTC 
n d^p^con* diTco tgd^Tdi^c n 2.iXiRpinec n oto- 
ein* nce^iTc e ^p^^i e TMnTepo XC nec-enoT* 

20 ni Siopii n eT* ni igopii XC MTCTnpion o^di enc^* 
CT&e ndii «'e oTn d^i^ooc e pioTti Xi ni OTOiOi 
«e ncTe nqnd^Rd^ cicot' d^n gi ms^^t ii ccoq nq- 
eT nqoTdigq n c<oi nd^i n qXinoidi mmoi ^n* tiT 
kTokooc oTn XI neToeicg eTXiM^T «e eTeTnenco 

25 n ccoth n ncTiieioTe n d^p^con* Td^p THTTii ii 
gnpe Xi ni a|opn Xt MTCTHpion ii 09«^ eneg^* n^T 

22. Cn £y. Matth. 10, 37 et Luc 14, 26, ubi b. Schw. 
ia nota subiecta ead. Tcrba e codL Ask. laudat P. 342 

<^e irr€p€qatooT n<ri nccoTHp a^cqo^c eho\ Rn 
cdiXiOAiH nexdiC %e nd^voeic e«s«e neneioTe ne 
Tr!«^ n «i.p^con eie n<oc ch^ ^ nnoMOc jH MiorcHC 
ote ncT nd^Kio n ccoq XC neqeicoT Aifi TeqMd^a^-ir 
£n OT MOT Md^peq mot* eie oTRoirn itT d^ nno» 5 
Moc ^d^ore «^n gd^ P<>q* n^*< ^^ nTepecotooT n^i 

CdiXcOMH* «^ T^OM M nOTOem CT ^n Md^pid^ TMdi«5- 

^dkXHXtt* «^c&pftp ^pdii H gHTc nefiL«^c M ncuv* 
THp «e Hdi^oeic He^ere n«Ji Td^ogdive mh Td^- 
Cione cdi^iOMH T«^fiL(o e poc m n&(o^ eh6\ m 10 
nigdive St d^cvooq* d^cgicone ^e nTcpe nc<oTHp 
ccoTM e nei ugdkve ecfxiLo Xlmoot n(^i Md^pid^* 
a^qM^Rd^pi^e mmoc CMd^tgo eMd^igo* «^qoircogM 
tid'! nccoTHp nevd^q m Mdwpid^ «e "fRc^eire ne 
Md^pidi e Tpe 7«o M nAio^ e6o^ m nog&oKe Rt 15 
diC^ooq nari cd^XcoMH* nd^i ^e nTepeq^ooT n^i 
nciOTHp* %i M^pidi qod^c e gOTn gn cd^XiOMH 
^c^cuMe MMOc nefKd^c «e TdwC(one cd^XioMH* 
"tc. A. CTfte ngid^fiLe Rt ^«ooq ^e qcHg^ £m nnoMOC 

M MiOTCHc «e ncT ndwR(o n ccoq K neqeiiOT mii 20 
TeqMd^^T ^n ot mot Md^peq mott* tc noT ^e 
oirn T«^c(one cdw\(OMH • Rt d^ nnoMOc d^n «e nd^i 
CT&e Te ^nrjQ^H OTrre eT&e nciOMdw ottc CT&e 
nd^HTiMiMon M niuw* %e nd^i i^^p TnpoTr n qh* 

4. InnuuDtiu' hic fortasse ea, qnae in £v. Matth. 15, 4, 
Marc. 7, 10 ex Exod. 21, 17 et Luc 20, 9 desumta sunt P. 
7. TM«^r^«k.AH\R« Sic ez levi errore scriptum pro TM^t*Qk«k.- 
Ahiik P. ^T» 343 

p€ tte fiT€ n «^p^ion* «i.t(o ^en eSi6\ n ^nrw 
n€* «^W«^ m K nnoMoc «e na^i eT^e t(^om 
Rt «^ceT e&oX £m nc<oTHp Td^i ct o n pS n 
OToein negoTn m hoot* ttT d^ nnoMoc on «ooc 

5 «e OTon niM ct nd^tf^co n6o^ m nccoTHp mH 
neqMTCTHpion neqeioTe THpoT* ot Monon «e 
^R OT MOT qnd^MOT* «^X^^ gn ot t^ro qnd^- 
Td^KO* ndi.1 (^e nTepec«ooT ii^i M^pi^* «^ cdi^<o« 
MH qo^c e ^Tn ^n Md^pid^ d^c^cndi^^e Ximoc n 

10 OT(0£M* nefiL«^c n(^i cd^XioMH «e OTn ^^om Xi 
nciOTHp iitnqdwdwT n noepoc n tot^c ^cocoTe* tt, «^» 
«^ctgione nTepe nccoTHp ccotm e n ^d^ve m m«^« 
pidi d^qMdkRd^pi^^e MMOC eMdwogo eM^^o* d^qoT* 
iA^ on n(^i nc(OTHp ne^d^q m M^pid^ gn tmhtc 

i5 M Md^e^HTHC* «e CiOTM ^c Md^pid^ fxe nui ncT 

diHdw^Rdk^^e M np<OMe geioc gd^nTq^ no&e* Te noT 
are gd^pe n d^px<oH u^d^TcC^pd^iH^^e m nd^nTiMi- 
Mon M imSi e £OTn e tc ^tt^k «e nneqcd^- 
XeTe MMoc n n«^T niM' eqTpec eipe n nofte nuc 
20 mR dkHOMidi niM* «^T<o OH ogdwT£<on e TooTq m 
nd^HTiMiMon JR nEdl eT«(o mmoc n^^q* ^e ep 
{gd^n Te ^tt^h on el e&oTk ^R c(OMdi' Mnp C2w« 

7leT€ AIMOC CRTO C pOC CRCOO^e XiMOC £n n TO^ 

noc THpoT nTe ne Rpicic Rd^Tdk Tonoc* eT&e 5 
25 no&e THpoT Rt a^RTpec eipe aLuoot «e Rd^c cTe- 
RoTldk^^e XLkiQc £11 H Tonoc TnpoT HTe ne Rpicic* t^. &. 
«e H neceog^M^OM e Shak e nvce e noToin 
5. Cf. Ew. lo. 15^ 16 P. 344 

at€ €CeTp€T ROTC C gPTIl € Xl MeTdJboTlH liT€ 

nccoMdi* gd^nd^^ £d^nXu>c o^d^Tgcon ifTc nd^nTi- 
MiMon Xi imSi «e Knp cdi.\eTe mmoc e nTnpq 
£n XdwdiT ii ndiT* eiMHTi nc«i MTCTnpion nc- 
ft<o\ eAoX' n ne cc^pd^mc THpoT Mtt m Mppe 5 

THpOT HT «^lfMOpfi R gHTOT C £OTn € pOC« d^TCO 

ectga^mti n Jl MTCTHpion ncftujX e6o\ n ne 

CC^pdil^IC THpOT mR jH Mppe THpOT MH TdwHO- 

Xooidi M nTonoc «^tco ectgd^nfrcoR Kd^diC e6o^ e 
eT* e diC(on' e nd^ noToein m nwce* d^Tco d^cp lo 
diXXoTpioc e pon d^Tco e poR« d^Tco nond^cg 
a^Md^gre Ximoc d^n otin nei nd^T* etgcone iiToq 
eccgdwnTAioKto n Xi MTCTnpion jH nft<oX e6oX n 
ncKMppe mR neRcc^pdwnc Mfi. n d^noXotnd^ jS. 
nTonoc ^MdwgTe Ximoc Xinp Rd^dwC e6oV cHecooge 15 
TH. «u XCmoc ^n ii RoXdwCic mh ii Tonoc TnpoT iiTe ne 
Rpicic* cTfte nofte rim' iiT d^RTpec eipe Ximoot* 
^T<o Miincdi ndii «iTOT e pd^TC ii Tnd^peenoc 
Xi noToein Td^i e o^dwCTnnooTcoT e hrtrXoc n 
Re con' ndki ne e o^dwpe ii ^p^ion ii Tno^ ii20 
giMd^pMenH iiTC ii d^icon e gd^TT^d^T e tootcj Xi 

n&nTiMiMon Xt nnSI d^Tto ^d^pe ii d^p^con tgd^T- 

eT 
MOTTe e H ^iTOTpcFOc HTe n diiion cTMeg^ 

T«^e» e jidkT'^ n^y n tc ^nr^^n Xt n^nTiMiMon 

XC nnSI CTMHp e ^oth e neTepHT* epe nd^nTi- 25 

MiMon Xi niiSI nhoK R Te ^nr^H epe nMR^Md^ 

R T^OM (il^OTn ii tc ^V^" ^M ncTgoTn XI ne 

cn^T • «e Rd^d^c eTejjiaOii^oM n ^2.^pA.TOT • e£to\ 345 

ote T^OM Stoc e ^d^cTd^gooT c pd^TOT Xi ne 
cnd^ir* diir<o oBd^pc ii d^p^toif og^Tgcon e tootoit 
R n XiTOTpooc cTvco MMOc nd^TT 0K€ na^i nc 
nTTnoc € TCTndwRdidwq £m nccoM^ n eirTlH itTe ^. L 

s nnocMOC • e ogdwTTtooc Men n^T rse kio JR nMii^Md^ 
n T<3roM* c^oTn n tc ^nrj^H gi ^oTn Kmoot th- 
poT* ote CTeoi^M^OM' e d^gepd^TOT* «e Rtoc ne 
ncTTdwgo e p*wTOT» «iTio Mttncdi « Te xItt^^h 
R(o M nd^nTiMiMon m nnSI Td^i tc ^e e lydiT- 

10 ^ii^n e TOOTOT n ncT^iTOTpi^oc Ximoc* «e CTe- 
Rdkd^T ^pd^i ^n n ccoM^ M nd^nTiTTnoc* «^t<o 
Mnncdi nei cmot tgd^pe n ^iTOTpooc n n d^p- 
5Q^ton ^d^TcTne ii T<roM mR tc ^tj^h Mit n^^n- 
TiMiMon M niidL igd^TnTOT m n^OMiiT e necHT 

15 e nROCMOC d^T(o (gdwTncogr e hrocmoc n ii d^p- 
^(on n tmhtc g|dwpe n d^p^ton ^(0(oq n tmhtc 
vgd^TMOTo^f M nd^nTiMiMon m nnSI Mii T-Re-Moi- 
pdw g(0(oq e neqpd^n ne TMOip^ ^d^qditFe m np(o» 
Me ogd^nTqTpeT £(otS MMoq £jX hmot ct qnn* 

20 e poq • TM enT d^TMopc e ^.^^Tn e tc ^f t^^h t^. ^. 
Bari n d^p^^on ii Tno^ ii giMd^pMenn dkT(o igd^pe 
il XiTOTpi^oc ii Te cc^epd^ ^d^TMOTp n tc tHnrj^K 
Mii T(^OM Mii nd^nTiMiMon m nnSI dkT(o Mii tmoi- 
p«w vgAwTnovgoT THpoT itced^d^T JR Mcpoc cnd^T 

25 nceR(OTe ii c«w npcoMe mR T-Re-cgiMC £m hroc- 
Moc nd^i enT d^T^ Md^ein nd^T rse end^vooTCOT 

8. Spatiam literaniin vel doarum vel triam erasarum* 
18. ^UMoq. Sic scriptam pro £u>ot P. 26. cti^soorcoT. Sic 346 

€ ^Om € pOOT «^TCO Oi^^T^ OT MCpOC M njOOTT* 
KTU> OT MCpOC ii TC C^%M€ f P&I ^.^ OT TpO^K 

Etc iiROCMOc il f p^i gK OT niqe iiTe nd^np' h 
jn OT MOOT H ^ OT ci^oc € gi«^7rcooq« lujf 

THpOTT "fltd^VOOT e P<0TR Mtl TMinC tt TC ^fT^H 5 
T£ \|fT^H« Mn HTTHOC CTC «^d^Tftam' C gOTH € 

H c<oM& eiTc poDMe eiTC gd^^HT* eiTC n TinooTe 
eiTe ^Hpion eiTe ««^Tqe* eiTe ei^oc him' ct ^m 

T^. A. HROCMOC ^ndittio e pcoTn m ncTTTnoc ore e gsd^T^ 
IkoK ii di^ n TTHOc e goTn e n pcoMe ^nd^fxooT lo 
e p<oTn £M nc(op eAoTk m nTHpq* tc noT ^e 
ep vgd^n ii XiTOTpeoc it ii d^p^ion eTvgdinnoTr- 
oie M HMcpoc e goTn e Te cgiMC* d^T<o n-Re- 
Mepoc e gOTn e h^oott XC ne cmot ht «aotooq 
e pioTii* Rdwn eu^ione ccotht R ncTepHT gR ot 15 
OTe e nd^giioq gid^pe ii XiTOTpTOc d^nd^md^^^e 
MMOOT £ii OT neenn iicecTMc^ioni mR ncTepHT 
£R OT CTMc^(onidi Rtc hrocmoc • diT(o ^d^pe Hd^n- 
TiMiMon M niidl ct ^m h^oott ogd^qeT e HMepoc 
CT ^dkXHTT' e HROCMOC £R otAh aC neqccoMdk 20 
{gdiqqiTc nqnoxc e gp&i e TMHTpd^ R tc cgiMC 
eq^diXHTT' e ne cnepM«^ R TRd^Rid^ dkTco £R tct- 
noT cTMMdiT tgd^pe nigoMRT R oge ce th R Xi* 
TOTpt«oc Rtc n d^p^ton g|diT&<oR e ^pd^T e £htc 

Ti. ^. fice(^oi7ie e poc • igdipe R ^iTOTpiH>c m iiMepoc 2S 
cnd^T R neTcpHT* d^T(o on g^pe R TiiTOTproc 

in Ms. pro cciUkVooTcoT P. 21. ^^^rrc nqnoxc. SIc in 
Mi. pro g<^4^^ n^osq P. 347 

H^re^a. jK ne cnoq ii Tpo^H ium Stc tc c^iue 
CT cnAwOTOMOTr Mii ncT cnd^cooT gsd^TRdwTc^e 
XCMOoir f p^i n giiTc n Te c^imc gecoc ^^ £Me 
n gooT* «^Tco Mnncdi ne gMe n ^oot* cgdiTOT- 

5 .(OV9M M ne cnoq n t^om n ne Tpot^ooTe ogd^T- 
OTogiMeq Rd^Xcoc gpd^i g.^ TMHTpd^ n tc c^imc 
Mnnc«w ne ^.-'^e n gooT* gidiTp ne Md^d^ft n ^oot 
eTRioT n neqMcXoc gn ^mion m hccom^ m npco- 
Me o^d^pe noT«^ noTd^ (gd^qRcoT n ot mcXoc* nd^i 

10 e ^ndi«(o e p<oTn n n ^eRd^noc ct oTnd^ROTq* 
^ndifiLooT e pu>Tn ^ nccop eAoX JX. irrHpq* 
ecjgd^ncgione OTn Mnnc^ nd^i ep cgd^n n XiTOTp- 
uoc %ioR e&oX M h nccoM^ THpq mR ncqMeXoc 

THpOT gp^l 2J^ 9^f^ ^ £OOT* «^T(0 MtmC^ Rdwl t7. &. 

15 gidwpe n XiTOTpc>oc gid^TRd^Xe e ^oth e nc(OM«^ 
enT «^TROTq* n c|opii Men ogd^THdkTle m n&nTi- 
MiMon M niul Mnncioc oid^TRdwXe ii Te« ^^x.*^ 
M neTjoTn* d^Tio nimccoc (gd^TRd^Xi m nMi(«M& 
ii T(^oM e £OTn e tc ^tt^h d^Tco TMOipd^ (gd^T- 

20 RdidiT neTftoX THpoT • e n cth^^ e ^oth itMMdiT 
\n « ecdwRoAoToi nd^T ccoth^^ n c(oot diT(o 
Mtuicd^ tiKi «id^pe ii \iTOTpc<oc o^d^Tcc^pd^i^i^e 
Xlhoot ">, ne gooT iiT d^TOTCog^ ii £Htc fit tc 
cgiMe m«i.Tc^pd^(7i7e MMoq e goTn e T^m ii 

17. Litera et v qnidem erasa. 21. Duae literae erasae, 
ni fallor eM. 23. S^ Antiquissima manus adscripsit in marg. 
c gora e neTcpKT git ii c^p«^t*iG THpor iiT «k.'rr«k.«k.'r n^T 348 

n€ £OOT €nT d^TrxCR n€(OM«^ €&oX' € T(^ra H OT- 

nd^M* diTrco ^d^ircc^pdifFr^^ m nc gooT cht «^ n 

d^p^iOn Td^dwTT € TOOTOT € TMHT€ M HC Rpd^niOH 

Xi nccoMdi M nc n^d^cMdi* d^irco ogd^Tcq^pd^fFi^^c m 5 
Ti«r. «.. nc £OOT €nT di T€ \|nr^H cl cAo^ ^ii n d^p- 
^(on € ^diTCc^pdwi«i^€ MMoq € nc Rpd^nion 5C 

n€ nXdwCMdi* d^TiO ^d^TCC^pdiC'!'^^ M nc gOOT CHT 

diiro7r€V9M M M€Xoc d^Tio ^Tnop^q €60^ €T 
^nr^H • gid^Tcc^pdwri^^c MMoq £m nc Rpd^nion 10 
MhchXk n otm^M jH nc n^d^cMd^* ^tco nc gooT 
HT diTMOTp M ndwnTiMiMon M JinSi € poc igdkT- 
cc^pdiC«r^€ XiMoq € nd^^OT n stoq m nc nXd^cMd^ 

diTU> nc gOOT HT ^THiqc n ToroM € £OTn € 

ncioMdw neri ii «^p^uin jgd^Tcc^pdiCTr^ XiMoq € 15 
n^TO€C^dk\on €T ^n tmhtc n fxuiq XC nc nXd^c- 
Mdw d^Tio on € n^HT Xi nc nXd^CMd^ ^tco on thhc 
n poMHc €T cndid^AwT itari tc ^tt^h gXC nc<oM«^* 
vgd^Tcc^pd^i^i^^c XtMoq € TTCgnc Td^i ct £n nc 

nXdwCM^* £(ocT€ nci CC^pdwC«1C THpOT «id^TCC^pd^- 20 

wT. A. f^v^e. XiMooT € n€ nXd^CMd^ n€i cc^pd^f^ic TnpoT 
^ttdiVio Xi ncTpd^n € pcoTn XI nciop cAoX XC 
nTHpq d^T(0 Mnncdi nc(op ehoK ^nd^oK^o € p^oTir 
Xi nTHpq fiL€ CTftc OT n {(oft «^ n^.! TnpoT og(o» 
n€ diT(o €(g(on€ TCTiioTcoi noi d^noH nc mmtc- 25 

THpiOH €TXiMdwT T€ HOT (^€ OTH (gd^pc it XlTOTp- 

coc ^dkT«(OR €60^ Xi np(OM€ THpq ^T(o nci 

C(^p«i.l«IC THpOT itT ^TCC^p^CFI^^C Xi HCiOAidw R 349 

{HTOTT vidipe n XrroTpcFOc «^d^irM ^i^on THpq 
itccwTOT ii fi ^p^(on THpoT n epindwioc tiM 
CT £iasn n Ro^dwcic TnpoTr tiTe ne Rpicic d^TU) 
ndii e gidiTTdkdwT n neTnd^pdwXHMnTHC nceeine n 

5 ne7r\|f7r^ooTe e&oX ^R ctOAid^ nd^i e u^dwT^ n^^T 
Ji c^i^ion n ne cc^pdwf«ic ote r^c eTeetue e ne 
OToeicg CT OTnd^eine ii ne ^rT^ooTC e6oX ^it il 
ccoMdi dwTO) ote Rd^c eTnd^eiMe e ne OToe* « nd^eine tlS. «.. 
fi ne xlfT^ooTe efioX g.^ ccoMd^ ^tco oteRdwC eT« 

10 n^eiMC e ncToeioi ct OTnd^Mice Xi nccoM^ R 
£HTq rse Rd^c eTCTnnooT n ncTXiTOTpTOC iice» 
dw£ep«wTOT ficed^RoXoTei n cd^ tc ^tt^h ncep 
MfiTpe fi nofte niM ct cnd^dwd^T Ktoot Mfi nd^n- 
TiMiMon M imSi eT6e ee ct oTnd^RoXd^^^e mmoc 

15 ^ Te Rpicic diT<o ep o^dwn fi XiTOTproc eTrQ^din^ 
M c^i^ion fi ne cc^p&f«ic fi fi dwp^uin fi epinM- 
oc cgd^Tdindi^iopi e TOiRonoMid^ fi neT^ftnTre ct 
THOi ndwT giTfi fi d^p^con fi Tno^ fi giMd^pMenR 
d^Tio eTo^d^nostoR" e&oX fiari thhc n eftoT m ne 

20fiLno M no^Hpe ^hm vgd^TMice m niyHpe igHM 
eccofrK fi ^HTq fiari nMif«Mdi fi t^om d^Tio ec- 

CO&H fi ^HTq fi^l Te ^fT^H diTCO eqTcl^RHT fi 
gHTq fi^l Hd^nTIMIMOn Xl « TMOtpd^ fiTOq CT 

noar tc e ncTHg^ d^n e £OTn e ncioMd^ fi tctoi* tjS. A. 
2S RonoMidk d^^Wd^ ecd^RoXoTeei fi cd^ tc ^tt^h 

6. Verba m r^^c — c&oA ^il ccom^^ bis leguntur ex H- 
brarii, ut mihi videtur, incuria P. 8. Literae duae yel tres 
desiderantur post p sapplendam ad oroci. 23. Sapple niiS* 350 

mR nciAM^ mR na^tiTiMiMon JR nnST ^cu^c ^k 
neTO€ioi €T €p€ T€ i^^H nHT €ftoX {M ncu)- 

M^ R £HTq €Tft€ nTimOC jX HMOT €T cndkgOT&cq 

n ^HTq RdwTdi ncT nn € poq giTit ii d^p^con n 
Tno^ n giMd^pMcnH crrc cqnd^MOT ji^r^ ott ^h- 5 
pion tgd^pc TMOipdw dif*€ jS nc ^npion c £OTn € 
poq tgd^nTq^coTS MMoq* h cqnd^MOT ^y^n ot 
«d^Tqc H cqndk^!^ €T ^mit « £ti ot gron h €q« 
n^co^ MMoq MMin XLuoq h iiToq cqnd^MOT gn 
OT MOOT H giTit ndii ii T€i Minc if nToq giTii lo 
K€ MOT cqgooT € tid^i H € nd^noTq gd^nd^^ £^«- 
nXcoc TMOipdi T€ € gidwCd^ndii^Rdi^^c M ncqMOT € 
£OTn € poq ndwi nc n2^(o& n TMOip^ d^Tio MiiTC 

R€ £^lo6 ii Cdi n^.! dwT(0 ^d^pC TMOipdw diRoXoT- 

Ti?. «^. o€i ii Cd^ np(OM€ cTMMd^T tgd^ nc gooT JR ncq- 15 
MOT ^coT(0£M iiari Md^pid^ ncoKd^c rsc €i€ pioMC 

niM €T £IQKM nROCMOC €I€ ^(oft HIM €T HH' € 

pooT giTii eiMd^pMcnH citc d^cdwoon citc neeo- 
OT eiTe no6e ciTe mot eiTe (on^ gd^ndw^ gi^nXcoc 
g<oft niM' CT Hn € pooT giTii ii d^p^ion n ei* 20 
Md^pMeiiH cetid^vni « &(or ii ^^htot* d^qoT^oigS 
n^i nc(OTHp nersd^q m M&pigd^MMH ote ^«^MHn 

^^(O MMOC € p(OTii fxe £(0& niM €T hh' € nOTdi 

noTd^ ^iTii eiMd^pMenn ceneiTe d^i^dieon niM eiT€ 
no&e niM 2.<^n&^ ^i^n^^oc £(oft niM ct nn e pooT 2S 
v9d^T&(OR ii gHTOT €TCt€ ndJi (^e iiT diieine XC 

8. * ^ierr scriptum literis minasciilis in margine. 21. 
4Lni scriptum est in charta restituta. 351 

npoMnT H jH MTCTHpion !i TMiiTcpo 9 m nHTc 
H XiMon ne Mfi \^^if n cd^p^ nd^oTrsd^i ne ^'xJX. 
nnocMOc «e mlR MTCTnpion i^d^p mR Xd^dwT n^« 
&u)r' € TMiiTepo Xi noToein eiTC ^iRdwioc eiTe 

5 peqp no6e eTfte nd^i OTn n tcY Mine St d^ieine 
ii ii tgoigT ii m MTCTnpion e hrocmoc rse eie- tit. k. 
&ioX eAo^ n p peqp no&e nd^i ct nd^nicTeTe e 
poi «wTio CT ndiCcoTM liccoi rse Rd^c eieAoXoT e&o^ 
2P^i ^ii M Mppe mR ne cc^p^w^ic <s Mii ii en- 

10 ^TM^ mR R Tdk^ic M noToein rse Rd^c ne ^nd^- 
&oXq efco^ £i^M HROCMOc £n m Mppe Mii ne 
ct^pdiC«ic n n ^Kon iiTe n d^p^con eTe&oXq e&oX 
^pdii gM nwce ii m Mppe Mii ne cc^pd^nc liTe 
n diKon ii n d^p^uS ^tco ne ^nd^Mopq ^it^ nRoc» 

15 Moc e goTn e ne cC^pd^cic Mii n en^^TMd^ Mii 
ii Tdi^ic Xi noToein nccMopq ^m nRd^^ 7x noT- 
oein e goTn e n Td^^ic n ne RXHponoMid^ Xi 
noToein* cT&e n peqp no&e orn St d^icRTWi 
MMoi Xi nei con d^ieine n Xi MTCTnpion nd^T 

20 fxe eie&oXoT e!io\ n tootot n n d^Kon liTe n 
^p^ion liTdwMopoT e ^.^Tn e ne RXnponoMid^ 
Xi noToein ot Monon ii peqp no6e dwXAd^ ii Rd^i 
^iR^ioc fxe eie^ ndwT ii Xi MTCTHpion iicersiTOT mZ. «^. 
e noToein fxe d^fxti MTCTHpion od^p Mii ^&om 

1. * Inter n et t inscriptum est og, ut sit m ni ^o^t 
Rev. 9. St Manus perquam antiqua et sine dubio, quae 
scripsit reliqua, in marg. addidit: n n «acon iiTe n «^p^con 
fiT «jMopoT e 2P^n € RC c^p«kric scripta sunt atramento longe 
lucidiori. 352 

e WTOT e noToein eT&e nki OTn Xini^onc d^X- 
Xa^ dkiiooi cftoTk c^d^nepioc ^Tca itT diinu>p% e6o\ 
d^n n p p^4P no6e d^XTLd^ ttT d^iigaiOT efto^' diT<a 
dwivooce e pa>Aie niM' n pcq^ noAe Mtt ii ^i- 
Rdkioc eioKU) MMOC «e gine Td^peTiiertne tio^m s 
Td^poTOTion tiHTii «e oTon c«dkp niM* ct g|ine 
£11 OT «^Xneidi qndi^me diTO) ncT toi^aC cend^- 
OTcon nd^q Bt «wIvooc c«a^p e pa>Me niM^ %e 
eTCiyine n cd^ m MTCTHpion n TMnTcpo m hot- 
oein ndii ct ndkTSfro mmoot ticcdidwT n gi^iRpi* lo 
nec itceoKiTOT e noToem* CT&e um ^e dw T(o- 
£«wtinHc n&dwUTicTHC d^qnpoc^HTeTe gd^ poT eq^oi 
MMOC* ote d^noR Men d^T&d^nTi^^e XuKOTn ^ii ot 
MOOT CT MCTd^noidw c nR(o ebo\ n ncTnno&e 
mL&. ncT RHT MnncioT qoTOTl^ e poT* n^^T ct epe 15 
ncqg^iw £ii TeqariTt eqtidiT£6o m neq^tiooT • htio^ 
M€n nqpoR£C{ ^l^ ot Riogr e MeqiovgM* OKtineq* 
COTO ^e nqcTnd^c<e XtMoq e gOTit e Teqd^no- 
^HHH • iiT di totom' ct £ii Tcogd^nnHC npoc^HTCTe 
£di poT eccooTn tkc ^ndkcme ii Xi MTCTnpion e 20 
nnocMOc iiTd^Rd^edkpf^e ii n no&e ii p peqp 
no6e nd^T ct nd^nicTeTe e poT nccccoTXi « ccoT 
itTdidwd^T ii ^i^ViRpmec ii oTocin iiTd^^iTOT e 
noTocin* nd^T are nTcpeqvooT ntf^i ic d^coTcoogl 
nari Mdwpid^ ne^d^c «xe nd^rsoeic eTe ep og&n n 2S 
p(OMe 6(OR rse eTtgine nceel efxn gen c6(o Jl 

6. Cf. Ev. Matth. 7, 7. Luc. 11, 9 P. 12. Cf. £▼• 
Matth. 3, 11. 12. Luc. 3, 16. 17. P. 22. Litera il eKcUa. 353 

nXd^HH €Tnd^etMe e Tcoit "^te eTHn^ e poH «n 
jRmok* d^qoTtoogS R^i nccoTHp nefxd^q JS. Md^pi^ 
ore ^iiLOoc e pioTn XC ni OToeigi ^e ^ione R 
^e n ni cd^fte n Tpd^iie^eiTHC «e neT nd^noTq w. «^ 

5 «rrq ne^ooT noTtq eAoX* tc noT ^e. d^mc R 
pcoMe niM CT ndiigine ^ TMnTnoTrre %e ep 
cgd^n OT THT n 3X ^it' eT eAo^ gi^TeTneiMe «e 
OT ^ Rd^TM^ mR ot £mom ncT ndwQiione • tc noT 
^e. d^rsic e pooT «e eigrse d^TeTncoTR c^o R Tne 

10 mR nRdwg. ^o^ 8^ ^ THT* ep cgd^n h goine ^e 
Te noT €1 e pd^T thttR RceRfcpTcce hhtR R ot 
MRTnoTTe RTCTReiMe £R ot copot «e d^ ncT- 
eidi^e cTMc^conei d^T<o d^TjopM^^^e e ^R neTR- 
«gdifxe THpoT ndwi enT ^.ivoot e pcoTR ^^ktR m 

15 Md^pTTpt^ cRtC igd^ OgOMTe* ^TCO e d^TCTMC^CO- 

nei £M HT^go e pd^Tq m nd^Hp mR m nHTe mR 

R RTRXoC mR R dwCTHp mR M C^lOCTHp mR HRdi^^ 

THpq mR ncT R g^HTq THpoT mR R Re MOTei- 

ooTe THpoT mR neT R ^htot TnpoT* ^^mc e 
20 pooT %e ncT nnT tgd^ pioTR RTe ncTigdwTKe $op- Tie. &• 
Md^Te diTco RcecTMc^toni e £m ncooTn THpq nenT 
dwi^ooT e pioTR eieoKiTOT eTHn e pon* nd^i ne 
e TeTndi^ooT e n ptoMe e TeTRRHpTcce nd^T 
«e RdiC cTndkgopoT e pooT e necc&<o Xi nXd^nH» 

3. Haec non legantur in evangeliis, sed in multis libris 
apocrjphis, c. g. in Clementinis Hom. III, 50. P. 7. cf. £y. 
Luc. 12, 55. P. 8. S Antiquissima manus in margine ad- 
notavit: r&o neT itA^Ggcone* cp 09«^n or TorpKc ei e&oA 09«^- 
TeTiteiMe m ot* 24. neccftcd. Sic scriptum pro ne c&(o P. 

23 334 

Te noir ^e oTTti eT&e R pcqp nofte itT d^icRTWi 
ILM.OI diieT e nRocMOC fxe eienoT^Xi mmoo^ e&oX 
«e n ^iRdwioc nkiTooir nd^i ctc XinoTp X^w^wt Xi 
neeooT eneg^ d^Tio nd^i ctc XinoTp no6e e nTnpq* 
^d^nc e pooT ne e TpcT ^e e Xi MTCTnpion nd^i 5 
eT ^i n «<o(OMe n leoT nd^i tiT d^YTpe. enu)^' 
cgdiicoT ^pd^i gM findwpdk^icoc eitgdwfiLe nXLUd^q 
e6o\ gM ngiHn Xi ncooTn d^Tco e6oX ^m nysnn 
M n(on£* d^Tco ^.iTpeq R^d^T ^n TncTpdw n d^pd^- 
pdw^ d^Tco dkiRco n Rd^TVd^ndkTd^Tpioe'' nd^p^con ct to 

tic.«^. £iOKn (TAiMOTT ndii CT epe TOTepHTC n YeoT oi 
«(oq «iTco itToq ct riotc e n ^iion THpoT» Mit 
n giMdwpMenn* nd^p^ion CTXiMdiT d^iRd^dwq eqpo- 
eic e n «oxoMe n leor eT&e nR^.TdwRXTCMOC • 
^T<o «e ii ne Xd^^T n d^p^con c^eoni e pooT 15 
nccTdkROOT n*wi e '^ndwT^idkT nHTit eitgdwnoTco 
ei«(o e pcoTit m nciop e&oA m nTHpq» n^i ^e, 
nTepecfrsooT n<ri nciOTnp ^cot(oo|£ fi^i Md^pi^^ 
ne^^c fxe ndJfxoeic* eie niM ere g^coioq ne npio- 
Me CT ^mn nnocMOc ctc Xinqp no&e e nTnpq 20 
n^i eqoTOTK e d^noMid^ eqigdwnoTttd^i c»a^p e oTa^ 
nqndw(9 OTot&i «^n e ne ot*^ «e r*wC eqe^e e Xi 
MTCTHpion CT ^i R rs(0(OMe n *JeoT • '^(O mmoc 
o^p «e mR p(OMe gi«n hrocmoc eqndwog oTf&d^i 
€ no6e eqiydwnoTVdwi t» d^p e ot^^ nqn^.^ oToid^i 25 
^n e Re ot^« d^qoT^ogXi neri nc(OTHp neis&q H 

w. L Md^pi^* fxe '^«(o MMOC nHTR «e cen^ijie e ot*i. 
gfi SBo- cni^T gfi OT tW eT&e n!X(OR eftoX 31 355 

nMTCTHpiott M n^opii m MTrcTHpioit • nd^i '^na^- 
tt(o e ptoTit ei^d^itOTrto ciccop ehoK tiHTR m 
nTHpq* CTfic newi ^e d^icKT^Xci mmoi dwieine it 
Xi MTCTHpion e HKocMOc «xe ce^oon Tnpor oa^ 
5 nnofte* dwirio ce^dwd^T THpoir n T^coped^ n aC 

MTCTHpiOn* dwCOTtO^M R^l Mdwpid^ ncvdwC M nc(o* 

THp Qte ndwfxoic ^d^ OH eMndwTKel e nTonoc it 
n d^p^con* dwTPio ^ en eMndwTiieT e £p^i c 
nRocMOc Mne XdwdwT m ty^T^H Snx^K e noTroin* 

10 d^qoTio^fi n^i nccoTHp neotd^q m Md^pi& ote ^a^- 
MHn ^<\MHn ^l^io MMOc e pcoTit f2te ^dw eH eM- 
nd^^^el e hkocmoc* Mne Xd^dwir m ^nr^H £t(OK e 
£OTrn e noToein • «^Tio tc noTr ^e nTepieT dwioy- 
<on e M nTrAn m noToein* d^Tco d^ioTion n ne 

15 £iooTe eT ^i e £07rn e noToein* dwTio tc noir 
^e ncT itdweipe m neMn^d^ n m MTCTHpion m&- tj7. «^. 
peq 'si it M MTCTHpion nq&ioK e noToein: dwcoT- 
co£ on e TooTc it^i Md^pid^ nefxd^c «e ndwotoeic* 
d^XXd^ dwiciOTM ote dw ne npoc^HTHc 6(ok' e noT- 

20 oein* dwqoT(o^ on e TOOTq nsi nciOTHp nersd^q 
M Mdwpidw ve ^d^MHn ^d^MHn ^|^(o mmoc ne at« 
Mne Xd^d^T M npoc^HTHc lt(OK e noToein* dwWd^ 
Rt d^ n dwp^(on Rtc R d^Kon Rt d^TfOdwfxe nXi- 
M2wT €iio\ ^R n dwi(on d^T^ n&T m nMTCTHpion 

25 Rtc n M(on &t(o RTepieT e nTonoc R n dwKon* 
£hXi&c d^iKOTq d^iTRnooTq e nccoMd^ R i(og«^n- 
HHc nftdwnTicTHc* n-Kc-ceene ^e «wIkotot e gen 
ciOMd^ R ^iKd^ioc ndJi CT n&ge e m MTCTHpion 

23* 356 
Jl noTOCiti HCC&ioK* c n^icc nccRXHpotiOMi R 

TMilTCpO XC nOTOCin* d^lkpdw£<\M ItTOq Mti ICd^d^K 

mR idwR(o& d^iR(o iWT c6oX R ncTrnoftc THpoT 
mR ncT&noMi^* &irio d^i^ nd^T n m MTCTHpion 
in7.&. aC noTOcm (pd^i gn n d^non* d^Tio dwiKd^dwT gXt 5 
irronoc n idJipd^ioe mk n d^p^con THpoT St 
a^TMCTd^noi • &T10 cii&iOR' c noticc tmI cindw&<oR' 
e noTocin '■^nd^qi ii ncTiiyT^H nXiMa^i c noT- 
ocm* &Wdi 2«ju.Hn ^|;«(o Ximoc nc Mdwpid^ «e 
nqndwlkcoR' d^n c noTocm CMniqi n tot^tt^h lo 
Hto Mti Td^ noTcnHT TnpoT c noTOcm* n-Rc-cccnc 
^c XC nd^Tpid^p^HC mR R f^iRdwioc otin Xi nc ot- 
ociyg R d^f^a^M ^cioc tgdw tc noT ncT gii n d^Kon 
mR * THpoT nTC n «wp^^ton* RTcpicT c kto- 
noc n d^Kon ndwY c « TpcT rotot c £cn ccom^ 15 
THpoT cTndwp f^iR&ioc TRdTi THd^pecnoc Xi noT- 
ocin ndwi CT ndwgc c m MTCTHpion TnpoT Xi noT- 
ocin Rcc&toR c ^OTn RccRXnponoMi R TMRTcpo 
jSi noTOcin* d^coTcogXi R^i Md^pid^ ncfxd^c fxc «^n 
£cn Md^Rd^pioc d^non n^wpd^ pioMC niM R nci 20 
mRtho^ cnT dwR^oXnoT nd^n c&oX* diqoTco£X[ 
Tm.«.. R^^i nccoTHp ncotdwq m M^pt^ mR m Ma^eHTHC 
THpoT -xc cTi ^na^«'to^.n' nnTn cAoX R Xi mR- 
Tnoar TnpoT Rtc nTticc otin nc*w n £OTn Rtc 
ni ca^ n ^p^^ ^ccoc g^ ncd^ n IkoX Rtc ni cd^ 2s 

12. oun. Litera qk vis oculis discerni potest. 14. * Puto 
literis squalore nunc obductis suLfuisse it T«^^cic Rev. 15.* 
Litera e aut c vix discerni potest Rev. 357 

R &oX at€ CT€Tn€Cg(On€ €T€Tn?tHR €&oX £n co- 

OTfi niM' diTco AiSt nXHpcoMd^ niM* mR n»c€ n 
n "sicc* mR n Ikd^eoc n n ftd^eoc* d^coTco^ on € 
TOOTC ii^i Mdwpia^ neTLb^c m nccoTHp «€ ndwttO€ic 

5 €IC £HHT€ d^nCIMC gtt OT HdwppHCId^ ^tt OT (Op% 

(l^dwncpcoc at€ dwRcinc n n ^oigT n aC MTCTHpion 
ii TMnTepo m noTocin ti^i e cgd^iTKto €&o\ n n 
no&€ ii n€ ^^ttt^ootc nccRa^ed^piTc Ximoot nc€- 

d^d^T H ^lXlRpincC tl OTOein ttCCTKITOT € nOTT» 

10 o€in: ^-^^^^^-f-^-^ 

5 OT MCpOC H R TCT^^OC M nC(OTHp 

spatium vacnum in cod. Ms. quatuor literanim lioeas contiQens. 
15 dwCgconC ^€ RTCpOTC^^OT M HCnrSOCIC ic d^qTlO* TIH. &. 

oTn cfeoX ^n ncT moot m ncqMcg^ cgoMRT R 

£OOT* dwTCCOOTg^ € poq R^^I ncqMdwOHTHC d^T-> 

T(oi&2 XiMoq CTotio X[moc • at€ ncnotocic vgR gTHR 
^& pon «€ dwnRd^ €i(OT gi MdwdwT R c(on mR 
20 HROCMOC THpq dwnoTdwgR R c(or: totc ic d^qd^- 
^cpdwTq mR ncqMd^OHTHc £»R hmoot Xi n(on€- 
d^noc dwq€niRd^A.€i R tci npoccT^n cqfx^o Ximoc 

«€ C(OTM € pOI ndi€I(OT* HCKOT Xl mRtCKOT niM 

nd^ncpdwnTon Xi noTocin* dw€HioT(o. id^io* d^(oT« 
25 (oidw\|rin(oe€p* eepn^oxfr* n(o\\riT€p« •ja^TOTpH» 
HdwTOTpH* n€eMOMdw(oe* n€\|rioMdw(oe« Mdwpd^- 
X*^X^^* e^o&a^ppa^&^wT • e«wpn«w5^«w5^*wn • «^opo- 
Hoeopd^* i€OT« cdJbdw(oe: nd^T f^e eqT^^o jXmoot 358 

fi^^i ic n€p€ ^(OMd^c mR d^tif^pcd^c mR idwKa>&oc 
mR ciMion nRd^nd^niTHc ncT ji ncMnT nc cpe 

Ti^. «^. jpdwT hht' € neiSxT t^iXinnoc f^e mR Ikd^paoXo* 
Mdwioc n€ir ^i npHC ne eTKHT e ^ht* n-Ke-igu>Qtn 
^e M Md^eHTHc Mti M MdweHTpi&. n cgiMC neT- 5 
^gepd^TOT ne £i nd^^oTr n ic* ic f^e neqd^^cpdwTq 
ne fyxJl ne eTCid^cTHpion* d^T(o d^qcog e6o\ 
ii^i ic eqncoTe MMoq e ne qTCT A.a^R^ nTe nKOC* 
Moc Mti neqMd^eHTHc cTa^ooXe THpoT n ^en 
260C ii n eidwdwTT • eqfxo) mmoc ote id^io • « ia^(o • 10 
T^i Te Teq^^epMHneidw • icoTd^^ ote d^ nTnpq eT 
efroX^ dwXt^d^ fxe cendwRTOOT e ^OTn* couS ote qnd^- 
jB(one n^i n^(OR n n at(OR TnpoT* nd^i «xe 
iiTepeqvooT ti^i ic ne^Bdwq^ fxe id^c^ed^* id^c^edw^ 
MOTnd^Hp^ MOTnd^np* epMd^noTHp* epMd^noTHp* 15 
CTC ji&i ne ncKOT^ m MtiTeKOT' niM' Rtc ni d^ne- 
pa^nTon* enec^oTM e poi cTfte ndoid^eHTHC enT 
d^iiiTOT M neKMTo e&oX «aiie cTenicTeTe e tgdwoie 

Ti^.A. niM iiTe TeRdw^Heidw* dwT(o ncFeipe n £(o£i niM e 

^nd^(otg e ^pd^i ot6hr CTi&HHTOT • fxe "f cooTn m 20 
npd^n M nenoT' m ne OHCd^Tpoc m noToein^ n^- 
Tim on d^q(ojg elkoX n^^i ic ctc d^lkepdknene(op 
ne eq7t(o mmoc npd^n 3t nenoT* m ne encd^Tpoc 
M noToin* «iT(o nefxdwq «aiie Md^pe m MTCTnpion 
THpoT ii ii *wp5Q^(o Mti n e^oTci& mR ti «^ooe- 25 
\oc mR n ^p^d^c^oeXoc mR s^om niM mR ^h 

10. Kecentior, nt mibi quidem yicletiir, superscripsit ib^m^ 
ita Qt ter sit ezpresaa baec vos* 359 
niM nT€ na^gopd^Toc n noTTc ^.^pdwMMdw^d^Md^- 

p€l5» Mii T£ld^p6HX(0 TC &<2k€XXdw« Md^pOIT £nTOT 

n cd^ OT cd^ nccnopTcoiT cfeoX' ii OTndwM"* n t€T« 

nOV *^€ CTMMa^T dw M nHT€ THpOT cT € nCMilT 

5 Mtt n dwiion THpoT Mti T€ cc^cpd^ mR ncTd^p* 
5^con mR ncTT-^Tni^Mic. THpov d^irnu>T TnpoT € 
ncMtiT € ^i&oTp M n^icHOc M npH Mii n^ICKOC 
M noog^* nepc n^icKoc f^c m npH ncqo n or 
noar ti ^pdwKCon cpc neqcd^T ti £OTn ii pcoq. 

10 cqdwXc € cdwiyqe n f^Tnd^Mic Rtc gfeoTp • CTCuMi trI «^. 
£dw poq iia^i qTo ti f^Tnd^Mic cto m ncinc n ^cn 
gro ti OTCoi^^* cpc T^idwCic ^c m noo^ ncco m 

HTTHOC n OT OKO*! CpC OT ^pdwKCOn ii £OOTT Mli 

OT ^p^^Kcon n C£iM€ €TO R £i€ € poq* cpc M^<* 
15 c€ cndwT ti OTcolk^ c(OK ^d^ poq • cpc ncinc n 

OT U|Hp€ ^Hm' £I HdkgOT M HOO^ €qp ^XlM€ li 

n€ ^pa^Kion cTTcopn jR noTocin n ii ^px.^^ ^ 

TOOTOT CpC OT £0 fi d^MOT ii gl OH MMOq^ dbTCO 

HKOCMOC THpq Mii ti TOT€iH Mii nc ediXdwCCd^ 

20 d^THtOT THpOT € nCMtiT € T€ ^feoTp^ &T(0 IC mS 

ncqMdwOHTHc a^Ttf^u) ii tmhtc n ot Tonoc ii «^c- 
pinon ^ii nc ^iootc tiTc giH ii tmhtc Td^i €T 

^ ncCHT ii T€ CC^Cpdw^ a^TCO «wTCl € T€ gOTITe 
H Ta^^IC "^s €T gii TMHTC^ IC *^€ «^q«wg€p«^Tq £]S 

2S nd^Hp M necTonoc mR. ncqMa^eHTHc^ neotc m m^- 
^HTHc R ic n«wq «e ot ne nei Tonoc € tR R 

2. ♦aut M«.pci- Rcv. 14. gic. Sic in Ms. pro giH P. 
34. S in niarg. addilam tft giR. 360 
nuA. {HTq* n€«€ ic at€ HdJi n€ ii Tonoc iiT€ ^m ii 

TMHT€« ^Cg|10n€ I5d^p RTCpOTd^Td^RTI tt^I 11 d^p- 
JQiOn jH TLb/^^M^C «iTMOTrit €&o7C €Tp ^b € 

TCTruovcia^ CT-xnc «^p^^ton gi «^p^Q^a^ci^eXoc £i 
a^i^ecXoc gi XciTOTpTOc ^i ^cRdwnoc. ^qcT c&oTV. 5 
£n OTrndoi nari icot ncnoT Xi n^wCicoT'* d^qMOTp 
XiMOOT ^n OT giM&pMcnn n cc^d^vpd^* OTn miit- 
cnooTC i5d^p n d^non ogoon cpc cd^fedwioe n&f^d^- 
MhkC d^p^i €fxn cooT d^Tio cpc idJkpdwcoe' ncqcon 
^PX^ cTKn R€ cooT • TOT€ ^c idwfepd^ioe^ d^qnic- lo 
T€T€ € M MTCTHpion M noToin Mit ncqdwp^con* 
diTco d^qp 25^lk ^ii M MTCTHpion M noTOCin &q<- 
Hio ii cioq M HMTCTHpion ii TCTnoTcidw* cdJia^ioe^ 
Ok€ nToq Hdw^diMdwC d^qarto cqp gcolk gii tcthot- 
cid^ Mii ncqd^p^ion* d^Tio iiTcpcqndwT n^i icot 15 
ncKOT M nd^cKOT Qt€ dwqnicT€T€ n^i idwftpd^<oe'' 
^•«^. a^qqiTq Mii n «^p^^ton THpoT cnT «^thictct^ 
nMMdwq* d^q^con € poq ^ii t€ cc^d^ipd^ «wqotiTq 
€T d^Hp cqcoTq M ncMTO ciio\ M noTOCin m 
npH OTTcooT n ii Tonoc ii nd^ tmccoc d^Tco ot- 20 
TiooT n ii Tonoc n na^^opd^Toc n noTTC* &q<- 

K&.diq MMdiT mSL ii d^p^COn CHT «wTniCTCTC € 

poq» ^Tto a^qqi ii cd^lkdw(oe ndwi^M&c Mii neq- 
«^PX^" na^i €T€ MnoTp g(oA gn m MTCTnpion 

M nOTO€in d^Wdw € d^TMOTn €6o\ €Tp g(olk ^n 2S 
Jl MTCTHpron ii TCTnOTCIi^ «wqMOpOT € gOTn € 

T€ cc^dwipdw* d^qMOTp M MnTgiMHn ii vgc ii &p- 
. 3^con gM n^Kon nd^icon* dwqnui n ^mtqc c€TH gi 361 

otcooT* d^qRCO n r€ "^ot R 1100^ n d^p^!o eirdwp- 
^i e^ti nysMTtge ce* d^irco e<ai:n n &p^u)n th-> 
poT er MHp* n&.i neTe tgdwTMOTTe e pooT g^IC 
HROCMOC THpq tt TMnTpioMe n ne*i p&n* ne ^ot- 

5 eiTVe tgdwTMOTTe e poq «e nponoc* nMeg^cndwT 
ote d^pHc* HMeg^ igoMnT ve gepMHC* nMc^qTooT 
ote Td^c^pof^iTH • HMeg "^OT ote nTeTc • d^qoTcog^ tra. &. 
on € TooTq nari ic nevd^q* oie cioTM on Td^fxio 
e pcoTn M ncTMircTHpion • d^cgcone are nTepeq- 

lOMopoTT gi n&.i n^i 'ieoir d^qccoH n oir ^TndwMic 
e&oX £M nnoar n «w^opd^Toc ^^qMopc ^m n^i cTe 
ogdwTMOTTe e poq «se nponoc* dwTio on &qcu)R' n 
Re «'OM eftoA. gn i^^wnT^^^^OTn^^diin^^^oT^^eio^^» 
e OTd^ ne gi ntgoMnT n Tpi^irnd^Mic n noTTe* 

15 a^qMopc gn d^pnc* d^irco d^qcioR n ot f^irndwMic 
e6o\ gii 5^i^in5Q^(oa>(05^« ev oira^ on ne £i ni 
cgoMHT n Tpif^irndwMic n hottc d^qMopc gM c^ep- 
AiHc* ndiXin on d^qccon' n ot f^TrndwMic e&o\ ^n 
TnicTic Tcoc^id^ Tcgeepe n Tlkd^pftHXoc d^qMOTp 

20MMOC ^n dwc^po^iTH^ diTCo on a^q^ ^Tnq ote cep 
^pid^ n OT £ie e Tpeq p gXiMe m hrocmoc mR 
n &icon n Te cc^epdw 'se n neTTdwRoq gn TCTno* 
nnpidw* d^qfecoR' e gpd^i e tmccoc d^qccoR n ot 

f^THdwMIC e6o\ gM IIROTI R Cd^ftdwCOO ndwc^d^eoc trA. «^. 

25 na^ TMCcoc «wqMopc £n '^ctc e&oX ote ot dwfF&« 
eoc ne* e Tpeq p ^JiMe. mmoot ^R TeqMRTd^- 
rd^eoc^ d^Tco d^qRco n TarinRCOTe R TeqTd^^ic £i 

13. * scriptum tsst yidetur nsoTxecDX Rev. 362 

iidwi € Tp€q p MnT^OMTc R e&OT ^Xi n&i<an 
nd^i(oti cqcTHpi^^e «e Kdwd^c &p^(oit niM' eT qnHT 
e «(OOT eqe&ioX eSioK n TK&Rid^ n TeirnonHpid^* 
«wTia ^q*^ nd^q n d^nan cnd^T m m2^ ii gione eir 
jSi neMTo eftoX n nd^ c^epMHc* a^ivio e p(OTn m s 
njgopn n con' ii n pd^n m nei "^oir n noe^ n 
&p^(on 112^1 eTe ujd^pe n p(OMe m hrocmoc MOTrre 
e pooT n ^HTOT* c(OTM on tc noTT Td^fxio e p(OTit 
ii neT-Ke-pd^n n d^c^ed^pToc ctc nd^i ne* lopiMOTe»' 
ep n Kpouoc* MOTni^OTrnd^c^^op ep ii d^pnc* lo 
Td^pncTd^noTt^ ep ii c^fp.uHc* ^(oci ep n Td^* 
t^po^iTH* 5(^(onfiA.X ep ii TeTc* eTe na^i ne nev- 
tkS. L pd^n ti d^qed^pTOc* nT€poirc(OTjCC ^e e nd^i ii^i 
M Md^eHTHC dwTnd^^Toir 2^iro7r(ogT n ic neotd^T* 
«e ndwi^wTti d^non nd^pd^ p(oMe niM «e diKa^^oXfi 15 
nd^n e6o\ ii nei noar ii vgnnpe* d^TOT(o^ on e 
TOOTOT « dk7rT(o6£ jUMoq eTro&(o mmoc* fxe Tii- 
T(o6£ MMOK ^'(oAii nd^n e£io\ «e ^en ot g^cooiq 
ne nei ^iootc* d^ir(o d^c^nTc e ^oTn e poq ii^i 
Md^pi^^d^M^ d^cndk^TC d^coT(o^ e neqoTepHTe diT(o 20 
d^c^ ni e neq^m* ne^d^c fxe ^dwVo nd^^oeic ^(oAii 
n*in e&oX rxe ot tc tc XP'^ *^ ^^ j^iooTe n 
TMHTe» dwnc(OTAC oi^p e poK «e eTKH ^i«ii gen 
no^ ii RoXd^cic* ot ^e Te ee nenfxoeic e Tti- 
ndw€^iXi H e Tiind^p £toX e pooT h e v^^if^*2S 
Mdi^Te ii ne \|rT^ooTe n dw^ n ge* h og&Tp 

17. ^ Scriba ita emendayit ez «kTT^ogl, quod scripserat 
ab ioitio. Rev. 363 

OTHp n oTocf^ ^R ncTRoXd^cic • ogn £thr £^d^ pon 
n€n«ai:oeic nenccoTfip oie n neirqi n nen\|rT^o- 
oire n^i m nd^pdiXHMnTHc n ne Rpictc n ne 
giooTe n TMHTe* d^Tio oie n neTHpme mmoh ^n tkt. «^. 

5 neTRoXdwcic eeooT* Td^pnRXHponoMi ^oxon m 
noToein m neRCKOT' ve n nenigione eno e n 
e&iHn ena]2^d^T cdw-&o\ mmor* ndwi ^e ec^(o 
XiMOOT n^i Md^pi^d^M ecpiMC* d^qoT(ou)£i n^i ic 
£n OT not?" M MttTigdin^THq ne^^^q nd^T* ote 

10 ^^^Hecoc ndwcnHT d^Tio nd^Mepd^Te nd^i enT d^TRd^ 
eicoT' ^i MdwdwT n c(ooT cTfte nd^pd^n* fxe ^nd^^ 
nHTn M MTCTHpion niM^ Mti cooTn niM* "^ndw^ 
nHTn M HMTCTHpton M nMtfTcnooTc n d^iton n 
n dwp^ion Mn ncTct^pd^nc Mti ncT^Hc^oc Mtt 

15 ee n eniRdwXei mmoot e £t(OR e ncT^onoc* d^T(o 
on "fndi^f nHTn m nMTCTnpion m hmc^ MtiT- 
SgoMTe n ^^Kon mR ee n eniRd^^ei e &(or' e ncT- 
Tonoc» *wT(o '^ndi'^ nnTn n neT\|rH«5oc mR ncT- 
cc^p^iOic* *wT(o ^n*^^ nHTR m nMTCTnpion m 

i20 £b^nTicMd^ R ndw tmccoc mR ee R eniRd^Xei e 

lt(OR e ncTTonoc dwT(o neT\|rHc^oc mR ncTc^pd^- tk?. A« 
oic ^ndkTdwM(OTR e pooT» a^Tio '^nd^'^ nHTR m 
AdwnTicMdw R nd^ TOTHdwM' nenTonoc* mR neq\|rH- 
a^c mR neqcc^pdiCic a^T(o mR ee R eniR«^\ei e 

25 lt(OR e M2^T* aiT(0 '^Hdi'^ nHTR M Onoa' M MTC- 

THpion Rtc ne encd^Tpoc m noToein* ^t(o mR 

23. nenTonoc ,fQ08truRi rosroi/." Sic in Ms. pro neqTO^ 
noc 9,€iu8 Toiroy" P.) ■e« it eniRA.7\.ci e feioK' e m^t- "V"*''^ hhth .u 

MTCTlipiOU niM Mtt COOTn HIM «€ CTCMOTTe € 

p(>>Tn •x€ ii u)Hpe JX ne nXiiptiiMa. ct tshk' tf&o*\ 
n cooTn niM g^i MTtTHpion niM- HTCTii gcn m^- 

R«.piOC ilTOTn nA.p«. pillMC niM CT glOlM nK^ig^ 5 

se &. n ^Hpe m noTocm et jm neTiioToeiuj- 
«.qoTdia on c TOOTq om nui».ice iiiTi ic ne-xs.q* 
«c «.c^uine ffe mhHcn n«.i &.qei nffi nciWT Ti 
ne^eiuiT «te na^i ne 'ieoT* ».qqi ii kc tgoMriT n 
^e Mii ce n ^»p^ojn g^R ii Ap^^ojn on m na.- lo 
^&.MS.c* n&.i eTc MnoTnicTeTC « nMTcTHpion m. 
., noToein «.qMopOT ^n ne'i Tonoc it Aep'i'on e 
Tli gHTOT TC noT gA. poc li Te ct^Aipa." &,qK&.- 
oicTA ii Ke ■^OT ii noff ii Jvp^mn e ■xojot ctc 
n&'i ne neT ujoon' gi tc giii ii tmhtc '^^ e gjs^T- 15 
MOTTC e poq -se TnA.p;.nAH^' ot e.p5^ion eqo 
M Mopt^H ii C£iMe ne- epc ncqqto ciiiige c ne- 
cbt' csn ncqoTcpHTE' epe -xotth ii &,p'5ii'i.«.i- 
MOiiioii £A, pjvTc ii TCcejoTciN eTa.p-si e-xii Ke 
MiiHU)e it -^ j^iMoiiion • «.tc» ne'i ■^ikiMonion er- zo 

MMiiT iiTOOT n« € ^fkTfelOK' C gOTll e 11 pUlMC 

nceTpcT «"lonf iicec*.g^OT A.Tto iiceK*.T*kAa.^»- 
s.T(jo iiTOOT ne e iy».Tqi ii ne VJrr^ooTc n ctc- 
peciAion iiccxooT efioA §^itm ncTKpiOM' ii Rt,He 
Mti n«TKO^&.cic M noHHpon* ne-xft.c iiffi M*.p!- ns 

12. il ^ep'ton. Sic in Ms. pro ii (.epinon P. 15. S. 
lo margine ailitiU; ne gOTfrt' ii Apoicwu nft giH S ■iMiiie. 
IS. n i.p«i'&e.mDnion. Sic iii Ms. pro n e.ppt;t-^&iJWomOK P. 365 

^d^M' «€ li ^d^emd^drci d^ti eiggine mmor Xinp 

noT^^c e poi ei^me ii cd^ ^y^ii niM^ nefxe ic ^e 

ogine n cd^ ncTejne* nefxd^c n^i m Mdwpigd^M tr^. i. 

%e n&^oeic TOTnoTeid^Tn etioW fxe e cyd^Tqi n 

5 ne ^nr^ooTC n CTepeciMon n d^tg ii ^e «e epe 

ne 

na^cnHT ^coot noi Ximoi* nefxe ic ctc dw&epd^neo) •• ne* fxe eneif^H neicoT m ndwciioT* ctc nd^i ne leoT nToq ne ne nponoHToc n n dwp^con th- 
poT Mii n noTTe Mn n ^Tnd^Mic nd^i enT d^T- 

10 ^(one £^n otXh m noTroem m ne eHC2^irpoc« 
«wTPio TopoRoeopd^ MeA.7Bice^eK* ttToq ^(0(oq ne 
ne npec&evTHc n n OToem THpov ct otciotcj 
XiMOOT ^n n 2^p^u)n* eqrsi mmoot e goTn e 
ne OHCdwTpoc Xi noToem* nei cnd^T XiMd^Te ne 

15 n noar n oToem» e TCTTa^^ic tc t^i e TpeT el 
e necHT e n «^p^Q^wn nceccoTq n ^htot» d^Tco 
Rtc TopoRoe^opdw MeA.vice^^kCK nqqi Xi nc(oiq n 
n OToem enT «^TCOTqoT g^n n a^p^(on nq^iTOT 
e ne e^Hc&Tpoc Xi noToem ec^dwniy^one n^i tc trc^«u 

20 \|rHc!^oc a^T(o Mti ne oToeiig n TCTTd^^ic e TpeT 
eT e ^p^i e n d^p^(on nce^efac^(o«ai:oT nceeXiAe 
XiMOOT CTqi c(OTq g^n n «^p^^con» gn TCTnoT 
f^e CT OTnd^Rd^dwT e&o\ gM ngo^g^ XineeXifte 
ncedwnd^^(opi e gpd^i e n tohoc Xi ne encd^T- 

25 poc Xi noToein cga^c^ione CT^d^nn^og^ en nTo- 
noc ii TMCcoc ig d^pe TopoKoeopdw MeX^ice- 
^CR ogd^ qqi ti n oToein nqT^iTOT e gp^a gn 
23» M ne<»Xi^. Sic in Ms. pro m nor^Ailie P. 366 

TnTA.H R tt^ Tjuecoc iiqviToir e ne e^HCd^Tpoc 
H noTOciif dwTTto ^d^pe teoT ^tocoq a^ndw^copi 
XLuoq e n Tonoc n ttd^ ToiritdwM* ogd^ ne OToifg 
on iiTe \|rH^oc e TpeT eT e£io\* tya^pe it «wp- 
5^<on ^e dwTd^KTi g^iTii n^conf n TeTnonHpiaw gii s 
TeTitoT eTJuootge e jp^i mvi R OTO€in efeoX o&e 
n ce gdw gTHT d^n Xi nnd^T eTXLud^T* d^T(o cgdwT- 
qi n ne \|fT5^ooTe ct oTnd^ecg TopnoT ti ctc- 
TKc. L peciMon ttced^n^dwXicHe XTmoot giTtt ncTKpcoM n 

Rd^Ke Mti ncTKio^T Xi nonnpon* totc ^e ite \yT- lo 
^ooTe n p peqeTionf Mti tt peqcd^g^OT Mti ti 
peqKdiTdiA.aw\i ogdwcqiTOT ii^i tci e«xoTcidi ve 
Tnd^pdwO^H^ Mti ti f^d^iMonion ct ^ pd^Tc nc- 
«aiiooT e6o\ ^itXi ne npcoM ii Kd^KC «wTto ncTdw- 
KOOT ^iTAi necKa>^f m, nonnpon* itced^p^i ii is 
(OTCti dwTio e &(o\ €&o\* uidiTp tge Mdw6 tgoMTe 
n poMne mR \|ric n c&ot' gn n Ko^d^cic n nec- 
Tonoc ec&diCdiniTe Ximoot ^m nK(o^f n Tecno* 
nnpid^* ogd^ccg(one ^e Mtincdw nei oToeicg THpoT 
ep tgd^n tc ct^^iipaw R(OTe Rtc nKOTt n cd^&2^(oe^' 20 
n^^cTc* nqei e ne gOTeiT^ n n M(on n Te cc^d^ipd^ 
nd^i eTe igd^TMOTTe e poq £m hkocmoc fxe ne 

TKC. «k. RpiOC HTe T&OTftdwCTI CTC TdwCl^pO^ITH TC €€0)2^^- 

eT e HMCg^ cd^igq n oikoc n Te cc^epdw ctc htt- 
I50C ne igdwTC(OR ti R Rdwf d^ncTd^cMd^ ct ott(oot 25 
R na^ g&OTp mR n^ oTnd^M* dwT(o (gd^q^ioigf 
e&oTV. ^Xi nTcice gti nd^ OTnd^M nari nno^ n 

6. mSL Sic in Ms. 2,^ P* 367 

cd^&a^coe' nd^rd^eoc jiTe nRocMoc Tnpq mR tc 
ccl^diipd^ THpc £dw eH eMnd^TqartouiT* nq^s^oaiyT e 
necHT csit ii Tonoc n Tnd^pd^n^H^' tiTe necTO* 
noc iiityK cfcoX» nceTdiRO* ewTio ne ^nr^Q^ooTe 

5 THpOT €T gjS neCRoXdiCIC ^d^TqiTOT nCCTCTOOT 

e Te cc^dwip& n ne con' dioK ne, d^TTTd^Ro ^ii ti 
RoTidiCic n Tnd^p^^n^H^* «wqoTrio^ on e TooTq 
^Xi nigdkfxe ne^d^q* ote taic^ cttTe n Td^^^ic e 
ly&TMOTTe e poc fxe «^pioTre' Teo^ooige* eir d^p- 

iO^(on n cg^iMe tc ecRHMWnpc epe rc MttTd^qTe 
ii f^diiMonion ^^ pd^Tc eTr^ip^i efxii rc MHHige 
n f^diiMion* dwTu> ne*i ^d^iMonion €tmm^tf ct ^dw ikc. L 
p^^Tc R d^pioTe' Tc^^ooige Rtoot ne e igd^T&coR' 
e ^OTn e tt p<oMe ii peqTd^^Md^ igdinTOTne^ce 

15 ii ni noXcMOc itTe gen ^iotS igtone iice*V ii igoT' 
M ncTgHT' ^i ^ionT e Tpe g^en £^(otS igione* «wTio 
ne ^TT^^^ooTe ct cn^^qiTOT ii cTcpeciMon Sa^i 
tci e^oTcidw ^dwTp ige Mii MitTigoMTe ii poMne 
£ii n ecTonoc ecAd^c d^ni^^e mmoot ^itm nec- 

20Rp(OM ii RdwRC* Mii necRiogr m nonnpon tice- 
^ii^ti- e ^OT e nT2^Ho« «wTio Mttncd^ n&i ep ig^in 
Te ctl^diipd^ RioTc nqcT ii^i nROTi ii cd^&d^ioe' 
ndkCFd^eoc ndki CTC ig^TMOTTe e poq ^m hroc- 
Moc ve TCTC* eqoid^neT e iiMeg^ qTooT n d^i(on 

2S nTC TC cc^d^ipdw CTC nRdwpRinoc ne d^Tio n qei 

K^I TftOT&a^CTI TM CTC igd^TMOTTC C pOC ^M 
HROCMOC Qie TdiCl^pOf^ITH ttCCI C HMeg MHT R ik7. «^. 

a^non Rtc tc cc^a^ipdw nd^i c ugdwTMOTTe e poq 368 

ote d^K<oRepoc« tot€ ^d^irccoR it n Rd^Tdwn€Td^cM& 
CT OTT(ooT n n€ ^feoTp mR n& oirnd^'* nq- 
^(oigT eiio\ gi oTndwM^ ii^i i€ot Rtc hrocmoc 
THpq ogTopTp dwT(o nqRiM* mR n Mion THpoT 
n T€ cc^cpd^ nq^s^coigT €vn XC Md^ ii g^conc n s 
«wpioTO Tc^ooigc d^Tio ifT€ nccTonoc IkioX €&o\' 
iiccTdwRO ficcqi n nc x^fv^Q^ooTC THpov €T gii 

n€CRO\d^CIC iiCCTCTOOT € T€ CC^d^ipd^ if R€ COH* 

eSkoK 'Xie. d^TTdwRO ^itm necRpioM ii Rd^RC Mti 
n€CRu>^T M nonnpon* d^qoTcog^ on € TOOTq nc- lo 

«a^q* ^€ TMCg^ U|OMT€ ii Tdi^IC € ^d^TMOTTC € 

poc fxc e€RdwTH m lyoMiiT n go« oTn rc ^ott 
cdwigqc f^€ n ^d^iMOitiolt gd^ TCcc^oTcid^ cnTOOT 
n€ € a|2^T6<oR' € gOTrn € n p<oM€ nccTpcT (opll 

TR7«A. it nOT^ d^TiO nC€^l ^o\* dwTCO nC€M€p€ n€T€ M 15 

ntooT i^n nc* nc x^t^q^ootc ^e. ct cita^qiTOT it 
CTepcciMon n^^i ecRd^TH ^^kct^^it € tootot h 
nccf^dkiMonion €t g<b^ pd^Tc nce&diCd^ni^^c mmoot 
giTti n€CRp(OM n K^ne mR nccRio^T m nonnpon 

€TeA.t&€ MMOOT €MdiT€ £ITn R ^d^IMOniOn* d^TlO 20 

cid^Tp ig€ mR '^ R poMnc mR coot R c&ot €t- 

ROXdk^^C XlMOOT £R nCCRoXdwCIC eeOOT* ^dwTd^p- 

^i ^€ n (ovR d^T(o € TdwRo* d^T(o Mnitca^ nd^t 
€p ^d^n T€ c^^d^ipd^ R(OT€ nqcT R^i nROTci n 
cdwftdw(oe' ndit<dweoc n& tmccoc iw\ € a|dwTMOTT€ 25 
. € poq 2X[ HROCMOC 7Le «^CTc* nqci € nMCg^ c^mot 

2. if ne ^i^orp. Sic scriptum pro it n«i gftorp P. 20. 
CT^AiAc. Slc m Ms. pro ec^Ai&e? P. 369 «e ne cRopnioc dwTo> ncel tt^i TAoT&d^cTi Ta^Y 
e ogd^TMOTTe e poc %e Tdwc^po^iTH ticel e lUneg 
cna^T n d^Kon Rtc Te cc^epd^ ndwi e ogd^TMOTTe 

5 e poq Qte nTdwTpoc* fo&Tcu>K n ii Rd^TdwneTd^cMdw tkh. «^. 
eT oTTcooT H ndw gftoTp mR nd^ OTna^M nq^coigT 
cfeoTV. ^M nvice iisi n^^opoRoeopdw MeXaticc^keR' 
nTe nROCMOc rim mS n tot€ih ^^tco nTe n d^pio 
ogTopTp nqarcooiT ersn n Tonoc THpoT n eeRdw* 

iO TH tfTe necTonoc iaalX eti6\ nceTd^RO* d^Tio nce- 
qi n ne x^t^ootc THpoT ct ^n necRoA.dwcic 
nccTCTOOT e tc cc^d^ipd^ n rc con' e6o\ iLe 
&T(ovn ^M nRco^T n necRoXd^cic* &qoTu>£^ on 
e TooTq neo&d^q «e TMeg^ * ^OMTeqTO n T«^aic 

i5 e cgdwTMOTTe e poq «e m nd^p^e^^kpcon nTTc!^(on 
eT d^p^ion n «ai:u>u>pe ne CTCSOon ^d^ Teqe^oT* 
ci^ ti^i M^ cnooTc n f^dwiMomon enTOOT ne 
e g|d^Tltu>R e ^oth e n pu>Me nceTpeT enieTMt 
diTU) iicenopneTe ticep noeiR iicefgu>ne CTeipe 

20 ii TCTnoTcia^ CTMHn eiio\* ne ^^rs^ooTe a^e eT trh. A« 
qndwqiTOT ii cTepeciMon ii^i nei dwp^u>n vg^Tp 
vse M&& ogMHn^ n poMne £ti neqTonoc eTfedwCd^* 
ni^^e XiMOOT iid^i neqf^&iMonion £itm neqRpu>M' 
ii RdiHe Mii neqRu>gT m nonnpon iiced^p^i e 

25 d^n£<b^A.icRe d^Tu> e t^^ro* cid^cg|u>ne ^e ep cs&n 
Te cc^d^ipd^ Ku>Te nqel iia^i nROTei ncdw&&u>e 

14. * Num MTC literae 1110111 modo transfixae faeKnt, iam 
diacerni nequit Rev. 15. c poq. Sic in Mst pro c poc P. 

24 370 

nhMf^^oc na^ TMCcoc n^ c |g<^TMOTT€ c poq 
«€ 7€TC* cqg^^ncT c nMC^ i^ic « n <^iu>n n tc 

C^^ip^* n^a € ^«^TMOTTC € pCK] V€ n^O^OTHC* 
4^T(0 ilTC T^T&diCTI TCI € ^d^TMOTTC € pOC ^JS 

nnocMOc vc T<^t^poxiTH iicci c iimc^^ goMiiT n s 
M(on ii Tc cc^p^ n^^i c o^dkTMOTTc € poq vc 
nfiki^TMOc* gdwT&fOR* n ii k^t^mt^cm^ ct ot- 
TcooT n ndk £froTp Mit ndi OTndu^' nq^coor^ 
m^. «^ c6o\ iiiri '5«kp«.'5«.'5« n«^i ctc Ui^pc ii «^px**^» 

MOTTc c poq £M npd^n n ot d^p^con n «oxopc lo 
Rtc ncTTonoc ?&c Md^CHcXXi • d^Tco nq^to^T c?&n 
M Mdk ii ogconc m iindwpgc^pton nTTt^u>n iiTC 
neqTonoc &(oX c&oX iiccTd^Ro* nccqi ii nc \|rT- 

^OOTC THpOT CT £n ncqKoXd^ClC iicCTCTOOT c 
TC CC^dwipdw n RC COn* C&o\ ?&C d^TC&OK' £ITM 15 

necKpioM' ii RdtKc «^tco £itm ncqKto^T m nonn- 
pon* ndtXin on d^qoTcog. ^ TOOTq ^m nogd^vc 
ncvdtq ii ncqMdte^KTHc %c tmc^ *^ n Tdt^ic c 
jlldwTMOTTc c poc ncTTd^p^con ^€ i^j^^^n^b^c. 
CT «^p^con ii %(0(opc nc* ct £d^ P^^q iitfi ^ti 20 
nc MHH^c n fikdkiMonion* Rtoot nc c us^t&cor' 
c ^irn c n pcoMc iiceTpcT (gu)nc ii pcqo^i £0 
CTdw^iRci n n ^iKd^ioc dwT(o cTfu M ngo n p 
TM. L pcqp no6e ct?&i ^(opon cqkm c^dtn m mc cTTd^- 

no MMoq cT(o6o9 XLmoot c n ^hrc Mti ncT gd^d^T* ss 
CTTdtgo n T£g)c 2.A tcti^t^h mR npooTog ctc 

% ^Duae literae erasae esse videntur ii «j(«hc satif adhuc 
conspicuum. .26. tct>^txk. cf. %\ t. 371 

Mn ^RT ii ^HTq v€ R ncTp nMCCTc XI n€7r(on| 
«€ Rdwc €TC9d^n€T e&oX ^R coiMdi eircqiTOT n ct€« 
jp€CiMOn* nc ^rT5(^oOT€ orc ct ^nd^qiTOT R cTc* 
pcciMon nes^i nci «^p^con ogd^Ttgionc ^R ncqno^ 
5 ^dwcic n C9€ Td^ioT n poMnc mR OfMOTn n cftoT* 
nqd^n^dwXicRC XLmoot ^itjX n€qRpu>M it r&r€ 
mR n€qRiO£T Xi nonnpon CT^Xiftc X[moot €MdwT€ 
£ItX[ n^dw^ Xi n€qR(ogT* d^Tio cp igd^n tc ct^dii^ 
pd^ R(OT€ nqcT R^i nROTi n cd^fiid^ioe ndwc>dweo^ 

10 n«il € OgdiTMOTTC € poq gM HROCMOC <X€ 7€TC 

nqcT € HMeg^ mRtotc n d^Koh iiTC T€ cc^cpdw* 
ndii € igd^TMOTTc € poq fs€ n^T^pn^ooc* d^Tio 

nCCT fi«'l TftOT&diCTI € HMCg^ ^OT R &i(on R T€ 

cC^^pdi ndwi € ogdiTMOTTc € poq fs€ nXcio iiki tA. «^« 

15 € ig».TC(OR R R Rd^Td^nCTdwCMd^ €T OTT(OOT R Rd^ 

£&oTp mR ndi oTndiM' nq^(0(gf €&oA ^X( n^vicc 
Rd'! nno^ R id^(o nd^Od^eoc nd^ tmccoc fiki € 
^pd^i €?&R R Tonoc n id^^ed^nd^fiidwc ctc ncqTO*' 
noc 6(oX cftoX RccTdtKO ditT(o Rccqi R nc i^* 

fO 5^00T€ THpOT €T ^R ncqRoXiwCIC RCCTCTOOT C 
T€ CC^d^ipdw R OT(O^Ai« €&oX «€ ^wTTd^RO £ITR 

ncqRoXd^cic* nd^i a^c nc nc ^iootc np^^^ic R n€ 

^IOOTC R TMHTC CHT dwTCTRcgRT € pOOT: RT€« 
pOTC(OTX[ f^€ € ndwl R^'! H Md^eHTHC ^im^^OTt* 

is aiTOT(ogiT ndwq €t«(o XLuoc «€ ftonei € pofi 
ncn^ocic Rc«|gR ^thr £«» pon ^c cncoT^dJi c ncT 
Ko\dwcic ceooT €T cKt(ot fi R pcq^ no&c* otoH 

18. CTc. Sic in Ms. pro htc P. 

24' 372 

itdiT OToi n^T S ^npe n p pcoMC ote cto ii 
iX. L ec n ^€n &\X€€T somsm £m nRd^ne € n cendwT 
cAoX d^n* usii £Thk ^d^ pon n7co€ic ^n T€*i no^ 
]R AinT6\X€ €T *^igoon 9P«^i n ^htc» «^tco n5- 
C|n £THR £dw nocnoc Tnpq n TMttTpioMC ?&€ d^T- s 
^cop3' € ncT^nr^ooTC n ec ii ni moti €T nd^^c 

CTCOl^TC MMOC It TpOC^H It nCTRoAd^CIC ^ITti tS- 
C|€ mR TMliTi^TCOOTn €T R JHTOT» ^ti ^THR Se. 

£dw pon* ncnvocic ncnccop n^n^ ^ pon ncv- 
nd^^Mn ^M nci no^ R ^^^ nco&c ic ii ncqMdw- lo 

^HTHC fS€ T(0R' n £HT MHp p ^OT€ V€ HTCTit 
£€n Md^Rd^piOC* «€ "^nd^p THTTii ii ^0€IC €?&ii 
nhJi THpOT d^TCO "f nd^TpCT ^THOTdwCCC HHTii TH« 
pOT* d^pi nM€€T€ fS€ dwIOT(0 cYvCO MMOC nHTil 
^di ^H CMnd^TOTC-f-OT MMOI V€ "t^dw^t nHTil ii 15 

ii C909T n TMiiTcpo ii m nHT€* tc noT on "^co 
taZ.^. XLmoc nHTii v€ "fndtTdtd^T nHTn: nd^i ^c !iT€« 
pcqocooT iies^i ic ^q^TMn€T€ £m nno^ n pd^n 
«^T^ion tis^i ti Tonoc n t€ £IH n tmhtc • d^Tco «^ 
ic mR neqMdteHTHC d^T^co £ivii ot ^&np ti ot« 20 
oin € nd^igtoq cm^^tc* nco&c ic n ncqMd^eHTHc %€ 
^(on € ^OTn € poi d^T(o.dwT£(on € £OTn € poq» 
a^qROTq € nc qTCT ^d^R^ iiTc iirocmoc d^qv^o 
JX, nno^ n p^^n € ^pd^i co&ii TCTdtnc d^qcMOT € 
pooT d^qniqc € £OTn € ^pkT ii ncT&^iX* nco&c 25 
ic na^T fs€ ^(0{9t € ^pd^i d^ndwT rsc € TCTiina^T 
€ OT« «iT(o d^Tqi ii n€T&d^\ € ^pdwi KTrnM" €T 

15. Cf. Ey. Matth. 16,19. P. 373 

no^ ii oirocm € tidtjgtoq eM^re, e n nccg pju. R 
R^^ 09dwQt€ e poq* ncocditq on nd^T ii otu>^m %e 
^'coiOT cfioX. ^M noToein d^nd^T ve e TeTnnd^ir e 
OT« ne«&d^ir fse ennd^T e ot R(o^f mR ot moot 

5 Mit OT npii Mit OT cnoq* neoce ic eTe d^epd^- tAI. L 
Menea> ne e ^oTn e £n neqMd^eHTHC «e e ^a^"- 
MHn "^«(0 MMOc nHTtt TKC MHin AdwdwT e nnoc- 
Moc einHT ii cd^ ne\* r(0£t mR nei moot mR 
nei Hpii mR nei cnoq* mm hmoot mR nRcogr 

10 £M HTonoc M noToin RTe ni oToein ^miitom 
ne ^Hc&Tpoc M noToein* d^iR HHpR mR ne cnoq 
^M HTonoc R T&d^p6H\oc« d^Tu> Mnncd^ ot igHM 
R OToeicg & nd^eiaiT tRhoot nd^i m ne nttdl ct 
OT^^ti M htthoc R ot d^pooMne* nRiogr ^e mR 

15 HMOOT mR nnpn d^Tigione eTRd^ed^pr^e R R no6e 
THpoT M HROCMOC* nc cHoq £^(0(oq dwqcgcone 
nM M Md^€in CTlke nccoMd^ n TMnTpcoMC* nd^i 
enT d^iQ&iTq £m htohoc R TAd^pftnXoc ^ nos' n 
f^TndtMic Rtc ndk^opd^Toc R noTTe* ne nitdl £(o- 

20 coq eqc(OR £Htot m t|fT^H niM eq^Ki mmoot e tAL «^ 
HTonoc M noTo'in« €T&e n^^i dwivooc nHTn «e 
Rt ^ieT e noTT^e n ot r(o^t e^KM nR^ig^* eTe 
nd^i ne «e Rt dwieT e Rd^ed^pi^^e n n noike jK 

HROCMOC THpq jR OT R(OgT« «^T(0 CT&e U^l ^l- 

25 «ooc R TCdwMd^piTHC «€ CH cpecooTn ne R t^co- 

ped^ M nnoTTe «wT(o «e niM neT «(o XImoc ne 

«e «^Teic RTdwC(o* nepd^^^iTi XiMoq ne nq^ ne R 

20. Cf. Er. Luc 12, 49. P. 22. Ct Ey. lo. 4, 10. P» 374 

■ 

mr Moor €qon£ nqigidnc nc fi or wuam n {htc 
cqqu>^€ € {OTtt rr «on^ n ga^ cnc^^* a^-rca on 
ctAc u^i a^rai ii ot «^nor' ii npii ^icmot c poq 
aaTd^d^q nHTH «c n<jE nc nc cnoq ii T^u^eHRH 
CT OTna^nonq c&oX ^a^ pcoTii c nnco €&o\ n s 
KCTiinoftc. a^Tca on ctAc na^i a^Toio ii TXof<^H 
c {OTn € ndwcnip* a^qcT cftoX ii^i ot moot Mn 
OT cnoq* nauE ^c nc ii MTCTnpion Jl noTOcin 

C 0a^TR4^ nO&€ €&o\ €T€ iiTOOT HC H OM^Cl^ 

TaL L mR n pd^n M noTocin* a^coiionc ^c Miincd^ nd^i lo 
a^qncXcTC ti^i ic «€ Mdtpc ii ^Tnau^ic THpoT 
Rtc {&OTp cT € ncTTonoc* a^Tco d^ ic Mii ncq- 

MdwOHTHC ^U> ^iom HTOOT ii Tf^dwXlXdildw* a^TOT* 
COg On € TOOTOT ti^l M MdwOHTHC dwTTCO&^ XtMOq 

«€ isai Tn^wT ^e MnKTpcT R(o €&oX !i ncnnoikc 15 
CHT ^n^^TT Mn ncndwnoMia^* d^Tco iic>Tp€n Mnfga^ 
fi TMtiTcpo Xi n€R€i(OT' ic «^c nc^d^q nd^T vc 
£«NMHn ^Ttio MMoc nHTti «€ OT MOHon "f na^Ra^- 
^a^pf^c n n€Tiino&€* a^XXd^ ^ndwTpcTii Mnysd^ 
on ii TMitTcpo M na^ciioT* a^Tco '^ndw'^ nHTn m 20 
HMTCTHpion K HRdw no&€ €iio\ ^raM nRdi^* %€ 
Rd^c n€T€Tn\R(o na^q €fto\ g^ioiM nRa^^ ctcrco 
n^q elko\ ^R Jl nHT€ d^Tio ncTCTnd^Mopq ^io^SC 
nn^^ qn^iigtonc cqMnp ^ii m hhtc* "fnd^^f nHTn 

Sl nMTCTHpiPn ii TMliTCpO ii M nHT€ %€ K^^C 25 
fV*«kf RTCOTli £(OT THTtR € T€Tn€«w«^T R p p(OM€* i € 

4. ct Ev. Matlh. 26, 28. Marc. 14, 24. Luc. 22, $0 P. 
99. €£ Et. Io. 20, 23. Mattk. 16, 19. 18, 18 P. 375 £€ us€ ii eXooXe* iwirnTOT na^q d^qxdwXo e ^pdJi 
n Te npoct^opdw d^qKio n dtf<f«ion cnd^T n npii 
OTdw £1 OTnd^M^ d^Tco n-Re-OTd^ £1 gAoTp n Te 

5 npocc^opd^* d^qR(o n Te npocc^opd^ ^i en jSXmo« 
OT* ditqRia n ot d^noT m moot ^dwTM ne ^ndwd^T 
n Hpii CT £1 OTndwM^ d^Tco d^qRoj n ot d^noT' n 
nph' £diTM ne gtidwd^T ii npii ct ^} $ftoTp dwTui 
«^qRco n gen oem h^t^ Tnne n m Md^eHTHc ^R 

10 TMHTC n n d^noT • d^qRco ii ot d^noT m moot ^i 
nd^^P^ ^ ^ hoeiR* dwqdigepd^Tq ii^i ic ^i en ii t€ 
npocc^opdi «^qRco n m Md^eHTHC ^i nd^^oT MMoq 
eTdroo^e THpoT ii ^en ^Aoc ii ii eidwd^T* epe tc 
i|rHc^oc M npd^n m nenoT m ne encd^Tpoc X[ 

li noToein ^ ncT^iTt* dtqcoig eftoX n tci ge eq* 

ai(o MMOC Tte c(OTM e poi nd^eiioT • nenoT* Jl tXt. A. 
MiiTeiiOT niM' nd^nepdwnTon ii OToein* id^co iotui* 
idw(o* d^(oi* (OI&. \)rin(oeep« eep^oty^in* (ox^eep 
necl^eoMdw(oe* nec^iOMdw(oe« Md^pdi^d^^ed^* M^^p* 

20 Md^pdi^edw* iHdwnd^ Mcnd^Md^n* d^Md^nHi tot ot** 
pd^noT* icpdwi £diMHn £^d^MHn* coTlkdiiftd^i • ^nndi« 
^n* ^d^MHii* ^d^MHn* ^epdwd^pd^i ^ nd^^oT ^d^MHn 

2;ttMHn* Cd^pCd^pCd^pTOT ^j^MHn £d^MHn« ROTRIdwMin 

Mid^i* ^i^"^ S^-^^Hn* iVi* iVi* TOTdw n^dkMHn gd^o 

SiMHngd^MHn* MdwinMdipi* Md^piH* Mdtpei* £d^MHn 
^dwMHn ^dwMHtl* C(OTM € pOI Hd^eKOT nCKOT R jX 

mRtckot niM* ^eniRAiXei XiM(OTii ^(ot THTTii R 
peqRd^ no&e €bo\ R peqRd^ed^pi^^e n R di.noMiaw« 376 

Hio eboK n n no6e n ne ^tt^h ii nci Md^en- 
THc cnT d^TOTd^^OT fi cu)i dkTco nTCTnRd^ea^pi^c 
S ncTdtnoMidi* nTCTnTpeT Mntgdi n con' c ^oTn 

tA^. ^. c TMnTcpo M n«i€io>T* neiiOT m nc ^HCd^Tpoc 
Xi noToein se d^TOTdt^oT R ccoi «^t<o d^T^j^pc^ i 
c n^wcnToXH* tc noT ^e nd^eicoT nenoT m MnT« 
CKOT nui' Md^pcT ei if^i n pcqndw no6e e&oX* 
CTC ncTpd^n ne nd^i* o^ic^tpcilrni^ieT* Tcnci* fte- 
piMOT* co^dkikpi^Hp* cTed^pi* nd^ndti f^ieicAd^X- 
^^P'X* •^«vninoc» jc^ipie» enTd^ip* MOTeiorpMO 
CMOTp* n€Tr)Q^Hp» ooTC5([^OTc» Minionop* icoj^o- 
&ope«i« ctoTM e poi eieniKdw^ei MMcoTti rco eho\ 
n n no&e ii nei \|fT^ooTe* d^Tio qcoTc e&o^ n 
neTd^noMidw* Md^poT Mno^d^ n con e ^oth e tmk- 
Tcpo M nd^cKOT nenoT m ne e^HCdwTpoc m noT-is 
oein* Qte dwnon ^fcooTn n neRnos' it «^Tndu^ic 
a^Tco ^eniKd^Xi XLuoot* a^THp* &e&p(o« «^eponi* 
fioTpec!^* Hcone* coTC^en* RniTOTrco^peiot^* 
Md^T(on&i« MneT<op« coTioni* j^tojQ^cTctot^» X*^ 

tA>.L 5^e« cTctoc!^* MCMCojQ^» d^nHMc^ R(o e&oX n 820 
no6c R nei \|fT^ooTC qioTc eSio\ n ncTd^noMid^ 
nenT d^Tdwd^T eTcooTn d^Tco ncnT d^Td^d^T en ce- 
cooTn «^n* nenT dwTdtdiT ^ii ot nopneid^ Mii ot 
MitTnoeiR* gcioc y^^ ^oth c hoot R £oot r«w«wT 
n^T c6o\« d^Tco iic>TpeT Mngidw n con' c ^oTnsi 
c TMfiTcpo Xi n<^ci(OT nceXintgdw n w cAoX {S 
Tei npocc^opd^ na^eiiOT' ct OT^^d^* iiki cogconc «'e 

IIMStOT «^RCCOTXC C poi ^T0> «^RRiO ciko\ U ^ 377 

ito&e ii nci \^nr^H a^Tco a^RqcoTe €&o\ R ner- 
«^noMid^» d^Tio AiRTpeT Mnigdw n con' e ^oTn e 
TeRMnTepo* eRe^ nM n ot Md^in ^n Te\' npoc- 
(^op^* dwTCo dtqvgoone it^i nMd^in Rt d^ ic ^KOoq* 

5 ne^e ic e ^oTn e £en neqMd^eHTHc* %e p«wQge 
iiTeTnTeXHX %e dwTRco eAoX n ncTfino&e d^Tco 
dkirqcoTe e&oA n neTndtnoMid^* d^Tui d^TeTncon' e tAc. «^. 
gOTn e TMitTepo m nd^i(OT« ndi.i ^e fiTcpeqfxooT 
^ M Md^eHTHc pd^tge ^R ot nos' n pd^ige* neve 

10 ic n«wT fxe Td^i tc ee d^Tco nd^i ne nMTCTHpion 
e T€Tnd^d^«wq n p pcoMe ct nd^nicTeTe e pcoTn 
e mR Rpoq R £Htot d^Tui eTctoTM R cd^ thttR 
£R igd^OBe niM^ ct nd^noTq* d^Tco neTno&e mR 
ncTdwnoMidw cend^qoTOT e&o\ ogd^ ne £00t enT 

15 AiTeTncipe nd^T m nei MTCTnpion» d^Wd^ ^con' 
Jl nei MTCTHpion Xinp Td^d^q R ptoMe niM* 
eiMHTi ncT ndtcipe fi ^(o& niM* enT «wioioot nnTfi 
^R ndwenToXn» nd^i oTn ne nMTCTHpton R Td^* 
TlHeeid^ K n&dwHTicMdw R ncT OTnd^Rto e&oX R 

ao ncTnofie Kno ner oTnd^^(oftc efio\ efsR ncTdw- 
noMidw* n9A ne nikdwnTicMdw R Tcgopn m npoc- 
(^opd^ CT VI MoeiT e £OTn e nTonoc R Td^Xneid^* 
«^Tco e ^oTn e nTonoc jX noToein» Mimcdw ndti TAe.A« 
on nesdwT nd^q fi^i neqMd^eHTHc fse ^pd^Mei 

25 tf^coXn nd^n eikoX m iiMTCTHpion m noToetn fiTe 
neReicoT encir^H d^nccoTM e poR eRTcco mmoc ?&e 
OTn Re ftd^nTicMa^ fi RpcoM* d^Tio oTn ne 6d^n- 
TiCMd^ jH nnSi eqoTd^fk Rtc noToein* ^Tio otR 378 

oir To^c X[ nudtTiRon ndwi e {gd^T^i it ne ^fnr» 
^ooTe c ne encd^Tpoc m noToein* «to ^e e 
pon M ncTMTCTHpton Td^ptiKXHponoMi £co(on ii 
TMitT^po Xi ncReiioT* nese ic n^-y ?&e nei mtc* 
THpion e TeTtiigine n ctooir* Mit MTCTHpion s 
eqoTOT^ e pooT» eqndwTci n TCTiti^nr^H e noT- 
oein itTC ni oToein e n Tonoc it T«w\He^€idit Mn 
TMitTdwt^dw^oc M HTonoc H HCT oTdw&6 itTC neT 

OT^^b THpOT» e HTOnOC CTe Mlt C£IMe R S^HTq* 
OT^e Mlt £OOTT* OT^e Mit MOpc^H gM HTOHOC 10 

tAt. «^. CTMMd^T «iWd^ OT OToein ne eqMnn eftoTC ii 
d^Toid^ace e poq* Mit ncT ototS ^e e nei mtc* 
THpion e TeTttugine it ccoot cimhti e hmtcth- 
pion n TCdwigqe m c^iottH Mit TCTgMe t!|riTe it 
^THd^Mic dwTu> ncTil^Hc^oc d^Tio Mit npd^n CT 15 
otot£ e pooT THpoT* npd^n ct epe pd^n niM 
^oon ^p^i it gHTq* ^i oToetn nui' gi ^Tnd^Mic 
niM* ncT cooTn ^e m npd^n eTXiMdwT eqtgdwneT 
e&o\ ^Xi nctoMdw it otXh n netg Xdwa^T n RpcoM 
oT^e Ad^dwT n RdwRe OT^e e^oTcid^ OT^e «^p- 20 
^(on itTc Te ct^d^ipd^ it £iMdipMenH OT^e dwt«f«e* 
?Voc OT^e *^p5^ikt?c«cXoc OT^e ^Tnd^Mic ii ncTeog 
natTcjQ^c it TC xl/TjQ^H CT cooTn Xi npd^n CTXiMdwT* 
«iWdw eq^d^ncT e&oX ^m hrocmoc nq^xio Xi npd^n 
CTXiMdwT e nRiogf ^dwqcogXi* d^Tio ^d^pe nRdwRC 25 
d^nd^^copci» dwTio eqgd^nfsooq e n «s^d^iMonion 

8. R ncT oT«i«i&. Sic !n Ms. pro m nex ov^^ P. 13. 
e iLMTCTnpioic Sic in Ms. pro iiMTCTKpion P. 379 

mR m ndwpdwXHAiiiTHc M nnd^Re €T £i*ftoX« mk tAc. k. 
ncTd^PX^^ ^^ neTc^OTCid^ aivL itCTTf^irndtAiic c€- 
nd^TdtKo THpoT Rtc ncTiyd^g Moir^« iicccoig etioK 

%€ ROTdwd^ft* ROTdwd^ft nCT OTd^d^ft nT€ nCT 01F^is.h 

S THpOT* dwTCO €Ttydwn«a> M np^ CTMMdwT € M 

ndwpd^XHMHTHC nT€ n€ Rpicic ceooT Mtt n€T€- 

^OTCIdw mR nCTS^OM THpOT dtTiO T-R€ - &dtp6HXu> 

Mif n«i£opd^Toc n hottc Mtt nigoMnT R noTT€ 

n Tpi^Tnd^Mic* n tcthot €t OTndw?&io m nci 

10 pdtn £n n Tonoc cTMMd^T ccnd^gc THpoT €%n 

n€T€pHT nc€u>tg €6oX nccTd^Ro nc€u>ig c&oX fs€ 
noToein iiTe oToein niM ct cgoon' ^n ni dwne* 
p&nTon it oToetn d^pi nenMecTe g^uxon ttc>cu>Tq 
XiMon* itTcpeqoTu) 'xe. eq^xu) it nei cgdiTce it0'i 
15 ic d^Tu>Qg €&oX THpoT iiori neqMd^eHTHC d^TpiMe 

^it OT no^ it ^poOT €TQKU> MMOC ^e (desant pag. ^^. ^, 
^^^ et sqq. usque ad pag. tm^O 

gr itC€TIMU>p€I MMOC it £HTOT it R€ COOT R 

eAoT Mtt tgMOTn it ^^oot* Mitncd^ nd^i itcefsne 

20 € 9pdwl gl T€ ^IH n TMHT€ itT€ HOTd^ HOTdi it it d^p- 

^u>n ii T€ ^iH it TMHte RoXd^T^e mmoc g^n neqno* 
Xd^cic it Re cooT tt efiiOT Mit ^MOTn it £Oot« Mitttcdi 
n^i iice^iTc it Tnd^peenoc m noToein Td^i e igdiC- 
Rpine ii ni d^Od^eoc Mit ni nonnpoc ncRpine mmoc* 
2S «iTu> ep igd^n tc cC^&ipd^ ru>t€ tgdwCTd^dwT e tootot 
fi necnd^pdwXHMnTHc itceitosc e n d^iu^n ii t€ cc^dwi- 
pd^* d^Tu> igd^pe n ^iTOTpooc n Te ct^d^ipd^ tmtc 
c6o7i' eT MOOT ecf ^«^ necHT il tc cc^d^ipd^ nqp 380 

w Ru>27 €q&p&p nqoTcoM' € £OTn n cu>c C|d^n- 
TqKdi^dkpiTC MA40C Tonio* d^Tco ogd^qcT ii^i Td^- 
XoT^dw M nndwp«wXHMnTHc n cd^&d^(oe' ndwfikdw- 
Md^c Hd^i c S9dwq^ M nd^noT' n T^uic n nc ifrTr^ 
Tue. k. «^ooTC nqeinc n ot ^hot' cqMcg^ c6o\ ^XC 5 
HMOOT n T£tgc nqTdttd^q n tc ^tt^h nccooq 
ncp ncoft^ jH m^ niM* Mtt Tonoc niM* cnT <^c- 
&(OR c pooT* nccno^xc c $p^i ct ctoMd^ cqn«w^ 
ncqoTOciig cqhd^gd^qMRdig^ c ncq^HT* cqMHn 

C&o\» Tdwl TC TRoXd^CIC M HpCOMC It pcqCd^^OT* 10 

«iC0T(02 on c TOOTC ns^i Md^pt^d^M ncsd^ %e 
ndwQcocic cic npcoMc n pcqRd^Td^XdwXi cqMHn c6o\ 
cqug^ncT c&oX ^n c(om&. cqnd^ftiOR c T(on h ot 
Tc TcqRoXdiCic* ncQ&c ic «c ot p(OMC n pcqRd^- 
TdiXd^Xi cqMHn cftoX' cq^dwna&^oR' c&oA ii^i i5 
ncqoTOciog £iTn tc cc^d^ipd^ c Tpcq cT cfto\ £n 
c(OMd^ ^d^TcT n C(oq na^i d^&ioTT* Mit ^«ipM(on 
M ndtpdw\HMnTHc n d^pmX ncccinc n Tcq^rT^H 
c&o\ gn ccoMdt nccp ogoMtiT ii ^oot ct^ otoi 
nMMdwC cTTcdtiko MMoc c n c(onT M nnocMoc* 20 
TMr.«., Mnncd^ ndw*i iicc^iTc c hccht c «^MiiTC c p^Tq 
R d^pmX* nqRoXdt^^c mmoc ^ii ncqRo\&cic XC 
mKtotc ii c&ot' Mii «ottotc ii ^oot Mitnc^oc 
iiccTciTc c nc jQ^^kOc c p^wTq ii Td^\Td^6d^(oe Mii 
ncq^MC \)riT' ii «s^d^iMonion iiTc noTd^ noTd^ ii 35 
ncq^dwiMonion 6(or c6o\ ^ «coc ii rc MitTOTC 

R c6ot' Mii RC «OTTOTC ii £00T CTC^pdtC>cWoT 

^oc grrn £cn M«^CTit«^ ii Rp(OM« Miiitcaw hm 381 

iiC€«1TC €&o\ ^ n €ip(OOT n Rp(OM' mR ^ck 

edw^dwccd^ n R(0£T eT&p&p nc€TiMcop€i aLuoc n 
gHTOT n R€ mRtotc R cftoT mR «ottotc n 

£OOT* d^TCO MitnCdi ndw*I Ogd^TqiTC € ^pd^t £I T€ 

5 £1H n TMHT€ RtC HOTd^ UOTd^ R R d^p^ton ^ 

T€ ^IH R TMHT€ RoXd^TC XlMOC £R HCqRoXd^CIC 

n R€ mRtOTC R €&0T' mR Oi^OTTOTC R £OOT« 

Mnncdt nd^i uid^TqiTc R Tnd^pecnoc m noTocin tIIc'. i. 
TM € cid^cRpine R R ^md^ioc mR R pcqp noAc 
10 ncRpinc XiMOc • a^Tco cp ys^^ ^^ cd^^xip^ rujtc 
XLuoc ogd^cTd^dwC € tootot R nccnd^pdtXHMnTHC 
nccnofsc cftoX € n d^i(on R tc' ct^dwipd^» d^Tco Rt€ 

XlTOTpTOC R T€ CC^dtipdw VITC c6o\' €T MOOT Cq 

2^^ nccHT R T€ cc^dkipdi nqp ot RpcoM* cq&p&p 
15 nqoT(OM € £OTn R cu>c cgdwnTqRd^ed^pi^^c mmoc 
Tonco* «wT(o gidwqcinc m nd^noT* R TSigc R^i id^- 
XoT^j^Xi nndipdw\HMnTHc R cdw&d^ioe' nd^<^d^Md^c 
nqTdwd^q R tc i|fT^H nccooq ncp n(oft@ Xl m^ 
him' mR ^(o& niM^ mR Tonoc niM* cht d^cfii(OR € 
20 poOT* RccTdidtc € $p&i €T c(OMd^ eqtfdwp HeqoT- 

0€ig €q^€^^(0%* Tdwl T€ € RpiC IC Xi np(OM€ R 

p€qRd^Tdi\di\i • ne^dtc R^i Md^pi^dwM* «e oirof 
oToi R p peqp no&e* d^coT(os9£ 2(o(oc R(ri cdt-ijllr. ^. 
X(omh nesdwc «e nd^Qtoeic ^^ ot p(OM€ R peq* 
25 2,^t£ € Mnqp noike ene^ R cd^ {(ot£ eqssd^nel 
eikoX ^R c(OMd^ OT t€ TcqRoXdtcic* d^qoT(oc|& 
n^i ic neotd^q «€ ot p(OM€ R peqg^oTSt e Mnq^ 

24. * manos perqvam antiqua superscripsit Rev. 382 

€&oA' £ItR Te ctl^&ipd^ € Tpcq «T cftoX gn ccoMd^ 
OfdwTci n^i Ji n&pd^^HMnTHC n idwX<^dift^.co^ 
ncecmc n Tcq^fT^H cAoX £n c(OMdi nceMopc 
£n necoTcpHTe n cdw ot no<^ n ^d^iMuin R 5 
gd^n R £To ncjp ioomRt R £Oot eqR(OTe nXCMdie 
^Xi nnocMOc* MnRcdi ndwi ^d^TOLiTC eftoA e m 
Mdw 3Ci n^xd^q mR ne ^non RceTiMcopei Ximoc 
I[M«wir R S^OMTe R poMne mR coot R e&OT« 
Mniicd^ nAwi RceaiiTC e ^pd^i e ne 3(^*^oc e p^^Tq lo 
R i«i\^d^ftd^ioe' mR neq^Me ^fiT R f^d^iMonion 

TM7.&. RceM&CTic«oT MMOc R^i neq^^dtiMomon R ne 
^goMTe R poMne e noTd^ mR coot R eftoT* 
Mnncdw nM oidiT^iTc e ne ^d^oc e pd^Tc R 
Tnepcec^onn nceTiMiopei XImoc ^R necKoXd^cic 15 
R Re igoMTe R poMne mR coot R e&OT* Mnncd^ 
n&i igdwTqiTc e ^pd^i gi tc ^ih R tmhtc Rtc 
noT«w noT«w R R «wp^Q^ion R Te giH R tmhtc ti- 
Miopei Kmoc £^ti R Ro^d^cic R neqTonoc R ne 
vgoMTe R poMne mR coot R eftoT* MnRcdi nd^i 20 
RceaiiTc R Tnd^peenoc Xi noToein Td^i e ig«^c- 
Rpine ti R «^iRdwioc mR R peqp nofte ncRpine 
XiMoc* «wT(o ep cg&n Te cc^d^ip^. R(OTe ogdiCRe* 
\eTe RcenooKc e nndwRe ct gi-froX* ^^ neToiyi 
CT OTndtqi jH nH«wRe R tmhtc cid^c(oatR Rc&(o\25 
eftoX Tdwi Te TRoXdwCic X[ np(OMe R peq^(OT£* 

TJWLK. «.. neoKdiq R^% ncTpoc ote na^aioic Md^pe ne gioMe 

6. R fjb^n R gro. Sic la Ms. pro R go (vel ^«^) R ^ro P. 383 

{(i> € pOOT €TQgilI€ Tdwpii^1II€ £<A(OK» n€«e IC 
M Md^pigd^Ai' Mtt n€ 2IOM€ Q^e Rd^ HMdw il n€Tit- 

cnHir n ^oott ncctymc £^u>ot« d^qOTrcDuiS ii^'! 
ncTpoc ncxd^q s€ nd^^ocic cic ot pioMC n co« 

5 onc n pcqacioTc € ncqno&c nc nd^i cqMnn ekoK 
cqigd^ncT €&o\ ^n co>Mdw ot t€ TcqRoXd^cic* 
ncve ic tkc ndwi n tci Mtne ep yg^ ncqoToctig 
«(or' efko\ £tTn Te cc^d^tpdw ogdwTeT n ccoq fi^i 
M ndtpdwXHMHTHC n di^ionic* nceii Teq\|fT^H 

10 ehoX ^n ccoMdw iicep oiomt ii £OOt €TR<oTe nXi- 

MdwC CTTC&fto MMOC € n ClOHT M IIROCMOC .Ultiicdw 

ndt*i ^d^TfsiTc e necHT e d^MiiTe e p&Tq ii dwpinTl' 
nqTiMcopei mmoc ^ii neqRoXdwCic ii (goMtiT ii 
€&OT'Mii ^MOTn ii ^oot Mti othot ciiTc* Mtmcdw imh^L. 

15 ndii iicexiTC e ne ^^woc e p^^Tq ii id^X<^d^ikd^(oe' 
Mii neqgMe \|fiT' ii ^d^iMonion iiTe noTd^ noTd^ 
n neq^^^.iMonion TiM(opei mmoc ii ne (yoMiiT ii 
€&ot' Mii c^MOT ii ^OOT Mii OTnoT ciiTC* Mitticdi 
ndii igd^TfxiTc € ^pdwt $1 Te ^ih ii tmht^ Rtc 

20 noTdw noTdw n n d^p^con n t€ ^ih n TMHTe ti- 
Mtopei MMOC ^iTM neqRpcoM^ n Rd^Re mR neq* 
fi(0£T M nonnpon ii ne (goMiiT n eikoT Mti ^MOTn 
ii £OOT Mti oTnoT cRtc* Mtincdi nd^i ig&.T^iTC 
€ ^pd^i € Tnd^peenoc m noToein Td^i € (gdwCRpine 

25 n n f^iRd^ioc mR R peqp nofte ncRpine mmoc 
d^Tio ep C9din t€ cd^d^ipd^ R(OTe igd^cTd^diC n nec» 
m^piw^HMnTHc nceno^c e n «^Kon n t€ ct^dwipd^ 
RceviTc cfioTi CT moot eq gj^ necHT R tc c(!^di.ip<^ 384 

TM^. ^. nqp OT RpcoAi €q&p6p nqoTU>M e, ^otk n ccoc 
gdwnTCHdw^dtpi^^e XLuoc Tonu>« MnRcd^ ndwi ogdtqcf 
ns'! idwXoTT^dtM' nndwpdttXfiMnTHc n cdJkdwioe' nd^* 
f^dwMdkC nqcmc m nd^noT n T£a|e nqTd^d^q n tc 
il|nr^H nccooq ncp ncolk^ n £<ol^ niM mR to* 5 
noc niM* cnT «wc&ian c pooT ncenoQ^c ct cu^Ma^ 
n s^d^Xc dkTu> n ^d^ndw^ d^To n ft^Xc» Tditi tc 
TRoXd^cic M np(OM€ R pcqo&iOTCs d^qoT(ogi& R^i 
d^n^pcdwc ncKdwq* rsc ot piOMC n 7KdwCf-£HT n 
p€qcu>«9 cqig^wncT cfioX gn cu>Mdw cTnd^p ot 10 
nd^q* ncfsc ic olc nd^i n tci Minc cp og&.n ncq* 
OTociai «u>H cftoA ^iTn tc ct^d^ipd^ ig&TcT n 
cu)q nts^i a7 nd^pd^XHMHTHc n d^pinX nccxi n 
Tcq^^TT^H nccp cgoMtlT n ^oot ct^ otoi gM 

TM^. &• HROCMOC CTTCdwfto MMOC C n CU>nT M HHOCMOC* IJ 

Mnncdw ndwi igdiT^iTc c nccHT c dkMtiTc e p^iTq 
n dwpiHX' nqTiMU)pi Ximoc ^n neqHoXd^cic n sot* 
u>t' n eikoT Mimcdi ndwi igd^TTKiTc c nc ^^oc c 
pd^Tq n idiX^^d^ftdwu^e^' Mii neqgMC t^^iT n ^dwiMO^ 
nion dwTOd nqTiMu>pi XLmoc mR neq^d^iMonion 20 
H^T^ OTdw OTdw n Rc votu>t' R c&ot* MnRcdk 
UM jgd^TqiTc € 5P«wi gi tc giH R tmhtc Rtc 
noTdi noTd^ R R d^p^u>n R tc jih R tmhtc nq- 
HoXdi^^c jRmoc R hc votu>t R e&oT • «^tu) MnRcdi 
nd^i uidwTruTc R Tndwpeenoc m noTOcin ncHpinc 2s 
MMOC dwTU> ep vgd^n tc ct^d^tpd^ Ru>Te ogdwCTd^d^c 
R necndwpd^XHMnTHC Rccnosc e n d^iu>n R tc 

Ct|»«^ipd^« d^TU> gd^pc R \lTOTpTOC R TC Cf^ip^ 385 

OLITC e&o\ CTT MOOT €q ^<\ necHT n tc cc^d^ipd^ 
Hqp ov HptoM eq6p&p nqoT(OM' c ^ois-n n cioc tiT. «.. 
ogd^nTqHd^edwpi^^e mmoc* d^Tio igdiqeT n^i ndwXoT* 
^diM nnd^pd^XHMHTHc n cdwAdiCoe" ndw%.diMd^c nq* 

5 eine m nd^noT m mott n £ige nqTd^d^q n Te \!^^ 
^H nccooq ncp na)&^ n ^<o& niM mII toroc 
niM* enT dwcfeiOK e pooT d^Tco ncenorxc e ^pd^i 
€T ciOMdi n H(o « cene^(oq* Rtc «« n niM 
d^co eTccoig MMoq Td^i tc THoXdwcic M npiOMe 

10 it f2tdkCi-£HT n peqcto^: neosdiq n^i o(OMdwc <2c:e 
OT p(OMe n p€q*2c:e-OTdi eqMHn e&oV ot tc Teq- 
RoXd^cic* nef2te ic <2te nd^i n tci Mine ep igdwn 
neqoToeiig f2t(OH efioX £iTn Te cc^d^ipd^ igd^Tei n 
C(oq n^i M ndwpdkXHMnTHc ii idwX«^dwfii^w(oe^^ nce- 

15 Mopq n cdi neq\dwc n cd^ ot no^ ii %.dwiM(on n 
£di it ^TO ncep tgoMttT n £oot ct^ otoi wm'^ 
Md^q ^M nnocMOc nceTiM(opei MMoq* Mnncd^ 
nA.1 3*iT«iTq eiboA e nM^i. m n-atA.q mR ne ^([^Kon "^. A. 
nceTiM(op€i MMoq mma.t m mRtotc h poMne* 

20 MHHCi^ Hi^l gAwTfJtlTq € HCCHT € ne ^MC € 

pdwTq n idi\f^difed^(oe mh neq^Me \|riT fi f^dwiMO- 
niOH HTe noTdi noTd^ fi neq<^dkiMonion TUKopei 
MMoq fi ne MHTOTe n poMne MHncd^ ndwi ^d^T- 
-atiTq e&o\ e nHd^ne eT gi-fcoTVf igA. ne gooT eT 

25 OTHi^RpiHe M HHO^' fi «^PX^^ fi gi^ fi •^p«wH(OH 

8. * Tres Iiterae squalore obductae. oAo subesse mibi 
videtur, respectis lineameDtis. — ♦* Vox otoh latere mibi 
videtur. 

25 386 

€T R(OTe € HRd^Re «^TTOJ ^d^pe TC \|ni^H eTMM^TT 

ogd^cp opoTOToiLeq ncd^ngd^\icRe ncfrcoX e&o\« 
T«^i Te Te Hpicic M nptoMe n peq^e-OT*^» ne^at^q 
ndTi 6d^peo\oM&.ioc f2te ott pcoMe n peqnnoTR 
Ain oooTT OTT TC TcqTiMtopid^* nef2tdiq RdTi ic se 5 
nptoMc eqnROTR mh ^oottt mR npiOMe ct oTn^- 
ROTH nAiMd^q « 

mZ.^. npcoMe n peq^e-or*^ ep c|&.n ne OToei^ ^e 
f2t(OR e&oTV. giTH Te cc^d^ipd^ ^dwTei n c^ TeTT- 
^^X" n^i M nd^pd^^HMnTHC n id^X%.d^di(oe' lo 
nqTiMiopei XiMOOTr mh neq^MC i^T n ^.d^iMO- 
nion ng^Me n « poMne* Mttncd^ n^i ^d^TrqiTOTr 
e&o\ e gen eiepcooT n HpcoM' mh gen e^7V.diCCd^ 
n daipH^e cTfiipfiip eTTMcg^ n ^.d^iMton ii gj^ ii 
pip nTOOTT igdk7roT(OM e goTn ii ccoott ncef&iMce i5 
MMOOTT ^R n eiepcooT n Rp(OM ii ne MHTOire ii 
poMne Mmtcdi nd^i igdiTrqiTOTr e&o\ e nRdiRe ct 
^i-6o7Vf igdi ne £Oot m c^d^n ct OTnd^Rpine m 
nno^ n Rd^He e igdiT6(o7Vi' e&oX ticeTd^HO* nefatd^q 
n^i o(OMdiC se dknc(OTM se OTrn g^*^*^^ £if2tM20 
nRdkg e ^d^Tqi m ne cnepMd^ n ii £oott Mii tc 

Tiul. Ik. C9p(^ ii'!'^ c£iMe iiceTd^d^T eir dkpgin nceoTroMq 

7. Octodecim fere literae sorde sunt ita obfuscatae, ut, 
quem ezhlbeant, sensus iam a me intelligi nequeat. Ultima yoz 
Mn. mihi esse videtur. Diutissime locum contemplatus haec 
mifai eruere videor: nev | n ot(ut ne ii «»c m. ad ncT aut nei 
bene suppletur no&e, aut, quod respectu faabito spatii et li- 
terarum adumbratione aptius apparet, ^i, aut @e. 12« In 
marg. MnTOTe adscriptam. 387 

cTsco Kmoc f2t€ cnnicTeTe e ncd^ir Mtt id^R(o6« 
^P^ JH OT ^o>6' coggcnc* <2c:tt XiMon* d^ ic %.e 
dTconT € nHOCuoc Xi nnd^T cTXiMdiTr* d^Trio nc^dwq 
n ecoMd^c f2te ^duunn "^(o Ximoc fate no6e niM^ 
5 gi d^noMid^ niM nei nofie ototK e pooT* nd^i n 
Tei Mine eTndifatiTOT n cd^ tootot e nRd^Re ct 
2i-&o\' o7r%.e n neTTCTOOT e Te cc^d^ipd^ n ot* 
tO£Xi* diWd^ eTrnd^d^ngdkXicKe Ximoot nceTdiRooTr 

^M HKd^Re CT ^I-6o7V.' HMd^ CTC mR nd^ n £HTq 

10 07r%.e Mit OToein* diX7V.d^ npiMe ne mR n^di£<3r^ 
n n o&£e ne* *iir(o tyT^Q^H niM^ ct oirni^-JtiTOTr 
e nRdiRe eT ^i-l!io\* MeTTCT6oT n OTio^Xi di\7V.dw 
gidiTTd^RO ncel!i(o7V. efeoTV: d^qoTio^^ n^i itogdin- 
nnc f2te eie ot p(OMe e Xtnqp nofie d^Wd^ eqp Tn&. «^, 

15 dktFd^eon eqMHn eibo\' CMnq^e <^e e neRMTCTH* 
pion e Tpeq ot(ot£ n n d^p^^on eqfgd^neT eSioK 
^n c(OM^ CTndwp OT nd^q: nese ic *2te np(OMe 
n Tei Mine ep tgd^n neqoToeiig s(or eiioK £iTn 
Te ct^diipdi ^diTeT n c«^ Tcq\]|rT5(;^H n^i Xi n«w- 

20 pdi\HMnTHc n 6d^in^(0(0(o^' e OTd^ ne gi ni 
ogoMnT n noTTe n Tpi%.TndwMic ncefati n Teq- 
t|rT«)(^H £n OT pditge mR ot TeTVnTV. itcep ogoMtiT 
n £OOT eTR(OTe nXiMdiC cTTCd^&o XtMOC e n c(onT 
Xi nRocMOc £n ot pd^ige Mtt ot Te7V.H7C Mttnc^ 

25 WM ^d^TT^iTc e nccHT c d^MttTe ttceTCdJ^oc e n 
Ro7Vd^cTHpion CT gj5 «^MnTe» n neTna^TUWopei 
f^e XiMOc &.n H £HTOT dw\7V.di. eTn&.TCdw6oc Xlud^Te 
e pooT* d^T(o ne?V.2(o6' Xl ncgdig^ n n RO?V.d^cic 

25* 388 

mk. L ogd^qgconc cqrd^^o jXmoc mm^tc n oir c|hju. Miin- 
c^ tiM ficeqiTc € jp«^*i g? tc jih R tmhtc hcc- 
TCdiAoc e n Ro\dwCic n ne giooTre n tmhtc epe 
ne\£^co6 K nigdig^ Td^go mmoc n oir igHM* Mnn- 
cd^ ndii ncesiTC n Tnd^peenoc m noToein nc- 5 
npine Ximoc ncRdwdiC ^\tR hroti h cdwfiidiio^ nd^- 
cd^^oc Hdi TMecoc igdinTe tc ct^d^ipd^ Ru>Te iiTe 
TeTTc Mit TdkC^po%.iTH iiceeT m neMTO e&o\ it 
THd^pe^enoc m noToein* itTe nponoc mR d^pnc 
el n c^ ndigOTT. mmoc • totc igdwcqi ii Te \|f tj^h lo 
ii ^.iRd^ioc eTliM^wir iiceTdwd^c e tootott ii nec- 
ndkpdi\HMnTHc ncenoQsc e n d^iion n tc ccj^d^ipdi 

d^TTtO HTe n XlTOTpiFOC fi TC cc^d^ipd^ ficeOKITC 

e&o\' CT MOOTT eq gd^ necHT n Te cc^d^ipd^ nqp 
mv. ^. OTT Hp(OM eqfiip&p nqoTtOM e ^P'^^ ^ ^^^ ogdwn- 15 
TqHd^e^wpr^e mmoc Ton(o* d^Tio igdiqeT n^i id^- 

XoTTgd^M^ nndwpd^XHMHTHC fi Cd^AdiiOe ndk%.dUlldiC • 

ni^i e igdwq^f m n^wHOT* fi T^ge fi ne tyT^^i^ooTre* 
d^TTco ^d^qeine m h^ot n 6ige nqTd^d>wq n iteTe 
\|nr^H ncp n(o&@ fi ^(o6 niM* Mfi tohoc niM* 20 
enT diC&(OR e pooT • Mitncioc igd^qeT fi^i ot nd^- 
pd^XHMUTHc fiTe nKOTei fi cdi6diCoe' nd^f^^d^eoc 
n^ TMCcoc gd^qeine £(ocoq fi ot «.noT* eqMC^ 
n noHMdi gi MfiTCdifee «^tco epe TnH\|ric fi ^HTq* 
nqTdkd^q fi tc ^tt^q^h ficenooKC ct c(OMd^ c t\ 2s 
cndiog fiROTK d^n oT<^e e n cndi^ (oHi^ d^n eT^e 
ni d^noT fiTe Tnnx^fic enT d^TTd^diq nd^i d^\A^ 

19. M noT n&oge. Sic in Ms. pro m hmoot n TSge P. 389 

eqti^^oine €q«u>(ORCM nec^HT eqMHn e&oTC ec« 
ogine n cd^ m MTCTHpion m noToein igd^nTcge Tn? L 
e p«oT ^iTM nT(o^ n Tnd^peenoc m noToem 
ncK^HponoMi M noTToein n igdi eneg* ne*2c:e Md^* 

5 pi^d^M' «e eie ot ptoMC e d^qp no&e niM* gi 
d^noMid^ niM CMnqge m MTCTHpion Xi noTToein 
eqndiW n TeTKo7V.dkCic THpoT n ot con n oTtOT* 
nese ic oee ce qnd^siTOT* eigcone on enT d^qp 
ogoMitT n no6e eqndisi n TKoXd^cic n igoMnT* 

10 nese i(0£d^nnHC ^ate eie ott pcoMC e d^qp nofre 
niM £1 d^noMidi niM' e c^d^e %.e d^qge e Xi mttc- 
THpion M noToein OTn ^om ALuoq e Tpeq ot« 
«dii* ne«e ic «e nd^i n tci Mine enT d^qp no6e 
niM £1 dwnoMid^ nui' nqge e m MTCTnpion XC 

15 noToein nqd^d^ir nqfatoKOT e&oTV.' nqTMKd^ TOOTq 
e&o\' 07r2^e nqTlip no6e eqnd^KXnponoMi Xi ne 
encdiTpoc Xi noToein* nerxe ic n neqMd^eH- 
THC ^e eigione ep 09«^^ tc c « d^ipd^ rcotc itTe mik. &« 
* onoc Mtt dipHc €Li n ^^ n^^goT n Tn«ipeenoc 

20At noToein «.tio nTe '^eirc mR T«^c^po-i.iTH eT m 
ncMTo e&oTV. n Tnd^peenoc ct gii ncTdiKon MMin 
XCmoot gdiTC(OR n n Rd^Td^KCTd^neTdwCMd^ n Tn^wp- 
eenoc igdkCg(one ecpooTT Xi nn«iir cTXiMiiir ec- 
n*iip e nei ciot cn^wT R oroein Xi necXiTO e&oTi 

25 i^T(o ^TT^Q^H niM CT cn«ino-atoT e nKTR7V.oc n n 
d^Kon nTe cc^dwip&. Xi nn^wT eTMMd^T e TpeT ei 

3, ♦ Litcra o excisa. 18. ♦ Litcra $ excisa. 19. ♦ supplc 
Rp. — ^^ supple c«^. 22. Legc R«^T«^TCeT«^cM& P. 390 

€&o7i e iiRocMOc c|d^TC|cone fl ^iRd^ioc fi «^toi.- 
^oc ^Tco ^d^TTge e XC MircTHpioii XC noToem Xl 
nei con ^diCTtiiiooTcoT ii ne con' itcege e Xl 
AiTTCTHpioti M noTToem* eogtone gtocoq ep c|d^ii 
d^pHc mR Rponoc eT XI ncMTo e&oX n Tnd^pee- s 
noc epe reTc mk Td^cj^pof^iTH gi nd^£07r Ximoc e 
Tn^ &. iictidiTr e pooTT d^ti • ^nPxlH niM eT cndwnovoir 
e n cconf n Tccj^epd^ Xi nnd^ir eTXiMd^ir igdkTrigcone 
Xi nonnpoc «^tco n peqes^conf kith^ MeTge e XI 
MTCTHpion Xi noToein: nM ^e epe ic oeco XtMOOT lo 
n neqMdweHTHC gn tmhtc n d^MtiTe* d^Ttofg eiio\ 
d^TpiMe ii^i Xi Md^eHTHc* «e oroi otoi vL p 
pcoMC if peqp nofie nd^i epe Td^Me7V.idi itKOTR 
el!io\ £1 QSiooT Mit T^oge it tt d^p^con ogdinTOTeT 
eho\ £it c(OMdi* ncesiTOT e nei KoAd^cic* nd^ 15 
nd^n* nd^ nd^n* ngnpe Xi ncT OTdwdwA' ni5ogit£THR 
£t^ pon «e eneoTocd^i e nei RoXd^cic Mit nei 
npicic eTc^TcoT n p P^qp ttofie* eMMon d^np 
no6e £(0(on nenrxoeic d^Tto nenoToein: 

5 "♦'" •♦" •♦" '♦" "♦" "♦•• "^* ♦•20 

pag. lig. in calce cod. Ms. 

n%.iRdiioc. d^Tei e&oX igoXiT ^oXit* e ne qTOOT 
n RXiMd^ ii Tne d^TTd^igeoig Xt neTd^cceXion n 
TMiiTepo ^Xi HKOCMOc THpq epe ne ^c enepiFei 
nXiMd^T £M nigdirxe Xi nTd^aepo mR Xi Md^ein ct 25 
OTHg^ ii ciooT Mii ne gnnpe* d^T(0 ii Tei ^e ^if^ 
coTtt TMenTepo Xi nnoTTe gXi nRdi^ Tnpq «^tco 

gXl HROCMOC THpq Xi HICpdiHTV.* CT MttTMiiTpe ii 391 H 2.<seKoc THpoir ttd^i er c|ootc wti m Md^ n ogd^* 

M Mi^ H go>Tn. > > > > -^ > > > ^ 

"5 > > > > > -^ > > > Addenda et Gorrigenda. 

Pag. 8. 1. 2. . Pro n gen oroein lege ii ^e n ovoein. 

Pag. 12. i. 10. Pro «i.'iciTc legendum videtur «^iciTe cf. 
Ae, «^. P. 

Pag. 18. I. 18. ncd^igq secundo loco scriptum pro Tc«^Egq. 

Pag. 46. 1. 18. M Me^ scriptum in cod. pro m nMeg. P. 

Pag. 60. 1. 27. Pro n^i vldetur legendum n. P. 

Pag. 61. 1. 2« Pone verba iiTOR ne adde n«^c<0THp* «^tco 
Htor ne. 

Pag. 66. i. 2. «^eiEgcoio^e scriptum pro «Ji^oxo^e. P. 

Pag. 94. 1. 2. igigne scriptum in Cod. pro ^cjne» P. 

Pag. 96. 1..12. p^^i scriptum in Cod. pro ^«^'i. P. 

Pag. 102. 1. 1. neToein scriptum in Cod. pro neToro- 
ein, nisi forte vertendum ,,lumen" pro ,,eorum lumen." P. 
Ibid. MTtgoMTe pro MnTogoMTc. 

Pag. 115. 1. 10. Ad voces ct n gKTc in margine adscripsit 
recentior -mot ct ii, i. e. „ malas, quae in ea." 

Pag. 149. 1. 1. Pro eiT kr lege eiTHR. 

Pag. 152. i. 3. Pro «^t^om lege «^t ^om. 

Pag. 166. 1. 14. neTOTin scriptum in Cod. pro neTOToin. P. 

Pag. 166. I. 22. '^'nA^cc^pA^riTe scriptum in Cod. pro 
^«^c^p«^t<i7e. P. 

Pag. 168. 1. 25. Pro &.*iR«^«^T e lege «k.*iR«^«^Te. 

Pag. 173. i. 21. Pro ii ncT ii OToein lege il neTitoToein. 

Pag. 182. 1. 13. Pro T^in ggine lege T^in^ine, et nova 
linea non a verbis t^i a.T, sed a vocibus tc noT incipienda. 

Pag. 186. I. 8. Pro ii «^tmccoc lege ii«^ tmccoc, idque 
scriptum pro il n«^ tmccoc. 

Pag. 189. 1. 9. Pro ^km lege ^nn. 

Pag.193. i. 8. Litera e yocis Meii in Cod. superscripta est. 392 

Pag. 194. 1. 1. Pro ©ftp ppo lege g^&p-ppo. 

Pag. 194. 1. 19. Pro nAc ceene lege n-RC-cecne. 

Pag. 196. 1. 14. Pro TnpoT lcge THpor. 

Pag. 196. I. 18. cRt. Sic in cod. c superscriptum. 

Pag. 197. I. 22. Rtoot nc, Sic in Cod. pro Rtoot nc. 

Pag. 201. 1. 23. Pro nc^«^q lege ncsd^q. 

Pag. 210. l. 17. Pro t^hXh lege Tg^TAH, 

Pag. 210. 1.24. Pro hrc-r*.^ lege h-rc-r*.^. 

Pag. 213. 1. 13. Pro ccn<keiMC lege ccn«^ciMc. 

Pag. 247. 1. 8. n«^pdi.noAH in Cod. sc. p. n«^p«^&oAH. P. 

Pag. 256. 1. 1. Pro ni^J-^c lege ni "^^e. 

Pag. 273. 1. 5. Pro «^ta.*. n lege «^T«^«^n. 

Pag. 273. 1. 14. Inter niM et nTonoc videtur ponendum m. 

Pag. 291. I. 25. Pro nTcd^inc lege nce^inc. 

Pag. 293. I. 10. Pro iid^^xoeic lege nd^^xoeic. 

Pag. 299. I. 7. Pro ciotm lege ciotm. 

Pag. 315. I. 2. Pro nqn<kpd.A«^ lege n qn«^p«i.&«^. 

Pag. 315. 1. 14. Pro «i.qonoMi lege «^qdi.noMi, 

Pag. 317. I. 21. Delenda videtur vocula «c. 

Pag. 318. I. 14. c poc scnptum videtur pro c poq. P. 

Pag. 324. 1. 11. Pro ced^«i.di.n^dkAiCRC lege ccn«k«i.ngdkXiCRe. 

Pag. 327. I. 16. ^^ grn. Sic in Ms. pro g*^ TgH? P. 

Pag. 327. I. 25. mcAsiccscr. Sic in Ms. pro mcA^- 
ce^CR vel potius mcAx.icc^cr. P. 

Pag. 341. I. 19. Pro nec-eKoT* legc necciioT.* 

Pag. 348. I. 25. Pro MMTCTnpion lege nMTCTHpion. 

Pag. 349. I. 21. cccoyi. Sic scriptum pro cqco&R. P. 

Pag. 349. 1. 23. nToq. Sic in Ms. pro Htoc. P. 

Pag. 357. I. 16. MOOT. Sic in Ms. pro moott. P. 

Pag. 361. i. 8. Pro c TooTq in Ms. ezstat c TOTOTq. P. 

Pag. 369. I. 8. «b.p(o. Sic in Ms. pro «^px.^* ^* 

Pag. 369. 1. 11. necRoA«^cic. Sic in Ms. pro necRoA«^cic. 

Pag. 373. 1. 5. «^&epdjiicn«»u>. Sic in Ms. pro «Jkcp«i- 
ncn^M^p, ut supra p. 358. 1. 22. vel ^cp«^ncn«»u>, ut p. 365. 
1. 6. scriptum est. I. 27. ncp«^«^CTi. Sic in Ms. pro ncpcA^rn. P. 

Pag. 376. 3. et 14. 25. n con scriptum pro n lon. 

Pag. 382. 1. 13. c noT«^. Sic in Ms. pro noT«^ noT^. PISTIS SOPHIA LATINE. ** Jr actum vcro (if) est, quum Icsus resurgcret e mortuis, pag. 1 
et transigeret undecim annos loquens cum suis fjLA$virAig 
et docens eos usque ad roxov^ tantummodo primorum 
praeceptorum atque usque ad totfqv^ primi fxvtnviptovj 

9 huius, quod intra KcLTcLirtrtLCfAA ^ intra primum praecep- 
tum, quod ipsum est vicesimum quartum fiva^Yiptovj at- 
que infra haec, quae sunt in secui^do x^P^H'^'^^ primi 
fjLV^rrptoVf quod ante fivTtfipicu omnia: pater similitudinis 
columbae: dixit lesus suis fjLAdvirAti: yeni e primo /u.uo'- t 

10 Trpiuf illo, quod idem est ultimum /u.u0Ti)p<oy, quod yice- 
simum quartum est; quod eius f^ASfiTat haud cognoyere 
neque intellexere (voV), quia haud quisquam est intra 
fAVTTY.piov illud; sed (ctXXa) putabant, fxvtr-nipiov illud ip- 
sum esse M^AXviv universi et caput omnium, quae 

15 sint, et putabant, ipsum esse finem finium omnium; 
propterea quod lesus dixit iis de fjivmipiu illo, nam ip- 
sum circumdat (aut: explorat) primimi praeceptum et 

Omnia, cancellis: () circumdata, non pertinent ad aucto- 
rem codicis MS., sed ad Schwartzium interpretem. Contra 
huiasmodi uncis [ ] inclusa libri Coptici contextui inserta 
sant« 1« resurgeret (resurrexisset P.), transigeret (transegit 
P.) 3. tantummodo (adeo? P.) 4. praeceptorum (quum per 
totum librum de uno tantum praecepto primo, non de plu- 
ribus sermo sit, dixerim equidem, in textu pro n n ^pn T(o|g 
legendnm esse aut n ogpn TCDtg, aut n igpn n Tioig, aut m 
nogpn n Tcoog. P.) 5. ad verbum: quod (sc. est) internum 
KarcmtTttTiJutTog^ quod intra. P. 11. eius (nonlegitur „eius*' 
in textu. P.) 12. quisquam est (vel potius: tsse aliquem s. 
aliquid. cf. p. 3. 1.21. P.) 17. (aut: explorat S. vel: ipsum 

a quinque ^ApAyfjLAg et magmiin limien et quinqae ta^ckt- 
TOtTA^ atque etiam dficAvpov omnem lacis. 

Atque rursus haud dixerat lesus suis /ttct^raK dis- 
persionem (i. e. emanationem) omnem totfuv omnium 
magni AoptiTuv et trium TptiovAfiiwv et yiginti quatuor s 
Aopa^TOiVj eorumque Toirufv^ eorumque Aiufvowj eorumque 
Ta^ffiuv omnium secundum modum, quo dbpergantur 
(i. e. emanent) hi, qui iidem sunt TrpofioXa,t magni AopATov; 
atque etiam (sc. non dixit) eorum ttyevwiTovg atque etiam 
eorum oAjToyivtig atque etiam eorum ymviTov^ atque etiam lo 
eorum ^oarrripAi atque etiam eorum ^^w^io^oniy^uyou; at- 
que eUam eorum apxovTA^ atque eorum i^oviruLf atque 
eorum dominos atque eprum a/o^^AyycXou; atque eorum 
AyyiXov^ atque eorum itKAvov^ atque eorum Xtnovpyovi 
atque oixou^ omnes eorum TtfyAtpujv atque ra^tti omnes u 
unius cuiusque eorum; neque dixerat lesus suis juutdviTAti 
dispersionem (emanationem) omnem irpofioXxav dvia-Avpov 
neque (ov^e) eorum Ta^»f, quomodo dispergantur, neque 
(ovit) dixerat iis illorum TtaTnpA^ secundum {kato) ta^»? 
unius cuiusque, secundum modum, quo sint, neque (jovii) » 
dixerat iis, quisnam ^vKaI^ sit iuxta imam quamque 0»- 
TAvpov lucis, neque {ovit) dixerat iis totov <romipo^ gemi- 
norum, qui est puer pueri, neque {ovit) dixerat iis totcov 
trium AfMiv^ quo in toto; dispergantur, neque dixerat iis, 
in quonam loco (tot^) emanent (cnp e&oA, spargi, dis- » 

circumdare s. explorare. P.) 1. et magnam (aique etiam ma- 
gnum. P.) 1. et quinque (atque etiam quinque. P.) 5. 
no^ctTmvx Alterum n in textu videtur expungendum, aique 
binc veriendum: ao^ctroxj. cf. 1. 8. P.) 6. ronwv (add. om- 
nium. P.) 15. aique Ta^stg (add. eiiam. P.) 18. eorum 
(earum. P.) 19. illorum (illarum. P.) 23. qui est (add. idem. 
Infra p. 13. 1. 17. ei Cod. p. ck. «^. et po». «^« pro «f qui esi^' 
legitur ,,qui sunt'' P.) pergi) quinqae arbores neque (wii) etiam septem ctjetiiv, 
quae eadem sunt septem <^fiiiy«i, qoisiiam sit eormn to- 
T0(, secimdmn (kato) modmn, quo emanent; neque di- 
xerat lesus suis fM^iiiTtugy quonam tt/t^ sint quinque 

s 'xeLpeLrrATAi j aut quo in tot^ educantur; neque (ovit) dixe- 
rat iis quinque x^P^yf^^^ neque (ovii) de primo praecepto, 
quo in toto; educantur ; sed (aXXct) iirXtaf tantum locutus 
est cum iis docens eos, ista esse; sed (aXXct) eorum ema- 
nationem atque to^iv feorum TOTwtr haud dixerat iis, 

10 quomodo sint; propter hoc ipsum nescierunt, esse alios 
TST6UC intra fAvrr^ptov illud; neque dixerat suis fjLA^TAigi 
quo in TOToy egressus sim, usque dum inlrem in fjLv^Trr 
piov iUud, usque dum exeam (T^ofXfif) ex illo, sed (<tXXa) 
dixit iis docens eos: veni e fjLvrmpitf illo. Propterea 

is igitur existimabant de fjLvrmpita illo, istud esse finem 
finium omnium, atque istud esse xf4>fltX))ir universi, atque 
istud esse TrXi/ipeafJLa, omne. Quoniam (fTfilif) lesus dixit 
suis fjLcL6nT(Ui: fjLvrmpiov illud ipsum circumdat (aut ex- 
plorat) universa* Quae dixi omnia yobis inde a die, 

» quo occurri («Tarra) yobis usque (eu)^) ad diem hodier- 
num; propterea igitur /tta^Tcti existimabant, baud quid- 
quam esse intra fjLvrryiptov illud. 

Factum igitur est, quum fjLCLdviTtu sederent apud sese 
in monte olivarum, dicentes baec verba et gaudentes 

2B magno gaudio et exultantes valde atque dicentes sibi 
invicem: nos fjLAHAptoi sumus prae (irApdL) hominibus om- 
nibus, qui in terra, quod u^uTvip revelavit haec nobis et 

6. educantar (add. ov^t dixerat iis, quonam modo ma- 
gnnm lumen dispergatur 8. emanet, aut quo in roTrw educa- 
tur P.) 10. quomodo sint (ad verbum: MUTa modum, quo 
sint P.) 10. alios roirovg (quaeritur, utrum in teztu scriben« 
dom sit OTO ne Tonoc ,,esse alios roTrov^", ut b. S. vuitf 
an OT n Re Tonoc f^qui stnt alii roToi" P.) 19. universa 
(vel potius: qnae universi sc. sant P.) 

a* accepimufl TXn^/ut omne et perfectionem omnem: haec 
illis dicentibus secum invicem, lesus sedit remotus ab 
iis paululum. Factum yero (^e) est decimo quinto lunae, 
mensis Tobe, qui idem est dies, quo luna impletur, die 
igitur illo, quum sol ortus esset in sua /Ssm-ci, egressa i 
est post eum magna ^vttfAtf lucis, lucentis quam ma- 
zime, nuUus modus luci, qua erat (sciL iiivcu/uLiff L e» 
iuvAfu^ splendebat lumine immenso). £xiit enim (yAp) 
e lumine luminum, nec non exiit ex ultimo fjuurrr^ptu, 
quod idem est vicesimum quartum fjLvmnpiov^ ab internis m 
usque ad interna, quae sunt in ra^et secundi x^f^*'^^^ 
primi fjLvrrrpiov. Ipsa yero (it) vis illa luminis venit 
super lesum et circumdedit eum totum. Sedebat re- 
motus a suis fjubSnrAi^ et lucebat maximopere, nullus 
modus lumini, quod erat ei. is 

Atque fj^aAvixtti haud viderant lesum prae magno 
lumine, in quo erat aut quod erat ei. Eorum enim 
(yAp) oculi erant obtenebrati prae magno lumine, in quo 
erat. Sed (aXXa) conspexerant tantummodo lumen, emit- 
tens MrivcLi lucis magnas. Neque aequales erant secum » 
invicem cuerivf^, atque lumen erat varii modi et erat 
yario rvxw^ ab inferiori partem usque ad superiorem, 
alter praestantior altero, infinito modo (proprie: vice 
aut gradu baud admittendo), in magno splendore lumi- 
nis immensi. Pertingebat a terra usque ad caela. At- is 
que /Et€t^T«ii yidentes lumen illud, fuerunt in magno 
timore et in magna perturbatione. 

Factum igitur est, quum yis luminis yenisset super 
lesum, circumdedit emn paulatim. Tunc (rors) lesus 
evectus est aut volavit in altitudinem, lucens maximo- 90 

1. TrXfi^uipLa omne (deleatur ,,omne" P.) 5. ortus esset (yel 
„oriretar" P.) 11. interna (ezteraa P.) 11. T«f« (Ta^etrt cf. 
infra p. 8. 1. 1, sed et p. 7. 1. 20. P.) 20. magnas (maltas P.) 
21. oKTtuis (add. luminis P.) 28. iaminis (add. illa s. ilUas P.) pere, lumine immenso. Atque fjutSrjAi intuiti sunt pone 
eum, nuUo eorum loquente, usque dum lesus adscen- 
deret in caelum. Sed (aXXa) erant omnes in magna 
ciYf. Haec igitur facta sunt decimo quinto lunae, die, 

s quo impletur mense Tobe. 

Factum igitur est, quum lesus adscendisset in cae- 
lum post tertiam horam, turbatae. sunt omnes vires 
caelorum et agitatae sunt omnes inter se invicem, istae 
earumque Auavig omnes, earumque tottoi omnes atque 

10 etiam earum joL^m omnes, atque terra commota est, 
nec non inhabitantes eam cuncti. £t perturbati sunt 
homines omnes in KCTfjLu,- atque etiam fjia,6vi7tLi^ et opinati 
sunt omnes, num forsitan conyolveretur kotjulo^. Neque 
desierunt yires omnes, quae in caelo, conturbari, illae 

15 et KOiTfjLo^ totus, et commotae sunt omnes super se in- 
yicem inde ab hora tertia decimi quinti lunae Tobe us- 
que ad horam nonam diei sequentis. £t AyyeXoi omnes 
eorumque ap^^AyycXct atque etiam yires omnes altitu- 
dinis canebant v/^vcu^, omnes, interno internorum, ita 

90 ut (ei^f) KoTfjLO^ totus audiret eorum yocem, haud desi- 
nentium usque ad horam nonam diei posteri. MclStjai 
yero sedebant apud se inyicem timentes, atque contur- 
babantur quam maxime. Timebant autem (jc) propter 
magnum motum, qui erat, atque lacrimabantur secum 

as inyicem^ diccntes: quid futurum est? Numqmd (rcjTfip 
solyet TOTou^ omnes? Haec dicentes lacrimabantur secum 
inyicem. Hora nona diei posteri caela aperta sunt, atque 
yiderunt lesum descendentem , lucentem quam maxime, 
nullus modus eius AKTnn. Neque eius lux aequalis erat 

6. adscendisset (adscenderet P.) 10. terra (add. tota P.) 
12. omnes (add. qui P.) 25. quid (add. a^cc P.) 29. nullus 
modus (add. lumini ipsius, in quo erat. Lucebat ya^ magis 
quam hora, qua adscenderat in caela, ita ut [wre] non pos- 
sent homines hotijlov efferre lumen, quod erat ei, et eii- secum, sed («XXet) erat ▼arii modi et erat vario TuTas 
aliquot (sc aicTiVf^) praestantiores inter se infinito modo. 
Atque erat lux tota secum invicem. £rat tribus modis, 
atque erat alter praestantior altero, infinito modo. Se- 
cundus, qui in medio, praestabat primo inferiori (sc. s 
loco posito), et tertius, superior istis omnibus, praestabat 
secundo inferiori. £t primus splendor positus est in&a 
baec omnia, similis luci, quae yenit super lesum, ante- 
8 quam adscendit in caela, et aequalis sibi. erat valde 
quoad suum lumen. Atque tres modi luminis erant va- lo 
riae Iticis et erant vario tvjrcaj aliis aliis praestantibus 
infinito modo. 

Factiun vero (ie) est, quum /u^^Tcti vidissent haec, 
timuerunt valde et perturbati sunt. lesus igitur mise- 
ricors et miti animo, quum videret suos fjLAdviTAg pertur- is 
batos magna perturbatione, locutus est cum iis dicens: 
coniidite; ego sum; ne timete. Factum vero est, quum 
IM,6riT(tt audissent hoc verbum, dixerunt: Domine! si tu 
attrahis (attraxeris) tibi tuam lucem splendentem, po- 
terimus stare; sin minus, nostri oculi obcaecati sunt, etai 
perturbati sumus, atque etiam perturbatus KocfjLog totus 
prae magno lumine, quod est tibi: tum (tots) lesus at- 
traxit sibi splendorem sui luminis; quo facto, confisi 
fML$viTAt omnes venerunt ad lesun), prostraverunt se 
onmes simul, adorantes eum, gaudentes magno gaudio, ts 
dixerunt ei: Hrabbei, quo ivisti? aut quaenam est ^ia- 
HovMi qua ivisti? (i. e. quam iidixoviAv abiens subiisti?), 
aut in quonam (i. e. quapropter) sunt hae perturbationes 

ciebat oKTtuccg luminis quam maKime, nullus modus P.) 7. 
secundo inferiori (vel potius : duobus inferioribus P.) 10. in 
textu per errorem dedimus T^OMTe n gen oroein pro TogoMTe 
ii ^enoToein P. 17. vero (igitur P.) 18. tibi (vel potius: 
situ es, attrahe tibi P.) 19. splendentem, (add. et P.) 21. 
perturbatus (add. est P.) 27. Buunvut (add. tua P.) omnes et hi. motus omnes, qui facti simt? Tune (tots) 
dixit iis lesus misericors: gaudete, Is^etamini inde ab hac 
hora, quod veni ad totou^, e quihus exii. Inde ah hoc 
igitur die loquar vobiscum in TrappinTKt inde ab Apxvf 9 
s AXvtdiKL^ usque ad eius finem, atque loquar yohiscum e 
facie in faciem sine xct^ajSoXff. Haud celaho quidquam 
Yos inde ab hac hora horum, quae (sc. pertinent) ad 
altitudinem et horum, quae (pertinent) ad totov aXi^iSm^. 
Data enim (yAp) i^Gva-itt mihi ab Inefiahili et a primo 

10 fjLvmpica /jLvrmptuv omnium, ut loquar yobiscum inde 
ab Apxi} usque ad rXvipca>/jLa^ atque ab internis usque ad 
extema, et ab externis usque ad interna. Audite igitur, 
(ut) dicam yohis res omnes. 

Factum est, quum s^derem remotus a yobis pau- 

15 lulum in monte oliyarum cogitans raj^ii^ iiAKovttb^y propter 
quam missus sum, quod impleta est, atque nondum mi- 
sit mihi meum yestimentum (ivivfJLa) ultimum /jivrryipiovy 
quod idem est yicesimum quartum fjLvtmtpicv ab internis 
usque ad externa: haec simt in secundo ;^e«;^9|jbi«Ti primi 

ao fJLvrmpiov in ta^h x^P^H'^'^^^ illius. 

Factum igitur est, quum intelligerem, absplutam 
esse T(t^<y meae ^ictxovta^, propter quam yenerim, et 
nondum /jLVTTfipiov illud misisse mihi meum ivivyM^ hoc, 
quod posui in eo, usque dum unpleretur eius tempus; 

2s haec igitur meditatus sum sedens in monte oliyarum, 
remotus a yobis paululum: factum est sole oriente in 
locis ortus, quo facto igitur, per primum )u,uontp<oy, 
quod erat inde ab initio, propter quod uniyersum cre- 
atum est, e quo exii ego quoque nunc, haud tunc, quum 10 

3u nondum cruciiixerant me, sed ((lKKa) nunc: factum est 
xcXfvra /JLvirnipiov illius, misit mihi meum eviv/jLA lucis 
hic, qui dedit istud mihi inde ab initio hoc, quod posiii 
in ultimo /JLv<rjfipuf^ quod idem est yicesimum quartum 

19. haec (add. quae P.) 22. meae (deleatur: meae P.) 8 

/Kurmpioy, inde ab istis quae smit in t«^£0'i secundi ;^»- 
piffutTo? primi fjivo-miptov; tviiffjLA igitur illud, quod posui 
in ultimo fAvm/ipicf^ usque dum impleretur tempus, ut 
induerem istud mihi, et ut inciperem (Apx^^^O ioqui 
cum ytva humano , et ut revelarem iilis omnia inde ab i 
apxj) (tKriBeiAf usque (eca>^) ad eius finem, atque ut lo- 
querer cum iis inde ab intemis intemorum usque (iwc) 
ad exteraa externorum, nec non ab externis externorum 
usque (€(4)s:) ad intema internorum, — gaudete igitur, 
laetamini, atque amplius gaudete, quod vobis datum m 
est, ut loquar yobiscum primus inde ab apxT/ cLXy\6£i(t^ 
usque (eo)c) ad eius finem. Propterea quoque elegi vos 
ab initio per primum juuont^iov; gaudete igitur, laetamini, 
11 quod, posteaquam veni exiens in xoo-juov, ab ioitio duxi 
duodecim vires mecum secundum (KATtt) modum, quem u 
dixi vobis ab initio. Sumsi eas a duodecim a-unfipci 6rr 
o^tLvpov luminis mtcl KsXeva-iv primi fJLvrrnpiov. Has igitur 
inieci in uterum vestrarum matrum, veniens in Koo-fiov, 
quae sunt in vestro a-uffjLATi hodie. Datae enim (yci^) 
sunt hae vires vobis prae (xAptt) KocfjLca toto, quod vos » 
servaturi estis xo9-/aov totum, atque ut possitis sufiferre 
ciT»Xf)v fli^;^ovT6i;v KOfrfjLoVj atque aerumnas tou kso^/u.cu, eo- 
rumque xivJ^vcuc, eoramque ituyfjLov^ omnes, inferendos 
in vos ab cLpxova-iv altitudinis. Dixi enim (yap) vobis 
multis vicibus , vim , quae insit in vobis , duxisse me e tf 
duodecim a-ojTvipa-ii qui sint in Bvia-Avpca luminis. Propter 
hoc ipsum dixi vobis ah initio, vos non esse e Kocfj^U' 
Idem ego non sum ex eo. Homines enim (yttp) omnes, 

1. istis (pro „istis" legendum videtor: internis usque 
ad externa. cP. nota textui h. I. subiecta P.) 7. intemis (in- 
temo P.) 8. exteraa (externum P.) 8. cxtemis (cxterno P.) 
9. interaa (internum P.) 10. laetamini (exsultatione P) 
22. atqne (add. etiam P.) 23. eorumque G^atque etiam eo- 
rum" bis P.) qui in HOTfJiCfy sumserunt >^;^y ab eip;^cvcr< rcav Aiwufv. 
Vis autem (^f), quac est in vobis, c me est. Vestra vero 
(^e) >/^;t^ pertinet ad altitudinem. Adduxi duodecim o-cj- 
TfipA^ Tcu QyiccLvp^^v lucis, quas sumsi e fxepet meae vis, 

6 quam accepi primam. £t quum venissem intrans in xoo-- 12 
/btcv, veni in medium Apx^^vruv frfpAtpcL^^ similis Gabrieli 
cLyyeXu aiuvojv^ nequc cognoverunt me clpx/^vte^ aiujvuv^ 
sed ((tXXa) opinabantur, me esse Gabrielem ayyeXcv. 

Factum igitur est, quum venissem in medium ap- 

10 ;^0VTCi^y (twv) Aiuivmy intuitus desuper in xco-ftcv hominum 
per xtKroiriv primi /jAj(ny\ptov ^ inveni Elisabetam matrem 
lohannis baptistae (jSctirTi^ou), antequam conceperat eum. 
Insevi vim in eam, quam accepi a parvo Iaui;, ayflid^, ' 
qui est in medio, ut posset praedicare ante me, et pa- 

19 raret meam viam, et baptizaret (0ctTTi^f) aqua remissio- 
nem peccatorum. Vis igitur illa est in o-ufjiATi lohannis. 
Atque etiam in loco '^x^i^ apxovTuv^ destinato ad acci- 
piendam eam, inveni ^Iaix^v Heliae prophetae (irpoipfiTov) 
in atcoct o-ff^AtpoL^^ et sumsi eum, et accepi eius 'v/^;^v quo- 

ao que, duxi eam in rApOevov lucis, et (haec) dedit eam suis 
TrapcLXyifjLTrropa-tv y (^^) duxerunt eam in o-^eti^av apxovTm 
et intulerunt eam in uterum Elisabetae. Vis autem (^c) 
parvi Iflia;, huius, qui in fico'^, et 'v/^;^ Heliae prophetae 
(xpofpTiTov^i ligatae sunt in <ru/jLaTt lohannis baptistae (0etT- 

2s Tf^ov). Propter hoc igitur dubitavistis tempore, quo dixi 13 
vobis: dixit lohannes: eg9 non sum Christus, atque di- 
xistis mihi: scriptum est in ypA(pfiy si Christus venerit 
adgressus, venit Helias ante eum, et parabit eius viam. 
Ego vero (ie), quum dixissetis mihi haec, dixi vobis: 

30 venit quidem (/JLtv) Helias, et paravit res omnes secun- 
dum (xfliTct) modum scriptum; et fecerunt ei, sicut vo- 

3. corrector legit: duodecim vires XII a-wrrigfav* 5. ac- 
cepi (^accepemnt"; oisi forte «^isitc f^accepi" legeodani in 
teztu pro «^-rxiTc P.) 15. remissiooem (remissionis P.) 10 

luerunt. Et quum cognossem^ vos non intellexisse (vm*), 
quae dixerim vobis de yfAJXf Heliae, ligata in lohanne 
baptista (jSttTTiq)), respondi ' vobis in sermone in irtLppyia-iAy 
e facie in faciem: si vultis capere, lohannes baptista 
(jSaxti^O, iste est Elias, quem dixi venire. s 

Pergens iterum in sermonelesus dixit: factum estpost 
haec per KtXivtnv primi fjivTTripiov , vidi desuper in xo^ftor 
hominum, inveni Mariam, quae vocatur mea mater se- 
cundum (kata) o-ufJiA vXf)?, locutus sum etiam cmn ea 
KeLT(L Tov Tvrov Gabrielis, et, quum convertisset se in al- n 
titudinem ad me, intuli in eam primam vim, quam ac- 
cepi e Tif ^eLp^viXuf^ hoc est o-wjuct, quod €<popyi9-ct, in al- 
titudine. Atqiie in locum "^x^i^ intuli in eam vim, quam 

14 accepi a magno Sabaoth, ayado;, qui est in totcu) dextro. 
Et duodecim vires duodecim a-umipoov dfi^-Avpov lucis, quas is 
accepi a duodecim ^iaicovoi^, qui in jxt^uf^ intuli in ^^i- 
pcLv eLpx^vTojv. Atque ^tKAvot Apx^vTCJV eorumque XMiTovpyot 
putabant, animas ('v/^;^aO ^s^^ Apxovroftv^ et duxerunt eas 
XitTovpyou Ligavi eas in <ru)fjLA vestrarum matrum. £t 
quum vestrum tempus impletum esset, progenuerunt vos » 
in Koo-f^eaj nulla yfAJXf ApxovTUiv existente in vobis. Et 
accepistis vestrum fJi,epo^ e vi, quam inflavit in KBpAfrfjiov 
ultimus xA^flKrraT))?, quae mixta cum AopAToi^ omnibus et 
apxova-iv omnibus et Aitaviv omnibus („et Atujrtv omnibus** 
in marg. addita): ctm^ aTC>M^ est mixta cum KOTfJLe*f per- » 
niciei, qui est KtpATfJLog; hanc ccduxi a me ab initio, in- 
tuli in primum praeceptum, et primum praeceptum in- 
tulit fjitpog eius in magnum lumen, et magnum lumen 
intulit fJLtpof in eo, quod accepit, in quinque xct^aoTATa^, 
et ultimus TTApATTATfi^ acccpit fjitpo^ in eo, quod accepit, in- 9t 
tulit in KtpATfjLov; et factum est in his omnibus, quae sunt 

13 in KtpATfjita^ secundum (kata) modum, quem iam dixi vobis. 

6. factum (add. igitur P.) 7. vidi (add. denuo P.) 
16. pro Ttptgaif legeodum crept^etu (i. e. Ttpatgav) P. 11 

Haec igitur quum lesus dixisset suis fJutSnrAig iu 
monte oliyarum, perrexit lesus adhuc in sermone cum 
suis fMbdyiTAii: gaudete, laetemini et adiiciatis gaudium 
super yestrum gaudiuin, quod impieta sunt tempora, ut 

6 induam meum evivfxa,, quod paratum est mihi ab initio, 
hoc, quod posui in ultimo fjuo^-vy^piu usque ad tempus 
suae perfectionis. Eius tempus vero {h) non impletum 
erat, tempus iubendum (eTomd^iecXeue) a primo fjLvcrvipic^^ 
ut loquar vobiscum ab ctpxf AXyideiAi usque ad eius ii- 

jo nem; et inde ab internis internorum, propterea quod 
KOTfjio^ servandus est per vos. Gaudete igitur, laetemini, 
quod estis fjittMpioi prae (tcapa) hominibus cunctis in 
terra, quia vos servatiu^i estis KOTfj(.ov totum. 

Factum igitur est, quum lesus finisset loqui haec 

is verba cum suis /AetdifTceri?, pergens adhuc in sermone, di- 
xit iis: ecce, s(popyia-A meum evS^fjicL; atque data est mihi 
s^ou0-(A omnis a primo fjLvo^yiptu, Adhuc (m) parvum 
tempus est, et dicam vobis fjLVffv^ptov omne, et Trkyipufjui, 
omne, et haud celabo quidquam vos inde ab hac hora, 

20 sed (eiXXct) in perfectione absolvam vos TrXyiputfjLttn toto, 
et perfectione omni, et fjLVTryipic^ omni, quae eadem sunt 16 
finis finium omnium, et irX.yipcofJUL TrKyipuffJuurufv omniumy 
atque yyaHrK yvforem omnium, quae sunt in meo tvSvfJiOLTt. 
Dicam vobis fjLvrrytpicL omnia inde ab externo externorum 

2s usque ad internum internorum: irXyiv audite, dicam vo- 
bis res omnes, quae evenerunt mihi. 

Factiun igitur est, quum sol exortus esset in locis 
orientis, descendit magna SwcLfJUi lucis, in qua meum 
mfivfjLAy quod posui in vicesimo quarto fjLvoTKptUf sicuti 

3. gaudete (add. ei P.) 8. impletum erat (vel poiius: 
tempus Ss perfectionis suae est etc. b. S. legit MneqT&coa 
pro M neqscoK P.) 10. iaternis (intemo P.) 15. iJLce^Yirectg 
(ad suos fjuxSyiTag P.) 16. ecce (add. igitur P.) etpogyio-a ((f>o- 
^ew?P.) 27. ^xortus esset (vel: „exoriretar" P.) 29. sicuti 12 

iam dizi Tobis nunc. Et inveni iivm^ptiv in meo tviO' 
jjLATi^ scriptum in quinque yerbis, quae (pertinent) ad 
^ altitudinem: zama zama ozza rachama ozai^ cuius est 
solutio: fjL\}frrf\pm ^ quod est extra in KOTfjno^ cuius causa 
universum factum est, hoc est egressio omnis et elatlo s 
omnis, hoc proiecit emanationes omnes et haec, quae 
sunt in istis omnibus. £t huius causa fjLViny,piov quod- 
quod factum est atque etiam eorum totoi omnes. Veni 
ad nos, quod nos socia tua fjLeXyi, Nos autem (Se) omnes 
tecum quoque. Nos tmus idemque, atque (tu es) unus lo 
idemque (sc. tecum et nobiscum). Istud est primum 
17 fjLVTTvipioVj quod factum est ab initio in hoc, qui ineffa- 
bilis, antequam irponKdti atque nomen illius nos omnes 
smnus. 

Nunc igitur nos omnes simul vivimus tibi apud ul- is 
timum opicv, quod idem est ultimum fjLvmipiov inde ab 
internis. Istud quoque fjLepog est nostri. Nunc igitur 
misimus tibi tuum eviUfjLttj quod ipsum tuum est inde 
ab initio, quod posuisti in ultimo ipufj qui idem est ul- 
timum fjLvrmpiov ab internis, usque dum eius tempus ao 
impleretur KctTct xeXeva-iv primi fjLvmipiov, £n, tempore 
eius absoluto, dabo id tibi. Veni ad nos! quia stamus 
apud te omnes , ut induamus tibi primum fjLVTTfiptov eius- 
que gloriam omnem per xeXevTiv ipsius, quod dedit no- 
bis primiun fjLvm/ipiov^ existens evivfjLCLiA duo, quo indua- ss 
mus te, praeter (xoopi^) hoc, quod misimus tibi, quia 
es dignus iis, quia {eifekivi) tu es prior nobis atque factus 
est ante nos. Propter hoc igitur primum fxvrtnpiov misit 
tibi per nos fjLvmipiov suae gloriae totius, quod est: ev- 

()e((Ta roodoin). 2. proprie nc^d^i esi yoccfxfjLce^ dein omnino 
Scriptum aliquod, llber. Puto, hoc in loco significare: scrip- 
tum verbum. 4. hotuuj (vel: extra HorfjLov? P.) 12. factum 
est (fuit P.) 22. dabo id tibi (induamus tibi ? P.) 28. factas 
est (pro 9,est" legendum: „es" vel: fuisti P.) 13 

^fjMTA duo. Primum quidem (/c^fv), est in eo gloria 
omnis nominum omnium fiv^mpicjv atque ^pojSoXai omnes 
ra^todv ;^a;pi|/u.aTwy istius, qui ineSabilis est. Et secundum 18 
svivfAA^ quod est in eo gloria omnis nominis fjLvcrvipiojv 

» omnium et xpo^okwv omnium, quae sunt in Ttt^m X^P^t" 
fjuLTuv duorum primi fjLvrrvipiov. — £t hoc eviijfjLAy quod 
misimus tibi nunc, est in eo gloria nominis fjivtTr,piov^ 
fjLYtVsvjov, quod idem est primum praeceptum, atque fjf,v<r' 
rr,piov quinque ^^Apfltyuein^, et fjtJVTryipiov magni Trpea-fiivTLV 

10 huius, qui est inefFabilis, quod idem est magnum lumen, 
atque etiam fjLVfnyipiov quinque xpofiyovfjLtvuv^ qui iidem 
sunt quinque TcapdrrarAt j atque etiam est in tvivfnari 
illo gloria nominis fjivmipiov reL^tutv omnium Tcpo^oXuv ^- 
TAvpav lucis, atque etiam eorum Tunr,pt?^ atque etiam 

is ra^tti ra^tufv, quae sunt septem cer/xifis et quae sunt sep- 
tem (pojvai^ atque etiam quinque arbores, atque etiam 
tria afjLfiv^ atque etiam a-uryip geminorum, qui sunt puer 
pueri, atque etiam fjLvarfiptov novem (pvXaKuv trium tv- 
Xuv Bfio-avpov luminis, atque etiam est in eo gloria omnis 

20 nominis, quod est in dextro, et eorum, qui sunt omnes 
in ju.co-o;, atque etiam est in eo gloria omnis nominis 
magni aoparov^ qui est magnus Ttpovaru^p^ atque etiam 19 
/jtvmiptov trium rptivvafjitwv ^ atque etiam fjiVTrriptov eorum 
TOTou totius, atque etiam fJLvo^rviptov eorum aoparu>v om- 

2s nium et yersantium omnium in decimo tertio aiufvuvy 
atque etiam nomen duodecim atuivufv^ atque etiam eorum 
apx^vrufv omnium, atque etiam eorum apxtf^yythutv omnium, 
atque etiam eorum ayytXoov omnium, atque etiam ver- 

2. fjLVfvi^tMv (add. omnium P.) 2« n^o(ioXat omnes (vel: 
ir^oQoXtuv omniom P.) 4. quod (delendum Yidetur ,,quod" 
P.) 14. eorum (earum P.) 14. crujTri^eg (TU)Tr,owv? P.) 15. 
Toe^ttg Tce^sojv (ra^twv tojv Tce^tojv ? P.) 16. arbores (arborum ? 
P.) 17. tria (trium? P.) 17. o-wtij^ («twtij^oc? P.) 25. in 
MS. legitur gM nMCg mR goMitTe n n «dcon vitiose, cf. rk, ft. 14 

santiiim omnlum in duodecim aiwtf-iv, atqae fwmipiov omne 
nominis versantium omnium in tlfjLnpfjitvfi et in caelis 
omnibus, et fjLva-ryipiov totum nominis versantium omnium 
in cfpAiptty atque etiam eorum TTiptcofjLCLTo^ et horum, qui 
in iis, omnium, atque etiam eorum Toirtav omnium. £n s 
igitur, misimus tibi hoc tvibfjLAj quod nemo cognovit 
inde a primo praecepto desuper, propterea quod splen- 
dor eius luminis erat occultus in eo, neque a-tpeLipAi et 
TOTof omnes inde a primo praecepto desuper. Festina 
igitur, indue hoc tvivfJLA; veni ad nos, nam indigemus m 
te, ut induamus te tviijfjiAo-i duobus per xtXjtu^iv primi 
fjLVTTVipiovj usque dum eius tempus impleretur statutum 
20 &h InefFabili. Ecce igitur impletum est eius tempus. Veni 
igitur ad nos cito, ut induamus tihi ea, usque dum ab- 
solvas iiAMvttLv omnem perfectionis primi fjL.va^Tvipiov ^ sta- » 
tutam ab InefFabili. Veni ad nos cito, induemus ea tibi 
xetTct' itfX€V0'/v primi juLva-TKptov; adhuc enim (m yop) mi- 
nimum (tKAxtrrov) tempus est. Venis ad nos , et relin- 
ques KOTfjLov. Veni igitur, cito accipies tuam gloriam 
omnem, quae gloria est primi fjLvrmptov, » 

Factum igitur est, quum viderem fjLvmtpiov horum 
verborum omnium in meo ty^fiATi, quod misit mihi, 
indui istud hora iUa. Et factus sum lumen quam ma- 
zime, et volavi in altitudinem, et Teni ad xuXify rrtptco^ 
fjLATo^y factus lumen quam maxime, nullus modus lu- » 
mini, quo eram. Atque commotae super se invicem 
omnes tfvKai TTtpttaf/Ltvro^^ apertae sunt omnes simul. £t 
«p;^om^ omnes et t^ov^tAi omnes atque ayytKoi omnes, 

4. s-s^gufJutTOC (nasoDiJLctTwu P.) 10. tvSvfjta (add. tibi P.) 
10. indigemus te (cf. supra pag. 12. 1. 15. et 22. P.) 11. 
tuBvfjLa<ri (add. tuis P.) 12. ia roargiiie addita legis: quae 
sunt tibi inde ab initio apud primum fjLVTTr,^tov, 12. eius tem- 
pus (hic et lin. sq. redundat ^eins^' P.) 16. veni (add. igitur 
P.) 22. meo (non legitur ,,meo^' in teztu P.) 27. omnes 15 

qui in eo, pertorbati sunt omnes simul propter magnum 
lumen, quod erat mihi. Atque intuiti in ivSvfAA luminis, 
quo eram indutus, quod erat lumen, yiderunt fjLvrTriptov^ 
super quod eorum nomina, timuerunt quam maxime, 21 

» et soluta sunt eorum vincula omnia, quibus erant cincti, 
atque imusquisque cessavit in sua Ta^f/, et prosternen- 
tes se omnes coram me, adorarunt me dicentes: quo- 
modo mutavit nos dominus universi haud scientes? £t 
cecinerunt vfjivov^ (vfAVivt) omnes simul interno interno- 

]o rum. Me autem (ic) haud videbant, sed (ctXXa) videbant 
lumen tantummodo, et erant in magno timore, et per- 
turbabantur maxime, et cecinerunt vfjivovg interno inter- 
norum. 

Relicto vero (Se) loco illo, adscendi in primam ^-t^cti- 

15 pAVy factus (m Copt. eio = ei;v) lumen quam maxime^ plus 
quam, quo splendui in rripeuf^eLrij quadragies novies. 

Factum igitur est, quum venissem ad TrvXfiv primae 
^'fpcLiptL^^ commotae sunt eius icvXai et apertae sunt ipsae 
sponte simul. Intravi in oiKovg TfpAipet^^ exhibens lumen • 

» quam maxime, nuUus modus lumini, quod erat mihi, 
et perturbati sunt super se invicem ctp;^ovTc? omnes et 
versantes omnes in a-fptttpit illa, et conspexerunt magnum 
lumen, quod erat mihi. £t intuiti in meum ivivfjLAy vi- 
derunt fjLVirrriptov sui nominis in eo, et conturbati sunt 

35 magis. £t fuerunt in magno timore, dicentes, vta^ do- 
minus universi mutavit nos, haud scios? £t soluta sunt 22 
vincula eorum omnia, atque etiam eorum roiroi, eorum- 
que Tflb^»?. £t unusquisque cessavit in sua rA^^et. Pro- 
sternentes se omnes simul adorarunt me coram me aut 

90 coram meo eviijfjLArt. £t cantarunt vfjivovg omnes simul 
interno internorum, versantes in magno timore et in 

(non legitur ,,omnes" in textu P.) 4. nomina (nomen P.) 
6. Ttt^ti (vel: reliquit suam ra^tu P.) 28. ra^tt (vel: reii- 
quit suam ra^tu P.) 16 

magna perturbatione. Et relicto iUo loco, Teni ad xuXiiy 
secundae 0-<^ai^AC, quae est elfjLAp/ttini. Gommotae autem 
(ii) sunt eius irvXtM omnes et apertae sunt inter se in- 
vicem. Et ingressus sum in otKovg e/^tctp)uevy|^, factus lu- 
men quam maxime, nuUus modus lumini, quod erat mihL s 
Eram enim {yttp) lux in elfMLpfJnvif maior quam c^etipA 
quadragies novies. £t perturbati sunt Apxovm omnes 
et versantes omnes in e/^et^^tei^, et ceciderunt super se 
omnes, fuerunt in magno timore, videntes magnimi lu- 
men, quod erat mihi. £t intuiti in meum tvivfjLCL lu- m 
cidum, viderunt fjLVTJviptoy sui nominis in meo evSvfjiArij 
et magis perturbati, fuerunt in magno timore, dicentes: 
quomodo dominus universi mutavit nos, haud scientes? 
et soluta sunt vincula omnia eorum toxojv, eorumque 
ra^iuv^ eorumque ofxa;r. Venerunt omnes simul, proster- u 
nentes se adorarunt me coram me. Et cecinerunt vfjL- 
23 vov^ omnes simul interno internorum, versantes in magno 
timore et in magna perturbatione. 

Relicto loco illo, adscendens ad magnos aicjvcl^ ct^- 
^ovrouvy veni ad eorum KOLroLinrcLa^fjLCLrAy eorumque ax^Xet?, at 
exhibens lumen quam maxime, nullus modus lumini, 
quod erat mihi. Factum igitur est, quum pervenissem 
ad duodecim cttcjrA?, commota sunt super se invicem 
eorum xaTotTfTcto-^tiTct, eorumque m/Xctf. Contracta sunt 
sola sponte KAraLTrircLTfjLitrAy et eorum TFvXtti apertae sunt s 
super se invicem. Et ingressus sum ad cnojva,^, factus 
(e<;v) lumen quam maxime, nullus modus lumini, quod 
erat mihi, maius quam lumen, quo splendui in otx&i 
tlfjLOLpfJLswi^ quadragies novies. Atque eorum etyytXoi onmes 
et euuvt^j eorumque a/);^0tYyeXo< , eorumque a^p^cm^, eo- as 

9. oinnes (deleatur „omnes" et addatur ,,invicem" P.) 
9. timore (add. ^valde" P.) 20. eorumque (atque etiam eo« 
rum P.) 21. maximc (add. ,,et'' P.) 24. eorumque (atque 
etiam eorum P.) 28. oihuj (01x019 cf. supra 1. 4. P.) 17 

nimqoie dii, eorumque domini, eorumque ^ovTtctt^ eo- 
rumque rvpAwotj eorumque vires, eorumque TTrtvdvipify 
eorumque (fxa^-rrtpe^^ eorumque ^^o^^io-^vl^uyoi , eorumque 
aopxTotj atque etiam eorum TrpoTccLTopef^ eorumque rptiU' 

6 mfJiot yiderunt me, qui eram lux quam mazime, nuUus 
modus lumini, quod erat mihi. £t perturbati sunt su- 
per se invicem. £t magnus timor cecidit in eos, viden- 
tes magnum lumen, quod erat mihi. £t eorum magna 
perturbatio et magnus timor pervenerunt ad roxov magni 24 

10 TrpoTTAropo^ etiam AopArov atque trium magnorum rpt^va/AOJv. 
Prae magno vero (^e) timore perturbationis eorum haud 
desUtit currere huc et illuc in suo roruf magnus 'TrpoxA" 
rup ipse et tres rpihva/jiotj neque potuerunt claudere suos 
Tovou^ onmes prae magno timore, in quo erant, et com- 

is moverunt suos atuvai omnes simul, suasque Tfpatpa^ 
omnes, suasque xoTfjLfi^et^ oranes, timentes et perturbati 
maxime propter magnum lumen, quod erat mihi, haud 
sicut tempore, quo erat mihi versanti in terra hominum, 
quum veniret super me eviv/jLa lucidum. Non poterat 

90 enim (yap) sufferre lumen, sicut est in sua aXviSeia^ alio- 
quin KOTfjio^ dissolveretur et qui in eo omnes simul. Sed 
(aXAa) lumen, quod erat mihi in duodecim atuj^-t^ maius 
quam quod fuit mihi in Koo^fjLu apud vos octies millies 
et septies centies. 

35 Factum igitur est, quum versantes omnes in duo^ 

decim aiujc-ty quum viderent magnum lumen, quod erat 
mihi, perturbati sunt omnes super se invicem, et con- 
currerunt huc et illuc in atuct^ atque commoti simt su- 
per se invicem ato^eg omnes et caela onmia eorumque 

30 KOTfjtfio-tf tota prae magno timore, qui erat iis, propterea 2o 
haud cognoverunt jttuompiov, quod factum est. — Atque 

9. et magnas (add. ,,eorain" P.) 10. atqae (add. ^etiam") 

P. 20. yeif {M.9coaTAog P.) 24. centies ( decies millies 

P.) 30. propterea (add. 9,quod'' P.) 

b 18 

Adamas» magnuB tu^m;, et Tvp*mi oxnnes, qui sunt m 
auao^tv omnibusy inceperunt iroXf/*tJv incassum contra lu- 
men. Et nescierunt, quocum ivoKifMtCAVj propterea quod 
non yidebant quemquam praeter lucem praestantissimam. 
Factum igitur est, quum belligerarent (woXtjju) contra s 
lumen (Copt. adyerbum: in lumine), desponderunt om- 
nes secum invicem, et delapsi in tLtua-i^ facti sunt sicut 
incolae terrae mortui, quibus nullus balitus. £t sustuli 
partem tertiam ex (Copt. in) eorum omnium vi, ut ne 
yalerent (ffvc^y<) in sub 'trpafyo-i malis, et ne, si forte u 
homines, qui in xoo^^a;, invocayerint (rrixaXfi) eos in il- 
lorum /Auo-TifpiOK, quae portarant desuper a,yyuKoi pec- 
cantes (Copt. n«kp«^&«^ ss TapaiSAivomc), quorum (scil. haec 
jAvrrvipta) suntfjuLyidj — ne igitur, si inyocayerint (exoMXfi) 
eds in suis lepA^to-i malis, possent perficere eas (sc irpj^ui) ; u 
et ttfJMpfAiv^v atque a-fpAipcLVf quae sunt dominae eorum, 
mutayi et reddidi eas sex menses conyersas in sinistram 
(sc. partem) atque perfecerunt sua *iroTcX<cr/MTa, et sez 
menses intuentes in dextram, perficientes sua airoTfXfr- 
/ttATa; per xfAjuo-iv autem (it) primi praecepti et per xc- so 
26 Xfvriv primi fivrmptov posuerat eas intuentes sinistram 
omni tempore leu, tvtTKoirog luminis perficientes sua ato- 
TfXfo-ftctTA suasque irpa^tt^. • Factum igitur est, quum 
yenissem ad eorum totov, fuerunt inobedientes (ataxti) 
et belligerantes (iroXf^i) contra lumen. Abstuli partem » 
tertiam yis suae, ut ne possent perficere suas irpa^tii 
malas; atque tifAapfAtwiv et o-t^aipctv, quae sunt dominae 
eorum, mutayi et posui eas intuentes sinistram sex men- 
ses, perficientes sua «TOTfXfo-^aTct, et posui eas alios sex 
menses conyersas in dextram, perficientes sua airoTfXfO'- » 

2. e niun^uc .duplicem habet sensum: et gratis, latiorl 
sensu: nulla praemissa causa et nequidquam. H. luryta 
(vel: quae sunt eorum ixctyiat P.) 23. fuasque (atque etiam 
fuas P.) 19 

fuuTA. Haec igitur quum dizisset suis fi^iStrratgt dizit lis: 
cui sunt aures ad audiendum, audito. 

Factum igitur est, quum Mariliam audisset haee 
yerba, quae dixit «"wnip, attonite intuita in Aiptt tempus 

unius horae, dixit: mi domine, xtXfus mihi, ut loquar 
in TTAfpfic-tif. Respondens lesus misericors dixit Mariha* 
mae: Mariham, fjuutApM^ quam absolvam in fW9niiptoi§ 
omnihus quae (sc. pertinent) ad altitudinem, loquere in 
ireLppnia-M, tu, cuius cor directum in regnum caelorum 

10 magis quam omnium tuorum fratrum. 

ToTc ducit Mariham curvipi: mi domine! Sermonem, 
quem dixisti nohis: „cui sunt aures ad audiendum, audito/' 27 
dicis, ut intelligamus (vot) sermonem, quem dixisti. Audi 
igitur, mi domine! Dicam in 'KAppriTu^ sermonem, quem 

is dixisti, scilicet: Ahstuli partem tertiam in vi apxovrMf 
ruv Awvofv omnium, atque mutavi eorum iifjLApfJLtwiv^ eo- 
rumque o-<pAtpAVy quae sunt dominae illorum, ut, si invo- 
caverit (cTtxaXei) eos genus (yivo^) hominum in eorum /uvo'- 
Tirpioi^, quae docuerunt eos Ayyikoi peccantes (irApA0Avrig) 

90 ad perficienda sua facinora mala et AvofjLA in fjLva-rvipiu suae 
fjLAyiACj — ut ne possent inde ab hac hora perficere sua 
facinora AvofjLAj nam abstulisti eorum vim iis, et eorum 
ordinatores horae, eorumque divinatores, et hos, qui 
monstrant hominibus, qui in KOTfjLu^ res omnes futuras, 

SB ut.ne habeant facultatem (yofi) inde ab hac hora mon- 
strandi iis quidquam futurum, quoniam mutasti eorum 
f-ifiAipAVf atque reddidisti eos sex menses conversos in 
sinistram, perficientes sua AirortXtv^fJLArA^ et alios sex men- 
ses intuentes dextram, perficientes sua AxonXtTfjLArA — 

00 de hoc sermone igitur, mi domine! locuta est hoc modo 
vis, quae in Esaia, x^o^niTi}^ et protulit eum in xet^0bj3oX9i 

5. anias (saperflua videtar vox ,,unias" P.) 21. at ne 
(add. igitur P.) 27. arpatgau (a-^pat^ag P.) 31. cf. les. 19, 
1. 3. 12. P. 

b* 20 

irvwfiAroctf tempore, qao dixit de optM-u Aegypti, id est: 
„Ubi igitur, Aegypte, ubi sunt tui divinatores, et ordi- 

28 natores horae, et hi, quos voeant e terra, et hi, quos 
Yocant ex sese? Monstranto tibi igitur facinora, quae 
perpetrabit dominus Sabaoth." Fuit vpoipfiTwova-tt igitur, i 
antequam venires, vis, quae in Esaia, x^o^fnrr;!) fuit tt^c- 
^TtuivTA tibi, te ablaturum esse vim ttpx^^^v rtav «<&;- 
FCi^v atque mutaturum eorum fr^Aipav eorumque el/u.«cfftc- 
vity, ut ne scirent quidquam inde ab hac hora. De hoc 
ipso dixit: „Nescietis igitur quid dominus Sabaoth factu- \t 
rus sit": quod hoc est: nullus et^p^av sciet haec, quae fa- 
cies inde ab hac hora, quae eadem sunt Aegyptus, quon- 
iam eadem sunt vKfi inefiQcax, quae in Esaia, quae 
9r^o^Teuoii0-flt tibi tempore, quo dixit: „nescietis igitur inde 
ab hac hora haec, quae faciet dominus Sabaoth," de vi u 
luminis, quam sumsisti a Sabaotho, AydSufj qui est in 
7ox<a dextro, quae est in tuo a-ufjLATi vKtKut hodie. Propter 
hoc igitur dixisti nobis, mi domine lesu! „cui sunt aures 
ad audiendum, audito!" quoniam scies, cuiusnam cor 
acriter intendlt in regnum caelorum. si 

Factum igitur est, quum Maria cessasset dicere haec 
verba, dixit: evys Maria! quoniam fXAKtLpit,^ tu prae 

29 mulieribus omnibus, quae in terra, nam tu futura e^ 
irXfipiOfM0 ichyipufMUTm omnium et finis finium omnium. 

Quum Maria vero {ie) audisset fromiptt loqui haec % 
verba, laetata est maxime, et progressa ad lesum pro- 
stravit se coram eo, adoravit eius pedes dicens ei: mi 
domine! Audi me, interrogabo te hoc verbum, te non- 
dum locuto nobiscum de totfoi^j in quos ivisti. 

Respondens lesus dixit Marihamae: loquere in TCAp- » 
^if0-if, neve time; res omnes, quas quaesieris, revelabo 

3. quos vocant (vel poiius: qui vocant P.) 4. igitur 
(add. iade ab hac hora P.) 14. quo dixit (dicens P.) 19. 
quoniam scies (vel: ut sdas P.) 23. tu (add. es, quae P.) 21 

tibi. Dixit: mi domine! Homines omnes scientes jttuo-- 
7r,piov fjLAyicLg apx^vTeijv twv Ateavcav omnimn, et fjLoyitL^ cup^ 
X^vrcjv ii/jLCLpfjLsvyi^ eormnque qui (sc. pertinent) ad crifiCLiptLv^ 
sicut docuerunt eos cLyytXot TrcLpcL^cLvrii ^ et si nrtKCLXMcriv 

5 eos in suis fjLvrrfipioig j quae sunt eorum fjLCLyicLi malae, 
ad impedienda facinora bona — perficient ea hoc tem- 
pore, nec ne? 

Respondens ii lesus dixit Mariae: Non perficient ea, 
sicut perficiebant ea inde ab initio, quod abstuli partem 

10 tertiam in eorum vi, Sed (clXXcl) facient culpam in his 
qui norunt fjLVTTfipicL fAcuyicL^ decimi tertii cneavog, Perfi- 30 
cient ea xxtXu^y accurate, quia non abstuli yim in Toirea 
iUo KCLTCL KiXivcriv primi fjLvrrvipitv. 

Factum vercr (it) est, quum cessasset lesus dicere 

15 baec verba, perrexit Maria dixit: mi domine! num or- 
dinatores borae et divinatores, num monstrabunt homi- 
nibus quod futurum sit iis inde ab hoc tempore? Re- 
spondens autem (ii) lesus dixit Mariae: Si ordinatores 
horae inciderint in ilfjLCLpfjLivi^v et crtficLtpcLv conversas in 

10 in sinistram kcltcl primam earum emanationem, dicta 
sua cLTTCLVTeL ct diccut quod oportet fieri; sin vero clttclvta 
itfjLCLpfjLivyi aut «-ipcLipcL conYcrsis in dextram, haud nan- 
eiscuntur quidquam veri, quoniam converti earum «txc- 
TiXio-fjLCLTCL et eanun quatuor angulos, earumque tres 

ts angulos, et earum octo figuras; tintin manserant earum 
cLiroTiKia-fjLCLTCL ab initio conversa in sinistram, earumque 
quatuor anguli, earumque tres anguli, et octo earum 
figurae. Nunc autem (ii) reddidi eas sex menses con- 
versas in sinistram et sex menses conversas in dextram. 

2. Inter a^yjnmav et rwi/ (add. omnium P.) 4. sicnt (ad 
verbum: Hora modum, quo P.) 10. culpam (praetextum? P.) 
11. cuoovog (add. et si intftccXwa-t fjivmi^ta pLoyiag eorum, qui 
s. quae sunt in decimo tertio mtuuiy P.) 15. num (vel potius : 
an non P.) 22 

d igitnr inreoerit eamm nimienim inde a tempore, 
qao mutavi eas, eonslitaeiis eas, ut sez menses intae- 
antor soa fjupi sinistra, et sex menses intueantur suas 

31 Tias dexlras, qui igitur animadverterit eas hoe modo, 
sciet earum «voTfXfrfUiT* accurate et proferet res omnes, s 
quas facient. *Ofioiuf quoque divinatoresy si ewauLXun-i 
nomen a^^orrbnr, ut «varrwo^iy iis intuentes in sinistram. 
Res omnes, de quibus interrogayerint eorum ^autyov^, 
dicent iis accurate. Quodsi earum divinatores tviKAXwT» 
eorum nomina intuentes in dextram, non audient eos i» 
intuentes in aliam figuram x«ip« primam eorum dispo- 
sitionem, in qua constituit ea leu, tvtthi alia eorum no- 
mina conversa in sinistram, et alia eorum nomina con- 
versa in deztram. £t si tirotaXjufiv eos conversi in dez- 
tram, haud accipient veritatem sibi, sed (oXkeL) in per- n 
turbatione perturbabunt eos, et in mciXii axciXiio-ovrtv 
iiSy baud scientibus igitur eorum vias conversas in dez- 
tram, eorumque tres angulos, eorumque quatuor an- 
guloSy eorumque figuras omnes. Haud invenient quid- 
quam veri, sed («XXa) perturbabuntur in magna pertur- « 
batione, atque erunt in magna xXavt}» et errabunt in 
magno errore, quoniam facinora, quae fecerunt hoc tem- 
pore in suis quatuor angulis conversae in sinistram, ia 
quibus permanserant facientes ea conversae in sinistranit 
mutavi nunc, et reddidi eas sex menses faSentes sua » 
o%if/MT« omnia conversas in dextram, ut pertubarentur 

32 perturbatione in sua completione, atque etiam reddidi 

15. Cave ne referas ad verbum o&e, interpretans : hand 
dlcent, quoniam sqq. cen^^p £&«^ aimoot et cen«^«^neiAi e poor, 
monstrant, caelestia nomina et perturbare et commtnari, infra 
enim in loco parallelo habes: cen^^^ A«^«^t «^n mmc. 17. vias 
conversas (viam conversis P.) 18. eorumque et tres (atqae 
etiam eorum P.) 23. sinistram (add. et in suis tribus angulisy 
et in suis octo figuris P.) 25. muUyi (add. ea P.) 27. com- 23 

eas sez menses conyersas in sinistram facientes facinora 
suorum Air^t^^TfAttTcav ^ suorrnnque TX^lfjMTwv omnium, 
ut in perturbatione perturbarentury atque in ir\a,vi/ irhxL" 
vbWii^ ctp;^om(, qui sunt in AMa-iv^ et in sua TipAtpa^ et in 

i suis caelisy et in suis roiroi? omnibus, ut ne yoawi suam 
viam ipsi. 

Factum igitur est, lesu cessante dicere baec yerba, 
Pbilippus sedens scripsit yerba omnia, quae lesus dixit 
— factum igitur est post baec, Philippus progressus 

10 prostravit se, adoravit pedes lesu dicens: Mi domine, 
TUTtfy da c^ouo-idv mibi loquendi coram te et interro- 
gandi te boc yerbum, quod nondum locutus es nobiscum 
de Toxoi^, in quos iyisti propter tuam jkaxoyiav. Re- 
spondens (rwntp misericors dixit Pbilippo: c^ouo-ia data 

16 tibi proferendi, quod yis, yerbi. Respondens yero (^c) 
Piiiljppus dixit lesu: Mi domine, propter quodnam jitur- 
Vfipiov mutasti colligationem ap^^oyran^, eorumque Aitavtav^ 
eorumque elfiapfjLtvfi^^ eorumque TipAipa^^ eorumquc rovtav 
omnium, atque reddidisti eos perturbatos in sua yia et 

m irXaywri in suo ^pofAtfy ^ boc igitut fecisti iis propter 
salutem Koo-jttou, nec ne? 

Respondens autem (it) lesus dixit Pbilippo c;t ^4«- 
ifiTAif omnibus simul: Mutayi eorum yiam in salutem 33 
animarum ('v/^;^wy) omnium: Afinv, «iitisv, dico yobis, nisi 

» mutassem eorum yiam, perdituri essent multitudinem 
animarum (>/^xaw), et transegissent multum tempus (xpo^ 
vov) haud soluti ctp;i^om( ttuavoiiVf et cLpx^vTH zlfMLpfAWWi^ et 
^^«ipctr, atque etiam eorumroTroi omnes, eorumque caela 
omnia, eonmique tLtuvB^ omnes, nec non '^X"^ trans- 

ao egissent multum tempus extra hunc locum, atque ces- 

pletione (add. tota P.) 4. in sna a-tpai^^ (in suis a-tpat^atg P.) 
20. n>Mvt»Tt (rel: tirXcvinjrai/ P.) 29. euutvtg omnes (vel: to- 
^auif omnium, eorumque caelorum omnium, eommque aiw- 
vtap omnium P.) 24 

casset absolvi Api6fioi '^X'^^ rtktuaVi quae referentur m 
9t}^povof4,icLv aldtudinis a fjLVTnipicfi enmtque in Ofio^Avpta 
luminis. Prdpter hoc igitur mutavi eorum viam, ut 
perturbarentur et, ut commoti amitterent vim, quae est 
in vXf eorum Koo-fjLov^ quam faciunt ypvxnvj ut purga- s 
rentur cito et eveherentur ad hos, qui sunt servandi, 
ipsi et vis tota, et uti dissolverentur cito hi, qui non 
sunt servandi. 

Factum vero est, quum lesus cessasset dicere haec 
verha suis fXAdi/iraif^ progressa Maria, pulchra in sua lo- u 
cutione, et juaxa^ict, prostravit se ad pedes lesu, dixit: 
34 Mi domine, otye;^e me, ut loquar coram te, neve irascere 
mihi, quod procreo molestiam tibi saepe interrogans te. 
Respondens o-c»)Tr,p in misericordia dixit Mariae: dic ver- 
hum, quodvis, et ego revelaho id tihi in TTAppyio-iA: Re- u 
spondens vero (^e) Maria dudt lesu: Mi domiixe! quo- 
modo ^JAJx^i moratae essent extra hunc locum? aut 
quonam modo purgahunt eos cito? Respondens vero 
(^e) lesus dixit Mariae: evyi Maria! quaeris kaKms in tua 
interrogatione hona, et praehes lucem rehus omnibus « 
diligentia et aKpt^eiA, Nunc igitur haud celaho quidquam 
vos inde ah hac hora, sed (<tXX«) revelabo res onmes 
vobis industria et in TFCLppfia-itt. Audi igitur Maria, et 
percipite vocem vos fjLAOvircn omnes, Antequam divul- 
gassem nuntium Apxova-iv omnibus cnuvtav et ct^;^ov0'iv s 
omnibus slfjLApfjievi^g et o-^cLipcL^y ligati erant omnes suis 
vinculis et suis cr^cLipcng suisque a-fppcLym KCLrcL modum, 
'^ quo ligavit eos inde ab initio leu, moTco^roc luminis et 
unusquisque eorum permanebat in sua rci^si atque unus- 
quisque ambulabat in suo ^pofjnca KarcL modum, quo 9i 
disposuit eos leu, cxtoxo^o^ Iiuninis. £t quum venisset 
tempus cLpiSfjLov Melchisedeci, magni 7rcLpcL\fifjLirropog lumi- 

2. a fjLvanfi^ttp (a fjLverrfi^totg P.) 9. vero (igitur P.) 2S. cuwvwv 
et (atque etiam P.) 30. in suo Sgofjua (Hora suum Bgofjkov P.) 25 

nis, yeniebat in medium Atwm et ct^;^oifTa>ir omnium, li- 35 
gatonmi in T^j^atpA et tlficLpfJnvri atque abstulit purum 
lumen ab a^^i^oua^iy omnibus cLicavurv et ab apx^^^fiv omni- 
bus tlfxapfJLevT/i^ et a-^Aipet^. Abstulit enim (yAp) ibi hoc, 

5 quod turbavit eos. £t excitavit irirovtcLTTViv ^ qui super 
eos, ut converteret eorum xvxXou? cito, et abstulit eo- 
rum vim, quae in iis, et halitum eorum oris et lacri- 
mas eorum oculorum atque etiam sudorem eorum 
a-cofjLetrcav. Et Melchisedec, iFCLpcLXyifjLirrcap lucis, purgavit 

10 Yires illas, ut portaret eorum lumen in dyia-Avpov luminis, 
atque eorum cunctorum vKviv collegerunt XttTovpyot cLp~ 
XovTuv omnium, et acceperunt Xtirovpyot cLpx^vruv omnium 
tlfJLApfjLtvvii et Ktirovpyot cfpcLtpA^y qui infra etiwm^, ut inde 
facerent y^xP^v hominum, et pecorum, et reptilium, et 

15 bestiarum (Svipteav)^ et avium, atque mitterent in KOTfJLov 
hominum. Atque etiam ircLpcLXyifJiTcropti solis et TrcLpcLXyifJL" 
mopt^ lunae, quum adspexissent caelum, ut viderent <r;^- 
[jLCLrcL viarum cLttavm et irx?ifJ^Arcu tlfJLapfjLtvyi^ et ir^CLtpcL^ et 
abstulisse eum vim luminis ab istis, et pararunt se Tot- 

ao pcLkfifjLirropei solis, ut dimitterent illud, usque dum da- 36 
rent TccLpcLX.TifjLirropTt Melchisedeci. Purum lumen eorum- 
que vXiKTiv faecem tulerunt in a-ifiCLtpcLV^ quae est infra 
CLtuvcL^f ut facerent (inde) "v^u^iiv hominum, atque etiam 
ut facerent (inde) reptilia et pecora et bestias (SyiptcL) et 

20 aves HCLrcL kvkXov cLpxovruv crificLtpcLg illius et KCLra, a-xififJLCLrck 
omnia Ulorum conversionis, et ut deiicerent ea in Koa-fjLov 
hominum, et ut fierent ypvxAi in tov^ illo KCLrcL modum, 

7. oris et (atque etiam P.) 10. eorum (vel: eanim P.) 
14. 4^v%r,v (\J/u^«c P.) 19. abstuHsse cum (vcl: abstulisscnt 
5. abstulerunt cf. nota textui b. 1. subiecta. At si lectionem 
Codicis tuemur: abstulisset sc. Melchisedek. cf. 1.1 sq. P.) 20. 
dimitterent (vel: deponerent P.) 21. Purum lumen (yei po- 
tius: Melchisedeci , purgatoris luminis P.) 23. 4^v%fiv (yi^v- 
%ccg P.) 26. ilioram conversionis (conversionis eiuo scil. 26 

quem iam dud vobis. Haec igitur perficiebant perseve- 
rantes, antequam eorum yis diminueretur in iis et debi- 
litaretur et aromfi^ca^iv et fierent impotentes. Factum igi- 
tur est, quum fierent impotentes et vis sua cessaret. in 
iis, et ut fierent debiles in sua vi, et ut cessaret lumen, s 
quod est in eorum roiruj et ut regnum suum dissolve- 
retur atque universum eveberetur cito — factum ig^tur 
est, quum cognossent haec pro tempore, et quum factus 
esset ApiSfjiOi yf/viipov Melcbisedeci, wapd^^fJiirropQg^ veniebat 
iterum, ut intraret in medium apx^vrufv Atmcav omnium it 
et in medium Apx^^^ omnium elfjLapiMtwii atque inpAipAi 
et turbavit eos ad remittendos eorum xvxXou; cele- 
riter, — et illico 0Xii3oua-<, ut eiicerent vim ex se, ex 
37 balitu sui oris, et ex lacrimis suorum oculorum et ex 
sudore suorum o-wftATcinr. £t purgavit ea Melchisedec n 
TTApcLkTifjLirrup luminis kclta modum, quem fecit perseve- 
rans, et ferebat eorum lumen in ftjff-avpov luminis, et 
uKifiv faecis (aut erroris) eorum ApxovTn omnes auovuv et 
ttpxf^vTsg elfjkeLpfjievyi^ et ir^AipA^ circumdedere, ut devora-> 
rent eam, et baud siverunt ire, ut fierent 'v^^^ai in » 
Koo-jcta;; devorarunt igitur illorum vXviv^ ut ne fierentim- 
potentes, (sc. /ttv;) atovojo-iv^ atque vis sua cessaret in iis 
et regnum suum dissolveretur; sed devorarunt eam, ut 
ne dissolverentur, sed (eiXXa) morarentur, ut facerent 
longum tempus (i. e. moram) buic perfectioni ApiOfJu» s 
'sfAJx^ TfXtiwv, quae erunt in dviTAvpu luminis. Factum 
igitur est, quum ApxovTe^ atufvojv et etfJULpfJLevTii et T^j^eupof 
perseverarent facientes bunc tutov, convertentes semet, 
edentes faecem (aut errorem) suae vXf}c, baud sinentes 
fieri ^pvxyiv in Hoo-fiu bominum, ut diutius essent reges ai 
(aut regnarent), et ut essent longum tempus extra bunc 

a-fpat^etg P.) 3. et fierent (aut P.) 4. cessaret (rectias: 
inciperet — a^f/ji i. e. fi^^ccro — cessare P.) 6. cessaret 
(add. ipsontm P.) 27 

locum Tires, quae iunt vires ez ipsis, quae eaedem sunt 
yjAJX^*' Haec igitur perseverarunt facientes xvx^oig duo- 
bus permanentes. 

Factum igitur est, quum venissem adsoensurus in 

i tiMtoviAv^ propter quam vocatus sum per KtXMuiriv primi 38 
fjLvrtyiptov 9 adscendi in medium Tvpaiwcav rm <tpx^vruv duo- 
decim (uwvoWf meo iviiifjLATi induto mihi, factus lumen 
quam maxime, nullus modus lumini, quod erat mihi. 
Factum igitur est, quum yiderent magnum lumen, quod 

10 est mihi, TvpAwoi illi, magnus Adamus, Tup«ym, et tu- 
pawoi omnes duodecim Aiufvmy fip^Avro omnes TroKtjULttv cum 
lumine mei fv^/ttotTo?, volentes KArtxtiv illud apud se, 
ut morarentur rursus in suo regno. Haec igitur facie- 
bant nescientes , quocum voT^iMovo-tv» Quum igitur essent 

li «TMToum^ TToXi/Uriio^Am; cum lumine, TOTi ego kclta xi- 
Xivo"iy primi fAvmiptov commutans vias et tpof^ovf suorum 
tuamav^ et vias suae tlfjLApfjLsvyi^ suaeque TipAtpcLgj reddidi 
eos sex menses intuentes in tres angulos sinistros et in 
quatuor angulos, et in ea, quae sunt in conspectu (i. e* 

90 e regione) illorum, et in octo sua 0-;^9|ftotTA kcltcl ipsum 
modum, quo erant ab initio. Eorum conyersionem ^, 
aut eorum intuitum mutavi in aliam TA^tv^ et reddidi 
eos etiam sex menses intuentes in facinora suorum «^o- 
TiXiiT/MTCinr in suis quatuor angulis dextris et in suis 

» tribus angulis, nec non iis, quae sunt e regione illorum, 
et in suis octo cxyifMLo-tv^ et perturbavi eos in magna 
perturbatione, et feci eos itXavav in vXAVff cLpx^y^oL^ ^ki^ 39 
vufv atque apx^^*^ omnes tlfjLapfjLtwig et apaipcLi^ et per- 
turbavi eos maxime, et baud potuerunt igitur inde ab 

ao bac bora converti ad faecem (aut errorem) suae uXi|(, 
ut devorarent eam, nimirum ut sui toitoi diutius perse- 

1. ex ipsis (in ipsis P.) 7. ti/&vfMvri (add. lucii P.) 
23. etiam sex (alios sex P.) 24. in suis (in textu non le- 
gitur „suis" P.) 28 

verarent atque ut magnum tempus regnarent. Sed (oXXflb) 
quum abstulissem tertiam partem virium iliorum, mu- 
tavi eorum iripAtpA^i ut aliquod tempus intuerentur in 
sinistra atque etiam aliquod tempus intuerentur in dex- 
tra. Mutavi eorum viam totam, eorumque ipofAov to- s 
tum, et feci festinantem viam ipofAov illorum, ut pur- 
garentur celeriter et eveherentur celeriter. £t abbreviavi 
eorum kvkKov^ et reddidi levem eorum viam. £t festi- 
narunt valde et sunt incitati in sua via, neque potue- 
runt inde ab hac hora devorare uXf)v faecis puri luminis m 
sui. £t abbreviavi eorum tempora eorumque xP^vov^^ 
ut perficeretur cito apiOfjLOi jtKtioi 'v/^^^^wv, quae suscipient 
fjLVTTvipiovy quae erunt in dvia-Avpc^ luminis. Nisi igitur 
mutassem eorum ipofMv^ et ni abbreviassem eorum ;^o- 
vou^, non sivissent uliam >^;^9)y venire in KOTfAov propter is 
40 uXnv suae faecis, quam devorarunt, atque perditurae es- 
sent multitudinem y^x^' Propter hoc igitur dixi vobis 
tempore: Abbreviavi tempora propter meos electos. Alio- 
quin nulla '^x?^ potuisset servari. Abbreviavi it tem- 
pora et ;^ov6u^ propter ApiSfjLov reXiiov 'sJAJX^i quae sus- m 
cipient fjLvrrvipiovy quae eaedem sunt electi, et, ni abbre- 
viassem eorum xfiovov^j nulla ypvx^i ^X<x9) potuisset ser- 
vari, sed (otXXct) fuissent avcL\t(rKOfjf,eva,t in igne, qui est 
in 0-otpxi Apxovrojv: hic igitur est sermo, quem tu inter- 
rogasti me in axpijSe^t. s 

Factum it est, quum lesus cessasset dicere haec 
verba suis fjLcLSrtrcLt^y prosternentes omnes se simul ad- 
orarunt eum atque dixerunt ei: Nos fjLAKApiot Trapa ho- 
minibus cunctis, revelante te nobis haec magna magni- 
tudinis. ai 

Pergens adhuc lesus in sermone dixit sius fjLAdnren^: 
Audite, au£te de rebus, quae evenerunt mihi in of^ 

8. £t (atque igitur P.) 18. cf. Ev. Matth. 24, 22. Marc. 
13, 20. 22. potuisset servari (vei potius : seryaretur P.) 29 

;^ou0'f daodedin Auavcav^ et in eorum Apxovv-tv omnibus, 
eoramque dominis, eorumque t^ov^iAi^j eoramque ayyc- 
Xoi^y eoramque ap%ayyeXoK« Quum vidissent igitur ly- 
Ju/Aflt lucidum, quod super me, isti et eorum ;^ei/pia-o^y- 

5 ^i/yof [unus quisque eorum yidit fAVTTrpiov sui nominis, 
quod est in meo gvivfjLAri lucido, induto mihi] proster- 41 
nentes se omnes simul adoraverunt tvSvfjLA lucidum, quod 
super me, et exclamarunt omnes simul dicentes: vca^ 
dominus universi mutavit nos haud scientes, atque u^- 

10 viVTAv omnes simul interno interaorum, atque eorum 
rpi^vAfjLu^ omnes, eorumque magni x^oTaTo^e^, eoruihque 
otyivirroi, eorumque wvroy&vm^ eorumque evyevvifTOf, eo- 
rumque dii, eorumque rxivdvipH^ eorumque ^^^o^ffpe^; 
«Tflb^ iv>M^ et eorum magni omnes. Viderunt TnpAvvovi 

15 suorum romy, deminuta vi in iis, versantes in debilitate, 
et fuerunt ipsi quoque in magno timore, immenso. £t 
idiupovv fjLvrrviptov sui nominis in meo ev^jctaT/, et perge- 
bant venire, ut adorarent fAVTTy[ptov sui nominis in meo 
tvivfjLATi^ neque potuerunt propter magnum lumen, quod 

10 erat mecum. Sed {(lKKa) adorarunt remoti a me pau- 
lulum. Adorarunt ^e lumen mei ev^ujCtaToc, et exclama- 
rtmt omnes simul UjUvevovTe^ interno internorum. 

Factum igitur est, quum haec evenissent Tvpctwoi^y 
qui sunt in cLpx^v^fiy despondentes animo cuncti decide- 

» runt in suos cliwva^ et facti sunt sicut mundi incolae 
mortui, nuUo halitu (sc. versante) in iis, eodem modo 
rursus, quo fuerunt (Copt. quem fecerunt) hora, qua 42 
abstuli suam vim ab iis. Factum igitur est post haec, 
quum venissem ex clicociv illis, unus quisque horum 

00 omnium, qui sunt in duodecim cLiuitnvj illigati sunt om- 
nes in suas ra^eic» et perfecerunt facinora kcltcl modum, 
quo disposui eos, ut transigerent sex menses conversi 

12. 9vy evmjTot (ytvvriTot P.) 15. suoram toifwv (vel potius : 
sui Toirot; P.) 31. facinora (add. sua P.) A 30 

in sinistram facientes sua facinora in suis qnataor an« 
gulisy et in tribus suis angulis, et in his, quae sunt e 
regione illis; atque rursus ut transigerent alios sez men- 
ses intuentes in dextram, et in suos tres angulos, et suos 
quatuor angulos, et in haec, quae e reg^one illorum. s 
Hic igitur est modus, quo ambulabunt hi, qui sunt in 
il/AapfjLfvif et o-^cMpf . 

Factum igitur est post haec veni in altitudinem ad 
KATAiTiTAcrfjiaTa, declmi tertii tnuivoi* Factum igitur est, 
quum venissem ad sua KATAirtTa^-fA^ATAf contracta sola it 
ipsa,' aperta sunt mihL Ingressus ad decimum tertium 
iumcav inveni inm» Toif^Mv infra decimum tertium «uuva^ 
solam eam, nullo illorum versante apud eam. Sedebat 
ii in loco illo Kvwovta et lugens, quod haud duxerunt 
eam ad decimum tertium AtutvA^ suum locum in altitu- u 
dine. Atque etiam iXvxu propter aerumnas, quas fecit 
ei Autfajii^, qui unus est e tribus TpiiwttfAoiK ^ horum 
ii si locutus fuerim vobiscum de emanatione, dicam 
43 yobis fjLvrmpiov^ ittai hi facti sint. Factum igitur est, 
quum videret me irirrK «"oif^ici, factum lumen quam ma- m 
xime, nullus modus lumini, quod erat mihi, fuit in 
magna perturbatione, atque intuita in lumen mei avio* 
fjuLTof vidit fjLvrmipiov sui nominis in meo iv^ftaTf, atque 
etiam splendorem totum sui fjLvm\piovj (^oniam fuerat 
ab initio in roir^ altitudinis, in decimo tertio Auavu Sed si 
vfjLvsvi luci, quae in altitudine, quam vidit in xATMf- 
TAT fjLATi ByiTAvpov lucis. Factum igitur est, quum per-* 
maneret vfjLvtvovTa» luci, quae in altitudine, af);^omc om- 
nes adspexerunt coram magnis duobus TpiivvttfjLOi^ et eius 
AoptiTCff coniuncto cum illa, et viginti duobus irpofioXAif at 
aoptiToKj iwn^ irirvt^ a-ofpia eiusque on/v^vyo^, istae atque 
aliae viginti duae «pojSoX«i reddiderunt viginti quatoor 

9. mujuog (mtouMu P.) 26. vidit (viderat? P.) 30. ct 
viginti (add. alils P.) 31 

tr/MJ3oXA(, quas T/ioti3A\f xnagims irpoxwTwp tto^ro^, iste 
et magni duo T^iAiva/ttoi. 

Factum igitur est, quum lesus dixisset haec suis 
fubdnrai^f progressa Mariham dixit: Mi domine! audivi 
5 te hoc tempore dicentem, inv^Lv iroiptAv quoque esse in 
yiginti quatuor 'KpofioXAt^. £t 70;$ non erat in eorum loco 
(roiTb;)? aAAet dixisti: „Inyeni eam inira decimum tertium 44 
Aiciivfli." Respondens lesus dixit suis fjLASnrdti: Factum 
est, quum esset tioti; v-oiptA in decimo tertio cLtmuvt in 

10 roirca suarum sororum omnium, ttopAruv^ quae ipsae sunt 
Tiginti quatuor ir^ojSoXcti magni Aopcurcv — factum igitur 
est iussu primi /MjTrviptov^ intuita in aititudinem 'jrio-Ti^ 
o^o^xtt yidit lumen . xctTetTreTao^/u.ctTc^ dna;oLvpcv lucis. £t 
mSv/jurtO-iv ire in totov iUum. £t haud potuit venire in 

15 TOToy illum. Destitit ^c facere iMrmptov decimi tertii aiw 
vo^ AAXa vfMtvt luci altitudinis, quam yidit in lumine 
XATAirrrao^/bt^bTo; 6no-Avpov luci». Factum igitur est, quum 
caneret vfjLvcv^ rcwu altitudinis, Apxovra omnes, qui sunt 
in duodecim cticiw-iv, odio habuerunt eam, hi, qui in parte 

» inferiori, propterea quod cessayit in suis ixvrmptct^^ et 
quoniam yoluit ire in aititudinem, ut esset supra eos. ■ 
Propter hoc igitur irati sunt ei et odio eam habuere. 
Atque magnus rpt^vAfjLo^ avdctivi^y qui tertius est TpiJ\ivct-* 
fjLOi et yersatur in decimo tertio ction^i, hic qui fuit in- 

» obediens haud TrpoficbkKuv omnem puritatem suae yis, 
quae in eo, neque (cvit) exhibens purum lumen tem- 
pore, quo fit^;^om$ dederunt suam puritatem, yolens esse 
dominus supra decimum tertium atuvA totum, et qui 45 
sunt infra eum, — factum igitur est, quum Apxovrt^ 

90 duodecim cumtav irati essent TioTffi 0-o<^i<f , quae est supra 

5. esse in (vel potius: unam quoque esse e P.) 20. 
cessayit in ouis mysteriis (vel potius : • reliquit eorum myste- 
ria P.) 21. super eos (add. omnes P.) 26. lomen (yei po- 
tius: puritatem sul luminis P.) 32 

illos, odio habuenmt eam mazime, et magnus rpiiovttuo^ 
tLv$aiifi^9 de <{uo nunc iam dixi vobis, secutus est quoque 
apx^vTcb^ duodecim aiuvojvj atque iratus est quoque ^riorei 
(Tc^xA et odio eam habuit mazime, quoniam constituit 
ire in lumen, quod est supra eum, et Trpce^AKev ex se s 
magnam vim facie leonis, et ex sua uXif, quae in eo, 
7rpo£^cL\ev aliam multitudinem 'jrpc^oXuv uXixctw, vehemen- 
tium maxime, et misit eas in totov^ infernos, ad fMpti 
;^aoti(, ut insidiarentur 'KKrrei 9-0(1^^ ibi, et auferrent eius 
vim, quae in ea, propterea quod constituit ire in alti- n 
tudinem, quae est supra eos omnes, et quoniam cessa- 
vit quoque facere suum /xvnvipicvj et (a\Ka) perseverayit 
lugere, quaerens lumen, quod vidit; et odio habuerunt 
eam ap;^6VT«c, qui stant aut qui manent in jjiVTTt^piUj 
quod faciunt, atque etiam odio habuerunt eam (pvXttKH u 
omnes, qui apud icvXyiv aiouvcMnf. Factum est igitur post 
haec e statuto primi statuti, magnus (LvdtLTvi^ TpiSvva/jioc^ 
46 qui unus est e tribus TpiSvvafAoig ^ eiiooKe cctpiAv in deci* 
mo tertio mojvtj ut adspiceret jjiepvi inferna, ut videret 
suam ivvAfjLiv lucis in loco illo, quae est facie leonis, » 
et ut eiciBvfjiViC^ eam, ut veniret in locum (totcv) illum, 
ut auferrent eius lucem, quae in ea. Factum igitur est 
post haec, vidit desuper, conspexit eius vim luminis in 
fjLepe^-iv infernis , et nesciebat pertinere ad Tpt^vAjuLcv AvSairf 
oXXflb opinata est, illud esse e lumine, quod yiderit ab » 
initio in altitudine, quod est e KATAxeTAT/A.cLTt dna-avptiv 
lucis, et cogitavit apud se: Veniam in totov illum x^P^^ 
meae frvvTCyyov^ ut sumam lumen, quod procrearunt mihi 
(tiufve^ lucis, ut queam venire ad lumen luminum, hoc 
quod in altitudine altitudinmn. Haec igitur cogitans » 
exiit e suo roiruf decimi tertii aiwvo^, et adscendit ad duo- 

12. suum (eorum P.) 17. cev^aTY,9 (ut infra pag. seq. 
P.) 31. adscendit (ivit P.) 33 

decim cMovtt^. EiicoKov eam Apxo^Ttg ttuavuv et irati sunt 
ei, quoniam opinata est, inyenire in magnitudinem. 
Egressa ti e duodecim a»ia;o"<, venit in rovov^ ;^«ou^ £t 
accessit ad yim luminis cum facie leonis, ut devoraret 

5 eam. Circumdederunt it eam vpo^oKAi omnes uXixcu 47 
A\j$Ajov^. £t magna yis luminis cum facie leonis deyo- 
rayit iijvAfJLeif luminis in ^oiptA^ et purgayit eius lumen, 
quod deyorayit, et eius vKi/iv. Proiecerunt eam in chaos. 
Fuit Apx^ cum facie leonis in chao, cuius dimidia pars 

10 est flamma, et cuius altera pars dimidia est caligo, qui 
est Ialdaba6th, quem dixi yobis multis yicibus. Haec 
igitur quum facta essent, debilitata est o-o^iot quam ma- 
xime. Atque etiam incepit yis luminis cum facie leonis 
auferre yires omnes luminis in vo^iti. Atque yires om- 

15 nes uX/Mi Audfl&^ov; circumdederunt vo^iiuv simul, afflixe- 
runt eam. £zclamans maximopere ^rioTi; vo^ifk clamayit 
ad lumen luminum, quod yidit ab initio, Triorevouo-A ei, 
et dixit hanc fMTO^votAv dicens hoc modo: „Iumen lumi- 
num, cui exioraro-A inde ab initio, audi igitur nunc, lumen, 

30 meam fjLncLvoiAv. Serya me, lumen, quod cogitationes malae 
yenerunt inme. Intuiysum, olumen, in /ttepYi inferna. Vidi Q/l 
lumen in illo loco cogitans: me yenturam esse in roiruv il- 48 
lum, ut sumam lumen illud. £t progressa yersor in cali- 
gine, quae in chao infemo. Nec potui eyolare, yenire in 

» meum rovci^, propterea affligor in 7r/)oj8oXai$ omnibus auda- 
ibvf^ et yis cum facie leonis abstulit meum lumen, quod in 
me. £t exclamayi ad jSoiideiav, neque mea yox adscendit 
in caligine. £t adspexi in altitudinem, ut /3o9)^0>} mihi 
lumen, cui credidL £t quum adspexissem in altitudinem, 

1. doodecim mojvag (vel potios : duodecimoin atujua. Sed 
legendum fortasse in textu iiMnTcnooTc „dnodecim" pro nMCg^ 
jMirrcnooTC ^duodedmum" P. 1. ESiufHov (EStw^av P.) 2. 
in (deleator: in P.) 13. vis (add. iila P.) 25. propterea af- 
fligor (propterea quod afHigor yel afHictus, oppressus sum P.) 

C • ' « I . « 34 

vidi «^;^ovT*( omnes ttuavuv miiltomin. Et mtniti in me 
laetantnr de me haud patrante quidqnam iis mali. AXX« 
odio me habebant sine causa. £t quum viderent Apxov- 
TAi Aiu)V(av laetantes de me T^ojSoXfti «tuda^ov^, intellexe- 
runt, non mihi allaturos esse fioi^6sMv ctfxovTAg au^cov, s 
atque confisae simt T^ojSoXebi illae, quae affligebant me 
in iniustitia. Atque lumen, quod haud accepi ego ah 
illis, abstulerunt a me. Nunc igitur, lumen aXi|0ffa<, 
scis, me fecisse haec in mea simplicitate opinantem, per- 
tinere ad te lumen cum facie leonis. £t peccatum, quod n 
eommisi, manifestum est coram te. Ne fac, me amplius 
indigere, domine, quoniam credidi tuo lumini inde ab 
initio. Domine, lumen virium, ne fac me amplius in- 
digere meo lumine. Nam propter tuam cKpopfjLfiv tuum- 
que lumen versor in hac alflictione. £t pudor obtexit u 
49 me. Et propter causam tui Iimiinis sum peregrinus meis 

^ fratribus AopcLToi^ atque etiam ^^ojSoXai? magnis B(tp^,\ju. 

^f * . Haec mihi acciderunt, o lumen, quod aemulata sum tuo 
habitaculo. £t venit in me ira clvSa^v^, qui non audi- 
vit tuam> xfXeuriv, ut irpo^cLXi/ e t^ojSoXji suam vim, prop- » 
terea quod fui in eius Aiwvt haud faciens eius fjLvmiptov. 
Et irridebant mihi apxovrtg omnes Aiurvtav. £t sum in 
illo Toiru lugens, quaerens tuum liunen, quod vidi in al- 
titudine. £t quaerebant me ^uXotxc^ xvXiic cucavufv et 
tiTKoirrov me omnes, qui capiunt eorum fjLVTTvipiov, £go it is 
intuebar in altitudinem, sursum in te, lumen, atque cre- 
didi Ubi. Nunc igitur, lumen luminum, afEUgere in cali- 
gine chaon. Si vis igitur venire ad servandum me, magna 
est tua misericordia; audi me in veritate, et serves me. 
Libera me e vkvi huius caliginis, ut ne immergar in ea, ao 

3. habebant (habent P ) 22. £t sum (vel: „£t fui" P.) 
23. flTvXijff (ttvXodu twi/ P.) 23. taum (non legitur „tuum" in 
textu P.) 25. qui capiunt eorum (qui tuentur suum P.) 27. 
affligere (afHigor P.) 35 

ut liberer a TpojSoXcti; iEtu0«^ou^.dd«. qnae ailligunt me, 
nec non ab eanun malis, ne haec caligo devorato me, 
neve haec vis cum facie leoziis. Ne devorato meam vim 
totam prorsus ; neve hoc ;^oto$ obtegito meam yim. Audi 50 

6 mCy lumen, quod bona tua misericordia, et intuere me 
xctTA copiam misericordiae tui luminis. Ne averte tuam 
faciem a me, nam crucior admodum. Festina, audi me, 
et serves meam vim. Serva me propter cLpxovrttg^ qui 
oderunt me; nam tu scis afHictionem meam et crucia- 

10 tum meum et fractam meam vim, quam abstulerunt a 
me. Sunt coram te, qui plantarunt me in haec mala 
omnia. Xpta iis xctTA voluntatem tuam. Vis mea pro- 
spicit e medio x^ou; atque e medio tenebrarunL £x- 
spectavi meam cvvCyyov^ ut veniens pugnaret pro me, 

15 et haud venit. Atque exspectaveram, ut veniens daret 
mihi robur, et haud reperi eam. £t quum quaererem 
lucem, dederunt mihi caliginem; et cum quaererem meam 
vim, dederunt mihi vKfiv, Nunc igitur, lumen luminum, 
caliginem et vKi/iv duxerunt super me Tr^ojSoXeti AvSdLiovf. 

ao Sunto iis insidiae et involvunto eos; et retribuas iis, et 
oxAv^tLKLCfioc^iVf ne veniant in rowov sui AvSeL^ovg. Manento 
in tenebris, ne videant lucem. Gontemplantor ;^flto$ omni 
tempore, neve intuentor in altitudinem. Adduc in eas 
suam vindictam,' et apprehendito eas tuum iudicium. Ne 

35 veniunto in suum locum (roiroy) inde ab hac hora ad 51 
suum AvSttivi deum. Ne TpojSoXai eius veniunto in suos 
TOTrov^, nam aa^e^f et AvB^m^ earum deus; et opinatus 
est, se fecisse haec mala ex semet, haud sciens, nisi hu- 
miliata essem xctTet tuum statutum, se haud valiturum 

30 fuisse in me; oXXa, qmun humiliasses me per tuum 
statutum, tiw/^Av me magis, et suae vpo^oKAi addiderunt 
dolores super meam humilitatem, et abstulerunt vim lu- 

13. %aovg (%auuv P.) 27. ronovg (add. inde ab hac hora P.) 36 

miiiis milii, atque iterum incepere adyersari, aflUxenmt 
me yalde, ut auferrent lucem omnem, quae in me. 
Propter haec, in quibus plantarunt me, ne adscendunto 
in decimum tertium «iwva, roirov jixaioavvif^ Neve ad- 
numerantor in kkfipov horum, qui purgant se et suum s 
lumen, neve adnumerantor ad hos , qui fjuTAvoficwT^ cito, 
ut accipiant fAvmipiov cito in lumine, propterea quod 
abstulerunt meum lumen mihi; et mea vis incepit de- 
ficere in me, atque indigui meo lumine. Nunc igitor 
lumen, quod in te, est mecum, vfAvsuca tuum nomen in it 
gloria; et meus u/xvo^, lumen, placeto tibi sicut fwmipuv 
praeclarum, quod pertingit ad TruXa? luminis , hoc, quod 
dicent /btrravovio-avTec, atque purgabunt eius lumen. Nunc 
52 igitur liXtiti omnes gaudento. Quaerite vos omnes lumen. 
Vivet vis vestrae animae quae in vobis, quod lumen u 
audivit uXa^, neque sinet ullas vKa^, quas haud purga- 
vit. 'sJajx*^ ^^ ^^t praedicanto dominum, Auavig omnes, 
atque t;\«ti, eorumque omnia, quae in iis; quod deus 
liberabit eorum 'v//u;^v ex vktf omni; et parabunt iroXtv 
in lumine. Et 'v//u;^€ti omnes, quas liberabit, habitabunt » 
in tpoXbi illa, ut kki/ipovofJui/ia^wTiv eam. £t "v^^^ai horum, 
qui suscipient fMTTvipiovj erit in roTrca illo. Et qui susce- 
pere fjuorrr,piov in eius nomine, erunt in ea." 

Factum igitur est, quum lesus protulisset haec verba 
suis /u.flt^TA<^, dixit iis: hic est vfjLvog^ quem dixit tioti; » 
0'o^i«t in sua prima /ucTctuoK^ /u.rrctvociio-ct propter sua pec* 
cata, et dicens res omnes, quae factae sunt sibL Nunc 
igitur, cui sunt aures ad audiendum, audito. Progressa 
rursus Maria dixit: mi domine! sunt aures meo incolae 
lucis, atque audio in mea vi luminis, atque vii^ei mihi at 

8. incepit (rf^oro. In textu legitur «^p^ei pro «^pxci 
P.) 10. Inter „in te" et „est" (add. quod P.) 18. omnia 
(yel, ut b. S. antea verterat: ^^aioovtuv omnium, atque vXcui^, 
omniumqne qnae in iis P.) 21. ^v%ai (>//t>%i} P.) 37 

tuuin TFViv/iAj quod mecum. Audi igitUTy loquar de fu- 
TAvcitL^ quam dixit virrii 0-0^1« dicens suum peccatum, 53 
et quae facta sunt ei omma, quae tua vis luminis £irpo- 
^fnftTtvci de ea tempore (sc. illo) per Davidem, irpotpirniv^ 

6 in sexagesimo octavo Psalmo (yl/aXuui): y,Deus serva me, 
nam aquae yenerunt intra usque ad meam 'v//u;^ir. In- 
fixus sum aut immersus in coenum abyssi, neque erat 
mihi vis. Veni in profunda SdXATayii; procella devoravit 
me. Dolui clamans, guttur meum abiit; oculi mei de- 

10 fecerunt, ponente me cor meum in deo. Plures sunt 
quam capilli mei capitis hi, qui oderunt me sine causa. 
Invaluerunt mei hostes iiooKovrgg me iniuria. Quae haud 
rapui iis, petierunt a me. Deus, tu novisti meam in- 
sipientiam, et mea peccata haud celata sunt te. Ne af- 

15 ficiunto pudore propter me virofjLsvovTei te, domine, deus 
Israelis, deus virium propter te sustinui irrisionem; pu- 
dor obtexit meam faciem. Factus sum peregrinus meis 
fratribus, peregrinus filiis meae matris; quod fervor tui 
devoravit me. Ludibria irridentium mihi ceciderunt in 

» me. Flezi meam ^Iajx^^v in vmTntaj facta mihi est in ir- 
risionem. Indui saccum, factus sum iis 7r<tpAfioh.fi\ su- 
stulerunt vocem suam (sciL cavillantes) in me sedentes 
in TTuXflti?, et n^ctXXov in me bibentes vinum. £go ii 
precabar in mea '^^vxf sursum ad te, domine; tempus 54 

35 tuae voluntatis est deus. In copia misericordiae tuae 
audi in meam salutem in veritate, libera me ab hoc 
luto, nam infixus sum in eo. Liberabor ab his, qui 
oderunt me, et a profunditate aquarum. Ne procella 
aquae devorato me; ne abyssus devorato me; ne puteus 

90 teneto os suum in me. Audi me, domine, si p^oroir 

15. domtoe (add. domtoe Yirium, ne pudore afficiantur 
propter me quaerentes te, domtne P.) 18. fervor tui (zelus 
domus tuae P.) 19. mibi (tibi P.) 27. nam infixus sum in 
eo (ne infigar in eo P.) 29. aqoae deyorato (submergito P.) 38 

est taa misericoTdia; kata copiam tuae miserieordiae in- 
taere in me; ne ayerte faciem tuam a tuo seryo, quod 
tfXijSofMU. Audi me cito. Pone cor tuum (L e. attende) 
in meam '^f^x^^ ^^ redimas eam. Serva me propter 
meos inimicos. Tu y«p novisti meam irrisionem et meum s 
pudorem et meam afflictationem. OXijSoyTff^ me omnes 
coram te; cor meum exspectat irrisionem et TaXeuray»Mtv. 
Exspectavi (pr. oculos intendi) Xvrov/itfvov mecum, haud 
inveni eum, et consolantem me, haud reperi eum. De- 
derunt amarimi in meum cibum; potionarunt me aceto n 
in mea siti. Eprum T^arff^ct esto coram iis insidiae et 
laqueus atque retributio, atque TKAviaXov. Flectas eorum 
dorsum omni tempore. Funde super eos tuam o^v, at* 
que ira tuae opyii^ prehendito eos. Fiat eorum habita- 
culum desertum, ne sit incola in eorum habitaculis; nam u 
quem ffrATct^a;, iiiuKov, Addiderunt super dolorem suam 
amaritudinem, addiderunt Avo/iAULV super suas AvofAut^M 
55 Neve intranto in tuam iixcLio^vwiv. Exstinguuntor e libro 
yiventium, neve inscribuntor cum itxcuot^. £go pauper, 
faciens (patiens) quoque dolorem; salus tuae faciei su- m 
scepit me ad se. Praedicabo nomen dei in o;^, et ex* 
altabo eum in praedicatione. Placebit deo magis quam 
iuvenca, proiiciens comu et ungiilas. Vidento pauperes, 
ut iofppavOua-u Quaerite deum, vestrae y^x^^ vivent, 
quod deus audivit pauperes, neque codtemsit datos in » 
vinculum aeneum. Caela et terra praedicanto dominum, 
tfdXtito-o-ct, et quae in ea omnia; quod deus servabit Sio- 
nem, et aedificabuntur xoXfff^ ludaeae, ut habitent ibi, 
ut xKvipovo/jLfia^u^iv eam. ^irtpiMt, eius servorum tenebit 
eam, et diligentes eius nomen habitabunt in ea." m 

7. exffpectat (yel: ezspectayit P.) 20. tuae faciei (add. 
deus est, quae s. qui P.) 27. Sionem (in Stone: sed sec. lect. 
var. cL nota textui b. 1. subiecta -* Sionem P.) 39 

Factum igitur est, quum Mariham finisset dicere 
haec yerba lesu in mediis eius futAiTAi^, dixit ei: mi do- 
minc, haec est solutio fwmiptov /tMTcbvoiA^ irtmcag ro^ia^. 
Factum igitur est, quum lesus audisset Mariham dicen- 56 
ft tem haec yerba, dixit ei: guyc Mariham, fjMKApiA es TrXti'- 
piafJLtL aut 'KAfiMUMLpm xKTipcafACLTo^ ^ quam fjuLKApiCflva^iv in 
yevit^ omni. Pergens adhuc lesus in sermone, dixit: Gon- 
tinuans adhuc irtmg o^oi^icb, v/juvtui secundam fbCT«voiav 
dicens hoc modo: y,Lumen luminum, egrio-Tcvo'* tibi, ne 

10 sine me in caligine usque ad finem mei temporis. Boii- 
$gi mihi et serves me in tuis /MirmpiotK. Inclina tuam 
aurem mihi et serves me. Vis tui luminis servato me 
et toUat me ad AtcavA^ altos; nam tu es servaturus me 
et sumturus in altitudinem tuorum Auavcav. Libera me, 

19 lumen, ab hac yi cum facie leonis et a v^ojSoXai^ avSo^ 
Sovg deorum; nam tuo lumini, lumen, tTrtmv^-cL et cre- 
didi revera tuo lumini inde ab initio, et ctiotcuo-a ei 
inde ab hora, qua icpoi^dkt me, atque tu ipse fedsti 
eos irpo0d?^i!v me. Et ego quoque ixta-TsuTA tuo lumini 

» inde ab initio, et quum iximva-A tibi, iriidebant. mihi 
ct^;^orrc^ AKovtav dicentes: Intermisit suum fjuvrTy,ptov, Tu 
servaturus es me, atque tu es meus <rtan\p^ et tu es meum 57 
fjLVTVfiptovy lumen. Os meum impletum est gloria, ut di- 
cam fwrmpiov tuae magnitudinis omni tempore. Nunc 

as igitur, lumen, ne sine me in chao ad finein mei temporis 
totius. Ne relinque me, lumen; nam abstulere totam 
meam vim luminis mihi atque circumdedere me v^o/SoXai 
omnes Av$Aievg. Voluerunt auferre totum meum lumen 
mihi penitus, et invigilabant meam vim dicentes sibi in- 

90 vicem simul, lumen dereliquisse me. Prehendite eam, 
ut auferamus totnm lumen, quod in ea. Propter hoc 

2. eius (deleatar „eius" P.) 10. sine (vcl: ponc P.) 
13. tollat (tollas P.) 25. sine (vel: pone P.) 29. ,,ineae vi" 
pro f^eam vim*' P. 40 

igitur, ne abstine te a me; verte te, lumen, ut liberes 
me ab immisericordibus« Gadunto et sunto impotentes 
bi, qui volunt auferre meam vim. Involvuntor in cali- 
gine et sunto in impotentia, qui volunt auferre meam 
vim luminis mihi." Haec igitur est secunda ftrrAirotA, s 
quam dixit Trim^ ^o^ia, vfjLvtvova^A sursum ad lumen. 

Factum igitur est, quum lesus finisset dicere haec 
verba suis /btci^T«tK, dixit: vociTf, quomodo vobiscum lo- 
quar? Prosiliens Petrus dixit lesu: mi domine, non «vc- 
]^ofjLtv hanc feminam sumentem locum nobis, neque si- m 
nentem unumquemque nostrum loqui; «XXa loquitur 
multis vicibus. Respondens lesus dixit suis fju<t6yiT<ti^: in 
quo vis sui TrveofjLOLTo^ ebulliet, ut yoi)ff>f hoc, quod dico, 

58 progreditor, ut loquatur; 7rXi)y igitur tu, Petre, video 
tuam vim in te voovo-av solutionem fjLvrrnpiov fJLeTAvoiAij u 
quam dixit irimi cotpia. Nunc igitur tu, Petre, dic vo^fjLtL 
eius fAiTAvoiA^ in mediis tuis &atribus. Respondens it 
Petrus dixit lesu: mi domine, audi! Dicam votifjLA eius 
fjLiTAvoM^j quam nrpotpyiTtvve de ea tua vis tempore (sc. 
illo) per Davidem, irpo<f>fiTYiV^ dicens eius fJLtTCLvoicLv in sep- « 
tuagesimo Psalmo: „deus, mi deus, credidi tibi; ne fac, 
afficiar pudore usque ad aeternum. Serva me in tua 
iiKCLioirvvyiy et libera me. Inclina tuam aurem mihi, ut 
serves me. Esto mihi deus fortis, atque locus firmatus 
ad servandum me; quod tu es meum firmamentum et as 
meus locus refugii. Mi deus, serva me a manu pecca- 
toris, et a manu irApAvofAov et Ao-cjSoii^; quod tu, domine, 

es mea vjrofjLovvi^ domine, tu mea eXirig inde a mea in- 
fantia. Fulsi me in te inde ab initio, quo eduxisti me 
e mea matre. Est mea recordatio in te omni tempore. at 

59 Fui modo insanorum turbis. Tu meus Boiidoc, et meum 
firmamentum; tu meus Tunfipj domine. Meum os reple- 

1. igitur (add. lumen P.) 11. nnumquemque (qnem- 
quam P.) 41 

tum est laude, ut praedicem gloriam tuae magnitudinis 
totum diem. Ne repudia me tempore meae senectutis. 
Quum mea '^x*} deficiat, ne relinque me; nam mei 
inimici dixere mala mihi, et observantes meam "v^^^y 

ft ceperunt consilium contra meam "v^^^v dicentes simul: 
deus reliquit eum; currite, ut prebendatis eum, quod 
nemo eum servabit. Deus, da cor (i. e. attende) in meam 
jScndiititv. AfBciuntor pudore, ut deficiant ttA&A)0^ovTig 
meam y^AJX^v* Involvuntor pudore et afflictatione quae- 

10 rentes mala mibi." Haec est solutio secundae /u.fTctyoia;, 
quam dizit irirTti o-o^tfli. Respondens o-bm)^ dixit Petro: 
xoXfitf^ Petre, baec est solutio eius /ACTavoia^. Estis vos 
fA^Kttptoi TTApa, bominit)us omnibus, qui in terra; quod 
revelavi yobis baec fAvmipiA. kfMiv^ AfATiVj dico vobis, 

19 me absoluturum esse yos x\yipcjfjM7i omni inde a 60 
fAAjimipioti externi usque ad fAVfrmptA interni, atque me 
impleturum esse vos irviOfAa/rt; nam vocabunt vos Tvni- 
fMLTtKov^ perfectos TrKTipufjuLTi omni. Et cLfM/iVy AfiviVy dico 
vobis, me daturum esse vobis fjtAjmiptA omnia roxtav 

» omnium mei patris, atque omnium tottuv primi fjLvm/ipioVj 
ut, quod receperitis in terra, adsumatur in lumen alti- 
tudinis, et quod reieceritis in terra, reiiciatur in regno 
patris mei qui in caelis; vXnnv igitur audite et accipite 
vocem (i. e. percipite) fjLtTAvoiuv omnium, quae dixit irim^ 

as cofptA, Pergens adbuc dixit tertiam fjLexAvotAv dicens : 9,Lu- 
men virium attende et serves me. Indigento atque sunto 
in caligine, qui volunt auferre meum lumen mibi. Con* 
vertuntor in ;cao$ et afficiuntor pudore, qui volunt auferre 
meam vim. Convertunto in tenebras cito, qui affligunt 

30 me dicentes: dominamur in eam. Gaudento et laeten- 
tur omnes quaerentes lumen et dicunto omni tempore: 
exaltator fjLvrrviptov borum qui volunt tuum fjLvrrviptov, Me 

16. externi (internl P.), interni (ezteml P.). 24. quas 
pro quae P. 32. homin (non legitor ,,homni^' in textn P.) 42 

61 igitur nunc, lumen, serva, quod indigeo meo lumine, quod 
abstulere atque habeo ;^ficiy meae vis, quam abstulerunt 
a me. Tu igitur, lumen, tu es meus o-cimip, et tu es 
meus servator, lumen. Festina, liberes me ab hoc chao.** 

Factum ii est, quum lesus finisset dicere haec yerba • 
8U18 fAASnTM dicens, hanc esse tertiam ftrravoiAv, quam 
dixerit iri9Tig cotpKt^ dixit iis: In quo effertur irvtvfJUL aio^- 
Tixov, progreditor, ut dicat votifAA fbCTAyoicb^, quam dixit 
irtmi TOfptA. Factum igitur est, quum nondum finisset 
dicere lesus, progressa Martha prostravit se ad eius pe- n 
des, dedit osculum iis, clamavit, flevit cum gemitu et in 
humiliatione dicens: mi domine, miserere mei et mise- 
ricordiam praebeas mihi, sinasque me dicere solutionem 
/btcTAvoitf^, quam dixit irtrrt^ cofptA. Atque lesus manum 
dans Marthae dixit ei: MdKAptog est homo quisque, qui u 
se humiliavit, nam miserebuntur eius. Nunc igitur Mar- 
tha, tu fjLOKitpto^; irXtiy igitur profer solutionem vomfutrro^ 
/birrctvoict^ vtmcog o^oi^ict?. Respondens te Martha dixit lesu 

62 in mediis ftflt^Tcti;: De /urrctvoiot, quam dixit, mi domine 
lesu, TTtrrti ro^ict, sirpofpnTeva-i tempore (sc. illo =» olim) » 
tua vis, quae in Davide in sexagesimo nono Psalmo, 
dicente: „Domine, Deus, animiim adverte in meam jSois* 
6it(Lv. Afficiuntor pudore, ut contristentur quaerentes 
meam 'v//u;^v. Gonvertuntur nunc, ut afficiantur pudore 
dicentes mihi: fvyr, cvyf. Laetantor, ut gaudeant te om- » 
nes quaerentes te, ut dicant omni tempore: Deus exal* 
tator, hi, qui amant tuam salutem. £go ii sum pauper, 
ego miser, domine, ^oviSet mihi. Tu meus ^oviOog et mea 
protectio, domine, ne cunctare." — Haec igitur est solutio 
tertiae /btrretvoict^ , quam dixit xiori^ ^o^tA ifMtoovTA bI- at 
titudini. 

Factum igitur est, quum lesus audisset Martham 
dicentem haec verba, dixit: cvyc Martha! et xctXwf. Per- 

21. tua vis (add. luminis P.) 24. 1. Convertantor P. 43 

gens adhuc lesus in sermone dixit suis fMOirrMi Perre- 
xit adhuc irimg 0-0^«« in quarta /jLtrouvotc^ dicens eaniy 
antequam ^Xtl^ov eam altera vice, ut auferrent eius lu- 
men totum, quod in ea, vis cum facie leonis et 7po|3oX«i 

6 omnes uXix«< quae cum ea, quas avd«t^( misit in ;^ao(y 63 
— dixit igitur hanc fAtravoiAv hoc modo: „Liunen, cui 
credidi, audi meam fAgTAvoMv^ et mea vox venito in tuum 
habitaculum. Ne verte tuam nxom luminis a me, «XXa 
yerte animum in me, quum affligant me. Festina, serva 

10 me tempore, quo clamabo sursum ad te; quod meum 
tempus deficit sicut nebula, et facta sum uXr- Abstulere 
meiun lumen mihi, et mea vis exaruit. Oblita sum mei 
fAvrv^ptovy quo functa sum ab initio, Prae clamore ti- 
moris et vis avOa&ov^ defecit mea vis in me. Facta sum 

li sicut tiioi i^cLtfjLuv habitans in vXi/, in quo nuUa lux, et 
facta sum sicut AVTtfitfLov wgu/u,ATO(, quod est in TUfjnun 
tiXix^, in quo nulla vis luminis; et facta sum sicut Jt- 
KAvog in aepa solus. E^Kv^av me valde Trpo^oKat aud«tjbu(. 
£t dixit apud se mea (rvvCyyoii loco luminis, quod in 

« ea, impleverunt eam chao. Devoravi sudorem uXii; meae 
ipsius et angorem lacrimarum vXya meorum oculorum, 
ut ne auferrent haec alia (i. e. residua) hi, qui affligunt 
me. Haec omnia, lumen, facta sunt mihi, tuo statuto 64 
et tuo iussu; et tuum statutum est, ut sim in his. Tuum 

s statutum duxit me ad infemum, et veni ad infernum 
sicuti vis chaus. Atque mea vis congelascuit in me. Tu 
^f, domine, tu es lumen usque ad aetemum, atque vi- 
sitas afOictos omni tempore. Nunc igitur, lumen, surge, 
quaeras meam vim et >^x»iv, quae in me. Absolutum 

ao est tuum stututum, quod statuisti mihi in meis OXtyJ/ea-tv. 

Meum tempus factum est, ut quaeras meam vim et meam 

'^X'^^ ^^ ^^^ ^s^ tempus, quod statuisti ad quaerendam 

18. 1. ceg^t P. 19. mea (meus P.) 26. ,,gelayit" pro 
y^congelascuii" P. 44 

me, quod tui servatores qaaesiverunt meam vimy qoae 
in mea '^xf^ quod absolutus est meus ApiSfjLo^y et ut 
servent eius quoque vKfiv. Et tot« tempore illo Apxorrtf 
omnes Aiuivm vXtKuiv timebunt tuum lumen, et TpojSoXcu 
omnes decimi terlii Atmuv v^jkcmw timebunt fjinjmnpiov tui s 
luminis, ut alii induant puritatem sui luminis, quod do- 
minus quaeret vim vestrae '^oxyi^- ReYelavit suum jbiur- 
Vfipiov^ quod intuiturus est in imtavoiw versantium in tc- 
roii infernis, neque neglexit eorum fMJAvoiAv. Hoc igitur 
est illud /jLvm/ipicvj quod factum est tuto^ propter ycvo^ m 
procreandum, et ycvc^ procreandum vfivivcBi altitudini, 
quod lumen conspexit ab altitudine sui luminis, intue^ 

65 bitur in vXviv omnem ad audiendum gemitum vinctorum, 
ad solvendam vim 'v//u;^b)v, quarum vim vinzerunt, ad 
ponendum nomen suum in >^;^)}» et suum fAvrmpicv u 
m VI. 

Factum ^s est, quum lesus dixisset baec verba suis 
fjLA6y\Ta,igy dicens iis: baec est quarta fjurAvoiAy quam di- 
xit TTtm^ o^oi^tA. Nunc igitur, qui voet, voenu>. Factum 
igitur est, qumn lesus dixisset baec verba, progressus u 
lohannes adoravit pectus lesu, dixit: mi domine, xeXevs 
mihi quoque et (rvyx^P^^ mihi, ut dicam solutionem 
quartae fjnTAvotA^j quam dixit tioti; cotpiA. Dixit lesus 
lohanni: Ki\evu tibi et wyx^P^ ^^» ^ dicas solutionem 
ftfTAt^offlic, quam dixit xjo-ti^ frc^ttL, Respondens lobannes as 
dixit: mi domine, c-unepj de hac fjLeTAvctAj quam dixit irta-" 
7ti irc^tttj eirpeipviTeva-ev olim tua vis luminis, quae in Da- 
vide in centesimo uno Psalmo: „Domine, audi meam 
precationem, et meus clamor venito ad te. „Ne verte 
tuam faciem a me, incllna tuam aurem ad me die, quo at 
Te6\tyl/ofjL(Li. Festina, audi me die, quo clamabo ad te; 

66 nam dies mei defecerunt sicut Kaxvoij et mea ossa as- 

1. meam vim (deleatur ,,meam'' ante yocem fyvim" P.) 45 

sata (i. e. exaruerunt) sunt sicut lapis. Caesa sum si- 
cut ;^opTO(, et cor meum exaruit, nam oblitus sum edere 
meum panem; prae sono mei gemitus meum os a£Qxum 
est meae cApKi. Sum sicut pelicanus in deserto, factus 

ft sum sicut in/xTiKc^flt^ in domo, sum sicut yigilia noctis, 
sum sicut passer in tecto solus. Inimici me irriserunt 
mihi totum diem, et honorantes me iurabant per me, 
quod comedi cinerem in loco panis mei; ejuptLfrtLf quod 
bibiturus sum, lacrimis coram tua cpyvi et tua ira, quod 

10 tollens me evertisti me. Mei dies inclinati sunt sicut 
umbra, atque exarui sicut ^o^to?; tu it dominus es usque 
ad finem, et tua recordatio usque ad aevum aevi. Surge, 
miserearis Sionis, quod tempus factum est misereri eius; 
quod Kttipo^ venit; tui ministri voluerunt eius lapides et 

15 miserebimtur eius terrae, ut e6vi/\ timeant nomen domini, 
et reges terrae timebunt tuam gloriam; quod dominus 
aedificabit Sionem, ut appareat in eius gloria. Intuitus 
est in precationem humiliatorum neque contemsit eorum 
orationem. Scribimto hoc alii aevo et Xcto^ procreandus 

10 praedicabit dominum; nam conspexit ex altitudine sua 
sancta, dominus conspexit e caelo in terram ad audien- 
dum gemitum vinctorum, ad solvendos filios horum, 67 
quos interfecerunt, ad dicendum nomen domini in Sione 
eiusque gloriam in Hierusalem." Haec est „mi domine" 

as solutio fAVT7v\picv ftrrctvoiOrC, quam dlxit irtmi o^o^fa. 

Factum igitur est, quum lohannes finisset dicere 
haec verba lesu in medlis eius discipulis, dixit ei: tuyt 
lohannes, iPApSsvog^ qui Ap^etg in regno lucis. Pergens St 
adhuc lesus in sermone dixit suis /ttct^TAi^: Factum est 

30 adhuc hoc modo. Hpo&oXai av6<tiovi aflligentes iriTTtv o-e- 
^tAv in chao voluerunt auferre eius lumen totum, atque 
nondum absolutum erat eius statutum, evehendi eam 

6. „Inimici me" pro , Jntmtci mei" P. 12. finem (saecu- 
liun, i. e. in aeternum P.) 31. in chao (in chais P.) 46 

in chao, atque nondum ntkM^ii Tenerat mihi a primo 
fAvrrvipicff ut servarem eam in chao. Factum igitur est, 
quum afOigerent eam T^ojSoXcti omnes uXixcti avSo^ov^j 
exclamavit dicens quintam fASTeLvciAv dicens: Lumen meae 
salutis, vfAVivca tibi in tottu altitudinis atque etiam in s 
chao; vfjtvtvcco tibi in meo v/uLvtay quem vfA.v£VTA tibi in 
altitudine, et quem vfAvtvu tibi yersans in chao. Venito 
coram te. £t animum yerte, lumen, ad meam fMTAvetcLVj 

68 quod mea yis impleta est caligine, et meum lumen abiit 
in chaos. Facta sum ego quoque sicut tipxovTsg chaus, n 
qui yenerunt in tenebras infernas. Facta sum sicut a-wfjM 
vkiKovj cui nullus est seryaturus in altitudine. Facta 
sum etiam sicut vXclij quibus abstulere suam yim, pro- 
iectae in chaos, quas haudservasti atque perierunt tuo 
statuto. Nunc igitur posuerunt me in caligine inferna, u 
in tenebris atque v\cLti mortuis et nulla yi praeditis. 
Intulisti tuum statutum in me atque res omnes, quas 
statuisti, et tuum TrvtvfjLCL fugiens liquit me. Atque etiam 
per tuum statutum haud i&QviOyiTCLv mihi TrpojSoXcti mei 
atoivog, et odio habuerunt me et abstinuerunt se a me, » 
atque etiam haud perditus sum penitus , et meum lumen 
diminutum in me. Atque exclamavi sursum ad lumen 
in lumine toto, quod in me, atque expandi meas manus 
sursum ad te. Nunc igitur, lumen, num (fjLyi) absoluturus 
es tuum statutum in chao? et liberatores venientes kcltcl s 
tuum statutum, num (fjLvi) surgent in caligine, ut veniant, 
ut /u.d^Tivwa-i tibi? num (fjLvi) dicent fjLvmipiov tui nominis 
in chao ? Num dicent tuum nomen in uAij chaus, in quo 
non illustrabis illud? ego ie vfjLVivoij tibi, lumen, et mea 

69 fjLiTCLvotcL apprehendet te sursum in altitudine. Tuum m 
lumen supervenito in me, quod abstulerunt meum lumen 
mihi, atque sum in aerumnis propter lumen inde a 

i7i atque res (add. etiam P.) 47 

tempore, quo xpotfiAhiv /tt. Et quum intuita essem in 
altitudinem ad lumen, et intuita essem in infernum ad 
vim luminis, quae in chao, surrexi, veni in infernum. 
Tuum statutum supervenit me, et timores, quos sta- 
5 tuisti, perturbarunt me, et circumdederunt me frequentes, 
sicut aquae prehenderunt me simul per tempus meum 
totum. £t ex statuto tuo non sivisti meam sociam 7^0- 
^oXfiv fioviSiiv mihi, nec sivisti meam Tuv^vyov servare me 
a meis 6Xrsf/€invJ^ Haec igitur est quinta /u^TOrVoxa, quam 

10 dixit ximg Totpta, in chao, quum continuassent 0Xi/3eir 
eam irpo^oXttt omnes vXikai aAjBcL&ov^. 

Haec igitur, quum lesus dixisset suis /tia^mif, dixit 
iis: cui est auris ad audiendum, audito, et cuius irvsv/jui, 
ebullit in eo, progreditor, ut dicat solutionem vovifjiArog 

11 quintae /itTAvotoL^ mrrsu^ cotptA^» £t quum lesus finisset 
dicere haec verba, exsiliens Philippus stetit, deposuit li- 
brum, qui in sua manu. Iste y«p est, qui scribit res V 
omnes, quas lesus dixit et quas fecit omnes. Progressus 
igitur Philippus dixit ei: mi domine, num (fi.irrt) ego so- 70 

10 lus sum, cui dedisti, ut geram curam kot/juov, ut scribam 
res omnes, quas dicemus et quas faciemus, nec permi- 
sisti mihi, ut progressus dicam solutionem /jLvrmptov /UrC- 
TtLvotA^ vtrttuj^ Q-ofptA^. Memn irvtv/jLtL yap ebullit in me 
multis vicibus, et solvit, et (tvayKct^ci me valde, ut pro- 

» grediar, ut dicam solutionem /jLtrAvotA^ Trtrrtea^ cofptA^, ne* 

que progressus sum, propterea quod ego scribo res omnes. 

Factum igitur est, quum lesus audisset Philippum, 

dixit ei: audi Ptillippe, ut loquar tecum, quod tibi et 

Thomae et Maththaeo datae sunt per primum /juvrrviptov 

ao scribendae res omnes, quas dicam et quas faciam, et 
res omnes, quas videbitis. Tu vero (h) — nondum ab- 

4. statuisti (add. mibi P.) 7. meam soctam irgodoXrtU (meas 
socias irgoBoXag P.) 22. fjLVTTr,giov (jxvTrr,gtwu P.) 26. progres- 
sas sum (progredi potul P.) 29. Philippe (add. fjLOHagtt P.) 48 

solutus est usque ad hoc tempus «pi^/xo^ verborum, quae 
scripturus es; quum igitur expletus fuerit, progredieris, 
ut proferas tuam voluntatem (L e. quae volueris). Nunc 
igitur Yos tres scribetis res omnes, quas dicam et quas 
faciam et quas videbo, et ut tester res omnes regni s 
caelorum. Haec igitur, quum dixisset lesus, dixit suis 

71 fA&OfiTCLtii cui est auris ad audiendum, audito. Exsiliens 
rursus Mariham, venit in medium, stetit apud Philippum, 
dixit lesu: mi domine: est auris meo incolae lucis, et 
parata sum audire a mea vi, atque vou yerbum, quod 10 
dixisti. Nunc igitur, mi domine, audi, ut loquar in m^ 
pvia-iAi dixisti nobis: y,cui est auris ad audiendum, audito." 
De verbo, quod dixisti Philippo: „tibi et Thomae et 
Maththaeo, vobis tribus datae sunt per primum fjLVfrryipiop 
scribendae res omnes regni luminis, et uti testemini de 15 
iis." Audi igitur, ut proferam solutionem verbi, quam 
tua vis luminis Birpc<pyiTeva-ev olim per Moysem: „Testibus 
duobus aut tribus res omnis stabit." Tres testes sunt 
Philippus et Thomas et Maththaeus. Factum igitur est, 
quum lesus audisset hoc verbum, dixit: euyt Maria! haec m 
est solutio verbi. Nunc igitur tu, Philippe, progredere, 
ut proferas solutionem fAyrryipiov quintae fMTcLvoKtg 'trirreci^i 
c-otpiA^. Atque posthac sede, ut scribas res omnes, quas 
dicam, usque dum expletus fuerit apiSfAOi tui fjLtpov^j quod 
scribes verbis regni luminis. Post haec progressurus di- s 

72 ces, quae tuum TrvsvfjLCk vctiTeu UKyiv igitur nunc profer 
solutionem f/LVTryiptov quintae fJLSTAvoia^ Tcirrtu^ «'o^ict^. Re- 
spondens ie Philippus dixit lesu: mi domine, audL Di- 
cam solutionem eius fjLtTavoicLg. Tua vis yAp tTrpoilnrrevve 
de ea per Davidem olim dicens in octogesimo septimo ao 
Psalmo: „Domine, deus meae salutis, clamo ad te diem 

et noctem. Mea oratio intrato coram te. Inelina tuam 

17. £y. Matth. 18, 16. cf. Deut. 19, 15. 26. qnae 
(quod P.) 49 

aurem, domine, ad meam precationem, quod mea '^%)| 
impleta est malo. Mea vita adpropinquavit tartaro. Nu« 
meratus sum cum his, qui descendunt in foveam. Sum 
sicut homo, cui est nullus jSoii^o^, eXcudepo? in mortuis, 

s sicut occisi proiecti, dormientes in Tct^oc^, quorum haud 
fecisti memoriam amplius , et isti perierunt tuis manibus. 
Posuisti me in fovea infema, in tenebris et umbra mor- 
tis. Tua ira firma est super me, et tuae curae omnes 
supervenerunt in me. AiA\^fltX/u.fli. Fecisti notos meos 

10 remotos a me; posuerunt me sibi abominationem. Tra- 
diderunt me, neque exivi. Meus oculus debilitatus est 
ex mea paupertate. Clamavi sursum ad te, domine, diem 
totum, expandi meas manus ad te. Nimi (jxfi) facies tua 
miraculainmortuis? num {/jlvi) medid surgent, ut ofAoXo^ 

19 yo^i tibi? num (javi) dicent tuum nomen in TAfpoti? at- 73 
que tuam i^iKAiocvwiv in terra, cuius oblitus es? Ego it 
clamavi sursum ad te, domine, et mea precatio prehen- 

det te hora matutina. Ne verte tuam faciem a me, quod 
ego pauper sum, versans in aerumnis inde a mea in- 

20 fantia. Quum eveherer ^e, humiliatus sum, et surrexi. 
Tua ira {opyAt) supervenit in me, et terrores tui per- 
turbarunt me. Circumdederunt me sicut aqua, prehen- 
derunt me diem totum. Fecisti meos socios remotos a 
me atque notos meos prae TtLkAtTruptc^.^^ Haec igitur est 

39 solutio fAXMmiptov quintae ftrravoia^, quam dixit TriTTtg 0*0- 
^ia, quum iOXifiov eam in chao. Factum igitur est, quum 
lesus audisset haec verba, quae dixit Philippus, dixit: 
svyt Philippe dilecte. Nunc igitur veni, sede, ut scribas 
tuum fMpog verborum omnium, quae dicam et quae fa- 

90 ciam, et res omnes, quas videbis. Et ista hora sedens 
Philippus scripsit. 

7. Posuisti (Posuerunt P.) 24. prae (add. ,,inea"; sed 
pro T«kT«kA«km(opi«k legendum videtur T«kA^n(A>pi«k P.) 

d 50 

Factiim est rursas post haec lesus pergens in ser- 
mone dixit suis /tActfiirrcttc: rort clamayit sursmn ad lumen 
Triorii 0*0^1«. Remisit eius peccatum, quod relinquens 
suum TOToy yenit in caliginem. Dixit sextam fJLtrAvcuLv 

74 dicens hoc modo: „vfAViU(a tibi, lumen, in caligine in- • 
ferna. Audi meam /ufTctvoiAv, et tuum lumen animadver- 
tito ad damorem meae precationis, lumen, si recordatum 
es mei peccati. Haud yeniam coram te, et relinques me, 
quod tu, lumen, es meus liberator propter lumen tui 
nominis. Gredidi tibi, lumen, et mea yis, tirirrgv^t tuo lo 
fjLvrmptta^ atque etiam mea yis credidit lumini, quod est 
in altitudihe et credidit ei yersans in chao infemo. 
Omnis yis, quae in me, credito lumini, Versante me in 
ealigine inferna. Atque etiam credunto ei, quando ye- 
nerint in tovov altitudinis, quod iste yidebit et redimet u 
nos, et est magnum fxvrrviptov salutis ei. £t iste serya- 
bit yires omnes a chao propter meam irApaficuriv ^ quod 
reKqui meum totov, yeni in chaos. Nunc igitur, cuius 
vov^ sublimis, vourta" Factum igitur est, quum lesus fi- 
nisset dicere haec yerba suis ^a^TAK, dixit iis: voitre^ m 
quonam modo loquar yobiscum? Progressus Andreas 
dixit: mi domine, propter solutionem sextae ^teTayoia^ 
TPiirrgwi ^'otpMg tua yis luminis gxpoff»viriva-i olim per Da- 

75 yidem in centesimo yicesimo nono Psalmo dicens: „Cla- 
mayi ad te, domine, in profundis. Audi meam yocem. s 
Tuae aures animadyertunto in yocem meae precationis. 
Domine, si animum dederis in mea peccata («vofu&c), 
quis poterit stare? Nam est remissio apud te. Propter 
tuum nomen iixifjt,uvA te, domine; mea "v/^;^ vTnfjLitvi 
tuum yerbum; mea "v^;^ v^Kxic-i de domino inde a mane » 
usque ad yesperam. Israel iKxtlCfroj de domino inde a 
mane usque ad yesperam, quod est misericordia domino ; 

5. vfjwtvw (vel : CiAfsva-a P.) 8. veniain (potero venire P.) 51 

atque est magna salus apud eum, et iste redimet Israe- 
lem ex eius AvofAiat^ omnibus." Dixit eilesus: cuyr, An- 
dreas ^axcipioc, haec est solutio eius /jLtrAvoKti' tLfi^v^ Afx>nv 
dico vobis, me absoluturum esse vos fjLVTgripioti omnibus 

5 luminis atque yvufrtt omni inde ab intemo intemorum >- 
usque ad externum externoram, usque ab Ineffabili us- 
que ad tenebras tenebrarum, atque inde a lumine lu- 
minum usque ad uXii^, inde a diis omnibus usque 

ad ^Aifjiovttt^ inde a dominis omnibus usque ad hKAvov^j 

10 inde ab b^ovo^mi^ omnibus usque ad XBirovpyov^j inde a 
creatione hominum usque ad dvipiAi et pecudum et rep- 
tilium; quod vocabunt vos TtXf/ou^, perfeStos in xXvipu)^ 
fjLATt omni. AfAyiVj afJLviv dico vobis in loco, ubi ero in 76 
regno mei patris , eritis vos quoque ibi mecum. £t 

15 quum impletus fuerit AptOfJto^ TcXno^, ut solvatur Kipa^' 
fjLo^, KtXiVTM, ut adducant deos omnes tvpavvovij qui non- 
dum dederunt puritatem sui luminis, et MXevo-u) igni sa- 
pienti, quem rtKtiot traiiciunt, ut consumat r^jpAvvov^ illos, 
usque dum dederint uldmam piuntatem sui luminis. 

» Factum igitur est, quum lesus finisset dicere haec verba 
suis fxadvftAt^, dixit iis: vottrt quomodo loquar vobiscum? 
Dixit Maria: Utique, domine, vota verbum, quod dixisti. 
De verbo igitur, quod dixisd: in solutione KspATfjLov to- 
Uus sedebis super vim luminis, atque tuos fjiA$nrA^j sci- 

tf licet nos, sessuros esse ad dextram tibi, iudicaturo tu- 
pAwov^, qui nondum dederint puritatem sui luminis, atque 
ignem sapientem consumturum esse eos, usque dum de- 
derint ultimum lumen, quod in iis — de hoc sermone 
igitur tua vis luminis tirpoipfirevTev olim per Davidem 

30 dicens in vicesimo quarto Psalmo: „Deus sedebit in (ru- 

6. usque (inde P.) 7. tenebrarum (vel accuratius: caii- 
ginem caliginum P.) 25. iudicaturo (add. deos P.) 30. in 
ytcesimo quarto (verte: „in octogeslmo primo." In textu Copt. 
legitur: ^m nMcg qTO^ xototcot mR ot«^, i. e. ad verbum: 52 

77 ^^ifprffi deorum iudicaturus deos.*^ Dizit ei lesus: luye 
Maria. Pergens adhuc lesus in sermone dixit suis ^bia- 
OnTCLn: Factum est, quum Trtmi troipiA finisset dicere 
sextam fMTAvoictv de remissione suae TopajSeto^ea^^, conversa 
est iterum in altitudinem ad videndum, num remiserint s 
ei sua peccata, et ad yidendum, num ducturi sint eam 
sursum in chao; atque nondum exaudiverunt eam per 
KfKsofTiv primi fAvrrfipioVi ut remitterent ei suum pecca- 
tum, et sursum ducerent eam in chao, — conversa igi- 
tur in altitudinem ad yidendum, num susceperint suam m 
jAiTtLvoiAv a se, vidit ApxfivreLi omnes duodecim itiuvoiv 
irridentes ei atque laetantes, propterea quod nondum 
susceperunt eius fJLtTtLvoiav ab ea, quum igittu" vidisset 
eos illudentes ei, XvTiiroro valde extulit faciem sursum 

in altitudinem dicens in septima fAtrAvoiAi „Liunen, su- u 
stuli meam vim sursum ad te; meum lumen, cTKrreucct 
tibi, ne fac me ignominia a£Qci; neve lactantor de me 
ap;^om( duodecim tuuvufv^ qui oderunt me. Unusquisque 
yap Ttmvuv tihi, haud afBcientur pudore. Manebunt in 
caligine, qui abstulerunt meam vim, non lucraturi sunt » 

78 eam, aXXa auferent eam ab iis. Lumen, monstra mihi 
tuas vias atque servabor in iis, et monstra mihi loca 
tua eundi, ut liberer in chao; atque indica viam mihi 
in tuo lumine, et fac, sciam, o lumen, te esse meum 
servatorem. Credam tibi omni tempore. Animmn verte » 
ad servandmn me, lumen, quod tua misericordia est ad 
aeternum. De mea 7et^aj8a(rci, quam commisi inde ab 
initio per meam ignorantiam, ne imputato eam mihi, 
«XXa serva me ipso tuo magno ^tiua-nt^i^, remittente pec- 

in quater vlcesimo et primo. Quodsi auctor exprimere vo- 
luisset ,,in vicesimo quarto" scripsisset: ^m nMe^ Qs.OTT&qTe, 
et omisisset verba mu ot«i., quae tum sensu carerent P. 12. 
laetantes (add. „de me" P.) 25. omni (add. meo P.) 28. 
mihi (add. lumen P.) 53 

cata, propter tuam AycLOoavvfsVi lumen, quod AydOev et 
rectum est lumen. Propter boc dabit meam yiam mihi, 
ut server in mea vap^^cL^tt^ et meae vires, quae debi- 
litatae sunt timore v^ojSoXaw ihMtuxv cLvSoLiovgy trahet ab 

6 iis secundum suum statutum, et meas vires, quae debi- 
litatae sunt ab immisericordibus, docebit suam cognitio- 
nem. Quod scientiae omnes luminis salubres (pr. salu- 
tes) sunt, et jULvrrviptA sunt unius cuiusque quaerentis roxov 
eius kKfipovo/uAi eiusque fjLva^rvipta, propter fAvrrviptov tui 

10 nominis, lumen. Remitte meam '7rapa,^cL9'tv, quod magna 
esU Unicuique credenti lumini dabit ei fjLvrrr.ptov, quod 
Yoluerit. £t eius 'v/^x*i ^^^ ^^ totok luminis, et eius 
vis kkinpovofM^a-ti 6y\TAvpov luminis. Lumen est, quod dat 79 
vim his, qui Trtirrgvcva-tv ei, et nomen sui fi,vrrv.ptov apud 

15 hos est, qui credunt ei, et monstrabit iis Tovoy kKvtpovc" 
fjLta^j quae in dyi^-avpta luminis. Ego it nrtimva^a, lumini 
omni tempore, quod istud liberabit meos pedes e vin- 
culis caliginis. Animum verte ad me, lumen, et serves 

me, quod mihi yap abstulere meum nomen in chao. 

• 

» TLttpA Tpo^oXM omnibus multae sunt admodum meae 
Oxrspiti et mea afQictatio. Libera me e mea TCLpafiaa-u 
atque etiam hac caligine, et intuere in aerumnam meae 
afOictationis. Remittas meam xetpetiScto-iv. Animum verte 
in a^;^oyTa( duodecim Atuvuvy qui oderunt me aemula- 

9s tione. InvigUa in meam vim et serves me, neve fac 
me manere in hac caligine, quod eTrirreva-a, tibi, et fece- 
runt me stultum admodum, quod nrtvrtvcat tibi, lumen. 
Nunc igitur, lumen, serva meas vires in t^oJSoXcik av0a- 
^ov^, in quibus affligor. Nunc igitur ytf^cnv vv\^rruj.^ Haec 

30 igitur quum lesus dizisset suis futArrai^, progressus Tho- 
mas dizit: mi domine, w^iptaj magisque vif^, et meum 
TrvivfjLA alacre in me, atque laetor maxime, quod reve- 

3. meae (meas P.) 4. ab iis (eas P.) 8. rofroi/ (roirovg P.) 54 

lafiti nobk haec verba. nXfiv igitur futxfa meos fratres 
usque ad hoc teroporis momentum, ut ne irritam eoSt 
ciW' fltvf;^ unumquemque eorum venientem ad te, di- 

80 centes solutionem fAtravotcLi Ttrreco^ 0-0^1«^. Nunc igitur, 
mi domine, de solutione septimae fAsravoiAg larttm vo^lm s 
tua vis luminis rKpo^tvij€\}Tt per Davidem prophetam, di- 
cens hoc modo in vicesimo quarto Psalmo: ,,Domine, 
sustuli meam '^x"^^ sursum ad te, mi deus. Posui cor 
meum in te. Ne fac me afHci pudore, ne {oyji^) inimici 
mei illudento mihi, xai yctp unusquisque, viro/x«ywv te, m 
pudore haud aflicientur. Afficientur pudore «tvo^ticuvTK 
sine causa. Domine, monstra mihi vias tuas, et doce 
me tua loca eundi. Indica mihi viam in tramite tuae 
veritatis, et doceas me, quod tu meus deus, meus <ro^ 
Tfip^ virofjLevuf te diem totum; recordare tuarum miseri- is 
cordiarum, domine, et tuarum clementiarum, quod sunt 
inde ab aeternitate. Peccatorum meae infantiae et meae 
ignorantiae ne fac memoriam ; recordare mei ipsam kata 
copiam tuae misericordiae propter tuam ;^0TOTf^a, do- 
nune. XfHTtog et rectus est dominus, propter hoc do- » 

81 cebit peccantes in via; indicabit viam mansuetis in iu- 
dicio, docebit mansuetos suas vias. Viae omnes domini 
elementiae sunt et veritas quaerentibus eius iiKAioavvTiv 
et eius testimonia. Propter tuiun nomen, domine, re- 
mitte meum peccatiun mihi, quod plurimum esL Quis s 
est homo timens dominum? ConsUtuet vo/mv ei in via, 
quam vult. Eius 'v/^u;^ erit in ayctdoK, eiusque ntpfi^ 
xXnpovofjifio-ti terram. Dominus est firmamentum his, qui 
timent eum, et nomen domini apud hos est, qui timent 
eum ad monstrandam iis suam ^ia^icify. Oculi mei in- ao 
tuentur in dominum omni tempore, quod ipse extricabit 

18. ipsam (tu. Vide notam textui sublectam P.) 23. 
ioco neT igiKe legendum it ncT igiiie S. 55 

meos pedes ex laqueo. Intaere in me, miserearis mei, 
quod ego filius unicus; sum pauper ego. 0Xrv//fi« mei 
cordis ampiae sunt. Duc me e mds AvayKCkii; adspice 
meam humiliationem et meam aerumnam; remittas mea 

6 peccata omnia; yide meos inimicos, quod sunt dilatad, 
et oderunt me odio iniusto. Custodi meam ylAJxnv ser- 
yes me. Ne fac pudore afficiar, quod tKTriQa in te. Sim- 82 
plices et recti adhaerebant mihi, quod vxtfjutfa, te, do*- 
mine. „Deus redime Israelem ex eius dAi'^f0-fv omnibus." 

10 Quum lesus & audisset yerba Thomae, dixit ei: fuyt 
Thoma et xaXo;^. Haec est solutio septimae jxtrAvoiAi 
TioTCfitf^ 0*0.^1«^ AfAffv, Afii/iy dico yobis: fjMKAptrovri yos in 
terra ym(ti omnes xoa/uov, quod reyelayi haec yobis, 
atque accepisds ex meo irvtvfjuvrt^ et redditi estis votpoi 

15 et ifvtufjiATtKoi vocvm^^ quae dico. £t post haec implebo 
yos lumine toto et yi tota TvcvfiftTo^, ut voriTt inde ab 
hoc tempore, quae dicent yobis omnia et quae yidebitis. 
£t< etiam paryum tempus est; loquar yobiscum, quae 
(sc. pertinent) ad alUtudinem omnia inde ab externo 

» usque ad internum et inde ab interno usque ad externum. 

Pergens adhuc lesus in sermone dixit suis /u«A|Tcbi$: 

„Factum igitur est, quum dixisset septimam /uerctroiar 

in chao xio-ric 0*0^1«, et nondum xcXsrio-i? yenisset mihi 

a primo fjivmiptuf, ut liberarem eam, ut sursum ducerem 83 V 

9S eam in chao, clKKo, ego mea ipsius sponte prae miseri- 
cordia sine KeXtvrtt duxissem eam in locum spatiosum' 
paululum in chao, et quum cognossent «po/3oXai v?aK(M 
AvOoiiov^ ductam eam esse in locum spadosum paululum 
in chao, cessarunt affiigere eam paululnm opinantes, 

90 eam ductum iri sursim» in chao onmino. His igitur 
facds, nesciebat itiotk ^-o^itL^ me /3off0»y sibi, neque (o/vh) 
noyerat me omnino, aXXa pcrsistebat u/tAKcvciif lumini ^- 

17. videbitis (videbunt P.) 21. snls ^odijrai? (del. suis P.) 56 

VAv/yov, quod yidit alicpiando, et cui nriomirev, et puta- 
bat, istum quoque fiofi$uv sibi, nec non isti u/x.yfv€y, pu- 
tans, istum esse lumen «XDdciet?, (l>X eiru^ tinmvfrs lu- 
mini, relato ad akmdtMv ^o-av^ou, propter hoc se ductum 
iri sursum in chao et acceptum iri suam /jktTAvotav^ oAXa s 
nondum absolutum erat statutum primi /uuo^picu, ut 
acciperetur eius fAera,votAy — irXinv igitur audite, dicam 
vobis res omnes , quae factae sunt irio-Tfi coiptt^* Factum 
est, quum duxissem eam in totov spatiosum paululum 
in chao, cessarunt afiGligere eam valde t/}oj3oAai «udct^ou^, it 
existimantes, ductum eam iri sursum in chao onmino. 
84 Factum est, quum cognovissent Trpo^oKai (LvBeLiov^j non 
ductam esse 'Ktrttv frofptav sursum in chao, reversae ite* 
rum sunt simul affligentes eam maxime. Propter hoc 
igitur dizit octavam /tMrctvoiaif, quod cessaverant affligere u 
eam, atque iterum reversae afflixerunt eam ad extremum. 
Dixit hanc fjitrAvotcLv dicens eam hoc modo: „Posui cor 
meum in te, lumen, ne sine me in chao; audi me et 
liberes me in tua cognitione. Animum verte ad me et 
liberes me; esto mihi servator, o lumen, et liberes me, m 
duc me ad tuum luinen. Quod tu es meus a-b^ni^, atque 
duces me ad te. £t propter fjLvvjviptov tui nominis indica 
viam mihi, et des mihi tuum jxvrrviptovj et liberabis me 
ab hac vi cum facie leonis, qua mihi insidiati sunt, quod 
tu es meus a-amtf, et dabo puritatem mei luminis in tuas » 
*manus. Liberas me, lumen, in tua cognitione. Irasceris 
his, qui invigilant in me, qui haud prehendent me pe- 
nitus. Ego ^ff credidi lumini; gaudebo, vfjLvtvTOij quod 
misereris mei et praebes cor tuum ad angustiam, in qua 
8um, et liberas me, et restitues meam vim e chao. At- ao 
que haud liquisti me vi cum facie leonis, cbKKa^ duxisti 

5. fUTavoiav (add. a se P.) 7. iMtTavota (add. ab ipsaP.) 
18. audi (redime P.) 30. me et (atque etiam P.) 57 

me in roitoyj qiii non afOigitur. Haec igitur quum lesus 
dixisset suis fAA^M^ pergens adhuc dixit iis: Factum 
igitur esty quum cognovisset vis cum facie Ieonis« non 
ductam esse «rionv 9-o<j>ta,v sursum in chao omnino, ve- 85 

6 niens iterum cum aliis TrpofioXM omnibus vXiMt^ avOcL^ov^f 
afflixerunt iterum Tetmv ToipMv. Factum igitur est, quum 
affligerent eam, exclamavit in eadem fAtrcLvoit^ dicens: 
yyMiserere mei, lumen, quod affligunt iterum me. Tur- 
batum est propter tuum statutum lumen, quod in me, 

10 atque etiam mea vis et meus vcu^. Mea vis cepit detii- 
mentum versante me in his cruciatibus. £t numerus 
mei temporis est in chao. Lumen meum defecit, quod 
abstulerunt meam vim mihL £t ictiXiVfrcLv vires omnes, 
quae in me. Sum impotens vAp apxov^-tv omnibus cluo^ 

15 vonr, qui oderunt me, et xA^ct viginti quatuor T^ojSoXai;, 
in quarum roirta eram. £t timuit jSeifdfiy mihi meus fra- 
ter, meus oijy^uyo^, propter haec, in quibus plantarunt 
me. Atque apxovTtg onmes altitudinis habuerunt me sibi 
sicut t}Xf|v, in qua nullum lumen. Facta sum sicut vis 

9D vXiXfi, quae decidit ex apxovTtVj et dixerunt, qui sunt in 
aMOTtVy omnes: facta est chaos. Atque post haec circum- 
dedere me simul vires immisericordes, et dixerunt (i. e. 
constituerunt) auferre meum lumen totum, quod in me. 
£go ii credidi tibi, lumen, atque dixi: tu es meus tco- 

» Tn^. £t meum statutum, quod statuisti mihi, est in tuis 
roanibus. Libera me a xfojSoXai? ciudaJiBu^, quae afOi-' 
gunt me et persequuntur me. Profer tuum lumen su- 
per me, quod ego nihilum coram te. £t serva me in 86 
tua misericordia; ne fac me afCLci ignominia, nam tu es, 

39 cui vfjLViuufy lumen. Chaos obtegito TrpofioXA^ avScbiovf, 
£t sumant eas in infernam caliginem. Occludito ostium 

9. Torbatus (Turbaium P.) 11. cepit detrimentuni (r,g' 
^aro deficere P.) 58 

Yolentes devorare me dolo, dicentes: auferamus Imnen 
totum, quod in ea; haud patrante me <piidquam iis 
mali." Haee ia quum dixisset lesus, progressus Mat^ 
thaeus dixit: mi domine, tuum TvsvfjLcu movit me, et nt^ 
if>fi mihi tuum lumen, ut proferam octavam /MTctyoieur s 
TiTTtu^ (TOipiciu^. Tua yeip yis tTrpoipnTtvirt de ea olim per 
Davidem in tricesimo Psalmo, dicens: „Posui meum cor 
in te, domine. Ne fac, pudore afCLciar usque ad aeter- 
num. Serva me in tua tauLMruinf^ inclina tuam aurem 
in me. Festina, serves me. Esto mihi deus protector, m 
et domus, locus refugii ad servandum me, quod tu es 
meum firmamentum, et meus locus refugii. Propter 
tuum nomen indicabis mihi yiam, et nutries me, et du- 
ces me ex hoc laqueo, quem mihi occuluerunt, quod 
tu es mea protectio, deponam meum trvtvjuiA tuis ma- is 

87 nibus. Redemisti me, domine, deus veritatis. Odisti 
servantes vamm& sine causa. £go in credidi, et laetabor 
de domino, et tufppavca de tuo TrvtvfMri. Nam intuitus 
es meam humiliationem, et servasti meam yjAfxyiv ex meis 
amyxcti^, neque occlusisti me in manibus inimici; con- 9D 
stituisti meos pedes in (loco) spatioso. Miserere mei, 
domine, quod OKi^ojxAt. Oculus meus turbatus est prae 
ira et mea ylvx^i ^^ cor meum. Nam mei anni defece- 
runt in dolore cordis, et mea vita defecit in gemitibus. 
Mea vis debilitata est in paupertate, et turbata sunt mea x 
ossa. Factus sum cavillatio meis inimicis onmibus et 

88 his, qui adpropincpiant ad me. Factus sum terror notis 
meis, et videntes me fugiunt me. ObUti sunt mei si- 
cut mortui in suo corde, et sum sicut 0x<tio< perdituoL 
Nam audivi ignominiam turbarum cingentium me circa » 

11. domus, locus (deleatur ,,locus'' P.) 12. meus locus 
refugii (meum refugium P.) 17. vanum (vana P.) 18. de tuo 
irvBvtxan (de tua misericordia P.) 29. mortui (cadaveris P.) 
Ibid. Ev. Liic. 22, 29. 30. cf. Malth. 19, 28. 69 

me, Quum congregarentur in me simul, consilium ce- 
perunt ad auferendam meam 'v/^;^v a me. Ego it cre- 
didi tibi, domine, dixi: tu es meus deus, sunt mei KKfipoi 
in tuis manibus. Libera me a manu meorum inimico- 

6 rum, et serva me a persequentibus me. Monstra tuam 
faciem super tuum ministrum, et serva me in tua mi- 
sericordia, domine. Ne fac afHciar pudore, quod 
clamavi sursum ad te. AfQciuntor pudore «ff-eiSfi^, et 
convertant se ad orcum. Sunto muta labia dolosa, pro- 

10 ferentia Avofiiav contra iiK»iov in superbia et contemtu." 
Quum lesus ik audisset haec verba, dixit: kaXw^ Mat- 
tbaee. Nunc igitur, Ajuify, dico vobis, cum impletus fu- 89 
erit ApiSfMi TfXfco^, atque imiyersum evectum fuerit, se- 
debo in ^^wopta luminis, et vos quoque sedebitis super v 

15 duodecim vires luminis, usque dum restituerimus («iro- 
K^Knd) ra^ui omnes duodecim cwnipm in totfov xXiipoyo- 
fjuufv uniuscuiusque eorum. Haec ii quum locutus esset, 
dixit: yeeiTff, quid dicam? Progressa Maria, dixit: do- 
mine, de hoc ipso dixisti nobis olim in xapA^oKvi: vos 

» vwifjMVATi mecum irupAa-fjuov^, Constituam vobiscum reg- 
num, sicut meus pater constituit illud mecum, quod 
edetis et bibetis super meam T^ATe^ify in meo regno, 
atque sedebitis super duodecim Spovov^y ut xpivirri duo- 
decim 4^X«( Israelis. Dixit ei: luye, Maria. 

» Pergens adhuc lesus dixit suis fd^ASnTAi^. Factum 

est iterum post haec, quum afOigerent inmv o-oipiAv in 
chao irpofioXai wdcLiov^j dixit nonam jU.eTayoiAy dicens: „0 
Iiunen, xcLjaa^in hos, qui abstulere meam vim a me, et 
auferas vim, quam abstulerunt mihi, quod ego sum tua 

39 vis et tuum lumen. Veni, serves me. Magna caligo ob- 90 
tegito afOigentes me. Dic meae vi: liberabo te. Indi- 

20. Tretgcca-fAovg (in vnfctriMig P.) 21. sicut (ad verbum: 
Hctra modum, qao P.) v:\T\^ 60 

gento 8ua vi hi omnes, qui volunt aurerrc meum lumen 
mihi totum. Gonvertuntor ad chaos, sintque impotentes 
qui volunt auferre meum lumen mihi totum. Eorum 
vis esto sicut pulvis , et 'trcLriLTa-irca eos leu, tuus ayyiXe^j 
et si venerint euntes ad altitudinem: prehendito eos * 
caligo. Impingunto, ut convertantur in chaos, et pro- 
sequitor eos leu, tuus «tyycXo?, ut percutiat eos caligine 
inferna, quod insidiati sunt mihi vi cum facie leonis, 
haud faciente me malum iis, qua ahlaturi sunt suum 
lumen, quod in me. AfHigunt vim, quae in me, hanc, lo 
quam haud abripient. Nunc igitur, lumen, aufer puri- 
tatem vi cum facie leonis, inscia ea. Et consilium, quod 
cepit AvScLiif^^ ad auferendum meum lumen, aufer suum 
quoque. Et aufenmto lumen vi cum facie leonis, qua 
insidiantur mihi. Mea vis ipsa erit hilaris in lumine, et u 
gaudehit, quod servabis eam. Et dicent /Mff\ omnia 
meae vis: nullus alius servator praeter te, quod tu li- 
berabis me a vi cum facie leonis, quae abstulit meam 
vim mihi. Et tu liberabis me ab his, qui abstulerunt 
meam vim a me et meum lumen. Nam steterunt con^ » 
91 tra me, dicentes mendacium mihi, et dicentes: me cog- 
nosce fjLvmiptov luminis in altitudine, cui txiff-TivccL^ et 
fjVAyMircLv me: dic nobis f^vrrvipKL luminis in altitudine, 
qqod equidem haud cognovi, et retribuerunt mihi haec 
mala omnia, propterea nfiTTtvrcL lumini altitudinis; et s 
fecerunt meam vim luminis expertem. Ego ^f, quum 
vivcLyKCLa-oLv mc, sedi in- caligine, yl^xv humiliata in luctu. 
Et lumen, cuius causa vfjLvtvut tibi, serva me. Scio, te 

10. quod in me (deleantur verba: quod in me P.) 16. 
servabis („servabit.'' Sed legendum videlur in textu Rnd^nd^^- 
Mec „seryabis eam^' pro qn«^n«^^Mcc „servabit eam'* P. 22. 
me Gognosce (aut legendum ,,me cognoscere" aut ,,cogaosco" 
P.) 22. iuminis (add. quod P.) 23. iumtnis (add. quod P.) 
25. propterea (add. quod P.) 61 

me Uberaturum esse, propterea quod faciebam tuam 
voIuBtatem, ex quo eram in meo cntijvi. Faciebam tuam 
volimtatem sicut aopArot^ qui sunt in meo roifuf^ et sicut 
meos TuvQvyoij et lugebam intente quaerens tuum lumen. 

5 Nunc igitur drcumdederunt me Trpo^oXcn omnes etu^A^ouc, 
et gavisi sunt de me, et afflixerunt me valde, baud scien- 
tem, et fugientes, destiterunt a me, et haud misertae 
mei, reversae sunt iterum, ticetpeLV-av me, et afflixerunt 
me in magna afflictatione. Frenduerunt suis dentibus 

10 in me volentes auferre meiun Iiunen mihi totum. Quo 
usque igitur, lumen, avexet^ eas affligentes me. Libera 
meam vim e cogitationibus earum malis, et liberes me 
a vi cum facie leonis, quod ego sola in Aopttroi^ sum in 
boc T07(w' vf^veuo-uf tibi, lumen, versans in medio earum 92 

15 omnium, quae congregatae sunt in me, et clamabo sur- 
sum ad te in medio earum omnium, quae affligunt me. 
Nunc igitur, lumen, ne gaudento super me, exosae me 
et volentes auferre meam vim mihi; hae, quae oderunt 
me moventes suos oculos in me, haud faciente me quid- 

ao quam iis. Nam blande quidem alloquebantur me verbis 
mitibus interrogantes me fjLvmipttL luminis, quae haud 
novi, dicentes mihi, insidiantes mihi, et irascentes mihi, 
quod fTio-rcua-a lumini, quod in altitudine. Aperientes 
os suum inme, dixerunt: utique, auferemus eius lumen. 

2B Nunc igitur, lumen, novisti earum dolum, ne Avex' c^s, 
neve fac, tuam ^omSeieiv remotam esse a me. Festina, 
lumen, fac meum iudicium et meam vindictam, et iu- 
dica me in tua ctyetdoon^v}}. Nunc igitur, lumen luminum, 
ne auferunto meum lumen a me, neve dicunto apud se: 

39 nostra vis satiata est eius lumine, neve dicunto: devo- 
ravimus eius vim, oXXct caligo supervenito in eas, et 
sunto impotentes hae, quae volunt auferre meum lumen 
a me, et induunto chaos et tenebras dicentes: abstulimus 

33. abstulimus (auferemus P.) 62 

eius liimen eiusque vim. Nunc igitur senra me, ut gau- 
deam, nam volo (i. e. desidero) decimum tertium tutjvA, 

93 roirov iotctioavyrSy et dicam omni tempore: magis splende- 
bit lumen leii tui AyyBhov^ et mea lingua vfAveoTti tibi 

in tua cognitione totum tempus in decimo tertio fkixafu % 
Factum est, quum lesus finisset dicere haec verba suis 
^«^TctK, dixit iis, qui vin^ti in vobis, proferto eorum 
solutionem. Progressus lacobus osculum dedit pectori 
lesu, dixit: mi domine, im^ci mihi tuum irrivfta, atque 
sum promtus ad proferendam eorum solutionem. De n 
hoc ipso tua vis tirpoipyiTeva-ev olim per Davidem in tri- 
cesimo quarto Psalmo dicens hoc modo de nona /u.rrei- 
vou^ xirrecQ^ troipiA?: „Iudica, domine, qui iniuria me af- 
ficiunt; pugna cum pugnantibus mecum. Prehende otcXov 
et Ovpeov; surgas ad ^oviSeiv mihi; eiice gladium et occlu- is 
das eum coram his, qui $\il5ovirt me. Dic meae ylA^x!}' 
Ego sum tua salus. Pudore alficiuntor, ut consternan- 
tur quaerentes meam ypxjxKv» Convertuntor retro, ut 
pudorie afficiantxu' cogitantes mihi mala. Sunto sicut 

94 pulvis coram vento, et «yyeXoc domini persequitor eos. m 
Esto eorum via caligo et impingant, atque cbyYcXo; do- 
mini OXt^eru eos, quod occuluerunt mihi laqueum sine 
iusta causa in perniciem suam solam, et irriserunt meae 
yfAJXyi invanum. Venito iis laqueus, quem ignorant, et 
prehendunto eos insidiae, quas occuluerunt mihi, et ca- s 
dunto super hunc laqueum. Mea yjAJX^i ^ laetabitur 
super domino, et erit hilaris super eius salute. Mea 
ossa omnia dicent, domine, quis erit similis tibi? Ser- 

95 vas pauperem a manu fortioris, et liberas pauperem et 
miserum ab his, qui diripiunt eos. Surrexerunt testes » 
iniusti, interrogarunt me, quae haud novi; retribuerunt 
mihi mala loco bonorum, et filiorum orbitatem meae 
yf^vxf' Ego h, eorum evox^ovvrm^ indui saccum, et hu- 

3. totum (adde meum P.) 30. eos (eum P.) 63 

miliayi meam yfAJX^^v vtirrtu^y mea precatione conversum 
86 in meum sinimi. Placui tibi sicut meo proximo, et 
sicut meo fratri, et bumiliavi me sicut lugens et sicut 
tristis; tu^pcLySi^rttv super me, et pudore sunt afFecti; 

5 (MMTiytq congregatae sunt super me, neque sciyi; sepa* 
rati sunt, neque dolore cordis afFecti sunt; ticupM^v me, 
et irriserunt mihi in irrisione; frenduerunt suis dentibus 96 
in me. Domine, quando intueberis in me? Siste meam 
animam ('v^^ni') a facinoribus eorum malis, et serva meam 

10 unici filii condltionem a leonibus. Manifestabo te, domine, 
in ffxx/wDO-Kf magna, et praedicabo te in Xcto;, cui nullus 
numerus. Ne gaudento de me, qui sunt inimici mihi in 
iniustitia, qui oderunt me sine causa, et innuunt suis 
oculis, quod mecum quidem loquuntur verbis tipv(viMi^^ 

15 et. cogitant opyviv in dolis, dilatarunt os suum in me, et 
dixerunt: cvyff^ nostri oculi pleni simt eius adspectu« 
Vidisti, domine, ne tace, domine, ne abstine te a me. 
Surge, domine, animum vertas ad meum iudicium; ani-* 97 
mum verte ad meam vindictam, mi deus et mi domine; 

20 neve (ou^) dicunto: ffuyff nostrae 'v^;^9f, ne dicunto: devo- 
ravimus eum; pudore afQciuntor, ut consternentor simul, 
qui laetantur de meis malis; induunto pudorem et con- 
sternationem, qui loquuntur magna verba conlra me. 
Laetantur, ut exultent hi, qui volunt meam iiKaK^ruvry^ 

25 et dicunto, esto dominus magnus; exaltetur hic, qui vult 
tipv^yiv sui ministri. Mea lingua exultabit de tua ^<xai- 
09vvyji et tuo honore diem totum." Haec igitxu* quum 98 
dixisset laccobus, dixit lesus: euyE laccobe, x(t\e«;$; haec 
est solutio nonae fAtJAvoiA^ Tnrreoifi 0*0^101^. cLfxr^v^ ct/ui)v, 

1. conversum se (conversa P.) 19. mi domine (add. 
x^tvov me, domine Hctrn meam hiHatorxjvriv \ ne laetantor me, 
mi deus P.) 24. Laetantur (Laetantor s. Laetentur P.) 2o. 
hic qui vult („fai qui volunt" etc. sc. dicunto: csto domt- 
nus magnus, exaltetur P.) 64 

dico vobis: intrabitis prius in regniim caelorum ({uam 
acpa/roi pmnes et dii omnes atque cLpxovTi^ omnes, qui 
sunt in decimo tertio Auavt et in duodecimo cmuvij vos 
iii non soli, aXX' unusquisque etiam, qui fecerit mea 
fAvrtfiptA* Haec it quum locutus esset, dixit iis: yocirf, b 
quomodo vobiscum loquar? Prosiliens iterum Mariham, 
dixit: utique, domine, hoc est, quod dixisti nobis olim: 

'^ ultimos futuros csse primos et primos futuros esse ul- 
timos. Primi igitur, quos procrearunt ante nos, sunt 
AopATotj tiTuiin isti fuerunt ante genus bumanum, isti et it 
dii et Apx^vre^^ et homines, qui suscipient ju.uTTr^ia, in- 
trabunt prius in regnum caelorum. Dixit ei lesus: e^ryM 
Mariham. 

Pergens adhuc lesus dixit suis fjLaSfiTAt^: Factum 
igitur est, quum protulisset nonam fjieTAvoiAv xiori? ro^x^h u 
aOIixit iterum eam vis cum facie leonis, volens auferre 
vim omnem ei. Exclamavit rursus sursum ad lumea 
99 dicens: lumen, cui fno-Tcuo-a inde ab iniUo, cuius causa 
suscepi hos magnos dolores, ^oriSti mihi. £t acceperunt 
ab ea suam jxtTavotAv hoc tempore. Exaudivit eam pri- si 
mim& fjAjmiptovj et miserunt me (i. e. missus sum) eius 
KeKeuiTtt; veni ad adiuvahdam eam, duxi eam sursum ia 
chao, quod tfjitTAvoftvtv^ et propterea quod Ticrcuratf-a lu* 
mini, suscepit hos magnos dolores et hos magnos xtviu» 
^ vov^y et decepta est ab AvSaitt deo, neque deceperunt ss 
eam per quidquam aliud, fi /uffri per iovAfJnv luminis prop- 
ter similitudinem luminis, cui tictrTwuv-tv. Propter hoc 

>^ igitur missus sum xfXfvo-fi primi fjLv^mptov ad adiuvan- 
dam eam in occulto. Nondum ie veneram in roTov mu^ 
vuv omnino, ctXXct veni per medios eos omnes, nullis ao 
viribus sciis, neque (ourc) illis, quae (pertinent) ad 

8. £v. Matth. 20, 16. cf. 19, 30. Marc. 10, 31. Luc. 
13, 31. 23. cjbifrai^otjxei/, et (tfAtTavofiTevy atque eiiam P.) 24. 
xtvSvfovgj et (deleatur „et" P.) 65 

internum interni, neque (ovri) illis quae (pertinent) ad 
extemum extemi, ti /xyiri primo fjLvmipicf solo. Factum 
igitur est, quum venissem in ehaos ad adiuvandam eam, 
yidit xne (sc. xio-. 0*.), quippe qui essem voepog et splen*- 

5 derem valde, et qui essem misericors ineam, non eram 
yttp AvQcLirt^ sicut vis cum facie leonis, quae abstulit vim ^ 
luminis in ro^Kt, et quae afflixit eam ad auferendum 
lumen totum, quae in ea; yidit igitur me praeditum lu- 
mine maiori quam ivvAfjLiv cum facie leonis decies millies, 

10 et misericordem erga eam, atque intellexit, me ex alti- 100 
tudine altitudinum esse, cuius lumini eTrimva-iv inde ab 
initio, confisa igitur est TKrTi; <ro<j>i(t et dixit decimam 
fieTAvoitLv dieens: „CIamayi sursum ad te, lumen lumi- 
num; quum afQigerem, audisti me, lumen, serya meam 

15 yim a labiis iniustis et AvofjLOKf et ab insidiis dolosis. 
Lumen, quod ablaturi sunt a me insidiis dolosis, non 
afFerent tibi. Insidiae ycLp «udajov^ emanarunt et laquei 
immisericordis; yae mihi, quod meum habitaculum re- 
motum, et sum in habitaculis chaus; mea yis est in t6- 

20 vot^ haud meis. Blande allocuta sum immisericordes 
illos, et quum blande allocuta essem eos, pugnarunt 
contra me sine causa.*' Haec igitur quum lesus dixisset 
suis /bitit^TflK^, dixit iis: nunc igitur, quem suum tvcu^a 
moyerit, progreditor, ut dicat solutionem decimae fAe-^ 

25 7(Lvot(tg 'trifrretag o-o^ta^ Respondens Petrus dixit: domine, 
propter hoc iterum tua yis luminis cTrpo^Tcvo-f per Da- 
yidem olim dicens in centesimo decimo nono Psalmo: 
„CIamavi sursum ad te, domine, quum afHigerer. Audi- 
sti me, domine, serva meam ylAJX^v a labiis iniustis et 101 

35 a lingua dolosa. Quid dabunt tibi et quid adiicient tibi? 

7. ct (atque ctiam P.) 8. quae (quod P.) 8. me 
(add. ero(pta P.) 14. afHigerem (afBigerer P.) 17. emanarunt 
et (dispersae sunt atque etiam P.) 20. BlanJe (£t blande P.) 
30. adlicient tibi (add. ad linguam dolosam P.) 

e 66 

lacula fortis acuta cum Afdpa,^i deserti. Vae mihi, quod 
meum habitaculum remotum est. Habitavi in habitacu- 
lis Kedar. Mea "^;^ deversata est in multis locis. Eram 
n^vnco^ cum exosis tipfivnv. Quum locutus essem cum 
lis, pugnarunt cum me sine causa." Haec igitur nunc, s 
domine, est solutio decimae fMTAvoiA^ mrrttai a-off^w, quam 
dixit, af&igentibus eam x^ojSoXcti^ vKtKcu^ ctvda^ou^, istae 
eiusque vis cum facie leonis, et quum sOKi^ira,v eam 
mazime. Dixit ei lesus: fuyc Petre et xAkuf* Haec est 
solutio decimae fMTcbvottL^ irtTTiOjg ^oipiAi* i» 

Pergens adhuc lesus in sermone dixit suis /bta^Tciis : 
Factum est igittu*, quum yideret vis ctun facie leonis 
adpropinquantem me ad mmv ro^xAi^» praeditum iumine 
quam maxime, irata est magis, et T^oc/SaXcv ex se aliam 
multitudinem TrpofioXuv vehementium maxime. His igitur is 
factis, dixit undecimam fAiTAvoteLV titu^ to<I>icl dicens: 
„Quid exaltat se vis validi in malis. Erat cogitatio eius 
auferendi lumen, quod in me, omni tempore, atque sicut 
102 ferrum caedentes abstulere vim in me. Praetuli descen- 

dere in chaos, quam manere in loco decimi tertii ctiwvoc, » 
TOT^ ftKtnoavvm^, £t voluerunt capere me dolo ad de- 
vorandum lumen meum omne. Propter hoc igitur lumen 
auferet earum lumen totum, et destructur earum vhn 
tota, et auferet earum lumen, neque sinet eas esse in 
decimo tertio atwvi, earum habitaculo, neque sinet earum » 
nomen in tottu horum, qui vivent, et videbunt haec, 
quam facta simt tibi, o vis cum facie leonis, viginti qua- 
tuor x^ojSoXcif, ut timeant, neve sint inobedientes, aXXa 
dent puritatem sui luminis, et videbunt te, ut gaudeant 
te, ut dicant: en, T^ojSoXif, quae haud dedit puritatem ao 
sui luminis, ut servaretur, aXKo, gloriatur de ea in multo 
lumine suae vis, propterea quod haud irpoefitLKw in vi, 

27. quam (quae P.) 32. in vi (e vi P.) 67 

quae in ea, et dixit: auferam lumen wi&Ttu^ To^Mi^ hoc 
quod auferent ab ea/' Nunc igitur, cuius vis exaltata 
est, progreditor, ut proferat undecimam fMTcLvoiCLv virreo^ 
TofpM^. Tunc (totc) progressa Salome, dixit: mi domine, 
5 de hoc tua vis luminis eirpoipyiTeuTB olim per Davidem 
dicens in quinquagesimo uno Psalmo: 9,Gur ivvATOi glo^ 
riatur de sua mki^? Tua lingua tjxeKiTviTM iniustitiam 103 
diem totum sicut novacula tondentis acuta. Fecisti do- 
lum, dilezisti mkiav magis quam ayafior, dilexisti iniusti- 

10 tiam magis quam loqui iiKAtofrvv^Vy dilexisti verba omnia 
immersionis, et linguam dolosam. Propter hoc deus de- 
struet te penitus, evellet te et eripiet te ex tuo habita- 
eulo et extrahet tuum radicem, ut proiiciat eam longe 
a viventibus. iiA^^/aXfAtt. A<kaio< videbunt, ut timeant, 

is et iUudent ei dicentes: en, homo, qui non posuit deum 
sibi ^dov, oLKKa confisus est in suis divitiis magnis, at- 
que invaluit in suo vano. £go ie sum sicut arbor oli- 104 
vae dans xct^xov in domo dei. Credo misericordiae dei 
ad aeternum aeternitatis et manifestabo te, quod fecisti 

» mecum, et v^xojULeivu tuum nomen, quod XP^^^^ ^^t coram 
tuis sanctis.'* Haec igitur, mi domine, est solutio un- 
decimae fAeravoiA^ irirreuf o'o^<«?, quam tua vis luminis 
moverat me, dicentem eam xcita tuam voluntatem. Fa- 
ctum igitur est, quum lesus audisset haec verba, quae 

a» dixit Salome, dixit: cuyc Salome, A/btf;v, AfjLv^v dico vobis: 
absoluturus sum vos fAAjmipioti omnibus regni luminis. 

Pergens ie adhuc lesus in sermone dixit suis fAeu^ 
6viTAti: Factum igitur post haec, adpropinquavi magis 
chao, praeditus lumine quam maxime, ut auferrem lu- 

90 men iUius vis cmn facie leonis. Quum essem lumen ma- 

xime, timuit et clamavit swsmn ad suum deum ctutfoj^, I|i_ Lc <' 
adiuvaret {(ionSrio^) eam, et hoc temporis momento pro- 

3. undecimam lAeravotav (solutionem undecimae iMTavoiag 
P.) 21. igitur (add. nunc P.) 68 

spexit e decimo tertio auovi deus etvOdLi^s^ despexit in chaos, 

105 irascens valde, volens adiuvare (i3cffdf<v) suam vim cum 
facie leonis, atque illo tempore conversa est ad TrKmv 
TQ^iAv vis cum facie leonis ipsa eiusque x^o/3oXcii omnes 
volentes auferre lumen totum, quod in Toipia, Factum s 
igitur est, quum affligerent a-ofptcLv^ clamavit sursum in alti- 
tudinem, clamans sursum ad me, ad adiuvandam (Soiidciv) 
eam. Factum igitur est, quum intueretur in altitudinem, 
vidit AvSaiyi irascentem mazime, atque timens dixit duode- 
dmam fAirvvoiAv propter Au0a^ eiusque x^ojSoXcir?; clama- h 
vit ^f sursum ad me dicens hoc modo: „Ne obiiviscere, 
lumen, mei v/jLvoVf quod aperuerunt eius ora in me 
AvdAi^i eiusque vis cum facie leonis, insidiati sunt mihi 
et circumdederunt me volentes auferre meam vim et 
oderunt me, quod ceclni v/jLvovg tibi, loco quod amarent is 
me, iie^AKov me, ego ie canebam vfivovg. Gonsilium ce- 
perunt auferendae meae vis, quod cecini v/jlvov^ tibi 
lumen, et oderunt me, quod dilexi te. Galigo venito 

"^ super auda^, et maneto ad eius dextram apXL^v caliginis 
externae, et, quum iudices eum, aufer eius vim ab eo, » 
et facinus, quod excogitavit, ad auferendum meum lu- 
men a me, auferes suum ab eo, et deficiunto eius vires 

106 omnes suorum luminum, quae in eo, et sumito alius 
eius magnitudinem in tribus Tpiiwauoi^. Sunto expertes 
luminis vires omnes eius 7rpoj3oXei;y, eiusque uXii esto lu- » 
minis expers. Eius Tcpo&oKAt manento in chao. Ne si- 
nunto eas ire in suum tovov, Lumen earum deficito in 
iis, neve sinunto eas adscendere in decimum tertium 
AioJVAf suum To^Tov. Purgato lumina omnia, quae sunt 
in AvBAiet^ vApAXvifjLimi^ y purgator luminum, et auferat ao 
ea ab illis. Prehendunto eius x^ojSoXflt? Apxovrt^ caliginis 
internae, neve quisquam suscipito eum in suum totov, 

12. aperaerunt eius (sua P.) 69 

neve quisquam audito vim TrpofioXjuv eius in chao. Aufe- 
runto lumen, quod est in eius «'^ojSoXai^, et vindicent 
(aut abripiant) sua nomina in decimo tertio AUtfvt, eius 
ipsius auferant nomen ex illo tottu usque ad aeternum, 

9 et super vim cum facie leonis adducunto peccatiun, quod 
irpceficLKe coram lumine, ne extinguant (tvofjitAv vXrSt quam 
protulit, atque eius peccatum simul erit coram lumine 
usque ad aeternum; neve sinent eas videre, ut auFerant 
earum nomen in tottu omni, propterea quod haud pe- 

10 percerunt mihi, et afHixerunt, quod abstulerunt, eius 107 
lumen eiusque vim, atque etiam post haec, in quae im- 
raiserunt me, voluerunt auferre meum lumen totum mihi. 
Praetulere (proprie: amarunt) descendere in chaos. Erunt 
in eo, neque ducant eas sursum inde ab hac hora. No- 

15 luerunt habitaculum tottqv ^ixatsoxivi)?, neque sument eas 
in illud inde ab hac hoi^a. Induit in se caliginem sicut 
cvJU^flb, et intravit intus in eum sicut aqua, et intravit 
in eius vires omnes sicut oleum. Involvitor chao sicut 
veste, et cingat se caligine sicuti TCjuvfi peUicea omni tem- 

90 pore. Haec fient his, qui haec duxerunt super me 
propter himen, et qui dixerunt: auferamus eius vim 
omnem. Tu ^f, lumen, miserere mei propter /Avmipiov 
tui nominis, et serva me in ^nio-TOTHiu tuae misericordiae, 
propterea quod abstulerunt meum lumen et meam vim, 

29 et mea vis co-ciXcv^ in me, neque steti in earum medio. 
Sum sicut uXyi delapsa, propulere me in hanc partem 
atque in illam, sicut daemonem (pr. percussorem) qui 
in cLtpi. Mea vis perdita est, quod nullum mihi /uLvrm" 
ptov ibi, et mea uXi) ligata est propter meum lumen, 

90 quod abstulerunt; atque sTKuirrov me. Intuitae sunt in 

3. sua nomina (suum nomen P.) 7. eius (eanim P.) 
11. eiusque vim (vel potius: et arHixerunt eum, cui abstule- 
runt suum lamen suamque vim P.) 14. ducant (ducat s. da- 
cet P.) 17. in eum (in illud P.) 70 

me, adnuentes mihi. jSoifdci mihi xcit* toam misericor- 

108 diam." Nunc igitur cuius irviOfJLA alacre, progreditor, ut 
dicat solutionem duodecimae /ctfTcivoi*^ xirruiK a-ofpta^. 
Progressus ii Andreas dixit: mi domine vurtp^ tua vis 
luminis tirpo^iiTevo-fy olim per Davidem de hac jtuTcitroia» s 
quam dixit xiori^ ro^tfli» et dixit in centesimo octavo 
Psahno: „Deus, ne tace ad meam laudem, quod os pec- 
catoris et doli aperuerunt suum os in me. Locuti sunt 
in me lingua dolosa, et circumdederunt me verbis odio- 
sis, et pugnarunt mecum sine causa; locoj quod dilige- u 
rent me, itt^ttXov me. Ego Jk precabar. Gonstituerunt 
in me mala loco bonorum, et odium ioco «lyflbini^; con- 
stitue (KA$iTTa) peccatorem super eum, atque iiafioXo^ 
stato ad eius dextram. Si iudicaverint eum, exito dam- 
natus. £t eius precatio fiat peccatum. Eius dies defi- u 
ciunto, nec non alius accipito eius tria^oxtiAv, Eius filii 
fiant opfpckvoi^ eiusque coniux fiat x^^pA* Gonturbent eius 
liberos et transferant eos, ut precentur, proiiciant eos 
ex suis aedificiis. AeLvtimn^ perlustrato, quae sunt ei 

109 omnia, et peregrini abripiunto eius labores onmes. Ne u 
esto manum ei praebiturus, neve (ovSt) misericordia esto 
eius op<f>a,voif, Exscindunto eius liberos et deiento eius 
nomen in ytvtA una; recordantor pcccati eius parentum 
Goram domino omni tempore, neve exstinguunto avojmav 
eius matris; disperdunto eius memoriam a terra, quo- u 
niam non recordatus est facere misericordiam, et per- 
secutus est hominem pauperem et miserum, et thu^t 
dolentem ad interficiendum eum. Dilexit convicium, et 
veniet ei; noluit benedictionem, erit remota ab eo; in- 
duit convicium sicut tunicam, et intravit in eius inte- si 
riora sicut aqua, fuit sicut oleum in eius ossibus, esto 

12. ayaiTfig (meae aytt7rr,g P.) 24. omni tempore (dele- 
antar voces „omni tempore^' P.) 25. eias matris (add. sunto 
coram domino omni tempore P.) 71 

ei sicut yestis, qua involvet se, et sicut^omif, qua cinget 
se onmi tempore. Hoc est opus iiafiakKovruv coram do- 
mino et dicentium TrtLpavofAA contra meam "^;^!^. Tu 
i€ domine, domine, fac misericordiam mecum propter 

5 tuum nomen, Serva me, quod ego pauper et ego miser. 

Cor meum turbatum est intus in me. Abstulere me e 110 
medio sicut umbram inciinatam. Excusserunt me sicut 
locustas, pedes mei debiles facti in vfimn^ atque mea 
caro {^apQ mutata propter oleum; ego Jk factus sum 

10 iis irrisio. Viderunt me et moverunt sua capita, fiotiOu 
mibi, domine, deus, et serva me xeiT» tuam misericor- 
diam. Gognoscunto, hanc esse tuam manum, atque te 
creasse eam, domine." Haec est solutio duodecimae 
fMTAvotcL^y quam dixit TFtm^ o-o^/a, versans in chao. 

15 Pergens adhuc lesus in sermone dixit suis /bCA^mi$: 

factum est iterum post haec, ciamavit sursum ad me 
XJ0-TK o-ofptoL^ dicens: lumen luminum, xApajSfjSnM in du- 
odecim (UufTtv^ veni infra eos. Propter hoc dixi duode- 
cim fjLgTAvotttg kato, unumquemque cticiWA. Nunc igitur, 

» lumen luminum, remitte mihi meam Tca^A&wtv^ quod 
maxima est, nam relictis toitoj? altitudinis, venieus ha- 
bitavi in to^oic chaus. Haec igitur quum dixisset titvi^ 
0-0^1«, perrexit adhuc in decima tertia fJurcLvote^ dicens: 
Audi me vfivtvovTAv tibi, lumen luminum, audi me di- 

2» centem fAtrekvoiAv decimi tertii aian^o^, totou, ex quo de-* 
scendi, ut impleatur decima tertia fMravoteu decimi tertii 
Attavof. Haec irApafii^KvtA descendi ex iis. Nunc i^tur, 111 
lumen luminum, audi me vfjwtvovo-av tibi in decimo tertio 
aiwvty meo toto^, ex quo descendi. Serva me, lumen, 

30 in magno tuo fAvm^pica^ et remitte meam xapafiaa^iv in 
tua remissione, et da mihi ^aTntv-fAH^ remittas mea pec- 
cata, et purges me a mea %ap<$J^(LTti\ et mea 'Kafafioff-is 

15. Pergens (add. 5< P.) 72 

est vis cum facie leonis, quae baud latebit te onmi tem- 
pore, quod descendi propter eam, atqae ego xct^ajSfjSiiM 
8oIa in cto^ATOK, quorum ia tot^ sum. Decendi ia cbaos; 
iFApeLfii^M coram te, ut tuum statutum periiceretar.'' 
Haec igitur locuta est Trifmg o-oiptA. Nuac igitur, cuius s 
ifvsoixa» moverit eum, ut votfiTf eius dicta, progreditor, 
ut proferat eius voijfia. Progressa Martba dixit: domioe, 
meum TrvsvfAA movit me, ut proferam solutionem boruoi, 
quae dixit 'Kivm a^ofpitLi tua vis st^o^iitcvtcv olim de iis 
per Davidem ia quiaquageslmo Psalmo diceas boc modo : » 
112 „Miserere mei, deus, katcl magaam tuam misericordiam, 
KArcL copiam tuarum miseratioaum exstiague meum pec- 
catum, lava me maxime a mea cLvofAiA^ atque meum pec- 
catum coram me omai tempore, ut iustificeris ia tuis 
verbis, atque ut viacas, quum iudicaveris me." Haec est is 
solutio verborum, quae dixit Trimg co^ia» Dixit ei le- 
sus: suye, MhM^^ Martba, fjLAHLcupuL, 

Pergeas ^s adbuc lesus ia sermoae dixit suis fjLoAit^ 
TAf$: Factum igitur est, quum iciTXi^ cofpiA dixisset baec 
verba, impletum est tempus, ut ducereat sursum ia cbao, » 
atque a me ipso, x^P^^ primi juuo-Trptoti, duxi vim lumi- 
nis e me, misi eam ia cbaos, ut duceret Tfimv o-o^iav 
sursum ia tottok profuadis cbaus, ut duceretur ia totov 
superiorem cbaus, usque dum xcXeuo-t^ veaerit a primo 
fjLVc^ptufy ut ducereat eam sursum ia cbao omaiao. £t as 
mea vis luoiiais duxit mmv 9-otpieLv sursum ia roicovg su- 
periores cbaus. Factum igitur est, quum cogaosseat 
TT^ojSoXcu cLvdAiov^y ductam esse tpi^^uv coipMv sursum ia 
roirovg superiores cbaus, persecutae simt eam ia altitu- 
diaem, voleates sumere eam rursus ia toxou^ cbaus in- ao 
feriores. £t spleadebat maxime mea vis lumiais, quam 
misi TOfpie^ in cbaos. Factum igitur est, quum perse- 

7« domlne (mi domlne P.) 20. ducerent (add. eam P.) 73 

querentur o-ofpicLv x^ojSoXai au^a^ou^, qumn ducta esset 113 
in roirov^ superi^res chaus, cecinlt vfjLvov et clamavit sur- 
sum ad me dicens: nTfiviVTta sursum ad te, lumen, quod 
volo venire ad te, vfjivivTUf tibi, lumen, nam tu es meus 

ft servator, ne sine me in chao. Libera me, lumen altitu- 
dinis, nam tu es, cui v/xvivu. Misisti mihi tuum lumen 
a te et servasti me. Duxisti me in roicovi superiores 
chaus. GoUabuntor igitur in roirovg inferiores chaus tt^o- 
jSoXtti avSaSov^^ quae persequuntur me, neve veniunto in 

10 roTTovi superiores, ut videant me. £t magna caligo ob- 
tegito eas, et venito iis obscura caligo; neve vidento 
me in lumine tuae vis, quam misisti mihi ad servandam 
me; ut ne prehendant iterum me, et eorum consilium, 
quod excogitarunt ad auferendam meam vim, ne fiat 

15 iis, et sicut dixerunt mihi, auferre meum lumen mihi, 
aufer suum quoque loco mei , et dixerunt auferre meum 
lumen totum, neque poterant auferre id, quod tua vis 
luminis est mecum, prepterea quod consilium ceperunt 
sine tuo statuto, lumen, propter hoc non potuere auferre 

30 meum lumen, quod e^ioTeuo-a lumini, non timebo, et lu- 114 
men est meus servator, neque timebo." Nunc igitur, 
cuius vis elata, dicito solutionem verborum, quae dixit 
irirrii a-o<l>M, Factum jf est, quum lesus finisset dicere 
haec verba suis /u<tAfT«i?, progressa Salome dixit: mi 

95 domine, mea vis AveiyKaXjEi me ad dicendam solutionem 
verborum, quae dixit irumg iroipiA. Tua vis iTFpotpyiriVTsv 
olim per Salomonem dicens: „Manifestabo me tibi, do- 
mine, quod tu es meus deus. Ne sine me, domine, am- 
plius, quod tu es mea iKTCt^; dedisti mihi meum ius 

90 gratis, et servor a te; labuntor persequentes me, neve 
yidento me. Nubes caliginis obtegito eorum oculos atque 

2. CfjLvou (add. iterum P.) 8. Collabantor (Delabuntor 
P.) 15. sicut (Hora modum, quo P.) 29. meom ius (tuum 
iudicium P.) 74 

nebula cec^o^, esto caligo iis, neve vidento diem, ut ne 
prehendant me; esto impotens eormn consUimn, et quae 
deliberarant, veniunto in eos; meditati sunt consiiium, 
neve esto iis. Vicerunt eos validi, et quae pararunt 
xAKea^j collapsa sunt infra eos. Est mea ikiri^ in do- s 
mino, et haud timebo, quod tu es meus deus, meus 
a-umnpJ* Factum est igitur, qutun Salome finisset dicere 

115 baec verba, dixit ei lesus: cuyt Salome atque xdkuf. 
Haec est solutio verborum, quae dixit xim^ o-o^xa- 

Pergens ii adhuc lesus in sermone, dixit suis fM- » 
OyiTai^: Factum est, quum inmg o-ofptA finisset dicere baec 

m 

verba in cbao, feci vim luminis, quam misi ei ad servan- 
dam eam, feci eam esse coronam lucis illius capiti, ut 
ne superarent eam inde ab hoc tempore x^o/SoXa&i ftuSa- 
jbu?, atque quum esset corona lucis eius capiti, move- u 
runt vKa^ omnes (i. e. motae sunt vXai omnes) quae in 
ea, et purgatae sunt omnes in ea, perierunt et fuerunt 
in chao , intuentibus in eas vpo^oXai^ Auda^ou^ et gau- 
dentibus iis, et purae (sc. partes) luminis eiXiKpivw^y quae 
in 0-o^if, dederunt vim luminis meae vi luminis, quae » 
fuit corona illius capiti. Factum igitur est etiam, quum 
(sc. mea vis) circumdaret lumen BiKmpm^^ quod in o-o^i<», 
atque eius uXaLpiw lumen haud abesset a corona vis, 
flammae lucidae, ut ne privarent eam ^^ojSoXeii av0A^ov<, 
— haec igitur quum fierent ei, incepit yfMtotw vis tiki'' is 
Kpmi^ iuminis, quae in o-o^i^. *Tfiy£uou0-ei. ^e meae vi lu- 
minis, quae est corona eius capiti, cecinit ufAvotr ^c dicens: 
„Lumen est corona meo capiti, et haud ero absque ea, 
ut ne privent me x^ojSoXai auda^ou?, et, quum motae 

116 fuerint uXcti omnes, ego it haud movebor, et quum pe- m 
j^ rierint meae uX«i omnes, ut maneant in chao, quas vi- 

debunt irpofioXAi AvdaS^ovg^ ego it haud peribo, quod 

4. neye esto (et non factum est P.) 4. Vicemnt (et 
yicerunt P.) 11. Factnm (add. igitur P.) 75 

Itimen est mecum, atque etiam ego ero cum lumine." 
Haec verba ^c dixit vim^ a-o^<«i. Nunc igitur qui vofi 
voufia horum verborum, progreditor, ut proferat eorum 
solutionem. Progressa ig Maria, mater lesu, dixit: mi 

s fili Kctm KocfMv^ mi deus, et mi a^farep xata altitudiaem, 
KiKevt mihi, ut proferam solutionem horum verborum, 
quae dixit xiort^ a-oipiA. Respondens ^e lesus dixit: tu 
quoque Maria, quae accepit fjLop^tiv^ quae in ^Ap^Xuy \ 
xfttf ' vAnv, et accepisti similitudinem (i. e. faciem) quae in 

10 wp6ev(^ luminis, xara lumen, tu et altera Mariham fjLA- 
Mupio^; et caligo facta est propter te, atque etiam exiit a >c 
te 0-w/but uXis;, in quo sum, quod purgavi et mundavi; 
nunc igitur KeKivea tibi proferre solutionem verborum, 
quae dixit 7iot<$ o-o^xa* Respondens ^f Maria, mater 

15 lesu, dixit: mi domine, tua vis luminis cxpo^^fTeifo-f de 
his verbis olim per Salomonem in eius decima nona ^ 
ode et dixit: „Dominus super meum caput sicut corona, 
neque ero absque eo. Plexerunt mihi coronam cLKfiSiiAf. 117 
£t fecit tuos kXa^ov^ germinare in me, quod non tulit 

ao coronam aridam, haud germinantem, aXX» vivis super 
meum caput et progerminas super me; tui Ktip^jroi pleni 
sunt et perfecti, pleni sunt tua salute." Factum est igi- 
tur, quum lesus audisset haec verba, quae dixit Maria, 
sua mater, dixit ei: tuyr, xaXa;?, ct)U.i;y, ct/uify, dico tibi: 

2s fjiOKapto-ovTi te a fine terrae usque ad eius finem, quod ^ 
habitavit apud te TrapoLdmKn primi fjLvrmpiov^ et per illam 
TrapASriKViv servabuntur omnes (sc. incolae) terrae et al- 
titudinis onmes; et TPcupAdviKn illa ista est apx^i ^t finis. 
Pergens ie adbuc lesus in sermone dixit suis /ua^Tcii^: 

30 factum est, quum dixisset decimam tertiam fjLtrAvoMv 
ifiTtii ff-otpiAf illo ^ff tempore impletum est statutum 0Xi- 
'sf/tcifv omnium, quae constituerunt irirrsi To^tt^ propter 

14. mTTtg (deleatur yox ,,9^10719'' P.) 32. quae consti- 
tuerunt Giquas constituerunt" vel potius yyquibus igaominiose 76 

consummationem primi /juumiptQVj quod est inde ab ori* 
gine, et venit eius tempus, ut liberarent eam in chao 
et ducerent eam sursum in tenebris omnibus; acceptum 
^ enim (yctf) est ab ea /jht cLvoitt apud primum fAvc^ptov^ 
atque ipsum illud fivTTYiptov misit mihi magnam vim iu- s 

118 minis ex altitudine, uti jSoti^o-ci; irirm coipntj et ducerem 
eam sursum in eius chao. Intuitus ie in altitudinem 
(nuvo^i yidi vim luminis, quam misit mihi primum juuffnj- 
piov^ ut servarem o-o^tctv in chao. Factum igitur est, 
quum viderem ezeuntem ex aiojtiv et venientem in me, it 
[ego it eram super chaos], alia vis vis luminis exiit a 
me quoque, ut etiam /3cY|^T>r x<oTf( cofpta; et vis luminis, 

^ quae exiit ex altitudine a primo fAvim/fpiu) ^ descendit su- 
per vim luminis, quae exiit e me, et ATrAvTwtrcLi sibi in- 
vicem factae sunt magna A^jroppotct luminis. Haec igitur is 
quum dixisset lesus suis fjLaSyiTAtc, dixit: voitrtf quomodo 
vobiscum loquar? Exsiliens iterum Mariham dixit: nii 
domine, vooj^ quod dicis de solutione huius sermonis. Tua 
vis luminis e7rpo<pviTtv(rev olim per Davidem in octogesimo 
quarto Psalmo dicens: ^Misericordia et veritas occurre- » 
runt sibi invicem, atque ^iKCLtoavvyi et €ipY,vyi osculatae sunt 
sibi invicem. Veritas progerminavit e terra, et itKCLtoavvyi 
despexit e caelo." Misericordia igitur est vis luminis, 
quae exiit e primo fjLvirmpt^a ^ quod audiens iftvTtv cotptcLv 

119 primum fjLvtrTviptov^ misertum est eius in eius Okrsf/tTtv s 
omnibus. Veritas quoque est vis, quae exiit ex te, quod 
absolvisti veritatem ad servandam eam in chao, atque 

\ etiam itKCLtoavvyi est vis, quae exiit ex primo fjLvtnfiptu?, 
quae gubernabit vtirTtv trofptcLv^ atque etiam etpfivvi est vis, 
quae exiit ex te, propterea quod itura est in irpo^o\cL<; » 
0Lv6cL^ov^^ ut auferat ab iis lumina, quae abstulerunt in 

affecerant sc. Trimv a-o^piav.^^ B. Schw. videtur vertisse «^x- 
TogoT pro «^Tco^oT, quod in textu legitur P.) 2. eius tem- 
pus (deleatur „eius" P.) 10. yiderem (add. eam P.) 77 

x<0Tffj 0-0^1«, quod est hoc: congregabis ea in o-o^tAVy ut 
facias ea eifmvTiv cum illius vi. Veritas quoque est vis, 
quae exiit ex te, versante in to-wok infernis ;c«tou<. Prop- 
ter hoc tua vis dixit per Davidem: veritas progermina- 

5 vit e terra, propterea quod es in ToTroig infernis chaus; 
iataioruvyi quoque conspexit e caelo, ipsa ^g vis, quae 
exiit ex altitudine a primo jxv(nv,piu, quae intravit in 
TOfpiAv. Factum igitur est, quum lesus audisset haec 
verba, dixit: €vy§ Mariham, fAcLMpiA^ quae K^yipovoju^viv-eti ^ 

10 regnum. Post haec progressa quoque Maria mater lesu, 
dixit: mi domine et mi curep^ KeKeve mihi quoque, ut '^ 
dicam hunc sermonem in interpretatione. Dixit lesus: 
cuius irvevfJLA fuerit voepov^ haud n.oifX.va-oa eum, aXXct 7^0- 
rpeiroi} eum ma^s ad dlcendum vofifJLtt^ quod movit eum. 120 

15 Nunc igitur Maria, mea mater x*fl* uXijv, in qua diver- ^ 
satus sum, KeXevct). tibi, ut dicas tu quoque vovifjLcL sermo- 
nis. Respondens ie Maria dixit: mi domine, de verbo, 
quod tua vis eTrpo^Tev^^e per Davidem: misericordia et 
veritas occurrerunt sibi, hKAioirvvfi et eipy\vyi osculatae sibi 

ao sunt invicem; veritas progerminavit e terra, et iiKanoarvvfi 
conspexit e caelo, — tua vis eTrpofpriTeurev hoc verbum 
olim de te, quum esses infans, antequam TcvevfAcu venit ^ 
ad te versantem in vinea cum losepho; veniens ^vcvftA 
ex altitudine, introiit in meam domum simile tibi, et 

» haud cognovi illud et cogitabam, te esse, et dixit mihi 
icvevfjiA : ubi est lesus, meus frater, ct^eiyTYjo-a; ei, et quum 
dixisset hoc mihi, viiropyiv^A et cogitabam esse <f>oLVTA(rfjisu >r 
TretpaiCfiv me; ferens ^f illud ligavi ad pedem cubilis, quod 
in mea domo, usque dum venerim ad vos in agrum, 

30 (ad) te et losephum, et invenerim vos in vinea, dante 
losepho palos vineae; factum igitur est, quum audisses 
me dicentem hoc verbum losepho, intelligens verbum 

10. regnum (add. totum luminisP.) 22. olim (boc temporeP.) 78 

gavisus es et dixisti: libi est, ut videam illum, alioqain, 
exspectabo eum in boc Tovuf. Factum in est, quum lo- 
sepbus audisset te dicentem baec verba, perturbatus est 

121 et veuientes simul, intravimus in domum, invenimus 
irvtufjLA illigatum in cubile atque intuiti sumus ih te et s 
illud (pr. cum illo), invenimus te similem ei, atque so* 
lutum est quod vinctum (sc. erat) ad cubile, et amplerum 
te osculatum est tibi, atque tu quoque osculatus es ei, 
fuistis unus. Hoc igitur est verbum eiusque solutio: 
misericordia et xviufAA, quod venit ex altitudine a primo u 
fjLvmipiu', quod ivit ad yivo^ bominum, misit suum Tvfu/M, 
ut remitteret peccata Koa-fjLov totius, et ut acciperent /ttvo-- 
nnpiov et KKvipovofjLta-wa-t regnum luminis. Veritas quoque 

\ est vis, quae inbabitavit mibi egressae e ficLp^Kuf^ facta 
est (sc. veritas) rufJLo, vKikov et sKHipv^^ev in roirb; eLknBneLg. u 
AiKAiorvvm est tuum TrvevfjLeL^ quod tulit fjLvm/ipicL ex alti- 
tudine, ut daret ea yevgt bominum. Eipi/iwi quoque est 
A vis, quae babitavit in tuo TUfjLAri vKiku Ktbra, KOCfjLov^ quod 
t^AirrtTe ysvo^ bominum, donec faceret eos alienos a pec- 
cato, et redderet eos eipvfvi^v cum tuo irvevfjLarif et ut » 
fiant tipvivn cum x^ojSoXak luminis, quod est: tiKaiotwn 
et eipv^vi^ osculatae sunt sibi invicem, et sicut dixit: ve- 
X ritas progerminavit e terra. Veritas ie est tuum a-ufjLA 

122 vKiKOVj quod progerminavit ex me xarct terram hominum, 
quod eKvipvTU-e roirov veritatis AKviOeKLfy atque iterum sicut s 

^ dixit: iiKenofrvwi progerminabit e caelo. AixeKOJvin] est 
vis, quae despexit ex altitudine datura fAvrrtip^A luminis 
ytvei bominum, et ut fiant iiKAioi et ayafiot, ut KKfipovo" 
fjLViv-ojTi regnum luminis. Factum igitur est, quum lesus 

10. misericordia et (misericordia est P.) Legendum vi- 
detur in textu : nn^ ne ne nnSi, cf. infra pi«^, &. 1. 6. 15. 
facta est (add. tibi P.) 22. sicut (Hara modum, quo P.) 25. 
sicut (HOTa modum, quo P.) 26. progerminabit (progermi- 
navlt P.) 79 audisset haec verba, quae dixit Maria, sua mater, dixit: 
fuyc, KdXw^» Maria. Progressa alia Maria dixit: mi do- 
mine, Avtx^ nic> neve irascere mihi, saltem inde a tem- 
pore» quo tua mater tecum locuta est propter soiutionem 

5 borun^verborum. Mea vis perturbat me, ut progredlar, 
ut dicam quoque solutionem horum verborum. Dixit 
ei lesus, xfXcuw tibi, ut dicas eorum solutionem. Dixit 
Maria: mi domine, misericordia et veritas occurrerunt 
sibi invicem. Misericordia est wtvfAtty quod supervenit 

10 in te, ut acciperes ^cwKtiTfxa, ab lohanne. Misericordia 
ig^tur est imvfjut divinitatis, quod venit super te, miser- 
tum ymv^ hominum, descendit, cLirviyjfiTt vi Sabaothis 
ct7adoti, quae in te, haec quae tKtipv^t roirovg AKr,6tieL^; di- 
zit it iterum: hKttioc^^vti et ei^vt) osculatae sunt sibi in- 

15 vicem. AiKAiowvin igitur est xvtvf^A luminis, quod venit 
super te, quod attulit i^vmipiA altitudinis, ut daret ea 
ytvti hominum. Eiptivvi quoque est vis, quae in te, Sa- 
baothis Ayadot;, qui ^AirctirA^ remisit ytvti hominum et 
fecit (sc. vis) eos ci^vffy cum filiis luminis. Atque etiam 

ao sicut tua vis dixit per Davidem: veritas progerminavit 
e terra, quae est vis Sabadthis ayadou, quum diceret: 
progerminavit e terra; haec quae progermihavit e Maria, 
tua matre terrestri. AiKAioavvyi quoque despexit e caelo; 
hoc est xvtvjLLA quod in altitudine, hoc quod adtulit /u.u- 

» rtvipiA omnia ex altitudine, dedit ea yevtt hominum, (quo 
facto) fuerunt iiKAtoi et fuerunt AyAOoi^ tKXyipovojjiyiTAv 
regnum luminis. Factum igitur (St) est, quum lesus ces- 
sasset audire haec verba, quae dixit Mariham, dixit: 
tvyt Mariham, KXvipovofjLo^ luminis. Progressa iterum Ma- 

30 ria, mater lesus, prostravit se ad eius pedes, osculata 
est iis et dixit: mi domine, et mi iili, et mi o-cimif, ne 
irascere mihi, aXXci parcemihi; dicam solutionem horum 

9. MisericoFdia (add. igitar P.) 10. ut (quum P.) 20. 
sicut (HotTa moduini quo P.) 123 

x 80 

yerborum altera viee: misericordia et veritas occurrerunt 
sibi; ego sum tua mater, et Eiisabetha, mater lohamiis, 

124 cui occurri. Misericordia igitur est vis, quae in te, Sa* 
baothis. Meus exitus, qui exiit ex meo ore, es tu; mi- 
sertus es yevcvq totius hominum. Veritas quoque %8t vis, s 
quae in Elisabetha, quae est lohannes, qui veniens cxis- 
pv^E viam veritatis, qui es tu, quam Exi/ipv^ev ante te. 
Atque etiam misericordia et veritas occurrerunt sibi: tu 
es, mi domine, quum occurreris lohanni die, quo suscep- 
turus eras ^Aima-fjLa,. Tu it rursus et lohannes estis u 
iiKAioavwi et eipxvY,, quae osculatae sunt sibi invicem. Ve- 
ritas progerminavit e terra, et itKcnca-vvvi despexit e caelo, 
quod est tempus, quo iiKtKovyiTA^ tibi ipsi. Fuisti tuto? 
Gabrielis, despexisti super me e caelo, locutus es mecum; 
et quum locutus esses mecum, progerminasti ex me; u 
haec est veritas, quae ipsa est vis Sabaothis, «ya^ou, 
haec quae est in tuo TojjULcLri vXtKUy haec est veritas, quae 
progerminavit e terra. Factum igitur est, quum lesus 
audisset haec verba, quae dixit Maria, sua mater, dixit: 
evyff et kaXoi?. Haec est solutio verbormn omnium, de ai 
quibus mea vis luminis eTrpoipTirtvTtv olim per Davidem 
prophetam. — — — — — — — 

125 Haec sunt nomina, quae dabo inde ab eL-jnpitvTu. 

Scribe ea signo, ut filii dei manifestent ea ex 

*^ hoc loco. IIoc est nomen aSavcltov (L(l<l tattiWj et is 

hoc est nomen vocis, cuius causa homo teKEioi 
movetur iti, Hae it sunt epfAyivevai nominimi 
fAAin^ptm* Primum est «aa, eius epfjLVivevA est 
ip^ip. Secundum, quod fJi^fJLfJL est, aut quod woxtf 
est, eius epfjLvivsvA est am. Tertium est 'sJAJAp^ « 

2. ego sum (add. „MarIa" P.) 3. in te (in me P.) 
7. qui es (quae es P.) 8. veritas (add. quae P.) 9. quum 
occurreris (qui occurristi P.) 23. Haec sunt (Haec Be sunt 
P.) 27. nominum (add. horum P.) 81 

eios ipfju¥ivu(L est ooo. Quartum est ^^^^ eiofl 
ipfjLiflvtiA est vvvt quintum est ^^^, eius ip/AVivtia$ 
est aaei, quod super tbronum est aaet, haec 
est ipfjLmvuetf secundi AcbetA^ ilaaa^ AAaA, haec 
s quae est ipfAVivtiA nominis totius. — — — 

Secundus ro/to; xtrrtta^ TofptA^ 126 

Progressus quoque Johannes dixit: mi domine, ke- 

10 Xsvf mihi quoque, ut dicam solutionem verborum, quae 
tua vis luminis cxpo^f^nTcuo-ev olim per Davidem. Respon- 
dens h Jesus dixit Johanni: tibt quoqud, Jobannes, xc- 
XfUb;, ut dicas solutionem verborum, quae mea vis lu- 
minis tTrpoefiifireva-t per Davidem: misericordia et veritas 

15 occurrerunt sibi, et itKaioffvvi^ et tipxvi/i osculatae sunt sibi 
invicem; veritas progerminavit e terra, atque fiKaicfrvvfi 
despexit e caelo. Respondens h Jobannes dixit: hoc est 
verbum, quod dixisti nobis olim: egressus ex altitudine 
vent in Saba6them AyaSovy ampiexus sum vim luminis, >; 

20 quae in eo. Nunc igitur, misericordia et veritas occur- 
rerunt sibi. Tu es misericordia, quam miserunt e tgxoi^ 
altitudinis a tuo patre (i. e. quae missa est a p.), primo ^ 
fjLvvTfipiUfy introspiciente, mittente te, ut miserearis xoa-fjLov 127 
totius. Veritas quoque est vis Saba6this aYadct;, quae 

ss adhaesit tibi, haec quae proiecit se ad sinistram. Tu pri- 
mum fjLvrrvipiovy introspiciens , atque accepit eam parvus x 
Sabaoth AyaSo^^ proiecit eam in uXi)y et jSa^jSrXo; et exi)- 
pv^tv Toxov A\n6eiAi in tcxoi; omnibus horum, quae (per- 
tinent) ad sinistram. 'TXi) igitur illa ^ApSviKw est tibi 

ao o^uffjLA hodie; atque iiKAioa^vwi et tipvivr, osculatae sunt sibi 
invicem. AiKAiorovii es tu, qui attulisti fjuvmipiA omnia 
a tuo patre, primo fjLvrmpiUj introspiciente, et t^ATrtiTA^ 

9. mi (deleatur ,,mi" P.) 28. Twroif (add. ,fYeriUtif" P.) 82 

vim Sabadthis «y«tfou, et venisti in roxov cupx^^^j <le- 
disti iis fjLvmiptA altitudinis, et fuerunt iiKAiot et fuerunt 
^yAOot, 'Eiprivn quoque est vis Sabaothis, quae ipsa est 
tua 'yjAJX'^'» quae introiit in v\rtV jSApjSiiXou?, et apxovrti 
omnes notitiae Atufvoi Jabraothis (i. e. Atuvo^ pertinentis ad s 
J.) fecerunt eas etpviwiv cum fjLVfrniptea luminis. Atque ve- 
ritas progerminavit e terra. Haec St (sc est) vis Sabad- 
this ayctjou, quae exiit e totw dextro, qui extra Btio-avpov 
luminis, et venit (sc. vis) in tottov horum quae (pertinent) 

128 ad sinistram, venit in vKtiv ^Ap^Kovi et sKvipv^iv iis fiu- » 
rmptA Toxcu AKyiBitA^. £^tKAtoavwi quoque despexit e caelo: 
tu es primum fjLvmiptov^ introspiciens, venisti e x^P^f^^^ 
altitudinis et fjLvmiptoti regni luminis, et venisti super cv- 

^ ivfjLA luminis, quod accepisti a ^Ap^Y,Kea^ quod est Jesus, 
noster servator, super quod venisti sicut columba. Fa- u 
ctum igitur est, quum Johannes protulisset haec verba, 
dixit ei primum fjLva^rptov , prospiciens: cuyr, Johannes, 
frater dilecte. Perrexit adhuc primum fjLvrrviptov dicens: 
Factum igitur est, vis exiit ex altitudine, quae sum ego, 
patre delegante me, ad servandam Trimv o-o^ptAy in chao. s» 
£go igitur et altera vis, exiens a me, nec non ^X"*, 
quam accepi a Sabaothe a.ya$&;, venerunt ducentes se 
invicem, factae sunt ATroppotA una luminis, existens lumen 
quam maxime. Vocavi Gabrielem desuper ab At(*io-tv at- 
que etiam Michaelem per KeXivrtv mei patris, primi fii>- s 
rmptov introspicientis, dedi iis AiroppotAv luminis, feci eos 

129 descendere in chaos, ut ^oYtOviirufa-t irta^tt o-oiptAy et uti 
ferrent vires luminis, quas abstulerunt ab ea x/^ojSoXai 
AvdAiov^, ut auferrent eas ab illis et darent Trtfrret orotf^iA ; 

et tempore, quo duxerunt AircppotAv luminis desuper in ai 
chaos, resplenduit quam maxime in chao toto et dilatata 

5. notitiae cciujvog (,,haud cognoverunt rf«otiw," vel „sex 
CKwi/wv" M HGOOT ii e^iu)n? cf. nota h. I. textui subiecta P.) 
15. super quod (super quem P.) 83 

est in eiiis totok omnibus; et cpum tidissent magnum 
lumen Axcppottt,^ illius v^ojSoXai Av6cb^ovf^ timuerunt super 
se invicem, atque ATcoppoia» illa extraxit iis vires omnes 
luminis, quas abstulerunt a irxoTfi frapic^ neque uoKijlxc^av 
5 TpojSoXai AvSiti^ov^ prehendere ATroppotttv luminis illius in 
chao tenebrarum, neque prehenderunt eam rtxvri Avda^ 
iov< dominantis in irpoiSoXAC. £t Gabriel et Michael at- 
tulerunt ttTrbppotAv luminis in corpus vKvi^ Tcimuf^ To<l>iAg 
et iniecerunt in eam lumina eius omnia, quam abstule- 

10 runt ab ea, atque accepit lumen totum ^u/uiA vkrs; at^ 
que etiam acceperunt lumen eius vires omnes, quae in 
ea, hae quae acceperunt suum lumen et cessarunt indi- 
gere luminis; nam acceperunt suum lumen, quod abstu- 
lerunt ab iis, propterea quod dederunt lumen iis a me. 

15 £t Michael et Gabriel, qui StT/iKoir,o-Av mihi, duxerunt Airop-' 

potAv luminis in chaos daturam iis (LLVtrrxptA luminis; his 130 
concredita est AiroppotA luminis; hanc, quam dedi iis, in- 
tuli in chaos. £t Michael (et) Gabriel non sumserunt 
quidquam luminis sibi in luminibus Tfim(*ii o-o^tA^^ quae 

90 abstulerunt a irpolioKAt^ AvSAiov^. Factum igitur est, quum 
ATFcppotA luminis intulisset in ictrTtv o^oij^tAv suas vires omnes 
luminis, quas abstulerunt a xpolSo\cti$ audA^ouc, facta est 
lux tota, atque etiam vires luminis, quae sunt in irtrru 
0'o<f>ie{r, quas haud abstulerunt x^cjSoXai AvdAiov^^ hilares 

35 redditae sunt iterum et impletae sunt luminis, et lumina, 
quae iniecerunt in xiotiv o-ot^iav, viviiicarunt Tcafjt^A eius 
uXnc, in qua nullum lumen, haec quae peritura est, aut a 
haec quae perit, et constituerunt eius vires omnes, quae 
erant solvendae, et dederimt iis vim luminis. Factae sunt 

ao iterum, sicut erant ab initio. Atque etiam exaltatae sunt 

1. eius („eorain^^ P.) 6. tenebrarum, neque (ovSf.) 9. 
quam (quae P.) 8. in corpus (add. ^o-w/buv"). 10. v}.Y,g (add. 
,,eius" P.) 22. abstulerunt (absluh't s. abstulerat P.) 

f* 84 

in At9'$fiTu luminis, et vires omnes laminis <ro^i«? cogno- 
vere se invicem per ttTroppoiAv luminis, et servatae sunt 
a lumine ATroppoiai illlus. Atque AiroppotcL luminis, quum 
abstulisset lumina a TrpofioKM AvSoLiov^^ quae abstulerunt 

131 a vioTci a^oipttiy intulit ea in xiruv roif^tAv^ atque conversa s 
adscendit in cbao. 

Haec igitur quum primum fjLvmiptov dixisset suis ^m- 
^Tdic facta* esse (t. e. evenisse) tiotci coif>tA in cbao, re- 
spondens dixit iis: vofiTc, quomodo vobiscum loquar? 
Progressus Petrus dixit: mi domine, de solutione ver* u 
borum, quae dixisti, tua vis luminis £T/)oif>i(Trvrcy olim per 
x" Solomonem in eius u^m: „£gressa ATroppoiA facta est 
magnum flumen, latum; attraxit eos omncs, et conver- 
sam super templum baud potuerunt capere in clausis 
et in locis aedificatis, neque potuerunt capere eam rex^fu u 
capientium illos. Duxerunt eam super terram totam, at- 
que prehendit eos omnes. Biberunt versantes super are- 
nam aridam. Eorum sitis soluta est et exstincta, quum 
dedtssent iis potum ab excelso. M«xc6^i9i sunt ^iakovoi 
potus illius, quibus concredtta est aqua domini. Con- m 
verterunt labia arida, sumserunt vigorem animi bi, qui 
erant soluti; prehenderunt (i. f. confirmarunt) ypvx^^t ^" 
cientes halitum, ut ne morerentur; erexerunt fAtKvi col- 
lapsa; dederunt robur suae 7cappv,TtA atque dederunt lu- 
cem suis oculis, quod isti omnes cognovere se in domino, s 
atque servati sunt aqua vitae usque ad aeternum.** Audi 
igitur, mi domine, proferam verbum in irApprtfrtA kata 

132 modum, quo tua vis eirpofl^viTtva-e per Solomonem: „«xo^ 
poiA egressa facta est magnum flumen latum," quod est: 
ATToppoiA luminis dilatata est in cbao, in totoi; omnibus ao 

2. per ctiroo^otav (per meam ittro^^otav P.) 3. Atque 
oTTo^^otti (Atque mea mo^Qota P.) 7. dixisset suis (deleatar 
ffSuis" P.) 15. neque (add. ov^f.) 21. animi (Loco naDimr* 
legendam videtur ntn me." cf. infra p. 133 pRft. L* I. 4« P.) 85 

vpofioXtav avddhuiy. atque Terbum itemm, quod tua yis 
dixit per Solomonem: „attraxit eos omnes, duxit eos su- 
per templum," quod est hoc: attraxit vires omnes lumi- 
nis a TcpQ&cXM clvSa^ov^^ quas abstulerunt in (a) Trtrfu 0*0- 

5 ^i^, et iniecit eas in Trtmv o-otptAv altera vice; atque vep- 
bum rursus, quod tua vis dixlt: „haud potuerunt capere 
eam (loca) clausa neque loca aedificata," quod hoc est: 
TTpfj^tXcLi a.v6<ticv^ haud potuerunt prehendere AiroppoiAv 
luminis in septis tenebrarum chaus, atque verbum ite- 

10 rum, quod dixit: „duxerunt eam super terram omnem, 
et implevit res omnes," quod hoc est: quum Gabriel et 
Michael duxissent eam <rwfji<t -Kia-Tectj^ o-oc^iac, intulit in eam 
lumina omnia, quae abstulerunt ab ea Trp^.fioKcn tt,vda.iov^^ 
atque splenduit (pr. facLum est lumen) o-ojfAo, eius vKv,^; 

19 atque verbum, quod dixit: „biberunt versantes in arena 
arida," quod est: acceperunt lumen quae sunt omnia in 
iFio^rei ff-Gipia, quorum lumen abstulerunt (i. e. abstulerant) 
prius (i. e. antehac); atque verbum, quod dixit: „sitis eo- 

rum soluta est et exstincta," quod hoc est: eius vires cessa- 133 

20 runt indigere luminis, quod abstulerunt, quoniam dederunt 
(i. e. datum est) iis lumen, quod abstulerunt ab iis. Atque 
iterum xetTtt modum, quo dixit tua vis: „dederunt iis potum 
ab excelso," quod hoc est: dederunt lumen iis ex atroppoii^ 
luminis, quae exiit a me, primo fAVTryiptufy et kclja mo- 

9s dum, quo dixit tua vis: „u<tx<ipi0< sunt iiMovot potus il- 
lius," quod est verbum, quod dixisti: Michael et Gabriel, 
iicLKowi^avm ^ duxerunt eiiroppotdv luminis in chaos, atque 
etiam duxerunt eum sursum. Dabunt iis fjuva^vipiA Iumi<^ 
nis altitudinis, quibus concredita est a^roppotA luminis, at- 

» que etiam x«Ta modum, quo dixit tua vis: „verterunt 
labia arida," quod hoc est: Gabriel et Michael haud sum- 

12. eam a^tvfxa (eam stiper crMixce P.) 20. quod abstu- 

lerunt (deleantur verba „quod abstulerunt^* P.) 21. lumen 
(add. „8aam" P.) 22. modam (add. ffquoque" P.) 86 

Bemnt sibi e lamini&us iriTrttog o-o^ub^, qoae eripaenmt 
T/)oiSoXcti^ (tudc&^ou^, clXKa iniecerunt ea in Tfimv o-off^taff 
atque iterum verbum, quod dixit: „acceperunt vigorem 
in me hi qui sunt soluti/' quod est hoc: aliae vires om- 
nes Trtrrett)^ o-of^ia^, quas haud abstulerunt xpojScXcti atifict- s 
^ouc, valde praedltae sunt vigore et impletae lumine a suo 
socio lumine, quod iniecerunt ea in illas. £t verbum, 

134 quod tua vis dixit: „viviiicarunt y^x^y eiicientes hali- 
tum, ut ne morerentur," quod hoc est: quum iniecissent 
lumina in Trtmv Totpiw^ viviflcarunt frufjLA eius vKvi^^ a quo n 
lumina sua abstulere prius, hoc, quod erat periturum. 
Atque iterum verbum, quod tua vis dixit: „constituerunt 
/AiXiflf quae coliapsa sunt, aut ut ne coHaberentur, quod 
hoc est: quum intulissent in eam eius lumina, constituere 

(i. e. erexere) eius vires omnes, quae erant dissolvendae; u 
atque etiam kata modum, quo tua vis luminis dixit: „de- 
derunt robur earum 7rapjiy,friA; quod hoc est: receperunt 
iterum illorum lumen atque factae sunt, sicut fuerunt prius; 
atque etiam verbum, quod dixit : „dederunt lumen eorum 
oculis, quod hoc est: acceperunt AitrSyio-iv in lumine et co- m 
gnoverunt AiroppoiAv luminis, quod pertineat ad altitudi- 
nem. Atque etiam verbum, quod dixit: „isti omnes 
cognoverunt se in domino, quod hoc est: vires omnes 
TiirTcec)? 0-0(^1«^ cognovere se invicem per AiroppotAv lumi- 
nis; atque etiam verbum, quod dixit: „servati sunt aqua s 
vitae usque ad aeternum, quod hoc est: servatae sunt 
per ATrcppoiAv luminis totius; atque verbum, quod dixit: 
„attraxit eos omnes AircppoiA luminis et attraxit eos super 
templum, quod est: quum AiroppoiA luminis accepisset lu- 

135 mina omnia Tritr-nooq o-offxa?, et quum eripuisset ea a t/»o- ai 
iSoXctic cLvJA^ovc, iniecit ea in xiotiv tro^iAv^ atque conversa 
est, exiit e chao, adscendit in perfectionem, quod tu es 

32. in perfectionem (yel ,|8uper te** P.) 87 

templuin. Haec est soludo yerborum omnium, quae di- 
xit tua vis luminis per oden Salomonis. Factum igitur 
est, quum primum fjLvmipiov audisset haec verba, quae 
dixit Petrus, locutum est ei: fuyc, fjLcLKttpio^ Petre, haec 

5 est solutio verborum, quae dixerunt (i. e. dicta sunt). 

Pergens ie iterum in sermone primum fjLVT7v,piov di- 
xit: Factum igitur est, nondum me ducente T<0Tiy a-oiptcLv 
sursum in chao, propterea quod nondum iKiKtvo-Av mihi 
ex meo patre (i. e. nondum iussus eram a meo p.) primo 

10 fjLvrmptw^ introspiciente , ron igitur post haec, quum co- 
gnossent 'KpofioKoLt AvOcLiov^^ meam AiroppotAv luminis auferre 
vires luminis a sese, quas abstulerint in irimt roiptA^ et in- 
iecisse eas ATcoppotAv luminis — iniecisse eas in irtrttv o-o^i«y, 
atque etiam videntes tio-tiv vo^tAv praeditam lumine, sic- 

15 ut fuerit inde ab initio, iratae sunt tiotci c-o^tcL^ atque 
etiam clamarunt sursum ad suum auda^, ut veniens /Soif-* >r 
Afo^ sibi, ut auferrent vires, quae in o^o<f>i<|t, altera vice; 
atque avdfltJV;^ misit ex altitudine in decimo tertio Attavt^ 
misit aliam magnam vim luminis, descendentem in chaos 

M ad instar sagittae volantis, ut |8o9)$n0'|! suis x^ojSoXeuc, ut 136 
auferrent lumina inmm o-o<ptA^ altera vice. £t quum de-» 
scendisset vis luminis illa, irpo&oXAt ctuda^ou^, quae sunt 
in chao, dKt&ovirAt irt^ttv vo^tAv confisae sunt maxime, et 
persecutae sunt iterum icirrtv o-o^iav magno terrore et 

M magna perturbatione, atque cJXijSrcrciy eam nonnuUae in 
7/)o/3oXcii9 AvdAiov^^ una fjLtv in iis convertit se in fJLopif^v 
magni serpentis, altera rursus convertit se in fjLop^v ser- 
pentis basilisci, cui sunt septem capita, alia rursus con- 
verlit se in fjLop<pviv ^pcixovTo?, atque etiam prima ivvAfJUf 

m 0bud«b^6v? cum facie leonis, atque etiam aliae eius t^o/So- 
Xai omnes, perquam multae, et venicntes ad se inyicem, 
afHixerunt tiotiv o^oiptAv^ et iterum duxerunt eam in to* 

29. prima (alia prima P.) 30. ttv^aiovg (add. ,,qaae 
est" P.) 88 

Tov( inferioreft chaus, et itemm perturbanint eam maxime. 
Factum igitur est, quum perturbarent eam, fu^ens eas 
venit in Toircvf superiores chaus, atque persecutae eam 
irpofioXAt axjSeniw^ perturbarunt eam valde. Factum igitur 
'^ est, post haec despexit e duodecim euojo-iv Adamas tv^av- • 
voc, qui etiam succensuit vio-Tfi o-otf^Kf, propterca quod vo- 

137 lebat venire ad lumen luminum, quod est super eos om- 
nes, propter hoc irascebatur ei. Factum igitur est, quum 
Adamas ropMvo^ despexisset e duodecim aiuo-iv^ vidit x/io- 
fioKoA AuSa^ou; affligentes Trio-riy a^oifnxvy usque dum aufer- u 
rent lumina omnia in ea. Factum ^f est, quum iovafju^ 
Adamae descendisset in chaos ad icpo&oKa^ omnes avtfci^ 
iov^ factum igitur est, quum iaifjLoviov illud descendisset in 
chaos, prostravit irio-riv ^'otpia.v^ atque vis cum facie leonis, 

et facies serpentis, et facies serpentis basilisci, et facies Spa-- is 
jcoyro^ atque etiacn aliae T^ojSoXai omnes avdet^ou? permullae, 
circumdederunt omnes tio-tii' o-ocf^iAv simul, volentes auferre 
eius vires, quae in ea, aitera vlce, atque afflixerunt irw'- 
Tiv ToiptAv admodum et viirttXvtO-ttv ei. Factum igitur est, 
quum affligerent eam, et quum conturbarent eam valde, m 
exclamavit iterum ad lumen, et vfAVivova^tt dixit: lumen, 
tu B0ovi$viTai mihi. Tuum lumen venito in me, nam tu 
es, qui suscipit me ad se, atque venio ad te, lumen; nam 
tu es hic, qui servat me irpo^oXAt^ AvStti^c^ atque etiam 
Adamae, tvpa.wov^ atque tu liberabis me ab eius AirfiXcu^ s 
omnibus, duris." Haec ie quum dixisset Tno-TK o^off^t^^ rorf 

138 iterum per xsKtvrtv mei patris, primi fAvrrxptov^ introspi- 
cientis, misi iterum Gabrieiem et Michaelem et maximam 
airoppotufv luminis, ut jSoyi^o-ci/o-i Tio-Tfi a-o<pi<^^ et imperavi 
Gabrieli et Michaeli, ut portarent tiotiv o-otpieiv super suas a» 
manus, ut ne eius pedes pertingerent ad caliginem infe- 

9. despexisset (conspexisset P.) 23. ad te, lumen (add. 
^jmfivtav tibi, lamen" P.) 24. vrfo(io>Mtg (a vr^olioXatg P.) 
26« Adamaef rv^mfov (ab Adama, Tvgatfvw P. sed cf. p.92» i. 1.) 89 

riorexn, et imperavi iis, ut gubemarent eam in roirotf 
chauSy in quibus ducturi eam erant sursum. Factum 
igitur est, quum etyyeXoi descenderent ad chaos, isti et 
a>TroppoteL luminis, atque etiam x^gjSo\ai omnes cbu^a^su^ et 

s v^ojSoXif Adamae viderent aifoppoiav luminis, reddentem lu- 
men quam maxime, — nullus modus lumini, quo erat — 
timuerunt atque siverunt ictmv to^mv^ et magna a^ittppn^ 
luminis circumdedit irtTttv vo^iclv^ ab omnibus eius parti- 
bus, a sinistra eius et a dextra eius et ab omnibus eius 

10 partibus, et reddidit coronam luminis eius capiti. Fa- 
ctum igitur est, quum ATroppout luminis circumdedisset 
Tfimv o-o^ifliy, confisa est maxtmopere, neque cessavit cir- 
cumdare ab omnibus eius partibus, et haud timuit xpojSo- 
Xa^ avdttSw^y quae sunt in chao, neque etiam timuit 

19 aliam vim novam avQaiov^^ quam immisit desuper in 

cbaos sicut sagittam volantem, neque tremuit prae vi 139 
^AifjLovtov aut Adamae, quae exiit ex AUMta-tv^ atque etiam 
per meam xeXfuo-iv, primi fjLvcri/iptov , prospicientis , splen- 
duit quam maxime airoppota luminis, quae circumdedit 

» xioTiv a-otpittv ab omnibus partibus eius, et cro<f>tA mansit 
in medio lumine, existente magno lumine ad sinistram 
eius et ad dextram eius et ab omni parte eius, et red- 
dente coronam eius capiti, et irpo^ohat omnes avdaiovg 
non potuerunt iterum mutare suam faciem, neque potue- 

ai runt stare prae opfAvi magni luminis axop^oiac, quae erat 
corona *eius capiti, et x^ejSoXcti omnes avSaiov^ — magna 
multitudo ex iis cecidit ad dextram eius, quoniam erat 
lumen quam maxime, et aliae turbae cecidere ad sinis- 
tram eius, neque poterant appropinquare xiorfi oro^u^ 

ao oinnino prae magno lumine, rhfiv cecidere omnes super 

5. et 7raoBo7.fi Adamae. (Si lectlo e mR Te etc. vera est, 
vertenrlum vldetur ,,sine Tr^ofioXri Adamae*' P.) 13. circnm- 
dare (add. yyeam" P.) 14. neque (ovBi). 16. neque (ov^f), 
add. ,,etiam" P. 17. aat (f^Bi). 24. neqae (ov^o). 90 

se invicem, aut venerunt ducentes se inviceniy et hand 
potuerunt facere quidquam mali irivTtt ro^ut^ propterea 
quod credebat lumini, atque per xfXcvm mei patris, primi 
ftva-TY.piov i introspicientis, ego quoque descendi in chaos, 

140 existens lumen quam maxime, dedi impetum meum in s 
vim cum facie ieonis, quae erat lumen maxime, et abs* 
tuli lumen eius totum, quod in ea, et kclthxov Ttpo&oXAif 
omnes audet ^ouc, ut ne venirent in suum tottov inde ab hoc 
tempore, qui decimus tertius aioiv, et abstuli vim, quae 
in irpolBoKcti^ omnibus avJA^ou^, et ceciderunt omnes in m 
chao, impotentes, et eduxi irimv to^iav^ versantem ad 
dextram Gabrieiis et Michaelis, et magna AiroppoiA lumi- 
nis ingressa quoque est in eas, et contemplata est suos 
inimicos xiotk o^ocf^ia, quod abstuli vim suam luminis ab 
iis, et eduxi Tirtiv co^iav e chao, conculcantem super u 
9rpo3oXf]v avScL^ov^ cum facie serpentis, atque etiam con- 
culcabat t^ojScXviv cum facie basilisci serpentis, cui sep- 
tem erant capita, et conculcabat vim cum facie leonis 

et cum facie ^pttKovTo^. Feci tiotiv o^oipiAv manere stan* 
tem super irpo^oKi^v oLvdA^ov^j quae habet faciem basilisci » 
serpentis, cui sunt septem capita, ista vero est forlior 
iis omnibus in suis malis; atque ego, primum fjLvrmpiovy 
steti super eam, et abstuli omnes vires, quae in ea, at^ 
que perdidi eius v\inv omnem, ut ne TxepfjLa ex ea sur- 

141 geret inde ab hoc tempore. Haec ^c quum primum fiua-- » 
TT.ptov. dixisset fjLcLBT^TAi^^ exclamavit dicens: yofiTc, quo- 
modo vobiscum loquar? Progressus laccobus dixit: mi 
domine, de solutione igitur verborum, quae dixisti, ct^o- 
fpTfiTevfTiv olim tua vis luminis per Davidem in nonage- 
simo Psalmo : „Habitans sub ^oviBiteL excelsi erit sub um- as 
bra dei caeli ; dicet domino, tu recipis me ad te, et locus 
meus refugii deus meus, cui confido, quod iste liberabit 

1. venerunt (add. „omnes" P.) 21. vero (&i). 91 

me a laqueo yenatorum et dlcto duro. Faciet umbram 
tibi ad tuum pectus, et confides sub eius alis. £ius ve-> 
ritas circumdabit te sicut iirXoVj non timebis terrorem 
noctjs, et sagittam voiantem interdiu et rem ambulantem 

6 in caligine, ex casu ioitfjLoviov hora meridiei. Mille cadent 
ad sinistram tibi et myrias ad dextram tibi, baud &e ad- 142 
propinquabunt tibi; xXifv contemplaberis eos, videbis re- 
tributionem peccatorum, quod tu, domine, es mea eXiri^, 
Posuisti tibi excelsum locum refugii. NuIIum malum ad- 

20 propinquabit tibi, nulla ftforiy^ adpropinquabit tuo habi- 
taculo, quod imperabit suis etyyiKoi^ de te, ut costodiant 
te in tuis viis omnibus, ut portent te super suas manus, 
ut ne impingas ad lapidem tuum pedem; constituet te 
super serpentem et basiliscum, conculcabis leonem et tpor' 

16 KovTA, quod credidit mihi, servabo eum, dabo umbram 
ei, quod novit meum nomen. Clamabit sursum ad me, 
et ego audiam eum. £ro cum eo in sua dki^^st et ser- 
vabo eum, dabo gloriam ei, abundantem eum reddam 
multis diebus, docebo eum meam salutem." Haec est, 

80 mi domine, solutio verborum, quae dixisti. Audi igitur, 
dicam ea in Tc<tppy\(n€L. Verbum igitur, quod tua vis di- 
xit per Davidem: „Habitans sub ^oyiSeicL excelsi erit sub 
umbra dei caeli," quod est hoc: quum a-ofptou confideret 
lumini, fuit sub lumine ATroppoici,^ luminis, quae exiit in 

SB altitudine ex te, et verbum, quod tua vis dixit per Da- 
videm: „dicam domino, tu es, qui recipit me ad se, atque 
meus locus refugii meus deus, confisus sum ei,*' ipsum est 
verbum, quod vf^veuo-e irifrrti tro^tcL: tu es, qui recipit me 143 
ad se, et venio ad te. £t rursus verbum, quod tua vis 

90 dixit: „mi deus, credo tibi, tu servabis me a laqueo ve- 
natorum atque a dicto duro," ipsum est, quod dixit xio-- 
TiS a-ocpiA: lumen, credo tibi, quod tu es liberaturum me 

13. ut ne (fAviTrore). 13. constituet te (adscendes P.) 
17. Ero (Sum P.) 92 

a xpo^oXAii Avda,ibvf^ atque Adamae, rvpavvovj et tu itemm 
es liberaturum me ab AirttXAig omnibus duris ; atque etiam 
verbum, quod tua vis dixit per Davidem : „faciet umbram 
tibi ad tuum pectus, atque confides sub eius alis/' hoc 
est: TTio-Ti^ 0-0(1)1% est in lumine aicoppotA^ luminis, quae • 
exiit a te, et perseveravit confidens lumini, quod ad si- 
nistram eius et ad dextram eius, quae sunt alae AicoppoiA^ 
luminis. £t verbum, quod tua vis luminis Mirpo^^ev^-t 
per Davidem: „veritas circumdabit te sicut ovXov," istud 
est lumen axoppottLC luminis, quod circumdat xirrtv o-ocfiiar w 
ab omni eius parte sicut iwKov, £t verbum, quod tua 
vis dixit: „non timebit terrorem noctis," quod est hoc: TrtC'- 
TK o-otptA haud timuit terrores et perturbationes, in quas 
immiserunt eam in chao, quod ipsum est nox. £t ver^ 
144 bum, quod tua vis dixit: „non timebit sagittam volantem is 
interdiu," quod est hoc: irtTrt^ Totpta haud timuit vim, 
quam auda^yi? misit ex altitudine extrema, quae vcnit ia 
chaos existens sicut sagitta volans. Tua vis igitur lu- 
minis dixit: non timebis sagittam volentem interdiu, 
propterea quod vis illa exiit ex decimo tertio aici;vi, ipse m 
est dominus duodecim aiaivaiv, atque iste est lumen aio^- 
o-iv omnibus. Propter hoc igitur dixit: ^diem." Atque ver- 
buni iterum, quod tua vis dixit: „non timebit rem ambu- 
lantem in caligine," quod est hoc: non timuit o-0(f>iA 7^6- 
fio\Y,v cum facie serpentis, quae dabat timorem ictmt oro^ s 
^tt^ in chao, quod ipsum est caligo. £t verbum, quod 
tua vis dixit: „non tiraebit exilium et iatfjLovtov hora me- 
ridiei," quod est hoc: xto^t^ o-oipta haud timuit xpoj3oXi|v 
iatfAovtaKry Adamae, Tu^avvov, quae deiecit irtvuv vo^tw 

2. ab (tntOMig (ab earum flrTTfiXnci? P.) 5. a-oipta est (roiptu 
fuit P.) 7. et ad (et quod ad P.) 10. circumdat (circumde- 
dit P.) 2l. duodecim tuaivitiv („duodecimi cttwvoc-^^ std for- 
tasse legendum in tezta: MitTcnooTc y|daodecim*' pro mc^ 
MnTcnooTC P.) 93 

in magno exitio, quae eziit ex Adama, e duodecimo enuvt. 
Propter hoc igitur dixit tua vis: „non timebit exitium icLi" 145 
fjLff¥tcLMv hora meridiei." Hora meridiei est, quod exiit ex 
duodecimo aici;vi, qui est hora meridiei. Atque eliam 

6 exiit e chao, quod est nox, atque noctis exiit ex duo« 
decimo ettavi, qui est in medio utriusque. Propter hoc 
tua vis luminis dixit: „hora meridiei," quod duodecim Attavt^ 
sunt medit inter decimum tertium aianrct et inter chaos. 
Atque verbum quoque, quod tua vis luminis dixit per 

10 Davidem: ^milie cadent ad sinistram eius et myrias ad 
dextram eius, et haud adpropinquabunt ei," quod hoc est: 
quum xpojSoXcti Avitticv^ permultae haud potuissent stare 
coram magno lumine tnrcppottLi luminis, multitudo earum 
cecidit ad sinistram irtmcj^ o-otptcL^^ et multitudo cecidit 

15 ad dextram eius, neque poterant adpropinquare ei, itKclt- 
Titv eam. £t verbum, quod tua vis luminis dixit per 
Davidem : „irX9{y contemplaberis eos et videbis retributio- 
nem peccatorum, quod tu, domine, es mea fXiric," quod 
hoc est verbum: Trtrrt^ a-otptA contempiata est suos ini- 

20 micos, qui sunt irpo&oXAi ctu^ct^cu^, quae cecidere omnes 

super se invicem. Ou fjLovov contemplata est eas in hoc, 146 
ftXXet tu quoque rursus, mi domine, primum fjivmnptovy 
abstulisti vim luminis, quae est in vi cum facie leonis, 
atque etiam abstulisti vim T^ojSoXav omnium etufia^cu;, at- 

95 que etiam xaTeip^c? eas in chao illo venire ad suum to- 
ito9 inde ab hac hora; propter hoc igitur ictmi o-ofptA 
contemplata est suos inimicos, qui sunt x^ojSoXeti aujo- 
iove^ in rebus omnibus, quas fwpoipi^Ttva-i David de TFta-Tti 
o-o0i(t dicens: „TXi)ir contemplaberis eos, atque videbis re- 

ao tributionem peccatorum." Ov /jlovov it contemplata est eos 
coUapsos super se invicem in chao, aX\* vidit etiam eortun 

4. duodecimo atoout (,|e duodecim aiwo-ii;," nisi forte le- 
gendum iLueg^ MiiTcnooTC pro luiRTcnooTC P.) 6. noctis 
nox P.) 94 

retributionem, quam retribuerant iis. Kata modum, quo 
Tpo&oXai avSa&ov^ cogitarunt auferre lumen a-ofpiA^ ab ea, 
retribuisti iis atque rependisti iis, et abstulisti vim lumi- 
nis, quae in iis, loco luminum a^ofpia,^^ quae e-jrirrevfTB lu- 
mini altitudinis, et xciTtt modum, quo tua vis luminis s 
dixit per Davidem : „posuisti excelsum tibi locum refugii. 
Nullum malum adpropinquabit tibi, et nulla lULAmy^ ad- 
propinquabit tuo habitaculo," quod hoc est : quum xiori^ 
triKptA iTfiiTTeva-e lumini, et quum aflligeretur, vfjLvevTev ei; 
147 haud fecerunt quidquam mali ei Tr^o/S&Xaf audfli^cuc, neque n 
poterant TXstTTfiv eam, neque poterant adpropinquare ei 
omnino. Et verbum, quod tua vis luminis dixit per Da- 
videm : „imperavit suis cuyyeKot^ de te, ut custodiant te in 
tuis viis omnibus, et ut portent te super suas manus, 
fjLViTroTe impingas ad lapidem tuo pede;" istud iterum est u 
verbum; mandasti Gabrieli et Michaeli, ut gubernarent 
ToipKtv in TOTTCK omnibus chaus, usque dum duxerint eam 
sursum, ut portarent eam suis manibus, ut ne pedes eius 
tangerent caliginem inferiorem, (ita) ut prehenderent eam 
etiam hi qui (pertinent) ad caliginem inferiorem. Atque w 
verbum, quod tua vis. luminis dixit per Davidem: „mea« 
bis super serpentem et basiliscum, et meabis super leo- 
nem et ipcLKovjA^ quod confisus est mihi, servabo eum, 
et dabo umbram ei, quod novit meum nomen;" quod 
verbum est hoc: quum -jrKmg c-otpiA veniret sursum ten- » 
dens in chao, meavit super irpo^oKAi ciu$«jcuc» meavit su- 
per hos, qui sunt facie serpentis, et super hos, qui sunt 
facie basilisci serpentis, quibus septem sunt capita, et 
meavit super vim cum facie leonis et hanc, quae est 
facie jjsetxovro?, propterea quod icirrevTATcb lumini ser- a* 
vata est ab iis omnibus. Haec, mi domine, est solutio 
verborum, quae dixisti. Factum igitur est, quum pri- 

10. neque (ovSe). 13. imperavit (imperabit P.) 95 

mnm fwvnnpm audisset haec yerba, dixit: cvyr, laccobe 148 
dilecte ! 

Pergens ie iterum ia sermone primum fjLvrrr,piov di- 
xit fjLA6r,r(m: Factum est, quum duxissem tiotiv c-ofpiM 

s sursum in chao, exclamavit iterum dicens : „Servata sum 
in chao, atque soluta e vinculis caliginis. Veni ad te, 
lumen, quod fuisti lumen ez omni parte mihi servans 
me et adiuvans me. £t Trpo&oKA^ etuda^ouC) quae pugnant 
contra me, gKuKu^A^ tuo lumine, et haud potuerunt ad- 

]o propinquare mihi, quod erat tuum lumen mecum, et ser-> 
vabat me tua Airoppoie^ luminis, quoniam yxp Trpc^oXai af- 
fligentes roe abstulerunt meam vim a me, iniecerunt me 
in orcos (chaos Plur.), nullum lumen habentem. Fui sicut 
uX^ gravis coram iis. Atque post haec vis AxoppoteL^ ve- 

is nit mihi a te servans me. Splenduit ad sinistram mihi 
et ad dextram mihi, et circumdabat me, ex omni parte 
mihi erat, ut ne uUum /xepogy quo fui, > essem sine lumine, 
et obtexit me lumine tuae tLTFoppoKtg^ et purgasti in me \. 
omnes meas vXa^ maias, et fui super meas vKa^ omnes 

90 propter tuum lumen et tuam ATroppotAv luminis. Ista ex- 
altavit me, et abstulit me lepo&oKAt^ AvdAiovt; Bki&owai^ 
me. Atque fui confisa tuo lumini, nec non lumen pu- 149 
rum tuae AiroppotACy et remotae sunt a me Trpo&oKtn av6a^ 
iovc, quae aflligebant me, et facta sum lux tua magna vi, 

» quod tu servas omni tempore." Ilaec est imsravoia^ quam 
dixit TTta^tg o-o(^ia, quum sursum iret in chao, et quum 
soluta esset a vinculis chaus. Nunc igitur, cui sunt aures 
ad audiendum, audito. Factum igitur est, quum primum 
fjLva^ptov finisset dicere haec verba fjiaSyiTat^y progressus 

ao Thomas dixit: mi domine, sunt aures meo incoiae lucis, 
et meus vovi veu verba, quae dixisti. Nunc igitur xsXfVf 

11. me lua (me in taa P.) 11. Tr^oQoXcci (add. av^a^ 
Sovg P.) 17. essem (esset P.) 18. obtexit (obtexisti P.) 
22. lumen pariun (lumini puro P.) 96 

miliiy ut proferam solationem verborum ^fLvt^. Re- 
spondens it primum fjLva-rrptov dixit Thomae : KtXsoui tibi, 
ut proferas solutionem vuvov, quem v/jLvsva^iv sursum ad 
me iria-u^ v-ofpiA. Respondens ie Tbomas dixit: mi do- 
mine, de vfxvca^ quem dixit irim^ votpiA^ quod liberata sit s 
e chao : tua vis luminis tTrpoifyi^Tevciv olim per Solomonem, 

130 filium Davidis, in eius ufiAi^: „Servatus sum e vinculis. 
Fugi ad te, domine, quod fuisti mifai dextra servans me 
atque servans me, et adiuvans me, cicmXuo-ac pugnantes 
contra me, neque apparuerunt; quod tua facies mecum ii 
erat' servans me tua ;^oi^iri. AfFecta sum ignominia co- 
ram muUitudine, atque proiecerunt me. Fui sicut plum- 
bum coram iis. Facta niihi est vis a te adiuvans me, 
quod posuisti luccrnas ad dextram mihi et ad sinistram 
milii, ut ne quidquam circa me esset luminis expers. u 
EriccTdto-ac me sub umbra tuae misericordiae, et fui su- 
per vestes pelliceas. Tua dextra exaltavit me, et abstu- 
listi inilrmitatem a me. Factus sum validus tua veritate, 
purgatus tua ^maioon;* 9}. Remoti sunt a me pugnantes 
contra me, et iustificatus sum tua ;^ifOTOTi|Ti, nam tua » 
quies est ad acternum aeternitatis." Haec igitur, o mi 
domine, est solutio ^fravoiac, quam dixit irio-rK cofpM^ 
quum servata esset in chao; audi igitur, loquar in irflt/i- 
pr,ri€L. Verbum igitur, quod tua vis luminis dixit per 
Solomonem: „Servatus sum e vinculis. Fugi ad te, do- » 
mine,'* ipsum est verbum, quod dixit irio-ric o-o^^iflt : soluta 
8um e vinculis caliginis, veni ad te, domine; et verbum, 

151 quod dixit tua vis: „Fuisti mihi dextra servans me et ad- 
iuvans me,'' ipsum iterum est verbum, quod dixit leimi 
a^oipia: factus est lumen ex omni parte mihi et adiuvans st 
me; et verbum, quod tua vis luminis dixit: MtiewAvo-a^ pu- 
gnantes contra me, et baud apparuerunt,'' ipsum est 

27. domine (luz P.) 30. bctus est (bctus es P.) 97 

Terbum, quod dixit irirrtq to^iai et x^o/SoXce^ tttitf«^v<v 
quae pugnant contra me, ffxayXu^-flt; tuo lumine, et haud 
potuerunt adpropinquare mihi, et verbum, quod tua 
vis dixit: „quod tua facies mecum erat servans me tua 

6 ;^«piTi,'' ipsum est verbum, quod dixit Timg froifiicL: quod 
tuum lumen erat mecum servans me tua Airoppot<f lumi- 
nis, et verbum, quod tua vis dixit: „contemnor eorum 
multitudine et proiecerunt me," ipsum est verbum, quod 
dixit irimi troipicL: afiiixerunt me irpofioKAi auda^ou^, et 

10 abstulerimt meam vim a me, et contemta sum coram 
iis, et proiecerunt me in chao expertem luminis. £t 
verbum, quod tua vis dixit: „fui sicut plumbum coram 
iis," ipsum est verbum, quod dixit Trim^ fro^ia,: quum 
abstulissent mea lumina a me, facta sum sicut vXvi gra- 

10 vis coram iis. £t verbum, quod tua vis dixit: „et facta 

mihi est vis a te adiuvans me,'* ipsum estverbum, quod 152 
dixit irimq v-otpieL: et post haec vis luminis venit mihi a 
te servans me, et verbum, quod tua vis dixit: „posuisti 
lucernas ad dextram. mihi et ad sinistram mihi, ut ne 

30 quidquam circa me esset luminis expers ," ipsum est ver- 
bum, quod dixit Trtm^ tro^ut: tua vis luminis ad dex- 
tram mihi et ad sinistram mihi et circumdans me ab 
omni parte, ut ne quidquam circa me esset luminis ex- 
pers, et verbum, quod tua vis dixit: nea-KiTractt^ me um- 

» bra tuae misericordiae," ipsum iterum est verbum, quod 
dixit TTioTi^ a-cfpia,: et obtexisti me lumine tuae oLTroppoiAK^ 
et verbum, quod tua vis dixit: „fui super vestes pelli- 
ceas," ipsum iterum estverhum, quod dixit irio-rK o-o^ia: 
et eiecerunt a me meas uXa; omnes malas, et elevavi 

ao eas tuo lumine, et verbum, quod tuas vis dixit per Sa- 
lomonem: „tua dextra exaltavit me et abstulit infirmi- 

15. £t Terbam (£t Terbuni rursus P.) 16. ipsam (add. 
qaoque P.) 21. taa vis laminis (tua vio splenduit P.) 98 

tatem a me,** ipsmn eit yerbmn, quod dixit mmf o-o^ia: 
et tua ATToppoitiL luminis haec est, quae exaltayit me tuo 
lumine, et abstulit a me xpojScXAc cLvSAioui SKt^ovo-tLi me, 

153 et verbum, quod tua vis dixit: „factus sum validustua 
veritate et purgatus tua iiKttiotrvvr," ipsum est verbum, s 
quod dixit irim^ o-oipicL: facta sum valida tuo lumine et 
sum lumen purgatum tua tLTcppoM^ et verbum, quod toa 
vis dixit: „remoti sunt a me pugnantes mecum," ipsum 
est verbum, quod dixit itiotk rofpiAi remotae sunt a me 
TrpofioKcLt w9aiov^f hae quae affligebant me, et verbum, n 
quod tua vis luminis dixit per Salomonem : „et iustiEca- 
tus sum tua ;^Y;(rroTi)Ti , quod tua quies est ad aeternum 
aeternitatis", ipsum est verbum, quod dixit Trio-ric a-otpiai 
servata sum tua ;^Y(0TOT9tTi , quod tu servas unumquem- 
que. Haec igitur, o mi domine, est solutio tota /itrr*- u 
voiobC, quam dixit itiotk a-ofpiei^ quum servata esset in 
chao, et soluta est e vinculis caliginis. Factum igitur 
est, quum primum fjLvtmiptov audisset Thomam dicentem 
haec verba, dixit ei: tvyt^ xaXm^ Thoma, /uaM^ioc; haec 
est solutio v/jLvov^ quem dixit irirrtf <ro^ia. si 

Pergens it adhuc primum juLvrr^pm dixit pLtiOnrtu^i 
pergens ^e adhuc irta^ii o-o^ia, v/Avtvvt rursum ad me 

154 dicens: j^v/jLvtvoj sursum ad te hoc. Tuo statuto eda- 
zisti me ab Atufvt excelso, qui supra caelum, et dedoxi- 
sti me ad roxouc inferiorcs, atque etiam tuo statuto U- v 
berasti me e toitok inferioribus, et per te abstulisti v>^w 
ibi, quae est in meis viribus luminis et vidi eam, atque 
tu dispersisti a me vpo^oKA^ avfia^cuc, quae affligebant 
me et erant inimici mihi, atque dedisti mihi i^cv^tAv^ 
ut solverer e vinculis irpo^oKm Adamae, et eraTct^itc ser- » 
pentem basiliscum cum septem capitibus. Proiecisti eum 

17. soluu est (soluu esset P.) 31. Proiecisti (Eieci- 
sU P.) >c 99 

meis manibas et constituisti me super dus iknv. Per^ 
didisti eam, ut ne mpfjM 8uum surgeret inde ab hoe 
tempore, atque tu es, qui eras mecum, dans mihi yim 
in his omnibus, et tuum lumen circumdedit me in totoi; 
• onmibus, et per te reddidisti T^GjSoXtt? omnes AvS^iw^ 
impotentes , quod abstulisti vim sui luminis ab eis et 
direxisti meam viam ad educendam me ex chao, et trans- 
tulisti me e tenebris vXixaK, et abstulisti meas vires om- 
nes ab iis, quarum lumen abstulere. Iniecisti in eas 

19 lumen purum, et meis /uLsXiViv omnibus, quibus nullum 155 
lumen, dedisti lumen purum ex lumine altitudinis, et 
direxisti viam iis, et lumen tuae faciei factum mihi est 
vita, pemicie vacua. Duxisti me sursum super chaos, 
locum (roirov) chaus et perniciei, ut dissolverentur omnes 

u vKai^ quae in eo, quae simt in toit^ illo, et uti fiant novae 
meae vires omnes tuo lumine, et ut tuum lumen sit in 
iis omnibus. Posuisti lumen tuae oLircppoiAi in me. Facta 
sum lumen purgatum.'* Hic iterum est secundus u/btvoc, 
quem dixit iri0Ti( a-ofpiA. Nouv igitur hanc /tAerAfoiav, pro- 

m greditor, ut dicat eam. Factum igitur est, quum pri- 
mum fMirifiptov finisset dicere haec verba, progressus 
Mathaeus dixit: poci; solutionem vfAvov^ quem dixit ^iotk 
^o^iflu Nunc igitur xiKsvt mihi, dicam tibi eam in irap^ 
pnriA. Respondens ^f primum fAvrmptov dixit: xfXciiCii tibi 

K Mathaee, ut proferas solutionem t)fivou, quem dixit itiotk 
o-o^ict. Respondens ^f Mathaeus dixit: de solutione vja' 
vov, quem dixit itiotk o-o^ia, tua vis luminis f^^^nTfuo-fv 
olim in ca^f Solomonis; „Qui deduxit me ex locis ex- 
celsis super caelum, et duxit me sursum in locis, quae 156 

m in fundamento inferiori; qui abstulit ibi haec, quae in 
medio, et docuit me ea, qui dispersit meos inimicos et 
meos civTiAicov(, qui dedit mihi c^ouo^iav super vincula ad 
solvenda ea, qui vwato^s serpentem cum septem capiti- 
bus meis manibus. Gonstituit me super eius radicem, 

8* 100 

vt eyellerem eius rrc^/but, atque tu eras mecom, adia- 
Tans me, in omni loco circumdedit me tuum nomen. 
Dextra tua perdidit venenum huius, qui dicit malum. 
Tua manus stravit viam tuis vi^-roK. Redemisti eos e 
TAc^oic, et transtulisti eos e mediis cadaveribus. Sumsisti • 
ossa mortua, induisti iis v-cofjitty et qui haud movent se, 
dedisti iis tvipystcLv vitae. Via tua facta est perniciei ex- 
pers, atque tua facie duxisti tuum tuuva in perniciem, 
ut dissolverentur omnes et fierent novi, et uti tuum lu- 
men sit duplicatum iis omnibus. Construxisti tuam opu* 19 
lentiam per eos, et facti sunt habitaculum sanctum.** Haec 
igitur, mi domine, est solutio u/t^voti, qnem dixit irioTK 
TOipiaL; audi igitur, dicam eam ingenue. Vcrbum, quod 
tua vis dixit per Solomonem: „Qui deduxit me e lods 
excelsis, quae super caelum, atque etiam duxisti me sur- u 
8um in locis, quae in fundamento inferiori," ipsum est 
157 verbum, quod dixit irifm^ a-otpicL: vfjivivu sursum ad te 
hoc. Tuo statuto duxisti me ex hoc Aiunn excelso, qui 
fiuper caelum, et duxisti me in roirouc inferiores, atque 
etiam servasti me tuo statuto , duxisti me sursum in rc- 30 
9oti inferioribus. £t verbum, quod tua vis dixit per 
Solomonem: „qui abstulit ibi haec, quae in medio, et 
docuit me ea," ipsum est verbum, quod dixit viTrtf o-c^ia: 
atque etiam per te abstulisti uXf}v, quae in media mea 
vi, et vidi eam; atque etiam verbum, quod tua vis dixit » 
per Solomonem: „qui dispersit meos inimicos et meos 
avTiitKovg^'* ipsum est verbum, quod dixit irtmi o-o^^ia: et 
tu es, qui dispersisti a me ir^cjSoX«tc omnes aufifltJbuc, 
quae afQigebant me, et quae erant inimici mihi, et ver* 
bum, quod tua vis dixit: „qui dedit mihi suam a-o^iCLv m 
super vincula ad solvenda ea," ipsum est verbum, quod 

8. taa facie duxisti (tua facies. Duxisti cf. infra p. 102. 
I. 3. 6. P.) 10. dupiicatum (fundamentum P.) 101 

dixit irtmi a-otpKt: dedit mihi suam cotptav^ ut solvereif 
e yinculis icpo&oXurv illarum, et verbum, quod tua vis 
dixit: „qui sTetrei^E serpentem cum septem capitibus meis 
manibus et constituit me super eius radicem, ut evelle- 

5 rem eius irmpfjiA" ipsum est verbum, quod dixit xio-t/^ 
0-o(fii<t: et rTATa^et^ serpentem cum septem capitibus meis 158 
manibus et constituisti me super eius uXf!i^, perdidisti 
eum, ut ne eius a-TepfjLCL surgeret inde ab hac hora, et 
verbum, quod tua vis dixit: „et tu mecum eras,. adiuva- 

10 bas me,'' ipsum est verbum, quod dixit vimg TOfpiAi et 
tu eras mecum, dans vim mihi in his omnibus, et ver- 
bum, quod tua vis dixit: „et tuum nomen circumdedit 
me in omni loco", ipsum est verbum, quod dixit TCKrrif 
ratf^icLi et tuum lumen circumdedit me in eorum locis 

15 omnibus, et verbum, quod tua vis dixit: „et tua dextra 
perdidit venenum huius qui dicit malum," ipsum est ver- ^ 
bum, quod dixit irt<mg o-Q<pia: et per te factae sunt im- 
potentes TfpofioKcLt oLvOctiov^y quod abstulisti lumen vis 
suae ab iis, et verbum, quod tua vis dixit: „tua manus 

90 stravit viam tuis xto-TOK,*' ipsum est verbum, quod dixit 
TTio-Ti? To<f>t<t: direxisti meam viam ad educendam me e 
cbao, quod nrio-TevirA tibi, et verbum, quod tua vis di- 
xit: „redemisti eos e TA<poi^ et transtulisti eos e mediis 
cadaveribus," ipsum est verbum, quod dixit ^io-ti? TotpiAi 

» et redemisti me e chao et transtulisti me e tenebris uXi- 

NAic, quae ipsae sunt xpcjSoXebi caliginis, quae in chao, 159 
a quibus suum lumen abstulisti, et verbum, quod tua 
vis dixit: „sumsisti ossa mortua, induisti iis a-ufAo, et hi, 
qui non movent se, dedisti iis evipynxv vitae," ipsum est 

ao verbum, quod dixit ?ri(rTK a-otpia: et abstulisti meas vires 
omnes, in quibus nullum lumen, et indidisti eis lumen 
purum, et meis fAeXio-iv onmibus, in quibus nuUum lu- 

1. dedit (et dedit P.) 31. et indidisti (del. ,,et" P.). 109 

men moTetor, dedisti eis lomen vitae taa alUtadine, et 
Terbum, quod tna vis dixit: ^ytua via facta est pernicie 
Tacua et tua facies,*' ipsum est verbum, quod dixit tiotk 
0-04^1«: et direxisti viam mihi, et lumen tuae faciei facta 
mihi est vita, pernicie vacua, et verbum, quod tua vis • 
dixit: „duxisti tuum «iciiyii in pemiciem, ut dissolverentur, 
ut fierent novi omnes,'* ipsum est verbum, quod dixit 
wvmK Toipia: „duxisti me, tuam vim in chaos et in per* 
niciem, ut dissolverentur vXcti omnes, quae sunt inrovef 
ilio, et ut fierent novae meae vires omnes lumine, et n 
verbum, quod tua vis dixit: „et tuum lumen dupUcatum 
est iis omnibus,** ipsum est verbum, quod dixit Ttim^ a^ 
160 ^ta: et tuum lumen est in iis omnibus; et verbum, 
quod tua vis luminis dixit per Solomonem: „posuisti tuam 
opulentiam in eo, et factus est habitaculum sanctum," » 
ipsum est verbum, quod dbdt frtm^ o-oc^ia: firmasti lu- 
men tuae AfrcppoMi super me, et facta sum lumen purum. 
Haec igitur, mi domine, est solutio u/i*vou, quem dixit 
irioTK 0*0(^1«. Factum igitur est, quum primum /uLvrrnpu9 
audisset haec verba, quae dixit Mathaeus, dixit: tvytt s 
Matbaee, et xfl^ci;?, dilecte, haec est solutio v/xvovy quem 

dixit XIOTlC tf-O^MA. 

Pergens is adhuc primum /biuanipiov dixit: pergens 
in adhuc 0-0(^1« in hoc v/jivf^ dixit: „dicam: tu es lumea 
excelsum, quod liberasti me et duxisti me ad te, neque m 
sivisti xpo&oKAi avdcLiov^ auferre meum lumen, quae sunt 
bostes mibi, lumen luminum; vfjLvtuu sursum ad te. 
Liberasti me, lumen, duxisti meam vim sursum in chao» 
liberasti me ab his, qui descendunt in caliginem.** Haec 
verba adhuc dixit tiotk (ro<pM, Nunc igitur, cuius vovf ss 
est votpoif vommi verba, quae dixit tiotk rofpMf progre- 

4. Yiam (taam Tiam P.) 4. facta (factum P.) 8. taam 
vim (add. ^sursum" P.) 11. duplicatom (^faadamentiun/* 
Qt supra: p. 100. 1. 10. P.) 103 

ditor, ut proferat eonim solutionem. Factiim igitur eit| 
quum primum fAvrrrpiov finisset dicere haec verba futftf* 
TAK, progressa Maria dixit: mi domine, meus vw^ est 161 
voipoi omni tempore, ut progrediar omni vice; dicam so- 

• lutionem verborum, quae dixit, aKKa timeo Petrum, \' 
quod fltirciXci mihi et odit nostrum genus. Haec it quum 
locuta esset, dixit ei primum fjLVffTY,pm: imumquemque, 
qui impletus fuerit wcv/uaTi luminis, ut progressus pro- 
ferat solutionem horum, quae dico, nuilus xo/Xu^ci. Nuno 

19 igitur» tu, o Maria, profer solutionem verborum, quao 
dixit 7<0TK TOipiA. Respondens igitur Maria dixit primo 
fAvmipiu in mediis fia^r«K: mi domine, de solutione 
verborum, quae dixit ino-Tt^ ^oipia^ tua vis luminis cir^o- 
^TevTtv olim per Davidem: ,,exaltabo te, domine, quod 

16 accepisti me ad te, neque fecisti gvfppouvu^ai meos ini- 
micos super me. Domine, mi deus, clamavi sursum ad 
te et servasti me. Domine, duxisti meam animam sur- 
sum in orco (i. e. eduxisti ex o.). Servasti descendentes 
ad foveam.*' Haec quum dixisset Maria, dixit ei pri- 

30 mum fjLvrmpiovi cuyc, kaKu^, Maria, fjLOLKApio^» Pergens ii 

adhuc in sermone dixit ^^tcik: pergens adhuc iritfri^ 162 
0-04^10. in hoc vfjLvea dixit: „lumen factum mihi est libe- 
rator, et convertit meam caliginem mihi in lucem, ei 
scidit chaoa circumdans me; cimut me lumine.'* Factum 

» igitur est, quum primum fjLvoTPipiov finisset dicere haec 
verba, progressa Martha dixit: mi domine, tua vis cir^o^ 
^HTcuo-cy olim per Davidem de his verbis: „dominus 
factus mihi jSor^o^, convertit meum luctum mihi in lae- 
titiam. Scidit meum saccum, cinxit me gaudio.*' Factum 

30 it est, quum primum fxvtrTtpiov audisset haec verba, quae 
dixtt Martha, dixit: ivyt et kclXu^ Martha. Pergens Jlr 

17. ^ervasti (sanasti P.) 18. Seryasti decceadentes (Ser* 
vasti me a desccDdentibus P.) 19. Haec quum (Haec ht 
quum P.) 104 

adlmc primtiin ftuampiov dixit fiaOnTtLt^i perrezit adhue 
in v/uLvca inmi Totpia et dlxit: „mea vis ifxvwoi lumim, 
neve obliviscere virium omnium luminis, quae dedit tibi, 
et virium omnium, quae tibi; 0/u.ycvff nomini sui fjLumir 
fim sancti, quod remittit tuas irttpABcLTet^ omnes, quod • 
servat te e tuis afHictationibus omnibus, quibus afilixe- 
runt (iiKesl/Av) te icpo^oXftt olvSa^ov^^ quod liberavit tuum 
163 lumen a ir^oiSoXai^ avdflt^ou^, adnumeratis ad perniciem, 
quod dedit coronam luminis in te sua misericordia, us- 
que dum liberavit te, quod implevit te lumine puro, » 
et tua cupxt ^^^ nova sicut AopcLTc^ altitudinis." Haec 
verba xim^ vfxvevt^ dixit: servata est et recordatur fa- 
cinorum omnium, quae feci eu Factum igitur est, quum 
primum fjLva-rtpiov protulisset haec verba fjuL$v\rcLKj dixit 
eis: vovta-eL^ solutionem horum verborum, progreditor, ut d 
dicat ea in irct^^ifo^ict. Progressa iterum Maria, dixit: mi 
domine, de his verbis, quae u/bivcuo-f 'Jnmi o-oi^ia, tua vis 
luminis cxpo^vtTcuo-c per Davidem: „mea 'v/a;;^ praedicato 
domiaum; quae in me omnia praedicanto nomen eius 
sanctum; mea "^xyiy praedicato dominum, neve obli- m 
viscere eius retributionum omnium ; qui remittit tibi tuas 
avofjLiaf omnes, qui sanat tuos morbos omnes, qui redi* 
mit tuam vitam e pernicie, qui dat coronam in me (pr. 
in haec quae mihi aut meo capiti) sua misericordia; qui 
satiat tuam volnntatem cLycLSei^. Infantia tua erit nova s 
(renovabitur) sicut cLmvj^ quod est: votptcL erit sicut cte- 

4. qaae tibi („qaae in me,'^ sed fortasse legendam: er 
n gHTe „quae tibi" pro ct R ^ht P.) 5. tuas 7ra^a/3amc 
omnes (tuam na^adaTiv omnem P.) 12. dixit (b. Schw. ie* 
gisse yidetur in textu: ne<xe coniunctim scriptum i. e. „di- 
zit,^ cuius loco scribendum erat: neo&«kC. At duae potius 
Videntur es%t voces: ne o&e, i. e. „qaod" P.) 23. in me 
(pr. in haec quae mihi aut meo capiti) pro: in te (pr. ia 
haec qoae tibi aut tuo capiti P.) 105 

fwrotf qm in altitudine. Dixit igitur: sicut amv^ prop- 
terea, quod est habitaculum arrow in altitudine, atque 
sunt aopATOf quoque in altitudtne, quod est: ro(f><a erit 164 
lux (aut spleadebil) sicut aopaTot^ sicut erat inde a sua 

• ApXjf* Factum igitur est, quum primum fjuua-Tfipicv audis- 
set haec verba, quae dixit Maria, dixit: tvyt^ o Maria, 
fjcaKapiof. Factum est igitur post haec pergcns adhuc in 
sermone primum fjLVTTinpiov dixit /LiaSftTam Ferens irtmf 
ro(l>tav adduxi eam in roxoy, qui est infra decimum ter- 

10 tium aiwvar et dedi ei /AVTTTiptov novum luminis, quod non 
est sui atuvo^^ totfov aopaTov^ atque etiam dedi ci v/jlvov 
luminis, ut ne superarent eam inde ab hac hora apx^^H 
«lo/vK, et posui eam in toisu illo, usque dum adgressus 
ad eam ducerem eam in eius Toiror, qui in altitudine. 

15 Factum igitur est, quum posuissem eam in toto; ilioy 
dixit iterum hunc vfji^vov^ dicens hoc modo: ^irio^Tei ein- 
rrcvo-fli lumini, et recolens meam memoriam audivit meum 
vfxvov, Eduxit meam vim e chao et caligine inferna vKni^ 
totius, et ducens me sursum posuit me in atmi excelso 

a et firmo, posuit me in via ducente ad meum Toirov, et 
dedit mibi fji,v9Tyipiov novum, quod haud est mei atufvo^^ 
et dedit mihi vfjLvov luminis. Nunc igitur, lumen, ap^ov- 
Te^ omnes videbunt, quae fecisti mecum, ut timeant et 165 
irtrTevoiwi lumini." Hunc vfjLvov igitur dixit irio-Ti? a-otl^ia 

» gaudens, quod eduxerint eam e chao et duxerint eam 
in T070V, qui infra decimum tertium atojva. Nunc igitur, 
quem suus vov^ moverit, vouv solutionem voyifjLaToi VfjLvov^ 
quem dixit vtrrtf <ro4><«, progreditor, ut dicat eam. Pro- 
gressus Andreas dixit: mi domine, hoc est, quod tua 

ao vis luminis tTpofpmTkv^-t de ea olim per Davidem: „vxo' 
fjt>ovif vTctfjLttva dominum. Animum vertit ad me et audi- 
vit meam precationem. Duxit meam ypvx^v e fovea t«- 

26« in roirov (in Tonovg P.) 106 

Xfltnrci^icic et coeno lud; constituit meos pedes snper 
irrrpAv et direxit meos gressus. Iniecit in os meum can- 
tum novum, laudem nostri dei. Multi videbunt, ut ti- 
meant et tKxiU-uTiv in dominum." Factum igitur est, 
quum Andreas protulisset vofijLML iriv^im v^ofpta^^ dixlt ei s 
primum firwrtfpiov : cvys, Andrea, fjuaKApto^, Pergens ^c ad- 
huc in sermone dixit fjLaSnTW, hae sunt res omnes, 

166 quae factae sunt irtrru o-oipiA. Factum igitur est, quum 
duxissem eam in totoi*, qui infra decimum tertium cnufva^ 
veni aditurus ad lumen, ut discedercm ab ea, dixit mihi: m 
lumen luminum, proficisceris ad lumen, ut discedas a 
me, et sciet Adamas, Tupawoc, te discessisse a me, atque 
sciet, non esse, qui sit liberaturus me. Venit iterum ad 
me in hunc Toxor, iste eiusque apx^^^^ omnes, qui odio 
me habent, atque etiam aviaivi^ dabit vim suae irpo&oKf is 
cum facie leonis, ut venientes omnes afQigant me simul, 
et ut auferant meum lumen totum a me, et uti fiam 
impotens alque iterum fiam sine lumine. Nunc igitur, 
lumen et meum lumen, aufer vim luminis sui ab iis, 
ut ne valeant aCQigere me inde ab hac hora." Factum si 
igitur est, quum audissem haec verba, quae dixit virrt^ 
(ro<f>iet, respondens ei dixi: nondum meus pater fxfXcuct 
mihi, qui ^poejSaXc me, ut auferam suum lumen ab iis, 

^ «tXX« ff-flypetyiTuf totou? a.v6ASov^ eiusque ap^^oyraw omnium, 
odio te habentium, ut inoTeu^rifc lumini, atque etiam s 

y T^pAyiTu) Toirov^ Adamae eiusque apxovTufVj ut ne sit iis 
vis ad 7cXffi»v tecum, usque dum eorum tempus im* 
pletum fuerit, et usque dum venerit xAipo^, ut iccXcvo^ 
mihi meus pater, ut auferam eorum lumen ab iis. Post 

167 hoc it iterum dixi ei: Audi, dicam tibi eorum tempus, n 
quo haec fient, quae dico tibi: fient, quando tria tem- 
pora impleta fuerint. Respondens irtmq Totpia, dixit mihi: 
lumen, quo sciam, quando futura sint tria tempora, ui 107 

laeter et gaudeam, quod adpropinquavit tempus, ut du-» 
cas me in meum roiroy, atque etiam gaudebo, quod ad- 
propinquayit teropus, quo auferes vim luminis ab his 
omnibus, qui odere me, quod tTria-Teua-au tuo lumini. £go 

s it respondens dixi ei, quando videris irvKfiV ^o-etupou 
magni luminis, quae aperta est decimo tertio «<ww, quae 
sinistra est, — quando aperuerint irvK^v illam, iropleta 
sunt tria tempora. Respondens iterum o-otf^ia, dixit: lur 
men, ubi sciam, versans in boc roirb;, apertam esse mjKyiv 

10 illam? £go h respondens dixi ei: quum aperuerint m- 
Xisv illam, scient hi, qui sunt in ontn^iv omnibus propter 
magnum lumen, quod erit in eorum totok omnibus; 
«Xtiv igitur, ecce conslitui, ut ne toX/imitwo-i contra te in 
ullo malo, usque dum impleta fuerint tria tempora. Tibi 

is it erit i^^^v^-icl praesto, eundi in illorum duodeclm Atunfo,^ 

tempore, quo volueris, atque revertundi, ut venias in 168 
tuum Toxov, qui infra decimum tertium cLuava,^ in quo 
nunc es, olXXa tibi haud erit t^cvo-ta, praesto, introcundi 
in mXDv altitudinis, quae est in decimo tertio aianfi, ut 

90 intres in tuum tovov, e quo egressa es. JQXity igitur, 
quum impleta fuerint tria tempora» aQliget iterum te 
^AvSck^^ cum suis Apx'-y^iv omnibus, ut auferant lumen 
a te, iratus tibi, opinans, te ic«Tff;^eiy suam vim in chao, 
et opinans, te abstulisse eius lumen ei. Succensebit igi- 

90 tur tibi, ut auferat lumen a te, ut mittat illud in chaos, 
ut inderent (L e. inderetur) in suam TrpofioK^v illam, quo 
valeat exire e chao et venire in suum to^ov. Hos ik 
adiuvabit Adamas, ego it auferam eorum vires omnes 
ab eo, dabo eas tibi, atque veniam, ut sumam eas. Nunc 

ao igitur quum afflixerint te illo tempore, vfAvtut sursum 

1. adpropinquavit (venit P.) 7. impleta (utique im- 
pleta P.) 9. ubi (unde s. quo P.) 16. atque (add. „etiam" 
P.) 22. iravSaBrs (av^aivig P.) 27. oaam roiroi^ (eius ro- 
4roy P.) 28* eorum yireo (tuas vires P.) 108 

ad lumen, et ego haud cnnctabor ^oy^ditv tibi et yenio 
ad te celeriter e tottoi^, qui infra te, et venio ad eoram 
T07CUC, auferam eorum lumen ab iis, et venio ad hunc 
ToTot', in quo posui te infra decimum tertium ttitava^ us- 

1 69 que dum aequiram tuum ro^cv, e quo egressa es. Factum s 
igitur est, quum 'jrtm^ o-o<f>iA audisset haec verba, quae 
dixi ei, gavisa est magno gaudio. £go it linquens eam 
in TOT&', qui infra decimum tertium atuva,^ veni ad lu- 
men, destiti ab ea. 

Haec verba ^f omnia (aut potius has res omnes) n 
primum juivm^ptov dixerat ^AdirTaK, facta esse viTrgt v^o^ 
^i(t, et concederat super montem olivarum dicens haec 
verba omnia in mediis /bi«i$»|TetK. Pergens it adhuc di- 
xit iis: factum ^e est adhuc post haec omnia, cum sede- 
rem in KOTfxto hominum, sedens iuxta viam, quae est n 
hic Toiroc, id est mons olivarum, antequam miserant 
meum evJu^a mibi, quod posui in vicesimo quarto /uiu- 
^yipito inde ab inlerno, primum it quoque est inde ab 
externo, quod idem est magnus A;^ei;prTo<, in quo re- 
splendeo, et nondum veneram in altitudinem ad acci- % 
pienda etiam mea duo evivfjLeLTo,^ cum sederem apud vos 
in hoc ToTra*, qui est mons olivarum, impletum est tem- 
pus, quod dixi Trtrrti o^oc^iet, alllicturum esse eam Ada- 
mam cum suis «tp^^ovo-iv omnibus. Factum igitur est, 
quum esset tempus illud, ego ^e sederem in KOTfjLOf ge- % 

170 neris humani, sedens apud vos in hoc To?ra;, qui est 
mons olivarum, conspexit Adamas e duodecim dticiwir, 
conspiciens desuper in tottcuc chaus, vidit suam vim ^iti- 
fjLovioLKviv j quae est in chao, lumine destitutam penitus, 
quod abstuleram eius lumen ab ea, atque vidit, eam » 
esse obscuram et baud valentem pervenire ad suum 
T070V, qui sunt duodecim aia^ve^, recordatus est iteruoi 

15. eederem (essem P.) 109 

Adamas irtmui a-otptAi atque iratus ei est quam maxime, 
opinans, eam xaTs;^etv suam vim in chao, et opinans 
eam abripuisse eius lumen ab illa, et iratus est valde 
et adiiciens iram super iram, ir^oejSaXcv ex se vpo^oKvtV 

6 obscuram, atque etiam aUam ;^(t0u? Tovyipov duram, ut ^ 
perturbaret xiaTiv a^ofpieiv iis, atque procreavit tottcv ob- 
scurum in suo toito;, in quo affligeret o-o^iav, et sumsit 
turbas eLpxovrurv suorum, persecuti sunt v-ofptdv ad du- 
cendam eam in chaos obscurum, quod procreavit, et ad 

10 affligendam eam in illo TOTra;, et uti perturbarent eam 
vpo|3a\ai duae obscurae, quas ir^ocjSciXev Adamas, usque 
dum abstulcrint totum eius lumen ab ea, et uti auferret 
Adamas lumen ^KKmoo^ a-ofpiA^ daturus illud Trpo^o\<tif 
duabus obscuris duris, ut ducerent id in magnum chaos 

15 inrernum, quod est caligo, et uti iniicerent in suam vim 171 
caliginis, quae est chaos, num forsitan posset venire in 
suum TOTov, propterea quod erat caligo maxime, quo- 
niam abstuli eius vim luminis ab ea. Factum igitur 
est, quum persecutae essent mmv o-o<^i4t', exclamans 

a» iterum v/aveuo-e sursum ad lumen, eirei^r dixi ei, quando 
afflixerint te, vjuLvivt sursum ad me, veniam celeriter, ut 
fioyi6yia-u) tibi. Factum igitur est, quum affligerent eam, 
ego ^e sederem apud vos in hoc toto;, qui est mons 
olivarum, v]ULvsv<rt sursum ad lumen, diccns: „Iumen lu- 

s minum, tTrKmva-A tibi, libera nie ab fais Apxovfriv omnibus 
persequentibus me, et i3c9}$e< mihi, fii}xcTe auferant meum 
lumen a me, sicut vis cum facie leonis, quod tuum lu- 
men non est mecum neque tua AToppoicL luminis, ut ser- 
vent me, alioquin, iratus mihi est Adamas dicens mihi: 

90 tu KCLTtixt^ meam vim in chao. Nunc igitur, lumen lu- 
minum, si ego faciens hoc xetTei%ov eam, si feci quid- 
quam iniusti illi vi, aut si afflixi eam, sicut afflixit 
me, auferant meum lumen a me hi etp^^ovTe^ omnes per- 
aequentes me, et dimittant me inanem, et inimicus Ada« 110 

mu8 persequatur meam vim, vl apprehendat eam, et 
auferat meum lumen a me, ut immittat istud iu luam 
vim obscuram, quae in cbao, et ponat meam vim in 

172 cbao. Nunc igitur, lumen, erige me in tua ira, et exalta 
meam vim super meos inimicos, qui surrexere contra % 
me ad postremum. Festina, viviilca me xam modum, 
quo dixisti: jS&vfdita'» tibi.'* Factum igitur est, quum fi- 
nisset primum fjLvrrrpiov dicere haec verba ftctSiiTaic, di- 
xit: qui fvotto-fy baec vcrba, quae dixit, progreditor, ut 
proferat eorum solutionem. Progressus laccobus dixit: n 
mi domine, de boc u/apw, quo vfjivturt irim^ TotpiA^ tua 
vis luminis fir^g^v^Tfva-ev olim per Davidem in septimo 
Psalmo: „domine, mi deus, credidi tibi, serva me a per- 
sequentibus me, et liberes me, fmTOTf rapiat meam >^u;^v, 
sicut leo, existente nullo servatore, et liberatore* Do- n 
mine, mi deus, si feci hoc, si est iniustitia in meis ma- 
nibus, si retribui retribuentibus mibi mala, cadam per 
meos inimicos inanis, inimicus meus persequatur meam 
'^X^v^ ut apprebendat eam, conculcet meam vitam in 
solum, et faciat meam gloriam esse in ;^ou. Aia<f>aX/£«. » 
Surge, domine, in tua o^yjf, evehere in fines (Copt. fi- 
nem) meorum inimicorum. Surgo in iussu, quem ius- 

173 sisti me." Factum igitur est, quum primum fjLvmipw 
audisset baec verba, quae dlxit laccobus, locutus est: 
fuyf, laccobe dilecte. « 

Pergens ^f adhuc primum fjLvmiptof dixit fjLttinTAK: 
Factum igitur est, quum irimi ^-oipiA finisset dicere verba 
huius vfjLvov^ conversa est retro ad videndum, num Ada- 
mas se converterit retro cum suis cip;^ouo-iv, ut venirent 
in suum &<&»»«, et vidit eos persequentes se, conversa n 
ad eos dixit iis: „cur persequimini me dicentes, mihi non 

5. meam vim (tuam yim P.) 7. tibi („mihi,'' sed le- 
gendnm Tidetttr in textu epo ,ftibi" pro epoi ,,mihi" P.) 
9. qaae dlxit (qoae dizi P.) 23. iussisti me (del. ^^me'' P.) 111 

€886 jSoiffciAv, ul Iiberer a yobis? Nime igitur iudex est 
lnmen et forte est; aXX' est longanime usque ad tem- 
pus, quod dixit mibi: venio, ut 15'jViSvia-oj tibi, neque ad- 
ducet suam opyvfv super vos omni tempore, et boc est 
s tempus, quod dixit mibi. Nunc igitur, si baud conversi 
fueritis retro et cessarilis persequi me, lumen parabit 
suam vim et parabit suas vires omnes, et paravit suam 
yim, ut auferat vestra lumina a vobis et eritis obscuri. 
£t suas vires procreavit, ut auferret vestram vim a vo* 

jo bis, ut pereatis.** Haec it quum dixisset vio-tk o-o^^ia, 
adspiciens in tottov Adamae, vidit totov obscurum et 
cbaus, quem procreavit, atque vidit etiam xpcjSoXac duas 174 
obscuras, durissimas, quas irpof^tLKtv Adamas, ut appre- 
benderent irtmv a-oipiav et deducerent in cbaos, quod 

15 procreavit, ut affljgerent eam in illo toto;, et uti per- 
turbarent eam, usque dum abstulerint eius lumen ab 
ea. Factum igitur est, quum tio-ti; o-o0ieb vidisset xpo- 
/SoXflb^ duas obscuras illas atque roirov obscurum, quas 
procreavit Adamas, timuit et exdamavit ad lumen, di- 

90 cens: „Iumen, ecce iratus est Adamas, factor iniusti, 
procreavit vpo/SoXnv obscuram atque eliam -jrpoeQ^Kiv aliam 
chaus, atque procreavit aliam (i. e. tertiam) obscuram et 
chaus, et instruxit se. Nunc igitur, o lumen, chao, quod 
procreavit, ut immitteret me in istud, ut auFerret meam 

» vim luminis a me, aufer suum ab illo, et- consilium, 
quod cepit, ut auFerret nieum lumen, abripiant suum 
ab eo, et iniustitiam, quam dixit ad auferenda mea lu- 
mina a me, aufer sua omnia." Haec sunt verba, quae 
dixit TioTK ^o^ptcL in suo v/uLvca. Nunc igitur vr,<pufv in suo 

10 irvtv/xcLrt progreditor, ut proferat solutionem verborum, 
quae dixit itio-tk o-o^ia in suo v/jLvuf. Progressa iterum 
Martha dixit: mi domine, vii^ci; in meo irvsujMku atque 175 

14. deducerent (deiicerent P.) 112 

vou verba, quae dixistL Nunc ig^tur xeXfuc mihi, pro- 
feram eorum solutionem in irAppvi^uL. Respondens ik 
primum fjLvrrvptov dixit Marthae: KsKnfu tibi, Martha, ut 
proferas solutionem verborum, quae dixit coipia, in suo 
vfjLvuf, Respondens it Martha dixit: mi domine,. haec > 
sunt verba, quae tua vis luminis sTpQ^i/irsvviv olim per 
Davidem in septimo Psalmo: „deus xpiTfi^ verus est, 
fortis, longanimis, haud adducens suam epyyiv quotidie, 
quodsi haud conversi fueritis, acuet suum gladium, ten- 
det suum arcum, parabit eum, parabit in eo o-xcun mor- n 
tis. Sagittas suas reddidit combusturas eos. Ecce in- 
iustitia perpessa est dolores parturientis, concepit dolorem, 
peperit avofjuckv; fodit foveam, excavavit eam; labetur 
in foveam, quam fecit; suus dolor vertet se in eius ca- 
put, et sua iniustitia veniet in medium eius caput.*^ Haec i» 
^e quum locuta esset Martha, dixit ei primum /kv0tii^iof, 
prospiciens, ex/yc, kaKu)^^ Martha, /u.0ixctpi«. 

Factum igitur est, quum lesus iinisset dicere suis 
fiA^DTflLK facinora omnia, quae facta sunt iriTTgi 0-0^1« 
176 versanti in chao, et modum, quo v/AViva-s sursum ad lu- » 
men, usque dum, servaturum eam, educeret e chao, in- 
duceret in duodecimum fliic<;m, atque modum, quo ser- 
vavit eam in suis afHictationibus omnibus, quibus afHi- 
xerunt eam apxovth chaorum, propterea quod eiredu/uijTc 
venire ad lumen, pergens adhuc in sermone lesus dixit s 
suis /iAfli$i)TctK: factum igitur est post haec omnia, ferens 
iriTTtv a-oipntv introduxi eam in decimum tertium cliwva 
existens lumen quam maxime — nullus modus lumini, 
quod erat mihi — introii in roxov vicesimi quarti c&opaTcv, 
existens lumen quam maxime, et perturbati magna per- » 
turbatione intuiti viderunt a-otpMVj quae erat mecum, 

9. tendet (tetendit P.) 10. parabit eum, parabit (paia- 
vit eum, paravit P.) 113 

cognoverunt eam, me^chaud cognoyere, quisnamego, 
cbXX' hahebant me sicut irpo$oXfiv regionis luminis. Factum 
igitur esty quum 0*0^1« videret suos socios eto^eiTou^, ga- 
visa magno gaudio et laetata maxime, voluit monstrare 
6 iis miracula, quae feci de ea infra in terra humanitatis, 
usque {Ltc) dum liberaverim eam. Adscendens in medios 
(LopATov^ vfuivtvvs mihl in medio eorum dicens: „manife* 177 
stabo tibi, lumen, quod tu (sc. es) vumipy atque tu re- 
demtor omni tempore. Dicam hunc ifjLvov lumini, quod 

10 servavit me et liberavit me a manu flb^;^ovTCi;y, meorum 
inimicorum, et liberasti me in toicoi^ omnibus, et libera- 
sti me in altitudine nec in humilitate chaorum, et in 
fliiciyriv flifi;^ovTan' T^tnpti^, et quum venissem ex altitudine, 
erravi in roiroii^ in quibus nuUum lumen. Haud potui 

15 convertere me in decimum tertium (nmaj meum habita- 
culum, quod nullum lumen in me, neque (outc) vis ; mea 
vis afilicta est penitus. £t lumen servavit me in meis 
^Arv^ee^iv omnibus; 0/u,v£Vf<b ad te, lumen, audivit me, 
quum tSKi^y^^-av me, indicavit mihi viam in creatione (h. 

70 in loco: regione) Atufvm^ ut adduceret me in decimiun 
tertium AiufVAj meum habitaculum. Manifestabo tibi, lu- 
men, quod servasti me, et tua miracula in yevti huma- 
nitatis. Quum indigerem mea vi, dedisti vim mihi, et 
quum indigerem lumine, implevisti me lumine puro. Fui 

23 in caligine et umbra chaus. Ligata sum vinculis duris 
chaus, in quo nullum lumen, quod exacerbavi statutum 
luminis, TTApi^a-aj atque dedi iram statuto lumiois, quod 
exii e meo totcu. £t, quum descendissem, indigeo mea 178 
vi et fui sine lumine, et nemo t(iov^6ii mihi, et quum 

30 iOKi^ov me, u/Aveuo-flt sursum ad lumen, et servavit me e 
meis iKi^^iTtv omnibus atque etiam discidit mea vincula 

12. nec (add. „noii'* P.) 18. ad te, lumen (ad lumen 
P.) 24. lumine (lumine meo P.) 26. in quo nullum lumen 
(lumine destituta P.) 28. indigeo (indigui P.) 

h 114 

omiiiA. Eduxit me e caligine et afBictatioiie ehans. Ma- 
nifestabo tibi, lumeny quod senrasti me, atque tna mi- 
racula facta sunt in yau humanitatis, et iregisti tuX«( 
aitas caliginis, atque etiam /bto;^Xov( duros cbaus, et quum 
«tfXijSoy me, vfJiftvTA sursum ad lumen, servavit me e i 
meis 0Ai\^ca-iy omnibus. Mittens tuam Avejppoictv dedi&ti 
yim mihi, et liberavit me ex meis afSictationibus omni- 
bus. Manifestabo te, lumen, quod servasti me, atque 
tua miracula in yau humanitatis." Hic igitur est vfiwtf^ 
quem dixit vioric ^oipuk versans in medio vicesimo quarto n 
«opar^s volens £acere scire eos miracula omnia, quae fie* 
cerim sibi, atque volens facere eos scire, me venientem 
in Koo*/btov humanitatis dedisse iis fiAjTnnpiA aldtudinis. Nunc 
igitur, qui sublimis in suo poi/ifjLAUi progreditor, ut dicat 
•olutionem vfjLvov^ quem dixit o-o^iei. Factum est igitur, is 
179 quum lesus finisset dicere haec verba, progressus Phi- 
lippus dixit, lesu, mi domine, sublime est meum vonfut, 
et voci; solutionem vfjLvovj quem dixit 0*0 ^ia* Ev^o^ni- 
Ttuo-cv iterum de ea olim David, propheta, dicens in cen« 
tesimo sexto Psalmo: „manifestate domino, quod est n 
Xfi^^ofj quod usque ad aeternum eius misericordia. Di- 
eunto hi, quos dominus redemit, hic redemit eos e manu 
suorum inimicorum. Congregavit eos in suas x^^ ^ 
oriente et ocddente atque septentrione et ^«Aao-o-A* EtXa- 
vno-ety in deserto, in loco, in quo nulla aqua. Haud re- % 
pererunt viam voXcb;^, sui habitaculi, esurientes, sitieotes, 
earum '^xf ^ i^^ languescente. Servavit eos e suis 

1. Eduxit me e caligine (Duxit me sursum ia caligine 
P.) 4. duros chaus (add. ,,et fecisti me avertere a rora, 
in qno TragsBviTa^ atque etlam abstulerunt meam vimf quod 
nct^s[ir,Tct^ et relictis mysteriis exii e frvXcri? chaus s. ivi sur- 
•um in n\j>.t€tg chaus" P.) 6. Mittens — dedisti (Misisti 
— dedit P.) 10. in medio vicesimo quarto acptrw (ta me- 
diis viginti quatuor aogarotg. cf. pgo, «^. p. 116. I. 2. P.) 115 

«vcvyiuiK. CUmarant sursum ad dominam, audivit eos, 
quum afHigerentur, duxit eo6 in viam rectam , ut ve* 
nirent in tovov 8ui habitaculi. Manifestanto domino in 
eius mitericordiis, eiugque miracula in fiiiis hominum, 

s quod satiavit ypuxciv esurientem, yJAJxcsv esurientem im- 
plevit flbY«^oK, sedentes in caligine et umbra mortis, li* 
gatos paupertate et ferro, quod dedit iracundiam yerbo ISO 
dei, dederunt iram consiiio excelsi. Eorum cor humi- 
liatum in suis doloribus. Debilitati sunt, et nullus /Soi|- 

10 $oi iis. Clamarunt sursum ad dominum, quum afflige* 
rentur, servavit eos ex suis cbvayMt^, eduxit eos ex 
ealigine et umbra mortis et disrupit eorum vincula. Ma- 
nifestanto dominum in eius misericordiis , eiasque mira- 
eula fiUis hominum, quod confregit «t/X«< aeneas, infregit 

is /Ko%Xou? ferreos, recepit eos ad se in via suae avofti^. 
Humiliati yctp sunt propter suas avo/Aicb^. Eorum cor 
fastidivit omnem cibum. Adpropinquarunt ad icoXfiv mor- 
tis. Clamarunt sursum ad dominum; quum affligerentm*, 
servavit eos ex ctv«yxflbK. Misit suum verbum, sanavit 

» eos, servavit eos ex suis doloribus. Manifestanto do- 
mino in suis roisericordiis , eiusque miracula in filiis ho- 
minum.** Haec ovv igitur, mi domine, est solutio lifjLvovy 
quem dixit o-o4^<ct. Audi ouv mi domine. Dicam eam 
4>cbvfpw9. Verbum /tav, quod dixit David: „manifestate 

» domino, quod XP^^^^ ^^^' quod usque ad aeternum est 
eius misericordia," ipsum est verbum, quod dixit o-ot^icb: 
„manifestabo tibi, lumen, quod tu o-antf^, atque tu ser- 
vator omni tempore," et verbum, quod dixit David: 
„dicunto hi, quos dominus redemit, hic redemit eos e ISl 

ao manu suorum inimicorum," ipsum est verbum, quod di- 
xit «'ot^icb: „dicam hunc vfAvov lumini, quod servavit me 
et servavit me e manu apx^vrwv^ meorum inimicorum" — 

2. ut Tenirent (ut adscenderent P.) 17. ad irv}.v,v (ad 
TTvXas P.) 19. ex (tvccyHatf (e suis ccvayHots P.) 116 

Atque reliqua Psalmi. Haec ovv, mi doimne, est solutio 
vfJLvov^ quem dixit ^-ofpiA in mediis viginti quatuor eiopcf 
TOK, Yolens facere eos scire miracula omnia, quae fece- 
rim sibi, atque voluit facere eos scire, te dedigse tua 
fjMTrv^pitL ytvti humanitatis. Factum igitur est, quum le* i 
8US audisset haec verba, quae dixit Philippus, dixit: 
ntvys fAfUiaptc^ Philippe, haec est solutio v/jlvov^ quem 
dixit 0-o^ia." Factum igitur est iterum post haec omnia 
progressa Mariham adoravit pedes lesu, dixiu „mi domine, 
ne irascere milu quaerenti te, quod quaerimus rem om- ii 
nem in diligentia et cto-^aXcKf. Dixisti yap nobis olim: 
quaerite, invenietis, et vocate, aperieht vobis, quod unus 
yap quisque quaerens inveniet, et unicuique vocanti 
aperient. Nunc igitur, mi domine, quis est quem inve- 
niam? aut quis est, quem vocabimus? aut quis iste, cui n 
est potestas dicendae nobis fLTo^auTita^ verborum, quae 
182 interrogabimus te? aut qnis iste, qui scit vim ver- 
borum, quae explorabimus? Propterea quod in voi de- 
disti nobis vovv luminis, atque dedisti nobis €ut6vitiv et 
cogitationem valde sublimem. De hoc ouv haud quis- » 
quam est in Koa'/ju(a generis humani, neque [ovSt) est in 
altitudine aiaiva^y, cui est vis dicendae nobis a.iroipa9-su^ 
verborum, quae exploramus, stfjirji tu solus, sciens orane 
et perfectus in omni, propterea quod haud exploro se- 
cundum modum, quo explorant homines Kdo-/xou, ctAA« » 
quaerimus nos in cognitione altitudinis, quam dedisti 
nobis, et quaerimus qubque in rvxu) explorationis pcr- 
fectae, quam docuisti nos, qua exploremus. Nunc igitur, 
mi domine, ne irascere mihi, (tXAet revela mihi verbum, 
quod ihterrogabo te." Factum est, quum lesus audisset ai 
haec verba, quae dixit Maria Magdalena, respondens ^ 

13. vocanti (add. „intus" P.) 2a Dc hoc (Propler 
hoc 8. Propterea P.) 117 

lesas dixit ei: „explora, qaod tis explorare, et ego re- 
velabo id tibi in diligentia et (La-tpakttet. ifjLfiv^ ctjuifv dico 
vobis: gaudete in magno gaudio et laetamini maximo- 
pere, explorantes res omnes in diligentia; et laetabor 

5 maximopere, quod exploratk res omnes in diligentia, et 
exploratis modo, quo explorare decet. Nunc igitur 
quaere, quod exploras, et revelabo id tibi gaudio.** Factum 183 
igitur est, quum Maria audisset haec verba, quae dixit 
a^amo.p^ laetata magna laetitia et gavisa maximopere, di- 

]o xit lesu: „mi domine et mi p^unrip^ quonam modo sunt 
viginti quatuor AopArot^ et quonam sunt Tux<a? aut 
quanam sunt specie? aut quanam specie est eorum 
lumen?'* Respondens ii lesus dixit Mariae: „quid est 
in hoc Koo-fiu^ quod est simile iis? aut quis est toxoc 

15 in hoc KorpiUfj qui est similis iis? Nunc igitur, quocum 
comparabo eos? aut quid est, quod dicam de iis? Haud 
euiquam ya,p in hoc xoirfAta adsimilabo eos, neque uUum 
tiio^ in eo, quod possit o/4.oiei;^ciy iis. Nunc igitur haud 
quidquam in hoc xc0-/ia&;, quod sit specie caeli. 'Aftffv, 

20 dico vobis: unusquisque AnpArog maior est quam caelum 
et 0-(^ctip<t, quae super illud, et duodecim diuvt^ simul 
novies, xara modum, quem iam dixi vobis alio tempore, 
neque ulla lux in hoe Ko^fjLu> praestantior luce solis. 
*Aaii|v, flbufiif, dico vobis': viginti quatuor aopAXot sunt luce 

» praestantiori quam lumen solis, qui in hoc mundo, de- 

cies millies, x«t« modum, quem iam dixi vobis alio 1S4 
tempore; propterea quod lumen solis in sua cbXf}0ffA ftop^ 
^,< non est in hoc Toiro;, quoniam ytip transit eius lumen 
multa xaTfliiriTci0-/u.aTct T07ei;y, aXXa lumen solis in sua 

ao aXy\deieL /u.0p(f»iK, quae est in toxo; TccLpStvov luminis, est 
luce maiori quam viginti quatuor aoparot atque etiam 
magnus ifpoifarwp aoparoi atque etiam alius magnus t^<- 

21. et duodecim (atque etiam duodecim P.) \ 118 

K AiMi/KK deas decies milKes, xata modam» qoemiam 
Yobis alio tempore. Nunc igitur, Maria, haud ullum filK 
iu hoc Ko^ft», neque (wit) uUum lumeu, neque {nA) 
ulla fMJpifm similis yiginti quatuor «o^roi^, qutbuscum 
eonferam eos« AXX' rri adhuc parvum tempus (est, quo) i 
te et tuos fratres condiscipulos ducam in tototk omnea 
altitudinis, et ducam yos in tria ;^w^ii^t* primi /Mvrm^ 
^ou usque ad totov solum y^afn^^t^ Ineffabilis. £t yi- 
debitis suas imp^a^ omnes in tihfi^hn^ sine similitudine, 
et| quando duxero vos in ahitudinem, videbitis gloriam m 
horum, qui (pertinent) ad altitudinem, atque eritis in 
maxima admiratione, et quum duxero vos in totov «f- 
^^oyTOFV ufACL^vm^y videbitis gloriam, in qua sunt, et prae 
magnitudine suae gloriae eximiae habebilis hunc Ko^fAmf 
185 coram vobis eig caliginem caliginis, et quum conspexe- m 
ritis desuper in Koo-fioy totum generis humani, erit specie 
grani pulveris coram vobis prae magna distantia, qua 
distat summopere ab illo, et (prae) magna specie, qua 
est valde maior illo. Et, quum duxero vos in duodedai 
«UMVA^, videbitis suam gloriam, in qua sunt, et prae n 
magna gloria toxo^ *p%oyTanr ufMLpfMvii^ putabitur coram 
vobis sicut caligo tenebrarum, et erit specie grani pul- 
veris coram vobis prae magna distantla, qua valde distat 
ab eo, et magna specie, qua est valde maior eo, x«t«s 
modum, quem iam dixi vobis alio tempore. £t quum s 
^ duxero vos ad decimum tertium AtwA , et videritis glo- 
riam, inqua sunt, duodecim citwrK putabuntur coram vo- 
bis sicut caltgo tenebrarum, et quum conspexeritis duode- 
cim AuavA^i erit instar grani pulveris coram vobis prae 
magna distantia, qua valde distat ab eo, et magna spede, 31 
qua est valde maior eo (i. e. eis); et quum duxero vos 

7. dacam (add. „vos" P). 8. rfmov (totov? P.) 20. 
suam gloriam (deieatur ^suaai" P.) 25. Et (Atqae etiam P.) 119 

ad TOT0ir fMirmy videbitis gloriam, in qna rant, decimuij 
tertios ^m putabitur coram Yobis sicut caligo tenebra- 
rum, atque etiam prospicietis in duodecim eiiwyft^, atque 
tifjuiLpfjLsvft omnis» et mo^/mh^i^ omnis, atque Tfpaipcbi omnes 186 

s et suae ta^^u; omnes, in quibus simt, erunt instar grani 
pulveris coram vobis prae magna distantia» qua distat 
(sciL roTo^) ab eo, et magna specie, qua est yalde maior 
iUo ; et quum duxero yos ad roirov horum qui (pertinent) 
ad dextram, videbitis gloriam, in qua sunt, tovo4 horumy 

is qui (pertinent) ad fjnTov, putabitur coram vobis sicut 
nox, quae in Koa-fAu generis humani, et quum prospe^ 
xeritis in jtoo-oy, erat instar grani pulveris coram vobis 
prae magna distantia» qna toxo^ faorumy qui (pertinent) 
ad dextrain distat ab eo valde; et quum duxero vos 

is ad terram luminisy qnae est ^^Axjpoi luminis, ut videatis 
gloriam, in qua sunt, roiro^ horum, qui (pertinent) ad 
dextram putabitur coram vobts sicut lux meridiei in 
K09 fjLu generis humani^ sole haud prospiciente, et quum 
intuiti fueritis in roitov horum, qui (pertinent) ad dextram, 

» erit instar grani pulveris coram vobis prae magna di- 
stantia, qua distat ab eo valde in^Avpo^ luminis; et quum 
duxero vos in totov KKnpovofjLton horum, qui acceperunt 
fM^r^piA luminis, ut videatis gloriam luminis, in qua 
snnt, terra luminis putabitur coram vobis sicut lux so- 

so lis, qui in Koa-fxtf generis humani, et quum intuiti fueritis 187 

1. fUTMv (ofUTov^ nisi forte legendum ii nc^ tjmccoc nt 
po^i «k. et pni^ «»• I. e. ,,eorum qui pertinent ad fMToi/" pro 
ii «^TMccoc P.) 2. decimus terlius ctttvv putabitur (tredecim 
mujveg putabuntur P.) 3. atque (add. „etiam" P.) 4. et (at- 
que etiam P.) — atque (add. „etiam'' P.) 7. ct magna (at- 
que etiam magna P.) 8. horum — ijutov (aueTog. cf. supra 
pov, ^ 1. 1 huius pag. 22. iiXr,govoiJuuov („horum, qui accepe- 
runt HXvigovoiJua9\^^ sed transfixa snnt in textu verba neirr «^'»1 
u e. ,,qai acceperunt" P. 120 

in terram lumiiiis, putabitor coram vobis instar grani 
pulveris prae magna distantia, qua distat ab eo terra 
luminis et magnitudine, qua est valde maior illo/* Factum 
igitur est, quum lesus cessasset dicere baec verba suis 
jMLBtiTMj progressa Maria Magdalena dixit: ^^mi domine, i 
ne irascere milii quaerenti te, propterea quod explora- 
mus res omnes in diligentia." Respondens it lesus dixit 
Mariae: „ezplora, quae vis explorare, et ego revelabo 
id tibi in itcuppvia'!^ sine xct^cbjSoXYfy et res omnes, quas 
explorabis, dicam tibi in diligentia et «o-^flb^ci^^ et ab- u 
solvam vos omni facultate et 'wKripuiJLAri omni inde ab 
interno internorum usque ad externum externorum, 
inde ab Ineffabili usque ad caliginem tenebrarum, ut 
vocent vos TcXinptafJituTA absoluta omni cognitione. Nunc 
igitur, Maria, quaere, quod exploras, et revelabo u 
id Ubi magno gaudio et magna laetitia." Factum 
igitur est, quum Maria audisset baec verba, quae dixit 
o-wn;^» gavisa magno gaudio et laetata dixit: „mi do- 
mine, num homines xo(r/u.ot;, qui acceperunt fbuons^i» 
J8S luminis, erunt praestantiores quam irpojSoXcti Afo-ctii^ot/ in m 
tuo regno, quoniam audivi te dicentem, quum duxero 
vos in TOToi^ accipientium fAvrrrptA^ toto^ terrae luminis 
putabitur coram vobis instar grani pulveris prae magna 
distantia, qua distat ab eo, et magno lumine (ex cor- 
rectore:^magna gloria), in quo est, quae est terra lu- » 
minis, 0i|(raupov, Toirog irpo^oKojVj num oukoui^, mi domine, 
homines, accipientes /iAvoDipi«, erunt praestantiores quam 
terra luminis et erunt praestantiores quam illa in regno 
luminis?'* Respondens it lesus dixit Mariae: „iMtX«^ 
ftmiyc exploras res omnes in diligentia et cto-^ctXcict, ctAX' ao 
\ audi, Maria, loquar tecum de ovvTtKittf atufvoi et evectione 
universi. Haud futurum esset ita, oXXa dixi vobis: 

12 et 13. nsqae (sm usque P.) 24. et magno (atqae 
etiam magoo P.) 121 

qaum dnxero tos in roiroir xXfipwofJLitav Honiin, qui ac« 
cipient fAvmiptov luminis, SyiTovpo^ luminis, toto? TpojSoXoiv 189 
putabitur coram vobis instar grani pulveris et sicut lux 
tantum solis diei. Dixerunt ovis liaec futura esse tem- 

s pore onyTcXciAc evectionis universi. Duodecim Tunifiptf 
Bfi^oA/pov et duodecim Tct^ci? uniuscuiusque eorum, quae 
sunt irpofioKAt septem <l>wvu9 et quinque arborum, erunt 
mecum in roira; KXMpovofituv luminis, existentes reges me- 
cum in meo regno. Unusquisque eorum erit rex super -^ 

10 suas vp&jSoAct^. Atque etiam imusquisque eorum erit rex 
xdTcb suam gloriam; magnus kata suam magnitudinem, 
et parvus kata suam parvitatem. £t a^tarv^p ifpo&oXuv 
primae if>ei;vf|? erit in toto; 'v//u;^ei;v accipientium primum 
fwm^ptov primi (jiVTTyipiov in meo regno. £t cunvtp frpo" 

15 /SoXctfv secundae ipunnfi^ erit in roTrea ypvx^v horum, qui 
acceperunt secundum fjLv^rTviptov primi fjLvmiptov. *OfjL0tui 
etiam cwTvip icpo^iihjav tertiae ^cuvii? erit in roicta "v^x^v 
accjpientium tertium fivTn/iptov primi fjLvrrvipiov in xXYfpo- 190 
vofjLtcL luminis. £t rum/ip irpo^oXufv quartae if>ufwi^ OvicoLvpw 

90 luminis erit in Totoi >/>u%ei;v accipientium quartum /biuoni- 
ptov^ primi fJLvmiptov in kKi/ipovofjLicLt^ luminis; et quintus 
cwn/ip quintae ff^ufwi^ Svicavpov luminis erit in toto; ypvxw 
accipientium quintum fjLvcTviptov primi fjLvmiptov in xXtipo- 
vofiictK iuminis; et sextus rutrvip Trpo&oKwv sextae ^kiwii^ 

n erit in tot^ '^x^ accipientium sextum fjLvm^piov primi 
fjLvmiptov; et septimus a-tartp icpo&oKuv septimae ^amf^ 
BvicoLvpov luminis erit in tot^ ^Jajxu^ accipientium septi- 
mum fjLVTTifiptov primi fjLvmiptov in dvicavpui luminis, et 
octavus cujyipy qui idem est cutrvip irpo&oKujv priraae ar- 

30 boris Bvia-Avpov luminis erit in tott^ ypvx^^ accipientium 

octavum fJLvrmpiov primi fJLvrvfiptov in liKvipovofJuoLt^ luminis; 191 

2. M ante m ne -^HCAiTpoc utiqae deleQdum, cd 

po^, «i. sab fin. 24. ^wvij? (add« f^dijTav^ou luminis" P.) 122 

et nonas rwnip» qai idem est rftmy «pojSoXc^ secundae 
arboris imTAvpou Ittmims, erit in rovw ypuxi^v accipienLitim 
nonum ftvirrfifm primi /Avrrnpiw in kKnpovo/AiM luminn; 
et decimus Twinp, qui idem est ^urrvip ifpQ^>sUw tertiae 
arboris Ona-cuopov laminis, erit in tot^ yJAJX'^ accipientium i 
deeimum /tAurrrpiop primi fjiVTrvtpiov in xXy^povo/jLiAi^ iuminis; 
ifMSfjiK quoqne undecimus Tunnp^ qui idem est Twmp quar- 
tae arboris h{Tftvpov luminis, erit in row ^x^ acci- 
pientium undecimum /btumf^ioy primi fjtAjm\piov in xXss^»- 
vofUflu? luminisy et duodecimus v-wnfp, qui idem est o-wn^ m 
itpo&oKwv quintae arboris OviTAvpov luminis, erit in rovfai 
yfAJXf^ accipientium duodecimum /jLvm^ptov primi /A^vmtpionM 

192 in xX9rp9vo/btf<tic luminis; et septimum i/jLnv et quinque 
arbores et tria a/jlihv erunt ad dektram mihi, existentes 
reges in }c>Jip&vo/t4.iou< luminis, et o-wnt^: gemini, qni sunt m 
puer pueri, atque etiam novem ^pvKAW manebont quo- 
que ad sinistram mihi, existentes reges in KKfipovo/jiuu^ 
luminis, et unusquisque TuTvipufv erit rex super raj^ttf 
suarum irpofioKuv in K\r,povo/jLiou^ luminis, sicut sunt quo* 
que in OrtO-avpu luminis; et novem ipvKcucK OviTavpov lu- » 
minis erunt praestantiores quam cuTrpu in xXiipovofLi<u( 
luminis, atque gemini o-omi^K erunt praestantiores quam 
novem ^uXakc? in regno, et tria d/jufiv erunt praestan-* 
tiora quam gemini a-ojTfipt^ in regno, et quinque arbores 
erunt praestantiores quam tria d/jumv in xXvipovo/jLifu^ Iii- s 

-K minis; et leu et (pvKa^ xaTaxcTao-^To? magni luminis et 
irapftKiiifATrropti luminis et magni duo irpotiyov/JLivoi et 
magnus Sabaoth AyaOo^ erunt reges in primo owni/w pri- 

193 mae ^uiwi^ Ono-cLvpov luminis, qui erit in Toirb; accipientium 
primum /jLvrrvipiov primi fjLVTTviptov , propterea quod yap » 
leu et ^vXfli^ TOTou borum qui (pertinent) ad dextram et 

13. ceptimum dfAfjv, Secuiidam corrector.: septem dfjLfit^, 
15. vuiTTifz gemini (a-wrvigog gemini? ct supra k,L p. 2, 1. 22 P.) 123 

Helcfaisedtc, magmis wApdXmfAimap luminis, et magni Ano 
v/iMjyev/bbmi vpofjScbXov ex lumine selecto, quod est ciXi- 
Hpm^ valde, primae arboris, usque ad quintam (sc, ar- 
borem). leu fiev iste est tinncfiiro^ luminis, qui t^oc- 

6 0«Xc primus in ttXiHptvii lumine primae arboris; ^v- 
X«^ quo.que xAtAirtTAa-fufTo^ horum qui (pertinent) ad 
dextram vpof/SfliXcv ex secunda arbore, et 'trpoftywfAtvu 
duo irpoffixXov quoque ex fiXix^fi lumine selecto valde 
tertiae arboris et quartae in Oy^T-avptjt luminis. Melchise- 

10 dec it quoque Tcpot^cuKw» ex quinta arbore. Sabaoth 
magnus quoque eiya^<, quem vocavi meum patrem, 
xpotjSAXfy ex leu, CTio-itoTra; luminis; hos sex igitur per 
KfXfuo^tir primi ^vmr^ieu ultimus xapao-mTff; fecit esse ia 
TQx^ horum qui (pertinent) ad dextram icpo^ oiKovofjLMi 

15 congregationis luminis, quod in altitudine Auavufv cLpxovroifv 
{%pXf»v7tav haud interpretandum lege Appositionis) et in 
xoo^/bioic et yfvfi omni, quod in iis, quorum dixi vobis 
rem uniuscuiusque, quam posuerunt in eo in emanatione 
universi. Propter sublimitatem ouv rei, quam posuit in 

» se, erunt socii reges in primo fAva-rr.pica primae ipumi^ 194 
Sn^^a^vpov luminis, futuri in tox^ y^AJX^^ accipientium pri- 
mum fjLvoTTipiov primi ju.vo7}piou, et TFa,p6tvoi luminis et 
magnus ii\yovfiev^^ fAtvov^ quem Apxovm ttiwvoiv vocant; 
magntim Ia6, x«t« nomen magni oLpxovro^y qui in eorum ^ 

is rowj iste et tfxpdtvo^ luminis, eiusque duodecim ^ictxovf^, 
in quibus accepistis fAoptpn^Vj et e quibus accepistis vim, 
erunt quoque omnes reges. £t primus o-tMnrp primae 
^Ktfvu? in TOT^ y^vxt^ horum, qui accipient primum /uiiir- 
mpioy primi fAvrrvtptov in xXf^^ovoftioti? luminis, et quinde- 

ao cim irctpflto-TfltTflti septem TrckpOtvufv luminis, quae sunt in 
/jito^tf emanabunt e toxok duodecim rcmiptaVi et reliqui 

3« asque (ioeg nsqae P. item infra p. 125, 1. 17.) 8. s e* 
lecto (puro P.) 10. del. ,^8t" P. 14. otHovofjuttg (ptHovofjLtav P.) 
29. et quindecim (atqae eiiam qaindecim P.) 124 

«yysXoi fjL9Tw imiisquisqae mt* raam gloriam, nt sint 
reges mecum in xXfipovofMM luminis; et ego ero rex su- 
per* eos omncs in xXtrpovo^biiAic luminis. Haec igitur omnia, 
quae dixi vobis, baud erunt hoe tempore, aAA' erunt in 
TovTtKttt^ Auavo^y quae est solutio universi et est evectio s 

195 tota AptifMiTtta^ y^A^x^^ nKeiufv kKi/ipovofjLuav luminis. Itaque 
wv ante mjvrtXttAv baec, quae dixi, haud fient, oAX' 
unumquodvis erit in suo roiru-^ in quo positum est inde 
ab initio, usque dum absolverint cLptSjum^-iv congregationis 
yJA^X'^ TeXciciiv; septem (fxtfvat et quinque arbores et tria m 
ifjLvw atque gemeiius curmp^ et novem t^uXctxcc, atque 
duodecim curviptcy atque qui tovou borum, qui (pertinent) 
ad dextram, et qui Toirou fjLt^ov^ unusquisque manebit in 
To^o;, in quo positi sunt, usque dum evecti fuerint omnes; 
(tftSjULviTii TtKtto^ yfA^xt^v KKfipt^vofxiufv luminis, et alii ap;^ov- is 
T£( omnes, qui fjLtrtvoyi^-cLv^ manebunt quoque in roifUj in 
quo positi sunt, usque dum evecti fuerint omnes: api6~ 
fjLvtTif ylA^xf^ luminis; veniunt omnes, unaquaeque tem- 
pore, quo accipiet /Auo-Txpiov, et transgredientur ad ^px^^ 
rcL^ omnes, qui fjLtrtvovia-AVj et veniunt in totov borum, qui a 
(pertinent) ad fjLta-ov et bi, qui (pertinent) ad f^ta-ov^ |S<tv- 

^ riaova^tv eos unctione irvtvfjLartKyi^ et atpptLytTovo-tv eos a^ippcL* 
ytTt suorum fjLvarviptufv , et transgredientur intra hos, qui 
(pertincnt) ad toitouc omnes fjLta-cv^ et transgredientur intra 
ro-Kov horum, qui (pertinent) ad dextram, et intra totov s 
novem <^uXaxc>;v, et intra toitov gemelli o-wn^po^, et intra 

196 ToTov triujni aifjLi^v et duodecim o-wrufiwv, et intra quinque 
arbores et septem 0a>v<t(, unoquoque praebente suas 
a^^pcLyticL^ suorum fjLvamptujv^ et erunt (i. e. venient) intra 
omnes, ut veniant in Toirov KKvipovofjnoov luminis. Unus- m 

7. quae dixi (add. ^vobis" P.) 10. et tria (atque eliam 
tria P. 11. atque gemellus a-aoTxo (atque etiam gemini aw^ 
Tvi^B9 P.) 11. atque (add. „etiam" P.) 12. atque (add. ,,etiam'* 
P. 13. et (atqae eUam P.) 28. praebenie (add. „iis" P.) 125 

qnisqiie manebit in toto;, qui fwmipm accepit pro eo 
in KKvpovofJUAif luminis: axei^ iirXwi >^;^ai omnes generis 
humani, quae accipient fjLVTmptcL luminis, venient prius 
ad Apx'^vxcL^ omnes, quae fbcTeyontf-ottr, et venient prius ad 

s hos qui (pertinent) ad totou? omnes /jLtrov et ad bos, 
quj (pertinent) ad totov omnem borum qui (pertinent) 
ad dextram, et venient prius ad bos qui (pertinent) ad 
rorov omnem Ov^u-Avpov luminis, aircb^ ixXuf^ venient prius 
ad bos qui (pertinent) ad totou? omnes et venient prius 

10 ad bos qui (pertinent) ad totov^ omnes primi statuti et 
futuri sunt intra omnes, ut eant in KKyipovo/uncLv luminis, 
usque ad totoi^ sui fiuont^iou, ut unusquisque maneat in 
Toirb;, qui accepit fjLvmipiov pro eo, et bi qui (pertinent) 
ad Toirov fjuiT-ov et bi qui (pertinent) ad dextram et bi 

15 qui (pertinent) ad roirov omnem OfiTOLvpov, unusquisque 
in TOT&; TCL^iutfj in qua posuerunt eum inde ab initio, 
usque dum universum eveberetur, unoquoque eorum 
functo sua oixovo^if, in qua posuerunt eum, propter 
congregationem >^t/;^ei;v, quae acceperunt fjLva-ryipiov propter 

90 banc oixovo^iAbv, ut v^pcLyto^ufTiv ypvx'"'^ omnes, quae ac- 197 
cipient fAvrrvtpiov, transgressurae intra eos ad xXif^ovo/u.icbv 
luminis. Nunc igitur, Maria, baec est res, quam exploras 
in dib'gentia et cLnpeLKtM. Aoiircv igitur nunc, cui est 
auris ad audiendum, audito." Factum igitur est, quum 

u lesus cessasset dicere baec verba, progressa Maria Mag- 
dalena dixit: „mi domine, est auris meo incolae lucis et ta- 
pcLKcLjUL^cLvcj verba omnia, quae dixisti. Nunc igitur, mi do- 
mine, de verbo, quod dixisti: ^^//u^^ai omnes generis (ycvov^) 
humani, quae accipient fjLva-rifiptcL luminis, intrabunt prius 

1. pro eo cf. pnK/ «^. et de ly&poq cnSi, ^. c^, «>• 
5. ad TOTTovf omnes ixtrov (ad roTroi' omnes [eorum] qui perti- 
nent ad fxtTov; cf. por, &• p. 119, 1. 1 P). 9. 10. ad ron-ouc (ad 
TOTTov P.) 13. accepit (acceperunt P.) 14. dextram et(dextram, 
atque etiam P). 17. usque (sw? usqae P.) 27. dixisti (dicis P.) I 126 

in KKmpoufUAf luminis ante Apx^nwf omnies, qoae futf- 
vcifiTAv^ et ante hos qui (pertincnt) ad toymt omnem horam 
qui (pertinent) ad dextram, et ante rerw omnem fttrau^ 
luminis. De hoc verbo euv, mi domine, quod dixisti no- 
bis, olim: „primi erunt ultimi et ultimi erunt primif vi- i 
timi sunt ytve^ omne hominum, quod Teniet prius intn 
in regnum luminis; sicut hi, qui (pertinent) ad mw^ 
omnes altitudinis, isti suntprimi; de hoc igitur (ovv), mido- 
mine, dixisti nobis: „cui est auris ad audiendum, auditOf" 

198 quod hoc est: volebas scire, num icetraA.a/tAi3etvwfin verba i 
omnia, quae dixisti. Secundum hoc cvis mi domioe, est 
verbum." Factum igitur est, quum cessasset dicere haee 
verba, vxarnp miratus est valde Airc^eweK verborum, quae 
dixit; propterea quod erat wtMfML tiKMcpivii tota. RespoD- 
dens iterum lesus dixit ei: „tvyt Tvfv.aaTocii riXiic^ini? Maria, 
haec est solutio verbi." Factum igitur est iterum post 
haec verba omnia, pergens lesus in sermone dixit suis 
fjifLhiXMi „Audite, loquar vobiscum de gloria honimqui 
(pertinent) ad altitudinem, quomodo sint x4Ta modumi 
quo loquebar vobiscum usque ad diem hodiemum. Nuoc t 
igitur ovv quum duxero vos ad tcxov ultimi mpd^ATou cio- 
gentis OfiTOLvpov luminis, et quum duxero vos ad Toxor ultimi 
iFapttrraLrQV illius, ut videatis gloriam, in qua est, totk 
icXifpovo/xicbC luminis putabitur coram vobis ad instar ttr 
Xfoi? duntaxat xoc/biou prae magnitudine, in qua est ulti- ' 
timus xcLpeLTrcLTt^j et magno lumine, in quo est; et post 
haec loquar vobiscum etiam de gloria xcipetoTATov, q^ 
super parvum xa^ao^TctTify. O^jit loquar vobiscum de tc- 

199 xoK, qui super xApetoTetTct? omnes; nuUus tvxo? y^p vcrw 
iis in hoc KOTfjLU^ nulla similitudo yap in hoc xoffiUy quae > 

1. ia H>.r,^ovoiAtav (iq tuam teXrj^ovoutav P.) 2. qaae fu^' 
voY,Tav (qui tJLtTttvor,j-ov(rtv it. p. 125, 1. 4 P.) 7. ad tojtov? (m 
Toirov P.) 9. dixisti (tlicis P.) 12. quum cessasset (quumle- 
Stts cessasset P. 26. et magno (atque etiam magno P.) 127 

est similis iis, ut comparem eam cum iis, ouJk vis, oulii 
lumen simile iis, ut exprimam eos, ov fxofov in hoc KocfjLUj 
«XA' etiam nulla similitudo in his qui (pertinent) ad al- 
titudin'em SiM,io9vinf{^ inde ab eorum roxca inferiori. Propter 

6 hoc igitur profecto nullus modus edicendi eos in hoc 
»oa'/biw." Factum igitur est, quum lesus cessasset dicere 
haec verha suis /tut^TAK, progressa Maria Magdalena di- 
xit lesu: „mi domine, ne irascere mihi ezploranti rem 
omnem in diligentia et cttf-^aXeia, ut mei fratres xrpuo'- 

10 0*a^iF ea in ytvu humano, ut audientes /urrayowtf^it', ut 
serventur a nfivww duris a^p^oyrfaiy irowiptav^ ut venientes \ V 
in altitudinem khnpovoiJUM-i regnum luminis, propterea 
quod, mi domine, ou ijlovov sumus misericordes erga nos- 
met ipsos, aXXa sumus miseiicordes erga yevo? totum 

is humanum, ut serventur a Kfua-tr^v omnibus duris. Nunc 
igitur ovvj mi domine, propter hoc ezploramus res omnes 
in diligentia, ut mei fratres Kvipvu-a-caa^tv ea ytvet toti ho- 
minum, ut ne veniant in manus Apx^^^ durorum cali- 200 
ginis, et uti serventur a TFApaKvifJLTrtLi^ duris caliginis ex- 

«» ternae." Factum est, quum lesus audisset haec verba, 
quae dixit Maria, respondit o-wTnp, existens in magna mi- 
sericordia erga eam, dixit ei: „expIora, quae vis explorare, 
et ego revelabo id tibi in diligentia et aa-tpcLXtia sine 
v<ipfli|SoXt}.'* Factum igitur est, quum Maria audisset haec 

n verba, quae dixit irunvip^ gavisa est magno gaudio et lae- 
tata maxime dixit lesu: „mi domine: quanto secundus 
vtLpATTATVi^ maior primo TFCLpttrrcLTVj? et quanta distantia 

1. vis („qualitas,'' nisi legendum ^om „vis" pro ^ot P.) 
3. similltudo (add. „iterum*' P.) 6. in hoc hotjjhv (add. „prae 
roagna gloria eorum qui (pertinent) ad altitudinem, atque etiam 
roagna qualitate immensa. Propter hoc ovv nullus modus edi* 
cendi eum in hoc HOTfj^w^^ P.) 8. ne iracsere mihi (add. ,,qaae- 
renti te, propterea quod r,vwy>>r,Tn tibi mulloties. Nunc igitur, 
mi domine, ne irascere mihi^' P.) 128 

distat ab eo? aut quoties maioii himine est qaam 
iste?" Respondens lesus dixit Mariae in mediis ftflb^Tfluc 
99«,c4t|v, ijLLtv dico vobis : secundus irtLpcLrrArti^ remotus est 
a primo irapaaTcbTtf magna distantia, cui nulia mensura 
quoad aldtudinem sursum, et quoad humilitatem, quoad t 
fioLOoi et quoad longitudinem et latitudinem. . Remotus enlm 
{ycLp) est ab eo maxime magna distantia, cui nulla mea- 
sura iuxta cLyysKmjQ et a^^^ayyeXouc, et iuxta deos et ao^a- 

201 rou? omnes, et maior est illo quam maxime in mensuraf 
cui nullus numerus iuxta ayytXou? et «pj^ayYcXov^ et u 
^ iuxta deos et cLopeLrev^ omnes , et maiori lumine est quam 
ille, in modo, cui nulla est mensura, maximopere, nuUa 
mensura luminis, in quo est, nulia mensura ei iuxtaAy- 
ytKovi et 0ip;^aYYeXouC} et iuxta deos et dopa/fovi omnes, 
KflbTet modum, quo iam dixi vobb alio tempore. 'O^ew^ li 
quoque tertius xcb^ao^Tanic et quartus et quintus, alter 
est maior altero nulla mensura, et est maiori lumine 
quam iste, et remotus ab eo magna distantia, cui nulla 
mensura iuxta cLyytKov^ et «p;^ayYeXouc et deos et aop«- 
To( omnes koltcl moduni , quo iam dixi vobis alio tem- > 
pore, atque etiam dicam vobis Tviroir uniuscuiusque ia 
sua emanatione." Factum igitur est, quum lesus cessas- 
set dicere haec verba suis /u.<t$YiTcbK, progressa iterum 
Maria Magdalena perrexit dicere lesu: „mi domine, ae- 
cipientes fjLVTTnpicv luminis quonam tvxw erunt in ultimo s 
TeoLpeLrni?" Respondens ie lesus dixit Mariae in mediis 
/Eta^TAK: „accipientes fjLvmnpuL luminis, quum egressi fu- 

202 erint e v-oofACLTi vKiku «b^^cvTwv, unusquisque xatc6 ^um^w"» 
quod accepit, erit in eius T«b^£«. Accipientes iMxrnpt^f 
ipsum excelsum, manebunt in roL^ei excelsa, accipientes * 
ipsa fjLvmipia, inferiora, manebunt in TOL^eo-iv inferioribus; 
iva,^ flbirXw^, cuius loci unusquisque acceperit fjLVTVnfiih 

25. in ultimo (in medio ultimo P.) 129 

manebit in eius ta^ii in kKnpovofM^ luminis. De hoc igi- 
tur dixi vobis olim: „Ioco, quo est Testmm cor, erit 
qaoque ibi vester thesaurus,; quod estr cuius loci fjLvmi- 
ptov unusquisque acceperit, manebit ibi." Factum est, 
5 quum lesus cessasset dicere haec verba suis fta^rcii^y 
progressus lohannes dixit lesu: „mi domine et mi trurtpt 
iuKsue mihi quoque, ut loquar coram te, neve irascere 
milu exploranti rem omnem in diligentia et aT^AXnt^^ 
propterea quod, mi domine, promissione mihi promisisti 

10 revelandi nobis res omnes, quas te exploravero. Nunc 
igitur, mi domine, ne cela quidquam nos omnino de re- 
bus, quas te exploraverimus. Respondens ie lesus in 
magna misericordia dixit lohanni: tibi quoque fjLCLKApiog 
lohannes et dilecte xfA^uw, ut loquaris verbum, quod 

is volueris, et revelabo id tibi a facie in faciem sine xapot- 
/SflXff, et dicam tibi res omnes quas exploraveris in di- 
ligentia et «o-^aXeiA. Respondens lohannes dixit lesu: 
„mi domine, cuius loci unusquisque acceperit fjLvrmptov^ 
num manebit in eo, nullaque ei i^cutf-i» eundi in alias 

so tA^u^^ quae supra eum, ov^c est J^owm eundi in Ta^iK, 203 
quae inira eum?" Respondens lesus dixit lohanni: „xa- 
XoK fJLivrotyt^ exploratis res omnes in diligentia et ao-^a- 
Xficb, flbXXcfc nunc igitur lobannes audi, loquar tecum: 
unusquisque, accipiens fjuumipiov luminis, in loco, cuius 

39 acceperit fjLvmnpiov^ manebit, et nulla ei ^ov^-ia^ eundi 
in altitudinem in Ta^fic, quae supra eum, drTt accipienti 
fAvrmpKv in primo statuto est f^cuo-ia eundi in Ta^fK, 
quae infra eum, quae sunt Ta^fic omnes tertii ^^eu^fi^tctro^, 
aXXeu non est f^ouo-ia, eundi in altitudinem in ra^fic, quae 

ao supra eum, et qui acceperit fjivinnpiov primi fjLvrtyiptovt 
quod idcm est viginti quatuor fjLvmiptAi idemque est 

3. Del. ^quoqne" P. 11. de rebus, quas (de re, qaam P.) 
31. viginti quatuor fjiVTTfiout (vicesimuni quartum fjivmigtov P.) 

I 130 

Xf^dXvf prinii ;^ei^i|fUbTO(» quod est ad partem ezternum, 
et est ei t^cwM emidi in rA^eig omnes, quae extra eum, 
aXXct non est ei t^ova-iA eundi in tcxcu^, qui supra eum, 
aut perlustrandi eos, et qui acceperint fjLvmipiov in ta- 
^my Tiginti quatuor fjLvmipuavs in locum, quo quisque » 
acceperit ^uon^pioir, yeniet et erit habens c^ouo-iav perlo- 
strandi ta^«« omnes et %fii;pfi/buir0t, quae extra eum , aAA« 
non est ei t^ova-iti veniendi in Tct^cic, quae supra eum 

204 aut perlustrandi eos, et qui acceperit fAvmiptov in ra- 
J^tciv primi fjLvmipiov^ quod in tertio ;^ei;^/xcbT< , est ei it 
ff^cuo-xflb eundi in ra^tn omnes, quae infra eum, et per- 
lustrandi eos omnes, aXXa non est ei tj^ovTia, eundi in 
Toirou?, qui supra eum, aut perlustrandi eos, et qui ac- 
ceperit fjLvrrr,piov in primo rpimtvfjuLruf ^ qui pertingit su- 
per viginti quatuor fjLVTrftpia, iuxta se invicem, quae per- » 
tingunt ad x^P^M-"^ primi fJLvrtr,piov^ quorum toxov dicam 
vobis in emanatione universi — qui acceperit ovv fjLvm^'- 
ptov rpiirvtvfjLarov illius, est ei t^ovrta eundi desuper in 
TA^ffK omnes, quae infra eum, ctXXa non est ei t^ovrta 
veniendi in altitudinem, in Tet^tK, quae supra eum, quae » 
8unt Td^ffi^ omnes xfi^pvifjLaro^ Ineffabilis, et qui acceperit 
fjLvrrvipiov secundi rpnrvtvfjLtLrovj est ei tj^ovTiti eundi in ra- 
^cK omnes primi rpixvtvfjLttrov, et perlustrandi eas omnes, 
et eorum rcL^ti^ omnes, quae sunt in iis, ctXXct non est 
ei c^ouo-<fit veniendi in ra^tiq altitudinis tertii rpiwtvfjLCLrcv, v 

205 et qui acceperit fjLvrrvipiov tertii T^ixvcu/btfltrou, qui pertinet 
ad tria rpnrvtvf^tLrcL et tria ;cwpi»/u«tT« , iuxta se invicem, 
primi fjLvrrvipiovj aXKcl non est ei c^ouo-iet eundi in altitu- 
dinem in Tflt^ci^, quae supra eum, quae sunt ra^ti^ x^ 

^ fVifJLwro^ Ineffabilis; et qui acceperit wvQtvrtt; fjLvrrnptov primi m 
ftuoTvi^iou, Ineffabilis, qui idem est: duodecim fjLvrtnpta^ 
iuxta se invicem, primi /u,uoTi9ptou, quae pertinent super 
;i^^ft«tT« omnia primi fjLvrryipiov — qui acceperit ow 
/AvrrnpMv illud, est ei ^ovTitL perlustrandi Tctjffif oomes 131 

Xfap^fMLXuv trium rptwviv/JULTtav et tria xi^pvifia/Tti primi 
fjLV9"mpiov9 eorumque Tot^fi? omnes, atque etiam est ei 
i^^ovriA perlustrandi roi^n^ omnes K\i^.povofjLim luminis, per« 
lustrandi eas a parte externa in internam, et ab interna 
6 in externam, et inde ab altitudine ad partem infernami 
et inde a parte inferna ad altitudinem, et ab altitudine 
ad jSfltdo? et a jSetfifi ad altitudinem et a longitudine ad 
latitudinem et a latitudine in longitudinem, ctxa^ airXw^ 
est ei i^QVTiA perlustrandi tqttov^ omnes xXr.povojjiuav lu* 206 

10 minis, et est ei sj^ovciA manendi in Toirea^ quo voluerit, 
in KKnpovofxiA regni luminis; et dfJLviv dico vobis: ille 
homo in solutione xoa-fjt.ov erit rex super Ta^eig omnes 
KKnpovofjLiA^ j et qui acceperit fjLvo^piov Ineffabilis, ille est ^ 
ego. Mvrmpiov illud cognoscit, quapropter caligo facta 

15 sit et quapropter factum sit lumen; et fAWTnpiov illud 
cognoscit, quapropter caligo tenebrarum facta sit, et 
quapropter lumen luminum factum sit; et fjLvo-Tf\piov illud 
cognoscit, quapropter chaa facta sint, et quapropter 
factus sit Ovio-oLvpoi luminis; et fjLVTTj^piov illud cognoscit, 

20 quapropter Kpictt^ factae sint et quapropter facta sit terra 
luminis et roiro^ kKvipovofjLiwv luminis; et fLvmipiov illud 
cognoscit, quapropter Ko\a,rtti peccatorum factae sint, . 
et quapropter facta sit AVAiceLvm regni luminis; et fjLvtrTYr 
piov illud cognoscit, quapropter peccatores facti sint, et ^ 

» quapropter factae sint KKnpovofjnai luminis; et fjLvrrripiov 207 
illud cognoscit, quapropter facti sint oLTtfiti^ et quapropter 
facti sint ayetdoi; et fMjm,piov illud cognoscit, quapropter 
KpiTtii KoXcLTtufv factac sint et quapropter factae sint irpo' ^ 
/SoXeti omnes luminis; et fjLvrmpiov illud cognoscit, qua- 

30 propter peccatum factum sit et quapropter facta sint 
fieLTrriTfJLOLTA ct fjLVTTviptA luminis; et fjLVTTviptov illud cogno- 

1. et tria (atque eliani tria P.) 2. eorumque (alque 
etiam eorum P.) 2. Del. |,etiam" P. i* 132 

8cit, quapropter factus sit ignis leoXeM^rw; et quapropter 
factae sint v-^ptvyiit^ luimnis, ut ne ignis jSXflbxny eos; 
et fjiVTTy\piov illud cognoscit, quapropter facta sit ira et 
quapropter facta sit tipviwi'^ et fjfMrrfipiof illud cognoscity 
quapropter blaspheniia facta sit et quapropter factus sit s 
vfA^voi luminis; et fjLvmiptov illud cognoscit, quapropter 
irpcwx^^ luminis factae sint; et fjLvmipiov illud cognoscit, 
quapropter convicium factum sit et quapropter facta 
sit benedictio; et fjiVT-mpitv illud cognoscit, quapropter 
xowipiti facta sit et quapropter facta sit adulatio; et /auo'- it 
Tvipicv illud cognoscit, quapropter occisio facta sit et qua- 

208 propter facta sit viviiicatio >^;^a;y; et fjivmnpiov iilud 
cognoscit, quapropter factum sit adulterium et Tropveut^ 
et quapropter facta sit puritas; et fjLvrmpiov iilud cogno- 
scit, quapropter facta sit TvvovTiti et quapropter facta u 
sit tyKpATtKfy et fjLvmfipiev illud cognoscit, quapropter facta 
sit superbia et iactantia, et quapropter facta sit humili- 
tas et mansuetudo; et fjLvrrvipicv illud cognoscit, quapropter 
fletus factus sit et quapropter factus sit risus; et fjLvmi- 
fiov illud cognoscit, quapropter xaTaXoAia facta sit, et » 
quapropter sermo bonus factus sit; et fjiva-nipiov illud 
cognoscit, quapropter obedientia facta sit, et quapropter 
contemtus (pr. haud aestimatio) cum homine factus sit; 
et fjLVTTvipiov illud cognoscit, quapropter nMirmur factum 
sit et quapropter facta sit simplicitas et humilitas; et s 
fjLvmipiov illud cognoscit, quapropter factum sit peccatum 
et quapropter facta sit puritas; et fjLVfTTfiptcv illud cogno- 
scit, quapropter facta sit fortitudo et quapropter facta 
sit debilitas; et fjLVTTyipiov illud cognoscit, quapropter facta 

209 sit KiwiTig TcjfJLtLToi ct quaproptcr facta sit earum utilitas; » 
et fjLVTTvipiov illud cognoscit, quapropter facta sit pauper- 
tas, et quapropter facta sit opulentia; et fjuvTTviptcv illud 
cognoscit, quapropter facta sit opulentia xoTfjLov, et qua- 
propter facta sit servitudo; et fjLVTTnptov illud cognoscit. 133 

qiiapropter facta sit mors, et qnapropter facta sit vita. 
Factum igitur est, quum lesus cessasset dicere haee 
verba suis ft«idi|ret/?, gavisi sunt gaudio magno et laetati 
sunt audientes lesum dicentem haec verba. Pergens 

6 adbuc lesus in sermone dixit: „tTi igitur mei iJL0L6r,m 
audite iam, loquar vobiscum de cognitione tota /jLva-rvipizv 
Inefiabiiis. Mvfmipiov Ineffabilis illius cognoscit, quapropter 
facta sit immisericordia, et quapropter facta sit miseri- 
cordia; et fjLvrrr.ptw illud cognoscit, quapropter facta sit 

10 pernicies, et quapropter factum sit incrementum ad aeter- 
ternum; et fjtvrrtpiov illud cognoscit, quapropter facta 
sint reptilia, et quapropter sint solvenda; et fjivrt^piov 210 
illud cognoscit, quapropter sint faciunda ftf^ia, et qua* 
propter sint solvenda; et fjLvmtptov illud cognoscit, qua- 

15 propter facta sint pecora et quapropter factae sint aves; 
et fjLV(rtr,pif.v illud cognoscit, quapropter facti sint montes 
et quapropter facti sint lapides pretiosi in iis ; et fjLva^rri^ 
piov illud cognoscit, quapropter facta sit uXn auri et qua- 
propter facta sit uXvi argenti ; et fjLvrrr,piov illud cognoscit, 

20 quapropter facta sit v>.i} aeris, et quapropter facta sit 
vKt^ ferri, atque etiam aciei; et fjLVTTrptov illud cognoscit, 
quapropter facta sit vKn plumbi, et fjLVTTriptov illud cogno- 
scit, quapropter facta sit vXn vitri, et quapropter facta 
sit vXm Krptvo^; et fjLvrmptov illud cognoscit, quapropter 

» factac sint ^oTAvcLty quae sunt plantae, et quapropter 
factae sint vKat omnes; et fjLvmnptov illud cognoscit, qua- 
propter factae sint aquae terrae et res omnes, quae in 
iis, et quapropter etiam terra facta sit; et /iitumi^ioy illud 
cognoscit, quapropter factae sint OeLKcLTTAi et aquae et 211 

90 quapropter facta sint BmpicL in OoLXara-M; et fjLvrrnptov iilud 
cognoscit, quapropter facta sit vXif KorfjLov et quapropter 

21. Ox>} ferri (quoqae vXrj ferri P.) — aique etiam (de- 
leatur ,,etiaiii" P.) 134 

9it solvendus penitus. Pergens adhae lesus dizit siiis 
/jiaAfirtii^: „eT< igitur mei fjLft^cui et mei socii et mei £ra* 
tres, unusquisque i^^rra; in TrvpjfjLArey -quod in eo, ut 
obediatis et xaTaXctftjSavnTf verba omnia, <[uae dicam vo- 
bis; nam inde ab hoc temporis momento pergam loqui s 
vobiscum de scientiis omnibus Ineffabilis: quod fwim^piow 
illud cognoscit, quapropter factus sit occidens et qua* 
propter factus sit oriens; et /xuo-ni/xov illud cognoscit, qua- 
propter factus sit auster et quapropter factus sit sep- 
tentrio. Eti igitur adhuc mei fjLa.6nT(in audite et pro5e- m 
quimini vfifpeiv^ ut audiatis cognitionem totam fji,v<nnpiw 
Ineffabilis: quod fjLvrmpioy illud cognoscit, quapropter 
facta sint ^ai^btovict, et quapropter factum sit genus bu- 
manum; et fjuwrtpiov illud cognoscit, quapropter factum 
sit KOJVfjLA et quapropter factua sit avipsuavis; tt fjuormpiw u 
iilud cognoscit, quapropter factae sint stellae, et qua- 
212 propter factae sint nubes; et fjLvrrfipiov illud cognoscit, 
quapropter terra sit profunda et quapropter aqua ve- 
norit super eam; et fjuwxvipiov illud cognoscit, quapropter 
terra arida sit et aqua pluviae veneril in eam ; et fjLvmt- « 
pi^iv illud cognoscit, quapropter facta sit esuries et qua- 
propter facta sit fertiiitas; et fjLvrrvipiov illud cognoscit, 
quapropter facta sit pruina et quapropter factus sit ros 
bonus; et fjLva-TVfpiov illud cognoscit, quapropter factus sit 
pulvis, et quapropter factum sit refrigerium amoenum; » 
et fjLVfrrvipiov illud cognoscit, quapropter facta sit %etXa^ci 
et quapropter facta sit ;^is«;v iucunda; et fjLvrmptov iilud 
cognoscit, quapropter factus sit ventus occidens et qua- 
propter factus sit ventus oriens, et fjLVTrviptov illud cogno- 
fiCit, quapropter factus sit ardor altitudinis et quapropter » 
factae sint etiam aquae; et fjLvmipiov illud cognoscit, qua- 
propter factus sit ventus oriens, et fjLVTrvtpiov illud cogno- 
8cit, quapropter factus sit ventus auster et quapropter 
factus sit ventus aquilo, et fjLvrrnptov illud cognosdt, 135 

quapropter factae sint stellae caeli atque etiam Jitaxoi 
^m^ptav et quapropter factum sit mpiuftci, eiusque lut- 213 
TeLTmaTfjLATA omnia; et /Mjmipiov illud cognoscit, qua- 
propter facti sunt ap;^om$ a-fpaipufv et quapropter facta 

6 sit ^'ipfLtpa» eiusque ruxoi omnes; et fwmtptov illud cogno- 
scit, quapropter facti sint a,px,ovw Aiufvcav et quapropter 
facti sint Aiuvei eorumque KATcLinTCLTfAa,rA\ et f4,vmiptov 
illud cognoscit, quapropter facti sint Apxovre^ Atuvm tv- 
pAvvu)v et quapropter facti sint ApxovTi^ lAiTAvovtTAVTiV^ et 

10 fjLvmiptov illud cognoscit, quapropter facti sint ^tiTovpyoi 
et quapropter facti sint icKAvot; et ftvmiptov illud cogno- 
scit, quapropler facti sint ayytKot et quapropter facti 
sint Apx^yyi^ot; et fjLvrrfipiov illud cognoscit, quapropter 
facti sint domini, et quapropter facti sint dii; et /u.u7tii- ^ 

19 piov illud cognovit, quapropter etiam facta sit aemulatio 
in altitudine et quapropter etiam factus sit aemulationis 
defectus; et fjLVTTr,piov illud cognoscit, quapropter factum 
sit odium et quapropter factus sit amor; et fjLvmiptov 
illud cognoscit, quapropter factum sit dissidium et qua- 

7$ propter facta sit reconciliatio; et fjLvrrifiptov illud cognoscit, 

quapropter facta sit avaritia et quapropter facta sit 214 
airoTayin rei omnis, et quapropter factus sit amor xP^ 
fMLToc; et fjLvcTY^ptov illud cognoscit, quapropter facta sit 
cupiditas impinguescendi et quapropter facta sit satietas ; 

u et fjLvmtptov illud cognoscit, quapropter facti sint avvt^vyoi 
et quapropter facti x^pi^orvvi^i/yoi; et fjLvrTtiptov illud cogno- 
scit, quapropter facta sit impietas et quapropter facta 
dilectio dei ; et fjLvrrrtpiov illud cognosclt, quapropter facti 
sint ijxarrrpi^ et quapropter facti sint a-irtvdi/ipei; et fjLvrrn- 

as ptov illud cognoscit, quapropter facti sint rptivvcLfjLet^ et -' 
quapropter facti sint AopcLTot; et fjLvmfipiov illud cognosciti 
quapropter facti sint irpoircLTope^ et quapropter facti sint 
€t/uKptvtti; et fjLvrmptov illud cognoscit, quapropter factus 
fiit magnus AvOciins et quapropter facti sint eius irtrtoi; 136 

et /Avrtvipiof illud cognosdt, quapropter factus sit magBUS 

u rpiiuf(LfA,ii et quapropter factus sit magnus irpo^waTtap oApA" 

Toc; et fAVTTfipiov illud cognoscit, quapropter factus sit 

215 decimus tertius Aittfv et quapropter factus sit roiroc horum 
qui (pertinent) ad /aso-ov; et fAAjo-vftpiov illud cognoscit, qua- s 
propter facti sint ircLpttKifiiJLirrtii fMccv et quapropter factae 
sint iTApSsvoi luminis; et fAvrrifiptov illud cognoscit, qua- 
propter facti sint ^iakovoi fjLwov et quapropter facti sint 
cty7t\o< /Etfo-ov; et fjLvrttpiov illud cognoscit, quapropter 
facta sit terra luminis et quapropter factus sit maguus m 
ira^AXt*/bixrr$ luminis; et fjLVTivipiov illud cognoscit, qua- 
propter facti sint ipvKaxt^ totcov horum qui (pertinent) 
ad dextram, et quapropter facti sint irpoviycvfjLtvoi horum; 
et fjLVTT9iptov illud cognoscit, quapropter facta sit xuXai 
vitae et quapropter factus sit Sabaoth aya0o?; et fjuormr u 
pizv illud cognoscit, quapropter factus sit roxo^ horum 
qui (pertinent) ad dextram, et quapropter facta sit terra 
luminis, quae est OrtO-itvpo^ luminis; et fjLvmipiov illud 
cognoscit, quapropter factae sint x/^ojSoXai luminis et qua- 
propter facti sint duodecim a-atTvipei; et /tuonipioy illud m 
cognoscit, quapropter factae sint tres xuXm ^o-aupou lu- 
minis et quapropter facti sint novem ^vXaxc^; et fjLvrrnpm 

216 illud cognoscit, quapropter facti sint gemini vtavnpt^ et 
quapropter facta sint tria ifjLV[v\ et /u.uo-Ttipioy illud cogno- 
scit, quapropter factae sint quinque arbores et quapropter si 
facta sint septem a/Lii}i'; et fjLvrmptov illud cognoscit, qua- 
propter factus sit KtpcLTfjLo^j qui non existebat, et qua- 
propter purgatus sit. Pergens adhuc lesus dixit suis 
fjLAOnTAt^: „iri mei /tadifTflbi vii^m, et unusquisque ve- 
strum ferto vim cLtrdnTeoji luminis pro se, ut obediatis m 
in diligentia. Inde ab hoc temporis momento yttp loquar 
Yobiscimi de totoi omni aXf)0ti8b$ Ineffabilis, atque de 
modo, quo est." Factum igitur est, quum fjLoAvu^i audis- 
sent haec verba, quae dizit lesus» tKKiva» et destiterunt 137 

penitus. Progressa Maria Magdalena prostravit se ad 
pedes lesu, adoravit eos, exclamavit, flens dlxit: „mise- 
rere mei, mi domine, alioquin mei fratres audiverunt 
et destiterunt a verbis, quae dicis iis. Nunc igitur, mi 

6 domine, de cognitione horum verborum omnium, quae 
dixisti, sunt in fAwryiptM Ineffabilis, clX?^ audivi te dicen- 217 
tem mihi: inde ab hoc temporis momento incipiam 
loqui vobiscum de cognitione omni fjLvrrifiptov InefTabilis. 
Hoc verbum cuv, quod dixisti, num nondum adpropin* 

10 quasti ad perficiendum verbum? Propter hoc ovv audien- 
tes destiterunt, cessarunt cLtcdaveiv^ quo modo cum iis 
loquaris propter verba quae dicis iis. Nunc igitur, mi 
domine, si cognitio horum omnium est in fjLvv^rnptuf illo, 
quis est homo in MTfAUy cui est vis votiv fjLva^Tyipiov illud 

16 eiusque scientias omnes, et tvirtv horum verborum om- 
nium, cujus causa dixisti ea?" Factum igitur est, quum 
lesus audisset haec verba, quae dixit Maria, cognovit, 
audientes fici^ra? Apx^^6a,i desistere, coniirmans eos dixit 
iis: ne Xvmnrt igitur mei fjLAdnTAi de fjLva-Tntptuj InelFabilis, 

j0 opinantes, vos haud vono-cty ea. 'AfJLfiv dico vobis, vestrum 
est fjLvvrvipm illud, et uniuscuiusque, qui obedierit vobis, 
ut ATfoTduv^Ttaviv huic xoo^/bi^ omni et vKf omni, quae in 
eo, et uti airoTa^o-aia-i cogitationibus omnibus irovyipfltic, 
quae sunt in iis, et uti airoTAo-o-ciyo-i curis omnibus huius 

9S «lonro^. Nunc igitur ouv dico vobis: unicuique 0ixo7a.^ovTi 218 
xoo-fioi toti et omnibus, quae in eo, et uxora^ovTi divino 
numini, fAvrmptov illius levius (sc. hoc fjLVfrmptov) iis est 
quam fjLvrmpicL omnia regni luminis; et convenit vociv illud 
magis quam haec omnia, et planius est iis omnibus. In- 

90 trans in cognitionem illius fjLvrrviptov axoTcto-o-fii huic MTfJLtf 

7. inGipiam (af^ofjLat P.) 10. Propter hoc ovv (add. „fra- 
tres mei" P.) 21. vov.a-ttv ea (i^oijo-fii' id s. illud P.) 22. «wo- 
raToroaTtv (anoTaTTwvreu P.), it. 1. 23. 24. 25. aTTortt^ovrt (airo- 
Tct^ofjLtvtp P.) 26. VTTora^ovrt (Cirora^ofjLiyttt P.) 30. anorarTU 138 

toti et coris ommbus, quae in eo. Propter hoc igitnr 
dixi vobis olim: unusquisque, qui sub curis, et laborans 
sub earum onere, venite ad me, dabo requiem vobis, 
quod leve est meum onus et mite est meum iugum. 
Munc igitur accepturus fjLvrj^piov illud cLirortM-a-it xoo^/xu i 
toti et curis uX»;? totius, quae in eo. Propter hoc igitur 
ouv mei ^t^disT^i ne KuTniTt opinantes, fAvmKptov illud vos 
non voT,^eiv. 'Aaifv dico vobis, fjLVTTfipiov illud convenit vow 
magis quam fjLVTTvipieL omnia, et d^fxviv dico vobis, fjLvmiptov 
illud vestrum est et uniuscuiusque axoTa^cirro? KOTfJLut toU n 
tt.vKf omni, quae in eo. Nunc igitur audite mei /uutdir- 
rttt et mei socii et mei fralres, 'jFporpey^u vos ad cogni- 
219 tionem fjLVTxtipiov IneSabilis. Haec dico vobis; quod cogni- 
tionem ysLp omnem venio ad dicendam vobis in emana- 
tione universi, quod emanatio yap universi est eius n 
cognitio. A\Xa nunc igitur audite, loquar vobiscum in 
irpoxoiri{ de cognitione fjLva-TTfipiov illius, quod fjLVTTviptov illud 
cognoscit, quapropter tkvXXovti se quinque irapcMT0iT«i, 
et quapropter irpb^KBov ex AifATopm^ et fjLvrrviptov illud 
cognoscit, quapropter tkvKKu se magnum lumen lumi- » 
num, et quapropter TrpoviKOov ex ATcLToptaVy et fjLvmifuof 
iilud cognoscit, quapropter TKvXXtt se primum statutum 
et quapropter discissum sit in septem fjLVTTViptti et qua- 
propter etiam appellent id primum statutum, et qua- 
propter irprjviX.Oov ex cLTFCLTopuv; et fjLVTTf\ptov illud cognoscit, 8 
quapropter TKvKXet se magnum lumen x^^P^yf^^^ luminis 
et quapropter steterint sine xpojSoXy et quapropter irpc- 
mXdov ex oLTCitToputvi et fjLvmiptov illud cognoscit, quapropter 
TKvKKii se primum fjLvrrvipiov^ quod idem est vicesimum 

(aTTOTccTTBTat P.) 4. levc (add. yn^ P.) 5. aTroTaTTst («jro- 
TaTTSTnt P.) 6. et curis (atque etiam curae P.) 10. «to- 
7a^oi'T09 (aTTOTa^omuou P.) 18. THi^^XoVTt (it^vXoi/ P.) 20. 
TH\j>X9t (tTxvKs P.) 22. THvKKst (tTxv?^ P.) 24. appcUent 
(apellayerint P.) 25. tkv}ju$ (tTKuKt P.) 29. TKM>:^jtt {tTKuXB P.) 139 

quartum fivmiptcvj et quapropter aemulatum sit in se 
duodecim fjivrrrpioti xata numerum ApiQfxifi^-ita^ dux^p^Tm 220 
dirfpctvTa;!', et quapropter 7^ciiX.£ev ex auTciticpm^ et fjiv^i^piov 
illud cognoscit, quapropter v-KvKK^v^^t se duodecim etxiyr- 
6 T6< , et quam ipsum ob causam statuerint se cum suis 
roij^ictv omnibus, et quapropter irpoinXBov ex etXAJoputvi et 
fjivtrTKptov illud cognoscit, quapropter fKvKKwa^t se ao^A" 
XfuToi, et quapropter statuerint se discissi in duodecim 
Tct^cK et quapropter vpov,x6ov ex AiFaropu^f hi qui perti- 

10 nent ad Ta£f<? x^f^l**'^^^ Inefiabilis; et fjiva-Tyiptov illud 
cognoscit, quapropter TKvKKovn se aevvo«iTo<, hi, qui per- 
tinent ad ;^fii;pfi/4.a7<t duo Ineffabilis, et quapropter Trpo^ 
«iXdov ex axATo^Gi;!^; et fjiva-rvipiov illud cognoscit, quapropter 
rKvKKovct se duodecim aayifji,cLvrot ^ et quapropter statue- 

15 rint se post ra^m omnes ttfJLWAvreavj qui etiam oLxo^pyiroi 
sunt oLirtpcLvroty et quam ipsam ob causam irpoviKdov ex 
AxaTo^w; et fjLva^rviptov illud cognoscit, quapropter o^xuX- 
Xouo*! se afA.t;vayroi , qui haud sfjLvviva^oLV se neque (ouJe) 
eduxerunt se in manifestum xaT* oixovo/ittay unius eius- 

90 demque InefTabilis, et quapropter xpofiKdov ex axaTopwv; 221 
et fjLvcmtptov iUud cognoscit, quapropter o-xuXXcvo*! se virep- 
jSatfo/, et quapropter emanaverint existentes una Ta^<?, 
et quapropter x^iiXtfov ex axaropwv ; et f/LVTrvipiov illud 
cognoscit, quapropter o-xuXXouo-i se duodecim rtt^n^ appy\roi 

» et quam ipsam ob causam excusserint* se existentes tres 
fjLiptiii^ et quam ipsam ob causam irpoviKOov ex oLWAropojy; 
et fjLVTTViptov illud cognoscit, quapropter o^uXXouo-i se 
A(f>dapToi omnes existentes duodecim toxoi et quapropter 
posuerint se emanantes post se invicem in ret^ci una, et 

5. a->ev>J>.ovTt (iTfevXov P.) 7. T)€V>J>.ovTt (tTxv>>ov P.) 11. 

a^X>.OVTl (tTHVXou P.) 14. THVX>.0VTI (tTHVXov P.) l8. flTXVX- 

KovTt (tTHvXov P.) 21. ««t/XAovTi (fo-xvXoi^ P.) 24. o-xu^XouTi 
(fffTcvXof P.) — a^^r,rot (vel ct^r^rm P.) 27. ffxvXXovo*! (f^- 
xvXoi/ P.) 140 

quapropter etiam disciderint se reddiderint se yarias t«- 
^fK, quae ipsae quoque sunt ct;^wpf|Toi et axcpayroi sunt, 
et quapropter Trp9t>^0cv ex AireLTopoavy et fjLvmiptcf illud 
cognoscit, quapropter oxuXAcvn se Airepavroi et quapropter 
statuerint se existentes duodecim x^P^f^^'^^ tnctpAvrA et s 
posuerint se existentes tres ra^eti ;^ci;pi|/butTo( x«t' oticorc- 
^ifltv unius eiusdemque Ineffabilis, et quapropter xpoi|X06v 
ex AXAToputv; et fAvrrrptov iilud cognoscit, quapropter «rxuX- 
XouTi se duodecim et;^e>;piiroi , hi, qui pertinent ad reL^^uf 

222 unius eiusdemque Ineffabilis, et quam ipsam ob causam n 
TtpomKdov ex «txaTGpans usque dum duxerint se quoque in 
X^P^f^* primi /Auo-rfipiou , quod idem est secundum x^ 
pvHLna'^ et /tAuo^TDpiov illud cognoscit, quapropter ^KvKKov^i 
se viginti quatuor myriades vfjLvexnurv^ et quam ipsam ob 
causam emanaverint extra xarAxrrao-^iet primi /jL,vmipicv^ u 
quod idem est geminum fjLVTTr,ptov unius eiusdemque In- 
effabilis, introspicientis et prospicientis, et quam ipsam 
ob causam ippo^xOov ex ttvcLropo^i et fjLvrrvipiov illud cogno- 
scit, quapropter o^xuXAouo*! se ct;^ct;piiroi omnes, quos iam 
dixi vobis, hi qui in roxoi^ secundi xfi^pvifjLoLrt^ Ineffabilis, » 
quod ipsum est x^P^f*-^ primi fjLvoTrptcv^ et quapropter 
et;^c«^f)iirei illi et ctxfparrei illi 'wpcfiXSov ex ATreLtcpwv; et ^iuo'- 
Tr,pi'.v illud cognoscit, quapropter orKvWov^-t se viginti 
quatuor fjLvrrrptoL primi rptxvevfjLOLrcv^ et quapropter ap- 
pellent ea viginti quatuor ;^c«;pii^ctTflt primi Tp<xi*eu/i.0tT6i/, si 
et quapropter xpcysXBcv e secundo rptrrvtvfjLeLrt^'; et fjLv^" 
mpt^.v illud cognoscit, quapropter o>uXXouo>i se viginti 

223 quatuor fjLvtrrviptA secundi rptxvtvfjLArov et quapropter x^c- 
ifiX6ov e tertio r^iirveu/EtaTa;; et fjLvrrvipttv illud cognoscit, 
quapropter oxuXXcuo-i se viginti quatuor fjLvrrnptA tertii » 

1. Del. ,,etiain" P. 4. ff^>^»o*jo-i (itxvXov P.) 9. cpxv^Aowti 

(tTHVXov P.) 13. 9-HVXkoVTt (tTHVXov P.) 19. O-XVXXoVTI (CTXUXOV 

P.) 23. TKvXKovTt (£TxvXoi/ P.) 25. appellent (appellaTerint 
P.) 27. oiKt^XXouTi (tjsrvXoi' P.) 30. TxvKKovTt (tntuXov P.) 141 

rpnrvtvfMLTcVf quae sunt viginti quataor x^F^M^'^^ tertii 
ipnrvtufAAToVf et quapropter irpoi/iX.Oiv ex (MrcuTopuv; et /avt^ 
Tfiptov illud cognoscit, quapropter 9-KvKKeva-i se quinque 
arbores prtmi TptTrvevfjLCLTov et quapropter emanaverint 
• stantes post se invicem atque etiam illigatae in se in- 
vicem suasque ta^u^ omnes, et quapropter irpoviXdov ex 
ATCAToputv ; et fjLvmiptov illud cognoscit, quapropter tkvXt 
Xovo^t se quinque arbores secundi TptirvevfjLeLTov ^ et qua- 
propter TcpoviKSov ex cbxoTopwv; et fjLvmiptov illud cognoscit, 

10 quapropter tkvKKovo-i se quinque arbores tertii TpnfViv 
fjLAToVf et quapropter TrpoviKdov ex axAToptav; et fjLv<rTvtpiov 
illud cognoscit, quapropter o^kvXXovti se 7poeb;^ei»f)lTOi primi 
T^iirvfVjUraToO, et quapropter irpoviKBov ex ebXATopci/v; et /m.vo'- 
Tnpiov illud cognoscit, quapropter o'xuAAovo'i se ifpoeLXf^pvi^roi 

is secundi TptiFvevfiaTov et quapropter ^rpotiX^ov ex aTcaioptav^ 2*24 
et fjLvrrr,ptov illud cognoscit, quapropter o^KvXXcvTi se 7pc- 
ci;^a;pi|Toi omnes tertii Tpiirveu)u.cbTou et quapropter -jrpoviK ov 
ex AirATopcitv; et fjLVTTvipiov illud cognoscit, quapropter o-xu\- 
Xfi se primus TptirvevfjLATo^ inde a parte inferiori, bi qui 

70 pertinent ad Ta^cic unius eiusdemque InefFabtlis, et qua- 
propter irpoyikBov e secundo TptirviVfJLOLTU); et fjL^jrrviptov iilud 
cognoscit, quapropter VKvKKet se tertius TpneviVf/LOJo^f qui 
ipse est primus TptTrvevfjLATo^ inde ab altitudtne, et qua- 
propter Trpovi\6ev e duodecimo «'poTpi7vcv)u.fliTa', qui in ul- 

95 timo TOTT^ cLTraJopoQv \ et fjLva^TViptov illud cognoscit, qua- 
propter emanarint TOTOi omnes, qui in ;^c<;pf}/xaTi IncfTabilis 
atque etiam quae in ii^ omnia, et quapropter irpoviK6ov 
ex ultimo /buXci InefTabilis; et fjLva^jvtptov illud cognoscit 
se ipsum, quapropter o-xvXXei ut 7cpoe\6vi ex InefTabili, 

ao qui ipse apxu super eos omnes, et ipse profudit eos 

3. THv}^oVTt (sTfevKov P.) 8. a-xv^JKovTt («jrxuXoi» P.) 10. 
OTfvXXovori (jtTxvXov P.) 12. ff:xt>^ooo"i (iTHvXov P.) 14. o-xt;X- 
XovTi (tTxvKov P.) 16. o^t/XXofo^i (exwXoi/ P.) 19. TXvXKtt 
(eTKvKe P.) 22. o^xvXXei («TXuXt P.) 29. o^xvXXfi (eTxvKe se P.) 1 U2 

225 omnes katci Ta^fic eorum. Haec igitur omnia dicam to* 
bis in emanatione universi. *Atci^ iir\uj< dixi vobis om- 
nia, quae erunt et quae venient, haec quae Tpo/ScfcXXcvrtv 
et quae TpoifiKdov^ et quae extra ea et quae plantata in 
iis, haec quae ;^eci0via-fi in locum primi fjLvrrrptw et quae i 
in ;^ci;pif/AciTi InefFabiiis. Haec dicam vobis, propterea 
quod revelabo vobis ea, et dicam ea vobis kclto, Toirm 
et KA7A Ta^fic in emanatione universi, et revelabo vobis 
sua fjLva-Tifipia, omnia, quae pertinent ad ca omnia eorum- 
que irpojptirviVfJLaT6Vi eorumque vTrepTpiirvivfJLCLTov^ y hi qui ii 
pertinent ad eorum fjL^jirrvipia, eorumque Tct^eic. Nunc igi- 
tur ovi' fjiv<rrf\piov Ineffabilis cognoscit, qqapropter haec 
omnia facta sint bis quae dixi, et in 'rappY,Tt€L haec om- 
nia facta sunt propter istud. Atque istud est fjLVTTviptov 
quod in his omnibus, et istud est exitus eorUm omnium, » 
et islud est evectio eorum omnium, et istud est consti- 
tutio eorum omnium, et fjLvm/iptov InefFabilis istud est 
fjLVTTvipiov y quod in bis omnibus, quae dixi vobis, atque 
etiam quae dicam vobis in emanatione universi; et istud 
est fjLvTTVipiov^ quod in his omnibus, et istud est fjLvrrvipiov » 

226 unum Ineffabilis et cognitio horum omnium, quae dixi 
vobis et quae dicam vobis; et quae haud dixi vobis, 
haec dicam vobis omnia in emanatione universi et eorum 
cognitionem omnem iuxta se invicem, quapropter facta 
sint. Istud est verbum unicum Ineffabilis, et dicam vo- » 
bis emanationem suorum fjLvrrviptufv omnium atque tuxcu? 
uniuscuiusque eorum et modum perficiendorum eorum 
in suis Txyif^a^friv omnibus, et dicam vobis fjLVTTr.ptov unius 
eiusdemque Ineffabilis eiusque rvTovi omnes eiusque 9'X''i' 
fjLa/ra» omnia atque eius otKovofjua^v omnem, quam ipsam « 
ob causam irpoviKdiv ex ultimo fjLtKu Ineffabilis, propterea 

4. et quae [bis] (atque etiam quae P.) 5. et qnae (at- 
que etiam quae P.) 22. et quae dicam (atque etiam quae di- 
cam P.) 30. atque (add. ,yetiam" P.) 143 

qaod fjLvmipiov illud est constitutio eorum omnium, at- 
que fjLVTrrpiov Ineffabilis illius verbum quoque unicum 
est, aliud est in lingua InefTabilis, et istud est oiKi.vofjLta, 
solutionis verborum omnium, quae dixi vobis; et qui 
6 acceperit verbum unicum IneiFabilis, hoc quod dicam 
vobis nunc eiusque tutovc omnes eiusque 0';^)tA^«Tflb om- 
nia et modum perficiendi eius fjLVinr.ptov ^ quod vos estis 
TffXfioi 7am>c£<oi, et vos perficietis cognitionem omnem 
fjLvmiptov illius eiusque oiKovofjLtAv omnem eiusque dictio- 

10 nem, quod vobis concredita fjLvcTripttt omnia. Audite 

igitur nunc, dicam vobis fivrrr.ptov illud, quod est hoc: 227 
qui acceperit igitur verbum unicum fjLv<rjvipiov, quod dixi 
vobis, quum excesserit e a^ojfjLan uXij? ttpxovrwvy ut ve- "*' 
niant TCApcLKvifjLifTCLi tptvcnot^ ut solvant eum e (ruffjLart vkvi^ 

16 etp^^ovTfan^, ut TTApoLKyifJLirrAt iptvcLiot — qui iidem solvunt 
^X^^v omnem venientem e rujfjLArt — quum igitur ta- 
paXvifJLirraLt eptvenot solverint 'v^;^iiv, quae accepit hoc fjLvo'' 
rviptov unicum InefTabilis, quod iam dixi vobis nunc et 
temporis momento, quo solverint eam e o-ujfjLaLrt u/vYyc, 

30 fiet magna cLiroppoia, luminis in mediis 7paLpaLKr,jj,irTen^ iliis, 
et timebunt maxime TrcLpcLKfifjLTrrcLt lumen y^^vxvi^ illius et 
consternabuntur TTCLpcLXvifjLirrcLt^ ut collabentes desistant 
penitus prae timore magni luminis, quod vident; atque 
'4^vxii\ accipiens fjLva^Tyiptov InefFabilis volabit in altitudinem 

25 existens magna cLToppoicL^ et haud prehendent eam vapcL' 
XvifjLTrrcLt neque scient, quaenam sit via, in qua eat, 

' propterea quod facta est magnus radius luminis, ut vo- 
let in altitudinem et nulla ivvcLjULt^ potest KArex^^^ c^i^ 
omnino neque {ovit) adeo poterunt adpropinquare ei 228 

90 omnino, clKKcl transit ro-xov^ omnes cLpxovruiv et roirov^ 
omnes irpo^oXuv luminis, neque dat cLTOfffcLO^tv in ullo roircf 

5. InefTabilis (jxvTTr,gtov illius P.) 25. avo^gotct (add. 
yyluminis" P.) 144 

otiAi dat AToXoyicir wh dat ovjbtjSouXov, ovAi yop poterit 
ulla vis cLpxovTuv ovh poterit ulla vis irpofioKu» luminis, 
haud poterunt adpropinquare yf^vxjf illl; eiXXct totoi omnes 
apx^vTtav et toxoi omnes 'trpo&oKuv luminis, unusquisque 
v/Mvfvti ei in suis Toroic timentes lumen airoppoMy quod i 
amicit >^x^v iliamy ixa^ transierit eos omnes, ut veniat 
in TOYOif KKifipovofAtA^ fjuvrtyipiov^ quod accepit, quod est /i4u«^ 
Tfipiov unius eiusdemque IneiTabiiis, atque ut «t eoniuncta 
cum eius fxtKt^Lv. 'Aaify dico vobis: erit in totok om- 
nibus tempore quo faomo mittit sagittam. Nunc igitur h 
etiam Apunv dico vobis: homo quivis, qui acceperit fLW- 
Tnpiov illud Inefiabilis, ut perCciat se in eius tutoic om* 
nibus eiusque ^xyif^^^*^ omnibus, bomo est in xoo-fi&j, 
€lKKa praestantior est (LyyiKot^ omnibus et praestabit iis 
omnibus; homo est in xoo^/Aor, clKka praestat «^x^yyfXcK 
229 omnibus et praestabit iis omnibus; homo est in xo0-ft&*, 
aXXa praestat Tvpawoic omnibus et elatior erit iis omni- 
bus; bomo est in Mo-fA,^}^ aKKa, praestat dominis omnibus 
et erit elatior iis omnibus; homo est in xoo-^io;, oXXa 
^ praestat diis omnibus et erit elatior iis omnibus; homo » 
est in Koo^fjL^a^f aKKol praestat ^xarmpTiv omnibus et erit 
elatior iis omnibus; bomo est in xooryurO', clKK% praestat 
fiAix^ivffo-iv omnibus et erit elatior iis omnibus; homo est 
in xgo^^Urb^, ctXXei praestat Tpijuva^ifo^iv omnibus et erit ela- 
tior iis omnibus ; homo est in xoo-^t^', olKKcl praestat vpc- » 
xaTG^o-iv omnibus et erit elatior iis omnibus; homo est 
in KOTfjLu^ olKKcl praestat cLopaiot^ omnibus et erit elatior 
iis omnibus; bomo est in Koo-fjLu^ oKKcl praestat magno 
OLopcLTta (secundum correctorem magno trpoxATopt cLoparu) 
et erit elatior eo; homo est in Koo-fjLCf^ clKXa praestat his m 
qui (pertinent) ad fjnrov omnibus, et erit elatior iis 

14. praestabtt (add. ,,multum** P.) 16. praestabit (add. 
y,multum" P.) 30. elatior (add. ,,quoque'* P.) 145 

omnibus; homo est in xoo-ft^, «XXa praestat xpo$ok(Uf 
BnTeuvfiev luminis et erit elataor iis omnibus ; homo est in 
Ko^fjLta^ ecAXeb praestat Ktpac-fjut^ et erit elatior eo omni; 230 
homo est in KOTfAM^ aKKa praestat roxc^ omni SviTAVfiov 

5 et erit elatior eo omni; homo est in Koa-jjic^^ ebXXa regna- 
bit mecum in meo regno; homo est in KOTfjuu^ aXX' est 
rex in lumine ; homo est in icoa'/u.^, clXXa non est e KOTfjLca^ 
et ifjLV[v dico vobis : homo iile est ego et ego sum homo ' 
ille, et in solutione xoTfjLov^ quae est, quum universum 

10 evectum fuerit, et quum evecti fuerint omnes, ApidfM^ 
yJAJXt^ rtXsicovy et factus fuerim rex in medio ultimo Teb-* 
pcbo-TaTif, quum sim rex super Tcpo^oKaq omnes luminis, 
et quum sim rex super septem ei^ifv et quinque arbores 
et tria ifjuy^v et novem ^uXaxec, et quum sim rex super 

15 puerum pueri, qui sunt gemini Twmipti^ et quum sim 
rex super duodecim o-umipAi et ^pidfAov omnem 'v//u;^anr 
TffXc(ei;v, quae acceperint fjLvm/iptov luminis: et homo quis- 
que, qui acceperit fjivmiptov IneiFabilis, erunt socii reges 
mecum, sedebunt ad dextram mihi et ad sinistram mihi 

70 in meo regno, et afji-nv dico vobis: homines illi sunt ego 
et ego sum illi. Propter hoc igitur dixi vobis olim: se- 
debitis super vestros thronos ad dextram mihi et ad 
sintstram mibi in meo regno, et regnabitis mecum. 231 
Propter hoc igitur haud peperci neque (pvSi) veritus sum 

» vocare vos meos firatres et meos socios, propterea quod 
eritis socii reges mecum in meo regno; haec igitur dixi 
vobis sciens, me daturum esse vobis fjLvmipiov Ineffabilis, 
quod fjujTjfiptov iliud est ego et ego sum fjLvrmptov illud. 
Nunc igitur ov fj^ovov vos regnabitis mecum, ciXX' homines 

ao omnes accepturi fjLvmiptov Ineffabilis erunt socii reges 
mecum in meo regno et ego sum isti et isti sunt ego, 

17. lAvoTt^iov laminis QjLvmiftov In lamine P.) 18. In- 
eaabliis (in Ineffabili P.) 

k 1 146 

«».« meus ipcfci erit praestantior eis, propterea qaod 
accipietis dolores in moa-fAta irapcL honiintbus omnibus, ic^ 
usque dum xiipv^Yfrf verba omnia, quae dicam Tobis, 
oXXct vestri 6povoi erunt adhaerentes meo in meo regno. 
Propter faoc dixi vobis olim: loco» quo ego ero, erunt s 
mecum mei quoque duodecim ^ieixovoi, «XXa Maria Mag- 
dalena et lohannes xebpdcvo^ erunt praestantissimi inter 
meos fjukOnfA^ omnes, et homines omnes, qui acceperint 
fAvmnpiov Ine£fabilis, erunt ad sinistram mihi et ad dex* 
tram mihi, et ego sum isti et isti sum ego, et erunt it 
aequales vobiscum in omni re, aXXa, xXtiy vestri Spevoi 
erunt praestantiores quam sui (sc. Bpovot)^ et meus quo- 
232 que Opovoi erit praestantior vestris, et homines omnes, 
qui inciderint in verbum InefTabilis, ijULViv dico vobis, ho- 
mines, qui cognoverint verbum illud, cognituros esse » 
scientiam horum verborum omnium, quae dixi vobis, 
quoad jSado^ et quoad altitudinem, quoad longitudinem 
et quoad latitudinem, flix&^ atKu)^ cognoscent scieotiam 
horum verborum omnium, quae dixi vobis, et quae haud 
dixi vobis, haec dicam vobis xata Toxoy et xaT« rei^tv in » 
emanatione universi, et iutiv dico vobis, cognituros esse, 
quomodo xeTfjuo^ constitutus sit, et cognituros esse, quo 
tVTcuf hi qui (pertineant) ad altitudinem constituti sint, 
et cognituros esse, propter quid operis universum factum 
sit. Haec igitur quum dixisset <ruTYp^ progressa Maria s 
Magdalena dixit: „mi domine, sustine me, neve irascere 
mihi exploranti rem omnem in diiigentia et ctrf^aXcio, 
nunc igitur, mi domine, num aliud verbum fjLvmipiov In- 
e£fabilis et num aliud verbum cognitionis totius? Be- 
spondens v^gotkp dixit, utique aliud fLvmtpiov Ineffabilis a 
atque aliud verbum cognitionis totius. Respondens i§ 

9. Inerrabilis (inMnefTabili P.) 13. yestris (vestro P.) 
17. *et quoad (atque etiam quoad P.) 19. et quae (atque etiam 
quae P.) 23. bi qui (bi omnes qui P.) 147 

iterum Maria dizit ^^umtpi^ mi domiiie, sustine me quae- 
rentem te, ncve irascere mihi. Nunc igitur, mi domine, 
ufxyfTt vivamus, cognoscamus cognitionem verbi totius 
Inefiabiiis, haud poterimus KKftpovofjutiv regnum luminis? 

5 Respondens ^e a-umfip dixit Mariae: utique; unus yap quis- 233 
que accepturus fAvmiptov regni luminis, unusquisque ibiti 
ut xXK^ovo^ifoy usque ad totov, cuius jAvo^Ttiptov accepit, 
oXXa baud cognoscet cognitionem universi, quapropter 
haec omnia facta sint, ci/uviti cognoverit verbum unicum 

10 Ineffabilis, quae est cognitio universi, atque iterum ^A' 
vepcai ego sum cognitio universi, atque etiam nulla vis 
cognoscendi verbum unicum cognitionis, ttfjmrt igitur ao- 
ceperit prius fAvo^nptov InefTabilis, «XX* homo quisque, 
qui acceperit fAvrmtpiov in lumine, ibit unusquisque, ut 

15 KkrpovoiMirif usque ad roTOv, cuius fjLvrrvipiov accepit, Prop* 
ter hoc dixi vobis olim, Trtrrevo-A^ x^o^nTif accipiet mer- ^ 
cedem ^^o^rTov, et 'irtmvn^ hxAtc^ accipiet mercedem 
Jixcbisu, quod est hoc: cuius loci fjLvmnptov unusquisque 
acceperit, ibit in eum, qui accepit tenue, xKifipovofjLVio-et fjLv^" 

ss TViptov tenue, et> qui acceperit fjLvmpiov praestans, icXitpo- 
fOfiwtt TCToy excelsum, et unusquisque manebit in suo 
TOT^ in lumine mei regni et unicuique erit f£cuo-ict in 
Ta£ri(, quae infra eum, «AAct non erit i^ova-ta, ei eundi 
in Ta^cK quae supra eum, oXXa manebit in tox^ xXiipo- 

m vofJUA^ luminis mei regni, existens in magno lumine, cui 234 
nulla mensura iuxta deos et cbopAtov^ omnes, et erit in 
magno gaudio et magna laetitia. Muuc igitur quoque 
audite, loquar vobiscum de gloria horum quoque, qui 
accipient fjLvrrt,ptov primi /uuvimnptov. Qui acceperit ovv 

30 fjLvrrr,ptov primi fjLvrrxptov illius, erit tempore quo discedit 
e o-ctffubTi vXjng pLpx^vTOJV — veniunt TrcLptiKrifjLTrropK tptveutot^ 
ut ducant ypvxniv hominis illius e rwfJLArh et ^X!'^ iUa 

21. Totrow excekum (roirov9 excelsos P.) 148 

erit magnus radius luminis per TA^ciXffftTTop«« eptfcuou^^ 
et iTAfiAK^iuLirrAi ilii timebunt lumen '^^X!'^^ iUius, et 'v^xt 
illa vadet in altitudinem, ut transeat tottouc omnes a^ 
^ovtm et TOTou^ omnes TpojSoXwv luminis, et haud dabit 
cbTo^fli^iy ovi* cLiroXoyictv ovfi TUfJifiovKov in uUo roirw lumi* f 
nis, ovi* in ullo toxoi; fltp;^GVTarv, tiKKa pervadet in Toxot? 
omnibus, et transg^edietur eos omnes, ut veniens regnet 
super TOTOv^ oftmes primi 9-uTfipoi. 'OfMtta^ etiam acceptu* 
rus secundum fjLvmnpiov primi fjiVfrryipiov et tertium et 
quartum, icai usque dum acceperit duodecimum fjLvmnpiov u 

235 primi fjLvmipiov^ — quando erit tempore, quo discedunt 
e VdtfjiajTi vXif? fli^;^ovTaiv, veniunt itApAKvifJiTFTopig eptVAioi^ ut 
ducant yJAJXi^v faominis illius e oxafjiArt vKn^; et '^^^am 
illae fient magnus radius luminis per TtaptLKvifjiTrropA^ spt" 
vAiov^y et TrApcLKnfjLincu illi timebunt lumen yf^vxyt^ illius, is 
et consternabantur, ut cadant super suam faciem; et 
yJAJX^i iUftc volabunt in altitudinem iliico, ut transgre- 
diantur toxou^ omnes etpxovruv et to7ou< omnes Ttpo^oXjuv 
luminis , et haud dabunt eLTro^a,Ttv ovi^ A-jroXoytav in idlo 
TOTw ovit TVfjifiovKov^ fliAAflt transibit totovc omnes et trans- » 
gredientur eos omnes intus, et regnabunt super tovovc 
omnes duodecim Tutrnpojv^ aro-rc accipientes secundum ju.vo-- 
rvipwv primi fjLwrnptov regnent super totovc omnes secundi 
^um^poi in KKvtpovofjLiaii^ luminis. 'OfjLotwg etiam accipientes 
tertium fjLvrmpiov primi fjLva-rnpiov et quartum et quintum % 
et sextum io^ usque ad duodecimum, unusquisque regna- 
bit super totou^ omnes a-umnpoi^ cuius fjLvmnptov accepit; 
et qui acceperit duodecimum fjLVTrripiov apud se invicem 
primi fjLVo-rxpiov, quod est eLvStvn^ fjLvrrvipiov^ de quo vo- 

236 biscum loquar, et qui acceperit ovv duodecim fjLvrrnptA m 
illa, quae pertinent ad primum fjLvmipiov^ quum venerit 

5. Iq textu coptico semper legitur avfjJioKov pro wp^ 
fio\jKov P. 149 

e xo9'ju.a*, transibit totqu; omnes cLpxoncav et roirovi omneis 
luminis, existens magna airoppotcL luminis, atque etiam 
regnabit super Toirovi omnes duodecim a^unyipwv^ clKKo, non 
erunt aequales cum his qui accipiunt fjLvrrfipiov unicum 

ft InefTabiiis; aKKcb qui acceperit fjLvmipiA illa, manebit in 
Td^ea-iv illis, propterea quod sunt praestantia, et manebit 
in Tcb^fo*! duodecim a-omipujv. Factum est, quum lesus 
cessasset dicere haec verba suis /U0id»iTcbK, progressa Ma- 
ria Magdalena osculo dato pedibus lesu dixit: „mi do- 

10 mine, sustine me, neve irascere mihi quaerenti te, aXX« 
niiserere nostri, mi domine, et reveles nobis res omnes, 
quas exploraverimus. Nunc igitur, mi domine, tu^ primo 
fjLvrrrpiu sunt duodecim fjLvtrTyipieL? Ineffabili fjLvmipiov 
unicum est. Respondens lesus dixit ei : fjLvtrTvipiov unicum 

15 fjLgToiyt est ei, cLXKa fjLVTTviptov illud facit tria fjLvrrrtpiai 
quod fjLVfTTvipiov unicum est, ebXXa varius tvito^ unicuique 
eorum; atque etiam facit quinque fjiVTTvipiA^ quod iterum 
unicum est, aXXct varius tvxo^ uniuscuiusque, (lam haec 
quinque fjLvmipia aequalia secum invicem in fivcTyiptca 237 

90 regni in kkpovofiicLt^ luminis, aXXa varius tvtto^ unicuique 
eorum, et eorum regnum praestantius et elatius quam 
regnum totum duodecim fjLva-Tyipicov iuxta se invicem primi 
fjLVTTyiptov^ «XXa non sunt aequalia in regno primi /Auo-Tfi- 
^iouprimi fjLvriYtpiov \n regno luminis. 'O/UrOfCi;^ quoque tria 

35 fjLvnyipia non sunt aequalia quoque in regno, quod in 
lumine, eiXXot varius tvtco^ uniuscuiusque eorum, atque 
ista quoque haud sunt aequalia in regnO cum fjLVfnyiptt^ 
unico primi fjLvrvyipttv in regno luminis, et varius tuto? 
quoque unicuique eorum trium et tvko^ trxf^fjLCLTo^ unius- 

90 cuiusque eorum sunt varii a se invicem; primum fJLiv 
quum perfeceris eius fjLvrryipiov iuxta se invicem, et quum 
constitueris te, ut perficias istud xetXwc in suis cxi^f^^iv 
omnibus, egressus e tuo frwfJLari illico eris magnus radius 150 

iuxninis, Axcppoia^^ transibit (sc Airop^ouL) toxouc omnes «^ 
X^^ruv et TOTov? omncs luminiSy timentes omnes lumen 
^Xy^^ illius, fci/c usque dum Tenerit in rogrov sui regnL 

238 Secundum quoque f4,v<rTr,piov primi ftyrmfiitv^ quum per- 
feceris eius fjLvmipiov iuLKu^ in eius rxiftfjLAo-iv omnibus, i 
homo igitur perfecturus eius fwmipicv^ quum dixerit fjuu^ 
Trptov illud in caput hominis omnis venientis e ctafjL^uriy 
et dixerit in eius aures duas, quando ftev homo Tcniens 

e TcafjLATis quum acceperit /btvoTn^ioy altera vice, et fuerit 
firro;^o( verbi ciXi}0fia(, — ifjLinv dico vobis: homo ille, » 
quando venerit e TwfjLtLTt vkni^ eius >/^;^ erit magna 
aTTcppoicL luminis, ut transeat totouc omnes, iut^ usque dum 
pervenerit in regnum fjLvmipttv illius; quando it homo 
ille haud acceperit fjLvm^ptov^ neque fuerit fjLmx^f ver- 
borum ebXiid<iac, perficiens iliud fAuoTnpiov, quum dizerit 
fjLvmtptov illud in caput hominis venientis e a-tafjLArt^ hic 
qui haud accepit fjLvrrviptcv luminis, neque eKotvurvit verbis 
ctXrdfiflt^, ifjLViv dico vobis: hominem illum, quum venerit 
e v^ufJLoLTif non Kptvova^tv in ullo tot^ ei^;^ovTaiy, ou^t jcoXa- 
^ov9-tv eum in ullo TOTro;, neque {<ivit) ardor tanget cum » 
e magno fjLvrrytptt^ Ineffabiiis, quod est cum eo, et o-rou- 
iiBLcovftv in celeritate, ut tradent eum sibi invicem, ut 

239 gubernent eum Karet totov et xetTet Tet^n', ita^ usque dum 
adduxerint eum intp$iv(f luminis, totoic onmibus timenti* 
bus fjLvrttpiw et signum regni Ineffabilis, quod est cum s 
eo, et quum adduxerint eum ad irApdsvov luminis, Trap9f 
voc luminis videbit signum fjLvrryiptov regni Ineffabilis, quod 
est cum eo. Mirata est va.pdivoi luminis, et ^oiti/u.ci^fi 
eum, aXXa haud sinit adduci eum lumini, usque dum 
perfecerit ToXmety omnem luminis fjLvmiptov illius, quae a 
haec sunt: «typfiet etxoTctyiic Koa^fjLov atque etiam tiXifc omnis, 
quae in eo. Ilet^fifyo^ luminis c^pctyi^fi eum T^paytA 

28. MinU est (Miratur P.) 151 

praestante, quae est haec: curabit eum immitteiidum quo- ^, 
vis mense, quo venit e <rcjfjLATi vXif?, in v-ufjLA^ quod erit 
iiKAiov^ inventurum divinitatem AKyiOBiA^ et fjLvrrvipiov ex- 
celsum, ut Kk»ipovofA7i(ni ea et xXvt^ovojUriiff^ lumen usque ad 

6 aeternum; quae haec est i^upecL secundi fjivmipiov primi 
/btvomipiw InefFabilis. Tertium quoque fjLvmrpiov Ineffa- 
bilis, homo fjLsv perfecturus fjLVfrrvipicv illud, ov fjLovov quum 
venerit e a^wfjLcLTh itkvipovofjLiiiTn regnum luminis, aXXcl quum 
perpetraverit fjLvrrv,piov^ ut periiciat istud cum suis o-;^- 240 

10 fjLATiv omnibus, quod est hoc: quum fecerit fjLvrmpuv il- 
lud, ut perficiat istud xctXo;?, et ovofjLCLTif fjLvmipiov illud 
super hominem venientem e a-ufjLCLTif qui cognovit /itv^- 
TDpiov illud, hic sive moratus est, sive haud moratus 
est, versatur in koKoltbi dura cLpx^vrwv atque eorum xpi- "^* 

19 a-io-i duris eorumque ardoribus variis — cifjLY,v dico vobis: 
hominem illum, quum venerit e TojfjLCLrt^ quando ovo^a- 
rwo-iv hoc fjLvrrviptov de eo, tncovioLfrovrtv ta^^ccii^, ut trans- 
ferant eum, ut tradant eum sibi invicem, iui^ usque dum 
adduxerint eum ircLpdivea luminis, et ircLpQivoi luminis o-^pec.- 

» yt(rn eum cff^poLyiit praestante, quae est haec: et quovis 
mense curabit eum immittendum in a-uffjLCL itKCLtov^ inven- 
turum divinitatem cLknQetcL^ et fjLVfrrviptov praestans, ut xXf)- 
povofjLnirif regnum luminis. Haec igitur ovv est iuptcL tertii 
fjLvcrrnptcv Ineffabilis. Munc igitur unusquisque accepturus 

» ex quinque fjLvtrryiptctt: Ineffabilis, quum venerit e ruffjLartj 
ut KXfipovofjLViayi usque ad totov fiv<nyiptov iUius atque regnum 
quinque fjLVfrrnptuv illorum, praestat quam regnum duo- 
Aecim . fjLvrryipioifv primi fjLV<rmptovy atque praestat quam 
fjLvrrv.piov quodvis, quod est infra ea; clXXcl quinque /avo-- 241 

ao TKpicL illa Ineffabilis aequalia sunt secum invicem in suo 
regno, aXXa haud aequalia sunt cum tribus fjLva-rviptotg 
Ineffabilis. Accipiens quoque e tribus fjLvmipioti Ineffa- 

8. laminis (jmvoti)^iov P.) 14. atque (add. etiam P.) 152 

kilis» qaum Tenerit etiam e raijLMTi, kkiipwofMfv^ti nsqae 
ad regniim fAvmiptov illius; et tria fAvmiptA illa aequalia 
sunt secum invicem in regno et sunt praestantiora et 
elatiora quam quinque fjLvmtpiA Ineffabilis in regno, aXX« 
haud sunt aequalia cum ftv^ryipua unico Ineffabiiis. Ac- ■ 
cipiens quoque fjLvmipiev unicum Ineffabilis xKnpovofMim 
roiFov regni totius kata modum, cuius iam dizi vo- 
his gloriam alio tempore, et unusquisque accepturus 
fwmiptov^ quod in ;^wpi|fi«iTi universi Ineffabilis, et alia 
fAvrmptcL omnia dulcia in fnXsrtv Ineffabiiis, de quibos » 
nondum dixi vobiscum et de eorum emanatione et ra- 
tione, qua stant, et tut^ uniuscuiusque , quomodo sit, 
et quapropter appellent eum Ineffabilem, aut quapropter 
242 stet disiunctus cum suis fjnXtTiv omnibus, quae pertincnt 
ad otKovofjLMv unius eiusdemque, dei aKviBiiAKy absque pede u 
— TOT0V igitur, cuius unusquisque accipiet fjLvrmptov in 
XtapvifjLATt Ineffabilis, xXiipovo/biiio-fi, usque ad totov suum 
accipit; et hi qui (pertinent) ad totov omnem ^wpnftaTG^ 
Ineffabilis, haud dant ebiro^cio^iv xetTct totov, ovit dant aire- 
Xcyieiy, ov^ff dant ^fjL&wiKovy sunt yap sine 9Vfji^KotKf ne- n 
que sunt iis icttpftKinfiLirtopKy etXXa transeimt totov^ omnes, 
usque dum venerint in Toxctr regni fjLVTWipi^v^ quod acce- 
pere. 'OfjLotm quoque accepturis fjLva-mptov in secundo 
X^H^ non est etTo^«0-i^, neque (ou^e) ctToXoyieh sunt yof 8. eius gloriam (add. „omneni** P.) 13. appellent (ap- 
pellaverint P.) 14. stet (steterit P.) 14. fjLgXtcnv omnibos 
(add. „ et qoot fxeXr) sint in eo, et eius oueovofxta^ onines : haec 
non dicam vobis nunc; aXXa, quando futurus sum [sc. dicere] 
Tobis emanationem Universi, dicam vobis omnia singulalim, 
quod eius yci^ emanationes, et eius loquela, quomodo sit, 
et acervus fjLeXtiuu eius omnium P.) 15. absque pede (add. 
,,eiu8" aut vertendum ,,absque eo" P.) 17. roToi^ suum 
accipit (toitov^ ad quem pertinuit P.) 20. sine avfjL/3oXotg 
(in teita legitur ,, sine avfjJiov>xt9^^ P. Item p. sq. 1. 1.) 153 

sine ^fjL^cKoif in Ko^fAtf illo. Istud est x^^P^f^* priitu 
fAvoTKptvu. Et hi qui (pertinent) ad tertium quoquc x^ 
pmfjutj quod partis est externae, quod ipsum tertium quo- 
que x^P^f^^ ^^^ iikAt, ab externo, sunt varii roiroi in x^ 

6 pi^fAMTi illo, sui TeLpAKnfAxrcbi et suae MotpcLm^ et suae 243 
AiroXoyiAi et sua o^iajSoXa , quae dicam vobis tempore, 
quo dicam vobis fMjrmpiov illud, quod hoc est: quum 
cessavero dicere vobis emanationem universi, xKyiv in 
solutione universi, quod hoc est; cum impletus fuerit 

10 a^tOfJLO^ totus \l/vx^ TffXsiwv, et perfectum sit /u.v0'Ti|piov, 
cuius universitas facta sit penitus, transigam mille annos V' 
xctr' annos luminis regnans super x^o/SoXac luminis omnes 
et apAfjiov totum yJAJXf^^ TcXf lOiv, quae acceperunt fjivmnpitL 
omnia. Factum est, quum lesus cessasset dicerc haec 

16 verba suis ftflbftjTaic, progressa Maria Magdalena dixit: „mi 
domine, quot annos in annis Koa-fAov est annus luminis? 
Respondens lesus dixit Mariae: dies luminis sunt mille 
anni xoo-fi&u, tim triginta sex myriades annorum et di- 
midia myrias annorum xoTfjLov sint unus annus luminis. 

SD Regnabo mille ouv annos luminis existens rex in medio ^ 
ultimo irtLpcLrrATyi j existens rex super TpcjSoXac onmes lu- 
minis et super Apiduov totum yjAfx^^ Tc\cici)y, quae acce- 
perunt fjLVfrnftpia luminis, et vos mei fAOL^Tcui et unusquis- 
que accepturus fAvmipiov IneiFabilis erit mecum ad dextram 244 

95 mihi et ad sinistram mibi, existentes reges mecum in meo 
regno, et accipientes quoque tria fjLvrrrptA quinque /uvr- 
nnpuav IneSabilis illius erunt reges vobiscum in regno 
luminis, et haud erunt aequales vobiscum, vos et acci- 
pientes fjLvrmpiov IneiFabilis manebunt quoque post vos 

M reges, et accipientes quinque fjLva-rfietA InefTabilis mane- 
bunt quoque post tria fjLvrrfipia, existentes quoque reges, 

10. agt^fjiog totas (del. ^ytotus'' P.) 17. dies (unus dies 
P.) 24. erit (manebit P.) 27. reges (socii reges P.) 154 

atqae etiam accipieiitet duodecim fjLvrnipnt primi fiumi- 
^iov manebwit ii quoque reges post quinque fAurmpta In- 
effabilis, atque sunt ii quoque reges xata ta£iv unius- 
cuiusque eorum; et accipientes omnes in fAvrrrptoic^ in 
TOTOK omnibus ^^w^n^ifliTo^ Ineffabilis erunt reges quoque, • 
ut maneant quoque post hos, qui acceperunt quoque 
fAv^Tifipibv primi fjuurry^ptov^ emissi kclta gloriam uniuscuius- 
que eorum, tarre accipientes fjLvmipto^ praestans maneant 
in T0T9IC praestantibus, accipientes /Avmipiov tenue, ma- 
neant in tctok tenuibus, existentes reges pro se quisque u 
in lumine mei regnL Haec tantum sunt kKr,poi regni 
245 primi ^^aipn^UrctToc Ineffabilis. Accipientes quoque fJLvrmpuk 
omnia secundi ^^ct^pn^aToc, quod est x^P^/^^ primi fjLvmr 
pfiv^ manebunt quoque in lumine mei regni, emissi iuit« 
gloriam uniuscuiusque eorum, existente uno quoque eo- u 
rum in /btuo-TDOioi accepto; et accipientes fjLvrmpt^, prae- 
stantia manebunt quoque in totok excclsis, et accipientes 
fjLVTmpitL tenuia manebunt in totoic tenuibus in lumine 
mei regni. Hic est ic^ifpoc secundi regis horum, qui 
accipiunt fjLVTnnpttv secundi ;^ei;piii^«Toc primi ju.t^Tfipieu ; n 
accipientes quoque /uuonspioi. secundi ;^ei»pii/uaToc, quod est 
primum ;^ct;prft«i inde a parte externa, isti quoque ma- 
nebunt post secundum regem, emissi quoque in luniine 
mei regni hlolta gloriam uniuscutusque eorum, unoquoque 
mansuro in Toxa*, cuius fjLvrmpiov accepit; omtc accipientes v 
fjLVTjrpttt excelsa maneant quoque in totoic excelsis, et 
accipientes fjLvrtviptit tenuia maneant quoque in toitok te- 
nuibus. Hi sunt tres icXitpoi regni luminis, fAvrmpiuv fao- 
rum trium jtXyiputv luminis, sunt grandes quam maxime. 

1. duodecim iivTTr,^ta („duodecimum ixvaTr,(tov^^ P.) 2. 
it quoque reges (del. „reges" P.) 9. tJLVTTr,^tov tenue (uvt- 
Tr,^ia tenuia P.) 14. manebunt quoque (manebuut ht quoqoe 
etiam P.) 17. manebunt quoque (manebont hi qaoque P.) 
21. quod est (quod idem est P.) 155 

Inveiuetis eos in magno secundo libro leii, aXXa dabo 
vobiSy et dicam vobis magna fjLvrrfiOM cuiusvis xXti^ou, 246 
qui sunt praestantiores quam quisque totcc, qui sunt 
Kt<p<t\tLt xaT« TOTov et xctTA Ta^ii', hi qui. ducent yMvo^ omne 

s humanum intus in totouc excelsos katcl x^P^M^ kKrpovo" 
jXKL^j ut reliquorum ovv fAVTTfipiuv tenuium non habeatis 
XPttAVy aXXa invenietis ea in secundo libro leu, quae ^ 
Bcripsit Enoch, quum loquerer cum eo ex arbore cognitio- 
nis et ex arbore vitae in TpapctiiKrca) Adami. Munc igitur 

10 ovv quum expiicuero vobis emanationem omnem, dabo 
vobis, et dicam vobis magna fjLVfnyipiA trium KKrpujv mei 
regni, quae sunt xfcpaXcbi /jLvrtrpis^v^ quae dabo vobis, et 
quae dicam vobis in suis v-x^f^^^^v omnibus et suis tv- 
voiC omnibus et suis yf/inif^oti et suis «-(^payiTiv ultimi 

16 j^wpYr/aaToc, quod est primum x^P^f^^ ixiAt ab externo; 
et dicam vobis eLiroipcLtret^ et cLwoX.oytcL^ et a^jfjL^oKa, x^^" 
fjLATo^ iliius, secundum istud x^P^I^^ ^^ internum, non 
sunt iis OLirofpAtru^ ibi ov^' A-jroKoyteLt ovii 0*U)U.jSotiX(t, ovik 
^//vi^oi, ovis (TtppcLyiiK^ clXXol rvxot duntaxat sunt et «'X*!" 

M fACLJCL iis. Haec omnia quum dixisset frunvip suis fjLadvncLtf^ 247 
progressus Andreas dixit: mi domine, ne irascere mihi, 
sed (xAXa) niiserere mei, et reveles mihi fAv<rTfipiov verbi, 
quod interrogavero te, alioquin est arduum coram me 
neque vota istud. Respondens tf-brriip dixit ei: explora, 

ss quod vis explorare, et revelabo id tibi ex facie in facie 
sine irapajSoXjr- Respondens it Andreas dixit mi domine, 
miror et icLVfjLoCfi^ valde: homines qui in xoa-/bici;, existen- 
tes in a-tafjLCLu huius uXnc, xwc, quum egressi fuerint ex 
hoc xoo^/bbw, transgressuri sint haec rrpiptttffjLCLrcL et hos 

ao Apx^y^*^ omnes et dominos omnes et deos omnes et hos 

1. in inagno secundo libro (in magnis duobus libris P.) 
7. in secundo llbro (in duobus libris P.) 7. quse (quos P.) 
14. et suis a^tpfitytcrt» (del. ,,8ais" P.) 15. quod est (quod 
idem est P.) 18. aviA/HovX» (in tezta legitar ovtAfioKet P.) 156 

magnos omnes Mfiorou^ et hos omnes qui (pertinent) ad 
Toirov horum qui (pertinent) ad /ttco^oy, et hos qui (perti- 
nent) ad roirov omnem horam qui (pertinent) ad dextram^ 
et magnos omnes t^c/SoXac horum qui (pertinent) ad 
dextram^ ut sint intra hos omnes, ut icXfipovo/Aiio-a/tf-i regnum » 
luminis. Hoc opus ow, mi domine, molestum coram me. 
Haec igitur quum dixisset Andreas, irvti^/uLA rttmnpo^ mo- 
tum est in eo, exclamans dixit, iwf quousque feram vos, 
fo^c quousque ctve^cn vos, fiTc etK.ai|v quoque haud voffiti 
et estis ignorantes? num nescitis vos, et haud vofirr, yos n 
K esse cbyyeAovc omnes, et ap^^ayyrXou^ omnes et deos et 
dominos et apx^v^^f omnes et magnos omnes aop«Tcv< 

248 et perlinentes ad fjnrov omnes et pertinentes ad tovov 
omnem horum qui (pertinent) ad dextram, et magnos 
omnes 7rpc0oKa,i luminis, suamque gloriam omnem, vos u 
e vobis omnibus et in vobismet invicem ex massa una 
et vXif una et ouo^ia una, et vos e KtpAc/uLu uno omnes, 
et per KtKtvvtv primi fAvrrv.ptov cLVAyKcL^^vAt Ktpttv^fjLov^ wo^ 
usque dum purgarint magnae omnes irpo^oXcLt luminis et 
gloria eorum omnis, et usque dum purgarint xrp&o-^ov, et « 
purgarunt eos haud per semet ipsas, aXXet purgarunt ex 
AvayKii xaT* oixovo^uav unius eiusdemque Ineffabilis, et isti 
haud susceperunt dolores omnino, et haud ;i.fTffiS0t\«v se 
in TOTOK , ovS^ tTKvkcLv sc omuiuo , ou^ff /txmiyyio^ctv se in 
^wiJLAa-t variis, ovh fuerunt in ulIaflA 6\ir4^et; fjLAXirrA igi- » 
tur vos estis faex Sfiravpov^ et estis faex Toirou horum 
qui (pertinent) ad dextram, et estis faex totou horum 
qui (pertinent) ad ^mo-ov, et estis faex Aopftrwv omnium 
et cLpxovTwv omnium, aica^ mXw^ estis faex horum om- 
nium; atque fuistis in magnis doloribus et magnis 0Aj- » 

249 ^^fo^iv in /u.f Tayyi0-/xoK , in o-u^/Aeto-i variis Koa-fjLoVf et post 

10. V08 esse (vos et P.) 16. omnibus et (del. y,et" P.) 
16. ex massa (in massa P.) 21. et purgarant eos (deleatar 
,,eos" P.) 21. a}^ parganint (add. f,eos" P.) 157 

hos dolores omnes per vosmet ipsos ntytavtrATi^ et pugna- 
stis etxoTct^ebrTK Kor fjLca toti et vXfi toti, quae in eo, et 
baud remisistis manus vestras pugnantes, eci;^ usque dum 
invenerilis fjLvaTfipia» omnia regni luminis, quae purgantes 

5 vos reddiderunt vos ttKtKpivt^ lumen, purum maxime, et 
facti estis lumen purum. De hoc igitur dixi vobis ali- 
quando: quaerite ut inveniatis; dixi igilur (oui) vobis: 
explorabitis fjLvrmpiA luminis, quae purgant cwfjLo, t)Xt}c, 7* 
et faciont istud tiXtKpivt^ lumen, purum maxiiiie, tifjLifiv dico 

10 vobis de genere humano : esse uA.movc. EiTKvKKov me, at^ ^ 
tuli fjLvrrrptcL omnia iis luminis, ut purgarein eos, quod 
isti sunt faex vXvi^ totius, suae vKr^ ; alioquin nulla yf^vx''^ 
in genere omni humano servata fuisset neque potuissent 
kKfipovofjLtiv regnum luminis, nisi adduxissem iis fxvvcyipi% 

15 purgatores: 7poj3oXebi yap luminis non habent XP^^^^ fJLVV" 
Tfiptuv^ purae ycLp sunt, «tXXa ytvo^ humanum, isti habent 
;^fiebv eorum, propterea quod faeces vKtKitt omnes sunt. 
Propter hoc igitur dixi vobis olim : sani non habent ;^ff(av 
medici, oKKa habentes se kcukw^^ quod est hoc: qui (sunt) 250 

» luminis non habent XP^^^^ fjLvrmptutv^ quod lumina isti 
pura sunt. Propter hoc igitur Knpvo-ctrt ytvtt humano 
omni: ne remittite quaerere per diem et noctem, iw^ 
usque dum inveneritis fjLva-rvipKL purgatores, et dicite ytvti 
humano: ebiroTetro^rrff KorfjLu toti et vKvi toti, quae in eo; V 

» alioquin hic qui accipit et dat in ko^/ao;, et edens et bi- 
bens in sua vXvf^ et vivens in suis curis omnibus et suis 
ifjLtKtM omnibus coliigit sibi alias vKa^ ad suam quoque *<> 
vKviv\ propterea quod hic xoo-ju.oc totus et omnia, quae in 
eo, eiusque ofJnKtod omnes faeces vKtKAt sunt, et inqui- rient unumquemque eorum de sua pnritate. Propter hoc 

2. airora^ctvTt^ (airorci^ccuBvot P.) 3. pugnantes (quae- 
rentes P.) 6. De hoc (Propterea P.) 21. pura sunt. (add. 
y^aKKtc ytvog hamanum isti babent */jgttav eorum, quod faeces 
vXuMM simt P») 24. cNroTctavtTt (anoToa^tdt P.) > u 158 

0UV dizi Yobis olim: «iroTttrffTrff wb^fMa toti et vXjf toti, 
quae in eo, ut ne colligatis vobis alias vXci^ ad yestram 
quoque uXnv, quae in iis (1. vobis cf. infra ct ^n THnor). 
Propter hoc ouv KfiftuwtTi ytvu omni humano: airoT«oircTff 

231 »00-/4.0; toti eiusque o/xiXfeti( omnibus, ut ne coUigatis vo- i 
bis alias vKa^ ad vestram quoque uXifv, quae in vobis, 
et dicite iis: ne remittite quaerere per diem et noctem, 
et ne «vebKTc(?) vos usque dum inveneritis fjLvmnpta, pur- 
gatores, quae purgabunt vos, ut reddant vos uXuipivti 
lumen, ut euntes in altitudinem kKifipoyofjLTnmjt lumen mei ii 
regni. Nunc igitur tu etiam Andreas et Iratres omnes, 
tui socii /btflt^Tebi , propter vestras ctiroTebYet^ et vestros do- 
lores omnes, quos suscepistis xetTet Toirov et vestras vet- 
pet3oXei.( KetTet Toirov, et vcstros fjLtTa/yyiff^fjLovi in o-w/uArc 
variis, et vestras tfXf-v^fic omnes; et post baec omnia ac- n 
cepistis fjLVTTmpta, purgatores, facti estis eiXixpivic lumen, 
purum maxime: propter hoc igitur ibitis in altitudinem, 
ut sitis intra Toirouc omnes magnarum omnium irpojSoXciiT 
luminis, ut sitis reges in regno luminis usque ad aeter- 
num. Haec est eiirci^eto-K verborum, quae exploratis. « 
Nunc igitur etiam Andrea cti es in etirio-Tiet atque in igno- 
rantia, etXXet quum veneris e o-w/bietTi, ut euntes in alti- 
tudinem perveniatis in tovov apx^vrufv^ Apxovrt^ omnes 
pudore afQcientur coram vobis, quod vos faex eorum 
uXi|c, et facti estis lumen purius quam isti omnes, et » 

252 quum perveneritis in totov magnorum aopATwf et tovov 
horum qui (pertinent) ad fjLsa-ov^ et horum qui (pertinent) 
ad dextram, et toitouc magnarum omnium irpo&oKuv lu- 
minis, accipietis gloriam coram iis omnibus, quod vos 
estis faex eorum uXu^, et facti estis lumen purius quam n 

1. tncojaTTirt (jctnoTaTvt^t P.) 4. anoraTTtTt (flfs-OTccT- 
(rf^f P.) 11. fratres (add. ,,tui" P.) 14. et (atqae etiain 
P.) 15. et (atque etiam P.) 21. atque (add. ^,etiam" P.) 
22. veneris (veneritis P.) 159 

isti omnes, et t0toi omnes vfAvturwTi coram vobis, iv9 
usque dum yeneritis in roxoy regni. Haec igitur dicente 
^cimspi, cognovit Andreas (fxLvipuc^ ov fuiovov iste, ebXX« 
cognoverunt omnes ftafttTai recte, se KKyipovo/jLfia-eiv regnum 

s luminis; prostraverunt se omnes iuxta se invicem ad pe- 
des lesu, ezclamantes fleverunt, ireLpeKaKfv^Av Tunyip% di* 
centes: domine, remitte peccatum ignorantiae nostro 
fratri. Respondens ^-umip dixit: remitto et remittam; 
propter hoc igitur misit me prjmum fAvmiptov^ ut remit^ 

10 terem peccata unicuique — — — 

Mtpog Tsup^wy vunTipo^» 

et qui digni jbturrrpioK, quae xaToixffi in Ineffabili, isti 

15 sunt, qui haud irpo^Kdov. Hi sunt ante primum fjLVfrrY.ptov^ 

et xebTct similitudinem et tvov verbi, ut inteIiigatis(voiiTe)istud, 

citfTff isti sunt ftffAif Ineffabilis, et unumquodque est x4it« 

rtfjuviv suae gloriae, caput xetTet Tiftfjv capitis, et oculus 

xetTet rtfAi^v oculorum et auris xetTet ti^iviv aurium et re- 253 

w liqua ftcXit, cio-Tc sit res manifesta: multitudinem fAiKutv 

esse, etAAet o^cc^ju.et unum. Hoc fjnv dico in ittLpaiiiyfjLiLrt^ 

et lo-oi et similitudine , eiXXet non in etXijdfftet fjLf-ptl^vit: ^ ovrt 

revelavi verbum in veritate, etXXet fjLv^tffptov Ineffabilis, et 

fjLiKo^ quodvis, quod in eo xctTet verbum, quo coniparavi 

» istud, sunt isti, qui xetToixffi in /biuo-Tiipi^ Ineffabilis ; et qui 

xaToixffi in eo, atque etiam tria ;^ei/pii^Tet, quae post se 

xetTet fjLvcjTfptovy haec omnia in €LKY,6ei<^ et veritate. £go 

14. isti (quae ista? P.) 15. qtii (qiiae? P.) — Hi (Haec? 
P.) 17. isli (ista? P.) M. Equidem hunc locum sic ver- 
tenilum dixerim: in veritale, a}J.a fjLVTrx^iov Ineff. et fJiiKov^ 
cuiusvis — alque etiam trium «/jan^viiJutTticv^ quae post ea xariit 
IxxfOTYi^ta haec omnia in aXi;3'«f^ et verilale ego sum elc P. 

25. fiunt isti qui HaroiHtt (quae sunt ista, quae HajotHti P.) 

26. qui HaroiHii (quae HorotHit P.) — po$t se (post ea P.) 

27. MOTAr lAVOTflgtOV QtOTa lAVrTYfgta P.) 160 

sum oonstitatio eonim omnium, praeter quam nuHa alia 
constitutio, cui non est suum i^iov in xoo>t^, aXX' rri sunt 
verba, et sunt jULvmiptA^ et sunt toitoi. Nunc igitur fjuL- 
Mptoq est, qui tulit fjLvo-nipitL ad partem exteriorem, et 
deus est, qui invenit haec verba /jLvmiptuv secundi x'^ * 
fmfMLTo^j quod in medio, et trumfip est, et a;^wpi}Toc est, 
qui invenit verba /u.vo-mpiwv et verba terlii ;^ai/»it.aebToc, 
quod in parte interna, et est praestans omnino, et est 
acceptus his, qui sunt intertio x^P^f^"^''* ^^> propterea 

254 quod /uLvfmipiov y in quo sunt, et in quo stant, accepit, m 

propter hoc igitur est aequalis iis. Hic invenit quoque 

verba fjLvrrrptuiVj haec quae scripsi vobis kolta simiiitudi- 

nem, ista esse fJLeKvi InefTabilis; tLfjLr,v dico vobis: hic qui 

invenit verba fjLvrrvipuav illorum in veritate dei, homo iile 

iste est primus in aXt)0ei(|t, et aequalis est ei, propter b 

verba illa et /jLva-tvtpteL ^ atque universum quoque stetit 

propter primum illum, propter hoc, hic qui invenit verba 

fjLva-jviptutv illorum, aequalis est cum primo; yvtavt^ yAp 

cognitionis Ineffabilis, in qua loquor vobiscum hodie: 

— — — — — — — 9 

(restitit unius lineae spatium vacuum in hac pagina cA<^ &.) 

Pergens adhuc lesus in sermone dixit suis ft«tA|TAic, quum 
Tenero in lumen, nvipva-ctrt MiTfjLw toti, dicite iis: ne re- 
mittite per diem et noctem quaerere (in margine neve 
AvtLKTA vos), iw^ usque dum inveneritis fjLwrviptA regni lu- 9 
minis, haec quae purgabunt vos, ut reddant vos ttKtxptvtf 
lumen, ut ducant vos in regnum luminis; dicite iis: mc- 
^ Tao-o-fTff Kgo'/u.ei; toti et vKvj toti, quae in eo, atque eius 
curis omnibus, atque eius peccatis omnibus, «Tet^ AvXaK 

255 atque ofJnKtM eius omnibus, quae in eo, ut sitis digni » 
fjLVTTvipm^ luminis, ut servemini a xoXao-ffo-iv omnibus, quae 

1. constitutio (tbesaarus? P.) *2. constitutio (tbesaa- 
ras? P.) 28. aTroraTo-ffrs (cciroraTTg^t P.) — - atqae (add. 
^etiam" P.) 29. atqae (add. „etiam'' P.) 161 

in xptTtTiv; dicite iis: avcrticcm murmuri, ut sitis digni 
fjLvmipioi^ luminis, ut servemini ab ardore faciei caninae; 
dicite iis: AwoTA^Ttre obedientiae, ut servemini a KpictTi W 
faciei caninae; dicite iis: ebTroj cnrTtTt invocationi, ut sitis 

5 digni fAWTfipm^ luminis, ut servemini a KoKtLTfViv Arielis; 
dicite iis: «iroTebo-o-m linguae mendaci, ut sitis digni fiuo^ t 
'mpioi^ luminis, ut servemini a flaviis ardoris faciei ca- 
ninae; dicite iis: ATorao-a-m testibus mendacibus, ut sitis 
digni /jLvmipioi^ luminis, ut extricemini, ut servemini a 

10 fluviis ardoris faciei caninae; dicite iis: «Toreto-o-m iac- 
tationibus et superbiae, ut sitis digni fjLVimtpiOii luminis, 
ut servemini a foveis ardoris Arielis; dicite iis: (tiroTao-- 
rm amori proprio, ut sitis digni jbbuoDfpiot^ luminis, ut 
servemini a Kpivtnv orci; dicite iis: etTOTaa-o^fTs loquaci- 

15 tati, ut sitis digni fjLvmiptoif luminis, ut servemini ab 

ardoribus orci ; dicite iis : (LxoreLO-o-tTt condemnationibus (?), . 236 
malis, ut sitis digni fjLvmipiOif luminis, ut servemini a 
KoXeio-fftf-iv, quae in orco; dicite iis: «iroTeto-o-m cupiditati- 
bus avaritiae, ut sitis digni jULvrmpioi^ luminis, ut serve- 

m mini a fluviis fumi faciei caninae; dicite iis: MOTcto-o-ffTff 
dilectioni xoo^/btov, ut sitis digni fjLvrmpioiK luminis, ut ser- 
vemini a vestimentis picis et ardoris faciei caninae; dicite 
iis: ctTOTcto-0-m rapinis, ut sitis digni fjLvmfipioa luminis, 
ut servemini a fluviis doli Arielis; dicite iis: etTOTcto-o-ffTff 

» verbis malis, ut sitis digni fjLvm/ipiOi^ luminis, ut serve- 
mini a xoXAo-ffo-i fluvii fumi; dicite iis: etTOTao-o-m Tovif^Kt, 
ut sitis digni fjLVintipiOi^ luminis, ut servemini a detXAo-o-eti^ 
ardoris Arielis; dicite iis: etvoTeto-o-ffTff immisericordiis , ut 
sitis digni (jLvrvnpiot^ luminis, ut servemini a xpi^-ta-tv fa- 

90 cierum fyoKcvruv; dicite iis: airoTAa-fftrt iracundiis, ut sitis 

1. 3. 4. 6. etc. ttTroTcta-Ttrt (eoFOTaa-Tt&t P.) 6. linguae 
(vel potius „ calumniae,*' nisi forte legendum in textu m nA^^c 
^linguae" pro m nA«^ P. 24. doli (fumi P.) 26* voinnftqi 
(jFoviiigicug P.) 

1 162 

< fligni fwmnptott liuniiiia, ut aenreiniQi a fluviis fiimi fa« 
I cierum ipMovrw^ dicite iis: «xoTAo-rm conyieiOy ut sids 
i^4V\/^ jjv^ I ^P^ fMmnpioif luminis, ut servemini ab ardoribua aXcm-- 

257 tf^ciw^?) facierum ^jpAKorrciw; dicite iis: ATOTcto-o-m rapinjs, ut 

aitis digni fMmipmi luminis, ut servemini ab iXAvm^ (?) s 

ebullientibus facierum ipoMovrWy dicite iis: «Toraro-fTe la- 

trociniis, ut sitis digni /tAuoDipioif luminis, ut aervemini 

|ab laltabaoth; dicite iis: a/wotAvvm xATaXaXiaic, ut sitis 

jdigni /u.vmipieic luminis, ut aervemlni a fluviis ardoris 

I faciei leonis; dicite iis: «sroTAo-o-m pugnis atque rixis, ut n 

1 aitis digni fitionipioK luminis, ut servemini a fluviis fer- 

I ventibus laltabaothi; dicite iis: aTorcto-o-m indocilitati, 

/ ut sitis digni fAvrrnptotf luminis, ut servemini a Xfirou^yoi^ 

laltabadthi et ardoribus tfaXAo^o^anr; dicite iis: Axojtur^m 

KaacoupyM^f ut sitis digni fjLvrrfiptotf luminis, ut servemini u 

a iatfAoviotf omnibus laltabadthi eiusque xoXao-fo-iv onuii- 

bus; dicite iis: airoTebo^o-ffTs aTrovoti^j ut sitis digni fivon^uoi^ 

1 luminis, ut servemini a 0aX«r0-c4K picis laltabadthi fer- 

' ventis; dicite iis: axoTAo-o-m adulteriis, ut sitis digoi fjtv^- 

, TnpioK luminis, ut servemini a ^ciXaro-etK sulphuris et picis 9 

\ faciei leonis; dicite iis: «iroTao^m bomicidiis, ut sitis 

digni fiumiPfOK luminis, ut servemini ab apxovrt croco- 

258 ) dilorum, qui in gelu prima creatura est, quae in caUgine 
extema; dicite iis: «Torao-a-m immisericordiis et «a-c/3ii<uc, 
ut sitis digni ftvmiptoti luminis, ut servemini ab a^^^ouri b 

; caliginis extemae; dicite iis: «iroTao-a-sTe impietati, ut aitis 
digni fwmiptotg luminis, ut servemini a fletu et stridore 
dentium; dicite iis: Axorwrm ^apfA^xtaK^ ut sitis digni 
/tAvrrrpioK luminis, ut servemini a magno gelu et ;^<tX«^f 
caliginis externae; dicite iis: axorctT-oitrc blasphemiia, ui « 

2. 4. 6. etc. ajTOTaTTtTt (etjroTaTTt&i P.) 8. HeeraTjtXim^ 
(HaTaKa?<t^ P.) 19. ixvTTyigtoig (add. ,,regni*' P.) 22. ceg%ovn 
crocodilorum (a^%ovTt faciei crocodiloram P.) 29. %dKa^qi 
{%aKa^at9 P.) 163 sitis digni pAmHfiw luxnims, ut senremiiii a magno fy^ 
%mi calig^nis extemae; dicite iis: «iroTflM-rm doctrinis 
«Xdii^iK, ut sitis digni /jLVTT^pion luminis, ut servemini a 
HoXaa-tTi» omnibus magni ipoMOvroi caliginis extemae; di- 

6 cite his, qui docent doctrinas irXAvif? et unicuique edocto 
ab iis: vae vobis, nam quodsi haud jurrAvotfo^iTff, ut re* 
linquatis vestram xKAVffVy venietis in xoKaa-ti^ magni ipA" 
KcvTof et caliginis extemae, valde durae, et haud rediment 
vos a Korjuu usque ad aeternum, aXA.' eritis haud exi* 

10 stentes usque ad finem; dicite his, qui negligent doctri* 
nam eLKmStta^ primi fjLVTttpiov: vae vobis, quod vestra 
KoXctm mala ireLp' hominibus omnibus, manebitis yap in 
magno gelu, KpvrtaXJKu et ;^«Xa^i) in medio tpAKovrt et 
ealigine externa, et haud rediment vos a KOTfjnf ab hac 

is hora usque ad aetemum, «XX* eritis in loco illo 

et in solutione universi eritis «vAXiaxotififvoi, ut sitis haud 
existentes usque ad aeternum; dicite quoque hominibus 
xoo^/bbov, estote ut accipiatis fjLvmipitt, luminis, ut 

veniatis in altitudinem regni luminis; dicite iis: diligite 

m homines, ut sitis digni fjtvmipm^ luminis, ut eatis in al- 
titudinem in regnum luminis; dicite iis: estote mansueti, 
ut accipiatis fjLvmipia luminis, ut perveniatis in altitudi- 
nem, in regnum luminis; dicite iis: estote npifvixoi, ut 
accipiatis fjLvmipiA luminis, ut veniatis in altitudinem, in 

M regnum luminis; dicite iis: estote misericordes , ut acci- 
piatis fjLvmfpiA luminis, ut veniatis in altitudinem, in 
regnum luminis; dicite iis: itmKovttrt pauperes et aegrotos 

2. tnroraTTtTt (cciroTttTTtSt P.) 15. Spatium hoc Tacuum 
explet in textu yox {^poToro&q, quae nonoisi in hoc libro le- 
gitur. Cr. infra cju-», «^. coc, A. cq, A. in^ &• Videtur mihi 
idem signiEcare quod 2poTQL& i. e. ,,silices, saxa.'' Cf. Pey- 
ronii Lexicon s. h. y. P. 16. avaXtTHOviJttuot (auaXiTKOfxtvot P.) 
18. estote (in textu legitur ii ^opRq, ▼ocabulum dubiae signi- 
ficationis P.) 27. in regnum luminis (add. ndicite iis: lacite 

r 259 \ 164 

260 et provectos, nt accipiatU fjLvrmpM lumims, ut Tematis 
in altitudinem, in regnum luminis. Dicite iis: amate 
deum, ut accipiatis fAxjTTxpiA lumiois, ut veniatis ia alti- 
tudinem, in regnum luminis. Dicite iis: estote itMuw, 
ut accipiatis fuiVTrTftptA^ ut veniatis in altitudinem, in t 
regnum luminis. Dicite iis: estote ayebdoi, ut accipiatis 
/Avmipick luminis, ut veniatis in altitudinem, in reg- 
num luminis. Dicite lis: ctxoTAo-o-eTff omni, ut accipiatis 
fjiv^^ptck luminis, ut veniatis in altitudinem, in regnum 
lumims. Hi sunt ipoi omnes viarum dignorum fAvrnipioK n 
luminis. His ouv huiuscemodi «xoTciro-ovo-iv hanc avotatiiv 
date fMjimtpiA luminis, et ne celate eos quidquam, tua 
sint peccatores, et sint in peccatis omnibus et AfopitAi^ 
omnibus, quas dixi vobis Koa^fAov omnes, ut conversi juc- 
TAvobMriv, et sint in vtotati}, quam dixi vobis ; nunc igitur » 
date iis fAvmipiA luminis, ne celate ea istos omnino; 
propter commissionem peccati y<tp tulimus fAvmipiA in 
KocfjLov^ ut remitterem eorum peccata omnia, quae fece- 
runt inde ab initio; propter hoc igitur dixi vobis olim: 

261 non venisse me ad vocandos ^iiuiiov^ Nunc igitur tu£ s 
ftuompia, ut remitterentur peccata uniuscuiusque, et ut 
adducerentur in regnum luminis. MvmipieL yap ista sunt 
iiupiA primi fjLvmiptfiv ad delenda peccata et etv9/u.iAC peo 
catorum omnium. Factum igitur est, quum lesus ces- 
sasset dicere haec verba suis /u>a0ifTaic, progressa Maria s 
dixit a-um^ptt mi domine, num cvv homines Jik«iouc, per- 
fectos in ^iic«bioruv9i omni , et hominem illum, cui non est 
uUum peccatum omnino, talem /Sao-ebvio-oua-iv xoXao-fnr et 
KptTtc-iVf nec ne? num ipsum hominem illum ioferent in 

misericordiam, nt accipiatis fAVTTYf^ta luminis, ut yeniatis in alti- 
tndinem, in regnum luminis P.) 1. et provectos (et afHictos 
▼el potius „aftlictis" P.) 8. ttnoTaTTm (ajroTaTTt&i P.) li« 
cnroTaTTovTtv {anoTa^aiJtevotg P.) 16. txvTTr,gta luminis (fivrrri^ia 
regni luminis P.) 26. homines Btxatovg^ perfectos (hominem 
iixatovj perfectum P.) 165 

regnum caelorum nec ne? Respondens h Tomp dixit 
Mariae; homo ^ixctio^, perfectus in ^ixAioffvtri) omni, et 
qui non fecit ullum peccatum unquam, et hic talis haud 
accepit ullum /jLva-nipiov luminis unquam, quum venerit 

s eius tempus, eundi e TtafJLarif statim veniunt TraptbXMifATrrAi 
unius magni rpti\)VA/jLt(a<f qui est magnus inter eos, ut 
iircLpTo^iV ypux^^v hominis illius a 7ti3LpAK%fMrtAii tpivAmf^ 
ut tres dies circumeant cum ea in creaturis omnibus 
KorfjLov. Post tres dies ducunt eam desuper in chaos, 

10 ut eripiant eam e KoXcLO-ertv omnihus Kpta-twv^ ut ducant 
eam ad xpta-tt^ omnes, et nullus ardor chaum evu/x^ti eam 262 
valde, «XX* ex parte (sk fjLtpovc) tvcax^ovtnv eam irpo^ parvum 
tempus, et in a-iroviyi in celeritate miserentur eius, ut 
educant eain e chais, ut sumant eam e via medii, ab 

15 Apxovciv omnihus illis; et haud xoA.a^ova*!» eam suis KptrtTt 
duris, aAX' ardor eorum TOTanr fi'ci;;^X€i eam ex parte (m fjLtpovi)^ 
et quum duxerint eam in roxov {rm) cLxOcLVA^Ag immiseri- 
cordem, haud KoX.a,'(^ovTiv eam fjLtvjotyt eius KpiTtTi duris, 
clXXcl KCLxtxti eam parvum tempus, ardore eius KoXcLvturv 

» cva»;^XouvTi eam cic fjLtpovf^ atque etiam in celeritate mise- 
rentur eius, ut educant eam e toxok eorum illis, et haud 
ducunt eam ex cnanrt^ ut ne a^^^ovTcc cLimuv ferant eam 
crtptrtfjLov^ etXXfli ducunt eam e via luminis solis, ut ad- 
ducant ad itcLpStvov luminis. Aoxi^ia^ci eam, ut inveniat 

V eam integram peccato, et haud curat eam ferendam ad 
lumen, quod signum regni fjLvrmpiov non est cum ea, 
oXXet r(l>pcLyt(jii eam T^pcLytit praestante, ut curet infe- 
rendum eum in rwfjLCL cLtmwv itKCLtorvvi/i^. Hic erit «yettfo^, 263 
ut inveniat signa fjLvrtyipioiiv luminis, ut KKtipovofjLi^nf regnum 

90 luminis usque ad aeternum. Si iste peccaverit una vice, 
aut altera, aut tertia, hunc iterum reprohabimt ad xoo*- 
ftov KCLXA rv-Kov pcccatorum, quae fecit, quorum tvkw 

6. eius (del. ,,eius" P.) 6. qui — eos (ffilli, inter quos 
est magnus" P.) 24. addacant (add. ,,eain" P.) 31. aliera 
(daabos sc. vicibas P.) — tertia (tribas P.) 166 

dicam vobis, quum iam dizero Tobis emanationem mii- 
yersi; «XX' ifMtv^ ifMiv cUco vobis, kav homo Jjxcmoc haud 
fecerit ullum peccatum omnino, haud potest duci in 
regnum luminisy propterea quod signum regoi ffLvmnptuf 
non est cum eo; «t«i^ «irXwc non potest duci '^x?^ ad i 
lumen sine fAvrmpmi regni luminis. Factum igitur est, 
quum lesus cessasset dicere haec verba suis fUb^Toic, 
progressus lohannes dixit: mi domine, si homo est pee* 
cator, ir«^ctvo^o<, consummatus in «yofiiijr quaque, et de- 
*^ sUterit ab his omnlbus propter regnum caelorum, et n 
- lixoTa^ii ito^/ii^ toti et uX)} omni, quae in eo, et dederi- 
mus ei inde ab ^pxf fAumipuav luminis, quae in primo 
XupyijMt^fi inde a parte externa, et quum acceperit /bLvo-- 
TfipiAi post parvum quoque tempus conyerterit se irap«* 
jSetiya/i', atque etiam post haec converterit se, ut desistat ii 
264 a peccato omni, et . conversus (tTcTa^ii koo-/uw omni et uX|i 
omni, quae in eo, ut venerit quoque, ut sit in magna 
fjitrAvotc^t et sciverimus AKifiBt»}^ in veritate, eum diligere 
(pr. Yclle) deum, ut demus ei secundum fjivrrvipiev primi 
;^wpi|/u.«To(, quae sunt a parte externa, ifMua^ quoque « 
iterum conversus ir«t^a/3i), ut sit iterum in peccatis xGv^/btou, 
atque etiam «iroTa^i} KOirfjic^ omni et uXif omni, quae in 
eo, atque etiam fijierit in magna /u,fTctyoif , ut sciamus ac- 
curate, et haud virox^ii)], ut convertamus nos ad danda 
ei fjLvmipi0L ctp%9K haec, ifjLottai; quoque conversus pecca- m 
yerit, et fuerit in tali tut^, — visne, nos remittere ei 
iu^ usque ad septem vices, et dare nos ei fjLvrrnpM haec, 
quae in primo x^P^f^^''^ i^^de a parte interna ivi uaque 
ad septem vices, nec ne? Respondens iterum Tump diut 
lohanni; ou fjicvov remittite ei usque ad septem vices, «XX* » 
ifjLViv dico yobis, remittite ei usque ad septem vices mul- 

11. 16. curora^ri (ttTroTcc^viTtti P.) 12. fJLVTTr^mv (vcl jbit/r* 
TVigM P.) 21. HooTAov (add. ,yatque iierum post haec conversus 
desistat s. destiterit a peccatis XO0-/UOV*' P.) 22. airera^ (otsro- 
ra^rai P.) 26. in tali rv^rfi (in vario rvingi P.) 167 

tamm yiciom, ut deds ei K*tA vices fiwtrfiw inde ab 
^Xf^ quae in primo xf^pfnftiMi inde a parte externa; 
forsitan lucrabimini >^u;^v fratris illius, ut ic^trpevofiisrir 
regnum luminis. Propter hoc ouy, quum interrogassetis 

6 me aliquando, dicentes, si noster frater peccaverit in nos, 265 
yisne, nos remittere ei usque ad septem vices? respon- 
dens dixi vobis in xdpct/SoXt) dicens, ou /ttoyov usque ad 
septem vices, o^X' usquo ad septuaginta septem vices» 
Munc igitur remittite ei multas vices, ut detis ei lutTA 

is vices fwmipiwv^ quae sunt a parte extema, quae in primo 
;^wpt)/EMTi, forsitan lucrabimini yJAJx^iv fratris illius, ut 
Kkmpovofmvif regnum luminis. 'AfMiv dico vobis, qui vivi- 
ficaverit 'vf/u%tiv unam et servaverit eam ;^Mp<f luminis 
sui in regno luminis, accipiet aliam gloriam loco >^;^C9 

u quam servavit, cirrc servaturus multitudinem yf^vxfi^ X^P^^ 
gloriae suae in gloria, accipiet multas glorias alias loco 
yJAJx^* quas servavit. Haec igitur quum dixisset vwtfip^ 
progressus lobannes dixit: mi domine, sustine me quae* 
rentem te, inde ab faoc tempore yap apj^ofjitn quaerere 

m te de re omni, de modo, quo xtjpv^o/tAty eam generi bu- 
mano, si ouv fratri illi, si dedero ei fturrttpiov in fjLvmipttf 
apx"!^ , quae sunt in primo ;cwptfjiiaT< inde a parte ex- 
terna, quum dedero ei multa /icumipia, ut baud fecerit 
dignum regno caelorum, visne, nos transferre eum in 266 

9» /LttMTnpioy secundi ;^ctfpt|^(tTo<, ut forsitan lucremur >^;^v 
iratris illius, ut conversus firrAvot|0't| (et) icXtfpovo/itDrti re- 
gnum luminis, visne, transferre nos eum in fwmnptai^ nee 
ne, baec quae in secundo ;^ci;pi!/[AAT<? Respondens h 
o-wnip dixit lobanni: si frater non est utroxpivc^, ctXXA di- 

as ligit (pr. vult) deum in aXti0»<^, quum dederitis ei multis 
vicibus fAvrtfipiA Apxyi<^ ^^ bic propter ctvctyxtiv oroi^^ffieiw 
tlfAApfjLtvm baud fecerit dignum fjuu^vipioi; regni luminis^ 
remittite ei, transferte eum intus, date ei primum /tcuo-- 
Ti^Mv, quod in secundo xi^ipnfMLrii forsitan lucrabimini I 
168 < 

>^;^v fratris fllius; et si haud fecerit djgniim /btvrmpfof? 
luminis, et fecerit TrttpA^tM-t^ et peccata quaevis, atque 
etiam post haec conversus fuerit in magna /trrartfia, et 
AXOTA^i) KovfAt^ toti, ct destitcrit a peccatis omnibus ico«^ 
fMUj ut sciatis accurate, eum non viroicpivfiy, oXXa diligere i 
deum in A\«idff<f , convertite vos iterum, remittite ei, 
transferte eum intus, date ei secundum fjLvmipiov in se* 

267 cundo %a»pttjKetTi primi fAvmiptWt forsitan lucrabimini >^ 
^¥ fratris iilius, ut kKfipovofAfivif regnum luminis; atque 
etiam si baud fecerit dignum /bLuonipioK, ciXXcb fuerit in m 
ifApAfiATti et peccatis quibusvis, atque etiam post haec 
conversus fuerit in magna ju.rrAvoif , tvKvtaiif KOTfAU toti 
et vXsf omni, quae in eo, et destiterit a peccatis jcoo-fMV, I 
ut sciatis ebXii0ct;c, eum non vwoKpivttv^ olKKcl diligere deum 
vere, convertite vos iterum, remitUte ei (in marg. et ac- n 
cipiatis ab eo suam /urrctvoiav), quod misericors mite est 
primum fjLvrrr.piovt transferte iterum hominem ilium intus, 
date ei tria fjLvrtr.piA iuxta se invicem, quae in secundo 
;^fii;^fietTi primi fjLvrxtpiov* Si homo ille irApebSjf, ut sit 
in peccatis quibusvis, non remittetis ei inde ab hoc tem- a 
pore, ov^' accipietis ab eo suas /xrrebvoiac, a>X esto apud 
vos ci( oTtsbv^aXov et ci? irtLpei^a/rfi^. 'AfJLTiv y^p dico vobis: 
tria fjuuTmpicL illa erunt ei testes de ultima sua fjLtrctvoiAy 
neque est ei /tArravoiet inde ab hoc tempore. 'A/^fiv yo^ 

268 dico vobis, homini illi non est iis reprobatio suae ani- s 
mae in xoo^^ov, qui in altitudine, inde ab hoc tempore, 
obXA.' erit in habitaculis ^paxovTo^ caliginis externae. De 
^vxtf^i^ y^p horum hominumjta comparatorum dixi vobis 
olim in Ta^eb/SoXtf dicens: si tuus frater peccaverit in te, 
corripe eum inter temet ipsum eumque; si audiverit te, » 
lucratus fueris tuum fratrem; si haud audiverit te, sume 
tecum alium. Si haud audiverit te et alium, duc eum 

4. 12* oTrora^ (enroTa^ai P.) 169 

in naikKTiMf. Si haud audiverit alios, esto coram vobis 
ci^ ir«peb/SaTi|( et di TXAviaXoVt et quod est boc: si non -^ 
utilis fuerit in primo fjLvrrTftpiUy da ei secundum; et si 
haud fuerit utilis in secundo, da ei tria iuxta se invicem 

s collecta, quae ipsa sunt tKKknia-M; et si haud fuerit utilis 
in secundo fjLvrryiptw^ esto coram vobis cic 9'KAviaKov et 
(i^ wApeL&A-nn^; et verbum, quod dizi vobis olim, ut per 
testes duos usque ad tres testes verbum quodvis stet, 
quod est hoc: tria fAvmipieL iila testiCcabuntur de ultima 

10 eius fjLiTAVOMf et ifimv dico vobis: si homo ilie fjLsrtLvcvirfi^ 269 
nullum fjLvrtTtpiov remittit ei sua peccata, ovi' accipiunt 
suam fjLiTAvoicLv ab eo, ovi* auditur omnino ab ullo fjLva-' 
T»ipi&', stfjLfin a primo fjLvrrtpiuf primi fjLvmiptoiv^ et ftvo^ti- /^ 
ptta Ineffabilis. Hi soli accipient fjLtrcLvoiAv hominis illius 

15 ab eo, et remittent eius peccata, propterea quod yttp 
misericordia (et) mitia sunt fjLwrvipiA illa, remissores omni 
tempore. Haec igitur quum dizisset a^um/ip^ pergens ad- 
huc lohannes dixit frum/ipti mi domine, si frater peccator 
maximus ctirGTa^f} Koa-fjLc^ toti et uXtf omni, quae in eO| 

w et suis peccatis omnibus et suis curis omnibus, et ioKi" 
fjLeicofjitv eum, ut sciamus, eum non esse in dolo et uvo- 
Kptvtif ctAAa velle eum esse in veritate et cLXviStti^^ ut 
sciamus eum esse dignum fjLvrr^pioii secundi x^f^*^^''^^ 
aut tertii, visne etira^, nos dare ei e secundo ^^wpif/buiTi 

» atque etiam tertio, antequam acceperit fjLVTJtptov omnino 
KXvipovofjLtAi luminis, visne, dare nos ei, nec ne? Respon- 
dens fs ^umnp dixit lohanni in mediis fjLASvirw. si cogno- 
veritis diligenter, hominem illum etTOTa£et<r0A< KOiTfjLta toti, 270 
eiusque curis omnibus, eiusque ofjLtKiaii omnibus, eiusque 

6. in secundo (in tertio P.) 14. Hi soU (Haec sola 
P.) 19. cnroTa^ri (airorw^tjrai P.) 20. omnibus, et (omnibus, 
atque etiam P.) 24. e secundo %u}^,iJutTt alque etiam tertio 
(e ixvoTviftotg secandi y/opfHJLarog aut etiam tertii P.) 26* leXi)- 
govoiJUttf QikvigoyoiJUOitw P.) 17« 

pieecatls onmibns, et quum cognoveritts in dhifitu^i non 
esse eum in dolo, ov^ fuisse eum in utoic^ioy<, ov^f fuisse 
eum TTipttpyov, ut sciret haec, quae (contingant) ad ftuo*- 
TDpi«, quanam specie sint, oAXct diligere (pr. velie) eum 
deum in aXti$fiii, hunc huiusmodi ne celate istud, aXA» i 
date ei ex secundo ^^wpit/bLetTi et tertio, et quum vos quo* 
que ioKifjLAoi^rej quonam /tAumipi&i sit dignus, et hoc, quo 
est dignus, date ei, et ne celate eum id, alioquin, quum 
ceiassetis eum, prehenderemini magno KpifAari; quum 
dederitis ei semel in secundo x^p^fxm^n aut tertio, atque n 
conversus iterum peccaverit, vos quoque continuabiUs 
(sc. dare) altera vice, ecfU^ usque ad tertiam vicem ; quodsi 
iterum peccaverit, non continuabitis dare ei, quod tria 
^uoTfipiet illa erunt ei testes de ultima eius fiffrctfoif , et 
ifM\v dico vobis, qui dederit homini illi iterum in x^^pih » 
^cbTi secundo aut tertio, prehenditur magno xpi^ari, oAX' 
esto coram vobis e^< Mpa/Sar)]? et i^ ntLvidKw^ et ifjutft 
dico vobis: homini illi non est redemtio suae animae in 
271 Ko^fjLU) inde ab hoc tempore, cuKK eius habitaculum cst 
in medio ostio ipAMvro^ caliginis externae, loco fletus et s 
stridoris dentium, et in solutione Kov-fAov eius yJA^x^ ^^^ 
et ava> lo-xf TAi a gelu duro et ardore saevissimo, 
et erit haud existens usque ad aeternum; aXXa si iterum 
conversus AxorcL^vi KOTfxta toti eiusque curis omnibus, 
eiusque peccatis omnibus, et fuerit in magna xoXrrfiA et 9 
in magna /u.fTavoi(f , nulium /utio-mpioy accipit ab eo suam 
/MTavoiebir, ovTf audiunt eum, ut miserti eius accipiant ab 
eo suam fjuerAvoiav ad remittenda eius peccata, etfjL^n /tMKr- 
njpioy primi /^uo^piou, atque etiam ftuonrpioy IneSabilis. 

5. istud (ista P.) 6. ex secundo %u)gfitJutTt et tertio (e 
tJkvrrr,^totQ secundi %w^YifjLccTo<f et tertii P.) 15. dedertt (add. 
„ iiU7rv;^ioi/** P.) 22. De spaiio boc vacuo cf. qaae supra ad-> 
notavimus p. 163, l. 16 P. 23. si itcrum (add. ,,fri" P.) 

24. ttTTOTa^Vi (cnFOTO^Tat P.) 171 

Haec 8ola accipient funvouiv homiiiis illiuB ab eo, ut 
remittant eius peccata, propterea quod yAp misericordia, 
mitia sunt juLvrt^pia illa, et remissores peccatorum sunt 
quovis tempore. Haec ^i quum dixisset a-umfip^ pergens 

5 adhuc lobannes dixit: mi domine, Avtxf me quaerentem 
te, neve irascere mibi, exploro yap rem omnem in diii- 
gentia et Aa-iptiKitt^ de modo, quo xnpu^o/ufy borainibus 
x60'/iAov. Respondens ^c a-urtvtp dixit lobanni: explora res 
omnes, quas inquiris, et ego revelabo ea tibi magis ma- 

10 gisque in itappifiM sine xapttjSoXif, aut in diligentia (pr. 272 
>s 0Mpt&ua). Respondens ^i lobannes dixit: mi domine, 
quum venerimus K^pva-a-ovji^t ut introeamus in iroKtv aut 
in vicum, atque si exierint coram nobis bomines illius 
7oXcw<, quos baud scitis, quinam sint, versantes in magno 

18 dolo et in magna uiroxpio-ffi, ut recipiant vos, ut ducant 
vos in suam domum, volentes ittipaXjetv fjLva-n/ipia^ regni 
luminis; et si fuerint vttoKpmvru vobiscum in vToiayfif 
et si cogitaveritis , eos desiderare deum, ut daretis iis 
fwrtvipicu luminis; et si post baec cognoveritis , eos baud 

is fecisse dignum fjLvtmpiuf,, et sciveritis, eos viroKptvAaOeLi 
vobiscum, atque fuisse dolosos in nos, atque etiam fjLVT- 
rnpiA fecisse itcLpahtyfJLATA xaTct toxov itio-p^/u.aTi^ovTcc nos 
et nostra quoque ftuonipict, quid rei fiet bis buiusmodi? 
Respondens ^c rumip dixit lobanni: si introiveritis in «o- 

» Xiv aut in xcnfitir, in quam domum veneritis, ut recipiant 
vos ad se, date iis fjLvmiptov; si sunt digni, lucrabimini 

13. vicam (xwiJLrfV P.) 14. scilis (scimas P.) 15. re- 
cipiant vos (recipiant nos P.) — ducant vos (ducant nos P.) 
17. Yobiscam (nobiscum P.) 18. cogilaveritis (cogitaverimus 
P.) — darelis (demus P.) 19. ukVTTr,^t(t luminis (ixvTrrfta 
regni laminis P.) — cognoveritis (cognoverimus P.) 20. sci- 
veritis (sciverimas P.) 21. vobiscum (nobiscum P.) 22. 
9VT%r,iJi{tTt^oirr9g (iva^r,iJMTt^ovTag. In textu legitur €'nuMb.j€^ 
cuias vocis prima syllaba ct formam verbi videtur ezprimere P* 172 

eoram >^;^a^i ut xXifpoyofiifrao'1 regnum laminis; «XXa 

'\^ si non fuerint digni, aXXct fuerint dolosi in tos, et fe- 

"^ s > \\ j t ^ ^ ^ QJ eerint etiam fjLvmnpiA icttp^iuyfJMTa, afr^^/btaTi^orrc^ vos 

273 atque etiam ftuo^pia, clamate sursum ad primum /biii^- 
Ttipiov primi fjLvmnpiov^ quod miseretur uniuscuiusque ; di- s 
cite: porro etiam iJLVTTr,pio¥^ quod dedimus his yj^vx^ 
aTifitTiv et ircipcivo/uioK, quae baud fecerunt dignum tao 

^, fjLvm^puaj AXXtt fecerunt nos iCApcLieiy/jLCLTA^ verte fjLvrmpiw 
ad nos, et fac eos «tXXorpiovc /tAuo^oifar tui regni usque 
ad aeternum, et abscutite pulverem vestrum pedura in n 
testimonium iis dicentes iis: sunto vestrae \^;cai ipsum 
in pulverem vestrae domus, et ifjuvav dico vobis: hora 
illa convertentur ad vos fjLvrrrpteL omnia, quae dedistis 
iis, et auferent ab iis verba omnia et fjLVTrvtpiA omnia, 
Toirot', ad quod (?) acceperunt o-xyiLLo,, De bominibus ovr b 
huiusmodi dixi vobis in xetpaiSoXf} olim, dicens: „in quam 
domum yeneritis , ut recipiant vos in eam, dicite iis : ei^ni 
vobis; et si fuerint digni, vestra ttpifivfi venito supcr eos; 
et si non fuerint digni, convertitor ad vos vestra ufinvn^; 
quod est hoc: si homines iili fecerint dignum fjLvmfciot<<, a 
et desiderant deum vere, date iis fjLvmioiOL regni luminis; 
oiXXa si ux-oxpivci/o-iv vobiscum, et fuerint dolosi in vos, 

274 et si baud scientes dederitis iis fjLvimiptA regni luminis, 
atque etiam post haec si fecerint fjLvmipttt, icApcLiiiyfjLOLTtij 
atque fecerint eliam cxyif^^Tto^fjLov vobis et fjLvmipiotK quo- 9 
que : facite primum fjLVTTi^ptov primi fjLvrrYptcv^ et convertet 
ad vos fA,vTTyipi0L omnia, quae dedistis iis, et faciet eos 
oKKoTptov^ fjLVTTTpioi^ luminis usque ad aeternum. Et hi 
huiuscemodi; et haud reprobabunt eos in KoTfjLov inde 
ab hoc tempore, aXXa ifjLnv dico vobis: erit eoram ha- > 

3. iVTyvjfAetTt^ovTn; (cf. nota proxime praecedens. ,,T^9!imr<- 
^ojMMoi? cf. 1. 25 P.) 4. fjLVTTY,^ia (add. „uiique" vel „agile" P.) 
21. date (dabo P.) 27. dedisUs its (^dedistis ei;" sed le- 
geDdiun Tidetur in texta n^r „iis'' pro n«.q „ei" P.) 173 

bitaculum in medio ostio ipMovro^ caligims externae. 
Quodsi ^c CTi tempore /jLirAVGiA^ axoTa^o/o-t Koo-fjLu toti et 
uAff omni, quae in eo, et peccatis omnibus xo^r/Aou, et 
si fuerint in vxorcLyri omni fjLvmiptufv luminis, nullum 

■ fjLvrrfiptov audit eos, outc est eis remissio suorum pecca« 
torum, tifjLviTt apud fjLvrrvipiov unicum Ineffabiiis, quod mi- 
seretur uniuscuiusque, et remittet peccata uniuscuiusque. 
Factum est, quum lesus cessasset dicere baec verba suis 
fjLaOfiTAt^^ adorans Maria ad pedes lesu, dedit oscula iis, 

10 dixit Maria: mi doraiae, Avtx^ me quaerentem te, neve 
irascere mihi. Respondens ^urrvip dixit Mariae: explora, 
quod vis explorare, et ego revelabo id tibi in irAppra^tA. 275 
Respondens it Mariham dixit: mi domine, est frater aycf 
do^ et bonus, quem twKftpufa-AfjLtv fjLVir7r,ptoti omnibus lu- 

19 minis, et fratri ilii est frater aut ov/yevn^, axa^ dvXw^ 
est ei homo omnino, et hic est peccator et ao-fjSitc est, 
aut non est peccator, et boc ita comparato egresso e 
a-oitfjLATi cor fratris <LyaL6ov dolet et Xvirtt de eo, quod sit 
in Kpio-tviv et KoKAO-to-tv: nunc igitur, mi domine, quid fa- 

» ciemus, usque dum transtulerint eum e xoXao-to-iv et xpi- 
irtTi duris? Respondens it a-ouTvip dixit Mariae: de hoc 
verbo ovv dixi vobis allo tempore, aXA* audite ovy, dicam 
iterum, quod eritis perfecti fjLva-rviptci^ omnibus, quod vo- 
cabunt vos perfectos itKyipcafjLATt omni ; nunc igitur homincs 

99 omnes peccatores, aut qui peccatores non sunt, ov fjLcvov 
quum volueritis, eos esse recipiendos e xpta-tatv et xoXao-fo-i 
duris, ciAAa transferendos in (rcai.aa ^ixaiov, quod reperiat 
fjLva^pta divinitatis, ut vadat in altitudinem, ut xXrpovo- 
fjLfiTf regnum luminis, facite tertium /Ltuo-mpiov Ineffabilis 

90 et dicatis: sumite yfAJxyiv cuiusdam hominis, quem cogi- 276 
tamus in nostro animo, sumite eum e KoKcLTta-tv omnibus 
apXovtoifVf et o^xovioLK^tTt in celeritate, ut adducatis eam 

2. anoTo^wTt (aTrora^wvrat P.) 30. caiiudam (cttiasyb P.) 174 

(sc. ^^%i|v) ad vApOmy lumims» et hoc ipso mense 7«^ 
6tvo^ luminis ir^pAytCjtTu eum v^payiii praestante, et lioe 
ipso mense inLpiwo^ luminis inferito eum in o-ch^im futu- 
rum iiK^iov et ctyidov, ut vadens in altitudinem xXsfpfiro- 
ftifo^ regnum luminis. Haec i% quum dixeritis, ifM^v dico s 
vobis, cnrou^otiTfiV omnes uTou/iyouvTAC in Ta^mv omnibas 
xpiTiufv cLpx^v^ff^i ^ dent 'v^x^iv illam sibi invicem, a^ 
usque dum adduxerint eam ad x«p0fvor luminis, et xo^ 
Oivo^ luminis a-ippAyta-tt eam signis regni Ineff^biiis, et tradel 
eam suis 'jreLpcL\'niJLirropTiVj et irApa»Kifi/xxrcu inferent eam in m 
v^wfjLA futurum StKcuov^ et inveniet iLLwntpt«t luminis, ut sit 
AyaOvii ut vadens in altitudinem kKr.povoiuLyiTif regnum lu- 
minis. Ecce, hoc est, quod interrogatis ihe. Respondens 
Maria dixit: nunc igitur, mi domine, haud duxisti /uv«^ 
277 Tvipia in KOT/jLov^ ut homo haud moveretur morte destinata n 
ei ab ap^^ovo-iv fi/Aap/uifvii?; nam si destinatum fuerit allcui, 
ut moreretur gladio, aut moreretur aquis aut iSa9*avM« 
et B<LTeLv:frfjLOi< et v&ptTtTtv quae in voju.oi(, aut alia morte 
mala, haud duxisti fjLvrrnpit in KcvfjLov^ ut homo haud 
moreretur iis per cLpxovra^ tifjLa,pfAtvifiCf aXXa ut moreretur > 
morte repentina, ut ne susciperet ulios dolores per has 
talis mortis species, propterea quod ya^ permulti perse* 
quuntur nos propter te et multi ^iwxouo-i nos propter 
tuum nomen, ut, si jSaravio-cairi nos, dicamus /uuo-m^or, 
ut exeamus e a-ujfjLAU illico haud suscipientes ullum do- 9 
lorem. Respondens a-umip dixit suis fjLoMtM omnibus: 
de hoc sermone, quem interrogatis me, dixi vobis alio 
tempore, aXX' audite iterum, dicam id vobis altera vice: 
eu fji^^vof vos, aXA.* homo quisque perfecturos primum 

14. domine, haad (domine, profecto haad P.) 15. /uvr- 
Tvi^ta (fxvTTYi^tov ipsam? P.) 18. vB^tTSTiv (in texta legitor 
{Tfcpicic, quod vitiose scriptam videtar pro {T^P^^t ct ia 
yersione similiter vfi^iTtTtu pro CjSgtTuf P.) 19. morte mala^ 
(morte mala; profecto P.) 176 

fivmnpioy illud (in marg. perfecturiis primum fivmipiov 
primi fAvmipiov Ineffabilis, facturus ovv fivTmiptcv illud), 
ut perficiat istud eius c-xihijlativ eiusque tvitok omnibus, 
eiusque stationibus, faciens istud non veniet e ^ufjLwrt^ 

5 oKXa postquam absolverit fjLvrr^piov iliud et eius a-x^ifjLArA 
et eius tvtov^ omnes, post baec igitur hora omni, qua 278 
WfAMHTf fjLvmipicv iilud, servabitur ab bis omnibus, quae 
destinata ei ab o^^^oum tlfjLApfjLtvric^ et ilio tempore exit 
e v^vfJLart vKnt^ tLpxovruv^ et sua yl^vxyi crit magna Aitopp^itA 

10 luminis, ut volet in altitudinem et transeat roitov^ omnes 
apxovrtav et roirovf omnes luminis, iu)^ usque dum venerit 
in Toxov sui regni, ourc dans airotpcL^iv^ our' airoXoyiiv in 
ullo TOTfa;, aavfjL0oKof yap est. Haec igitur quum dixisset 
lesus, perrexit Maria prosternere se ad pedes lesu, dans 

15 oscula iis, dixit: mi domine, rri interrogabo te, revela 
Dobis, et ne cela nos. Respondens lesus dixit Mariae: 
inquire, quod exploratis, et ego revelabo vobis in irappY,irtA 
sine frapa&oXif. Respondens Maria dixit: mi domine, non 
duxisti ju.uo-TfipioL in Koa-fjLov propter paupertatem et propter 

» opulentiam et propter debilitatem et robur et propter 
rtvnfrtv et o-w/xa sanum, aira^ iirKui^ propter haec huius- 
modi omnia, ut, quum venerimus in totguc x^p^^^ ^^ ^i 
haud irta-Ttva-ojct nobis et haud audiverint nostra dicta, 
{aciamus fjLvrrfiptov huiuscemodi in totok illis, ut sciant 

» aK-nOuf^ in veritate, nos Kvipva-a-tiv vorba universi. Respon- 279 
dens romp dixit Mariae in mediis fjLCL$viratc^ de hoc, quod 
interrogatis me, dedi vobis alio tempore, a)J^ iterabo 
rursus, ut dicam vobis verbum: nunc igitur ouy Maria 

4. facicns (add. „/*fi'" P.) 48. non (utiquc non P.) 
21. o-fin]Tiv (yel potius „ a-it;f;o-»c.'' In textu legitur it ciitHac. 
Sed quum talem vocem Graeci non agnoscant, et e cum t, 
K com c haud raro in libris copticis confundantur, videtur 
mibi csiiMCic scriptum pro cmccic. Infra pag. seq. 1. 7 legi« 
tar ci-na>ac P.) 26. de hoc (add. ^^iivarfigttu^^ P.) 176 

ou fMvov Yos, aXX' homo qaisque perfectarns fivmiptcv 
resurrectionis mortuorum, quod 6upitic€uu ifUfjimtL et a£- 
flictationem omnem et morbum omnem atque etiam cae- 
cos, atque claudos et mutilos, et mutos et xm^^ouc, quod 
dedi vobis olim, facturus ixortxpiw^ ut absolvat istud, s 
post hoc igitur si ctiTno-if res omnes, paupertatem et opu- 
lentiam, debilitatem et robur, a-ivei^^iv et frutfjLo» sanum, et 
6(p%iru(tv omnem «'cii/u.aToc atque resurrectionem mortuo- 
nim, atque Sipainvtiv claudos et caecos et xuffpov^ et mu- 
tos et morbos omnes et afflictationem omnem, JL-ko^ n 
ctirXei;c qui perfecerit fjLum^ptov illud (et) petierit res omnes, 
quas dixi , erunt ei in o-Tou^vf. Haec igitur quum dixisset 
<rufT¥ipi progressi /juLBviTeu exclamarunt omnes ad se invi- 
cem dicentes: TutTtp^ insania nos percellis quam maxime 
rebus arduis, quas dixisti nobis et toUis nostras >/^u;^<t( ii 
280 et desiderant (?) ire e nobis in te, propterea quod yce^ 
e te sumus. Nunc igitur propter haec ardua nostrae 
•v^u^eti ad insaniam redactae, quae dicis nobis, et (XiiSeurK 
quam maxime, volentes ire e nobis in altitudinem, TOTor 
tui regni. Haec quum dixissent /lAetdvfTAi, pergens adhuc m 
<rufTr,p dixit suis fjLcuS^TcLi^: quum veneritis in xoXeic aut 
regna aut x^P^^y KvipufrTtTs iis primum dicentes: quaerite 
omni tempore, et ne remittite, cwc usque dum inveneritis 
fjLviTTiiipicL luminis, quae ducent vos in regnum luminis. 
Dicite iis: cavete vobis a doctrinis irXai^vtc, alioquin, multi 9 
venient in meo nomine dicentes: ego sum, et ego non 
sum, et 'KXavufTi multos. Nunc igitur, homines omnes, 
qui veniunt ad vos, ut xirTcua/o-i vobis, ut audiant vestra 
verba et faciant dignum fjLvm^pmg luminis, date iis fjL\jmipuk 

8. a-tafjMTOQ atque (a-wfjLUTOQ atque etiam P.) 11. peticrit 
(c«r>}!rr) P.) 17. fiumas (vel „sunt" P.) 20, Haec (add. ,,igi- 
tnr" P.) 25. alioquin (add. ,,ovi/" P.) 26. et ego (qaod 
ego P.) 27. vXcevutat (TrXavfiTova-t P.) 29. dale (dabo, aat 
leg. at sapn p. 172. eie ^ ^utiqae date" P.) 177 

lomims et ne celate eos ista et, qui dignus fuerit fivr* 
T9ipita cxcelso, date ea isti, et qui dignus fuerit fxwniptu 
tenuiy date ea isti, et ne celate quidquam qiiemquam; 
fAvmnpiov ipsum resurrectionis mortuorum et OtpAinvuv 

5 morbos, ne date id cuiquam, ovit date doctrinam in eo, 
quod fjLvimipiO¥ illud pcrtinet ad apj^oi^rac, istud et suae 
ovo/bKM^Mt omnes. Propter hoc ow ne date id cuiquam, 281 
ov^f date doctrinam in eo, icj^ usque dum stabiliveritis 
TioTiv in KOT/jLw omni, ut, quum veneritis in xoXci^ aut 

10 x^P^^ ^^ O^^O l^ftud acceperint vos ad se et haud ti^ 
rtva-wci Yobis, ut audlrent vestra verba, resuscitetis mor- 
tuos in TCTtot^ illis, et StpeLiFtvfirt claudos ct caecos et 
morbos varios in rovoi^ illis, ct per haec omnia huiusce- 
modi irtrteva-ova-t vobis, vos Kvipva-a^ttv deum udiversi, et 

10 iria^tva-ova-t verbis omnibus vestris. Propter hoc igitur 
cvv dedi vobis fjLvartptot illud, iu)^ usque dum stabilive* 
ritis i-io-Tiv in Koa^fAio toto. Haec igitur quum dixisset 
o-cimi^, pergens adhuc in sermone dixit Mariae: nunc igi- 
tur otiv audi, Maria, de verbo, quod interrogasti me, 

10 qms sit, qui avAyxa^fi hominem, €(•;« usque dum peccet. 
Nunc igitur procrearunt infantem cum existat vis tenuis 
in eo, et cum stt tenuis in eo '^x^y ^^ tenue in eo 
etiam auvrtfnfjLov xvfu^tdtTo^, iirftl^ iicXta^ tenuibus tribus 
iuxta se invicem. Mihil eorum aio-davfi quidquam operis, 

ss ciTf bonum, oiTf malum, prae gravitate oblivionis gravis- 
sima, atque tenue quoque est o-w^ci. £t infans edit e 
rpv^oLi^ KOTfjLov Apx^^t^ ct 'v/^;^ colligit sibi e fJLtpti 'v/^i- 282 
^g^ quae in rf(Uif>M et oLvrifJLtfJLov irvtvfjLCLro^ e fJLtptt KCLKtafi 

11. ut audirent (ut haud audiant P.) 21. procrcarunt 
infanteni, cum existat vis ienuis in eo (procreant infanteai 
tenuem, in quo vis est debilis s. parva P.) 26. infans (add. 
^tenuis*' P.) 27. rtoriJLov a^xovroov (add. „et vis colligit sibi 
e fJLM^tt vis, quae in T^vcpaig P.) 28. rrvtvijutros (add. ',,coIIigit 
sibi'^ P.) 

m 178 

quae in tffo^M dusque firi0u/iAifltic, et cw/m quoque col* 
ligit sibi vXny non Aio-ficiMUtf-av, quae in Tpu^^aic. M«4^ 
ipsa non accipit e rpyipckic^ propterea quod non immixfca 
est cum iisy ctXXtt qua in specie venit in xovfjLov^ in ea 
quoque pergit, et pauliatim vis yJAixni^ ct Avu/jufjLw wvww i 
iiaric adoiescunt, et quodvis eorum cuTOeLvu xaT* suam 
^M-iv; vis /tAffv cti0-0«yfi ad quaerendum lumen alUtudinis, 
^Lux?^ quoque aia^OcLvti ad quaerendum tcxov ^iMi^oimK 
commixti/ qui est tovo^ ffvyxpAO-fwc , avrifjuifMv quoque 
irytu/u.flLToc quaerit KciKiflkC omnes et tiriAiaiflic. et peccata n 
omnia, viafjLtL quoque haud tiuTBavti quidquam, ci/ui9|ti ut 
sumat vim ex uXijt atque statim fliio^dflircuo'! tria, unum* 
quodvis xfltTfli suam tpua-tv^ et cpivfltioi quoque mittunt Kit^ 
TovpyouCf ut cLKoKo\jdMTiv iis, ut ferant testimonia peccato* 
rum omnium, quae committunt, de modo, quo xoXotrcftPriir u 
eos in xpio^fo-iv, et post Iiaec etiam cLVTifjufjLov Tftu/bucToc cri- 
283 voti et aio-0fltvci peccata omnia et mala, quae adpropia- 
quarunt ei >/^u;^tf Apxovrcifv « magnae tlfjLCLpfjLiwi^ j et faciet 
ea in yl^JX^^v; et vis interior cdmmovet %^u;^9, ut explo- 
ret Tojrov iuminis atque divinitatem omnem, et cLvntJuuov m 
mftufjLOLroq declinat yl^vxi^v et «LvcLyKaQu eam, ut committat 
eius cLvofjucLi omnes et eius xadii omnia et eius peccata 
omnia perseverans, et permanet datum aliud quam >^;t'^f 
atque est inimicus ei, facit eam commiltere haec mala 
omnia et liaec peccata omnia, et incitat Ktiroupyw^ tpt^ % 
Vfluouc, ut testificentur eius peccata omnia, quae facturus 
sit eam committere. £ti quoque venit, ut requiescat 
noctu et diu, et commovet eam in somniis aut in txt' 
BvfJucLii xo0'/u.ou, et facit eam tTriSvfJLtiv res omnes xoo-^iou, 

5. paullatim (ad verbum „««7« parvum, parvum" ?•) 9. 
commixti (commixtum P.) 16. eos (ea P.) 18. ♦ Interpre- 
tandum esst videtur vel: adpropinquavlt 4^^%^,^ vel: adpro- 
pinquarunt 4^^%^*^ (vel potlus ,,adduxit — adduxerunt >^'jg(,. ab 
«?%•" P) 20. atque (add. „etiam" P.) 22. omnes et (omaei, 
atque etiam P.) 179 

iira^ «IxXai; instigat (?) eam ad facwora omnia« quae ad- 
duxerunt ei ap;^ovTcc, et est injmicus cum yl^xv ^^^W 
ut faciat, quae haud velit. Nunc igitur 9uy, utique hic 
est inimicus yl/ux^Cj et bic avayKoJ^ti eam, c^f ufique dum 

• commiserit peccata omnia; nunc igitur cw, quum faftum 

^itv ut impleatur tempus hominis iliius, primum fitv venit 284 
^ipa,f tMyova-A hominem in mortem per «^^^ovrctf eorumr 
que vincula, quibus ligati sunt per glfjLapfj^fmfiVt et posthac 
veniunt irap^L^sSifATfTopg^ t^ivaioi, ut ducant 'spuxy^ iHam.e 

10 0'aiu«T/, et posthac ira.\aX9f^9rTo^f< epfvaioi tres dies circunii- 
«unt cum y^^vxf iU^ in toitom: omnibus, monstrantes ei 
AiciW4( omnes xocr/xrov, dum persequuntur H/^/xffv illam avt 
rifitvLOV Tvev/uctTOfS et fjLOipu^ et vis avi^x^P^^ ^4 ''f^pOtvov h^ 
minis, et post tres dies 'xtLpaKyifJLtiopt^ ipivam ducunt 

u yJAJx*^ illam desuper valde in orcum chai, et quum adr 
duxerint eam in chaos, tradunt eam xoAa^ouo-iv, et 'irapar 
>^,fjiirTat avax^<^^^^ in suos Toxm xctr* oiKovofjiiav facino- 
rum ap^ovTo^v propler exitum yj^vx^i ^^ avufJHfAov xvfVftaTO^ 
iit «ap4\)f|AT7Yi« '^xyi^t datus ei, redarguens eam Katft 

9» xoXao-iv propter peccata^ quae curavit, ut committeret, 
et est in magoa inimicilia adversus 'v/^;^tiv, et quum '4^vxi^ 
absolverit xaXao-fic in chais xara peccata, quae commisit, 285 
a»xifjiifAJOv educit eam e chais, datum ei, redarguens eam 
xara totov ptopter peccata, quae perpatravit, et educit 

iB eam in via apx^viuv medii, et quum pervenerit ad eo$, 
ducunt eam ad fjLvrmpta fj^otpac^ et si haud repererint ea, 
quaerunt eorum fjuoipav^ et a^;i^oyTf( . iUi MKoQcvrt ylA^xfV^ 
illam xaTa peccata, quibus est digna; dicam vobis tuvov 
suarum KoKaa-tuiv in emanatione Universi. Quum igitur 

3. ovv (aJd. „Maria'* P) 5. quum factum sit (quando 
fiat, s. factum erit P.) 7. ucnyo-jrct (in tcxtu copt. legitur 
„«70^3-«" P.) 10. 7raX«X»}/ti7rro^ffff (sic scriptum secundum 
textum copticum pro na^ay.vaxfrTo^tg P.) 12. xotjiaou (xoo-jiawv 
P.) 26. repererint (repererit P.) 28. dtcam (haec dicam P.) 

m* 180 

ouy fiicttuil {ueiit, ut impleatur tempiis KoX^miy "^xt^ 
illius in Kpma^tf Apxfimtaf medii» tLvrijuu/Aov wfu/iiATo^ dudt 
^X^^f sursum in toxok omnibus a^p^ovrwr medii, addudt 
eoram lumine solis kato. icfAju9-fv primi liominis leu, et 
ducit eam ad xpiTifv ira.p6ifoy luminis, ^oju^ot^n (vel avTr s 
fjufAOf^ yel secundum correctorem 7«if fisvoc) >^ii;^v illam, 
inveniet eam >//u;^v peccatricem esse, et infert (scilic 
Femin.) suam vim luminis in eam propter eius stationem, 
et corpus et MiPWfiAf aio^rcei;^, quorum dicam vobis rv 
70V in emanatione universi; et vApSifo^ luminis c^payitja n 
^^C^f illam, tradet eam uni suarum Ta^4Ai}airTcirf, ca- 
286 rabit, ut inferatur (Marc?) in o-cif/bict, quod est digDum 
peccatis, quae commisit, et ifjLfiv dico vobis, non sinet 
^puxyiv illam (vacuam) a /ufTajSoXaK o-w/uiato;, antequam 
exhibuerit suum ultimum kvkKov ic«$' haec, quibus sit u 
digna, quorum igitur omnium dicam tutov vobis et tvnf 
o-w/XraTci^y, in quae iniiciunt eas, xaTa peccata '^X'^^ ca- 
iusvis; dicam vobis haec onmia, si aam dixero vobis 
emanationem universi. Pergens adhuc lesus in sermoae 
dixit: si quoque ypoxyi est, quae haud audivit avufufiw « 
mftvfjLtvrof in suis facinoribus omnibus, atque haec fuit 
«yaftf (et) accepit fjLVTrrpi^ luminis, quae in secundo x^ 
pmfJMrif aut haec quae in tertio x^P^M^^^h ^&cc quae sant 
in parte interiori; quum absolutum sit fempus ^puxiii 
Olius e wfjt.ari^ et cLvnfjufjLOf TrvtvfjLAro^ persecutum sit >^ * 
X?^v illam, ipso et fjLotpA persequentibus eam in via, qua 
perveniet in altitudinem, et antequam sit remota ab al- 
titudine, dicit fjuum/ipiov solutionis suarum v^paytivf c^ 
vinculorum omnium tbvnfjufjLov xvcu^aTo^, quibus Apx^^^ 
Bgarunt istud in >^;c^v, et quum dixerint ea, solvuntur » 
vincula avrtfjufjLov wcv/M,aTO(, ut desistat venire adversos 
V^pgnv illam, et relinquit ylAJximv kat ovtoX*^, quas adda- 

3. adducil (add. „eam" P.) 28. saaram (deleatur „«ttanun" P) 181 

xenint ei apx^^^ magnae JiMtpfimf* dicentes ei: ne 287 
relinque hanc yfAix^i^* tififin dizerit tibi fivrmpiov solutio- 
nis T^payiluif omnium, quibus te ligavimus in '^xy^f* 
Quum factum igitur ouy fuerit, quum %//u;^ dixerit iaw^ 
s t%pm soluUonis suarum ^<f>payiiuv et vinculorum omnium 
iumfUfjLw «vivftctTo^, desistet venire adversus %^u;^tr, de- 
sistet ligari in eam^ et tempore illo dicit (Marc?) ^uotk"- 
^iov, reUnquet fAotp%v in suo toxw ct^;^oii0'i!*, qui in via 
medii , et dicens (sc. >^;^) fAXfmipiov ct7ro\ci «rrifti/ttov «vffu- 

]• ftctroc (linquens) ct^^^ouo-ir tlfAApfAswi^ in toto;, in quo liga- 
runt istud in eam, et tempore illo fit (sc. yjyox?'^) magna 
ctirop/ioict luminis, splendens quam maxime, et irct^ctXiijEt- 
jnopu tpivctioi, quae eduxerunt eam e o-w/uciti, timent lumen 
^X^i^ illius, ut cadant in suam faciem; et tempore illo 

15 erit 'sfAJxn iUa magna cuifoppoiCL luminis, et erit ala luminis 
tota, et transibit totou^ omnes ct^^^ovron^ et Tcb^tK omnes 
luminis, ica^ usque dum veneiit in totov sui regni, pro 
quo accepit fjLvrr%piov. Si quoque >^;^ est, quae accepit 
jbtuonipioy in primo ;t^p^/BtcbTi, quod est in parte externa, 

» et posteaquam accepit /uu^i^pict, ut perficeret ea, et si 288 
conversa peccaverit iterum post absoluta /Xruonipict, atque 
etiam cum impletum fuerit tempus exitus illius yJAfXfi^f 
veniunt ircipeLkvifAirTai tpivctioi, ut ducant yjAfx^^v illam e 
o^wftcbTi , et /ctoipct et AvjifjnfjLov «vfu/MT0( persequuntur ^lv^ 

» X'^ illam, propterea quod ctvTi/bii/uov vvfu/btctTo^ ligatum in 
eum (lege: eam) a-^payto-tv et vinculis ctp^ovTonr «itoXovtfff 
'sIajxvi iiii ambulanti in Yua AvrifjLtfiov «vcv/btctTo?» dicit (sc. 
'4^70^) f<^vmi;piov solutionis vinculorum omnium et o-^pc^ 
yi^ctfv omnium, quibus cLpxovm ligarunt cLvrtfjLtfJLov frvtufjLOr' 

90 To^ in 'v^u^^v, et, si ^pux^ dixerit fjLvmiptov solutionis 
o-^pctyi^» illico solvuntur vincula o-^pcbyi^anf, quae ligata 

5. saarnin (del. ,,8uarnm'' P.) 9. mroXti (in texta copt. 
legitar ,,<inroXv/' fortasse pro ,|i»roXvfi?" P. 13. qaae(qaiP«) 182 

la pLnifAtfiia jtmtfAdiw intus in ypox^^^ ^^ ^^ '^id ^^ctil 
fAV^pm solatioBis it^pAyiiiav^ et iUico solvitur avxifjufXM 
itvtujjLATo^i et deststit dari %/^v;^9i; H tempore illo dicit 
fivtrfftptov yJMXl^f x<t9e^ei avTiaijbboy Trvtvfiaro^^ relinquet per- 

289 sequentes se, aAAa nulli eorum est sua e^otio-idt, «AA' istt i 
est eorum e^ouori«, et tempore ilio TfApetKmfJL^jrropt^ '^^^xyi^ 
illius et fAV^i^ptuv^ quae accepit, veniunt^ ut dpicArurt 
^X^f illatn ab ipsis irttpAKfifjLxrM ipivAm^^ et Tc&p«ADii.irTAi 
9bvttx<^p6V^iv ad facinora cip;^ovTOinf t^o? oiKovofAtav eductionis 
'4^X^^* c^ M^etXfifiirai quoque "^^^c iliius, qui pertinent h 
ad lumen, erunt ala lumlnis yl^vxf iUi ^t erunt tvfvfjut 
luminis ei, et haud educunt eam in chao, quod ovk f£c0n 
educere ^fAix'^ nactam fjuua^pM in chao, a>>A' educunt 
eam in yiam Apxo^rufv medii, et quum per\'enerit ad «^* 
XovTA^ medii, abscedunt a yl^jxf Apx^^vrt^ illi existentes ii 
in magno timore et ardore saevo et in faciebus variis, 
liva^ cLirKui existentes in magno timore, cui nulla est 
mensura, ct tempore illo *^vxyi dicit fjuwrtptov eorum 
axdKojtttc, ct timent maxime , ut cadant in suam faciem, 
timentes fAva-rr.pibVy quod dixit, et suam ATtoKoytAv; et a 

290 ^vxm illa AXoXMt iis fxoipttv eorum, dicens iis: accipite 
vobis vestram fjLotpav^ haud venio ad vestrum roircv inde 
ab hoc tempore, facta sum a,KKorpiA vobis usque ad 
aeternum, veniam in towov meae xKfipovouteL^, Haec h 
quum dixerit yfA^x?^, xapitXfifjLirrAt luminis volant cum ea a 
in altitudinem, et educunt eam ab Atua-if ttfiApfAtnic^ dan* 
tem axoKoytmv roxuv ei, eiusque o-f^^«yiA4c, quas dicam 
vobis in emanatione fjLv<rrfiptov , et exhibet ttpxo^jfiv avrt- 
fiifAov »vfufA*T6C, et dicit iis fjLVirTnptov vinculorum, quibas 
ligarunt istud in eum (sc. hominem), et dicit iis : accipite m 
Vestrum avrtfitfAov irvcufAaro^, non venio in vestrum roirof 

4. iruBVfMctTog (add. „etMoif«i/*' P.) 21. airoX« (in texlu 

copt. legitur moAt, fortasse pro onroXvci P.) 28. juuxni^iov 
lAVorfigtm P.) 188 

inde ab hoc tempore, facta sum AXXorpid yobis ttsque 
ad aeternum, et exhibet ^fppAytia» uniuscuiusque ei et 
eius ttxoKoytcLv, Haec it cessante dicere yj/yxi^ii ^Ap^^ififA* 
Trra,t luminis vorant cum ea in altitudinem, et educunt 

• eam ab oLiufTiv sifjL9,p/x£vifi^^ et ducunt eam sursum in tLiutTtp 291 
omnibus, exhibentem etvo\oyieiv roitov cuiusvis ei, et ctvo* 
XoytAv roifufv omnium et ^tppcLytitav et rvpAvvojv rcgis Ada* 
mae, et exhibet AxoXoyiAv etpx^vroav omnium toxok omnibus 
(partis) sinistrae, quorum dicam vobis ciToXoyiei? omnes 

la eorumque ir^pftyti<t^ tempore, quo dicam vobis emana* 
tionem ftumiptou, et xapaXit/xirTai ilii ducunt yJA^xp^v illam 
ad it%p$ivov luminis, atque 'v/^;^*! ^'^ ^^^ irapdsvca luminis 
suas o-fPpeLyiicLi et gloriam ifjLvcnfVy et irapOivo^ luminis, at*> 
que etiam septem ircLpOivot luminis ^oKi/ia^ovo-iy omnes 

15 '^l^vxpiv iilam, ut inveniant omnes sua signa in ea et suas 
vippoLytin^ ^ et sua jSaTTir/u.o.Tet et sua ;^i^fiflkTet, et iretp* 
Oivo^ lumints ^-^pauyXyit "v/^u^^v illam, et rrApoKftfJ^irrat lu* 292 
minis jSxirr^^ouo-i yf/^JX^^^ illam, ut dent ei xP^Tfta, TrvtvfjiCLri* 
xov, et unaquaevis irapOtvof luminis a-^pxyt^Cjtt eam suis 

90 vtpp^ytfriVy atque etiam ireLpAKnfAiprat luminis tradunt magno «^ 
Sabaothi AycuOu^ qui iuxta portam (xuXtiv) vitae in tot^ 
horum qui (pertinent) ad dextram, quem vocant patrem, 
et '^v/yi iHa dat ei gloriam eius vfjuvoiv eiusque ^tppAyt'' 
iojvj eiusque aToAoyia^, et Saba6th magnus a,yA6oi ^^por > 

tt yXjit eam suis T^pdLyta-tv^ et ^/4/;^ dat suam nrta^fjLntv 
et gloriam vfjLVta^ et T^paytia»^ roirov omnis horum qui 
(pertincnt) ad dcxtram. ^fppttyiQivTiv eam omnes suis 
v^o*t,yifrtv ^ et Meichisedek, magnus itdLp^KnfAirrm luminify ^ 
qui in roina horum qui (pertinent) ad dextram, et a-ippttr 

3. Pone YOceiA ^^rtTroXoymM" repelila «unt Terba |,et 
^v%vj iHa" elc. et 1. 5 pone vocem ^wart^iutfijff" verba i,dan- 
tcm rtJToX." elc. e siiperioribas cj^/ ^- P* H* f^varrigtov (iavt* 
Ttigtiuu P.) — et (alqae etiam P.) 1*2. atqoe (add. „etiam" P.) 
13. iuai (deL ^suas" P.) 14. ettam (add. ,^liae s* reliqaae'' P.) 184 

yi^ci ^x^^v illam, et irapdXsfiffwropti Melchisedeki o-^payt- 
^ouff-i %^;^y illam, et ducet eam in 0Kr«vpop lumiiiis, et 
dat gloriam et rifAViv et honorem vfAvufVf et suas ^^payi^ 
Jflt^ omnes toxoi^ omnibus luminis, et bi qui (pertinent) 
ad To?roti( omnes ^o^ftv^ou luminis a^ippayil^Qvv-iv eam sub i 
T<l>p<tymvj et venit in totov xXii^ovo)U4«t<. Haec igiUir 

293 quum fru^Tvip dixisset suis fjLcuStiTAift dixit iis: vofirf, quo* 
modo Yobiscum loquar? Progressa iterum Maria dixit: 
utique, mi domine, voo;, quomodo mecum loquarls, et 
KaTa,\tLfjL^a,vut ea omnia. Nunc igitur de bis verbis, quae ii 
dixisti, meus vovg facit quatuor vomf^cuTA in me, et meus 
incola lucis a^yei et laetans ebullit in me, volens exire 
ex me, et venire in te. Munc igitur ow, mi domine, 
audi, dicam tibi quatuor vorfutra, quae facta suntinme. 
Primum fjnv vosi^a, quod factum est in me de verbo, s 
quod dixisti: nimc igitur 'v/^u;^ dat AxoKoyicLv et (r^paytk 
A^^^ouo^iv omnibus, qui in toitoh; regis Adamae, et dat aT&- 
XoyiAv et TifjLyiv et gloriam eorum o-ippAyiiojv omnium, at- 
que u^tvou^ rovwv luminis: de verbo ouv, quod dixistinobis 
olim, allato tibi statere quum vidisses eum argeateum i 
esse et aeneum, interrogasti: cuius est baec uxwvf Di- 
xerunt: regis est. Quum vidisses h eum esse argenteum 
et aeneum, dixisti: date portionem, quae regis, regi, et, 
quae dei, deo, quod est boc : quum ^l^vxn acceperit /au0'- 

294 rvipiovy dat axoXoyieiv ei/};^ou(riv omnibus et toto; regis Ada- s 
mae, et dat yJAJXjj r^fjinv et gloriam bis qui (pertinent) ad 
to7ou( omnes luminis; et verbum: splenduit, quum vide- 
res eum argenteum et aeneum, iste est rviroi buius: est 
vis luminis in eo, quae est argentum selectum, atque est 
in ea AvrtfjnfjLov jcvevfjLitro^^ quod est aes vXixov; utiquehoc, s 

3. suas (del. ,,saas" P.) 10. Hctra^MfAjiavfti (feaTtt>M$v^ 
P.) 19. de yerbo (de illo verbo P.) 22. esst argenteuo 
et aeneum (esse mixtum ex argento et aere P.) 26. bis (ho- 
xam P.) 27. ronovg (rojroi^ P.) 29. quae (qui ▼. qaod P.) 185 

mi domme, est primam vcfifAA. Secundum qooque ponjBiflt, 
quod iam dixisti nobis nunc de yl^vxf accipiente fAumi- 
piov: quum venerit in roxov apxovtwt viae medii, disce- 
dunt coram se in maximo timore, et yf^vx'! dat fjLVTj^ptof 

5 timoris ei, et timet coram se, et dat fjLotpcLv suo tot^, 
et dat Avjtfiif/Lov irviVfJicbTo^ suo ToxWf et dat avoKoytav et 
suas ri^poLytitL^ unicuique ap;^oyTa;v, qui in viis, et dat 
rt/jL%v et gloriam et honorem suarum TtppcLytioovj atque 
vfjLvcvi his qui (pertinent) ad roirovi omnes luminis, — de 

10 hoc verbo, mi domine, dixisti per os Pauli, nostri {ratris, 
olim: date ttKo^ huic, cui (convenit) TfA.&(, et date timo- 
rem, cui (convenit) timor, date fpopov^ ad quem (pertinet) 
^opoc, et date TtfjLvtv^ ad quem (pertinet) Ttfjir,^ et date 
honorem, ad quem (pertinet) honor, et ne sumite quid- 

16 quam vobis ab aliquo; quod hoc, mi domine, y^^vxK ac- 293 
cipiens fxvfnxptov dat ATcoXoyt^^v Toitot^ omnibus, quod, mi 
domine, est secundum vofiaet. Tertium quoque vovifjLetj de 
verbo, quod dixisti nobis olim: oLVTifjLifjLov irvevfjLeLTo^ fuit V 
hosds ypvx^^j faciens committere eam peccata omnia et 

90 xaAi omnia, et redarguit eam in KoKaa-t^t propter pec- ^ 
cata omnia, quae commisit, cixa^ iTcKuj^ est inimicus -v/^u- 
Xxs quovis modo, — de hoc verbo ovv dixisti nobis olim: 
inimici hominis sunt incolae suae domus; incolae domus 
yf^X^^ sunt oLVTtfjLtfjLov irvevfjLCLTo^ et fjLotpAf quae sunt ini- ^ 

ss mici yl^vx^if omni tempore, facientia eam committere pec- 
cata omnia et Avofjua,^ omnes, ecce hoc, mi domine, est 
tertium vovtfjLCL. Quartum quoque vovifjLa de verbo, quod 
dixisti: quum venerit ylAixn e a-wfjLCLTt^ meabit in via cum 
avTijULiiJLe^ TcvsvfjLaTo^ j et quum haud repererit fjLvrtrptov so- 

90 lutionis vinculorum omnium suarumque a-ippayticifVy quae 

3. discedunt (,,et disceduni" P.) 7. et suas (del. ,,suas" 
P.) 8. snaruni (dcl. ,,suarum" P.) 9. vfJLvov (ytJLVotjg P.) — 
TOJTovg (totfou P.) 18. fuit (est P.) 30. suarumque (del. ,,su- 
arum/' et legalur tantum 99 et" P.) 186 

Bimt ligata ia Avrt/iifjLta wvtvfAar^^^ ut desistat attribni ei, 
quum oxjv haud repererit istud, wrifjnjuLOf wfiv/jLaro^ ducit 
>|v;^iiv ad TApStvov luminis Kptrviv^ et xpiTryc xi,c9t9o^ lumi- 

296 nis ^oHiucL^ti ylA^x^v, ut inveniat eam committentem pee* 
cata, atque baud reperit eliam fjLvmtpi^ luminis cum ea, % 
et tradit eam uni suorum xApetXfiuTTbn', atque eius v«t'- 
pAKmfjLimt^ ducens eam iniicit eam in frwfjLt^ et haud exit 

e fjLrrcL^oK(ti< o-uffjLo.roc ^ antequam exbibuerit ullimum «v- 
nXov, — de boc verbo ouc, mi domine, dixisti nobis olim: 
esto reconciliatus cum tuo adversario, tfp' otov es in via m 
cum eo, /u.v)Tb;4 tuus adversarius tradat te Konyi^ et lepinK 
tradat se viryiprrfi^ et vTrv.piTyic immittat te in carcerem, et 
baud exeas inde, usque dum dederis ulUnium Xtxrovy — 
de boc est verbum ipftv§peac: 'v/^v;^*! quaevis, exiens e r^ 
ftari, meabit in itinere cum eLvrtuifjLtMf TvtvfjLxrocy et quum is 
haud rrpererit fxvrTvipifiv solutionis o-ipptLyticjv omnium et 
vinculorum oiimium, ut solvatur ab avrtutfjLUf irv€VfjLa,ro^ li* 
gato intus in se, ulitjue yl^vxvi iHa haud accepit fji^vmnpiov 
luminis, quippe quae haud repererit fjLvo-Ttpiov solutionis 
avrtfjLtuov icvevuttTOi ligati intus in se: quum cuv haud re- m 
pererit istud, avri.ui/Acv 'KvtvfjLCLro^ ducit yf/vx^^ iliam ad 
'ita.pStvi.v lumijiis, et irapdtvoq luminis et xpiTrs illa tradit 

297 ^l/ffx^v illam uni suorum x<tp<i\v,fjLirrwv^ et eius Tta.peLKftfjL" 
irrn^ immittit eam in a-tpAtpAv aicuvocy et haud exit e fjLt» 
rttBoKianc a-ujuarocy antequam dederit ultimum xvkXov, quae % 
pertinet ad eam. Hoc ovp, mi domine, est quartum w- 
4ijtt4. Factum igitur est, quum lesus audisset haec verba, 
quae locuta est Maria, dixit evyt , xavfc*ie«tpi<t Maria, irvni- 
fKtTixvf, hae sunt solutiones verborum, quae dixi. Per- 
gens Maria dixit: mi domine, tri interrogo te, propterea » 

8. a"MM,ccro(; („et crcwartTi." Sed If gendiiin fortasse u ncco- 
M^ „<ru»MrtTo<?" ut infra A, I. 5. pro Mn nciaM^ P.) 12, Ira- 
dat se (Iradal te P.) — ct vTijoenj? („ut vjni^tTrs^' P.) 19. 
fAvoTfi^tov (jAVTTTtgta P.) 24. aiwvos (atoovwu P.) 26. quae (qai P.) 187 

qaod ymp Inde ab hoc tenapore pergam latertogare tt 
res omnes accurate; propter hoc ow, mi domine, esto 
leoto animo nobiseum, reveles nobis res omnes, quas 
interrogaverimus te; de ratione etiam, qua niei fraires 

> Ki|^^«v0-i ywti hominum toti. Ilaec i§ quum dixisset tr^ 
TKpi, pergens quoque rorrti^ dixit ei, existens in magna 
misericordia erga eam: 0b/u.tiv, «ijnrv dico vobis: ov fjLovov 
revelabo vobis res omnes, quas exploraveritis , dL>X indt 
ab hoc tempore revelabo vobis alias, quas haud vofixf 

10 explorare, quae nondum adscenderunt in mentem homt* 
num, quas igndrant etiam dii omnes, qui in hominibus. 
Munc igitur ou?, tu Maria, explora, quae explorabis, et 
ego revelabo id tibi a facie in faciein sine ira.pttfioX.fi, 
Pergcns 6t Maria dixit: mi domine, quonam Tvwuf /3xir'- 298 

16 Tio^/iisiTA remittunt peccata? Audivi te dicentem: Xfirci/p- 
yot tptvtuoi axs\6v$9veri yl^vxXn testiCcantes ei peccata omnia, 
quae comniisit, ut redarguant eam in Kpifntri, Nunc igt* * 
ttir ct>!', mi domine, fAvrtrptaL ^AxuTueLrtav exstinguunt (ne) 
peccata, quae ih manibus Xttrcvpyufv tptvaiufv, ut isti /uav 

» faciant eorum oblivionem? Ntinc igittu' out', mi domine, 
dic nobis rvzov^ quo remittunt peccata, aXAa volumus 
scire ea accurate. Respondens it vuttrp dixit Mariae: ica- 
XoK fJifV locuta es: Xurovpyot fAivroiyt isti sunt, qui testi- 
ficanttir peccata omnia, aXX« manent etiam in npirt^t 

95 prehendentes yJAJX^^y redarguentes y^^^JX^^ omnes pecca" 
torum, quae haud acceperunt /MV^rtipiov, et xetTf;^6i>^iv eas 
in chais xoXa^cyTf< eas, et f^tvaioi illi haud possunt trans- 
gredi chaa, ut veniant in Ta^cic, quae super cbaa, ut 
redarguant '4^t>;^a< venientes e toxok illis. Nunc igitur 

90 <^v;^ac accipientes fxvo^TptA ovk ft^fo^i &i<iC^ttv^ ut educant 
eas in chao, ut redarguant eas XfiToupyoi tptvAm^ aXXct 
Xfitov^yoi ififMi redargutut yf^vx*^ peccatorum, ut pre* 299 

1. pergam (incipiam P.) 9. tempore (add. |,etiam'' P.) 188 

liendant bas, qnae haud acceperunt fjMvrtfu^ has edaamt 
in chaa, '^x^ vsKm accipientes /bivmi^i« non est iii 
opus redarguendi, ut ne ezant e suis totok, atqaeetiim 
quum venerint, non possunt sistere eas, vXi|f utiqae non 
possunt educere eas in chaa illa. Audite nirsus, dicun i 
vobis verbum in aXis^cif , quonam wwta fnomipw^ ^tut- 
fjLATof remittat peccata. Nunc igitur wv quum ^X"^ P^ 
caverint m ezistentes in koo^w, veniunt fAtrrotyt kutwf' 
yot tpiyaidf, ut testificentur peccata omnia, quae ^x^i 
commiserit, fCDmc utique exeant e tovok cbaorom, ot n 
redarguant eam in x^io^m, quae sunt extra chaa, ut re 
darguant eam, et amfjufjLov wtv/uLArof testificatur peccati 
omnia, quae commiserit >/a/;ci), ut etiam redargaat eam 
in xfio-fo-i, quae extra chaa, ou ftorov ut testificetur ea, 
AkKa peccata omnia ^/^i^^ ^i^P^^ytQ^ peccata, ut infigit i 
ea in "v/^^oiv, ut ap^^om^ omnes peccatorum x^mwr co- 
gnoscant eam, esse >//t>;^v peccatoris, et uU cognoscant 
numerum peccatorum, quae commiserit, e 9-fpp*yi^^ 
quas aflixit ei tLvrifjLijAov xvcuftfltror, ut KoXArw» eam Mt% 
300 numerum peccatorum, quae commiserit; hic est modas, i 
quo tractant '\/^Ti;^v peccatoris. Nunc igitur, si quis a^ 
ceperit fjLwmpia. /Savrio-fi.aTo?, fjivrrrpuL illa fiunt magnus 
ignis, strenuus maxime, sapiens, ut comburant peccata, 
^ et intrant in ylvxyiv in occulto, ut comedant intus pc^ 
cata omnia, quae infixit ei Amfjujuiov wtvfjLAXo^j et quum i 
lam xa04p<0^ peccata omnia, quae infixit ei avrtfjufjiof Tvfv- 
^To^, introeunt quoque in ^'ufjLA in occulto, ut itutuf^ 
iiwKnTA^ omnes inocculto, ut di vidant eos in partes (af^)t " 
in o-wuaTi .^icnxouo-i ycLp wntfJUfjLov rrvtVfjLtLTo^ et fjLctpa» — ^ 
dividant eos, seorsum a vi et yJAJX^ ponet ea in partc * 
TUffJLaTo^t CtfOTf avTtfjLtfJLov irvtvfjLarof et fjLOtpav et tvfi* 
separent ea in unum fttpo(, yjAJXI^v quoque et viiB 

21. yl^vxi^v pcccatoris (^//v%iji; omnem peccatorum P.) ^. 

(ianrtafjMTQg {QaTntTfjMrmv P.) 189 

separabunt in aliud fMpo^. Wvmnptw quoque ^xirrtTfAaToi 
manet in mediis utrisque, ut constanter separet ea a se 
invicem, ut purgantia xadctfirciwiy ea, ut ne inquinarentur ^ 
vAji. Nunc igitur ouv, Maria, bic est modus, quo fbvtf-- 

5 Tvpjfli /3airTi0'^(.fli7OMy remittunt peccata et eLvoiJLieti omnes. 
Haec igitur quum locutus esset o-ufnp, dixit suis /Aa6viTijLt^: 301 
yociTc, quomodo loquar vobiscum? Progressa Maria dixit: 
uUque» mi domine, in veritate aKpiBaXfia verba omnia, quae 
dixisti. De verbo lvv remissionis peccatorum dixisti no- 

10 bis olim in irApafioXfi dicens: veni ad iniiciendum ignem 
in terram, atque etiam, quam velim, ardeat, atque etiam 
explicuisti tf>cLvtp<»fi dicens: est mihi ^airTta-fjLa,^ quo jSebir- 
Titf-Gtf, et quomodo Ave^o;, donec impleatur. Opinamini, 
me venisse ad iniiciendam sipv^vnv in terram? Neutiquam, 

is aXXflb dissidium, quod ad immittendum veni. Inde ab 
hoc tempore yap quinque erunt in domo una; tres se- 
parabuntur contra duos et duo contra tres. Hoc, mi 
domine, est verbum, quod dixisti fpavgpu^, Verbum jjLgv^ 
quod dixisti: veni ad iniiciendum ignem in terram, et 

» quam velim, ardeat, quod hoc, mi domine: duxisti ^uo*- 
Tfipia jSaima-fbaTci/v in KGo-fiGv, et quam vis, devoret pec- ^ 
cata omnia >/a/;^c, ut xa^apio-i} ea; atque etiam posthac 
explicuisti id ipav§pcai dicens: est mihi jSavTiff-jtxa, quo 
/SavTio-w, et quomodo avf^et», iu^ usque dum impleatur, 302 

» quod hoc est: non manebis in Koo-fJLUfj iut^ usque dum 
fiaimrfA.aTCb perGciantur, ut KaSapta-utct 'v/^u^^ac TcXfiac, at- 
que etiam verbum, quod dixisti nobis olim: opinamini, 
venisse me ad iniiciendam upyivr.v in terram? neutiquam, 
dKKa dissidium est, -ad quod iniioiendum veni; quod inde 

as ab hoc tempore yap quinque erunt in domo una, tres 
separabuntur contra duos, et duo contra ti*e8, quod hoc 
est: fdjumiptov fiairriTfMLTUfv^ quod duxisti in Hoo-fjLov^ quod 

5. et (atque etiam P») 15. disstdauniy quod ad (disiidium 
est, ad quod P.) 190 

{actum est dissidiiim in 9UfMun MTfjL9u^ propterea qaoi 

avTifbiaoy «"yfVfiAroc et ro^fjuL et fMip^vf geparavit in unum 
ftfpoe, >^ux»ftf quoque et viin separavit in aliud .u«pof, quod 
ett: tre8 erunt contra duos et duo contra tres. Haec 
^f quuin locuta esset Maria, dixit a-faiTitp: cvyf xirfvti«Tiicr, s 
tiXiKpivfi lumine, Maria, haec est solutio verbi. Respon*- 
dens iterum Maria dixit: mi domine, m adhuc pei^am 
interrogare te. Nunc igitur, mi domine, av^x* ni^ ^^' 
terrogantem te. £cce /btfy in icdLpptnruL scimus tvtcv, quo 
fi^irurfjL9,rtL remittunt peccata. Nunc quoque fj^^rrti^i» m 
horum triuin ;^ca;pvfu.otTaMr, et /uvo^Trpiov huius primi ^t^- 
Ty.picu et fAurrr^icv InefFabiiis, quonam rviru reinittunt pec<- 
303 cata? Remittunt TviTfa; j8&irTier/biaTam, nec ne? Respondens 
iterum rwrnD dixit: neutiquam, aXXa fivrmpta, omnia trium 
^wpftutLTutv remittiint in ylA^xv ^^ Toir«K omnibus apx,^^^ ' 
peccata omnia, quae commisit y^^vx^^ inde ab initio re» 
mittunt ei, atque etiam remittunt peccata, quae commtsit 
post haec, iutc usque ad teinpus, quo unumquodvis /ulim-- 
*nioi(tf¥ prehendat ad se, quorum tempus dicam vobis, que 
unumquodvis fjLvrrinptujv prehendet ad se, in emanatione t 
universi; atque etiam fjivrrrpitv primi fi.urTDpicu, et /u,v«'- 
tr^cv IneiFabilis remittunt '^Xf ^^ Toiroic omnibus ^px^ 
^uiv peccata omnia et AvofjLiA^ omnes, quae cominisit ^iAJXJ^ 
atque etiam remittunt ea omnia isti, aXA.' haud imputant 
>^ peccatum ci inde ab hoc tempore usqoe ad aevum aevo- % 
rum propter iu:pi%v magni ^vo^xpiov iiltus .et gloriam suam 
maxiinam. Haec quum locutus esset rwrrp^ dixit suis 
fjLf3Lbv\rtLic\ vcfiTf, quomodo vobiscum loquar? Respondens 
iterum Maria dixit: mi domine, iam rpTfcLra, verba omnia, 
quae dicis. Nunc igltur. ow, roi domine, de verbo, quod » 

1. in rwvMTi (in rMfxccTi P.) 11. cl fAVTTx^tov (ei fAvr-^ 
TVi^tet P.) 12. ct fj.VTrY,^tov (cl fAvrrvj^ta cf. p. 303 et 304 
iextus P.) 22. et fxvTTvi^tov (et juuirnj^m P.) 27. Hiec (adiL 
„igitur" P.) 29. Maria dixit: (Maria dixit: utique P.) 191 

dids: fixtrvf^ omnia triain ;^«iipfifMTwr remittunt peccata 304 
et obtegent eorum AvofAtAc^ eir^9<f»)|Tct>0-ev ovv olim de hoc 
yerbo Dayid propheta, dicens: „beati, quorum peccata 
remisere, et quorum avo/u.i<tc obtexere,*' nrp^^^rjewtv 6tw 

6 de hoc yerbo olim, et yerbum, quod dixisti: /A.vfrTrpiov 
primi fM,vfnr,pt'^v et fjLva-ifioiov IneSabilis bomini cuivis ac- 
cepturo fxv9"nnpi^ illa ov fAovov remiltunt peccata, quae 
commiserunt inde ab initio, aXA' haud imputant quo- 
que ea iode ab hoc tempore usque ad aeternum; 

M de hoc yerbo etiam tvpoffjrtiiva-tv oiim Dayeid dieens: 
„beati, quibus dominus deus non imputabit peccata," 
quod hoc est: non imputabunt peccatum ei inde ab hoc 
iempore, accipientibus fjLVTrrpi% primi fjLva-rvpf^v et acci- 
pientibus fjLva^ri/tpKL Ine&abilis. Dixit: ruyc, ?rv£uaaTiKff. ei>.i« 

is xpivtt lumine, Maria, haec est solutio yerbi. Pergens 
adhuc Maria dixit: mi domine, si homo acceperit f^ivrrr- 
piov in fjLVVTtptu) primi ju.vo-Tnpiou atque etiam conyersus 305 
peccayerit xapajSati^o;!', et posthac conyersus fjt,tr9,vvt,fTif et 
npoa-tv^TAi in quoyis suo lAva-tr.ptto , remittent ei, nec ne? 

10 Respondens auttr^ dixit Mariae: a/u.ni', a/tAxv dico vobis, 
unicuivis, qui acceperit fA.v(rrnotA primi /uurTtipt6u, atque 
etiam conversus ic<LpaL&if duodecim yices (in marg. add. 
atque etiam fMTo^voninf xii vices) irp'>(rcv;^o^fi'o< in fjLva-rr.fitt^ 
primi fjLva-ry.ptov^ remittent; atque rursus si xaoajSea/n post 

u duodecim yices, ut conyersus Tttpa^ri^ haud remittent ei 
usque ad aeternum, ut revertatur ad quodvis suum fjLva-" 
rnpttv^ huic nulla est /btcrafoia, ciurTi receperit iJLva-rrpick 
Inefiabilis, quod remittit omni tempore atque etiam re- 
mittet omni tempore. Pergens adhuc Maria dixit, mi 

80 domine, si it ipsi accipientes fxvr;ript% primi fAWxviptov 
etiam conyerterint se, ut TFafoLfiufa^iv et exierint e a-wfjLan 

1. iuoTTij^ioi/ (uvTrrj^ta P.) 17. in iJLVirTr,^ifu (in iAVTTr,ototg 
P.) 18. et postbac (atque etiam posthac P.) 28. quod re- 
mittit (qiiod miseretnr P.) 31. e TWfAttrt (e aroaiJMTi P.) 192 

haad /lifrAVGismrrK, kkmfiofefju^ivtvTt regnum, nec ne? quod 
acceperunt ipsam ieaptAv primi fivrmpiw. Respondens 
rbirrp dixit Mariae: et/u,tir, ifAviv dico vobis: homo quisque 

306 accipiens fjLva-Tvtpr^» in primo fjLvrrviotut^ quum ifeLpit^ priina 
vice et altera et tertia, atque exierit e trufjLan haud jm- i 
rapono-ac, sua Kpivit; erit maior xei^a Kpttretriv omnibus, suum 
habitaculum yttp est in medio ostio ipaKnrro^ caligiois 
externae, et in fine horum omnium erit in KoXo^f^iri 
et avaXia-Huo-cTai usque ad aeternum, quod accepit e (pr. 
in) iwoietL primi fA.\ja-Tvipiov haud permanens in ea. Re- n 
spondens Maria dixit: mi domine, hominibus omnibus qui 
acceperint fjLva-Tviptov Ineffabilis et Ta^a@9}a-amc destiteriat 
in sua ircorfi, et rursus posthac m viventes converterint 
se uf rauoifo-ayTK , quoties remittent? Respondens aynif 
dixit Mariae: a^itip, ifjivtv^ dico vobis, homini cuivis, qui 
acceperit /mva-TViptov Ineffabiiis, ov fjLovov si irafajSi) semcl 
atque rursus conversus fJHTetvovia-r,^ remittent, aXXa si xoi* 
pA$vi omni tempore, atque etiam fn vivens converterit 
se, ut ftrray&na-i}, haud existens in vxoxpia-ti^ atque etiam 
conversus fjLOTeLvoviayi et vrpoaiv^viTai in suis fjLva-TViptet^ om- > 
nibus, remittent ei quovis tempore, propterea quod a^ 

307 cepit e iufptA fjLva-Tvipiuv Ineffabiiis, atque etiam propterei 
quod misericordia sunt ^vonfpia illa et remissores soot 
omni tempore. Respondens iterurn Maria dixit lesu: mi 
domine, si acceperint fjLva-Tvipta, Intfffabiiis, et iterum con- v 
versi xapajSaivovTc? cessavcrint in sua ir<0-rfi, atque etiam 
exierint e a-uffjLtLTt haud fjLETOLvovia-avmj quid rursus his 
huiuscemodi accidet? Respondens ^f a-ufTv.p dixit Mariae: 
dfjLviVy ifjLvtv dico vobis, homo quivis qui acceperit e jp^ 
in) fjLva-TY,ptoi^ Ineffabilis, fjLaKopiat sunt fjLtvTotyt 4^X^ * 
quae acceperint e fjLva-rviptoi^ illis, aKKa si converterint se 

4. i4urni^totf {tAVTTr,^ia P.) 8. Cf. nota ad p. 163. 1. 1^» 
9. ava>aTH»Tai (atftOsua-tTat P.) 12. fAVTTfi^tov InefTabilis (ft»^' 
rvjftov fAVTTij^iov InefTabiiis P.) 16. fjkVTTVigtov (fjkVTTvigta P.) 193 

^cLpA&cLtvovo^at et exiermt e o^u/aclvi baud fjurcLvoriC^ATAij ho^ ^ 
minum illorum KpiTH peior quam KptTt^ omnis, atque est 

. maxima, K<tv si yj^vx^t iliae novae sint, et prima vice ve*- 
nerint in kot/jlov^ haud convertent se ad ^£TeiiSoAac KOfr/uLov 

5 <ru)fJLCLT(tjv inde ab hoc tempore, et non possunt facere quid*- 
quam operis, «iXX* eiicient eas in partes externas, in ca" 
liginem externam, et oLvcLXttrKyiTovTcn^ ut sint haud existeu'- \ 
tes usque ad aeternum. Haec it quum dixisset (rurmp, 
dixit suis ^a^retK: vcfirf, quomodo vobiscum loquar? 

ip Pergens Maria dixit: utique, mi domine, iipiroLTCL verba, 308 
quae dixisti. Nunc igitur, mi domine, hoc est verbum, 
quod dixisti: qui acceperint fjLVTTVipicL InefFabilis, /jLcLKCLptcLt 
fjLtvTotyi sunt 'sp\>x,*i illae, clXXcl si converterint se •xcLpcL'' 
^oLtvovTat^ ut desistant in sua TctTTu^ et si venerint e tuj^ 

15 fjLCLTt haud fjLiTcLvoyiTCLTCLtf uou possuut iudc ab hoc t^m* 
pore convertere se ad ^fTajSoXa^ o-ci;/bi(tTo^, ou^ uUum opus, 
a}X eiiciunt eas foras, in caliginem externam, clvcl^^itkx* 
TovTtv eas in loco illo, et erunt haud existentes usque 
ad aeternum, — de verbo dixisti nobis olim dicens: bo-^ 

» nus est sal, si sal factus sit fatuus, quonam salient eum? 
Non est utilis Koirpta^ ovSt terrae, aXA.' eiiciunt eum foras, 
quod est hoc: fjLCLKCLptcu est ^//u;^ quaevis acceptura e 
fjLx^TTnptoi^ Ineffabilis, clXKcl si TFApcL^Tt semel, non sunt 
utiles ad convertendas se in TiofjLCL inde ab hoc tempore, 

» ou^' uUi rei, aXX' eiicient eas in caliginem externam, ut 
AvcLKtTKUfTiv cas in illo loco. Haec ii quum locutus Tojri/ip 
esset, dixit: cuyt, xvtvfjLATtKfi^ ttXtKptvtt lumine, Maria, haec 
est solutio verbi. Pergens adhuc Maria dixit: mi do- 309 
miue, hominibus omnibus, qui acceperint fjLvrmptA primi 

7. ecvaXiTKriTOvrai (ai/rrXwTOi/rm P.) 14. c TtfjfjMTi (c a"«- 
/buvTf P.) 15. non possunt (ad yerbufn ,,non sunt utiles am« 
plius^' sc. ut se convertant. cf. p. 73. con, &. 1. 3. P.) 17. 
uvaktTKViTOVTtv (itvftXwTOt/Tii/ P.) 27. tikiKftvtt lumioe (del. 
,ylumine/* et scriiMitiir ,,fi>.urfii^«" P.) 

n 194 

ft»fTnipw\} et iMrttfUL Ineffabilis, qfui nondum ««ffjSnrAVi 

i^XXa qaorum tmti; erat in ftvoni^toi^ recta sine uToxpi^-fi, 

quum igitur per ciy«iyxiir nlfAAp/jLm^ peccaverint quoque, 

atque etiam conversi fAmvonrOfV^ atque etiam xptmvlwn 

in suis fivrmpmg quibusvis, quoties iis remittent? Re- s 

apondens tu ^omp dixit Mariae in mediis suis fiahT^i^' 

ifJLnv^ ifxviVf dico vobis: homines omnes, qui acceperint 

fjLvmipt0L Ineffabilis atque etiam jiAv«Tifpi« primi /ium^iov, 

hi per ebvityjciiy $4fjLApfMvn^ peccant quovis tempore; et si 

m viventes converterint se /MTAyorram?, atque etiam n 

permanserint in suis quibusvis fiurrK^icic, remittent iis 

omni tempore, quod fAva-mpidL illa misericordia sunt, re- 

xnissores sunt omni tempore. Propter hoc ovy dixi vobis 

olim : /uurrnpia illa ou fjLovov remittent iis peccata sua, quac 

commiserunt inde ab initio , et haud imputant ea isti u 

inde ab hoc tempore, hi, quos dixi vobis sumere fittA- 

yoiflbv tempore omni, et remittent quoque peccata, quae 

310 commiserunt iterum; quodsi accipientes fivrfviptov ia fivv- 

mpiu Ineffabiii et in fitiompioK primi fjwrrvipm converte- 

rint se, ut peccent, et exiverint e trwfjLau haud fUTftHV > 

ramf, erunt isti quoque ad instar eorum, qui TA^n^fl' 

haud fJLtTAvomtravTt^, Eorum quoque habitaculum est me- 

dium ostium ^axovro; caliginis extemae, et AvcLKit-ni^^^ 

o-iv eos, ut fiant haud existentes usque ad aeternom' 

Propter hoc dixi vobis: homines omnes, accepturi p«^- * 

TVi/}i(t, si scivissent tempus, quo exeant e o-w/xebTi, gu* 

bernaturi essent sese, ut ne peccarent, ut xXKpora/uiiTwri 

regnum luminis usque ad aeternum. Haec igitur quum 

locutus esset (romtp suis fjLoAnrcLK^ dlxit iis: miTf, quo* 

modo vobiscum loquar? Bespondens Maria dixit: utique, > 

mi domine, in ctxpijSfia vixpi^tM-tL verba omnia, quae dicis; 

18. fjLVTTYi^tou (vel ,,|biV0T)!^ia" P.) 19. iDeflabili (Inef- 
fabilis P.) 20. e crwfian (vel „e <rwfjutTt'' P.) 23. w«^^- 
Kr,(ro\jTtif (auoKwTovTiv P.) 29. i^ofirt (i^otirt igitor P.) 195 

de hoc verbo oui», quod dixisti nobis olim: si sciyisset 
pater familias, quanam hora noctia fur esset venturus 
ad infringendam domum, invigiiavisset etiam, ut ne si- 
neret hominem infringere domum. Haec igitur quum 

» dixisset Maria, dixit cum/ipi evy€^ TrvsofMuriKfi Maria, hoc 
est verbum. Pergens adhuc a-unfip dixit suis ^aAitai^: 
nunc igitur KftpvctreTt hominibus omnibus accepturis fjLvo"^ 
mpm in lumine, dicite iis dicentes: cavete vobis, ne pec- 311 
cetis, ut ne opponatis diem contra diem et eatis e ra;- 

10 /u.aTi, haud fJHTAvoifia-Avw^ ut sitis aXKorpw regno lominis 
usque ad aeternum. Haec quum dixisset ^ttmip^ respon- 
dens Maria dixit: mi domine, magna misericordia horum 
fjLvm^ptwv remittentium peccata omni tempore. Respon- 
dens ^umip dixit Mariae in mediis fjLA6vi7Ai<i: si rex ho- 

15 diernus, qui est homo huius itotrfJLWy dat iupeeiv hominibus 
sibi aequalibus, et remittet quoque ifxtvevv^tv et concubi- 
tantibus cum masculis, et reliquis peccatis gravissimia, 
dignis morte, si decet eum, quippe hominem huius Ko^fjLov^ 
facere hoc, fjLa^irra igitur Ineffabili et primo fjLvrtfipteaj 

M quippe dominis universi, e'st e^ova-iA in rebus omnibus 
faciundi, quod voluerint, ut remittant unicuivis accipienti 
fjLvmtpiov; aut nonne, si rex hodiernus induens evivfjLm 
regis militi, miserit eum in alios roircuc, ut committat 
eaedes et peccata gravia, digna morte, et haud imputant 

» ista ei, et haud faciunt quidquam mali ei, quoniam n^ 
ivfJLtL regis indutum ei, — fuiXioTa igitur ipopovvjei fJLw^ 
rvipiA ivivfjLajcdv Ineffabilis et primi fjwmipiov^ dominantium 
in hos omnes, qui (pertinent) ad altitudinem, et omnes, 
qui (pertinent) ad /3ado«? Post haec lesus videns mn- 

ao lierem, quae venit /MTarooiv, fjSaxrio-fy eam tribus vicibus, 312 
quamquam non fecerat dignum ^AvrivfJM^i». Atque 9vtnp 

7. fivTTYifiov (rcl ,,iLit;oTn^«" P.) 9. e Twfjtectt (vel „e 
erwiJMTt P.) 18. fii decet „decet &t" P.) 22. iJL\jaTr,gtav (vel 
^jfjivTTrigta^^ P.) 25. haud faciunt (baud poifiimt £icere P«) 

n* 196 

Volens xttpaH^ii» Petrum ad Yidendum, nom sil misericon 
et remittens peccata, sicut imperaverit ei, dixit ad Pe- 
trum: ecce ter e^AirnrA hanc ^^;^!', et in bis tribas 
yicibus haud fecit dignum fjLvmipica luminis. Quapropter 
igitur inutile reddit a-ujfjLA quoque? Nunc igitur cur, Pe- i 
tre, fac /AvrrrpiOf luminis, quod exscindit yf^vx*^ in xXji- 
fwofjLiM luminis; fac fi,wnipicv illud, ut exscindat >f/u;i^ 
huius mulieris in xXrpovofjLiM luminis. Haec igitur quum 
dixisset Turrip^ ttfetpATtv ad videndum, num sit misericors, 
remittens. Haec igitur quum locutus esset Twry\p^ dixit » 
Petrus: mi domine, sine eam etiam hac vice, ut dem ei 
fjLvmtpiA sublimia. £t si fuerit utilis, sinis eam xXfp^ 
fOfjitt» regnum luminis; sin it haud fuerit utilis, exscindls 
eam e regno luminis. Haec igitur quum dixisset Petnis, 
cognovit o^ufTfip^ Petrum esse misericordem ad instar sui o 
et remittentem. Haec igitur omnia quum facta essent, 
dizit c^ufTfip suis fjLA$fiT<Liq: tvLfiTATt haec verba omDia et 
313 Tvirov huius mulieris? Respondens Maria dixit: mi do- 
mine, tvo^To, fjivrTrpiA verborum, quae facta sunt huic 
mulieri; de rebus ovv quae factae sunt ei, dixisti nobis > 
olim in irapaiSoA.)) dicens: erat homini arbor ficus in sui 
vinea. Venit 3t quaerens eius xcLpvov^ et haud reperit 
quidquam in ea. Dixit coram hortulano: en! tresanoos 
venio quaerens xopirov in hac arbore ficus, et haud io- 
venio quidquam in ea. Exscinde eam igitur, quapropter s 
reddit inutilem quoque terram? Iste 3t respondens dixit 
ei: mi domine, abstine ab ea etiam hoc anno, usque 
dum effodiens circa etiam, dederim fimum ei; quodsilt 
exhibuerit altero anno, sinis eam, sin it haud repererii 
quidquam, exscindis eam. Ecce, haec, mi domine, est > 
solutio verbi. Respondens a-amip dixit Mariae: n/yr, t/w 
fMriicti, hoc est verbum. Pergens adhuc Maria dixit fy 

2. fiicat (nara modum, quo P.) ~ ei (lis P.) 4. (ivr- 
Tfi^m (fMjTTfi^tot^ P.) 11. ut dem (ut demus P.) 197 

T^pi: mi domine, en homo accepit fivmiipiov, et hand fedt 
dignwn uvrt^piu^ «>Aa convertens se peccavit. Post haec 
iterum fjLSTtvoniTtv et fuit in magna fjLtrcLvoM^ i^imv iterum, 
mei fratres, dare denuo ei fjLvr-nipiovj c[uod accq>it, aut, 

» sin minus, dare ei fAvmiptov in fjLV(nr,pioti inferioribus? 314 
E^ciTTiy ovvj nee ne? Respondens ^t o-omfp dixit Mariae: 
cluttv, fltutst' dico vobis, ovit fAvmipuv^ quod accepit, ou^c 
quod est inferius illo, exaudiunt eum ad remittenda sua 
peccata, aXXeb fjivmiptA sublimia, quae accepit, ista ex- 

10 audiunt eum et remittent sua peccata. Munc igitur (ot>v), 
Maria, tui fratres danto ei fjLVTtrptov sublime, quod acce- 
pit« et suscipient suam fjurrcLvotav ab eo, et remittent sua 
peccata. IUud fAcv, quod accepit altera vice et aliis, quod 
transgreditur ea in caelum, hoc fjnv non exaudit eum ad 

is remittenda sua peccata, clKKcl fjLvrmptov excelsum, quod 
accepit, istud est, quod remittit sua peccata; aXXa si iste 
accepit tria fMmnpttL in ;^bi^i)uctri secundo aut tertio et 
hic conversus xApcLficLtvTij nullum fiva-niptov exaudit eum, 
ut adiuvent eum in sua fjLrrAvota^ tvii sublimia, ovik quae 

» infra eum, §tfjLv\jt fjLvmnptov primi /Aucrrr^iQU et fjLvmipiw 
Ineffabilis, ista exaudiunt eum, ut accipiant ab eo suam 
fjLiTAvtfttLv. Respondens Maria dixit: mi domine, en, homo, 
qui accepit fAvrt%ptA ad duo aut ad tria in secundo x^ 315 
pHfjLCLU aut tertio ;^a,'pifjuebrf, et hic haud xapA^Atvity aXX' 

8» ffTi est in sua titt» recte et sine vwoKptTiu Respondens 
it Tcannp dixit Mariae: homo quisque, qui accepit fjLXjmi^ 
ptov in secundo ;^a;pvi;AaTi et in tertio, atque etiam haud 
ircLpcL&atvii^ aXX* cti est in sua xtmt sine vKoxptTit^ c^cotiv 
his huiuscemodi accipere fjLvmipta in ;^w^fiaTi, quod 

1. en bomo (si bomo P.) — juvTn^^ioi/ (vel ^^tAVTTr,^tct^ 
P.) 2. iJLVT7Y,oiut {LtvTTr,^iot9 P.) 16. si istc (add. „qui" P.) 
17. in f//ij^,uLttTt secundo aut tertio (ad verbum ,fin %(t}fr,tjuin 
duobtts, attt in tertio" P.) 20. et fAvrryj^totf (ct fAVTTr,^a P.) 
22. en homo (si homo P.) 29. fAvarvifta (fAvannftoir P.) 198 

Toluerit, inde a primo uaque ad ultimum, quod h&ud tci- 
^ff/Sff. Pergens adhuc Maria dixit: mi domine, en homo, 
qui cognovit divinitatem, et accepit e /tuoTfiptoK lumiius, 
et conversus TApfjSi} et DPOjiAiierfp, haud convertens se /bu- 
rctyotir, atque etiam homo, qui haud incidit in divinum 9 
numen, ov^e cognovit id, et homo ille peccator est nec 
non cta-fjSi)^ est, atque venit e TufjLArt uterque, quisnam 
eorum accipiet maiores xpt^-si^? Respondens iterum a-wn!^ 
dixit Mariae: ijumPf «LfJinv dico tibi: homo, qui cognovit 
divinum numen, et accepit fjiva"niptA luminis, et peccayit n 
haud convertens se /tAffTAvoftv, afHigetur in koXacwiv ^itw^ 
316 in doloribus et xpirferiy multimode et longe longequema- 
ioribus irci^' homine oo-f/Sf 1 et vapafoiiAu:^ qui haud cogno- 
vit divinum numen. Nunc igitur cui sunt aures ad 
audiendum, audito. Haec igitur quum dixisset fumpt » 
progressa Maria dixit: mi domine, sunt aures meo in* 
colae luminis, atque ffvoiio^a verbum omne, quod dixistL 
De hoc verbo ovv dixisti nobis olim in irapa^Kj: servos 
qui novit voluntatem sui domini, et haud paravit (Atk 
fecit voluntatem sui domini, accipiet multas plagas, hic, > 
qui ignoravit hj et haud fecit, erit dignus paucis, qnod 
ab uno quovis, cui concreditum est plus, expetent plus, 
et cui commiserunt multa, postulabunt ab eo niulu: 
quod hoc est, mi domine, qui cognoscens divinum nu- 
men, et inveniens fAvrrmpta luminis «o^ffiSif, MKiurwfff ^ 
•um maioribus xpto-en» quam eum, qui haud cognovit 
diviaum numea. Haec, mi domine, est sohilio verbi. 
Pergens adhuc Maria dixit ^ojxvipi: mi domine, si tirsti 
et fLvmtpuk veniunt manifestanda, nunc igitur si '^^X^ 
iverint in KOfrfxov multis kvkKoi^ et afMKxfruHTiv^ ut haud a 
accjperent /AuoTvjpiA, confidentes se, quum intraverint i& 

1. voiaertt (cf. nota textni haius loci snbiecta P.) •— ^^' 
f$$fl (fFttfa$r,Ta9 P.) 2. en bomo (si horoo P.) 12. in.da- 
loribus (in nagnia doloribus P.) 29. igitur (add. ow P.) 199 

xoftfiov aliis xi/kXoi^, aecepturas esse ea, liutti ovkcvv haud 
affliguntur, ut perveniant ad accipienda /jLvmiptd? Re^ 317 
spondens cuntp dixit suis /ttfltftfrai^: KyipvTO^erg Kttf/.ta toti 
dicentes hominibus: pugnate, ut accipiatis fjLvmipiA lu- 

B minis hoc tempore afflicto, ut intretis in regnum luminis. 
Ne opponite diem contra diem, aut leuieXov contra xvxXdv, 
ut conGdatis, yos perventuros esse ad accipienda fjLVTn/i^ 
pt%j quum iverimus in Korfxov alio KVKXca. £t hi nesciunt, ^ 
quando Cet aptdfjLo^ ^l^vxt^ nXnufv. Nam si yAp factus sit 

10 Apt6ut^ "^vxf^ rcXnein', claudam igitur iroXct^ luminis, et 
nullus intrabit inde ab hoc tempore, tAiit quisquam e^t 
posthac, propterea quod impletus est cLpiSfjLO^ ^Jajxi»^ tf^- 
Xfio'!', atque perfectum est fjLVTtfipiov primi fjLvrtmpiov^ 
propter quod universum factum est, quod fjLv^piov ego 

is sum, et inde ab hoc tempore haud quisquam perveniet 
in lumen, et haud quisquam exibit amplius in consum- 
matione temporis ttptBfXov %/^i>%an^ rfXf lon^j antequam po- -^^ 
nam ignem ad KO^fjuov^ ut purget ttitavA^ et Koja^itrTtLTfLCLtA 
et TriptojfjLATA et terram omnem, atque etiam tiXct< omnes, 

» quae in eo, m adhuc existente genere humano. Tem- 318 
pore ovv illo apparebit magis xi0-ti< et fjivrrr,picL illis die- 
bus. Atque multae 'v^;^flti veniunt per kvkKov^ /ttftfltjStf- 
Xojv 0-ci;/bifltr#?, atque veniunt in Kocfjiov quaedam in iis hoc 
tempore, quae nunc audientes me docentem de consum- 

» matione AptSfjLov nXnov ^x^ reperient fjLVim^ptcL luminiir 
et accipient ea. Et veniunt ad portas (^rvXct^) luminis, 
ut inveniant istud, postquam impletus est dpi6fiog "^x^ 
tfXffici/y, quae est consummatio primi fjLv^rnpioVy et hoc 
est cognitio universi; et invenient istud, postquam clausi 

8. alio hvx7m (aliis xvxXei? P.) 16. exibit amplius (vcr* 
tendum potius videtur vel „exire poterit, quod*^ vel „ire po- 
terit, propterea quod" P.) 20. quae in eo (sc. xo(r^w. Equi- 
dem vertere malim 9,quae in ea'' sc. terra P.) 28. qaae est 
(yyquod est" vel „qui est** P.) 200 

tvXa? lumiiiis, et non potest quisquam intrare ant quis- 
quam exire inde ab hoc tempore. Yu^^ai ouy illae vo- 
cabunt intus in mXAc luminis dicentes: domine, aperi 
nobis. Responsurus dicam iis: ignoro yos, unde sitis; 
et dicent mihi: accepimus e tuis fJLVfrrnpm^ et absolvimus i 
tuam doctrinam omnem, atque docuisti nos in TrKATuaiq 
et responsurus dicam iis: ignoro vos, quinam sitis, tar 
cientes avofitay et malum eutg usque ad hoc tempus. 

319 Propter hoc ite in caliginem externam; atque illa bora 
venient in caliginem externam, ubi est fletus et stridor n 
dentium. Propter hoc igitur ovv xrfwo-m KotrfAUf toti: 
dicite iis: pugnate vobis; enroTeLTa-m Koa-fxta toti et vXi| 

X omni, quae in eo-, ut accipiatis fjtMr^VtpM luminis, ante- 
quam impletus sit apitf/xcc ^Iajx^ reXfians ut ne ponant 
vos ante TruKviv luminis et mittant vos in caliginem ex- n 
ternam* Nunc igitur ovv cui simt aures ad audiendum, 
audito. Haec igitur quum dlxisset a-urtnipj progressa rur- 
sus Maria dixit: mi domine, ov fjuovov sunt aures meo io- 
colae lucis, aXX* audivit mea "v/^j;^ et tvoinirfv verba omnia, 
quae dicis. Nunc igitur cut', mi domine, de verbis, quae m 
dixisti: xvipva-TtTi hominibus Koa-fjLov^ dicite iis, pugnate 
yobis, accipite fjLva-TfipttL luminis hoc tempore aQIieto, ut 
kKvipovofji.viTviTt regnum luminis. Pergens adbuc Maria dixit 
lesu: mi domine, quonam Tvxca est caligo externa? aut 
quot loca KoXcLo-eu)^ sunt in ea? Respondens it lesus di- s 

^ xit Mariae : caligo externa magnus ip%KUJv est, cuius cauda 
in suo ore, est extra Koc-fjiov totum, et circumdat KorfjLiv 
totum. Sunt multi tovci Kpt^-tuf^ in eo, babente duodecim 

320 T<LfA,ti% KoKAfTtoo^ dura. £st <tpxuv in quovis TAfjLttu; est 
facies apxovrufv varia inter se invicem. Primus ie «l^x^y a 

^ existens in primo Tajutio; est facie crocodlli, cuius cauda 

12. etiroTaa-TeTt (onrorcrm^t P.) 28. HftTttug (vel 9,«fi- 
e-tm^^ P.) 29. HoXccnoog dara (vel ,,»oXcf7«(ui/ dttraroni" P.) V 201 

in suo ore. Exit gelu omne ex ore Jjvdxom^, et pulvis 
omnis, et frigus omne et morbi omnes, diversi. Cuius 
wStvTixov nomen appellant in suo roTb;: EvxOoviv. Et 
apX^9 qui est in secundo T«t/uifias facie felis est ex aufiiv-* 

s 71X11 sua facie; quem vocant in suo Tovb;: XapA;^«p; et 
apx^^f qui est in terlio TctAAifib*, facies canis est avStvrtxn 
sua facies, bunc vocant in suo roxcai Apx^P^X^ ^^ ^PX^* 
qui est in quarto tMiuta^ facies serpentis est audfvTixii 
sua facies, bunc vocant in suo toto/: A^xp^^X^P'^ ^t ap^ 

10 x^^^ V^ ^^^ ^^ qiiinto rA/Atttu'^ facies bovis nigri est 
avOtvTiKn sua facies, bunc vocant in suo loco: M«o;^9vp; 
et Apx<^'9 qui est in sexto TcLfjntiu^ facies apri est facies 
sua avStvTiKiHy bunc vocant in suo loco: Aafi;^a/i.wp ; et 
u.px^ septimi Ta^ifiou, facies apicTov est audfVTixii sua fa- 321 

15 cies, quem vocant auden-ixo; suo nomine: Aov;^ap; et ap-* 
;^fiinr septimi Tafiifiov, facies vulturis est audfvnxif sua fa* 
cies, cuius nomen vocant in suo rt-Kt^i Aclpmx\ et apx^ 
noni Ta/Aificv, facies basilisci est facies sua av^fiFTixri cuius 
vocant nomen in suo loco (to7&): Ap;^fei;;^; et in decimo 

so TAfjLmui sunt multi ap^^ovTfc, sunt septem capita J/setKorrof 
unicuique eorum in facie sua avdfmi (sic), et qui super eos 
omnes, vocant eius nomen in suo loco (totu): STLpuaputXf 
et undecimum jajxttiov^ sunt multi ap;^omc in illo loco, 
sunt septem capita faciei felis unicuique eorum in sua 

» facie audfvTfi, et maximum,* qui super eos, vocant eum 
in suo TOTb;: 'F<ax*f\ ct in duodecimo jafAttiuf sunt multi 
apx^^f^ maximi, sunt septem capita faciei caninae uni- 
cuique eorum in facie sua audfirrfi, et maximum, qui su-* 
per eos, vocant in suo Toiru: Xpyifxautp, Hi apx^^Tt^ igitur 

30 borum duodecim TafjLittuv sunt in ^paxovn caliginis exter- 

nae, et est unicuique eorum nomen xa^' boram, et unus- 322 

12. apri (od verbam „tais montis " i. e. montani P.) 15. 
suo nomine (add. „in suo roirtti" P.) 16. septimi (y|0ctavi'* 
P.) 27. maxiffii (,,permolti" P.) 202 

quisque eoram mtitat suam faciem »«9' horam. Atqae 
etiam his duodecim jAfjntioi^ est unicuique eorum ostium 
apertum versus altitudinem, drrt ipAKtav caliginis exter- 
nae sit duodecim Td/xifiej^ caliginis, ostio cuiusvis ravugiw 
aperto versus altiludinem, atque ayyeXo? altitudinis in- s 
^ vigilat in unumquodvis ostium TA/Jiifiwv, quos leA, primns 
homo, fgrio-icgToc luminis, ?r^f0-j8uTi)( primi statuti, posuit 
invigilantes in ipaKovTAj ut ne aTitKrv\ry et apx^^^^ omnes 
suorum rehfjutturvj quae in eo. Haec igitur quum dixisset 
Tumipy respondens Maria Magdalena dixit: mi domine, » 
suxouv x/^u^ai, quas ducunt in tovov illum, ducunt per 
haec duodecim ostia, unumquemvis xara xpio-iv, qua est 
dignus? Respondens cojrfip dixit Mariae: ducunt nuUam 
*v^;^f!v ad ^ctxovTA per haec ostia, cl^Aa yjAJX^^v blasphe- 
mantium et versantium in doctrina xXAinif et uniuscu- » 
iusvis docentis in irA.avcifc, atque etiam concubitantium 
cum maribus, atque etiam hominum inquinatorum, et 
ao-fdfct/v, et hominum omnium impiorum, et ^orfAC et 
adulteros et ffxtpjLLaKw^^ yf^vx^^ ovv omnes huiuscemodi, 
si haud fxtrtvoria-Av m viventes, aXXa permanserint in suo s 
323 peccato continuo, atque alias •spvx^^ ouines, quae reman- 
sere extra hunc locum, quae sunt hae, quae accepenmt 
suum numerum kvkXua^^ destinatum sibi in c^^ptiipeL haud 
fitTAvovia-ATAt^ aXX* iu suo ultimo xt/xXo; accipient yl^vx*^ 
illas, istas et yjAJX*^ omnes, quas iam dixi vobis, ducent s 
eas per ostium caudae SpaKovTo^ intus in 7a,fxitick caliginis 
externae ; et quum iam duxerint yfA/x^^ ^^ caliginem ex- 
ternam per ostium caudae eius, convertit etiam suam 
caudam intus in suum ipsius os, ut claudat ostia. Hie 
est modus, quo duccnt ^//u;^*c in caliginem extemam. as 
Et sunt fpeLKovTi caliginis externae duodecim nomina 

12. ostia (add. ^jTccfMtwu'^ P.) •— unamqnemvis (sc ho- 
minem P.) 203 

«vAnrnt, quae in tuis ostiis, nomen k«t* unumquodvis 
ostium TAfjuMuav; et haec duodecim nomina sunt diversa 
inter se, sed («XXa) insunt in semet invicem duodecim, 
c^o-Ttf qui dixerit unum nomen, dicat nomina omnia. Haec 

igitur dicam vobis in emanatione universi. Hic igitur 
est modus, quo est caligo externa, quae eadem est ^pa- 
xm. Haec igitur quum dixisset rwnipf respondens Maria 
dixit o-eimi^i: mi domine, num xoXflto*»? JjpaicovT&c illius sae« 324 
vissimae vatp« xoXo^fo^ir omnium xpta-iuv? Respondens 

!• a*c«m)p dixit Mariae: ov fi^jvw aOIigunt veupA xoXcto^tTiv om- 
nibus KpiTtuv^ «XAa ^lvx*^ omnes, quas ducent in roirov 
illum, erunt in gelu duro, et ;^etX«^aK, et igni 

saevissimo, quae sunt in roiru illo, aAA* etiani in solu- 
tione KOTfULOVj quae est evectio universi, ^^v;^ai illae avA- 

ift Xiv^Knv^cvTAt gelu duro et igni saevissimo, et erunt haud ^ 
existentes usque ad aeternum. Respondens Maria dixit: 
vae y^vx^^i peccatorum. Mimc igitur otiv, nii domine, 
num ignis, qui in roiru gencris humani ferventior, an 
ignis, qui in orco, ferventior? Respondens «'amtp dixit 

ss Mariae: ajunv dico tibi: ferventior est ignis, qui in orco, 
quam ignis» qui in genere humano, novies, et ignis, qiri 
in xoXao-m magni chai, durior quam hic, qui in orco, 
novies, et ignis, qui in x^io-fo-iv fli^;^ovrfanr in via medii, 
durior quam ignis xoXAo-cfa^r, quae in magno chao, no- 

M vies, atque ignis, qui in ipaKom caliginis externae et in 325 
HpiTiTiv omnibus, quae in eo, duriores quam ignis, qiu 
in xeXflto-ca-jv omnibus, quae in Kpinriv Apxovtoav horum, 
qui in via medii, durior iis septies. Haec ^t quum di- 
xisset a-ouTvip Mariae, pereussit suum pectus, exclamans 

30 flevit ipsa et /M^Tai omnes simul dicens: vae peccato- 

5. UDiversi (ad verbum: „universa, s. tota." Sed Tnpq 
scriptum videlur pro m nrHpq „universi" P.) 12. cf. doU 
ad cXk, L. 1. 7 P. ^ bis „el'' (atque etiam P.) 15. L tataXm^ 
a-otrrm — et igoi (atque etian igni P.) 28. scpties (septoagres P«) 204 

ribos, quod maximae eoram xpmt^. Progressa Mariham 
prostravit se ad pedes lesu, adoravit eos dicens: mi do- 
mine« Avtx^ me quaerentem te, neve irascere mibi» quod 
tvtt/x>^t»f te multas vices; nam inde ab boc tempore 7«^ 
«p^d^ioti quaerere te de rebus omnibus accurate. Re- s 
spondens ^•wTnp dixit Mariae: explora res omnes, quas 
vis explorare, et ego revelabo ea tibi in i